Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, đất không giấy tờ có được cấp?

Nội dung bài viết

  1. Sang tên sổ hồng là gì?
  2. Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ
  3. Trường hợp sang tên sổ hồng cần phải có điều kiện
  4. Các tình huống không được cấp sổ đỏ
  5. Đất lưu không nhận được cấp sổ đỏ?
  6. Nhà dưới 30m2 không cấp sổ đỏ?
  7. Cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Cùng khám phá các trường hợp đất không được cấp sổ đỏ, đất ruộng, đất vườn nhận được cấp sổ hồng không,... cụ thể trong bài sau:

Sang tên sổ hồng là gì?

Sang tên sổ hồng thực tế là cách gọi khác của thủ tục đăng ký biến động khi muốn chuyển nhượng mua bán, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. 

Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ

Khoản một Điều 188 Luật Đất đai 2013 điều khoản người tiêu dùng đất được sang nhượng mua bán, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nếu:

- Có Giấy chứng nhận

- Đất không hề có tranh chấp

- Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án

- Trong thời hạn sử dụng đất

Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ

Cần phải đáp ứng được đủ những điều kiện (ĐK) này thì người tiêu dùng đất mới được sang tên sổ hồng. Ngoài ra, một vài tình huống còn cần phải đáp ứng các điều kiện (ĐK) bổ sung như lúc người nhận chuyển nhượng không thuộc đối tượng được nhận.

Trường hợp sang tên sổ hồng cần phải có điều kiện

Theo Điều 192 Luật Đất đai 2013, các tình huống người tiêu dùng đất được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cần phải có điều kiện (ĐK), bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng tuy nhiên chưa có điều kiện (ĐK) chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng phối hợp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất gia công nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất gia công nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ trong vùng rừng phòng hộ đó.

- Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chế độ trợ giúp của Nhà nước thì được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm từ ngày có quyết định giao đất.

Các tình huống không được cấp sổ đỏ

Vậy tình huống nào không được cấp sổ đỏ? Dù người muốn sang tên sổ hồng đủ điều kiện (ĐK) để bán, tặng cho đất tuy nhiên người nhận sang tên không đủ điều kiện (ĐK) để mua, nhận tặng cho thì cũng không được sang tên sổ hồng.

Theo Điều 191 Luật Đất đai 2013, các tình huống không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Người Việt Nam (VN) định cư quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế không được nhận sang tên sổ hồng với tình huống mà pháp luật không cho phép. 

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ tình huống được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, plan sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

Các tình huống đất không được cấp sổ đỏ

3. Người không trực tiếp gia công nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Người không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Đất lưu không nhận được cấp sổ đỏ?

Đất lưu không thuộc công trình công cộng, phần hành lang giao thông, khi nhà nước chưa sử dụng thì người dân được tạm thời sử dụng tuy nhiên sẽ không được cấp sổ hồng cho phần đất này. Nếu có quyết định thu hồi thì phần đất này cũng không được đền bù.

Trường hợp có quy hoạch sử dụng đất từ cơ quan có thẩm quyền mà phần đất không còn thuộc hành lang an toàn nữa thì người tiêu dùng đất có thể được đánh giá cấp sổ hồng cho đất lưu không & tiến hành bổn phận tài chính.

Đất lưu không, nhà dưới 30m2 nhận được cấp sổ đỏ?

Nhà dưới 30m2 không cấp sổ đỏ?

Đất dưới 30m2 không được cấp sổ hồng theo điều khoản diện tích ít nhất cấp sổ theo mỗi địa phương.

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về điều kiện (ĐK) để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích ít nhất được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) so với tình huống thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích ít nhất sẽ được điều khoản như sau:

Theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, tình huống đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất ít nhất để cấp sổ hồng được điều khoản theo địa phương sẽ được cấp sổ hồng nếu thuộc 1 trong hai điều kiện (ĐK) sau:

- Thửa đất đó được làm nên trước ngày có văn bản điều khoản về diện tích đất ít nhất được tách thửa do UBND cấp tỉnh thi hành. 

- Những thửa đất làm nên trước ngày 01/7/2014 có đủ điều kiện (ĐK) cấp sổ hồng.

Nguyên tắc cấp sổ hồng cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu:

- Ưu tiên các thửa đất dùng vào mục tiêu công cộng.

- Giao đất được tiến hành khi Ủy ban nhân dân các cấp check, ban bố & lấy quan điểm người dân nơi có đất về mục tiêu sử dụng & việc cấp sổ hồng những thửa đất đó.

- Căn cứ vào đơn đề xuất giao đất của người tiêu dùng liền kề & phải được tiến hành public, minh bạch & dân chủ.

- Trong tình huống diện tích đất ít nhất để tách sổ hồng nhỏ hơn diện tích đất ít nhất điều khoản tại địa phương, người tiêu dùng đất phải thực hiện hợp thửa đất đó vào 1 thửa đất khác để tạo thành 1 thửa thì mới được cấp sổ hồng.

- Bảo đảm các quyền sử dụng giảm thiểu so với thửa đất liền kề tránh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Xem cụ thể hơn về diện tích đất ít nhất được cấp cho mỗi địa phương.

Cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Đất không hề có giấy má nhận được cấp sổ hồng không? Người sử dụng đất sẽ được cấp sổ hồng cho đất không giấy má xét theo 2 tình huống sau:

Cấp sổ hồng không hề có giấy má & không cần nộp tiền sử dụng đất

Cần đáp ứng đủ điều kiện:

- Sử dụng đất trước ngày 01/7/2014

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương & trực tiếp gia công nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối ở khu vực kinh tế - xã hội gian nan, đặc biệt khó khăn

- Được UBND cấp xã nơi có đất công nhận đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp tại giai đoạn xin cấp sổ đỏ

Điều kiện cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Cấp sổ hồng không hề có giấy má & cần nộp tiền sử dụng đất

Cần đáp ứng đủ điều kiện:

- Đất đã được dùng từ trước ngày 01/7/2004, không vi phạm pháp luật về đất đai

- Được UBND cấp xã nơi có đất công nhận đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp, phù phù hợp với quy hoạch tại giai đoạn xin cấp sổ hồng.

* Những nguyên lý để khẳng định đất ổn định:

- Thời điểm khởi đầu sử dụng đất ổn định phụ thuộc vào thời gian & mục tiêu sử dụng đất ghi trên 1 trong những giấy tờ:

+ Biên lai nộp thuế

+ Hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tận nhà ở gắn với đất ở; Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy má nộp tiền điện, nước & các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký

+ Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao làm chủ, sử dụng đất

+ Giấy tờ mua bán nhà, tài sản gắn liền với đất hoặc giấy má về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên 

+ Bản đồ, sổ mục kê, dữ liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

+ Bản kê khai đăng ký nhà, đất có công nhận của UBND cấp xã tại giai đoạn kê khai đăng ký,….

Nếu không có 1 trong những giấy má này hoặc không hề có thời gian & mục tiêu sử dụng đất chi tiết trên giấy má thì cần được UBND cấp xã công nhận thời điểm khởi đầu & mục tiêu sử dụng đất dựa theo thu thập quan điểm những người mỗi cư trú cùng thời gian đó.

Trên đấy là kiến thức những tình huống không được cấp sổ hồng, điều kiện (ĐK) cấp sổ cho đất không giấy má, đất lưu không & nhà dưới 30m2 để các bạn tìm hiểu thêm. Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức luật đất đai mới nhất trên muanhadep.vn.

Thảo Trần

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 1,500đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 1,800đ.
Giá Từ 199,000đ.
Giá Từ 25,000đ.
Giá Từ 1,900đ.
Giá Từ 4,000đ.
Giá Từ 3,000đ.
Giá Từ 3,290,000đ.

Hành trình mua nhà Hà Nội chỉ với 200 triệu của vợ chồng kĩ sư xây dựng

- Dù tổng doanh thu của cả gia đình không cao tuy nhiên sau 4 năm kết duyên, bà xã chồng tôi đã mua được 1 căn hộ ở Hà Thành.Thu nhập 30 triệu

Chia sẻ kinh nghiệm mua căn hộ chung cư giá rẻ chỉ từ 1 - 2 tỷ

Nội dung bài viếtCác giá bán nhà chung cư đa dạng ngày nay Giá căn hộ chung cư dựa dẫm từng phân khúc Giá nhà chung cư tại TPHCM & Hà Nội Thủ Đô

Khái toán, dự toán xây dựng là gì? Cách tính và mẫu bảng chi tiết

Nội dung bài viết1. Khái toán là gì? Tổng mức đầu tư là gì?2. Cách tính khái toán triển khai công trình3. Kinh nghiệm khái toán sơ bộ tổng mức đ

Những lưu ý và điều kiêng kỵ khi sửa nhà xua xui rủi, đón tài khí

Nội dung bài viếtXem tuổi, ngày giờ lành tháng tốtThực hiện cúng khấn khi sửa nhàLựa chọn màu sơnChú ý khi sửa chữa phòng kháchNhững điều ki

Tuổi Mão hợp trồng cây cảnh gì để đẩy lùi vận hạn, may mắn gõ cửa

Nội dung bài viết1. Cách chọn cây phong thủy cho người tuổi Mão 2. Tuổi Mão hợp cây gì? Tuổi Đinh Mão (1987) Tuổi Tân Mão (1951​​​​​)​ Tuổi

Đất chưa có sổ đỏ: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng, thủ tục mua bán

Nội dung bài viếtNhà đất chưa có sổ hồng là gì?Có nên mua đất không hề có sổ đỏ?Đất chưa có sổ hồng nhận được tách thửa, thừa kế, thế chấp không

Mua nhà, nhập trạch trong tháng cô hồn, tưởng xui rủi ai dè đại lợi?

Tháng 7 âm lịch thường được coi là tháng cô hồn, đa số chúng ta kiêng làm việc lớn đặc biệt là mua nhà, động thổ, nhập trạch. Mặc dù, theo một v

Chi tiết hồ sơ thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

Nội dung bài viết1. Hồ sơ bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ hồng cho nhà ở 2. Giấy khẳng định quyền có trong tay tài sản cần thêm vào sổ đỏ

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, cách xác định giá khởi điểm

Nội dung bài viết1. Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 2. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đấtCác tình huống được đấu giá đấtĐiều kiện đấu giá

Tư vấn kinh nghiệm thiết kế xây nhà nghỉ bình dân, cách tính giá nhà nghỉ

Xây nhà nghỉ bình dân có thể gặp những rủi ro nhất định nếu các bạn không nắm vững những kinh nghiệm xây nhà nghỉ được liệt kê ngay sau đây. Ancu.me x

Lưu ý gì khi bày biện bếp ăn trong mùa Tết?

- Ngoài phòng tiếp khách, sân nhà thì chủ nhà cũng cần chú ý trang trí nhà bếp hài hòa trong năm mới.22 thiết kế tuyệt hảo, biến căn bếp thàn

Ngày tốt nhập trạch, chuyển nhà tháng 2/2021 theo tuổi 12 con giáp

Trước khi tiến hành 1 việc quan trọng nào đó, người ta hay xem ngày lành tháng tốt để hứa hẹn có 1 khởi đầu mới tốt đẹp, nhiều vận may & tránh các điề