Quy định đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng cho thuê đất hiện nay

Nội dung bài viết

 1. I. Cho thuê đất là gì?
 2. II. Các điều khoản cho thuê đất
  1. 1. Đối tượng cho thuê đất
  2. 2. Các hình thức cho thuê đất
  3. 3. Điều kiện cho thuê đất
  4. 4. Quyền & bổn phận của người thuê đất
  5. 5. Thời gian thuê đất
  6. 6. Hạn mức cho thuê đất
  7. 7. Thẩm quyền cho thuê đất
 3. III. Cách khẳng định tiền thuê đất

Cùng khám phá những điều khoản về cho thuê đất nông nghiệp trồng rau, làm vườn, nông trại, thuê đất rừng gia công, triển khai nhà xưởng, hotel,... trong bài sau đây:

I. Cho thuê đất là gì?

Cho thuê đất là việc Nhà nước giao quyền sử dụng đất cho người có nhu cầu thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.

II. Các điều khoản cho thuê đất

1. Đối tượng cho thuê đất

a) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

b) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp đó sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao điều khoản tại Điều 129 của Luật này;

c) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho vận hành khoáng sản; đất gia công vật liệu triển khai, làm đồ gốm; đất cơ sở gia công phi nông nghiệp;

d) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để triển khai công trình công cộng có mục tiêu kinh doanh;

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế sử dụng đất để tiến hành dự án đầu tư gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất gia công, kinh doanh phi nông nghiệp; đất triển khai công trình công cộng có mục tiêu kinh doanh; đất để tiến hành dự án đầu tư nhà ở khiến cho thuê;

e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế sử dụng đất triển khai công trình sự nghiệp;

g) Tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao sử dụng đất để triển khai hội sở làm việc.

Nắm rõ cụ thể điều khoản cho thuê đất

2. Các hình thức cho thuê đất

Có hai hình thức cho thuê đất hiện nay:

 • Thuê đất trả tiền hằng năm
 • Thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê

Theo Điều 2 Nghị định 46/2014/NĐ-CP, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất mỗi năm trong các trường hợp:

a) Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc gia công nông nghiệp, lâm nghiệp nuôi trồng thủy sản, làm muối phối hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

b) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, suối để nuôi trồng thủy sản theo điều khoản tại Điểm b Khoản một Điều 163 Luật Đất đai.

c) Người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế sử dụng đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối để tiến hành dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản theo điều khoản tại Điểm c Khoản một Điều 163 Luật Đất đai.

3. Điều kiện cho thuê đất

Dự án thuê đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất trồng lúa vào các mục tiêu khác không thuộc tình huống quyết định

Chỉ được phép cho thuê đất khi có 1 trong các văn bản sau:

+ Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ so với tình huống chuyển mục tiêu sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

+ Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh so với tình huống chuyển mục tiêu sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Các điều kiện (ĐK) cho thuê đất hiện nay

Dự án thuê đất tại đảo & xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển

Thẩm quyền cho thuê đất chỉ kiểm duyệt khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành liên quan.

Người được Nhà nước cho thuê đất để tiến hành dự án đầu tư 

Cần có các điều kiện (ĐK) sau:

+ Có năng lực tài chính bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

+ Ký quỹ theo điều khoản của pháp luật về đầu tư;

+ Không vi phạm điều khoản của pháp luật về đất đai so với tình huống đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để tiến hành dự án đầu tư khác.

4. Quyền & bổn phận của người thuê đất

Nếu người thuê trả tiền cả thời gian thuê: Người thuê đất được chuyển quyền cho người khác thông qua chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, biến đổi, thế chấp, góp vốn.

Nếu người thuê trả tiền hàng năm: Người thuê chỉ được chuyển quyền với tài sản trên đất. Được phép cho thuê lại đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chiết xuất, làng nghề.

5. Thời gian thuê đất

Theo mỗi tình huống, thời hạn thuê đất nhiều nhất 50 năm, 70 năm, lâu đặc biệt là 99 năm.

6. Hạn mức cho thuê đất

Không có điều khoản về hạn mức. Diện tích đất thuê tùy theo nguyện vọng sử dụng đất & quỹ đất đáp ứng & diện tích đất được ghi rõ trong quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất.

7. Thẩm quyền cho thuê đất

Thẩm quyền cho thuê đất của UBND cấp tỉnh

Cho thuê đất với các trường hợp: tổ chức; cơ sở tôn giáo; người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế theo điều khoản tại khoản 3 Điều 55 của Luật này & điều khoản tại điểm đ & điểm e khoản một Điều 56 của Luật này; tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao.

Thẩm quyền cho thuê đất của UBND cấp huyện

Cho thuê đất với các trường hợp: hộ gia đình, cá nhân & có thể chuyển mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên nếu như có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cộng đồng cư dân.

Thẩm quyền cho thuê đất của UBND cấp xã

UBND xã cho thuê đất với các tình huống thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng cho công ích của xã, phường, thị trấn.

Tải kiểu hợp đồng cho thuê đất tệp tin word: Tại đây.

Quy định cấp thẩm quyền cho thuê đất

III. Cách khẳng định tiền thuê đất

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất mỗi năm không thông qua đấu giá

Đơn giá thuê đất mỗi năm = Tỷ lệ % (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền thuê đất.

Tỷ lệ % (%) tính đơn giá thuê đất 1 năm là 1%, riêng đối với:

- Đất thuộc thành phố, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu cư dân tập trung có tài năng sinh lợi đặc biệt, có ưu thế trong các việc sử dụng đất làm mặt bằng gia công kinh doanh, thương mại & dịch vụ thì dựa vào thực chất địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định mật độ % (%) giá đất để khẳng định đơn giá thuê đất 1 năm tuy nhiên nhiều nhất không quá 3%.

- Đất thuộc khu vực sâu, khu vực xa, khu vực núi cao, hải đảo, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội gian khổ, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; cho thuê đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng gia công kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo điều khoản của pháp luật, dựa vào thực chất địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mật độ % (%) giá đất để khẳng định đơn giá thuê đất 1 năm tuy nhiên ít nhất không thấp hơn 0,5%.

Mức mật độ % (%) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành chi tiết theo mỗi vùng, cung đường tương ứng với mỗi mục tiêu sử dụng đất & ban bố public trong thời gian xây dựng tiến hành.

2. Trường hợp thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê đất không thông qua đấu giá

Đơn giá thuê đất thu 1 lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạn thuê đất & được khẳng định theo điều khoản tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này.

3. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê

a) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất mỗi năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn 1 năm.

Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất mỗi năm được khẳng định theo điều khoản tại Khoản 5 Điều này. Đơn giá trúng đấu giá được ổn định 10 năm, hết thời gian ổn định tiến hành điều khiển đơn giá thuê đất theo chế độ về thu tiền thuê đất so với tình huống thuê đất trả tiền thuê đất mỗi năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều khiển không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đấy.

b) Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê được khẳng định theo điều khoản tại Khoản 4 Điều này.

Trên đấy là những điều khoản cho thuê đất hiện hành để các bạn tìm hiểu thêm. Tìm hiểu thêm các kiến thức luật đất đai mới nhất trên muanhadep.vn.

Thảo Trần

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 1,100đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 18,000đ.
Giá Từ 100,000đ.
Giá Từ 2,000đ.
Giá Từ 1,090,000đ.
Giá Từ 9,000đ.
Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 4,900đ.
Giá Từ 0đ.
Giá Từ 6,999đ.
Giá Từ 3,290,000đ.

Đất chưa có sổ đỏ: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng, thủ tục mua bán

Nội dung bài viếtNhà đất chưa có sổ hồng là gì?Có nên mua đất không hề có sổ đỏ?Đất chưa có sổ hồng nhận được tách thửa, thừa kế, thế chấp không

4 vị trí phong thủy không nên đặt gương trong nhà không phải ai cũng biết

Một trong những sai lầm khi đặt gương là không đặt gương đối diện với bàn làm việc bởi, nếu kê gương ở vị trí này nó sẽ khiến cho người làm việc

Kinh nghiệm môi giới bất động sản nhà đất chốt sale bạc tỷ

Nội dung bài viếtNghề môi giới BĐS Nghề môi giới BĐS là gì? Nhân viên kinh doanh BĐS là gì? Có nên làm sale BĐS hay không? Lợi ích khi làm s

Xem ngày tốt xấu cưới xin, nghi lễ, phong thủy phòng cưới chi tiết

Nội dung bài viếtI. Xem ngày tốt xấu cưới hỏi theo phong thủy Xem ngày cưới hỏi là gì, có quan trọng không? Cách xem ngày tốt xấu cưới hỏi theo

Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, thuê căn hộ chung cư song ngữ Anh Việt

Nội dung bài viếtMẫu hợp đồng căn hộ cho thuê chung cư song ngữ Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ ngắn gọn mới nhất Cho thuê nhà, căn hộ mà chỉ qua thỏa

Nhà có đặc điểm này người giàu xếp hàng để mua, cẩn thận hối hận vì không biết sớm

Không dễ để tìm 1 dự án khu chung cư có vị trí chiến lược với giá rẻ, bởi phân khúc căn hộ dưới một tỉ đồng thường nằm tại khá xa trung tâm TP.

Phong thủy kinh doanh khách sạn giúp đông khách, tránh phạm tối kỵ

Nội dung bài viếtmột. Phong thủy thiết kế hotel hút tài lộc Đặt tên hotel theo phong thủy Vị trí, mặt bằng cảnh quan phong thủy cho khách sạn

Phong thủy tình duyên cho người độc thân, vật phong thủy cầu duyên cực tốt

Nội dung bài viếtBố trí nhà ở theo phong thủy cuốn hút tình duyên Trang sức, vật phẩm phong thủy kích hoạt tình duyên Nhiều người vẫn nghĩ là, c

Các bước lập dự án đầu tư xây dựng và ban quản lý dự án công trình

Nội dung bài viếtI. Dự án đầu tư xây dựng1. Dự án đầu tư triển khai là gì?2. Các kiểu dự án đầu tư triển khai công trình3. Trình tự tiến hành

Ngày đẹp làm nhà, dựng nhà mới tháng 2 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Làm nhà là 1 việc trọng đại của đời người như người xưa cũng từng nói: “Tậu trâu, cưới bà xã, làm nhà” vốn dĩ là những việc quan trọng mà người ta thư

Phong thủy phòng làm việc: Hướng ngồi, kê đặt bàn theo tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtPhong thủy hướng bàn, chỗ ngồi làm việc theo tuổi Phong thủy hướng bàn, chỗ ngồi làm việc theo mệnh Kích thước bàn làm việc the

Bản đồ quy hoạch Phú Quốc chi tiết, đầu tư kinh doanh gì sinh lời?

Nội dung bài viếtKế hoạch, quy hoạch Phú Quốc mới nhất ngày nay Kế hoạch, bản vẽ quy hoạch Phú Quốc Bản đồ quy hoạch cụ thể Phú Quốc mới nhất

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]