Quy định hoán đổi đất và cách làm đơn trao đổi quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết

 1. 1. Hợp đồng bàn luận nhà ở là gì?
 2. 2. Quy định hoán đổi đất
  1. Điều kiện hoán đổi quyền sử dụng đất
  2. Quy định hợp đồng bàn luận quyền sử dụng đất
  3. Quy định chuộc lại địa ốc đã trao đổi
 3. 3. Cách thực hiện đơn bàn luận đất
 4. 4. Thủ tục bàn luận đất
  1. Công chứng kiểu hợp đồng hoán đổi đất
  2. Đăng ký biến động đất
  3. Thuế, lệ phí khi đổi đất

Thủ tục hoán đổi đất đai nếu không nắm vững các nguyên tắc & quá trình dễ có những rủi ro ngày mai. Nhằm hỗ trợ bạn tránh được những rắc rối liên quan tới biện pháp hoán đổi đất ở, muanhadep.vn share cùng các bạn những kiến thức chi tiết về hoán đổi đất cùng kiểu hợp đồng bàn luận đất tham khảo  trong bài sau:

1. Hợp đồng bàn luận nhà ở là gì?

Mẫu giấy bàn luận đất, nhà ở, căn hộ chung cư là thỏa thuận bàn luận quyền sử dụng đất của các bên cho nhau. Nhà đất bàn luận cần thuộc có trong tay của từng bên. Nếu giá trị BĐS bàn luận không xấp xỉ nhau thì cần thanh toán phần chênh lệch giá trị đó. 

Bản chất của thỏa thuận bàn luận đất là hai hđmb địa ốc tuy nhiên thanh toán bằng hiện vật. Nếu xảy ra tranh chấp, ngoài vận dụng các nguyên tắc đổi nhà còn vận dụng các nguyên tắc mua bán tài sản theo khoản 4 Điều 455 BLDS. 

2. Quy định hoán đổi đất

Điều kiện hoán đổi quyền sử dụng đất

Điều kiện hoán đổi đất công, đất dự án, đất nông nghiệp, vị trí đất ở của từng bên phải đáp ứng điều kiện (ĐK) được điều khoản tại khoản một Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014:

“a) Có Giấy chứng thực theo điều khoản của pháp luật, trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều này;

b) Không nằm trong diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn có trong tay nhà ở so với tình huống có trong tay nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc khỏi bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không nằm trong diện đã có quyết định thu hồi đất, có bản tin giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện (ĐK) điều khoản tại điểm b & điểm c khoản này không vận dụng so với tình huống mua bán, thuê mua nhà ở làm nên trong tương lai”.

Quy định, thủ tục hoán đổi đất kèm kiểu giấy hợp đồng bàn bạc đất

Riêng việc biến đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp có những điều kiện (ĐK) nhất định, được điều khoản chi tiết tại Điều 190 Luật đất đai 2013 như sau:

"Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do biến đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất đúng pháp luật từ người khác thì chỉ được biến đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho gia công nông nghiệp & chưa hẳn nộp thuế doanh thu từ việc biến đổi quyền sử dụng đất & lệ phí trước bạ."

Quy định hợp đồng bàn bạc quyền sử dụng đất

Bộ luật Dân sự năm 2015 có điều khoản về Hợp đồng bàn bạc tài sản tại Điều 455 như sau:

“3. Trường hợp 1 bên bàn bạc cho bên kia tài sản không thuộc quyền có trong tay của mình hoặc không được chủ có trong tay ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng & đòi hỏi bồi thường thiệt hại.

4. Mỗi bên đều được gọi là người bán so với tài sản giao cho bên kia & là người mua so với tài sản nhận về. Các điều khoản về hđmb từ Điều 430 đến Điều 439, từ Điều 441 đến Điều 449 & Điều 454 của Bộ luật này cũng được hưởng so với hợp đồng bàn bạc tài sản”.

Hợp đồng bàn bạc nhà ở giữa hai phía phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng nhận.

Đối với các giao dịch điều khoản tại khoản này thì giai đoạn có hiệu lực của hợp đồng là tầm thời gian công chứng, chứng nhận hợp đồng”

Quy định chuộc lại địa ốc đã trao đổi

Điều 454 Bộ luật Dân sự năm 2015 điều khoản về việc bàn bạc đất:

“1. Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau 1 thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận; tình huống không hề có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá 01 năm so với động sản & 05 năm so với BĐS kể từ thời nút giao tài sản, trừ tình huống luật liên quan có điều khoản khác. Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất kể khi nào, tuy nhiên phải báo trước cho bên mua trong 1 thời gian có lí. Giá chuộc lại là giá thị trường tại giai đoạn & địa điểm chuộc lại, trừ tình huống có thỏa thuận khác.

2. Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao chuyển dịch quyền có trong tay tài sản cho chủ thể khác & phải chịu rủi ro so với tài sản, trừ tình huống có thỏa thuận khác”.

Tham khảo luật đứng tên sổ hồng mới nhất, thủ tục đứng tên sổ hồng 1 hoặc đa số chúng ta.

3. Cách thực hiện đơn bàn bạc đất

Cách làm đơn bàn bạc đất & lưu ý

Những quy định nên chú ý khi làm biên bản bàn bạc đất gồm:

- Thông tin bàn bạc nhà đất: Nêu rõ kiến thức vị trí, đặc điểm, thực trạng, tỷ lệ hoán đổi giá thành địa ốc, căn hộ chung cư được bàn bạc. Giá cả thỏa thuận cũng nhằm xác định thuế & lệ phí liên quan & định giá sự chênh lệch nếu có để thanh toán cho bên còn lại.

- Thời điểm nhận nhà & các giấy má nhà đất: Cần thể hiện rõ thời gian bàn giao nhà cùng thời gian giao giấy má pháp lý.

- Cam kết của đôi bên trong kiểu giấy bàn bạc đất ở: Cam kết về kiến thức trong biên bản hoán đổi đất, là chủ đúng pháp luật của BĐS giao dịch, tài sản khỏi bị tranh chấp, khiếu nại hoặc sử dụng để tiến hành các bổn phận khác. 

- Lời chứng của công chứng viên là phần bắt buộc để đi công chứng, đội giá trị pháp lý.

- Những người có quyền lợi & bổn phận liên quan tới hai mảnh đất cần phải có văn bản chấp nhận về việc bàn bạc đất để tránh tranh chấp về sau.

Tham khảo tải về tải kiểu đơn hoán đổi đất tại đây.

4. Thủ tục bàn bạc đất

Quy trình nộp đơn xin hoán đổi đất gồm có những bước sau:

Công chứng kiểu hợp đồng hoán đổi đất

Hồ sơ bàn bạc đất công chứng cần chuẩn bị:

 • Phiếu đòi hỏi công chứng hợp đồng (theo mẫu);
 • Bản sao giấy má tùy thân của các bên: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, sổ hộ khẩu của các bên;
 • Bản sao giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc bản sao giấy má thay thế được pháp luật quy định;
 • Văn bản chấp nhận của những người có liên quan
 • Giấy tờ về thẩm quyền thay mặt (nếu có);
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có).

Hồ sơ nộp trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng.

Thủ tục công chứng kiểu hợp đồng hoán đổi đất

Bước 1: Công chứng viên đón nhận, thụ lý giấy tờ văn bản bàn bạc đất

Nếu giấy tờ đòi hỏi công chứng đầy đủ, phù phù hợp với điều khoản của pháp luật thì thụ lý & ghi vào sổ công chứng.

Nếu giấy tờ đòi hỏi công chứng chưa đầy đủ thì Công chứng viên ghi phiếu chỉ dẫn & đòi hỏi bổ sung.

Nếu giấy tờ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết thì Công chứng viên lý giải rõ lý do & chối từ đón nhận giấy tờ.

Bước 2: Các bên ký mẫu giấy bàn bạc đất ở

Nếu các bạn đã soạn thảo sẵn hợp đồng giấy hoán đổi đất, Công chứng viên sẽ check tính đúng pháp luật của hợp đồng.

Nếu các bạn nhờ Công chứng viên soạn thảo hợp đồng theo đòi hỏi thì hai phía sau thời điểm check content hợp đồng & chấp nhận sẽ ký vào hợp đồng.

Bước 3: Công chứng viên xác nhận

Công chứng viên ghi lời chứng & ký công nhận vào hợp đồng;

Nộp phí công chứng để hoàn tất thủ tục công chứng kiểu biên bản bàn bạc đất để tiếp đó tiến hành thủ tục đăng ký sang tên địa ốc theo điều khoản.

Đăng ký biến động đất

Sau khi công chứng hợp đồng bàn bạc địa ốc sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất. Xem cụ thể thủ tục sang tên sổ đỏ trên muanhadep.vn.

Thuế, lệ phí khi đổi đất

Các bên tiến hành nộp thuế & lệ phí theo quy định trừ tình huống bàn bạc đất nông nghiệp chưa hẳn nộp thuế & lệ phí.

Trên đấy là các nguyên tắc về hoán đổi đất & chỉ dẫn cách viết mẫu giấy bàn bạc đất & quá trình, thủ tục để các bạn nắm rõ hơn. Bạn có thể đọc thêm nhiều kiến thức về luật đất đai có trên muanhadep.vn.

Xem thêm: Thuế trước bạ, phí sang tên sổ hồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thảo Trần
Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 3,390,000đ.
Giá Từ 3,290,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 60,000đ.
Giá Từ 0đ.
Giá Từ 25,000đ.
Giá Từ 3,250đ.
Giá Từ 2,500đ.
Giá Từ 4,390,000đ.
Giá Từ 1,400đ.
Giá Từ 50,000đ.
Giá Từ 5,900đ.

BĐS nghỉ dưỡng, Condotel: Nguyên tắc đầu tư để không ngậm trái đắng

Nội dung bài viếtmột. bất động sản nghỉ dưỡng là gì? Các kiểu hình bất động sản nghỉ dưỡng ngày nay Bất động sản nghỉ dưỡng, căn hộ khách sạn là g

Nên đặt cây xương rồng ở đâu trong nhà để hợp phong thủy mà không bị xui?

Nội dung bài viếtÝ nghĩa cây xương rồng trong phong thủy? Tuổi nào hợp cây xương rồng? Cây xương rồng đặt chỗ nào là tốt? Hướng dẫn cách trồng

1 năm 3 lần chuyển trọ, sẵn tay 800 triệu liều vay mua nhà đất tiền tỷ

Mua nhà xây sẵn dọn vào ở ngay hay mua đất rồi tự xây nhà là bài toán "an cư lạc nghiệp" đầy nan giải cho những cặp bà xã ông xã "sinh ra từ làn

Phong thủy mua nhà đất, chọn hướng, thế đất hợp tuổi thế nào?

Nội dung bài viếtXem hướng đất theo tuổi Hóa giải hướng, thế đất xấu - Mảnh đất hình chữ L - Mảnh đất hình chữ T - Mảnh đất hình tam giác

Chiêu tiết kiệm cả đống tiền tránh những sai lầm ‘đốt túi’ khi sửa chữa nhà

Sửa chữa, cải tạo nhà cũ tưởng dễ dàng tuy nhiên nếu không hề có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bạn có thể sẽ phải "đốt" vô cùng đắt tiền mà lại khôn

Đặt giường ngủ ở những chỗ này cẩn thận ảnh hưởng đến tiền tài, sức khỏe

Để nhận được một giấc ngủ ngon & không làm tác động đến tiền tài, sức khỏe, ngoài việc chọn phòng ngủ mát mẻ, yên lặng, giường ngủ mềm mại, các

Đặt giá sách theo phong thủy thế nào để không bất lợi học hành, công việc?

Nhiều gia đình ngày nay đều có giá sách trong nhà, đặc biệt những nhà rộng còn kê riêng giá sách lớn trong phòng làm việc, còn những nhà diện tích bé

Ngày đẹp khai trương công ty, cửa hàng tháng 2 năm 2021 theo tuổi

Quan niệm đầu xuôi đuôi lọt khiến công việc khai trương shop kinh doanh, C.ty trở nên 1 event quan trọng mà hầu như ai cũng tìm định ngày đẹp trước lú

Cúng động thổ khởi công làm nhà: Cách sắm lễ vật, bài cúng chuẩn

Nội dung bài viếtLễ vật cúng động thổ xây nhà mớiÝ nghĩa của lễ cúng động thổ nhàLễ động thổ xây nhà cần những gì?Thủ tục cúng lễ động thổ làm

Bỗng chốc trắng tay, nàng dâu điếng người vì âm mưu chiếm đoạt đất của chồng

- Trong thời gian tôi đi lao động ở quốc tế, ông xã tôi đề nghị mua nhà & sổ hồng đứng tên chị gái ruột của ông xã mà không dù rằng việc nhờ đứn

Chiêu tránh sập bẫy khi mua nhà lần đầu tiết kiệm cả đống tiền

Lần đầu mua nhà không hề có kinh nghiệm do vậy vô cùng dễ bị hớ, bị mua đắt hoặc vướng phải các trục trặc pháp lý.Kinh nghiệm xây nhà dưới một

Hướng dẫn cách xem bản đồ quy hoạch đất, ký hiệu màu sắc trên bản đồ

Nội dung bài viết1. Bản đồ quy hoạch là gì?2. Các kiểu bản vẽ quy hoạchBản đồ quy hoạch 1 tháng 5.000 là gì? Bản đồ quy hoạch 50%.000 là gì?