Luật khiếu nại, tố cáo về đất đai và mẫu đơn, thủ tục giải quyết

Nội dung bài viết

 1. một. Khiếu nại, khởi kiện về đất đai là gì?
  1. Khiếu nại đất đai là gì?
  2. Khiếu kiện đất đai là gì?
  3. Quy trình khiếu nại, khiếu đất đai theo luật hiện hành
 2. 2. Quy định khiếu nại, khiếu kiện về đất đai mới nhất 2020
  1. Quy định khiếu nại về đất đai
  2. Quy định khiếu kiện đất đai trong lĩnh vực hành chính
  3. Khởi kiện tranh chấp đất đai trong lĩnh vực dân sự

1. Khiếu nại, khởi kiện về đất đai là gì?

Khiếu nại, khiếu kiện, khởi kiện là 1 trong những quyền của công dân, cơ quan tổ chức…được tiến hành nằm bảo vệ quyền & bổn phận chính đáng của mình, của tổ chức khi nghĩ là có hành vi vi phạm pháp luật. thời buổi này, các khiếu nại & khởi kiện theo luật tố tụng hành chính & luật tố dân sự không ít & liên tục. Trong đó, những vụ tranh chấp đất đai gồm có những khiếu nại đất đai, khởi kiện hay khiếu kiện đất đai ngày nay vô cùng đa dạng.

Tuy nhiên, chưa hẳn ai cũng nắm được các nguyên tắc về vấn đề khiếu nại đất đai là gì, khiếu kiện là gì, khởi kiện là gì, những quá trình, thủ tục, thời hiệu, cách viết đơn, nộp đơn kiện, đơn khiếu kiện đất đai như vậy nào... cho đúng điều khoản. Do đó, trang thông tin nhà đất muanhadep.vn ngày giai đoạn thời điểm ngày hôm nay sẽ share với độc giả các vấn đề pháp lý được pháp luật điều khoản về khiếu nại đất đai là gì, khiếu kiện - khởi kiện tranh chấp đất đai là gì, thủ tục, trình thủ giải quyết tranh chấp đất đai hiện hành nhằm hỗ trợ bạn đọc nắm vững quá trình kiện tụng tranh chấp đất đai rõ nhất.

Các cách thức giải quyết tranh chấp đất đai

Khiếu nại đất đai là gì?

Khiếu nại về đất đai về thực chất đây là khiếu nại hành chính. Cụ thể khiếu nại đất đai là việc công dân, cơ quan, tổ chức… đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cân nhắc lại quyết định hành chính,hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ nghĩ là quyết định hoặc hành vi đây là trái pháp luật, xâm phạm quyền, ích lợi đúng pháp luật của mình.

Khiếu nại đất đai là quyền của công dân trong những công việc bảo vệ quyền lợi đúng pháp luật của mình & cơ quan tổ chức… giúp check tính đúng đắn, đúng pháp luật của các hành vi & quyết định hành chính chặn đứng hành vi trái pháp luật & thực thi tốt quyền giám sát của công dân trong hoạt động làm chủ đất đai. Mặc dù, theo điều khoản thì để tiến hành quyền khiếu nại về đất đai thì người khiếu nại sẽ cần tiến hành đúng theo các nguyên tắc về trình tự, thủ tục, giấy tờ, có đơn khiếu nại đất đai theo điều khoản của luật khiếu nại tố cáo mới nhất, luật đất đai & luật tố tụng đất đai hiện hành.

Khiếu kiện đất đai là gì?

Khởi kiện đất đai hay khiếu kiện đất đai có hai kiểu đó là:

- Khởi kiện tranh chấp đất đai trong lĩnh vực dân sự: là khởi việc giải quyết tranh chấp, chiếm dụng đất đai thuộc thẩm quyền của tòa án so với những tranh chấp về quyền, bổn phận của người tiêu dùng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (tranh chấp xem ai là người có quyền sử dụng đất) hoặc là những tranh chấp khác liên quan tới quyền sử dụng đất.

- Khởi kiện quyết định hành chính về đất đai hay khiếu kiện hành chính đất đai là: người khiếu nại khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính đến tòa án có thẩm quyền.

Việc khiếu, khởi kiện hành chính về đất đai, khởi kiện tranh chấp đất đai được làm theo trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án theo điều khoản của pháp luật tố tụng dân sự & tố tụng hành chính theo mỗi kiểu vụ việc hành chính hay dân sự.

Quy trình khiếu nại, khiếu đất đai theo luật hiện hành

Khiếu nại đất đai ở đâu? So với các nguyên tắc khiếu nại đất đai cũ theo Luật Đất đai 2003 thì ngày nay với Luật Đất đai 2013 thì tình huống khiếu nại về đất đai sẽ tiến hành theo quá trình khiếu nại hoặc khiếu kiện như sau:

 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh giải quyết lần đầu nếu mà người khiếu nại không chấp nhận so với quyết định giải quyết quyết tranh chấp đất đai thì có quyền:
 • Khiếu nại lần hai đến bộ trưởng làm chủ ngành, lĩnh vực
 • Khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo điều khoản của Luật Tố tụng hành chính 2016 hiện hành.

Như vậy việc giải quyết tranh chấp về đất đai các chủ thể có thể chọn lựa hình thức khởi kiện hoặc khiếu nại đất đai theo quá trình ở tại bản đồ sau:

Sơ đồ trình tự giải quyết tranh chấp đất đai hiện hành

2. Quy định khiếu nại, khiếu kiện về đất đai mới nhất 2020

Khiếu nại & khiếu kiện đất đai là hai hoạt động không giống nhau về cách thực, thủ tục giải quyết tranh chấp mà người tiêu dùng đất, người có quyền lợi & bổn phận liên quan chọn lựa hình thức khiếu kiện hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước hay khởi kiện tố tụng tranh chấp đất đai tại Tòa án.

Dưới đấy là các nguyên tắc về trình tự giải quyết chấp đất đai gồm có cả quyền khiếu nại đất đai & khởi kiện, khiếu kiện đất đai theo điều khoản của pháp luật hiện hành.

Quy định khiếu nại về đất đai

Hiện nay các nguyên tắc khiếu nại hành chính & đất đai sẽ được làm theo các văn bản pháp luật:

 • Luật khiếu nại tố cáo 2011
 • Luật đất đai 2013
 • Luật tố tụng hành chính 2016 thay thế cho luật tố tụng hành chính năm 2013.

Vì vậy, độc giả muốn khám phá các kiến thức về khiếu nại luật đất đai & điều khoản luật tố tụng về đất đai sẽ cần khám phá các nguyên tắc của luật này.

Đối tượng & chủ thể nộp đơn kiện đất đai

Theo điều khoản tại Điều 204 Luật đất đai năm 2013:

“1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi & bổn phận liên quan tới sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về làm chủ đất đai.

2.Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai tiến hành theo điều khoản của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai tiến hành theo điều khoản của pháp luật về tố tụng hành chính”.

Theo đó, chủ thể & đối tượng khiếu nại tranh chấp đất đai bao gồm:

- Chủ thể có quyền nộp đơn kiện đất đai: Căn cứ Luật đất đai 2013, Luật khiếu nại 2011 điều khoản các đối tượng khiếu nại đất đai là: Người sử dụng đất, có quyền lợi & bổn phận liên quan tới sử dụng đất. Cụ thể người có quyền nộp đơn kiện quyết định hành chính đất đai hay khiếu nại hành vi hành chính về đất đai phải bảo đảm các điều kiện (ĐK) sau:

 • Người khiếu nại phải là người có quyền, ích lợi đúng pháp luật chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.
 • Người khiếu nại & không thể thiếu đầy đủ hành vi năng lực dân sự & nếu là người thay mặt phải đáp ứng đòi hỏi người thay mặt theo điều khoản pháp luật.
 • Phải có đơn kiện hành chính - khiếu nại tranh chấp đất đai do người khiếu nại tiến hành & gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo điều khoản dùng cho các khiếu nại về đất đai.

- Đối tượng khiếu nại về đất đai:

 • Khiếu nại quyết định hành chính về đất đai
 • Khiếu nại hành vi hành chính về làm chủ đất đai nếu nghĩ là hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm đến quyền & ích lợi của mình.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về đất đai

Khiếu nại đất đai ở đâu? Theo điều khoản thì thẩm quyền giải khiếu nại đất đai như sau:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã, thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu so với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có bổn phận do mình làm chủ trực tiếp.

- Chủ tịch UBND cấp huyện:

 • Giải quyết khiếu nại lần đầu so với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình
 • Giải quyết khiếu nại lần 2 so với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện đã giải quyết lần đầu tuy nhiên còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã không còn thời hạn tuy nhiên chưa được xử lý.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh:

 • Giải quyết khiếu nại lần đầu so với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
 • Giải quyết khiếu nại lần hai so với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch UBND cấp huyện, GĐ sở & cấp xấp xỉ đã giải quyết lần đầu tuy nhiên còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã không còn thời hạn tuy nhiên chưa được xử lý.

- Thủ trưởng cơ quan cấp trên khác có bổn phận giải quyết khiếu nại đất đai lần đầu nếu đây là hành vi hành chính, hoặc quyết định hành chính của mình hoặc cơ quan, cá nhân mà mình làm chủ mang ra.

Thời hiệu khiếu nại đất đai

Đối với vấn đề thời hạn giải quyết đơn kiện về đất đai được điều khoản theo luật khiếu nại tố cáo mới nhất 2011 là: 90 ngày, tính từ ngày có được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính (những ngày ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu)

Quy định về trình tự giải quyết khiếu nại đất đai

Căn cứ & điều khoản tại Điều 7 Luật khiếu nại năm 2011 điều khoản về trình tự khiếu nại: “1. Khi có căn cứ nghĩ là quyết định hành chính, hành vi hành đó đó là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, ích lợi đúng pháp luật của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo điều khoản của Luật tố tụng hành chính.”

Do đó, trình tự giải quyết khiếu nại đất đai sẽ có quyền 2 lần khiếu nại & nếu không chấp nhận với quyết định giải quyết khiếu nại về đất đai lần một hoặc lần 2 hoặc quá thời hạn giải quyết có quyền làm đơn khiếu kiện đất đai.

Cách khiếu nại đất đai

Khi có căn cứ khiếu nại đất đai thì người khiếu nại có thể tiến hành quyền khiếu nại bằng 2 cách theo điều khoản tại điều tám Luật khiếu nại 2011.

- Cách thức 1: làm đơn khiếu nại về đất đai hay đơn kiến nghị về đất đai gửi đến nơi có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Cách viết đơn kiện về đất đai (bao gồm đơn kiện quyết định hành & khiếu nại hành vi hành chính) không thể thiếu rõ các content sau:

 • Ngày, tháng, năm khiếu nại
 • Tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;
 • Nội dung đơn kiện đất đai như: khiếu nại tranh chấp đất đai, khiếu nại đất khai hoang...
 • Liệt kê các dữ liệu căn cứ khiếu nại về đất đai
 • Có ký tên hoặc lăn tay của khiếu nại đất đai

Mời độc giả tải kiểu đơn kiện đất đai tại đây.

- Cách thức 2: Đến cơ quan có thẩm quyền khiếu nại trực tiếp.

Trong tình huống khiếu nại đất đai trực tiếp thì người đón nhận khiếu nại sẽ chỉ dẫn người khiếu nại khiếu nại về đất đai hoặc người đón nhận lưu lại content trình diễn khiếu nại của người khiếu nại bằng văn bản & sau thời điểm đón nhận người khiếu nại đọc lại content hoặc được đọc lại content rồi ký tên hoặc lăn tay vào văn bản ghi content khiếu nại đất đai đó.

Tuy nhiên, thường để có căn cứ tính thời hạn giải quyết khiếu nại, nêu rõ vấn đề thì nên làm đơn kiện đất đai.

Cách viết đơn kiện đất đai theo đúng quy định

Quy định khiếu kiện đất đai trong lĩnh vực hành chính

Khiếu kiện đất đai hay khởi kiện hành chính về đất đai là phương thức người khởi kiện không chấp nhận với các quyết định giải quyết quyết khiếu nại đất đai lần một hoặc lần 2 hoặc quá hạn hoặc không thông qua giải quyết khiếu nại mà tiến hành việc giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án.

Đối tượng khởi kiện hành chính về đất đai

Theo điều khoản đối tượng khởi kiện hành chính về đất đai được điều khoản tại điều 30 Luật Tố tụng hành chính 2016 & Điều 22 Luật Đất đai 2013 như sau:

 • Khảo sát, đo đạc, lập bản vẽ địa chính, bản vẽ thực trạng sử dụng đất & bản vẽ quy hoạch sử dụng đất.
 • Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất.
 • Vấn đề bồi thường, trợ giúp, tái định cư khi thu hồi đất.
 • Đăng ký đất đai, lập & làm chủ giấy tờ địa chính, cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.
 • Quản lý tài chính về đất đai & giá đất.
 • Quản lý, giám sát việc tiến hành quyền & bổn phận của người tiêu dùng đất.
 • Thanh tra, check, giám sát, theo dõi, so sánh việc chấp hành điều khoản của pháp luật về đất đai & khắc phục vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong làm chủ & sử dụng đất đai.
 • Các hoạt động làm chủ đất đai khác có phát hành quyết định hành chính, hành vi hành chính cá biệt.

Hồ sơ khởi kiện quyết định hành chính về đất đai

Hồ sơ khởi kiện hành chính về đất đai

Hồ sơ khởi kiện hành chính về đất đai được làm theo điều khoản tại điều 118 Luật tố tụng hành chính 2016 hiện hành bao gồm:

- Đơn khởi kiện hành chính về đất đai với content đầy đủ theo Điều 118 Luật tố tụng hành chính.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm kiểu đơn khởi kiện hành chính, khởi kiện quyết định hành chính về đất đai tại đây.

- Các dữ liệu, bằng chứng minh chứng cho đòi hỏi khởi kiện

- Bản sao quyết định hành chính về đất đai

 • Nếu vụ việc đã mỗi được xử lý khiếu nại mà không chấp nhận với hiệu quả giải quyết khiếu này thì người có đơn khởi kiện cần nộp:
 • Đơn khiếu nại hành chính về đất đai hoặc quyết định, bản tin, tóm lại về giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai (nếu có),…
 • Cung cấp cho Tòa án giấy tờ giải quyết khiếu nại (nếu có) & bản sao các văn bản, dữ liệu trong giấy tờ giải quyết khiếu nại hành chính đó

- Giấy ủy quyền tham dự tố tụng (nếu có);

- Bản sao hộ khẩu, giấy khẳng định thư nhân dân (có chứng thực)

- Nộp tiền ứng trước án phí hành chính sơ thẩm nếu không thuộc tình huống được miễn.

Đồng thời, nếu người khởi kiện vừa có đơn khởi kiện hành chính về đất đai tại toàn & vừa có đơn kiện đất đai đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì Tòa án sẽ cần phải đòi hỏi người khởi kiện chọn lựa 1 trong 2 phương thức giải quyết tranh chấp đất đai & có văn bản bản tin cho Tòa án.

Nộp tiền ứng trước án phí hành chính sơ thẩm về đất đai

Người khởi kiện phải nộp tiền ứng trước án phí hành chính sơ thẩm trong thời hạn 07 ngày tính từ ngày nhận được công bố của toà án về việc nộp ứng trước án phí khởi kiện hành chính về đất đai trừ những người dưới đây được miễn nộp án phí hành chính về đất đai:

 • Người khởi kiện vụ án hành chính về đất đai là thương binh; bố, mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng;
 • Cá nhân, hộ gia đình nằm trong diện nghèo theo điều khoản của Chính phủ;

Thời hiệu khởi kiện hành chính về đất đai

Quy định tại Điều 104, Luật Tố tụng Hành chính 2016 thì thời hiệu khởi kiện hành chính, quyết định hành chính về đất đai là một năm tính từ lúc biết được hành vi hành chính về đất đai, có được quyết định hành chính về đất đai trừ các tình huống bất khả kháng được trừ vào thời gian tính thời hiệu khởi kiện theo điều khoản.

Thời hạn giải quyết khởi kiện hành chính về đất đai

Đối với những vụ án hành chính về đất đai thì thời hạn giải quyết tranh chấp (mở phiên tòa sơ thẩm) là từ 4 đến 6 tháng tính từ giai đoạn thụ lý vụ án (nộp đơn khởi kiện hành chính đất đai & các bằng chứng khẳng định quyền khởi kiện).

Khởi kiện tranh chấp đất đai trong lĩnh vực dân sự

Giải quyết tranh chấp đất đai sẽ có trong lĩnh vực dân sự & hành chính. Phụ thuộc vào content tranh chấp, khởi kiện mà sẽ do tòa án dân sự hay hành chính giải quyết.

Căn cứ pháp lý khởi kiện tranh chấp đất đai

Hiện nay các nguyên tắc điều khiển giải quyết tranh chấp đất đai được thể hiện nay các văn bản pháp luật đó là:

 • Luật Đất đai năm 2013
 • Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015
 • Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐTP

Hình thức giải quyết tranh chấp đất đai trong dân sự

- Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng thực hoặc giấy má xấp xỉ thì Người khởi kiện nộp giấy tờ khởi kiện đến Tòa án nhân dân Huyện nơi có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm vụ án.

- Tranh chấp đất đai mà đương sự không hề có Giấy chứng thực hoặc không hề có giấy má xấp xỉ thì chọn lựa hai hình thức sau:

 • Nộp đơn đòi hỏi giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
 • Khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm để đòi hỏi giải quyết sơ thẩm.

Điều kiện khởi kiện tranh chấp đất đai trong dân sự

- Các chủ thể khởi kiện là cá nhân, tổ chức thay mặt đúng pháp luật của tổ chức cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự & có căn cứ nghĩ là quyền & ích lợi đúng pháp luật liên quan tới quyền sử dụng đất của bản thân bị xâm hại hoặc Cơ quan làm chủ đất đai có thể bảo vệ ích lợi công cộng, ích lợi nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

- Việc khởi kiện tranh chấp đất đai trong dân sự phải đúng thẩm quyền tòa án

- Vụ việc tranh chấp phải còn thời hiệu khởi kiện.

- Vụ việc chưa được xử lý bằng 1 bản án hay có hiệu lực pháp luật.

- Vụ việc đã được thực hiện hòa giải tại cơ sở nhưng vẫn không thành: Trước khi nộp đơn khởi kiện đất đai đến tòa án cấp có thẩm quyền nơi có đất đai tranh chấp thì người khởi kiện phải gửi đơn đến UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để thực hiện hòa giải.

Việc hòa giải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên & có công nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã & đấy là 1 trong những điều kiện (ĐK) cần không thể thiếu trong giấy tờ thủ tục khởi kiện giải quyết tranh chấp ra Tòa án).

Điều kiện khởi kiện tranh chấp đất đai theo thủ tục luật tố tụng dân sự

Thẩm quyền giải quyết khởi kiện đất đai trong dân sự

Theo điều khoản các tranh chấp đất đai được xử lý theo thủ tục tố tụng dân sự & thuộc thẩm quyền giải quyết tranh vụ án dân sự của tòa gồm có những:

 • Tranh chấp về quyền, bổn phận của người tiêu dùng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai (tranh chấp xem ai là người có quyền sử dụng đất)
 • Tranh chấp khác liên quan tới quyền sử dụng đất.

Thông thường các những vụ tranh chấp đất đai, đơn khởi kiện tranh chấp đất đai trong dân sự bao gồm:

 • Khởi kiện đất đai liên quan tới địa giới hành chính, tranh chấp lối đi chung ...
 • Kiện tụng tranh chấp đất đai: đòi lại đất & tài sản gắn liền với đất
 • Khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai về ranh giới, phân bổ tài sản khi ly dị, thừa kế, hợp đồng liên quan tới quyền sử dụng đất (chuyển đổi, mua bán, cho thuê, góp vốn, bảo lãnh, thế chấp…) về quyền sử dụng đất & tài sản gắn liền với đất.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là tòa án nơi có BĐS tranh chấp.

Thời hiệu nộp đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai sẽ được xử lý theo thủ tục dân sự sẽ có phương pháp tính thời hiệu theo điều khoản Bộ luật dân sự 2015 so với mỗi tình huống chi tiết.

 • 3 năm: Khởi về hđmb đất đai, sang nhượng, cho thuê, gửi giữ, cầm cố, thế chấp…:
 • 3 năm: Khởi kiện bồi thường thiệt hại về đất đai
 • 30 năm: Khởi kiện về thừa kế so với đòi hỏi chia di sản là BĐS (căn hộ, nhà đất)
 • 10 năm: Khởi kiện đòi hỏi công nhận quyền thừa kế của mình hoặc loại bỏ quyền thừa kế của người khác.
 • Không vận dụng thời hạn: khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất khi bà xã ông xã ly dị.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trong dân sự

- Nộp giấy tờ khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai đến tòa án có thẩm quyền. Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai sẽ phụ thuộc vào content của mỗi vụ án tranh chấp đất đai mà sẽ có những loại giấy má dữ liệu không giống nhau tuy nhiên sẽ thường có:

 • Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai (tải kiểu đơn)
 • Giấy tờ chứng nhận cá nhân của người khởi kiện
 • Biên bản hòa giải tại UBND xã .
 • Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà;
 • Các giấy má công nhận quyền sử dụng đất, chủ quyền nhà (trong tình huống chưa có giấy chứng thực quyền có trong tay nhà & quyền sử dụng đất);
 • Các giấy má liên quan đến giao dịch đất đai, nhà ở có tranh chấp: Giấy tờ cho mượn, cho thuê, cho ở nhờ, mua bán… hoặc các giấy má dữ liệu thể hiện có quan hệ này;

Sau khi check nhận đơn & có bản tin & nộp ứng trước án phí thì được xem giấy tờ khởi kiện đã được thụ lý & theo thời hạn điều khoản sẽ có mở phiên tòa sơ thẩm.

Nếu hiệu quả xét xử giải quyết tranh chấp đất đai tại phiên tòa sơ thẩm không được chấp thuận tất cả hoặc một phẩm content bản án thì những bên đương sự có quyền nộp đơn kháng cáo trong thời hạn 15 kể từ ngày vụ án có tuyên án sơ thẩm.

Đối với những vị án tranh chấp về đất đai nên tìm hiểu thêm các tư vẫn hoặc trợ giúp của các luật sư tranh tụng đất đai để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho mình do các vụ án giải quyết tranh chấp đất đai vô cùng phức tạp.

Trên đấy là tất cả content tư vấn về pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai, bao gồm các hình thức khiếu nại tố cáo về đất đai là gì, cũng như khiếu kiện hành chính về đất đai & khởi kiện tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự. Hy vọng những gì mà muanhadep.vn chia sẻ sẽ hỗ trợ bạn đọc hiểu được quá trình, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai nhằm bảo vệ quyền & ích lợi khi bị xâm phạm, giúp giải quyết vụ việc nhanh chóng hơn.

Mời độc giả tìm hiểu thêm thêm  Luật tranh chấp đất đai trong gia đình mới nhất & cách giải quyết cũng như tham khảo thêm nhiều kiến thức bổ ích về tư vấn pháp luật đất đai tại địa ốc muanhadep.vn chữ tín.

 

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 4,000đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 39,000đ.
Giá Từ 0đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 1,800đ.
Giá Từ 5,150,000đ.
Giá Từ 50,000đ.
Giá Từ 100,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 50,000đ.
Giá Từ 1,000đ.

Phong thủy căn hộ chung cư, chọn hướng nhà chung cư theo tuổi

Phong chung thủy cư là 1 trong những vấn đề được không ít người quan tâm khi chọn nhà chung cư đặt tại. Một ngôi nhà hợp tuổi sẽ giúp chủ nhà phát tài

Các bước cần làm ngay khi lỡ dính bẫy lừa mua bán nhà đất

Những phương thức để khỏi bị "sập bẫy" lừa khi giao dịch BĐS vô cùng quan trọng. Nhưng nếu đã "trót" là nạn nhân bị lừa đảo, việc ứng xử ra sao

Chiêu tránh sập bẫy khi mua nhà đất bị thế chấp

Để tránh rủi ro pháp lý khi mua địa ốc, việc check xem địa ốc đó đang thế chấp hay không hề có ý nghĩa vô cùng quan trọng.Kinh nghiệm của dân

Xem ngày nhận bàn giao, ký hợp đồng mua nhà tháng 2/2021 theo tuổi

Mua địa ốc là 1 event quan trọng, do đó nếu các bạn đang có ý muốn mua đất hay nhà thì cũng nên lựa chọn ngày tốt, ngày đẹp, tránh ngày xấu.Xem ngày

Thu nhập 30 triệu, vợ trẻ vẫn đòi bỏ phố về quê vì lý do này

- Tôi đang do dự trước việc nên về quê sống, hưởng không khí trong lành tuy nhiên ít tiền hay bám trụ ở lại TP này.Cuộc sống thảnh thơi của Ph

Mẫu đăng tin bán nhà, cho thuê nhà trên mạng hiệu quả để lên top

Nội dung bài viếtĐăng tin bán nhà free ở đâu? Chọn vị trí tin đăng Hướng dẫn cách viết bài đăng tin bán nhà, cách đăng tin cho thuê nhà hiệu quả

Quy định xây dựng chung cư cao tầng và tiêu chuẩn thiết kế hiện nay

Nội dung bài viếtĐiều kiện để triển khai chung cưTiêu chuẩn thang máy chung cưTiêu chuẩn bãi đậu xe, tầng hầm chung cưQuy định về chiều cao tầ

Tác dụng, ý nghĩa, cách treo gương bát quái lồi đúng phong thủy

Hiện nay, đa số chúng ta thường xây nhà theo sở thích hoặc style list thiết kế khiến nhà xuất hiện nhiều góc cạnh, hoặc với thực trạng đất chật người

Quy định nhà ở thương mại, căn hộ dịch vụ và top dự án NOTM mới

Nội dung bài viếtNhà ở thương mại là gì? Khác gì với nhà ở xã hội? Điều kiện tiêu chí, thủ tục triển khai nhà ở thương mại Điều kiện tiêu chí xâ

Quy định chiều cao tầng nhà hợp lý và chiều cao nhà theo phong thủy

Nội dung bài viếtChiều cao nhà tính từ đâu? Chiều cao tầng nhà tính từ đâu?Quy định về chiều cao tầng nhà ở dân dụng riêng lẻChiều cao của các

Lễ cúng rằm tháng Giêng: Văn khấn, cách cúng đúng đẩy lùi vận hạn

Nội dung bài viếtNguồn gốc, sự tích, vai trò rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) Tết Nguyên Tiêu là gì? Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu Sự tích Tết Ng

Mẹo chỉnh tủ lạnh tiết kiệm điện gấp đôi, cuối tháng nhìn hóa đơn mà ngỡ ngàng

Để tủ lạnh để dành điện hết mức có thể các bạn phải bắt chước những cách dưới đây.Hai bà xã ông xã doanh thu 15 triệu đồng/tháng, làm cách nào