Những hành vi vi phạm luật đất đai nào được cấp sổ đỏ?

Nội dung bài viết

  1. 1. Vi phạm luật đất đai là gì?
  2. 2. Cách khắc phục vi phạm luật đất đai
  3. 3. Các tình huống cấp sổ hồng cho đất vi phạm theo nghị định 43/2014
    1. Đất vi phạm luật đất đai được đánh giá cấp sổ đỏ
    2. Đất vi phạm được cấp sổ đỏ

Cùng khám phá các tình huống vi phạm luật đất đai, cấp sổ hồng cho đất vi phạm một khi & luật xử phạt vi phạm hành chính về đất đai qua bài viết sau đây:

1. Vi phạm luật đất đai là gì?

Thế nào là vi phạm luật đất đai? Theo Điều 12, Điều 206, Điều 207 của Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp, hành vi vi phạm luật đất đai bao gồm:

+/ Chuyển mục tiêu sử dụng đất trồng lúa không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+/ Tự ý chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng gia công mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+/ Chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp chưa hẳn là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+/ Chuyển mục tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục tiêu khác trong group đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

+/ Lấn, chiếm đất;

+/ Gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác;

+/ Không đăng ký đất đai;

+/ Tự ý chuyển quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện (ĐK) theo điều khoản tại Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013;

+/ Tự ý biến đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện (ĐK) quy định;

+/ Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trong dự án đầu tư triển khai kinh doanh nhà ở;

+/ Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng 1 phần hoặc tất cả dự án đầu tư triển khai kinh doanh nhà ở mà không đủ điều kiện;

+/ Tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng 1 phần hoặc tất cả dự án đầu tư triển khai cấu tạo hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê mà không đủ điều kiện;

Các hành vi vi phạm luật đất đai hiện nay

+/ Tự ý bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất mỗi năm mà không đủ điều kiện;

+/ Tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm;

+/ Tự ý chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện (ĐK) mà không đủ điều kiện (ĐK) của hộ gia đình, cá nhân;

+/ Tự ý nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện (ĐK) so với đất có điều kiện;

+/ Tự ý chuyển quyền & nhận chuyển quyền sử dụng đất so với cơ sở tôn giáo;

+/ Tự ý nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiến hành dự án đầu tư gia công, kinh doanh phi nông nghiệp mà không đủ điều kiện;

+/ Tự ý nhận chuyển quyền vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

+/ Tự ý nhận quyền sử dụng đất không đúng điều khoản tại Điều 169 của Luật Đất đai;

+/ Chậm làm thủ tục cấp Giấy chứng thực cho người mua nhà ở, người nhận quyền sử dụng đất ở;

+/ Vi phạm điều khoản về làm chủ chỉ giới sử dụng đất, mốc địa giới hành chính;

+/ Vi phạm điều khoản về giấy má, chứng từ trong công việc sử dụng đất;

+/ Vi phạm điều khoản về cung ứng kiến thức đất đai liên quan tới thanh tra, check, thu thập bằng chứng để giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân;

+/ Vi phạm điều kiện (ĐK) về hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai.

2. Cách khắc phục vi phạm luật đất đai

Những người vi phạm nhẹ thì khắc phục hành chính vi phạm luật đất đai, nặng thì truy cứu bổn phận hình sự:

- Luật khắc phục vi phạm hành chính về đất đai:

Cảnh cáo; Phạt tiền; Tước quyền sử dụng giấy phép từ 06 tháng đến 09 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 09 tháng đến 12 tháng; Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được dùng để vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Buộc phục hồi lại thực trạng mới đầu.

Luật vi phạm hành chính đất đai

- Trách nhiệm hình sự khi xử phạt vi phạm luật đất đai:

Tội lợi dụng chức danh, quyền hạn trong lúc thi hành công vụ (Điều 356 BLHS năm 2015); Tội vi phạm các nguyên tắc về làm chủ nhà ở (Điều 343 BLHS năm 2015); Tội sửa chữa & sử dụng giấy chứng thực, các dữ liệu của cơ quan, tổ chức (Điều 340 BLHS năm 2015)…

3. Các tình huống cấp sổ hồng cho đất vi phạm theo nghị định 43/2014

Đất vi phạm luật đất đai được đánh giá cấp sổ đỏ

a. Lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè; sử dụng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng

Hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm đất bất hợp pháp trước ngày 01/7/2014 sẽ khắc phục như sau:

- Thu hồi đất nếu vẫn không thay đổi quy hoạch như ban bố.

- Xem xét cấp sổ hồng cho đất vi phạm nếu như có điều khiển quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch triển khai mà nay diện tích đất lấn, chiếm không còn thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; không thuộc chỉ giới triển khai đường giao thông; không hề có mục tiêu sử dụng cho hội sở.

b. Lấn, chiếm đất các nông trường, lâm trường quốc doanh, Ban làm chủ rừng, C.ty nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Có Ban làm chủ rừng: UBND cấp tỉnh thu hồi đất lấn, chiếm đất thuộc quy hoạch bảo vệ & khởi phát rừng đặc dụng, rừng phòng;

- Không có Ban làm chủ rừng: Được Nhà nước giao đất & cấp Sổ đỏ với mục tiêu bảo vệ, khởi phát rừng phòng hộ.

- Được cân nhắc cấp sổ hồng nếu lấn, chiếm đất & sử dụng gia công nông nghiệp hoặc làm nhà ở & không thuộc quy hoạch bảo vệ & khởi phát rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, triển khai công trình hạ tầng công cộng.

UBND cấp tỉnh thu hồi & trả lại cho nông trường, lâm trường nếu đất lấn, chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 hiện dùng vào mục tiêu gia công nông nghiệp & diện tích này vẫn được khẳng định giao cho nông, lâm trường làm chủ, sử dụng.

c. Lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự tiện chuyển mục tiêu sử dụng đất

- Thu hồi đất

Nhà nước thực hiện thu hồi đất thuộc quy hoạch sử dụng đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh hoặc khởi phát kinh tế - xã hội vì ích lợi đất nước, công cộng.

Người vi phạm được sử dụng đất tạm thời đến khi bị tịch thu đất tuy nhiên cần giữ đất nguyên thực trạng & phải kê khai đăng ký đất đai.

- Xem xét cấp sổ hồng cho đất vi phạm

UBND cấp tỉnh lãnh đạo rà soát, điều khiển quy hoạch sử dụng đất người đang sử dụng đất được đánh giá cấp Sổ đỏ nếu sử dụng đất không thuộc quy hoạch sử dụng đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh hoặc khởi phát kinh tế - xã hội vì ích lợi đất nước.

Trường hợp đất vi phạm được cấp sổ đỏ

Đất vi phạm được cấp sổ đỏ

Những tình huống được cấp sổ hồng đất không tranh chấp cho người vi phạm luật đất đai theo khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

- Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, dùng đất lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng....

- Đang sử dụng đất không thuộc quy hoạch sử dụng đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh hoặc khởi phát kinh tế - xã hội.

Hiện nay, tình huống sử dụng đất vi phạm trước ngày 01/7/2014 khả năng được cấp sổ hồng cao hơn.

Trên đấy là kiến thức về các thí dụ vi phạm luật đất đai, luật xử phạt vi phạm & khả năng cấp sổ hồng cho đất vi phạm trong tình huống nào để các bạn tìm hiểu thêm. Bạn có thể khám phá thêm nhiều kiến thức khác về luật đất đai cùng các chỉ dẫn chi tiết trên muanhadep.vn.

Thảo Trần
Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 31,000đ.
Giá Từ 3,620đ.
Giá Từ 50,000đ.
Giá Từ 11,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 8,000đ.
Giá Từ 134,000đ.
Giá Từ 10,000đ.
Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 3,999đ.
Giá Từ 80,000đ.
Giá Từ 1,000đ.

Kiêng kỵ phong thủy cho bà bầu đừng bỏ qua để mẹ con khỏe mạnh

Ngôi nhà cùng thiết kế bên trong bên trong hợp phong thủy sẽ đem lại 1 tâm trạng thoả thích & sức khỏe tốt cho bà bầu. Vì thế, tìm tòi phong thủy khi

Quy định thời hạn, quy chế, cách sử dụng chung cư hiện nay

Nội dung bài viếtQuy định về thời hạn sử dụng chung cư Thời hạn sử dụng chung cư theo điều khoản pháp luật hiện hành Xử lý khi niên hạn sử dụ

Điều kiện, thủ tục phân lô bán nền và kinh nghiệm mua bán chớ bỏ qua

Nội dung bài viết1. Hình thức phân lô bán nền là gì? 2. Các điều khoản mới nhất về phân lô bán nềnĐiều kiện lập dự án phân lô bán nềnQuy trình

Điểm huyệt phong thuỷ không nên bỏ qua khi xây nhà 2 mặt tiền

Nhà 2 mặt tiền thoáng đãng, nhiều áng sáng, thuận lợi kinh doanh bán buôn. Mặc dù, do nhà thường nằm tại vị trí giao cắt của 2 đoạn đường nên sá

Thủ tục, mẫu đơn xin lắp, tách, chuyển công tơ điện mới và chi phí

Nội dung bài viết1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký lắp công tơ điện mớiHồ sơ xin cấp điện sinh hoạtHồ sơ, kiểu đơn xin cấp điện sản xuấtThủ tục đăng k

Đơn vị phát triển dự án là gì? Có nghĩa vụ thế nào với dự án?

Nội dung bài viếtNhà khởi phát dự án là gì?Ưu điểm bắt tay với đơn vị khởi phát dự ánQuyền & bổn phận của nhà khởi phát dự ánNhững cẩn trọng k

Chọn màu sơn nhà theo phong thủy thế nào cho đúng để kích tài vận?

Màu sơn là diện mạo của tất cả ngôi nhà, do vậy việc chọn màu sơn cho thiết kế bên trong & ngoại thất cực kì quan trọng. Chọn màu sơn nhà theo phong t

Kinh nghiệm, lưu ý chọn mua đất thổ cư xây nhà giá rẻ, ít rủi ro

Nội dung bài viếtNên mua nhà hay mua đất? Phương án mua nhà có sẵn Ưu điểm mua nhà có sẵn Nhược điểm mua nhà có sẵn Phương án mua đất tự xây

Bàn thờ ông địa thần tài nên đặt ở đâu? Cách bài trí theo phong thủy tốt nhất

Nội dung bài viếtCách đặt bàn thờ ông địa thần tài trong nhà Những sai lầm trong cách bài trí bàn thờ ông địa ông thần tài Vị thần trông coi tiề

Gợi ý những loại trái cây không thể thiếu trên bàn thờ, phòng khách ngày Tết

- Lựa chọn, bày vẽ hoa quả có lí trên bàn thờ, phòng tiếp khách ngày Tết sẽ giúp chủ nhà đón được nhiều điều may trong cả 1 năm.Cách bố trí c

Các quy định về quyền sử dụng và quản lý khu công nghệ cao

Nội dung bài viếtKhu technology cao là gì?Đất ở khu technology caoLuật khu technology caoQuyền & bổn phận của người tiêu dùng đất khu technolo

Các giải pháp làm mát nhà xưởng, giá hệ thống làm mát bằng hơi nước

Phần lớn các nhà xưởng đều có nhiệt độ khá cao. Không khí nóng bức khiến nhân lực uể oải khi làm việc, cùng lúc cũng làm các trang trang bị dễ hỏng hó