Các bước lập dự án đầu tư xây dựng và ban quản lý dự án công trình

Nội dung bài viết

 1. I. Dự án đầu tư xây dựng
  1. 1. Dự án đầu tư triển khai là gì?
  2. 2. Các kiểu dự án đầu tư triển khai công trình
  3. 3. Trình tự tiến hành dự án đầu tư triển khai cơ bản
  4. 4. Quy trình, content lập report đầu tư dự án dựng công trình
  5. 5. Chi phí dự án đầu tư xây dựng
 2. II. Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng
  1. 1. Ban làm chủ dự án là gì?
  2. 2. Nhiệm vụ của ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng
  3. 3. Thẩm quyền, cách thành lập ban làm chủ dự án
  4. 4. Nội dung làm chủ dự án đầu tư triển khai công trình

I. Dự án đầu tư xây dựng

1. Dự án đầu tư triển khai là gì?

Định nghĩa, định nghĩa về dự án đầu tư công trình triển khai là gì căn cứ theo điều khoản tại Khoản 15 Điều 3 Luật triển khai năm 2014 có lý giải từ ngữ như sau:

“Dự án đầu tư triển khai là tập hợp các đề nghị có liên quan tới việc sử dụng vốn để thực hiện hoạt động triển khai để xây mới, sửa chữa, cải tạo công trình triển khai nhằm khởi phát, duy trì, cải thiện chất lượng công trình hoặc mặt hàng, dịch vụ trong thời hạn & chi phí khẳng định. Ở thời điểm chuẩn bị dự án đầu tư triển khai, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo tìm tòi tiền khả thi đầu tư triển khai, Báo cáo tìm tòi khả thi đầu tư triển khai hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng”.

Trong đó, hoạt động triển khai sẽ gồm có các công việc theo điều khoản tại khoản 21 Điều 3 LXD 2014 gồm:

 • Lập quy hoạch xây dựng
 • Lập dự án đầu tư triển khai công trình
 • Khảo sát xây dựng
 • Thiết kế xây dựng
 • Thi công xây dựng
 • Giám sát xây dựng
 • Quản lý dự án
 • Lựa chọn nhà thầu
 • Nghiệm thu công trình triển khai & bàn giao mang công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì
 • Các hoạt động khác có liên quan tới triển khai công trình

2. Các kiểu dự án đầu tư triển khai công trình

Hiện nay, có khá nhiều các dự án đầu tư triển khai công trình không giống nhau tùy thuộc theo mỗi tiêu chuẩn phân kiểu & các nguyên tắc so với mỗi group dự án công trình triển khai cũng có thể có quá trình, thủ tục, phương thức tiến hành, quản lý… khác biệt.

Trong đó, cách phân kiểu dự án đầu tư triển khai công trình về cơ bản được khẳng định theo điều khoản tại Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP - Nghị định làm chủ dự án đầu tư triển khai công trình mới nhất như sau:

Phân kiểu theo quy mô, tính chất, kiểu công trình chính của dự án:

- Dự án quan trọng quốc gia

- Dự án đầu tư triển khai công trình group A

- Dự án đầu tư triển khai công trình group B

- Dự án đầu tư triển khai công trình group C

Mỗi group dự án sẽ có các yếu tố chi tiết về quy mô, tính chất, kiểu công trình chính được điều khoản chi tiết & cụ thể tại Phụ lục số 01 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về làm chủ dự án đầu tư triển khai công trình.

Phụ lục 01 phân kiểu dự án đầu tư triển khai công trình

Loại dự án đầu tư triển khai công trình chỉ việc đòi hỏi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng:

 • Dự án đầu tư công trình triển khai sử dụng cho mục tiêu tôn giáo;
 • Dự án đầu tư công trình xây mới, sửa chữa, cải tạo, cải thiện có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ việt nam đồng (không gồm có tiền sử dụng đất).

Phân kiểu dự án đầu tư triển khai theo kiểu nguồn chi phí sử dụng:

 • Dự án đầu tư triển khai từ nguồn chi phí ngân sách nhà nước
 • Dự án đầu tư triển khai vốn ngoài ngân sách
 • Dự án đầu tư triển khai sử dụng vốn khác.

Ngoài ra, chứa nhiều người phân kiểu làm dự án đầu tư triển khai công trình theo mỗi hạng mục như: điều khoản về lập dự án đầu tư triển khai chung cư, nhà xưởng cho thuê, chợ, hotel, nhà ở, hotel, nhà nghỉ, nhà cao tầng, công sở cho thuê, trường học (mầm non, tiểu học…) lò gạch, nhà xưởng, nhà máy, khu công nghiệp, trạm dừng chân, trung tâm thương mại, phòng khám, nghĩa trang...

3. Trình tự tiến hành dự án đầu tư triển khai cơ bản

Theo điều khoản tại khoản một điều 50 Luật Xây dựng 2014 thìcác bước lập, quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng, chi tiết các bước tiến hành của 1 dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm 3 giai đoạn:

Sơ đồ tổng quát quá trình tiến hành dự án đầu tư triển khai công trình theo pháp luật hiện hành

a. Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng

Các content dự án đầu tư triển khai trong thời điểm chuẩn bị bao gồm: Tổ chức lập, thẩm tra, kiểm duyệt Báo cáo tìm tòi tiền khả thi (nếu có); Lập, thẩm tra, kiểm duyệt Báo cáo tìm tòi khả thi hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai để cân nhắc, quyết định đầu tư xây dựng; Thực hiện các công việc cấp thiết khác liên quan tới chuẩn bị dự án;

Cụ thể gồm các công việc: xin chủ trương đầu tư, quy hoạch, giao đất, thuê đất & giải phóng mặt bằng:

* Quy trình, thủ tục xin đầu tư dự án xây dựng

Đối với quá trình, trình tự thủ tục đầu tư dự án sẽ cần tiến hành như sau:

- Nghiên cứu quy mô, thị trường, search nguồn đất, kiến thức về thu hồi & chuyển mục tiêu sử dụng đất, lên biện pháp đầu tư & thỏa thuận địa điểm tiến hành quy hoạch dự án.

- Xin chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh, TP.

Sơ đồ quá trình, trình tự xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng

* Trình tự, quá trình quy hoạch dự án đầu tư

Đối với quá trình quy hoạch dự án đã được chấp thuận đầu tư sẽ dựa vào kiểu dự án đã có quy hoạch hoặc chưa có quy hoạch để có quá trình không giống nhau.

Xem bản đồ trình tự lập quy hoạch dự án đầu tư triển khai so với dự án đã quy hoạch và dự án chưa quy hoạch chi tiết:

Sơ đồ xin quy hoạch dự án đầu tư xây dựng

* Thủ tục quá trình giao đất, thuê đất, giải phóng mặt bằng

Sau khi hoàn thiện xin chủ trương & quy hoạch dự án cụ thể thì sẽ cần tiến hành quá trình giao đất, cho thuê đất & giải phóng mặt bằng đất nền dự án theo trật tự bản đồ dưới đây:

Sơ đồ quá trình giao, cho thuê đất & giải phóng mặt bằng dự án

b. Thực hiện dự án đầu tư triển khai công trình

Giai đoạn này các content dự án đầu tư triển khai công trình cần tiến hành đó là:

 • Bàn giao, chuẩn bị mặt bằng dự án: Bàn giao đất hoặc thuê đất & chuẩn bị mặt bằng triển khai, rà phá bom mìn (nếu có)
 • Khảo sát, đầu tư xây dựng
 • Thi công triển khai công trình

Sơ đồ quá trình giao đất, thăm dò & thi công triển khai dự án

Các thời điểm thi công triển khai công trình gồm:

- Chọn nhà thầu thi công, giám sát

- Tiến hành thi công, trong thời gian thi công có thể xin điều chỉnh dự án đầu tư triển khai công trình phù phù hợp với thực chất.

- Nghiệm thu công trình triển khai hoàn thiện & bàn giao công trình hoàn thiện, vận hành, chạy test & tiến hành các công việc cấp thiết khác;

c. Kết thúc triển khai & mang vào sử dụng

Nội dung cơ bản của 1 dự án đầu tư trong thời điểm chấm dứt bao gồm các công việc cần tiến hành sau:

 • Hoàn công công trình dự án xây dựng
 • Quyết toán, kiểm toán hạch toán dự án đầu tư triển khai cơ bản
 • Chứng nhận có trong tay công trình
 • Bảo hành công trình triển khai & mang vào sử dụng

Xem bản đồ thời điểm thi công & chấm dứt dự án đầu tư

Tùy thuộc vào các điều kiện (ĐK) chi tiết, nhữngyêu cầu so với dự án đầu tư triển khai về kỹ thuật có thể tiến hành đúng trình tự hoặc phối hợp cùng lúc các content công việc của các thời điểm thủ tục lập dự án đầu tư triển khai.

4. Quy trình, content lập report đầu tư dự án dựng công trình

Mỗi thời điểm tiến hành dự án đầu tư triển khai công trình sẽ có khá nhiều công việc & trong số ấy có những công việc đưa tính chất then chốt được điều khoản kỹ lưỡng về quá trình (trình tự, thủ tục) đầu tư dự án chi tiết.

Vấn đề lập report, lập dự án đầu tư là bước khởi đầu quan trọng quyết định đến vấn đề xin giấy phép xây dựng so với dự án đầu tư triển khai công trình dù rằng chỉ là 1 content trong thời điểm chuẩn bị. Theo quy định lập dự án đầu tư triển khai là 1 content tiến hành dự án đầu tư triển khai quan trọng trong thời điểm chuẩn bị. Cách lập dự án đầu tư xây mới sẽ dựa vào kiểu dự án chi tiết để lập những loại report.

Trình tự, thủ tục lập report đầu tư triển khai công trình & xin phép đầu tư

Dự án đầu tư triển khai quan trọng đất nước theo điều khoản phải lập Báo cáo đầu tư triển khai công trình trình quốc hội thông qua chủ chương & cấp phép đầu tư;

* Nội dung Báo cáo đầu tư triển khai công trình

- Tính cấp thiết của dự án đầu tư triển khai, thuận lợi, khó khăn…

- Quy mô dự kiến: công suất, diện tích, hạng mục triển khai công trình chính, phụ..

- Phân tích cơ bản sơ bộ về technology, kỹ thuật, hạ tầng, biện pháp mặt bằng, tái định cư, ngăn chặn cháy nổ, an toàn lao động…

- Hình thức đầu tư: vốn & biện pháp kêu gọi vốn, thời hạn, tiến độ, phân kỳ…

* Thủ tục xin phép đầu tư triển khai công trình

- Chủ đầu tư: nộp Báo cáo đầu tư triển khai công trình tới Bộ làm chủ ngành để lấy quan điểm các đơn vị liên quan & Bộ ngành tổng hợp đề nghị quan điểm trình Thủ tướng Chính phủ.

- Thời hạn lấy ý kiến:

 • 5 ngày làm việc kể từ ngày có được Báo cáo đầu tư triển khai công trình, Bộ làm chủ ngành phải gửi văn bản lấy quan điểm của các bộ ngành địa phương liên quan.
 • 30 ngày làm việc kể từ ngày có được đề xuất, cơ quan được đặt câu hỏi quan điểm không thể thiếu văn bản replay về những content thuộc phạm vi làm chủ của mình.
 • 7 ngày sau thời điểm có được văn bản replay theo thời hạn trên, Bộ làm chủ ngành phải lập Báo cáo để trình Thủ tướng Chính phủ.

- Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ: tóm tắt content report, quan điểm các bộ ngành liên quan, đề nghị quan điểm kèm bản gốc văn bản quan điểm.

Trình tự, thủ tục lập dự án đầu tư triển khai công trình

Khi nào phải lập dự án đầu tư xây dựng? Theo điều khoản các dự án đầu tư triển khai group A phải lập dự án để làm rõ về sự cấp thiết phải đầu tư & kết quả đầu tư triển khai công trình không nhận biết nguồn nguồn vốn.

Hướng dẫn content lập dự án đầu tư triển khai công trình gồm hai phần: thuyết minh dự án & thiết kế cơ sở.

* Nội dung thuyết minh chỉ dẫn lập dự án đầu tư triển khai công trình:

- Sự cấp thiết đầu tư dự án (cơ sở để lập dự án đầu tư triển khai về pháp lý, kinh tế - kỹ thuật, nhu cầu thị trường, khả năng phát triển…), mục đích đầu tư, so sánh thị trường, các hình thức đầu tư triển khai, địa điểm, nhu cầu sử dụng đất…

- Mô tả về quy mô dự án gồm những gì, diện tích triển khai công trình, các hạng mục công trình.

- Đưa ra các biện pháp tiến hành dự án: giải phóng mặt bằng, tái định cư, thiết kế kiến trúc so với công trình, khai thác dự án, sử dụng lao động, tiến độ, phân kỳ, hình thức làm chủ dự án đầu tư triển khai.

- Có report so sánh ảnh hưởng môi trường, các biện pháp phòng, chống cháy, nổ & các đòi hỏi về an ninh, quốc phòng.

- Tổng mức đầu tư của dự án: nguồn chi phí, kêu gọi vốn, biện pháp hoàn trả vốn so với dự án cần thu hồi vốn, chỉ tiêu tài chính, so sánh kết quả dự án…

* Nội dung thiết kế cơ sở của dự án

- Phương pháp thiết kế phần lớn, bảo đảm đủ điều kiện (ĐK) để khẳng định tổng mức đầu tư & xây dựng dự án.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án: tóm tắt nhiệm vụ thiết kế, thuyết minh technology, triển khai. Thuyết minh có thể trình diễn riêng hoặc chung với bản thiết kế dự án.

Một số content cơ bản report đầu tư dự án

Trình tự thủ tục lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật về đầu tư

Theo điều khoản so với các dự án triển khai công trình có quy mô nhỏ, kỹ thuật dễ dàng (có thể thiết kế kiểu & khắc phục nền móng không phức tạp thì chỉ việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật về đầu tư (gọi tắt là Báo cáo đầu tư). Các dự án thuộc đối tượng chỉ lập report đầu tư theo điều khoản bao gồm:

 • Các công trình triển khai là nhà ở riêng lẻ của dân;
 • Công trình triển khai cho mục tiêu tôn giáo;
 • Công trình cải tạo, sửa chữa, cải thiện, xây mới hội sở cơ quan có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng;
 • Các dự án triển khai, sửa chữa, bảo trì sửa chữa vốn sự nghiệp & các dự án của các ngành đã có thiết kế kiểu & tiêu chí kỹ thuật được Bộ làm chủ ngànhphê duyệt dự án đầu tư triển khai trên cơ sở phù phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch khu vực hoặc plan trung & dài hạn có nguồn nguồn vốn dưới 3 tỷ đồng;
 • Các dự án đầu tư triển khai sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước cho hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ việt nam đồng. Các dự án này phải không nhằm mục tiêu kinh doanh, phù phù hợp với quy hoạch KT-XH & triển khai, đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được sắp đặt trong plan đầu tư mỗi năm.

* Nội dung report đầu tư dự án xây dựng

Danh mục giấy tờ dự án pháp lý công trình triển khai cần chuẩn bị khi làm bán cáo đầu tư dự án triển khai bao gồm:

- Căn cứ pháp lý & sự cấp thiết đầu tư

- Tên dự án & hình thức đầu tư (dự án đầu tư xây mới, cải tạo, mở rộng, bảo trì)

- Chủ đầu tư: ghi rõ tên cơ quan đơn vị, cá nhân

- Địa điểm & mặt bằng: phường (đường, phố)/xã, quận/huyện, thành phố/tỉnh

- Khối lượng công việc

- Vốn đầu tư & nguồn vốn

- Thời gian khởi công & hoàn thành

Ngoài ra, so với các dự án đầu tư triển khai nhà máy… phục vụ gia công kinh doanh thì cần bổ sung thêm các content trong report đầu tư:

- Sản phẩm, (dịch vụ) & quy mô công suất.

- Thiết bị (ghi rõ giá trị & nguồn cung cấp).

- Nguồn cung ứng nguyên liệu, vật liệu.

- Khả năng trả nợ (nếu có vốn vay) & thời hạn hoàn vốn.

– Biện pháp bảo vệ môi trường (nếu có dự án ảnh hưởng xấu tới môi trường).

Ngoài ra, so với các dự án đầu tư triển khai dưới 100 triệu đ không nhất thiết phải tiến hành đầy đủ các content report đầu tư.

Sơ đồ vòng đời của dự án đầu tư triển khai hiện nay

5. Chi phí dự án đầu tư xây dựng

Chi phí lập dự án đầu tư xây dựng

Chi phí lập dự án đầu tư triển khai công trình theo điều khoản Mục I Phần II Quyết định 79/QĐ-BXD năm 2017 ban bố Định mức điều khoản về chi phí làm chủ dự án đầu tư xây dựng và tư vấn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành sẽ gồm có các khoản chi phí sau:

+ Chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng: sử dụng để khẳng định chi phí các công việc tư vấn trong tổng mức đầu tư triển khai, dự toán triển khai & là cơ sở để khẳng định giá gói thầu tư vấn phù phù hợp với trình tự lập dự án đầu tư triển khai. Giá hợp đồng tư vấn khẳng định trên cơ sở hiệu quả chọn lựa nhà thầu tư vấn phù phù hợp với điều khoản của pháp luật về đấu thầu.

+ Chi phí tư vấn đầu tư dự án: Là phí trả cho người trực tiếp tiến hành công việc tư vấn, làm chủ của tổ chức tư vấn, chi phí khác (mua bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp), doanh thu chịu thuế tính trước tuy nhiên chưa gồm thuế VAT.

 • Chi phí tư vấn được khẳng định theo cấp công trình theo quy định về phân cấp công trình xây dựng
 • Chi phí tư vấn khẳng định trên cơ sở định mức mật độ % (%) tương ứng với quy mô chi phí triển khai, quy mô chi phí trang bị hoặc quy mô chi phí triển khai & chi phí trang bị.

Chi phí thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

Căn cứ theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP & Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, CĐT dự án triển khai khi được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền lập thẩm tra, lập thẩm tra dự án đầu tư triển khai công trình, thẩm tra thiết kế cơ sở sẽ phải nộp khoản lệ phí thẩm tra dự án đầu tư triển khai. Giá, phí thẩm tra dự án đầu tư triển khai (lệ phí thẩm tra dự án đầu tư xây dựng) theo điều khoản sẽ thu theo Biểu mức thu phát hành kèm theo Thông tư 209/2016/TT-BTC & nhiều nhất không quá 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu) đồng/dự án.

Biểu phí thẩm tra dự án đầu tư triển khai hiện hành

Căn cứ khẳng định số chi phí thẩm tra dự án đầu tư triển khai phải thu là tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền kiểm duyệt & mức thu, chi tiết như sau:

Phí thẩm tra dự án đầu tư triển khai = Tổng mức đầu tư được kiểm duyệt x Mức thu

Chi phí làm chủ dự án triển khai công trình

Theo điều khoản của Nghị định 68/2019/NĐ-CP về làm chủ chi phí dự án thì chi phí làm chủ dự án triển khai được khẳng định tại điểm d, khoản 4, Điều 4 bao gồm:

“Các chi phí để tổ chức tiến hành các công việc làm chủ dự án từ thời điểm chuẩn bị dự án, tiến hành dự án & chấm dứt triển khai mang công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) chi phí làm chủ dự án gồm chi phí làm chủ dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí hoạt động của đơn vị làm chủ dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành dự án & chi phí làm chủ dự án của nhà đầu tư;”

II. Ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng

1. Ban làm chủ dự án là gì?

Khái niệm ban làm chủ dự án đầu tư triển khai là gì? Ban làm chủ dự án hay ban làm chủ dự án đầu tư triển khai công trình theo điều khoản tại Điều 7 Thông tư 16/2016/TT-BXD chỉ dẫn tiến hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức làm chủ dự án đầu tư triển khai thì đấy là 1 tổ chức sự nghiệp công công lập, hoạt động theo nguyên lý tự đảm bảo về kinh phí hoạt động quy định tại Khoản 4 Điều 3 của Thông tư 16/2016/TT-BXD và do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập.

Hiện nay, theo điều khoản tại điều 63 LXD năm 2014 thì ban làm chủ dự án đầu tư sẽ chia thành các loại:

 • Ban làm chủ dự án đầu tư triển khai chuyên ngành
 • Ban làm chủ dự án đầu tư triển khai khu vực

Trong đó, các ban làm chủ nào đều có các bộ phận cơ bản bao gồm:

 • Ban giám đốc ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng
 • Các giám đốc làm chủ dự án đầu tư xây dựng
 • Các bộ phận làm chủ dự án đầu tư triển khai khác

2. Nhiệm vụ của ban làm chủ dự án đầu tư xây dựng

Theo điều khoản thì ban làm chủ dự án được thành lập để:

 • Giao làm CĐT một vài dự án
 • Thực hiện tính năng, nhiệm vụ làm chủ dự án, tham dự tư vấn làm chủ dự án khi cấp thiết.

Căn cứ theo quy định luật làm chủ dự án đầu tư triển khai tại khoản 3 Điều 63 Luật Xây dựng 2014 điều khoản về bổn phận, quyền & bổn phận của ban làm chủ dự án đầu tư triển khai vùng & chuyên ngành gồm:

 • Thực hiện quyền & bổn phận của CĐT theo điều khoản tại Điều 68 của Luật này, trực tiếp làm chủ so với những dự án do người quyết định đầu tư giao & tiến hành quyền, bổn phận theo điều khoản tại Điều 69 của Luật xây dựng;
 • Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị làm chủ vận hành, khai thác sử dụng; tình huống cấp thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp làm chủ vận hành, khai thác sử dụng công trình.
 • Thực hiện tư vấn làm chủ dự án so với dự án khác khi có đòi hỏi & tiến hành quyền, bổn phận theo điều khoản tại Điều 70 LXD 2014.

3. Thẩm quyền, cách thành lập ban làm chủ dự án

Khoản một Điều 63 Luật Xây dựng điều khoản thẩm quyền thành lập ban làm chủ dự án triển khai công trình bao gồm:

- Thủ trưởng các Cơ quan ngang cấp Bộ thành lập các Ban làm chủ dự án chuyên ngành, vùng phù phù hợp với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực làm chủ hoặc theo đòi hỏi về triển khai cơ sở vật chất, hạ tầng tại các khu vực, vùng.

- Chủ tịch UBND cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương thành lập các Ban sau để tiến hành công tác làm chủ dự án đầu tư triển khai (thuộc làm chủ của cấp Tỉnh) trên địa phận tỉnh bao gồm:

 • Ban làm chủ dự án đầu tư triển khai các công trình dân dụng & công nghiệp;
 • Ban làm chủ dự án đầu tư triển khai các công trình giao thông;
 • Ban làm chủ dự án đầu tư triển khai các công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn;
 • Ban làm chủ dự án đầu tư triển khai hạ tầng thành phố & khu công nghiệp, Ban làm chủ dự án khởi phát thành phố (Chỉ vận dụng cho Thành phố trực thuộc TW).

- Chủ tịch UBND quận, huyện thành lập: Ban làm chủ dự án đầu tư triển khai trực thuộc với ý nghĩa là CĐT & làm chủ dự án cấp quận/huyện đầu tư triển khai.

Tùy thuộc vào mục đích, tính chất, quy mô công trình, hạng mục công trình, nơi tiến hành dự án để khẳng định người có thẩm quyền thành lập ban làm chủ dự án đầu tư công trình triển khai.

* Lưu ý: Các tình huống phải thuê Ban làm chủ dự án vùng, chuyên ngành & chọn lựa đơn vị có kinh nghiệm, đủ điều kiện (ĐK) làm chủ dự án đầu tư triển khai bao gồm:

 • Dự án sử dụng nguồn chi phí Ngân sách Nhà nước mà Người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức làm chủ, sử dụng vốn để đầu tư triển khai công trình làm Chủ đầu tư sẽ phải.
 • Dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước thuộc cấp xã, phường, thị trấn mà nằm ngoài phạm vi cho phép Chủ đầu tư tự tiến hành công tác làm chủ dự án.

4. Nội dung làm chủ dự án đầu tư triển khai công trình

Hiện nay, content làm chủ tiến hành dự án đầu tư triển khai được điều khoản tại Điều 66 Luật triển khai 2014 như sau:

- Quản lý về phạm vi, plan, trọng lượng công việc; làm chủ chất lượng dự án đầu tư xây dựng;quản lý tiến độ, gia hạn dự án đầu tư xây dựng;

- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Quản lý an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; chọn lựa nhà thầu & hợp đồng xây dựng; làm chủ rủi ro của dự án đầu tư xây dựng;

- Quản lý hệ thống kiến thức công trình phải lập dự án đầu tư, hồ sơ làm chủ dự án đầu tư triển khai & các content cấp thiết khác được làm theo điều khoản của Luật này & điều khoản khác của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, CĐT có bổn phận tiến hành hoặc giao Ban làm chủ dự án, tư vấn làm chủ dự án, tổng thầu (nếu có) tiến hành 1 phần hoặc tất cả các content làm chủ dự án đầu tư triển khai theo điều khoản về content làm chủ dự án đầu tư tại Điều 66 Luật Xây dựng.

Hiện nay chứa nhiều những phần mềm làm chủ dự án đầu tư triển khai giúp việc làm chủ có trình tự, kết quả, nhanh chóng, đầy đủ hơn.

Trên đấy là tất cả những kiến thức dự án triển khai, điều khoản pháp luật về quá trình, các thủ tục lập dự án đầu tư triển khai công trình & quy chế làm chủ dự án. Mong rằng những share này sẽ hỗ trợ bạn đọc nhận được những thông tin bổ ích, góc ngắm toàn diện khi đang muốn tiến hành 1 dự án đầu tư triển khai công trình chi tiết hơn cả nhước nắm được quá trình, trình tự, thủ tục tiến hành & các nguyên tắc có liên quan giúp có thể làm được việc lập plan dự án đầu tư triển khai & & tiến hành được kết quả nhất.

Xem thêm tư vấn: Điều kiện, kiểu hợp đồng & thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

Hòa Phạm

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Lý giải tại sao điều hòa mới lắp không lạnh sâu và cách khắc phục

Mùa hè nắng nóng cao điểm mà điều hòa bật không mát dường giống như cơn ác mộng với nhiều gia đình. Có những nguyên nhân khiến điều hòa mới lắp không

1 năm 3 lần chuyển trọ, sẵn tay 800 triệu liều vay mua nhà đất tiền tỷ

Mua nhà xây sẵn dọn vào ở ngay hay mua đất rồi tự xây nhà là bài toán "an cư lạc nghiệp" đầy nan giải cho những cặp bà xã ông xã "sinh ra từ làn

Giấy phép xây dựng: Thủ tục, hồ sơ xin cấp theo quy định hiện hành

Nội dung bài viếtI. Các căn cứ pháp lý xin giấy phép triển khai 1. Văn bản pháp luật xin giấy phép triển khai (GPXD) 2. Đối tượng phải xin & chư

Những ngày lễ trong tháng 10 âm phải biết cúng chiêu an, cầu may

Nội dung bài viếtI. Các ngày lễ trong tháng 10 âm lịch quan trọng II. Ngày tết Trùng Thập là gì, xuất xứ, vai trò Tết Trùng Thập là gì? Nguồn

Cách dùng gốm sứ phong thủy chuẩn nhất thúc đẩy vượng khí, tụ lộc tài

Nội dung bài viếtSử dụng đồ gốm sứ phong thủy theo tuổi 12 con giápChọn gốm sứ phong thủy theo mệnhĐặt gốm sứ phong thủy từ phía cung trong nhà

Chọn vật nuôi trong nhà theo phong thủy, nên nuôi con gì làm cảnh?

Theo phong thủy, thú nuôi là thay mặt của nguồn năng lượng sôi động & tích cực. Để giúp bản thân mạnh khỏe & công việc suôn sẻ thì nên nuôi thú nuôi t

Chọn màu sơn nhà theo phong thủy thế nào cho đúng để kích tài vận?

Màu sơn là diện mạo của tất cả ngôi nhà, do vậy việc chọn màu sơn cho thiết kế bên trong & ngoại thất cực kì quan trọng. Chọn màu sơn nhà theo phong t

Đặt bếp đúng vị trí này, Thần Tài phù hộ phát lộc dài dài

Phong thủy căn bếp không những giúp cho gia đình các bạn an khang sung túc nó còn hỗ trợ bạn xoay chuyển tình thế chuyển hung hóa cát.Đặt máy

5 cách xông nhà tẩy uế cho nhà mới, cửa hàng xua xui rủi cực tốt

Nội dung bài viết1. Các tình huống tẩy uế nhà cửa trong phong thủy2. Cách tẩy uế trước lúc về nhà mới3. Những cách tẩy uế nhà cửa, shop xua tan

Xây nhà trên đất mẹ chồng cho, nàng dâu ngậm ngùi ra đi tay trắng

- Dốc hết tiền nong xây nhà, sắm sửa thiết kế bên trong cho căn nhà tuy nhiên khi ly dị tôi phải rời khỏi tay trắng.Bỗng chốc trắng tay, nàng

Lưu ngay kinh nghiệm mua nhà xây sẵn này để không sập bẫy lừa

Nội dung bài viếtCó nên chọn mua nhà xây sẵn không? Phân kiểu nhà mới xây sẵn Có nên chọn mua shophouse liền kề, phố phân lô trong các dự án?

Cây phong thủy nào cho người tuổi Tuất để tài vận hanh thông?

Nội dung bài viếtCây phong thủy tuổi Giáp Tuất Cây phong thủy tuổi Nhâm Tuất Cây phong thủy tuổi Canh Tuất Cây phong thủy tuổi Mậu Tuất Cây

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]