Các quy định chia nhà đất sau khi ly hôn hiện nay

Nội dung bài viết

 1. I. Quy định chung về chia tài sản khi ly dị
  1. Nguyên tắc tôn trọng tự phân bổ tài sản
  2. Nguyên tắc tài sản chung của bà xã ông xã chia đôi
  3. Nguyên tắc cách phân bổ tài sản khi ly hôn
  4. Nguyên tắc tài sản riêng không phân bổ khi ly hôn
  5. Nguyên tắc, bảo vệ con gái, em bé & người yếu thế
 2. II. Các điều khoản pháp luật chia địa ốc khi ly dị
  1. Phân chia quyền sử dụng đất khi ly hôn
  2. Quy định phân bổ nhà ở khi ly hôn
  3. Chia tài sản nhà ở ly dị có nhân tố nước ngoài
 3. III. Cách chia BĐS khi ly dị
  1. Xác định có trong tay địa ốc chung
  2. Chia nhà ở khi ly dị như vậy nào?
  3. Định giá địa ốc khi ly hôn

Ly hôn là event pháp lý kết thúc mối quan hệ hôn nhân được pháp luật xác nhận đúng pháp luật & kéo theo đây là việc phân bổ tài sản, bổn phận nuôi dưỡng con cái sau ly dị. Trong đó, việc tranh chấp chia tài sản chung là địa ốc khi ly dị liên tục xảy ra & chứa nhiều những vấn đề làm cho việc giải quyết chia nhà ở khi ly hôn trở thành gian nan.

Bởi vậy, địa ốc muanhadep.vn sẽ share với độc giả các nguyên tắc về vấn đề chia địa ốc khi ly dị giúp các bên có thể nắm vững quyền lợi & tiến hành bổn phận khi ly dị & sau thời điểm ly dị. Đồng thời, có thể quan tâm tới vấn đề xác lập các quan hệ có trong tay BĐS trước & trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp để tránh rắc rối khi ly dị.

I. Quy định chung về chia tài sản khi ly hôn

Nhà ở, đất (bất động sản) đều được khẳng định là tài sản do vậy để phân bổ tài sản là BĐS khi ly dị cần nắm vững nguyên lý về giải quyết tài sản của bà xã ông xã khi ly dị theo điều khoản tại Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình 2014 như sau:

Các điều khoản chia tài sản chung là địa ốc khi ly hôn

Nguyên tắc tôn trọng tự phân bổ tài sản

Khoản một Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình 2014 ghi nhận:

“1. Trong tình huống chính sách tài sản của bà xã ông xã theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo đòi hỏi của bà xã, ông xã hoặc của hai bà xã ông xã, Tòa án giải quyết theo điều khoản tại các khoản 2, 3, 4 & 5 Điều này & tại các điều 60, 61, 62, 63 & 64 của Luật này.

Trong tình huống chính sách tài sản của bà xã ông xã theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly dị được hưởng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, thực tế thì vận dụng điều khoản tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 & 5 Điều này & tại các điều 60, 61, 62, 63 & 64 của Luật này để giải quyết.”

Khi ly dị chỉ những tài sản chung bà xã ông xã bà xã ông xã mới được phân bổ, các tài sản riêng xác lập trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân tuy nhiên đã có thỏa phân bổ quyền có trong tay riêng thì sẽ chưa hẳn là tài sản chung có quyền phân bổ.

Pháp luật tôn trọng quyền thỏa thuận chia tài sản của các bên, trong tình huống tài sản các bên không thống nhất phân bổ thì tòa án mới giải quyết theo điều khoản pháp luật chia tài sản khi ly dị.

Nguyên tắc tài sản chung của bà xã ông xã chia đôi

Theo điều khoản tại khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình khẳng định về chia tài sản chung của bà xã ông xã sẽ chia đôi tuy nhiên có tính đến các yếu tố:

“a) Hoàn cảnh của gia đình & của bà xã, chồng;

b) Công sức đóng góp của bà xã, ông xã vào việc tạo lập, duy trì & khởi phát khối tài sản chung. Lao động của bà xã, ông xã trong gia đình được xem như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ ích lợi chính đáng của từng bên trong gia công, kinh doanh & nghề nghiệp để các bên có điều kiện (ĐK) tiếp đó lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của từng bên trong vi phạm quyền, bổn phận của bà xã ông xã.”

Nguyên tắc cách phân bổ tài sản khi ly hôn

Theo điều khoản tại khoản 3 Điều 59 của Luật hôn nhân & gia định 2014 cách chia chỉ dẫn việc chia tài sản nhà ở khi ly dị nói riêng & tài sản nói tóm lại như sau: “3. Tài sản chung của bà xã ông xã được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có trị giá lớn hơn phần mình được áp dụng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.”

Do đó, cách chia BĐS khi ly dị là nhà ở hay địa ốc là tài sản chung:

 • Nếu giống như đất bảo đảm điều khoản tách thửa của Luật đất đai thì chia bằng hiện vật.
 • Nếu là nhà chẳng thể phân bổ thì được chia theo giá trị tài sản.
 • Nếu bên nào nhận hiện vật có trị giá hớn hơn phần được áp dụng theo nguyên lý chia tài sản thì sẽ phải thanh toán phần chênh lệch cho bên kia.

Những nguyên tắc giải quyết chia tài sản, địa ốc khi ly dị theo luật định

Nguyên tắc tài sản riêng không phân bổ khi ly hôn

Theo điều khoản tại khoản 4 Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình ngày nay tài sản riêng gồm có cả tài sản là BĐS địa ốc sẽ không phân bổ cụ thể:

“4. Tài sản riêng của bà xã, ông xã thuộc quyền có trong tay của người đó, trừ tình huống tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo điều khoản của Luật này.

Trong tình huống có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản đối với tài sản chung mà bà xã, ông xã có đòi hỏi về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ tình huống bà xã ông xã có thỏa thuận khác.”

Như vậy, các nguyên tắc về nguyên lý giải quyết chia tài sản chung bà xã ông xã khi ly dị cần tuân theo các nguyên tắc chia tài sản trong các tình huống như sống chung với gia đình hay lẫn lộn giữa tài sản chung & tài sản riêng.

Nguyên tắc, bảo vệ con gái, em bé & người yếu thế

Theo điều khoản tại khoản 5 Điều 59 luật chia địa ốc nói riêng & tài sản nói tóm lại xác lập quy định: “Bảo vệ quyền, ích lợi đúng pháp luật của bà xã, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có tài năng lao động & không hề có tài sản để tự nuôi mình.”

Các nguyên lý giải quyết tài sản khi ly dị tại việc này đã được chỉ dẫn việc chia tài sản nhà ở khi ly dị chi tiết tại Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Đồng thời, vấn đề chia tài sản nhà ở khi ly dị đơn phương khỏi bị tác động bởi quyết định đơn phương hay thuận tình mà việc phân phân bổ tài sản gồm có địa ốc sẽ dựa vào các quy định nêu trên.

II. Các điều khoản pháp luật chia địa ốc khi ly hôn

Phân chia quyền sử dụng đất khi ly hôn

Theo điều khoản việc phân bổ tài sản chung là địa ốc khi ly dị sẽ theo nguyên lý tự thỏa thuận. Trong tình huống bà xã ông xã không đạt được ký kết về chia tài sản là địa ốc khi ly dị thì sẽ vận dụng cách chia theo điều khoản tại Điều 62 Luật Hôn nhân gia đình về chia quyền sử dụng đất của bà xã ông xã khi ly dị như sau;

- Nếu quyền sử dụng đất là tài sản riêng: Không chia mà của bên nào sẽ thuộc về bên đó;

- Giấy chứng thực quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp trồng cây mỗi năm, nuôi trồng thủy sản:

 • Nếu các bên đều có nhu cầu sử dụng. không thỏa thuận được thì chia đôi có tính đến các nhân tố theo Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình & chỉ dẫn cụ thể tại Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.
 • Nếu chỉ 1 bên có nhu cầu, điều kiện (ĐK) sử dụng đất trực tiếp thì sẽ thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được áp dụng theo nguyên lý chia đôi.
 • Nếu QSDĐ chung với hộ gia đình thì phần quyền sử dụng đất của bà xã ông xã được tách ra để chia như trên.

- Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu đời, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở  được chia theo điều khoản tại Điều 59 Luật hôn nhân & gia định 2014.

- Đối với kiểu đất khác thì được chia theo điều khoản của pháp luật về đất đai.

Trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình mà không hề có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly dị quyền lợi của bên không hề có quyền sử dụng đất & không tiếp đó sống chung với gia đình được xử lý theo điều khoản tại Điều 61  Luật Thành Phố Hà Nội & Giám đốc 2014.

Quy định pháp luật chia quyền sử dụng đất khi ly hôn

“Điều 61. Chia tài sản trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình

1. Trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình mà ly dị, nếu tài sản của bà xã ông xã trong khối tài sản chung của gia đình không khẳng định được thì bà xã hoặc ông xã được chia 1 phần trong khối tài sản chung của gia đình dựa vào công sức đóng góp của bà xã ông xã vào việc tạo lập, duy trì, khởi phát khối tài sản chung cũng giống như vào cuộc sống chung của gia đình. Việc chia 1 phần trong khối tài sản chung do bà xã ông xã thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì đòi hỏi Tòa án giải quyết.

2. Trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình mà tài sản của bà xã ông xã trong khối tài sản chung của gia đình có thể khẳng định được theo phần thì khi ly dị, phần tài sản của bà xã ông xã được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo điều khoản tại Điều 59 của Luật này.”

Quy định phân bổ nhà ở khi ly hôn

Vấn đề chia nhà khi ly dị cũng thuộc chế tài điều khoản về chia tài sản khi ly dị nói tóm lại. Đối với tài sản là nhà không gắn liền với đất như nhà chung cư hay tài sản chung là nhà ở triển khai trên quyền sử dụng đất là tài sản riêng của 1 bên, hoặc người khác được điều khoản khi ly dị chia đôi nhà theo nguyên lý giải quyết tài sản ly dị tại Điều 59 Luật Thành Phố Hà Nội & Giám đốc 2014.

Tuy nhiên, pháp luật chia tài sản là nhà ở ly dị cũng quy định đến quyền lưu cư của bà xã hoặc ông xã khi ly dị tại Điều 63 như sau: Quyền lưu cư cho bà xã hoặc ông xã khi chia nhà sau thời điểm ly dị nghĩa là ly dị vẫn ở chung nhà có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân kết thúc theo điều khoản của pháp luật nếu mà các bên không hề có thỏa thuận khác.

Trong tình huống nhà ở thuộc có trong tay riêng của bà xã hoặc ông xã tuy nhiên đã mang vào sử dụng chung trong thời kỳ hôn nhân thì luật chia tài sản nhà ở ly dị vẫn công nhận quyền có trong tay riêng của người đó. Nhưng khi vợ/chồng có gian nan về chỗ ở thì có quyền lưu trú sau thời điểm chia nhà ly dị theo thời hạn điều khoản.

Tìm hiểu thêm Kinh nghiệm thuê phòng trọ chất lượng, giá rẻ trên muanhadep.vn.

Các điều khoản chia nhà ly dị, lưu cư & ly dị có nhân tố nước ngoài

Chia tài sản nhà ở ly dị có nhân tố nước ngoài

Quy định về phân bổ tài sản nhà ở hay địa ốc có nhân tố quốc tế có sự đặc biệt đối với ly dị không hề có nhân tố quốc tế bởi phải phù phù hợp với điều khoản chế độ có trong tay địa ốc với người quốc tế của Pháp luật đất đai, Luật Nhà ở.

Khoản 3 Điều 127 Luật Hôn nhân & gia đình 2014 điều khoản về ly dị có nhân tố quốc tế như sau: “3. Việc giải quyết tài sản là BĐS ở quốc tế khi ly dị tuân thủ pháp luật của nước nơi có BĐS đó.”

Theo điều khoản của Luật nhà ở thì cá nhân người quốc tế chỉ có thể có trong tay nhà qua hình thức trở nên giới đầu tư dự án triển khai nhà ở tại Việt Nam (VN), giao dịch mua, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế là nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư nhà ở.

Vì vậy, khi ly dị có nhân tố quốc tế thì việc phân bổ BĐS vẫn theo nguyên lý nhà là tài sản chung khi ly dị chia đôi nhà ở tuy nhiên khác về cách phân bổ nhà ở theo hiện vật hay giá trị.

 • Nếu nhà ở là tài sản chung bà xã ông xã là nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư nhà ở thì có thể phân bổ theo hiện vật, bên là người quốc tế có thể được phân chi nhận hiện vật là nhà ở.
 • Nếu nhà ở là tài sản chung tuy nhiên chưa hẳn là nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư nhà ở thì bên có nhân tố quốc tế sẽ không nhận hiện vật mà sẽ nhận chia theo giá trị nhà ở, người Việt Nam (VN) sẽ nhận hiện vật & thanh toán phần giá trị tài sản nhà ở theo định giá.

III. Cách chia BĐS khi ly hôn

Cách chia BĐS khi ly dị nó riêng & tài sản nói tóm lại như đã nói sẽ dựa vào tình huống các bên ly dị tự thỏa thuận hoặc không tự thỏa thuận được vấn đề chia tài sản chung là địa ốc khi ly dị sẽ tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

Cụ thể chỉ dẫn việc chia tài sản nhà ở, địa ốc (bất động sản) khi ly dị cần nắm vững, khẳng định được vấn đề địa ốc là quyền có trong tay chung hay riêng, có thể phân bổ theo hiện vật được không & định giá địa ốc trong tình huống địa ốc là tài sản chung chẳng thể phân bổ.

Cách chia tài sản chung là địa ốc khi ly dị theo pháp luật

Xác định có trong tay địa ốc chung

Để có thể phân bổ địa ốc khi ly dị hay các tài sản khác thì điều thứ 1 cần khẳng định được đâu là tài sản địa ốc chung, đâu là riêng của bà xã hoặc ông xã, chung của bà xã ông xã với người khác, di sản thừa kế riêng của bà xã ông xã, hay chỉ là đang làm chủ mà không thuộc có trong tay của mình.

Điều 33 Luật Hôn nhân & gia đình 2014 điều khoản về tài sản chung bà xã ông xã như sau:

"1. Tài sản chung của bà xã ông xã gồm tài sản do bà xã, ông xã sản xuất ra, doanh thu do lao động, hoạt động gia công, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức tạo nên từ tài sản riêng & doanh thu đúng pháp luật khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ tình huống được điều khoản tại khoản một Điều 40 của Luật này; tài sản mà bà xã ông xã được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung & tài sản khác mà bà xã ông xã thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà bà xã, ông xã nhận được sau thời điểm kết duyên là tài sản chung của bà xã ông xã, trừ tình huống bà xã hoặc ông xã được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc nhận được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2....

3. Trong tình huống không hề có căn cứ để khẳng định tài sản mà bà xã, ông xã đang có tranh chấp là tài sản riêng của từng bên thì tài sản đó được gọi là tài sản chung.”

Trong đó, khoản một Điều 40 điều khoản về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đây là phần tài sản được chia & các hoa lợi, lợi tức tạo nên từ tài sản riêng của từng bên sau thời điểm chia tài sản chung là tài sản riêng của bà xã, ông xã nếu mà bà xã ông xã không hề có thỏa thuận khác.

Như vậy, những tài sản không nằm trong điều khoản về tài sản chung theo Điều 33 được khẳng định là tài sản riêng & sẽ không phân bổ khi ly dị.

Quy định khẳng định tài sản chung, tài sản riêng vận dụng trong phân bổ địa ốc khi ly hôn

Chia nhà ở khi ly dị như vậy nào?

Việc phân bổ nhà ở khi ly dị cần khẳng định phương thức phân bổ tài sản là hiện vật hay theo giá trị tài sản & nhu cầu sử dụng thực sự của các bên sau ly dị nhằm đảm vệ quyền lợi chính đáng của các bên đương sự khi ly dị. Trong đó cần lưu ý đến nguyên lý bảo vệ con gái đang nuôi con chưa thành niên, hoặc đã thành niên tuy nhiên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không hề có thể tự lao động & không hề có tài sản riêng để nuôi sống mình.

Trong cách phân bổ nhà ở sau ly dị về phương thức nhận phần tài sản là địa ốc khi ly dị như sau:

Trường hợp chia nhà ở khi ly dị có diện tích quá bé chẳng thể chia tách

Khi tài sản là địa ốc nhỏ chẳng thể chia vì không bảo đảm diện tích làm sổ hồng mới khi chia theo điều khoản pháp luật thì sẽ không chia đôi các bên đều nhận hiện vật mà sẽ chia theo phương thức 1 bên nhận địa ốc, 1 bên nhận giá trị BĐS như hình thức 1 bên bán nhà sau ly dị cho bên kia có trong tay.

Trong đó, tính toán đến nhu cầu nhà ở thực sự của 2 bên, nếu cả 2 bên đều cần chi thì tùy thực trạng thực chất để chia tuy nhiên phải bảo đảm giá trị sử dụng của nhà ở mà chưa hẳn hình thức “chia đôi nhà ly dị theo cách cơ học”.

Trường hợp chia tài sản chung chứa nhiều nhà, đất

Đối với việc phân bổ BĐS có ở nhiều nơi ít nhất 1 thì ngoài nguyên lý phân bổ theo điều 59 cho 2 bên thì sẽ cần tính toán đến các quy định khác đó là:

- Xem xét nhu cầu về kinh doanh, bán buôn, nghề nghiệp của các đương sự để phân bổ nhà ở cho thích hợp.

- Trong tình huống giá trị định giá để chia BĐS khi ly dị có sự chênh lệch ở các khối địa ốc không giống nhau thì người được dùng BĐS sẽ trả phần giá trị chênh lệch cho người được chia nhà ở, đất đai có trị giá thấp hơn theo nguyên lý chia đôi tài sản khi ly dị.

Định giá địa ốc khi ly hôn

Việc định giá địa ốc khi ly dị tác động đến quyền lợi của các bên đương sự bởi chưa hẳn khi nào địa ốc hay tài sản cũng được phân bổ theo hiện vật mà có thể được phân bổ theo giá trị tài sản.

 • Định giá địa ốc cần phải bảo đảm đúng các nguyên tắc & giá thị trường (giá nếu bán nhà sau ly hôn) phòng trường hợp định giá theo khung giá đất của UBND tỉnh tác động tới quyền lợi của người nhận giá trị BĐS , nhà ở mà không được phân bổ theo hiện vật.
 • Định giá phải đủ các đương sự & thành phần Hội đồng định giá phải đúng điều khoản của pháp luật.

Trên đấy là các content cơ bản liên quan tới chính sách, điều khoản phân bổ tài sản là địa ốc khi ly dị, sau ly dị mong rằng với những share này độc giả sẽ nhận được những kiến thức cấp thiết để bảo vệ quyền & ích lợi đúng pháp luật liên quan tới chia tài sản chung là địa ốc khi ly dị để tự thỏa thuận & tránh tranh chấp tạo nên.

Bạn đọc có thể đọc thêm chia sẻ:  Chia sẻ kinh nghiệm mua nhà cũ & các chú ý để không nhận quả đắng.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Những lý do nên kê phòng ngủ theo phong thuỷ người Việt thường bỏ qua

Kê giường ngủ với đầu nằm dưới cửa sổ là xấu trong phong thủy, vì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn bởi năng lượng phong thủy từ bên ngoài gồm mùi, âm th

Các bước cần làm ngay khi lỡ dính bẫy lừa mua bán nhà đất

Những phương thức để khỏi bị "sập bẫy" lừa khi giao dịch BĐS vô cùng quan trọng. Nhưng nếu đã "trót" là nạn nhân bị lừa đảo, việc ứng xử ra sao

Phong thủy cầu thang: Cách tính, chia bậc, thiết kế, bố trí

Nội dung bài viếtCách tính bậc cầu thang đẹp Cách tính cầu thang sinh lão bệnh tử Cách tính mét dài cầu thang Cách tính độ dốc cầu thang hợp l

Kinh doanh đầu tư căn hộ phải thế nào mới sinh lời, hiệu quả cao?

Nội dung bài viếtTiềm năng & rủi ro đầu tư căn hộ chung cư Lợi thế khi đầu tư vào căn hộ chung cư Những rủi ro khi đầu tư vào căn hộ chung cư

Mẹo làm đá đông tức thì, tiết kiệm cả triệu tiền điện mỗi năm

Mẹo này vô cùng dễ dàng tuy nhiên kết quả kinh ngạc. 1. Nguyên nhân tủ lạnh làm nước đá chậm?Đầu tiên, ta có thể chứng minh việc tủ lạnh l

Chi tiết hồ sơ thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

Nội dung bài viết1. Hồ sơ bổ sung tài sản gắn liền với đất vào sổ hồng cho nhà ở 2. Giấy khẳng định quyền có trong tay tài sản cần thêm vào sổ đỏ

Phong thủy rèm cửa và cách chọn giúp khai thông tài vận nhà ở

Nội dung bài viếtNhững nguyên lý chọn rèm cửa theo phong thủy & sắp xếp Chọn màu rèm cửa theo phong thủy Màu rèm cửa cho người mệnh Kim Màu rè

Quy định về diện tích xây dựng, sàn xây dựng, tim tường, thông thủy

Nội dung bài viết1. Định nghĩa diện tích triển khai là gì?2. Các kiểu diện tích trong xây dựngDiện tích sàn xây dựngDiện tích tim tườngDiện

Chiêu bán nhà nhanh, lời cao thoát cảnh trầy trật ‘cắt lỗ’ thoát hàng

Chỉ bằng vài mẹo dễ dàng trong số đó lưu ý đến nhân tố phong thuỷ, chủ nhà có thể sớm bán được ngôi nhà có giá hàng tỷ việt nam đồng 1 cách đơn

Loạt bản vẽ thiết kế xây nhà trọ cho thuê đẹp, tiết kiệm chi phí

Nội dung bài viếtNên xây nhà trọ hay nhà nghỉ? Xây nhà trọ có lời không? Phân kiểu thiết kế triển khai nhà trọ ngày nay Phân kiểu phòng theo k

Phân loại, phân cấp các nhóm công trình xây dựng cụ thể nhất

Nội dung bài viếtI. Phân kiểu & phân cấp các công trình xây dựngCách phân kiểu công trình xây dựngPhân kiểu các cấp công trình xây dựngII. Quy

Tiết kiệm trên thành phố lớn, cặp vợ chồng quyết định về quê xây biệt thự

Với khát khao được sống 1 đời sống hạnh phúc & yên bình, đôi bà xã ông xã cùng sinh vào năm 1980 này đã quyết định bỏ phố về quê.1 năm 3 lần c

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]