Các quy định đứng tên sổ đỏ mới, ai được đứng tên, có quyền gì?

Nội dung bài viết

 1. 1. Người đứng tên sổ hồng có quyền gì?
 2. 2. Quy định pháp luật về đứng tên sổ hồng mới nhất
  1. Nguyên tắc ghi tên, khẳng định người đứng tên sổ đỏ
  2. Bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ đỏ?
  3. Một người được đứng tên bao nhiêu sổ đỏ?
  4. Quy định ủy quyền đứng tên sổ hồng đúng pháp luật hay không?
 3. 3. Thủ tục, cách đứng tên sổ hồng, sổ đỏ mới nhất
  1. Quy định, thủ tục đứng tên sổ hồng một mình
  2. Quy định, thủ tục sổ đỏ đứng tên 2 người trở lên
  3. Quy định, thủ tục sang tên, thêm tên vào sổ đỏ

Pháp luật đứng tên sổ hồng mới nhất điều khoản vấn đề người đứng tên sổ hồng có quyền gì, sổ hồng đứng tên một người, 2 người, 3 người hay nhiều hơn nữa nhận được không? Các điều khoản đứng tên sổ hồng của việt kiều, người nước, ủy quyền đứng tên sổ hồng, bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ hồng, sổ hồng hộ gia đình, 1 người được đứng tên bao nhiêu sổ đỏ…

Nhà đất muanhadep.vn sẽ trả lời, tư vấn điều khoản về luật đứng tên sổ hồng mới nhất ngày nay để nắm được & tiến hành đúng các quá trình, thủ tục ghi tên sổ hồng, bảo đảm quyền lợi của người đứng tên sổ hồng tốt nhất dưới đây:

Giải đáp toàn bộ điều khoản quyền lợi, luật đứng tên sổ hồng mới nhất

1. Người đứng tên sổ hồng có quyền gì?

Theo điều khoản pháp luật: Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (tên gọi chính thức đầy đủ từ năm 2009 & gọi tắt là Giấy chứng nhận) được coi là chứng thư có trị giá pháp lý để nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.

“Giấy chứng nhận” chứa nhiều tên gọi không giống nhau như: Giấy chứng thực BĐS hay nhiều tên gọi khác theo mỗi thời kỳ như: Giấy chứng thực quyền sử dụng đất; Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở & quyền sử dụng đất ở hay thường gọi đặc biệt là sổ hồng, sổ đỏ.

Theo điều khoản giấy chứng thực này có thể được ghi tên dưới hai hình thức đó là: sổ hồng hộ gia đình & sổ hồng ghi tên cá nhân/tổ chức (nếu là tổ chức, công ty là chủ sở hữu)

Việc ghi nhận tên của cá nhân, tổ chức hay sổ hồng ghi hộ gia đình trên giấy chứng có được nhìn nhận là căn cứ xác lập & bảo vệ quyền cho người tiêu dùng đất. Hay nói theo cách khác đấy là căn cứ khẳng định chủ có trong tay BĐS là ai, bảo vệ quyền lợi cho chủ có trong tay BĐS đúng pháp luật trong vấn đề sử dụng & định đoạt tài sản đó.

Quy định người đứng tên sổ hồng, sổ đỏ có quyền lợi gì

Theo điều khoản chủ có trong tay địa ốc đúng pháp luật là được xem là người đứng tên trong sổ hồng, sổ đỏ & người đứng tên trong sổ hồng có quyền gì? Pháp luật khẳng định người đứng tên quyền sử dụng đất có các quyền lợi được ghi nhận tại:

Điều 166 Luật Đất đai điều khoản về quyền chung của người tiêu dùng đất:

“1. Được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hưởng thành quả lao động, hiệu quả đầu tư trên đất.

3. Hưởng các ích lợi do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

4. Được Nhà nước chỉ dẫn & giúp sức trong các việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.

5. Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, ích lợi đúng pháp luật về đất đai của mình.

6. Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo điều khoản của Luật này.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành động vi phạm quyền sử dụng đất đúng pháp luật của mình & những hành động khác vi phạm pháp luật về đất đai.”

Điều 10 Luật nhà ở 2014 ghi nhận về Quyền của chủ có trong tay nhà ở & người tiêu dùng nhà ở bao gồm:

“1. Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các quyền sau đây:

a) Có quyền bất khả xâm phạm về nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của mình;

b) Sử dụng nhà vào ở mục tiêu đặt ở & các mục tiêu khác mà luật không cấm;

c) Được cấp Giấy chứng thực so với nhà ở thuộc quyền có trong tay đúng pháp luật của mình theo điều khoản của Luật này & pháp luật về đất đai;

d) Bán, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền làm chủ nhà ở; trường hợp tặng cho, để thừa kế nhà ở cho các đối tượng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì các đối tượng này chỉ được hưởng giá trị của nhà ở đó;

đ) Sử dụng chung các công trình tiện ích công cộng trong khu nhà ở đó theo điều khoản của Luật này & pháp luật có liên quan.

Trường hợp là chủ có trong tay nhà chung cư thì có quyền có trong tay, sử dụng chung so với phần có trong tay chung của nhà chung cư & các công trình hạ tầng sử dụng chung của khu nhà chung cư đó, trừ các công trình được thi công để kinh doanh hoặc phải bàn giao cho Nhà nước theo điều khoản của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong hđmb, hợp đồng thuê mua nhà ở;

e) Bảo trì, cải tạo, phá dỡ, triển khai lại nhà ở theo điều khoản của Luật này và pháp luật về xây dựng;

g) Được bồi thường theo quy định của luật khi Nhà nước phá dỡ, trưng mua, trưng dụng nhà ở hoặc được Nhà nước thanh toán theo giá thị trường khi Nhà nước mua trước nhà ở thuộc có trong tay đúng pháp luật của mình vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai;

h) Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các hành vi vi phạm quyền có trong tay hợp pháp của mình và các hành vi khác vi phạm pháp luật về nhà ở.”

Như vậy, về cơ bản người đứng tên trong sổ hồng, sổ đỏ có các quyền của chủ có trong tay tài sản là BĐS bao gồm: Sử dụng & định đoạt (mua bán, cho thuê, chuyển nhượng, tặng cho, để lại thừa kế…) theo điều khoản của pháp luật.

2. Quy định pháp luật về đứng tên sổ hồng mới nhất

Nguyên tắc ghi tên, khẳng định người đứng tên sổ đỏ

Hiện nay vấn đề: điều khoản về đứng tên sổ hồng, Ghi giấy chứng thực quyền sử dụng đất đứng tên ai, … là vấn đề được nhà nước điều khoản thực tế các tình huống điều kiện (ĐK) đứng tên sổ hồng địa ốc để bảo vệ quyền lợi & gây ra tranh chấp.

Đồng thời, vấn đề người đứng tên địa ốc là ai, ghi tên những người nào, chứa nhiều xích míc khi ba mẹ ông xã đòi đứng tên sổ hồng hay anh em, bà xã ông xã trong các việc ghi tên người trên sổ hồng, sổ đỏ khi làm sổ, hay sổ hồng ghi tên các member trong gia đình, mua địa ốc đứng tên người nào bà xã hoặc ông xã, đứng tên con…

Dưới đấy là một số quy tắc điều khoản của pháp luật về đứng tên sổ hồng mới nhất cần phải biết trước lúc làm thủ tục nhận chuyển nhượng, mua bán, tặng cho khi cấp mới hoặc chỉnh sửa, thay thế sổ:

Các quy định về đứng tên sổ hồng theo luật hiện hành

Điều 98 Luật đất đai 2013 điều khoản về nguyên lý cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền trong số ấy vấn đề ghi tên trên Giấy chứng thực như sau:

Thứ nhất, thửa đất chứa nhiều người chung quyền sử dụng đất, đa số chúng ta có trong tay chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì sổ hồng, sổ đỏ phải ghi đầy đủ tên của toàn bộ những người có quyền có trong tay chung BĐS đó & cấp cho từng người 01 Giấy chứng thực trừ tình huống các đồng có trong tay đứng tên chung sổ hồng đòi hỏi chỉ cấp chung một giấy chứng thực & trao cho 1 người người thay mặt đứng tên sổ hồng sở hữu sổ, Các đồng có trong tay đứng tên sổ vẫn có quyền sử dụng, định đoạt ngang nhau theo thỏa thuận.

Thứ hai, mua nhà đất đứng tên bà xã được không? Giấy chứng thực - sổ đỏ, sổ hồng nếu là tài sản chung của bà xã & ông xã thì sổ hồng đưa tên cả bà xã & ông xã trừ tình huống bà xã & ông xã có thỏa thuận chỉ một người bà xã hoặc ông xã đứng tên sổ hồng.

Thứ ba, nếu BĐS là tài sản chung mà sổ hồng đứng tên một người thì được phép cấp đổi sổ hồng đưa tên cả bà xã & ông xã nếu như có đòi hỏi. Do đó, điều khoản luật về đứng tên sổ hồng là ai sẽ cơ bản tuân thủ các quy định khẳng định người đứng tên trên giấy chứng thực theo nguyên lý BĐS thuộc có trong tay của một người thì ghi tên một người.

Nếu có trong tay của 2, 3, hay đa số chúng ta thì sẽ ghi tên các đồng có trong tay & có quyền ngang nhau trong định đoạt & sử dụng, lợi nhuận theo có trong tay chung hợp nhất mỗi phần, trừ các tình huống có thỏa thuận khác. Vì thế, khi làm Giấy chứng thực có thể sổ hồng đứng tên một người, 2 người, 3 người hoặc nhiều hơn nữa dưới dạng đồng có trong tay.

Tìm hiểu thêm các quy định Mua nhà sổ chung để nắm vững thủ tục & bảo vệ quyền lợi khi giao dịch.

Quy định đa số chúng ta cùng đứng tên sổ hồng, sổ đỏ ai được cầm sổ

Bao nhiêu tuổi được đứng tên sổ đỏ?

Bên cạnh vấn đề ghi tên ai vào sổ hồng hay ai có quyền được đứng tên trong đỏ đỏ, sổ đỏ thì đa số chúng ta cũng quan tâm tới điều kiện (ĐK) bao nhiêu tuổi thì được đứng tên sổ hồng địa ốc, em bé nhận được đứng tên sổ hồng không?...

Hiện nay, vấn đề lứa tuổi đứng tên sổ hồng địa ốc là mấy, tuổi, em bé đứng tên sổ hồng được hay không pháp luật không điều khoản. Cho nên, người làm thủ tục xin cấp & cấp sổ hồng không cần quan tâm tới vấn đề như: Trẻ em, 15, 17, 18 hay người dưới 18 tuổi nhận được đứng tên sổ hồng, thậm chí người tâm thần nhận được đứng tên sổ hồng không. Việc cần quan tâm đây là cân nhắc quyền & năng lực hành vi dân sự của người tiến hành làm thủ tục  xin cấp, cấp đổi sổ hồng có đủ hay không.

- Theo điều khoản tại khoản một Điều 97 Luật Đất đai 2013 thì sổ hồng được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở, quyền có trong tay tài sản khác gắn liền với đất (chủ có trong tay bất động sản) thuộc đối tượng điều khoản tại Điều 5 Luật Đất đai 2013 bao gồm Hộ gia đình, cá nhân; công ty, cơ quan Nhà nước.

- Điểm a khoản một Thông tư 23/2014/TT-BTNMT điều khoản khi khi ghi kiến thức về người tiêu dùng đất, chủ có trong tay tài sản gắn liền với đất được cấp sổ hồng so với cá nhân nội địa ghi tên trong sổ hồng là: "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, sinh năm, tên & số giấy má nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Trong đó, giấy má nhân thân là:

 • Giấy khẳng định nhân dân (thẻ căn cước) thì ghi: "CMND số:...";
 • Nếu là Giấy khẳng định quân đội nhân dân thì ghi "CMQĐ số:…";
 • Nếu tình huống chưa có CMND/thẻ căn cước thì ghi "Giấy khai sinh số….";

Quy định bao nhiều tuổi được đứng tên sổ hồng, sổ hồng

Theo điều khoản trên thì không hề có hạn chế về lứa tuổi nên nếu muốn cho con đứng tên sổ hồng kể cả tình huống sẻ sơ sinh vẫn rất có thể có trong tay tài sản là BĐS (đứng tên sổ đỏ) khi đây là tài sản được tặng cho, thừa hưởng di sản thừa kế nếu người thay mặt chấp nhận thì vẫn được đứng tên trên sổ hồng ngay giai đoạn nhận thừa kế, tặng cho cả khi chưa đủ 18 tuổi).

Khi tiến hành thủ tục đứng tên sổ hồng (làm sổ hồng, sổ hồng) so với các tình huống dưới 18 tuổi thì các đối tượng này không trực tiếp tiến hành các thủ tục mà sẽ cần thông qua người thay mặt theo pháp luật do chưa đủ năng lực hành vi dân sự để giao dịch dân sự.

Một người được đứng tên bao nhiêu sổ đỏ?

Theo điều khoản tại Điều 205 BLDS điều khoản về: Sở hữu riêng & tài sản thuộc có trong tay riêng như sau:

“1. Sở hữu riêng là có trong tay của 1 cá nhân hoặc 1 pháp nhân.

2. Tài sản đúng pháp luật thuộc có trong tay riêng khỏi bị giảm thiểu về số lượng, giá trị.”

Căn cứ vào điều khoản trên thì một người có thể đứng tên bao nhiêu/mấy sổ hồng sẽ không hề có hạn chế. Vì thế, có thể 1 người đứng tên 2 sổ hồng, 3 sổ hay nhiều hơn nữa với giá trị tài sản bao nhiêu đều được pháp luật ghi nhận & bảo hộ bằng phương pháp cấp “Giấy chứng nhận”.

Tuy nhiên, việc có trong tay đứng tên nhiều BĐS là đất đai phải bảo đảm nằm trong hạn mức sử dụng đất theo điều khoản của Ủy ban nhân dân tỉnh tại giai đoạn có trong tay đất đai. Nếu có trong tay tổng diện tích đất vượt quá hạn mức sử dụng đất tại 1 tỉnh thì sẽ không được đứng tên sổ hồng thêm phần đất vượt hạn mức tại tình đó. Mặc dù nếu vượt hạn mức sử dụng đất tại tỉnh này vẫn có thể mua, nhận thừa kế… là đứng tên sổ hồng ở các tỉnh/thành phố khác chưa vượt hạn mức.

Quy định ủy quyền đứng tên sổ hồng đúng pháp luật hay không?

Hiện nay, vấn đề đứng tên dùm địa ốc trên giấy má sổ hồng vô cùng đa dạng nhằm che dấu quyền có trong tay BĐS vô cùng đa dạng. Rất đa số chúng ta mua đất nhờ người khác đứng tên sổ hồng dùm & giữa hai phía có sử dụng kiểu giấy ủy quyền đứng tên sổ hồng địa ốc hay thông qua hợp đồng ủy quyền đứng tên quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, vấn đề ủy quyền đứng tên trên sổ hồng hay nhờ người đứng tên hộ sổ hồng nhận được pháp luật thừa nhận & bảo đảm quyền có trong tay tài sản của người chủ có trong tay thực sự khi tài sản đứng tên 1 người khác, nhờ người khác đứng tên trên đất, khi mua nhà có hợp pháp?

Theo điều khoản về ủy quyền thì: Hợp đồng ủy quyền thực chất là sự thỏa thuận các bên mà bên được ủy quyền sẽ tiến hành công việc nhân danh bên ủy quyền & được trả thù lao. Do đó, đối tượng của ủy quyền phải là công việc.

Vì vậy, việc ủy quyền đứng tên sổ hồng là không đúng điều khoản của pháp luật. Bởi đứng tên quyền có trong tay địa ốc chưa hẳn là công việc mà đấy là ghi nhận bảo hộ của nhà nước so với người mang tên trong giấy chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay nhà & tài sản gắn liền với đất, khẳng định bổn phận bổn phận & quyền lợi của người đứng tên trên giấy má địa ốc.

Tại Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 chỉ dẫn tiến hành các nguyên tắc về Giấy chứng thực phải thể hiện rõ kiến thức về người tiêu dùng đất, chủ có trong tay tài sản gắn liền với đất là cá nhân/tổ chức, C.ty (doanh nghiệp), hộ gia đình ngay tại trang một của kiểu giấy. Cụ thể theo điều khoản tại khoản một Điều 5 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT điều khoản cách ghi tên người đứng tên sổ hồng, sổ đỏ như sau:

“1. Ghi kiến thức về người tiêu dùng đất, chủ có trong tay tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng thực theo điều khoản sau:

a) Cá nhân nội địa thì ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, sinh năm, tên & số giấy má nhân thân (nếu có), địa chỉ thường trú. Giấy tờ nhân thân là Giấy khẳng định nhân dân thì ghi "CMND số:..."; tình huống Giấy khẳng định quân đội nhân dân thì ghi "CMQĐ số:…"; tình huống chưa có Giấy khẳng định nhân dân thì ghi "Giấy khai sinh số….";

b) Người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế được có trong tay nhà ở tại Việt Nam (VN), cá nhân quốc tế được có trong tay nhà ở theo điều khoản thì ghi "Ông" (hoặc "Bà"), sau đó ghi họ tên, sinh năm, quốc tịch, giấy má nhân thân ghi "Hộ chiếu số:..., nơi cấp:..., năm cấp:..."; địa chỉ đăng ký thường trú của người đó ở Việt Nam (VN) (nếu có);

c) Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó ghi họ tên, sinh năm, tên & số của giấy má nhân thân của chủ hộ gia đình như điều khoản tại Điểm a Khoản này; địa chỉ thường trú của hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ gia đình không hề có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi người thay mặt là member khác của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Trường hợp chủ hộ gia đình hay người thay mặt khác của hộ gia đình có bà xã hoặc ông xã cùng có quyền sử dụng đất chung của hộ gia đình thì ghi cả họ tên, sinh năm của người bà xã hoặc ông xã đó;

d) Trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của hai bà xã ông xã thì ghi họ tên, sinh năm, tên & số giấy má nhân thân, địa chỉ thường trú của cả bà xã & ông xã như điều khoản tại Điểm a & Điểm b Khoản này;

đ) Tổ chức nội địa thì ghi tên tổ chức; tên giấy má, số & ngày ký, cơ quan ký giấy má pháp nhân (là giấy má về việc thành lập, xác nhận tổ chức hoặc giấy chứng thực hoặc giấy phép, về đầu tư, kinh doanh theo điều khoản của pháp luật); địa chỉ hội sở chính của tổ chức;

e) Người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế tiến hành dự án đầu tư tại Việt Nam (VN) thì ghi tên tổ chức kinh tế là pháp nhân tiến hành dự án đầu tư; tên giấy má, số & ngày ký, cơ quan ký giấy má pháp nhân (là giấy má về việc thành lập hoặc giấy chứng thực, giấy phép về đầu tư, kinh doanh theo điều khoản của pháp luật); địa chỉ hội sở chính của tổ chức tại Việt Nam;

g) Tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao thì ghi tên tổ chức, địa chỉ hội sở chính của tổ chức;

h) Cơ sở tôn giáo thì ghi tên của cơ sở tôn giáo & địa chỉ nơi có cơ sở tôn giáo;

i) Cộng đồng cư dân thì ghi tên của xã hội cư dân (do cộng đồng cư dân khẳng định, được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận) & địa chỉ nơi sinh hoạt chung của xã hội dân cư”.

Do đó, dù có hợp đồng ủy quyền đứng tên quyền sử dụng đất thì khi mua đất nhờ người khác đứng tên giùm thì pháp luật sẽ bảo hộ người đứng tên trên sổ địa ốc chứ chưa hẳn là người bỏ tiền ra mua hay, được tặng cho thực sự.

Vấn đề ủy quyền đứng tên sổ hồng là không đúng pháp luật & rủi ro sẽ thuộc về chủ có trong tay thật sự khi người được ký kết ủy quyền bằng miệng hay có văn bản ủy quyền “lật kèo” & nghĩ là đấy là địa ốc của họ thì giải quyết rất gian nan.

Ủy quyền đứng tên sổ hồng nên hay không

3. Thủ tục, cách đứng tên sổ hồng, sổ đỏ mới nhất

Quy định, thủ tục đứng tên sổ hồng một mình

Theo điều khoản thủ tục đứng tên sổ hồng thì về nguyên lý cách ghi tên trên sổ hồng được xem là ghi toàn bộ các chủ có trong tay, nếu một người có trong tay địa ốc thì ghi một người, nếu 2, 3, 4 hay đa số chúng ta thì ghi tên đa số chúng ta vào giấy chứng thực. Mặc dù, khi tiến hành thủ tục cấp số mới chắc chắn rằng là muốn đứng tên 1 mình trên sổ hồng sẽ giấy má khẳng định không hề có đồng có trong tay là các bạn bè, anh em, ba mẹ, bà xã hoặc ông xã, con… cùng có trong tay tài sản đăng ký.

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP quy định: “Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên, trong tình huống tài sản do bà xã, ông xã nhận được trong thời kỳ hôn nhân mà pháp luật điều khoản phải đăng ký quyền có trong tay, tuy nhiên trong giấy chứng thực quyền có trong tay chỉ ghi tên của bà xã hoặc ông xã, nếu không hề có tranh chấp thì đây là tài sản chung của bà xã chồng; nếu như có tranh chấp là tài sản riêng thì người mang tên trong giấy chứng thực quyền có trong tay phải khẳng định được tài sản này do được thừa kế riêng, được tặng riêng trong thời kỳ hôn nhân hoặc tài sản này nhận được từ nguồn tài sản riêng”.

Theo đó, có thể 1 mình đứng tên trong “sổ đỏ” tuy nhiên phải khẳng định đây là tài sản riêng. Cụ thể điiều kiện sổ hồng đứng tên một mình bao gồm:

Trường hợp 1: Nhà đất là tài sản riêng

Bất động sản là tài sản riêng sẽ làm nên từ mua hoặc nhận thừa kế, tặng cho riêng. Trường hợp này phải cung ứng giấy má khẳng định đây là tài sản riêng của người đăng ký đứng tên sổ hồng, sổ đỏ bao gồm:

- Nếu độc thân: Cung cấp sổ hộ khẩu, giấy chứng thực đơn thân, hđmb BĐS công chứng.

- Nếu đã có gia đình: Cung cấp sổ hộ khẩu để công nhận quan hệ hôn nhân. Đồng thời, cung ứng hđmb địa ốc có công chứng đúng pháp luật xác lập trước lúc đăng ký kết duyên.

- Nếu BĐS được tặng cho riêng: Phải có văn bản hợp đồng tặng cho riêng có công chứng của người tặng cho cho người có đòi hỏi làm thủ tục sang tên, đứng tên sổ hồng.

- Nếu BĐS là tài sản thừa kế: Cung cấp văn bản thừa kế có công chứng, chứng nhận công nhận người nhận thừa kế là một người, không hề có đồng có trong tay khác.

Trường hợp 2: Nhà đất là tài sản chung bà xã chồng

Nếu địa ốc là tài sản được mua, nhận chuyển nhượng, được tặng cho hay thừa kế chung trong thời kỳ hôn nhân theo điều khoản đấy là sản chung nên đòi hỏi phải ghi bà xã & ông xã cùng đứng tên sổ hồng với tư cách đồng có trong tay.

Nếu như trong tình huống này muốn mua nhà, mua đất làm sổ hồng đứng tên 1 người thì phải bảo đảm các điều kiện (ĐK) sau: Vợ ông xã có văn bản thỏa thuận về chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì người đứng tên sổ hồng là bà xã hoặc ông xã theo thỏa thuận. Và thỏa thuận này cũng nghĩa với việc công nhận tài sản này là tài sản riêng của vợ/chồng, người không đứng tên trong sổ hồng không hề có quyền sử dụng & định đoạt.

Trong tình huống mua địa ốc muốn đứng tên 1 người, nhất là bà xã hoặc ông xã không thích người khác có trong tay tài sản là đất đai, nhà ở đó nhưng vẫn không thỏa thuận được ông xã cho bà xã hoặc bà xã cho ông xã đứng tên sổ hồng sổ đỏ thì có thể: Mua địa ốc & nhờ ba mẹ đứng tên sổ hồng. Sau khi làm ba mẹ được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất thì tiếp đó làm thêm thủ tục tặng cho riêng cho người vợ/chồng như thế sẽ có thể chuyển quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản gắn liền trên đất sang cho 1 người với tư cách là tài sản riêng.

Do đó, muốn xác lập sổ hồng đứng tên một người thì chắc chắn rằng là sẽ cần khẳng định chỉ duy nhất có 1 mình có quyền có trong tay, sử dụng BĐS đó.

Mời độc giả tham khảo  Thủ tục làm giấy chứng thực quyền sử dụng đất trên muanhadep.vn.

Hướng dẫn thủ tục, cách đứng tên sổ hồng 1 mình

Quy định, thủ tục sổ đỏ đứng tên 2 người trở lên

Theo điều khoản sổ hồng nhận được đứng tên 2, 3 người nếu giống như đồng có trong tay. Do đó thủ tục 2 người đứng đứng tên sổ hồng hay đa số chúng ta cùng đứng tên khi làm sang tên sổ hồng tại công sở 1 cửa UBND quận/ huyện (nếu “sổ đỏ” do quận, huyện cấp), Văn phòng đăng ký địa ốc thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường (nếu “sổ đỏ” do UBND cấp tỉnh, TP cấp) không thể thiếu giấy má khẳng định là tài sản chung.

Quyền đứng tên sổ hồng 2 người trở lên

- Trường hợp 1:  2 người đứng tên sổ hồng là bà xã chồng

Theo điều khoản tại Khoản một Điều 34 Luật hôn nhân & gia đình năm 2014 & về vấn đề đăng ký quyền có trong tay sử dụng so với tài sản chung phải đăng ký quyền có trong tay, quyền sử dụng thì trên giấy chứng thực phải ghi tên cả hai bà xã ông xã, nếu 2 bà xã ông xã có thỏa thuận khác.

Theo đó, quyền sử dụng & có trong tay địa ốc là tài sản phải đăng ký nên theo điều khoản là ghi tên 2 bà xã ông xã. Thêm vào đó, khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 điều khoản thì nếu quyền sử dụng đất, có trong tay nhà & tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của bà xã & ông xã thì sổ hồng phải đứng tên 2 bà xã ông xã nếu không hề có thỏa thuận khác.

Vì vậy, nếu BĐS làm nên trong thời kỳ hôn nhân thì về nguyên lý là tài sản chung bà xã ông xã nên khi đăng ký sẽ mặc nhiên ghi tên cả 2 bà xã ông xã nếu mà các bên không cung ứng thỏa thuận khác.

- Trường hợp 2: Hai hoặc đa số chúng ta đứng tên sổ hồng chưa hẳn là bà xã chồng

Trong tình huống này thủ tục đăng ký cấp sổ hồng theo nguyên lý chung cấp sổ hồng ghi tên các đồng có trong tay.

Nhiều người đứng tên sổ hồng cần những giấy má gì?

- Đối với cá đồng có trong tay không là bà xã chồng: Các giấy má chứng minh: Giấy tờ mua bán địa ốc, nhận chuyển nhượng, tặng cho , thừa kế địa ốc chung.

- Đối với tình huống đăng ký quyền có trong tay địa ốc là tài sản chung bà xã chồng:

 • Sổ hộ khẩu gia đình
 • Giấy tờ mua bán địa ốc đúng pháp luật có 2 bà xã ông xã trong thời kỳ hôn nhân
 • Giấy tờ tặng cho hoặc thừa kế chung.

Tốt hơn hết để bảo vệ tốt nhất cho ích lợi của các bạn thì các bạn cần phải có 1 văn bản gửi đến UBND cấp quận, huyện nơi có mảnh đất đề xuất ghi tên cả hai bà xã ông xã vào giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

Thủ tục sang tên, ghi thêm tên đứng trên sổ đỏ

Quy định, thủ tục sang tên, thêm tên vào sổ đỏ

Pháp luật ghi nhận quyền cấp đổi sổ hồng trong tình huống muốn đổi thay content ghi trên sổ & tùy mỗi tình huống sẽ cần cung ứng các giấy má khẳng định tài sản là BĐS thuộc có trong tay của mình khi làm thủ tục sang tên, cấp đổi thêm tên vào sổ hồng như sau:

Thủ tục ông xã sang tên sổ hồng cho vợ và ngược lại

Đây là tình huống bà xã hoặc ông xã đang đứng tên sổ hồng muốn sang tên sổ hồng cho vợ/chồng & mình không đứng tên. Thủ tục sang tên trong tình huống này, người vợ/chồng là văn bản tặng cho người kia hoặc thỏa thuận phân bổ tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân cho người kia sở hữu.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng thực do người đứng tên sổ hồng đã mất

Muốn đổi thay ghi tên sổ (sang tên) khi người đứng tên sổ hồng đã chết cần cung ứng các giấy tờ:

 • Giấy chứng tử
 • Di chúc chia thừa kế đất đai (nếu có)
 • Nếu thừa kế không hề có di chúc: Nếu có các đồng thừa kế theo pháp luật phải cung ứng văn bản thỏa thuận phân bổ tài sản là đất đai của các đồng có trong tay. Nếu không hề có văn bản thỏa thuận phân bổ không thể thiếu quyết định của tòa án chia tài sản thừa kế.

Thủ tục thêm tên vào sổ đỏ

Để hai hoặc đa số chúng ta cùng đứng tên trên sổ đỏ: Vợ/chồng/bố/mẹ/con… muốn thêm người đồng đứng tên sổ đỏ: Giấy tờ thỏa thuận vợ/chồng/bố/mẹ/… (chủ sở hữu) chấp nhận để 1 người chưa được ghi tên trên giấy má quyền sử dụng đất được đứng tên. Đây cũng là thỏa thuận làm căn cứ xác lập thêm 1 đồng có trong tay cùng đứng tên địa ốc & có quyền lợi tại Giấy chứng có được ghi tên.

Theo Điều 76, Nghị định 43/2014/NĐ-CP điều khoản về thủ tục đổi sổ hồng thì người có trong tay giấy chứng thực muốn sang tên, cấp đổi cần:

- Chuẩn bị 01 bộ giấy tờ đề xuất cấp đổi sổ hồng gồm đơn đề xuất cấp đổi sổ hồng theo Mẫu số 10/ĐK & bản gốc sổ hồng đã cấp (theo điều khoản tại Điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT)

- Nộp giấy tờ tại Phòng Tài nguyên & Môi trường hoặc công sở đăng ký quyền sử dụng đất & đơn vị đón nhận sẽ check giấy tờ, công nhận vào đơn đề xuất về lý do cấp đổi sổ đỏ; lập giấy tờ trình cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ; update, chỉnh lý giấy tờ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai; trao sổ hồng cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để bàn bạc với tình huống nộp giấy tờ tại cấp xã.

- Thực hiện các bổn phận tài chính khi làm thủ tục thêm tên vào sổ đỏ:

 • Lệ phí cấp giấy chứng nhận 
 • Phí đo đạc, lập bản vẽ địa chính, phí thẩm cấp quyền sử dụng đất

Trên đấy là tất cả những share liên quan tới vấn đề đứng tên sổ hồng địa ốc hỗ trợ bạn đọc nắm vững các nguyên tắc & tiến hành việc xin cấp mới, cấp đổi quyền sử dụng đất, bảo vệ quyền lợi chính đáng, đúng pháp luật, quyền tài sản của mình.

Xem thêm: Sổ đỏ bị sai kiến thức diện tích, địa chỉ, số CMND... cần làm gì?


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Cách treo hồ lô phong thủy hóa giải bệnh tật, tiêu trừ tai ách

Nội dung bài viếtmột. Ý nghĩa quả hồ lô trong phong thủy Thu hút khí hung, xua đuổi điều xui xẻo Vật khí phong thủy đẩy mạnh sức khỏe, hóa giải

Sổ đỏ, sổ hồng chung tách được không? Thủ tục mua nhà sổ chung

Nội dung bài viếtSổ đỏ, sổ đỏ chung đồng có trong tay là gì?Sổ đỏ, sổ đỏ riêngSổ đỏ, sổ đỏ chungSổ đỏ, sổ đỏ chung có tách riêng được không?

Sai lầm lớn ngay lần đầu đổ tiền vào nhà đất liều ‘ôm’ gánh lỗ nặng

Người mới bắt đầu kinh doanh BĐS thường nghĩ mua đi bán lại địa ốc sẽ giàu sang vô cùng nhanh, lợi nhuận lớn. Đây là 1 ảo tưởng hết sức nguy hiể

Tuyệt chiêu trả giá nhà đất, mua 'hời' ăn lộc trăm triệu

Chỉ cần tranh thủ những cách này cộng với sự lanh lợi, khôn khéo khi thương lượng giá thành địa ốc, các bạn có thể đơn giản mua được BĐS giá "hờ

Tuổi Tý hợp cây gì? Tổng hợp các cây phong thủy cho người tuổi Tý

Nội dung bài viếtTổng quan người tuổi Tý Tuổi Tý phù hợp với cây gì? Tuổi Giáp Tý (1924, 1984) Tuổi Bính Tý (1936, 1996) Tuổi Mậu Tý (1948,

Chuyên gia chỉ cách tự thẩm định giá nhà đất, bất động sản từ A-Z

Nội dung bài viếtĐịnh giá địa ốc là gì? Ý nghĩa khẳng định giá đất theo thị trường Ý nghĩa khẳng định giá đất nhà nước quy định Các cách thẩm

Thuộc lòng những nguyên tắc phong thuỷ, tìm nhà là chốt mua

Người xưa thường sẽ có quan điểm về đất “nở hậu” có tức là sân sau rộng hơn sân trước, đấy là 1 địa thế đất đẹp chủ nhà cần chú ý khi chọn đất x

Kích thước, cách bố trí tủ quần áo theo phong thủy để tụ cát khí

Nội dung bài viếtCách chọn tủ quần áo trong phòng ngủ theo phong thủy Kích thước tủ quần áo phù phù hợp với diện tích căn phòng Hình dáng & kiểu

Lưu ý gì khi bày biện bếp ăn trong mùa Tết?

- Ngoài phòng tiếp khách, sân nhà thì chủ nhà cũng cần chú ý trang trí nhà bếp hài hòa trong năm mới.22 thiết kế tuyệt hảo, biến căn bếp thàn

Trình tự thủ tục bố mẹ cho tặng con đất đai, liệu có phải nộp thuế?

Nội dung bài viếtĐiều kiện để có quyền cho tặng đất đai Thủ tục cho tặng địa ốc cho con Thủ tục sang tên Giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho c

Cá phong thủy: Cách nuôi, hướng đặt bể cá cảnh theo tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtNuôi cá phong thủy theo tuổiNuôi cá phong thủy theo mệnhMệnh KimMệnh MộcMệnh ThủyMệnh HỏaMệnh ThổSố lượng cá nuôi the

Xem ngày nhận bàn giao, ký hợp đồng mua nhà tháng 1/2021 theo tuổi

Xem ngày mua địa ốc tháng 1-2021 là việc quan trọng để nhận được ngày tốt trong tháng thực hiện công việc trọng đại, củng cố thêm may mắn sau thời điể

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]