Thế nào là trưng dụng đất? Các quy định về trưng dụng đất hiện nay

Nội dung bài viết

 1. 1. Khái niệm trưng dụng đất là gì?
 2. 2. Nhà nước trưng dụng đất trong tình huống nào?
 3. 3. Thẩm quyền trưng dụng đất
 4. 4. Quy định về trưng dụng đất
  1. Các hình thức trưng dụng đất
  2. Trưng dụng đất có thời hạn bao lâu?
  3. Người có đất trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng dụng
  4. Hoàn trả đất trưng dụng khi hết thời hạn
  5. Bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất

1. Khái niệm trưng dụng đất là gì?

Trưng dụng đất đai là gì? Theo Luật đất đai năm 2013, trưng dụng đất (tiếng Anh: Land Requisition) là việc Nhà nước thu hồi đất của 1 cá nhân, pháp nhân, tổ chức tạm thời mà không trả các khoản phí cho, đương nhiên, nếu làm hại tới đất trưng dụng hay ích lợi của chủ thể bị tác động thì sẽ được bồi thường thiệt hại.

Trưng dụng đất & thu hồi đất có sự không giống nhau. Thu hồi đất là quyết định từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết thúc quyền lợi của người tiêu dùng đất trên mảnh đất để phục vụ ích lợi của nhà nước, xã hội (có đền bù theo thỏa thuận khung giá đất nhà nước) hoặc khắc phục hành vi vi phạm pháp luật đất đai (không đền bù). Trong lúc đó, nhà nước trưng dụng đất ở phạm vi thu hồi hẹp & chỉ tạm thời để phục vụ mục tiêu nào đó, nếu gây thiệt hại mới bồi thường.

2. Nhà nước trưng dụng đất trong tình huống nào?

Mục đích trưng dụng đất là trong những tình huống cấp thiết như làm nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, chiến tranh, thực trạng khẩn cấp, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước của tổ chức, tài sản tính mạng con người của nhân dân, chống thiên tai.

Trưng dụng đất là gì? Mục đích, điều khoản, thời hạn trưng dụng đất

3. Thẩm quyền trưng dụng đất

Đối tượng được tiến hành trưng dụng đất tùy vào mỗi tình huống, bao gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển vùng quê, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Người có quyền trưng dụng đất không được ủy quyền, phần cấp thẩm quyền cho người khác tiến hành thay mình.

Người có thẩm quyền trưng dụng đất có bổn phận giao cho tổ chức, cá nhân làm chủ, sử dụng đất trưng dụng đúng mục tiêu, hiệu quả; hoàn trả đất khi hết thời hạn trưng dụng; bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây nên.

4. Quy định về trưng dụng đất

Các hình thức trưng dụng đất

Hình thức đều thông qua văn bản, nếu khẩn cấp không hề có quyết định bằng văn bản thì người tiến hành thẩm quyền tiến hành bằng lời nói tuy nhiên cần phải có giấy công nhận việc trưng dụng đất ở lúc ấy & hiệu lực của quyết định trưng dụng đất sẽ chính thức từ giai đoạn phát hành đó.

Kể từ giai đoạn có quyết định trưng dụng đất bằng lời nói, Chậm đặc biệt là 48 giờ, cơ quan của người đã quyết định trưng dụng đất bằng lời nói sẽ công nhận bằng văn bản & gửi cho người có đất trưng dụng.

Nội dung quyết định trưng dụng đất, văn bản công nhận việc trưng dụng đất bao gồm:

- Họ tên, chức danh, đơn vị công tác của người quyết định trưng dụng đất;

- Tên, địa chỉ của người có đất trưng dụng hoặc người đang làm chủ, sử dụng đất trưng dụng;

- Tên, địa chỉ của tổ chức, họ tên & địa chỉ của người được giao sử dụng đất trưng dụng;

- Mục đích, thời hạn trưng dụng đất;

- Vị trí, diện tích, kiểu đất, tài sản gắn liền với đất trưng dụng;

- Thời gian bàn giao đất trưng dụng.

Trưng dụng đất có thời hạn bao lâu?

Theo khoản 4 Điều 72 Luật Đất đai 2013: 

“Thời hạn trưng dụng đất là không quá 30 ngày kể từ lúc quyết định trưng dụng có hiệu lực thi hành. Trường hợp trong thực trạng chiến tranh, thực trạng khẩn cấp thì thời hạn trưng dụng được tính từ ngày ra quyết định đến không quá 30 ngày kể từ ngày huỷ bỏ thực trạng chiến tranh, thực trạng khẩn cấp.

Trường hợp hết thời hạn trưng dụng đất mà mục tiêu của việc trưng dụng chưa hoàn thiện thì được gia hạn nhưng vẫn không quá 30 ngày. Quyết định gia hạn trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản & gửi cho người có đất trưng dụng trước lúc chấm dứt thời hạn trưng dụng.”

Quy định thời hạn trưng dụng đất

Người có đất trưng dụng phải chấp hành quyết định trưng dụng

Trường hợp quyết định trưng dụng đất đã được làm theo đúng qui định của pháp luật mà người có đất trưng dụng không chấp hành thì người quyết định trưng dụng đất ra quyết định cưỡng chế thi hành & tổ chức cưỡng chế thi hành hoặc giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng tổ chức cưỡng chế thi hành.

Hoàn trả đất trưng dụng khi hết thời hạn

Khi hết thời hạn trưng dụng đất thì việc hoàn trả đất trưng dụng được làm theo điều khoản tại Khoản 2 Điều 67 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

- Người có thẩm quyền quyết định trưng dụng đất phát hành quyết định hoàn trả đất trưng dụng & gửi cho người có đất bị trưng dụng;

- Trường hợp người có đất trưng dụng tự nguyện tặng cho Nhà nước thì làm thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật.

Bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất

Nếu hành vi trưng dụng đất khiến đất trưng dụng bị tàn phá hoặc người có đất trưng dụng bị thiệt hại về doanh thu do việc trưng dụng đất trực tiếp gây nên thì mới tạo nên vấn đề bồi thường thiệt hại.

Việc bồi thường thiệt hại được điều khoản như sau:

- Trường hợp đất trưng dụng bị tàn phá thì việc bồi thường được tiến hành bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại giai đoạn thanh toán;

- Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về doanh thu do việc trưng dụng đất trực tiếp gây nên thì mức bồi thường được khẳng định dựa vào mức thiệt hại doanh thu thực chất tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng. Mức thiệt hại doanh thu thực chất phải phù phù hợp với doanh thu do đất trưng dụng đem lại trong điều kiện (ĐK) thông thường trước giai đoạn trưng dụng đất;

Quy định bồi thường thiệt hại do trưng dụng đất

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để khẳng định mức bồi thường thiệt hại do tiến hành trưng dụng đất gây nên trên cơ sở văn bản kê khai của người tiêu dùng đất & giấy tờ địa chính. 

Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng khẳng định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức bồi thường.

Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây nên được ngân sách nhà nước chi trả 1 lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.

Trên đấy là kiến thức cụ thể về thế nào là trưng dụng đất, các tình huống trưng dụng đất & những điều khoản hiện hành để các bạn tìm hiểu thêm. Xem thêm nhiều kiến thức về luật đất đai khác trên muanhadep.vn.

Thảo Trần

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 35,000đ.
Giá Từ 18,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 8,000đ.
Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 3,290,000đ.
Giá Từ 1,100đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 1,400đ.
Giá Từ 4,500đ.

Ngày tốt nhập trạch, chuyển nhà tháng 2/2021 theo tuổi 12 con giáp

Trước khi tiến hành 1 việc quan trọng nào đó, người ta hay xem ngày lành tháng tốt để hứa hẹn có 1 khởi đầu mới tốt đẹp, nhiều vận may & tránh các điề

Biết cách chọn đào, quất, mai Tết đẹp hợp phong thủy cả năm đắc lộc

Nội dung bài viếtÝ nghĩa đào, mai, quất ngày Tết Cách chọn đào chơi Tết đẹp hợp phong thủy Cách chọn hoa mai tết đẹp hợp phong thủy Cách chọn

Những lưu ý và điều kiêng kỵ khi sửa nhà xua xui rủi, đón tài khí

Nội dung bài viếtXem tuổi, ngày giờ lành tháng tốtThực hiện cúng khấn khi sửa nhàLựa chọn màu sơnChú ý khi sửa chữa phòng kháchNhững điều ki

Dồn tiền tỷ mua chung nhà đất coi chừng méo mặt ôm hận ‘lật kèo’

Mua nhà chung, nghĩa là chỉ việc góp khoản tiền nhỏ là đã có nhà rộng, đẹp, vị trí trung tâm đặt tại. Mặc dù, những rắc rối về pháp lý & hòa hợp

Hướng dẫn cách xem bản đồ quy hoạch đất, ký hiệu màu sắc trên bản đồ

Nội dung bài viết1. Bản đồ quy hoạch là gì?2. Các kiểu bản vẽ quy hoạchBản đồ quy hoạch 1 tháng 5.000 là gì? Bản đồ quy hoạch 50%.000 là gì?

Có 600 triệu muốn ôm mộng làm giàu, chàng cử nhân Hóa không biết nên đầu tư vào đâu

- Hiện tôi gặp nhiều gian khổ trong các việc đưa 600 triệu đ tiên phong tư như vậy nào để sinh lời...Thán phục bà xã ông xã trẻ: 10 năm thuê n

Điểm huyệt phong thuỷ không nên bỏ qua khi xây nhà 2 mặt tiền

Nhà 2 mặt tiền thoáng đãng, nhiều áng sáng, thuận lợi kinh doanh bán buôn. Mặc dù, do nhà thường nằm tại vị trí giao cắt của 2 đoạn đường nên sá

Cách phân loại, bảng mã ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính

Nội dung bài viết1. Phân kiểu đất & vai trò của việc phân kiểu đất theo luật định1.1. Ý nghĩa của việc phân kiểu đất1.2. Phân kiểu đất đai theo

Có nên mua nhà có người chết? Phong thủy mua nhà cũ phải nằm lòng

Nội dung bài viếtPhong thủy mua nhà cũ: Có cần xem tuổi, chọn năm? Quan điểm về phong thủy mua nhà cũ không cần xem tuổi, chọn năm Quan điểm về

Kinh nghiệm mở nhà hàng, quán ăn: Cần bao nhiêu vốn, chiến lược kinh doanh

Nội dung bài viếtKinh doanh nhà hàng & những điều cần phải biết Định nghĩa nhà hàng là gì? Xu hướng các mô hình kinh doanh nhà hàng quán ăn Ph

Tại sao xây nhà tốt nhất nên chọn mảnh đất hình vuông?

Theo khoa học phong thuỷ, mảnh đất hoàn hảo cho việc triển khai nhà cửa đó đó là đất có dáng vẻ vuông vức. Bí kíp cực hay xoá nỗi lo ở chung c

Bài văn khấn, cách sắm lễ cúng sửa nhà, lễ tạ sau khi hoàn thành

Nội dung bài viếtSửa nhà có mượn tuổi được không? Cách mượn tuổi sửa nhàLễ cúng sửa nhà gồm những gì? Mâm cúng sửa nhàBài cúng, văn khấn cúng sử

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]