Hành vi xây dựng trái phép xử lý thế nào? Đất nào không được xây?

Nội dung bài viết

 1. Hành vi triển khai bất hợp pháp là gì?
 2. Các kiểu đất không được phép xây dựng
 3. Các điều khoản khắc phục nhà, công trình triển khai bất hợp pháp & mức xử phạt
  1. Mức phạt triển khai sai phép
   1. Mức phạt triển khai bất hợp pháp so với hành vi vi phạm lần đầu
   2. Mức phạt triển khai sai phép so với hành vi tiếp đó vị phạm, tái phạm khi đã bị lập biên bản
  2. Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng
  3. Buộc tháo dỡ công trình triển khai bất hợp pháp
   1. Công trình triển khai bất hợp pháp chưa hẳn phá dỡ
   2. Công trình triển khai bất hợp pháp bị buộc phá dỡ
 4. Mẫu đơn kiến nghị khiếu nại triển khai trái phép

Hành vi triển khai bất hợp pháp là gì?

Xây dựng trái phép là hành vi bị cấm điều khoản tại khoản 4 Điều 12 Luật triển khai 2014.

Theo điều khoản của Luật thì hành vi triển khai nhà hay triển khai bất hợp pháp được hiểu là hành vi triển khai không đúng với giấy phép triển khai được cấp & triển khai nhà bất hợp pháp trên những loại đất không được thi công.

Trong trường có hành vi triển khai bất hợp pháp xảy ra thì chủ công trình sẽ phải chịu các chế tài khắc phục vi phạm hành chính theo điều khoản tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực ngày 15/1/2018 & thay thế cho Nghị định 121/2013/NĐ-CP.

Hiện nay có khá nhiều trường hợp triển khai bất hợp pháp ở Việt Nam (VN) hiện tác động tới thứ tự làm chủ triển khai, chế độ đất đai nhà ở. Những công trình, dự án, triển khai nhà bất hợp pháp cho đến triển khai cơ sở thờ tự bất hợp pháp, vi la, biệt phủ, chung cư, nhà xưởng, cơ sở tôn giáo, trường học... bất hợp pháp diễn ra từ ở thành phố Hà Nội tới Ninh Bình, Đà Nẵng…

Vì thế điều khoản Luật triển khai bất hợp pháp như vậy nào? Mời chúng ta tìm hiểu thêm bài viết sau đây để nắm vững các nguyên tắc của Luật, Nghị định mới về triển khai bất hợp pháp hiện hành.

Các quy định thế nào là triển khai nhà bất hợp pháp hiện nay

Các kiểu đất không được phép xây dựng

Hiện nay, có khá nhiều tình huống triển khai bất hợp pháp trên đất công, triển khai bất hợp pháp trên đất nông nghiệp, đất quốc phòng, đất rừng, đất quy hoạch, lối đi chung & đất của người khác do không thấy rõ được các nguyên tắc về những loại đất không được phép triển khai.

Theo điều khoản tại Điều 6 khoản một Luật Đất đai 2013 thì nguyên lý sử dụng đất phải đảm bảo: “Đúng quy hoạch, plan sử dụng đất & đúng mục tiêu sử dụng đất”. Do đó, những loại đất không hề có mục tiêu sử dụng làm đất ở, triển khai nên nếu bạn muốn xây dựng phải chuyển mục đích sử dụng đất & được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Mặt khác khoản 3, Điều 12 Luật xây dựng 2014 điều khoản về các hành vi bị nghiêm cấm gồm có khẳng định đất không được phép triển khai là kiểu đất nào. Cụ thể điều khoản về đất không được phép triển khai bao gồm:

 • Xây dựng công trình trong vùng cấm xây dựng;
 • Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa & vùng bảo vệ công trình khác theo điều khoản của pháp luật.
 • Xây dựng công trình ở vùng đã được thông báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình triển khai để xử lý những hiện tượng này.

Đồng thời, những loại đất không được được phép triển khai nếu không thuộc đất có điều khoản mục tiêu sử dụng đất cho triển khai. Trong đó, theo điều khoản phân kiểu đất theo mục tiêu sử dụng tại Điều 3 Luật Đất đai 2013 có phân group thành: Đất nông nghiệp & đất phi nông nghiệp.

Trong đó:

- Đất nông nghiệp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân sử dụng sẽ không được phép triển khai công trình, trừ công trình tạm lán trại phục vụ cho vận hành gia công nông nghiệp. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích có thể được phép triển khai so với các trường hợp:

“a) Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn gồm có công trình văn hóa, thể thao thể dục, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa & các công trình công cộng khác theo điều khoản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Bồi thường cho người có đất được dùng để triển khai các công trình công cộng điều khoản tại điểm a khoản này;

c) Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương."

(Khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai 2013)

- Đối với những loại đất rừng gia công, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất làm muối, đất mặt nước… sẽ không được phép triển khai công trình nhà ở.

Mọi hành vi triển khai nhà trên những loại đất này đều được coi là triển khai bất hợp pháp & sẽ bị vận dụng các giải pháp khắc phục theo điều khoản.

- Đối với những loại đất phi nông nghiệp sẽ được phép triển khai các công trình nhà ở dựa vào mỗi điều khoản chi tiết so với các mỗi kiểu đất phi nông nghiệp.

Trừ đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, an ninh sẽ vận dụng theo quy chế riêng.

Như vậy, có thể thấy thế nào là đất không được phép triển khai, tất nhiên điều khoản về đất không được phép triển khai ngày nay như vậy nào, đất không được phép triển khai là kiểu đất nào vẫn còn khá phức tạp. Cho nên, khi xây cất nhà ở, các công trình nên khám phá xem kiểu đất đây là đất phục vụ cho mục tiêu gì, group đất nào & có phải xin cấp giấy phép triển khai hay không, có thuộc group được cấp giấy phép triển khai theo điều khoản hiện hành hay không để tránh các sai phạm trong những việc triển khai nhà ở công trình, vi phạm pháp luật.

Các kiểu đất không được phép triển khai theo điều khoản hiện hành

Các điều khoản khắc phục nhà, công trình triển khai bất hợp pháp & mức xử phạt

Hiện nay chứa nhiều công trình triển khai bất hợp pháp từ triển khai nhà trà bất hợp pháp tới các công trình thờ tự, nhà xưởng, vi la, biệt phủ, trường học, công trình tôn giáo. Cho nên việc khắc phục nhà triển khai bất hợp pháp sẽ cần được thực thi trái pháp luật.

Phương án khắc phục triển khai bất hợp pháp so với các công trình sẽ gồm có các hình thức: phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng có thời hạn, giải pháp xử lý hậu quả là buộc tháo dỡ & cưỡng chế triển khai bất hợp pháp.

Đối với hành vi triển khai bất hợp pháp, triển khai không đúng giấy phép thì việc khắc phục sẽ tiến hành chi tiết như sau:

Mức phạt triển khai sai phép

Xử phạt triển khai nhà, công trình bất hợp pháp sẽ bị xử phạt theo hình thức phạt tiền. Mức xử phạt triển khai trái pháp bị phạt bao nhiêu sẽ dựa vào kiểu công trình, mức độ hành vi vi phạm lần đầu hay tái phạm. Cụ thể. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP điều khoản xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên làm vật liệu triển khai, gia công, kinh doanh vật liệu xây dựng; làm chủ công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh BĐS , khởi phát nhà ở, làm chủ sử dụng nhà & văn phòng.

Biệt phủ triển khai bất hợp pháp - Mức phạt vi phạm như vậy nào

Điều 15 điều khoản về khắc phục vi phạm điều khoản về thứ tự triển khai trong số đó có các nguyên tắc về khắc phục triển khai bất hợp pháp phạt bao nhiêu tiền, hình thưc xử phạt bổ sung & xử lý hậu quả. Cụ thể so với các tình huống có hành vi triển khai sai phép (sai nội dụng giấy phép triển khai được cấp) sẽ vận dụng như sau:

Mức phạt triển khai bất hợp pháp so với hành vi vi phạm lần đầu

Trường hợp 1: Xử phạt so với hành vi tổ chức thi công triển khai công trình sai content giấy phép triển khai được cấp so với tình huống cấp phép sửa chữa, cải tạo:

 • Xử phạt hành vi triển khai sai bất hợp pháp so với triển khai nhà ở riêng lẻ tại đô thị: Mức: 3 - 5 triệu đồng
 • Xử phạt hành vi triển khai sai bất hợp pháp so với triển khai nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình triển khai khác trừ trường hợp: công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư triển khai, & nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 5 – 10 triệu đồng
 • Xử phạt hành vi triển khai sai bất hợp pháp so với triển khai công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư xây dựng: 10 – 20 triệu đồng

Trường hợp 2: Xử phạt so với hành vi tổ chức thi công triển khai công trình sai content giấy phép triển khai được cấp so với tình huống cấp phép triển khai mới:

 • Xử phạt hành vi triển khai sai bất hợp pháp so với triển khai nhà ở riêng lẻ tại thành phố là: 10 – 20 triệu đồng
 • Xử phạt hành vi triển khai sai bất hợp pháp so với triển khai nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình triển khai khác trừ trường hợp: công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư triển khai, & nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 20 – 30 triệu đồng:
 • Xử phạt hành vi triển khai sai bất hợp pháp so với triển khai công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư xây dựng: 30 – 50 triệu đồng

Trường hợp 3: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng so với hành vi triển khai công trình không đúng thiết kế triển khai được thẩm tra, kiểm duyệt trong tình huống được miễn giấy phép triển khai.

Trường hợp 4: Người tiến hành các hành vi dưới đây sẽ bị phạt từ 50 – 60 triệu đồng:

 • Công trình không phù phù hợp với quy hoạch triển khai được duyệt;
 • Vi phạm chỉ giới xây dựng;
 • Công trình sai cốt xây dựng;
 • Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa & vùng bảo vệ công trình khác.
 • Xây dựng công trình ở vùng đã được thông báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ tình huống triển khai công trình để xử lý những hiện tượng này);
 • Xây dựng cơi nới, triển khai bất hợp pháp trên đất của người khác, lấn chiếm không gian đang được làm chủ, sử dụng đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân khác hoặc của vùng công cộng, vùng sử dụng chung.

Xây dựng bất hợp pháp bị phạt bao nhiêu tiền nêu tiếp đó hành vi hoặc tái phạm

Mức phạt triển khai sai phép so với hành vi tiếp đó vị phạm, tái phạm khi đã bị lập biên bản

Khi người có hành vi triển khai bất hợp pháp, sai phép ở trên đã bị phạt vi phạm mà vẫn tiếp đó hành vị hoặc tái phạm sẽ bị vận dụng mức phạt tăng năng như sau:

- Mức phạt vi phạm so với hành vi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính mà vẫn tiếp đó tiến hành hành vi vi phạm:

 1. Công trình triển khai nhà ở riêng lẻ tại thành phố là: 35 – 50 triệu đ trừ tình huống khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.
 2. Công trình triển khai nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình triển khai khác trừ trường hợp: công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư triển khai, & nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 5 – 10 triệu đồng:
 3. Công trình triển khai công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư xây dựng: 300 – 350 triệu đ tình huống khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

- Mức phạt vi phạm so với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm:

 1. Công trình triển khai nhà ở riêng lẻ tại thành phố là: 70 - 80 triệu đ trừ tình huống khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.
 2. Công trình triển khai nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình triển khai khác trừ trường hợp: công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư triển khai, & nhà ở riêng lẻ tại đô thị: 10 - 20 triệu đồng:
 3. Công trình triển khai công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư xây dựng: 950 triệu – một tỷ việt nam đồng tình huống khoản 7 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Trong đó: Khoản 7 Điều 15 Nghị 139/2017/NĐ-CP điều khoản các hành vi vi phạm trong triển khai như sau:

“a) Xây dựng công trình không phù phù hợp với quy hoạch triển khai được duyệt;

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;

c) Xây dựng công trình sai cốt xây dựng;

d) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông (trừ tình huống điều khoản tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa & vùng bảo vệ công trình khác theo điều khoản của pháp luật; triển khai công trình ở vùng đã được thông báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ tình huống triển khai công trình để xử lý những hiện tượng này);

đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được làm chủ, sử dụng đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân khác hoặc của vùng công cộng, vùng sử dụng chung.”

Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng

Đối với các công trình triển khai bất hợp pháp (sai phép) đã bị xử phạt vi phạm mà vẫn tái phạm sẽ bị vận dụng hình thức xử phạt bổ sung đây là tước quyền sử dụng giấy phép triển khai đến 12 tháng.

Buộc tháo dỡ công trình triển khai trái phép

Tháo dỡ nhà, công trình triển khai bất hợp pháp là giải pháp xử lý hậu quả & tùy thuộc theo mức độ vi phạm sẽ bị vận dụng biện pháp: Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình triển khai vi phạm.

Công trình triển khai bất hợp pháp chưa hẳn phá dỡ

Công trình vi phạm triển khai xảy ra từ 4-1-2008 & đã chấm dứt trước ngày 15-1-2018 & chỉ phát hiện sau ngày 15-1-2018 hoặc được phát hiện trước 15-1-2018 & có 1 trong các văn bản: biên bản VPHC, quyết định xử phạt VPHC, quyết định vận dụng giải pháp xử lý hậu quả hoặc quyết định vận dụng bổ sung giải pháp xử lý hậu quả sẽ chưa hẳn phá dỡ nếu như:

 • Không vi phạm chỉ giới xây dựng;
 • Không tác động các công trình lân cận;
 • Không có tranh chấp;
 • Xây dựng trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp;
 • Phù phù hợp với quy hoạch triển khai được duyệt.

Công trình triển khai bất hợp pháp bị buộc phá dỡ

Trong tình huống công trình triển khai trái pháp đang xây dựng thì sẽ khắc phục theo quá trình sau:

Bước 1: Lập biên bản vi phạm hành chính & đòi hỏi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công triển khai công trình;

Bước 2: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều khiển hoặc cấp giấy phép xây dựng;

Bước 3: Hết thời hạn nếu mà tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép triển khai hoặc giấy phép triển khai được điều khiển thì bị vận dụng giải pháp buộc tháo nhà triển khai bất hợp pháp.

Trong tình huống cá nhân, tổ chức được cấp hoặc điều khiển giấy phép triển khai, công trình, phần công trình đã triển khai không phù phù hợp với giấy phép triển khai phải tháo dỡ công trình hoặc phần công trình triển khai bất hợp pháp đó mới được tiếp đó triển khai.

Đối với đất không giấy má sẽ được cấp phép triển khai độc giả có thể tìm hiểu thêm vấn đề này tại bài viết về: Xây dựng không phép

Quyền khiếu nại & làm đơn khởi kiện triển khai bất hợp pháp của công dân

Mẫu đơn kiến nghị khiếu nại triển khai trái phép

Theo điều khoản tại khoản 7 điều 166 Luật Đất đai 2013 điều khoản về quyền của người tiêu dùng đất: “Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành động vi phạm quyền sử dụng đất đúng pháp luật của mình & những hành động khác vi phạm pháp luật về đất đai”

Như vậy, so với các công trình triển khai sai phép, bất hợp pháp nếu như bị phát hiện thì mọi công dân có quyền viết đơn kiến nghị, đơn kiện về triển khai bất hợp pháp giúp tố cáo hành vi vi phạm của cá nhân tổ chức khi có hành vi triển khai bất hợp pháp tới Điện thoại tư vấn triển khai bất hợp pháp, cơ quan có thẩm quyền làm chủ đón nhận & khắc phục kịp thời.

Tham khảo: Mẫu đơn khiếu nại, kiến nghị triển khai bất hợp pháp ở đây.

Trên đấy là tất cả những content tư vấn các nguyên tắc về triển khai trái phép: như vậy nào là triển khai bất hợp pháp, giải pháp khắc phục các công trình triển khai sai phép theo pháp luật hiện hành. Hy vọng những kiến thức trên sẽ thức sự bổ ích so với độc giả, giải quyết các vấn đề khúc mắc trong những việc triển khai nhà ở, khắc phục các hành vị triển khai bất hợp pháp lấn chiếu đất công, đất rừng, đất của người khác, bảo đảm ích lợi của mình & công đồng.

Bạn đọc có thể bài viết liên quan bào viết: Quy định về tranh chấp lối đi chung: Thủ tục, kiểu đơn giải quyết tại muanhadep.vn & nhiều bài viết tư vấn về pháp luật địa ốc ở đây.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 0đ.
Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 1,400đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 10,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 9,000đ.
Giá Từ 799,000đ.
Giá Từ 179,000đ.
Giá Từ 2,900đ.

Lễ cúng rằm tháng Giêng: Văn khấn, cách cúng đúng đẩy lùi vận hạn

Nội dung bài viếtNguồn gốc, sự tích, vai trò rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) Tết Nguyên Tiêu là gì? Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu Sự tích Tết Ng

Hướng dẫn sử dụng thước lỗ ban chuẩn từng loại theo phong thủy

Nội dung bài viếtThước lỗ ban là gì? Ý nghĩa thước lỗ banThước lỗ ban là gì?Ý nghĩa thước đo lỗ ban Thước lỗ ban chuẩn theo phong thủyCác ki

Tiết kiệm trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự

Với khát khao được sống 1 đời sống hạnh phúc & yên bình, đôi bà xã ông xã cùng sinh vào năm 1980 này đã quyết định bỏ phố về quê.1 năm 3 lần c

Thuộc lòng những nguyên tắc phong thuỷ, tìm nhà là chốt mua

Người xưa thường sẽ có quan điểm về đất “nở hậu” có tức là sân sau rộng hơn sân trước, đấy là 1 địa thế đất đẹp chủ nhà cần chú ý khi chọn đất x

Phong thủy tivi phải đặt thế nào? Có nên để tivi trong phòng ngủ?

Nội dung bài viếtPhong thủy hướng đặt tivi trong nhà Phong thủy tivi trong phòng khách Có nên để tivi trong phòng ngủ? Phong thủy tivi trong p

Giao khoán đất là gì? Hồ sơ, mẫu hợp đồng giao khoán theo quy định

Nội dung bài viếtGiao khoán đất là gì? Phân biệt giao đất & giao khoán đất Giao đất Giao khoán đất Các điều khoản về giao khoán đất nông ngh

Tuổi Dần xây nhà hướng nào tốt, vận may liên tục gõ cửa?

Việc chọn hướng nhà tốt, hợp nhất với người tuổi Dần sẽ đem lại những điều may mắn cho gia đình, tài lộc đến với ngôi nhà.Chọn nhà cửa chính h

Những thứ nên và không nên nhìn thấy khi bước vào nhà

Khi mở cửa bước vào 1 căn nhà, có những thứ khi “đập” vào mắt khách đến chơi đem lại cảm giác vui tươi, tâm trạng thoả thích tuy nhiên cũng có t

Mua chung cư sau 50 năm thì sao? Nắm rõ các quy định hiện hành

Nội dung bài viếtNhà chung cư 50 năm là gì?Chung cư sổ đỏ 50 năm Chung cư cho thuê 50 nămKhác biệt giữa chung cư 50 năm & chung cư trọn đời (l

Chiêu tránh sập bẫy khi mua nhà lần đầu tiết kiệm cả đống tiền

Lần đầu mua nhà không hề có kinh nghiệm do vậy vô cùng dễ bị hớ, bị mua đắt hoặc vướng phải các trục trặc pháp lý.Kinh nghiệm xây nhà dưới một

Quy chế, mẫu hợp đồng giao khoán xây dựng, nhân công mới nhất

Nội dung bài viếtQuy chế giao khoán trong triển khai công trình Quy định về BHXH, thuế so với hợp đồng giao khoán triển khai Bảo hiểm xã hội đối

Trình tự thủ tục bố mẹ cho tặng con đất đai, liệu có phải nộp thuế?

Nội dung bài viếtĐiều kiện để có quyền cho tặng đất đai Thủ tục cho tặng địa ốc cho con Thủ tục sang tên Giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho c

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]