Các quy định chia nhà đất sau khi ly hôn hiện nay

Ly hôn là event pháp lý kết thúc mối quan hệ hôn nhân được pháp luật xác nhận đúng pháp luật & kéo theo đây là việc phân bổ tài sản, bổn phận nuôi dưỡng con cái sau ly dị. Trong đó, việc tranh chấp chia tài sản chung là địa ốc khi ly dị liên tục xảy ra & chứa nhiều những vấn đề làm cho việc giải quyết chia nhà ở khi ly hôn trở thành gian nan.

Bởi vậy, địa ốc muanhadep.vn sẽ share với độc giả các nguyên tắc về vấn đề chia địa ốc khi ly dị giúp các bên có thể nắm vững quyền lợi & tiến hành bổn phận khi ly dị & sau thời điểm ly dị. Đồng thời, có thể quan tâm tới vấn đề xác lập các quan hệ có trong tay BĐS trước & trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp để tránh rắc rối khi ly dị.

I. Quy định chung về chia tài sản khi ly hôn

Nhà ở, đất (bất động sản) đều được khẳng định là tài sản do vậy để phân bổ tài sản là BĐS khi ly dị cần nắm vững nguyên lý về giải quyết tài sản của bà xã ông xã khi ly dị theo điều khoản tại Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình 2014 như sau:

Tags : mẫu nhà ống đẹp nhất hiện nay | chung cư thuận kiều hiện nay

Các điều khoản chia tài sản chung là địa ốc khi ly hôn

Nguyên tắc tôn trọng tự phân bổ tài sản

Khoản một Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình 2014 ghi nhận:

“1. Trong tình huống chính sách tài sản của bà xã ông xã theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo đòi hỏi của bà xã, ông xã hoặc của hai bà xã ông xã, Tòa án giải quyết theo điều khoản tại các khoản 2, 3, 4 & 5 Điều này & tại các điều 60, 61, 62, 63 & 64 của Luật này.

Trong tình huống chính sách tài sản của bà xã ông xã theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly dị được hưởng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, thực tế thì vận dụng điều khoản tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 & 5 Điều này & tại các điều 60, 61, 62, 63 & 64 của Luật này để giải quyết.”

Khi ly dị chỉ những tài sản chung bà xã ông xã bà xã ông xã mới được phân bổ, các tài sản riêng xác lập trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân tuy nhiên đã có thỏa phân bổ quyền có trong tay riêng thì sẽ chưa hẳn là tài sản chung có quyền phân bổ.

Pháp luật tôn trọng quyền thỏa thuận chia tài sản của các bên, trong tình huống tài sản các bên không thống nhất phân bổ thì tòa án mới giải quyết theo điều khoản pháp luật chia tài sản khi ly dị.

Nguyên tắc tài sản chung của bà xã ông xã chia đôi

Theo điều khoản tại khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình khẳng định về chia tài sản chung của bà xã ông xã sẽ chia đôi tuy nhiên có tính đến các yếu tố:

“a) Hoàn cảnh của gia đình & của bà xã, chồng;

b) Công sức đóng góp của bà xã, ông xã vào việc tạo lập, duy trì & khởi phát khối tài sản chung. Lao động của bà xã, ông xã trong gia đình được xem như lao động có thu nhập;

c) Bảo vệ ích lợi chính đáng của từng bên trong gia công, kinh doanh & nghề nghiệp để các bên có điều kiện (ĐK) tiếp đó lao động tạo thu nhập;

d) Lỗi của từng bên trong vi phạm quyền, bổn phận của bà xã ông xã.”

Nguyên tắc cách phân bổ tài sản khi ly hôn

Theo điều khoản tại khoản 3 Điều 59 của Luật hôn nhân & gia định 2014 cách chia chỉ dẫn việc chia tài sản nhà ở khi ly dị nói riêng & tài sản nói tóm lại như sau: “3. Tài sản chung của bà xã ông xã được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có trị giá lớn hơn phần mình được áp dụng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.”

Do đó, cách chia BĐS khi ly dị là nhà ở hay địa ốc là tài sản chung:

  • Nếu giống như đất bảo đảm điều khoản tách thửa của Luật đất đai thì chia bằng hiện vật.
  • Nếu là nhà chẳng thể phân bổ thì được chia theo giá trị tài sản.
  • Nếu bên nào nhận hiện vật có trị giá hớn hơn phần được áp dụng theo nguyên lý chia tài sản thì sẽ phải thanh toán phần chênh lệch cho bên kia.

Tags : chung cư thuận kiều hiện nay | mẫu nhà cấp 4 mới nhất hiện nay

Những nguyên tắc giải quyết chia tài sản, địa ốc khi ly dị theo luật định

Nguyên tắc tài sản riêng không phân bổ khi ly hôn

Theo điều khoản tại khoản 4 Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình ngày nay tài sản riêng gồm có cả tài sản là BĐS địa ốc sẽ không phân bổ cụ thể:

“4. Tài sản riêng của bà xã, ông xã thuộc quyền có trong tay của người đó, trừ tình huống tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo điều khoản của Luật này.

Trong tình huống có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản đối với tài sản chung mà bà xã, ông xã có đòi hỏi về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ tình huống bà xã ông xã có thỏa thuận khác.”

Như vậy, các nguyên tắc về nguyên lý giải quyết chia tài sản chung bà xã ông xã khi ly dị cần tuân theo các nguyên tắc chia tài sản trong các tình huống như sống chung với gia đình hay lẫn lộn giữa tài sản chung & tài sản riêng.

Nguyên tắc, bảo vệ con gái, em bé & người yếu thế

Theo điều khoản tại khoản 5 Điều 59 luật chia địa ốc nói riêng & tài sản nói tóm lại xác lập quy định: “Bảo vệ quyền, ích lợi đúng pháp luật của bà xã, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có tài năng lao động & không hề có tài sản để tự nuôi mình.”

Các nguyên lý giải quyết tài sản khi ly dị tại việc này đã được chỉ dẫn việc chia tài sản nhà ở khi ly dị chi tiết tại Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.

Đồng thời, vấn đề chia tài sản nhà ở khi ly dị đơn phương khỏi bị tác động bởi quyết định đơn phương hay thuận tình mà việc phân phân bổ tài sản gồm có địa ốc sẽ dựa vào các quy định nêu trên.

II. Các điều khoản pháp luật chia địa ốc khi ly hôn

Phân chia quyền sử dụng đất khi ly hôn

Theo điều khoản việc phân bổ tài sản chung là địa ốc khi ly dị sẽ theo nguyên lý tự thỏa thuận. Trong tình huống bà xã ông xã không đạt được ký kết về chia tài sản là địa ốc khi ly dị thì sẽ vận dụng cách chia theo điều khoản tại Điều 62 Luật Hôn nhân gia đình về chia quyền sử dụng đất của bà xã ông xã khi ly dị như sau;

- Nếu quyền sử dụng đất là tài sản riêng: Không chia mà của bên nào sẽ thuộc về bên đó;

- Giấy chứng thực quyền sử dụng đất là đất nông nghiệp trồng cây mỗi năm, nuôi trồng thủy sản:

  • Nếu các bên đều có nhu cầu sử dụng. không thỏa thuận được thì chia đôi có tính đến các nhân tố theo Điều 59 Luật hôn nhân & gia đình & chỉ dẫn cụ thể tại Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP.
  • Nếu chỉ 1 bên có nhu cầu, điều kiện (ĐK) sử dụng đất trực tiếp thì sẽ thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được áp dụng theo nguyên lý chia đôi.
  • Nếu QSDĐ chung với hộ gia đình thì phần quyền sử dụng đất của bà xã ông xã được tách ra để chia như trên.

- Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu đời, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở  được chia theo điều khoản tại Điều 59 Luật hôn nhân & gia định 2014.

- Đối với kiểu đất khác thì được chia theo điều khoản của pháp luật về đất đai.

Trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình mà không hề có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly dị quyền lợi của bên không hề có quyền sử dụng đất & không tiếp đó sống chung với gia đình được xử lý theo điều khoản tại Điều 61  Luật Thành Phố Hà Nội & Giám đốc 2014.

Tags : mẫu nhà cấp 4 mới nhất hiện nay | mẫu nhà 2 tầng đẹp nhất hiện nay

Quy định pháp luật chia quyền sử dụng đất khi ly hôn

“Điều 61. Chia tài sản trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình

1. Trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình mà ly dị, nếu tài sản của bà xã ông xã trong khối tài sản chung của gia đình không khẳng định được thì bà xã hoặc ông xã được chia 1 phần trong khối tài sản chung của gia đình dựa vào công sức đóng góp của bà xã ông xã vào việc tạo lập, duy trì, khởi phát khối tài sản chung cũng giống như vào cuộc sống chung của gia đình. Việc chia 1 phần trong khối tài sản chung do bà xã ông xã thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì đòi hỏi Tòa án giải quyết.

2. Trong tình huống bà xã ông xã sống chung với gia đình mà tài sản của bà xã ông xã trong khối tài sản chung của gia đình có thể khẳng định được theo phần thì khi ly dị, phần tài sản của bà xã ông xã được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo điều khoản tại Điều 59 của Luật này.”

Quy định phân bổ nhà ở khi ly hôn

Vấn đề chia nhà khi ly dị cũng thuộc chế tài điều khoản về chia tài sản khi ly dị nói tóm lại. Đối với tài sản là nhà không gắn liền với đất như nhà chung cư hay tài sản chung là nhà ở triển khai trên quyền sử dụng đất là tài sản riêng của 1 bên, hoặc người khác được điều khoản khi ly dị chia đôi nhà theo nguyên lý giải quyết tài sản ly dị tại Điều 59 Luật Thành Phố Hà Nội & Giám đốc 2014.

Tuy nhiên, pháp luật chia tài sản là nhà ở ly dị cũng quy định đến quyền lưu cư của bà xã hoặc ông xã khi ly dị tại Điều 63 như sau: Quyền lưu cư cho bà xã hoặc ông xã khi chia nhà sau thời điểm ly dị nghĩa là ly dị vẫn ở chung nhà có thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân kết thúc theo điều khoản của pháp luật nếu mà các bên không hề có thỏa thuận khác.

Trong tình huống nhà ở thuộc có trong tay riêng của bà xã hoặc ông xã tuy nhiên đã mang vào sử dụng chung trong thời kỳ hôn nhân thì luật chia tài sản nhà ở ly dị vẫn công nhận quyền có trong tay riêng của người đó. Nhưng khi vợ/chồng có gian nan về chỗ ở thì có quyền lưu trú sau thời điểm chia nhà ly dị theo thời hạn điều khoản.

Tags : mẫu nhà 2 tầng đẹp nhất hiện nay | mẫu nhà hai tầng đẹp nhất hiện nay

Các điều khoản chia nhà ly dị, lưu cư & ly dị có nhân tố nước ngoài

Chia tài sản nhà ở ly dị có nhân tố nước ngoài

Quy định về phân bổ tài sản nhà ở hay địa ốc có nhân tố quốc tế có sự đặc biệt đối với ly dị không hề có nhân tố quốc tế bởi phải phù phù hợp với điều khoản chế độ có trong tay địa ốc với người quốc tế của Pháp luật đất đai, Luật Nhà ở.

Khoản 3 Điều 127 Luật Hôn nhân & gia đình 2014 điều khoản về ly dị có nhân tố quốc tế như sau: “3. Việc giải quyết tài sản là BĐS ở quốc tế khi ly dị tuân thủ pháp luật của nước nơi có BĐS đó.”

Theo điều khoản của Luật nhà ở thì cá nhân người quốc tế chỉ có thể có trong tay nhà qua hình thức trở nên giới đầu tư dự án triển khai nhà ở tại Việt Nam (VN), giao dịch mua, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế là nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư nhà ở.

Vì vậy, khi ly dị có nhân tố quốc tế thì việc phân bổ BĐS vẫn theo nguyên lý nhà là tài sản chung khi ly dị chia đôi nhà ở tuy nhiên khác về cách phân bổ nhà ở theo hiện vật hay giá trị.

  • Nếu nhà ở là tài sản chung bà xã ông xã là nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư nhà ở thì có thể phân bổ theo hiện vật, bên là người quốc tế có thể được phân chi nhận hiện vật là nhà ở.
  • Nếu nhà ở là tài sản chung tuy nhiên chưa hẳn là nhà ở thương mại trong các dự án đầu tư nhà ở thì bên có nhân tố quốc tế sẽ không nhận hiện vật mà sẽ nhận chia theo giá trị nhà ở, người Việt Nam (VN) sẽ nhận hiện vật & thanh toán phần giá trị tài sản nhà ở theo định giá.

III. Cách chia BĐS khi ly hôn

Cách chia BĐS khi ly dị nó riêng & tài sản nói tóm lại như đã nói sẽ dựa vào tình huống các bên ly dị tự thỏa thuận hoặc không tự thỏa thuận được vấn đề chia tài sản chung là địa ốc khi ly dị sẽ tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

Cụ thể chỉ dẫn việc chia tài sản nhà ở, địa ốc (bất động sản) khi ly dị cần nắm vững, khẳng định được vấn đề địa ốc là quyền có trong tay chung hay riêng, có thể phân bổ theo hiện vật được không & định giá địa ốc trong tình huống địa ốc là tài sản chung chẳng thể phân bổ.

Tags : mẫu nhà hai tầng đẹp nhất hiện nay | mẫu nhà mái thái đẹp nhất hiện nay

Cách chia tài sản chung là địa ốc khi ly dị theo pháp luật

Xác định có trong tay địa ốc chung

Để có thể phân bổ địa ốc khi ly dị hay các tài sản khác thì điều thứ 1 cần khẳng định được đâu là tài sản địa ốc chung, đâu là riêng của bà xã hoặc ông xã, chung của bà xã ông xã với người khác, di sản thừa kế riêng của bà xã ông xã, hay chỉ là đang làm chủ mà không thuộc có trong tay của mình.

Điều 33 Luật Hôn nhân & gia đình 2014 điều khoản về tài sản chung bà xã ông xã như sau:

"1. Tài sản chung của bà xã ông xã gồm tài sản do bà xã, ông xã sản xuất ra, doanh thu do lao động, hoạt động gia công, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức tạo nên từ tài sản riêng & doanh thu đúng pháp luật khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ tình huống được điều khoản tại khoản một Điều 40 của Luật này; tài sản mà bà xã ông xã được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung & tài sản khác mà bà xã ông xã thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà bà xã, ông xã nhận được sau thời điểm kết duyên là tài sản chung của bà xã ông xã, trừ tình huống bà xã hoặc ông xã được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc nhận được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2....

3. Trong tình huống không hề có căn cứ để khẳng định tài sản mà bà xã, ông xã đang có tranh chấp là tài sản riêng của từng bên thì tài sản đó được gọi là tài sản chung.”

Trong đó, khoản một Điều 40 điều khoản về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân đây là phần tài sản được chia & các hoa lợi, lợi tức tạo nên từ tài sản riêng của từng bên sau thời điểm chia tài sản chung là tài sản riêng của bà xã, ông xã nếu mà bà xã ông xã không hề có thỏa thuận khác.

Như vậy, những tài sản không nằm trong điều khoản về tài sản chung theo Điều 33 được khẳng định là tài sản riêng & sẽ không phân bổ khi ly dị.

Tags : mẫu nhà mái thái đẹp nhất hiện nay | mẫu nhà mái nhật đẹp nhất hiện nay

Quy định khẳng định tài sản chung, tài sản riêng vận dụng trong phân bổ địa ốc khi ly hôn

Chia nhà ở khi ly dị như vậy nào?

Việc phân bổ nhà ở khi ly dị cần khẳng định phương thức phân bổ tài sản là hiện vật hay theo giá trị tài sản & nhu cầu sử dụng thực sự của các bên sau ly dị nhằm đảm vệ quyền lợi chính đáng của các bên đương sự khi ly dị. Trong đó cần lưu ý đến nguyên lý bảo vệ con gái đang nuôi con chưa thành niên, hoặc đã thành niên tuy nhiên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không hề có thể tự lao động & không hề có tài sản riêng để nuôi sống mình.

Trong cách phân bổ nhà ở sau ly dị về phương thức nhận phần tài sản là địa ốc khi ly dị như sau:

Trường hợp chia nhà ở khi ly dị có diện tích quá bé chẳng thể chia tách

Khi tài sản là địa ốc nhỏ chẳng thể chia vì không bảo đảm diện tích làm sổ hồng mới khi chia theo điều khoản pháp luật thì sẽ không chia đôi các bên đều nhận hiện vật mà sẽ chia theo phương thức 1 bên nhận địa ốc, 1 bên nhận giá trị BĐS như hình thức 1 bên bán nhà sau ly dị cho bên kia có trong tay.

Trong đó, tính toán đến nhu cầu nhà ở thực sự của 2 bên, nếu cả 2 bên đều cần chi thì tùy thực trạng thực chất để chia tuy nhiên phải bảo đảm giá trị sử dụng của nhà ở mà chưa hẳn hình thức “chia đôi nhà ly dị theo cách cơ học”.

Trường hợp chia tài sản chung chứa nhiều nhà, đất

Đối với việc phân bổ BĐS có ở nhiều nơi ít nhất 1 thì ngoài nguyên lý phân bổ theo điều 59 cho 2 bên thì sẽ cần tính toán đến các quy định khác đó là:

- Xem xét nhu cầu về kinh doanh, bán buôn, nghề nghiệp của các đương sự để phân bổ nhà ở cho thích hợp.

- Trong tình huống giá trị định giá để chia BĐS khi ly dị có sự chênh lệch ở các khối địa ốc không giống nhau thì người được dùng BĐS sẽ trả phần giá trị chênh lệch cho người được chia nhà ở, đất đai có trị giá thấp hơn theo nguyên lý chia đôi tài sản khi ly dị.

Định giá địa ốc khi ly hôn

Việc định giá địa ốc khi ly dị tác động đến quyền lợi của các bên đương sự bởi chưa hẳn khi nào địa ốc hay tài sản cũng được phân bổ theo hiện vật mà có thể được phân bổ theo giá trị tài sản.

  • Định giá địa ốc cần phải bảo đảm đúng các nguyên tắc & giá thị trường (giá nếu bán nhà sau ly hôn) phòng trường hợp định giá theo khung giá đất của UBND tỉnh tác động tới quyền lợi của người nhận giá trị BĐS , nhà ở mà không được phân bổ theo hiện vật.
  • Định giá phải đủ các đương sự & thành phần Hội đồng định giá phải đúng điều khoản của pháp luật.
Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Thế nào là trưng dụng đất? Các quy định về trưng dụng đất hiện nay

> Mua chung cư sau 50 năm thì sao? Nắm rõ các quy định hiện hành

> Chi tiết thời hạn, quy định về đất đặc khu kinh tế hiện nay

> Quy định đối tượng, điều kiện, mẫu hợp đồng cho thuê đất hiện nay

> Quy định thời hạn, quy chế, cách sử dụng chung cư hiện nay

> Quy định thủ tục chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ chi tiết

> Thủ tục, kinh nghiệm mua đất trang trại và các quy định sử dụng

Bán đất khu tái định cư xã Bắc Sơn, các trục đường 767 có 30m.
#Chi tiết

xem video

Những Lưu Ý Khi Mua Đất Nền Dự Án - Các Nhà Đầu Tư Cần Biết - Bản Tin BĐS Hưng Phú Group Số 3.
#Chi tiết

xem video

Cháy Nhà Ở Chung Cư Tại Thành Phố Quy Nhơn Bình Định
#Chi tiết

xem video

Chung Cư Trung Đức, Chung Cư Đẳng Cấp Nhất Tại Tp Vinh Hiện Nay
#Chi tiết

xem video

Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất 2020 Chỉ 15 Phút Nắm Hết Quy Trình Mua Bán Nhà Đất
#Chi tiết

xem video

Lô Đất Tái Định Cư Đằng Lâm 2, Hải An Giá 35 Triệu/m2 | Nhà Đất Chính Chủ Hải Phòng #28
#Chi tiết

xem video

Khu phức hợp HUD405 Bình Định - 70 Tây Sơn, Quy Nhơn
#Chi tiết

xem video

Tái Định Cư Hồ Sen Cầu Rào 2 - A51 Nằm Ở Đâu | Nhà Đất Chính Chủ Hải Phòng
#Chi tiết

xem video

BỮA CƠM CHIA TAY
#Chi tiết

xem video

TỐI NAY ĂN GÌ?
#Chi tiết

xem video

TOÀN CHI PHÍ KHI Ở CĂN HỘ/CHUNG CƯ MỚI NHẤT 2020| CHIA SẺ KINH NGHIỆM MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ
#Chi tiết

xem video

[ Đất Nền ] 5 Lưu Ý Khi Đầu Tư Đất Dự Án Bắt Buộc Phải Biết
#Chi tiết

xem video

Pháp lý cần có khi đầu tư đất nền dự án
#Chi tiết

xem video

[CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT] CHIA SẺ & THAM QUAN NHÀ MẪU THỰC TẾ
#Chi tiết

xem video

[CHUNG CƯ PHÚC ĐẠT CONNECT] CHIA SẺ & THAM QUAN NHÀ MẪU THỰC TẾ
#Chi tiết

xem video

VĂN PHÒNG TÒA NHÀ MINORI OFFICE 67A TRƯƠNG ĐỊNH
#Chi tiết

xem video

[Thoát Khỏi] Sau Cơn Sốt Đất Nền Quận 9 Tìm Không Thấy Người Mua Đất Quận 9 Có Tăng Giá
#Chi tiết

xem video

QUY TRÌNH ĐẦU TƯ ĐẤT NỀN DỰ ÁN
#Chi tiết

xem video

Tin nhanh 24h- Bé trai 4 tuổi thiệt mạng sau khi rơi từ tầng cao chung cư River Gate 151 Bến Vân Đồn
#Chi tiết

xem video

Tin nhanh 24h- Bé trai 4 tuổi thiệt mạng sau khi rơi từ tầng cao chung cư River Gate 151 Bến Vân Đồn
#Chi tiết

xem video

Những lưu ý phong thủy khi ở nhà chung cư
#Chi tiết

xem video

Nhà ở xã hội Becamex định Hòa 30m2 giá 220 Triệu
#Chi tiết

xem video

Khu quy hoạch Kim Long ra sao khi đường Nguyễn Hoàng mở rộng- giá tham khảo
#Chi tiết

xem video

DỰ ÁN PHÚC AN GARDEN - BẢNG GIÁ ĐÃ tăng giá 20% cho tất cả các căn nhà phố và đất nền cập nhật mới
#Chi tiết

xem video