Thủ tục, hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng

Nội dung bài viết

 1. một. Hoàn công & căn cứ pháp lý thủ tục hoàn công triển khai
  1. 1.1. Hoàn công, giấy tờ hoàn công là gì?
  2. 1.2. Căn cứ pháp lý tiến hành thủ tục hoàn công công trình triển khai, nhà ở riêng lẻ
 2. 2. Thủ tục & giấy tờ hoàn công công trình triển khai
  1. 2.1. Chuẩn bị làm giấy tờ hoàn công nhà ở tư nhân, công trình xây dựng
  2. 2.2. Nộp giấy tờ hoàn công công trình xây dựng
  3. 2.3. Hoàn thành các bổn phận nộp lệ phí hoàn công nhà ở

1. Hoàn công & căn cứ pháp lý thủ tục hoàn công xây dựng

1.1. Hoàn công, giấy tờ hoàn công là gì?

- Hoàn công: tiến hành thủ tục hoàn công nhà ở riêng lẻ hay các công trình triển khai là điều kiện (ĐK) quan trọng để cơ quan có thẩm quyền cấp giấy hoàn công hay cấp đổi lại sổ đỏ.

- Sổ hồng hoàn công là gì? Sổ hồng hoàn công là sổ được cấp đổi lại sổ cũ có bổ sung những đổi thay thực trạng về địa ốc sau thời điểm hoàn công. Đây cũng là việc cần làm để xác lập quyền có trong tay tài sản, công trình triển khai trên đất sau khi xong xuôi việc triển khai.

Hồ sơ hoàn công nhà ở tư nhân hay công trình triển khai là tổng hợp toàn bộ các giấy má liên quan đến vấn đề triển khai theo điều khoản của nhà nước để làm căn cứ thẩm định công trình & cấp sổ đỏ hoàn công.

1.2. Căn cứ pháp lý tiến hành thủ tục hoàn công công trình triển khai, nhà ở riêng lẻ

Thủ tục hoàn công hay hoàn công triển khai là 1 trong các thủ tục hành chính được pháp luật điều khoản bắt buộc phải tiến hành so với công trình đã được cấp phép triển khai.

Thủ tục hoàn công nhà ở, công trình triển khai là bắt buộc so với công trình được cấp phép. Còn so với những công trình chưa hẳn xin cấp giấy phép xây dựng sẽ không cần tiến hành các thủ tục hoàn công triển khai.

Việc tiến hành các bước lập giấy tờ hoàn công hoàn công công trình triển khai đó đó là 1 trong các thủ tục nhằm công nhận event là bên CĐT, thi công đã hoàn thiện toàn bộ các hạng mục công trình triển khai mà trước đấy đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển khai.

Căn cứ điều khoản về thủ tục & điều khoản về giấy tờ hoàn công ngày nay phụ thuộc vào Luật triển khai 2014 & các văn bản chỉ dẫn thi hành Luật, văn bản pháp luật liên quan bao gồm:

 • Luật Xây dựng năm 2014
 • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng & bảo trì công trình triển khai (Nghị định 46/2015/NĐ-CP);
 • Thông tư số 26/2016/tt/bxd điều khoản cụ thể một vài content về làm chủ chất lượng & bảo trì công trình triển khai.

Thủ tục, giấy tờ hoàn công công trình triển khai, nhà ở riêng lẻ

2. Thủ tục & giấy tờ hoàn công công trình xây dựng

Theo điều khoản thì các công trình triển khai đã được cấp phép triển khai khi hoàn thiện sẽ phải tiến hành các thủ tục giấy tờ hoàn công triển khai nhà ở riêng lẻ, tư nhân hay các công trình triển khai khác. Chính do đó, giai đoạn để tiến hành thủ tục giấy tờ hoàn công triển khai đó đó là sau thời điểm đã hoàn thiện xong các hạng mục công trình được cấp phép trong giấy phép triển khai.

Nhà thầu thi công sẽ có bổn phận hoàn thành thi công, thu dọn hiện trường, lập bản đồ hoàn công & chuẩn bị các dữ liệu giấy tờ biên bản hoàn công công trình triển khai như biên bản nghiệm thu công trình đầy đủ theo hạng mục được cấp phép.

Việc tiến hành hoàn công sẽ cần tiến hành qua các bước làm giấy tờ hoàn công nhà riêng lẻ & công trình khác chi tiết dưới đây:

2.1. Chuẩn bị làm giấy tờ hoàn công nhà ở tư nhân, công trình xây dựng

Bước thứ 1 để làm thủ tục hoàn công nhà ở, công trình triển khai đây là chuẩn bị đầy đủ bộ: Hồ sơ xin công nhận công trình hoàn công.

Cách làm giấy tờ hoàn công công trình triển khai là CĐT chuẩn bị các giấy má sau:

 • 02 Giấy báo check công trình hoàn thiện (Bản chính)
 • 01 Giấy xin phép triển khai nhà ở (Bản sao, có sao y chứng thực)
 • 01 Bản vẽ thiết kế triển khai nhà ở tư nhân (Bản vẽ này không cần xác nhận sao y).
 • 02 Bản vẽ hoàn công - Vẽ thực trạng hoàn công công trình triển khai được cấp phép (Bản chính)
 • 01 Bản hợp đồng triển khai (hợp đồng thi công) với đơn vị có giấy phép hành nghề (Bản sao). Hoặc thêm biên lai thu thuế triển khai.
 • 01 Bản giấy phép hành nghề của đơn vị thi công (bản sao có chứng nhận sao y.

Chuẩn bị giấy tờ hoàn công nhà ở & các công trình xây dựng

2.2. Nộp giấy tờ hoàn công công trình xây dựng

Sau khi hoàn thiện bộ giấy tờ hoàn công triển khai thì CĐT sẽ nộp giấy tờ lên cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục hoàn công nhà ở theo phân cấp như sau:

- Nộp giấy tờ hoàn công công trình triển khai tại sở Xây dựng:

Công trình hoàn công là công trình cấp đặc biệt, cấp một, những công trình tôn giáo, di tích lịch sử, miếu đình, tượng đài, PR, tranh hầm hố, công trình trên các tuyến, con đường chính TP do UBND TP điều khoản thì người làm giấy tờ hoàn công sẽ nộp giấy tờ tại SXD.

- Nộp giấy tờ hoàn công công trình triển khai tại UBND quận:

Công trình hoàn công nhà ở riêng lẻ, nhà ở tư nhân của cư dân & các công trình triển khai khác không thuộc group công trình do sở triển khai & thuộc địa giới hành chính quận nào thì sẽ nộp giấy tờ làm thủ tục hoàn công tại UBND quận, huyện đó.

- Nộp giấy tờ hoàn công triển khai tại Ban làm chủ đầu tư & triển khai các KDT mới, khu công nghiệp, chiết xuất, khu technology cao:

Công trình hoàn công thuộc công trình là xây dựng mới, triển khai tạm, sửa chữa cải tạo mà theo điều khoản phải xin giấy phép triển khai nằm trên trên phạm vi ranh giới KDT, chiết xuất, công nghiệp đó.

- Nộp giấy tờ hoàn công triển khai tại UBND xã:

Công trình hoàn công là nhà ở riêng lẻ ở điểm khu cư dân vùng quê đã có quy hoạch triển khai thuộc địa giới hành chính xã.

+ Trường hợp giấy tờ đầy đủ giấy hoàn công thì đón nhận & ghi biên nhận hẹn phúc đáp giấy tờ.

+ Trường hợp giấy tờ còn thiếu sót, thiếu thì bộ phận đón nhận sẽ trả giấy tờ & đòi hỏi hoàn thiện các giấy má còn thiếu. Sau khi bổ sung đầy đủ theo đòi hỏi thì quay quay về nộp giấy tờ.

Thủ tục hoàn công công trình triển khai nhà ở riêng lẻ

2.3. Hoàn thành các bổn phận nộp lệ phí hoàn công nhà ở

Sau khi nộp giấy tờ hoàn công nhà ở, công trình triển khai cho cơ quan có thẩm quyền thì CĐT sẽ mong chờ hiệu quả nghiệm thu hoàn thành các công đoạn công trình triển khai. Đồng thời, CĐT có trong tay công trình sẽ cần tiến hành các khoản lệ phí hoàn công nhà ở.

Quy định thủ tục hoàn công nhà ở xác khái niệm vụ & bổn phận của CĐT công trình đây là phải nộp các khoản lệ phí hoàn công nhà ở. Lệ phí này gọi là lệ phí trước bạ hoàn công.

Lệ phí trước bạ hoàn công được thu căn cứ theo điều khoản tại Khoản một Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP điều khoản về lệ phí trước bạ thì địa ốc là 1 trong các đối tượng phải chịu thuế trước bạ.

Đồng thời khẳng định bổn phận của người nộp lệ phí trước bạ là người có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí theo điều khoản khi đăng ký quyền có trong tay, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, việc làm giấy tờ hoàn công, thủ tục hoàn công triển khai là phương thức công nhận lại quyền có trong tay địa ốc của CĐT nên gây ra căn cứ nộp lệ phí trước bạ.

Tuy nhiên chưa hẳn đối tượng địa ốc nào khi làm giấy tờ hoàn công đều phải nộp thuế trước bạ bởi Điều 4 định 45/2011/NĐ-CP điều khoản về các tình huống chưa hẳn nộp lệ phí trước bạ. Trong đó, khoản 11 việc này điều khoản trường hợp: Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân tạo lập thông qua hình thức khởi phát nhà ở riêng lẻ sẽ chưa hẳn chịu thuế trước bạ khi hoàn công công trình. Chỉ khi hoàn công công trình chỉ gây ra bổn phận nộp thuế triển khai cơ bản do chi cục thuế thu của nhà thầu triển khai theo hợp đồng triển khai.

Trên đấy là các các bước lập giấy tờ hoàn công nhà ở riêng lẻ tư nhân & hoàn công các công trình triển khai khác theo điều khoản của pháp luật hiện hành từ khi có hiệu lực. Các bước làm thủ tục hoàn công nhà tử 2015, 2016, 2017, 2018 & thời gian tới đều tuân theo các bước trình tự, thủ tục như trên.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 2,000,000đ.
Giá Từ 5,900đ.
Giá Từ 2,900đ.
Giá Từ 4,500đ.
Giá Từ 1,890,500đ.
Giá Từ 31,000đ.
Giá Từ 5,049,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 8,000đ.
Giá Từ 11,000đ.

Cách bố trí phong thủy phòng ngủ cho bé phát triển tốt nhất

Nội dung bài viết1. Vị trí phòng ngủ em bé hợp phong thủy2. Bài trí phong thủy phòng ngủ em bé theo tuổi mệnhMệnh KimMệnh MộcMệnh ThủyMệnh

Phong thủy cửa sổ: Kích thước, cách bố trí để vượng khí sinh tài

Nội dung bài viếtKích thước cửa sổ theo phong thủy Cửa sổ một cánh Cửa sổ 2 cánh Cửa sổ 4 cánh Phong thủy cửa sổ phòng ngủ Phong thủy cửa

Quy trình thủ tục, mẫu đơn xin cải tạo đất nông nghiệp chi tiết nhất

Nội dung bài viết1. Quy định về cải tạo đất nông nghiệp2. Trách nhiệm của người cải tạo đất3. Các hành vi vi phạm về cải tạo đất nông nghiệp4

Tổng hợp cây phong thủy theo tuổi hợp mệnh giúp gia chủ phát tài

Nội dung bài viếtChọn địa điểm đặt các loại cây phong thủy trồng trong nhàSố lượng cây cảnh phong thủy nên trồng trong nhàCây phong thủy để bàn

5 khác biệt giữa đất nền dự án và đất thổ cư

Có khá nhiều thuật ngữ liên quan tới đất khiến đa số chúng ta vẫn chưa cụ thể về định nghĩa, thậm chí nhầm lẫn giữa đất thổ cư với đất nền dự án

Phong thủy treo gương trong nhà thế nào mới hút lộc, hóa xung sát?

Nội dung bài viếtI. Gương phong thủy là gì? II. Cách chọn gương phong thủy đúng mục tiêu sử dụng Chọn mua gương cầu lồi phong thủy Mua gương l

Chia sẻ kinh nghiệm mua Shophouse, kinh doanh gì sinh lời?

Nội dung bài viếtShophouse là gì? Khác biệt giữa mô hình Shophouse & nhà mặt phố, vi la phố Ưu điểm yếu của xu thế kinh doanh Shophouse Ưu điể

Các loại cây kiểng, cây để bàn, hoa hợp tuổi Hợi theo phong thủy

Nội dung bài viếtTổng quan về phong thủy tuổi Hợi Tuổi Hợi hợp cây gì, hoa gì? Tuổi Quý Hợi (1983) - mệnh Thủy Tuổi Tân Hợi (1971) - mệnh Kim

Phong thủy bất ngờ từ những điều cực đơn giản mang đại cát cho ngôi nhà

Ngôi nhà của các bạn đó đó là nơi chủ nhà đặt con tim & là chốn mong về. Vì thế, các bạn cần phải biết 7 điều dưới đây tốt cho phong thủy ngôi n

Ngày đẹp làm nhà, dựng nhà mới tháng 1 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Xây sửa nhà là việc quan trọng so với đa số chúng ta, do vậy theo dân ta thường sẽ có quan điểm xem định ngày tốt lành để mọi sự đều bình an, thuận lợ

Cách đặt bàn thờ Thần tài hợp lý để một năm “mưa thuận gió hòa”

- Việc đặt ban thờ Thần tài là điều được coi trọng nhất & thường được đặt từ phía tốt so với mỗi chủ nhà hoặc hướng đón Khí (Lộc) từ ngoài vào.

Hướng vị trí thác nước phong thủy mini để bàn, trong nhà chuẩn

Nội dung bài viếtTác dụng của thác nước phong thủy trong nhà ở Thác nước phong thủy là gì? Tác dụng của thác nước phong thủy Thác nước phong t

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]