Cách tính thuế, lệ phí xây dựng hoàn công nhà ở tư nhân

Nội dung bài viết

 1. 1. Các kiểu thuế triển khai nhà ở, lệ phí hoàn công theo pháp luật hiện hành
 2. 2. Cách tính những loại thuế triển khai nhà ở tư nhân ngày nay
  1. 2.1. Thuế môn bài
   1. a) Đối tượng đóng thuế môn bài triển khai nhà ở
   2. b) Mức đóng thuế môn bài triển khai nhà ở tư nhân
  2. 2.2. Thuế Giá trị củng cố (GTGT)
   1. a) Đối tượng đóng thuế GTGT trong xây dựng
   2. b) Căn cứ tính thuế giá trị củng cố khi triển khai nhà ở
  3. 2.3. Thuế doanh thu cá nhân (TNCN) trong lĩnh vực thuế triển khai nhà ở tư nhân
   1. a) Đối tương tính thuế doanh thu cá nhân khi triển khai nhà ở tư nhân
   2. b) Căn cứ tính thuế TNCN khi triển khai nhà ở
  4. 2.4. Lệ phí trước bạ hoàn công

Khi triển khai nhà ở ngoài việc chuẩn bị quá nhiều từ thủ tục xin giấp phép triển khai nếu thuộc công trình cần xin giấy phép, các chi phí về vật liệu nhân lực hay hồ sơ hoàn công khi công trình hoàn thiện. Đồng thời bạn chắc chắn các bạn chẳng thể bỏ qua việc khám phá & tiến hành bổn phận thuế triển khai nhà ở tư nhân hay thuế hoàn công nhà vận dụng cho năm xây & hoàn thiện nhà của các bạn như 2015, 2016, 2017, 2018... theo thời gian có hiệu lực của luật thuế về triển khai nhà ở.

Dưới đấy là những kiến thức về những loại thuế & phương pháp tính thuế triển khai nhà ở tư nhân & các khoản phí, lệ phí, triển khai nhà ở hiện hành cụ thể & đầy đủ nhất.

1. Các kiểu thuế triển khai nhà ở, lệ phí hoàn công theo pháp luật hiện hành

Hiện nay, lĩnh vực thuế vô cùng phong phú từ kinh doanh, mua bán đến triển khai đều có các loại thuế, phí & lệ phí không giống nhau, yên cầu những người thuộc đối tượng nộp thuế phải tiến hành đầy đủ bổn phận với nhà nước.

Thuế triển khai nhà ở cũng là 1 trong các loại thuế mà khi triển khai công trình nhà ở sẽ cần phải kê khai & tiến hành đóng nộp thuế đầy đủ. hiện nay, theo điều khoản của pháp luật thì thuế triển khai nhà ở sẽ bao gồm những loại thuế sau:

 • Thuế môn bài: là 1 sắc thuế trực thu & thông thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các công ty & hộ kinh doanh.
 • Thuế giá trị củng cố (GTGT)
 • Thuế doanh thu cá nhân (TNCN)
 • Lệ phí trước bạ hoàn công xây dựng

Những kiểu thuế này đều là các loại vậy mà những ai có hoạt động triển khai nhà đều phải tiến hành. Và phương pháp tính thuế của mỗi kiểu thuế trên cũng có thể có sự không giống nhau cũng giống như đối tượng đóng thuế.

Cách tính thuế triển khai nhà ở tư nhân

2. Cách tính những loại thuế triển khai nhà ở tư nhân hiện nay

2.1. Thuế môn bài

a) Đối tượng đóng thuế môn bài triển khai nhà ở

Thuế môn bài được thu mỗi năm. Mức thu phân theo bậc, phụ thuộc vào số vốn đăng ký hoặc thu nhập của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị củng cố của năm kinh doanh kế trước tùy mỗi nước & mỗi địa phương. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động gia công kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, shop, nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Do đó, khi các bạn xây nhà sẽ cần phải tiến hành bổn phận đóng thuế môn bài nếu:

Tự mua vật liệu & có thuê nhân lực triển khai riêng lẻ: chủ hộ được xem là người tiến hành đống thuế triển khai là thuế môn bài. Trong tình huống CĐT (chủ nhà) thuê đơn vị thi công riêng thì chủ thầu sẽ phải là người phải tiến hành kê khai thuế & đóng thuế môn bài cho lĩnh vực triển khai nhà ở tư nhân.

b) Mức đóng thuế môn bài triển khai nhà ở tư nhân

Mức đóng thuế môn bài được khẳng định dựa vào điều khoản tại điểm 2, Mục I Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ dẫn bổ sung, chỉnh sửa Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ về điều khiển mức thuế môn bài & Công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính.

Thuế môn bài sẽ được thu theo mức sau đây:

 • Thuế bậc 1: Thu nhập một tháng trên một.500.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm một.000.000 đồng
 • Thuế bậc 2: Thu nhập một tháng trên một.000.000 đến một.500.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 750.000 đồng.
 • Thuế bậc 3: Thu nhập một tháng trên 750.000 đến một.000.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 500.000 đồng.
 • Thuế bậc 4: Thu nhập một tháng trên 500.000 đến 750.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 300.000 đồng.
 • Thuế bậc 5: Thu nhập một tháng trên 300.000 đến 500.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 100.000 đồng.
 • Thuế bậc 6: Thu nhập một tháng bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 50.000 đồng.

Như vậy mức đóng thuế môn bài trong lĩnh vực triển khai nhà ở tư nhân sẽ giao động từ 50.000 đồng đến một.000.000 đồng dựa vào giá thuê nhân lực theo hợp đồng triển khai.

Đối tượng nộp thuế muôn bài có thể là một trong 2 đối tượng là gia chủ hoặc chủ thầu xây dựn dựa vào mỗi tình huống chi tiết.

Công thức tính thuế triển khai nhà ở tư nhân hiện nay

2.2. Thuế Giá trị củng cố (GTGT)

Thuế giá trị củng cố (GTGT) trong lĩnh vực thuế triển khai nhà ở được điều khoản theo Luật thuế giá trị củng cố năm 2008 & Luật thuế doanh thu công ty năm 2008 & các văn bản thi hành.

a) Đối tượng đóng thuế GTGT trong xây dựng

Trong đó quy đinh những đối tương phải nộp thuế giá trị củng cố & thuế doanh thu công ty đó đó là các cá nhân hay tổ chức có gây ra các hoạt động gia công kinh doanh hàng hóa & dịch vụ. Vì vậy theo điều khoản trên thì việc triển khai nhà ở cũng là hình thức hoạt động triển khai của tổ chức hoặc cá nhân do đó phải kê khai nộp thuế doanh thu cá nhân & thuế doanh thu công ty nếu như có.

Đối tượng nộp thuế giá trị củng cố được xem là chủ thầu khi nhận thầu triển khai nhà ở. Mặc dù để tránh rắc rối nếu các bạn triển khai nhà mà thuê thầu thì nên thỏa thuận với bên nhà thầu bằng hợp đồng, nhằm tránh gây ra những tranh chấp về đối tương nộp thuế.

b) Căn cứ tính thuế giá trị củng cố khi triển khai nhà ở

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC điều khoản cách khẳng định số thuế phải nộp là:

Thuế GTGT phải nộp = (Doanh thu tính thuế) x (Tỉ lệ phần trăm tính thuế GTGT)

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT so với hoạt động triển khai nhà tư nhân là tất cả giá trị công trình hay phần việc triển khai phải tiến hành được khẳng định theo Hợp đồng xây dựng; hoặc theo diện tích & đơn giá (tính trên một đơn vị diện tích).
 • Đối với những tình huống chủ thầu không bao thầu nguyên vật liệu mà chỉ nhận thầu nhân lực thì thu nhập tính thuế của chủ thầu được tính dựa theo tổng cộng tiền nhân lực triển khai gia chủ phải trả cho chủ thầu theo hợp đồng khi hoàn thành đạt trình.
 • Nếu như hợp đồng triển khai thỏa thuận về giá nhưng vẫn không phù phù hợp với giá trị thực thanh toán trên địa phương thì cơ quan thuế sẽ tiến hành việc quyết định thu nhập thế phải nộp trong tình huống này theo điều khoản tại điều 36, 38 của Luật Quản lý thuế.
 • Nếu trong tình huống cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thu nhập tính thuế được căn cứ theo thu nhập khoán & thu nhập trên hóa đơn.

- Tỉ lệ phần trăm thu nhập tính thuế GTGT được hưởng như sau:

 • Đối với Hợp đồng triển khai không bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 5%
 • Đối với Hợp đồng triển khai có bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 3%

2.3. Thuế doanh thu cá nhân (TNCN) trong lĩnh vực thuế triển khai nhà ở tư nhân

a) Đối tương tính thuế doanh thu cá nhân khi triển khai nhà ở tư nhân

Thuế triển khai nhà ở tư nhân ngoài thuế môn bài, thuế giá trị củng cố thì còn phải tính đến thuế doanh thu cá nhân theo điều khoản về pháp luật thuế. Theo điều khoản của pháp luật thì các nhân lực triển khai nhà cho các bạn được gọi là cá nhân kinh doanh dịch vụ triển khai, lắp đặt & phải tiến hành nộp thuế như với cá nhân kinh doanh theo điều khoản tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

b) Căn cứ tính thuế TNCN khi triển khai nhà ở

Cụ thể phương pháp tính thuế triển khai nhà ở tư nhân mảng thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (Doanh thu tính doanh thu chịu thuế) X (Tỉ lệ TNCT trên doanh thu) X (Tỉ lệ thuế TNCN) (tạm thu 10%)

Trong đó:

- Doanh thu tính thu nhập chịu thuế so với hoạt động triển khai nhà tư nhân được khẳng định gồm có thuế (trường hợp nằm trong diện chịu thuế) của tất cả tiền bán hàng, tiền sản xuất, tiền hoa hồng, tiền cung cấp dịch vụ gây ra trong kỳ tính thuế từ các hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Doanh thu này giống như tính thu nhập tính thuế giá trị củng cố trong lĩnh vực triển khai nhà ở.

- Tỉ lệ (%) TNCT tính trên doanh thu: được hưởng tỉ lệ tạm thu là 10% theo điều khoản tại của các văn bản pháp luật thuế TNCN hiện hành.

Các đối tượng nộp thuế thuế, lệ phí triển khai hoàn công nhà ở tư nhân

Như vậy, theo phương pháp tính thuế môn bài, thuế giá trị củng cố, thuế doanh thu cá nhân thì người có công trình triển khai muốn tiến hành bổn phận thuế đầy đủ & chuẩn xác sẽ cần thể hiện rõ trong thỏa thuận hợp đồng các trường hợp:

 • Thuê khoán gọn: gồm có thuê cả nhân lực & cung ứng vật liệu triển khai. Trường hợp này chủ thầu triển khai được xem là người tiến hành bổn phận kê khai thuế giá trị củng cố, thuế doanh thu công ty trên toàn giá trị công trình nhận khoán theo hợp đồng.
 • Trường hợp thuê khoán nhân lực thuê lẻ không hề có hợp đồng hoặc có thuê thầu triển khai nhưng vẫn không khẳng định bằng hợp đồng, căn cứ thuê thầu & tự mua vật liệu mà gia đình tự mua. Trường hợp này hộ gia đình được xem là người phải là người nộp thuế. Về phần vật tư có thể hộ gia đình, cá nhân triển khai nhà ở tự mua, cơ quan thuế không thu thuế vật tư của nhà tư nhân.
 • Trường hợp gia đình có hợp đồng triển khai giữa chủ hộ & chủ thầu thống nhất việc nộp thuế là do gia chủ tiến hành thì gia chủ có bổn phận kê khai & nộp thuế triển khai đầy đủ.

2.4. Lệ phí trước bạ hoàn công

Ngoài những loại thuế triển khai cơ bản trên thì người có công trình triển khai sẽ phải nộp lệ phí hoàn công khi làm thủ tục hoàn thiện triển khai nhằm khai báo & xin giấy hoàn công, sổ đỏ hoàn công công nhận những đổi thay quyền có trong tay nhà & đất theo thực trạng đổi thay mới nhất.

Bởi lẽ theo điều khoản tại Khoản một Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP điều khoản về lệ phí trước bạ thì địa ốc là 1 trong các đối tượng phải chịu thuế trước bạ & nó gây ra khi đăng ký xác lập quyền có trong tay.

Tuy nhiên, so với những tình huống thuộc Điều 4 NĐ 45/2011 thì sẽ chưa hẳn nộp lệ phí trước bạ. Trong đó gồm có tình huống lệ phí trước bạ khi hoàn công nhà ở riêng lẻ tư nhân.

Trên đấy là tổng hợp các khoản thu & bổn phận nộp thuế triển khai nhà ở tư nhân của người có công trình xây dưng gồm có dành cho cả chủ hộ gia đình, chủ thầu, nhân lực. Hy vọng nó sẽ trợ giúp cho các bạn nhận được nhiều căn cứ tính thuế & xác khái niệm vụ, bảo vệ quyền lợi của mình khi có hoạt động triển khai.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 1,800đ.
Giá Từ 31,000đ.
Giá Từ 4,000đ.
Giá Từ 18,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 1,100đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 50,000đ.
Giá Từ 69,000đ.
Giá Từ 25,000đ.
Giá Từ 134,000đ.

Cách xem phong thủy xây nhà ở, nhà xưởng để tụ lộc, tích tài

Nội dung bài viếtI. Xem phong thủy xây nhà ở mang lại may mắn, bình an Những vị trí xây nhà xấu, đẹp theo phong thủy Phong thủy mặt tiền nhà ở

Cách đặt tượng cá chép phong thủy chuẩn nhất cho tiền tài rộng mở

Nội dung bài viếtÝ nghĩa cá chép trong phong thủyLinh vật cá chép hợp tuổi mệnh nào?Hướng, địa điểm đặt cá chép phong thủyVị trí đặt cá chép p

Cập nhật quy định thu hồi đất và giá đền bù giải phóng mặt bằng

Nội dung bài viếtQuy định thu hồi, bồi thường đất đai hiện hành Thu hồi, bồi thường đất là gì? Các tình huống bị tịch thu đất Thu hồi đất vì m

Cúng động thổ khởi công làm nhà: Cách sắm lễ vật, bài cúng chuẩn

Nội dung bài viếtLễ vật cúng động thổ xây nhà mớiÝ nghĩa của lễ cúng động thổ nhàLễ động thổ xây nhà cần những gì?Thủ tục cúng lễ động thổ làm

Chia sẻ kinh nghiệm mua căn hộ chung cư giá rẻ chỉ từ 1 - 2 tỷ

Nội dung bài viếtCác giá bán nhà chung cư đa dạng ngày nay Giá căn hộ chung cư dựa dẫm từng phân khúc Giá nhà chung cư tại TPHCM & Hà Nội Thủ Đô

Đầu năm kê lại tủ lạnh nhớ lưu ý những điều này để mọi việc hanh thông như ý

Tủ lạnh là vật dụng quan trọng trong gia đình, khi đặt tủ lạnh các bạn nhớ chú ý phong thủy kẻo tán lộc.5 tối kỵ khi sắp xếp phong thủy phòng

5 khác biệt giữa đất nền dự án và đất thổ cư

Có khá nhiều thuật ngữ liên quan tới đất khiến đa số chúng ta vẫn chưa cụ thể về định nghĩa, thậm chí nhầm lẫn giữa đất thổ cư với đất nền dự án

Lễ cúng rằm tháng Giêng: Văn khấn, cách cúng đúng đẩy lùi vận hạn

Nội dung bài viếtNguồn gốc, sự tích, vai trò rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) Tết Nguyên Tiêu là gì? Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu Sự tích Tết Ng

Khám phá mẹo phong thủy tăng vận tiền tài, giúp tiền vào như nước

Nội dung bài viết1. Ghi chú đến vùng tài lộc trong nhà 2. Đừng bỏ lỡ cửa ra vào 3. Những cách sắp xếp phong thuỷ cuốn hút tiền tài 4. Phong th

Gợi ý những gam màu cho phòng khách ngày Tết giúp gia chủ rước lộc về nhà

- Trang trí phòng tiếp khách ngày Tết là ưu ái tiên phong của mọi gia đình nên việc chọn Color phù phù hợp với năm mới cũng là chi tiết vô cùng

Quy định thủ tục chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ chi tiết

Nội dung bài viếtThừa kế đất chưa có sổ hồng nhận được không?Cách lập di chúc, chia thừa kế đất chưa có sổ đỏThủ tục thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Xem ngày nhận bàn giao, ký hợp đồng mua nhà tháng 1/2021 theo tuổi

Xem ngày mua địa ốc tháng 1-2021 là việc quan trọng để nhận được ngày tốt trong tháng thực hiện công việc trọng đại, củng cố thêm may mắn sau thời điể