Các quy định, lưu ý, thủ tục hồ sơ nhận biên bản bàn giao căn hộ

Bàn giao & nhận bàn giao căn hộ chung cư là vấn đề quan trọng khi giao dịch mua bán BĐS là các căn hộ trong nhà chung cư. Đây là căn cứ xác lập việc tiến hành bổn phận bàn giao nhà của CĐT cho quý khách. Đồng thời, khi nhận bàn giao có tức là quý khách đã có được sản mua bán & cần phải có check, ký biên bản bàn giao căn hộ chung cư nếu đúng hợp đồng & ngược lại.

Vì vậy, các bạn hãy nhớ khám phá kỹ & cụ thể các nguyên tắc & kinh nghiệm nhận nhà chung cư đúng quá trình, điều khoản giúp bản vệ quyền lợi trong giao dịch mua bán căn hộ chung cư ngày nay.

I. Các điều khoản về bàn giao nhà chung cư

Với khoảng quan trọng của thủ tục nhận bàn giao nhà chung cư nên pháp luật cũng từng có các nguyên tắc về điều kiện (ĐK), thủ tục nhận giao nhà & giấy tờ bàn giao nhà ở cụ thể , các nguyên tắc về bổn phận tiến hành thời hạn & phạt chậm bàn giao căn hộ cũng giống như giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở chung cư khi đón nhận bàn giao từ các nhân viên bàn giao thay mặt CĐT. Cùng địa ốc muanhadep.vn khám phá về các nguyên tắc bàn giao căn hộ chung cư

Điều kiện bàn giao căn hộ chung cư

Công trình nhà chung cư đã được nghiệm thu, bảo đảm an toàn

Về điều kiện (ĐK) bàn giao căn hộ của CĐT ngày nay đang tiến hành theo điều khoản chung tại Điều 124 Luật triển khai 2014 về bàn giao hạng mục triển khai. Cụ thể khoản một việc này quy định:

“1. Việc bàn giao công trình triển khai phải tuân theo các nguyên tắc sau:

a) Đã tiến hành nghiệm thu công trình triển khai theo đúng điều khoản của pháp luật về xây dựng;

b) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi mang công trình vào sử dụng.”

Ngoài điều khoản tại Điều 124 thì tại Điều 34, Nghị định 46/2015/NĐ-CP chỉ dẫn Luật cũng chỉ rõ điều khoản về bàn giao hạng mục công trình, công trình triển khai nói tóm lại & bàn giao nhà chung cư nói riêng theo điều khoản trên.

Tags : thủ tục mua bán căn hộ chung cư mini | thủ tục mua bán chung cư mini

Muốn bàn giao căn hộ chung cư cần phải bảo đảm đủ các điều kiện (ĐK) pháp định

Đã hoàn thiện việc triển khai nhà & các công trình khác theo tiến độ phê duyệt

Khoản 3 Điều 13 Luật kinh doanh BĐS 2014 cũng điều khoản rõ về dự án đủ điều kiện (ĐK) bàn giao nhà chung cư, căn hộ của CĐT đó là: Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà chung cư cho quý khách khi đã hoàn thiện xong việc triển khai nhà, công trình triển khai & các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được kiểm duyệt, đảm bảo liên hệ với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; Điều kiện bàn giao căn hộ thô: Phải hoàn thành tất cả phần mặt ngoài của nhà chung cư.

Đủ giấy tờ bàn giao nhà chung cư

Khoản 3 Điều 124 Luật Xây Dựng quy định: “3. Khi bàn giao công trình triển khai, nhà thầu thi công triển khai phải giao cho CĐT các dữ liệu gồm bản đồ hoàn công, quá trình chỉ dẫn vận hành, quá trình bảo trì công trình, danh mục các trang bị, phụ tùng, vật tư dự trữ thay thế & các dữ liệu cấp thiết khác có liên quan”.

Đồng thời, điều khoản về giấy tờ bàn giao công trình được khẳng định rõ tại phụ lục của Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng điều khoản về làm chủ chất lượng triển khai & bảo trì nhà ở riêng lẻ, khi bàn giao nhà thì CĐT phải hoàn thiện những danh mục giấy tờ về công trình triển khai nhà ở bao gồm:

Thứ nhất: Giấy phép triển khai.

Thứ hai: Hợp đồng triển khai của gia chủ ký với các nhà thầu (khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát)

Thứ ba: Báo cáo hiệu quả thăm dò triển khai.

Thứ tư: Hồ sơ thiết kế bản đồ thi công triển khai.

Thứ năm: Báo cáo hiệu quả thẩm định & văn bản hiệu quả thẩm tra thiết kế bản đồ thi công triển khai.

Thứ sáu: Bản vẽ hoàn công nến như công trình có sai khác với thiết kế bản đồ thi công xây dựng

Thứ bảy: Báo cáo hiệu quả thí nghiệm, kiểm nghiệm (nếu có).

Thứ tám: Văn bản của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thỏa thuận hay công nhận tính an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

Tham khảo những điều khoản về Giấy chứng thực quyền sử dụng đất giúp nắm vững quyền lợi khi có giao dịch, sử dụng BĐS .

Tags : thủ tục mua bán chung cư mini | bán căn hộ Phường Tân Quy, quận thủ đức, hồ chí minh

Hồ sơ bàn giao căn hộ chung cư cần có

Như vậy, theo điều khoản thì điều kiện (ĐK) bàn giao căn hộ, nhà chung cư là khi CĐT có đủ giấy tờ bàn giao căn hộ chung cư do nhà thầu thi công giao để đảm tính đúng pháp luật & an toàn của công trình. Chỉ khi CĐT có đủ các giấy má trên thì mới được coi là công trình đủ điều kiện (ĐK) bàn giao nhà chung cư cho quý khách.

Do đó, căn hộ đủ điều kiện (ĐK) bàn giao nhà chung cư phải đáp ứng điều kiện:

 1. Căn hộ đã được nghiệm thu, bảo đảm an toàn vận hành theo đúng quy định
 2. Căn hộ chung cư đã hoàn thành các công đoạn triển khai nhà ở & công trình khác theo tiến độ dự án;
 3. Có đầy đủ giấy tờ bàn giao nhà chung cư theo điều khoản.

Nếu căn hộ bàn giao chưa đáp ứng đủ điều kiện (ĐK) nhận nhà chung cư ở trên thi quý khách có quyền chối từ nhận bàn giao nhà ở. Đồng thời chú ý, khi bàn giao cần phải lập biên bản bàn giao căn hộ & người nhận cần bảo quản giữa biên bản bàn giao nhà chung cư tránh đặt mất, thất lạc bởi đấy là căn cứ để bảo vệ quyền lợi của quý khách khi đi nhận bàn giao nhà ở chung cư.

Trách nhiệm khi bàn giao căn hộ chung cư của chủ đầu tư

Khoản 2 Điều 124 LXD 2014 cũng điều khoản về bổn phận bảo đảm điều kiện (ĐK) bàn giao căn hộ của CĐT đó là:

- Chủ đầu tư không thể thiếu bổn phận đón nhận công trình là nhà chung cư theo đúng hợp đồng triển khai ký kết với nhà thầu;

- Người tham dự bàn giao phải nhận trách nhiệm về căn hộ, nhà chung cư do mình công nhận trong thời gian bàn giao;

- Nếu CĐT không cùng lúc là người quản trị sử dụng chung cư thì phải tiến hành bàn giao nhà chung cư cho ban quản lý (chủ làm chủ sử dụng công trình) sau thời điểm đã tổ chức nghiệm thu; Nếu chưa bàn giao được công trình triển khai là nhà chung cư cho ban quản lý thì CĐT không thể thiếu bổn phận tạm thời làm chủ, vận hành công trình triển khai (Khoản 4 Điều 124 LXD).

- Khi bàn giao cần phải lập biên bản bàn giao căn hộ.

Đồng thời pháp luật điều khoản về bàn giao căn hộ chung cư so với CĐT phải lập, bàn giao & lưu trữ giấy tờ nhà chung cư theo điều khoản tại khoản 2, Điều 5 & điểm a, khoản 3, Điều 5, Thông tư 02/2016/TT-BXD gồm có những loại giấy tờ sau:

- Lập giấy tờ nhà chung cư

 • Hồ sơ dự án đầu tư triển khai nhà chung cư (đã phê duyệt): Hồ sơ pháp lý của dự án & giấy tờ hoàn công nếu không còn giấy tờ này phải lập giấy tờ đo vẽ lại nhà chung cư (hồ sơ dự án được duyệt);
 • Hồ sơ do CĐT lập: quá trình bảo trì nhà chung cư, bản đồ mặt bằng đề xe phân định rõ khu để xe cho chủ có trong tay, người tiêu dùng nhà chung cư & vùng để xe công cộng.
 • Hồ sơ do nhà thầu trang bị lập: Quy trình bảo trì các trang bị thuộc phần có trong tay chung của nhà chung cư do đơn vị cung cấp trang bị lập;

- Lưu trữ giấy tờ nhà chung cư: Trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư

Như vậy, việc bàn giao nhà chung cư nói riêng & các công trình triển khai luôn phải bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện (ĐK) điều khoản tại khoản một Điều 124 Luật Xây dựng năm 2014 trước lúc bàn giao cho quý khách & những bổn phận của CĐT, nhân viên bàn giao căn hộ trước quý khách.

Quy định thời gian bàn giao căn hộ chung cư

Luật điều khoản thời gian bàn giao căn hộ với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của quý khách khi mua các căn hộ chung cư chưa bàn giao nhằm tránh thực trạng chậm bàn giao nhà chung cư tác động tới quyền lợi của quý khách.

Thời hạn bàn giao nhà chung cư sẽ dựa vào hđmb căn hộ của CĐT với quý khách là bao lâu. Mặc dù, trong nhiều tình huống các dự án chậm bàn giao căn hộ chung cư cho khách. Cho nên, thời hạn bàn giao căn hộ sẽ dựa vào thỏa thuận của các bên CĐT & quý khách.

Đối với việc bảo vệ quyền lợi của người mua khi CĐT chậm bàn giao nhà ở, căn hộ chung cư thông qua điều khoản phạt chậm bàn giao căn hộ theo Điều 22 Luật Kinh doanh BĐS 2014 về bổn phận của bên bán nhà, công trình triển khai là giao nhà đúng thời hạn, chất lượng theo thỏa thuận & giao giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở chung cư theo điều khoản.

Trong tình huống chậm bàn giao nhà chung cư gây thiệt hại sẽ phải bồi thường & nếu hợp đồng điều khoản về thỏa thuận phạt chậm bàn giao căn hộ chung cư theo hợp đồng thì quý khách có thể đòi hỏi CĐT tiến hành bổn phận nộp phạt theo thỏa thuận.

Bàn giao giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở chung cư

Một vấn đề quý khách thường quan tâm khi nhận bàn giao nhà chung cư đó là: Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở chung cư (giấy chứng thực có trong tay nhà chung cư, giấy chứng thực nhà chung cư…) để bảo vệ quyền tài sản của người mua bán nhà chung cư.

Điều 13 Luật Kinh doanh BĐS 2014 thời hạn cấp giấy chứng thực nhà chung cư đó là: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình triển khai cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua CĐT phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng thực quyền có trong tay nhà chung cư cho bên mua nếu mà bên mua không hề có văn bản đề xuất tự làm thủ tục cấp giấy chứng thực.

Theo điều khoản này thì CĐT dự án triển khai nhà ở được xem là bên có bổn phận tiến hành các thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư cho quý khách mua nếu không hề có thỏa thuận khác.

 • Về thời hạn tiến hành thủ tục cấp sổ đỏ chung cư: Tối đa 30 ngày (tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đủ giấy tờ hợp lệ);
 • Lệ phí trước bạ khi tiến hành thủ tục cấp giấy chứng quyền sử dụng căn hộ chung cư là 0,5% giá nhà theo hợp đồng. Nếu giá hđmb thấp hơn giá do UBND tỉnh, TP trực thuộc TW điều khoản thì áp giá của UBND.
 • Lệ phí: Theo điều khoản của Hội đồng nhân dân tỉnh điều khoản tuy nhiên nhiều nhất 100.000 đồng/ một giấy so với giấy chứng thực cá nhân & 500.000 đồng/1 giấy nếu là tổ chức.

II. Quy trình bàn giao nhà chung cư chuẩn

Quy trình bàn giao căn hộ chung cư hay các bước nhận nhà chung cư là trình tự tiến hành bảo đảm việc bàn giao đúng điều khoản pháp luật, tránh xảy ra những tranh chấp do không hề có quá trình bàn giao & quá trình nhận bàn giao căn hộ chung cư chuyên nghiệp. Nhà đất muanhadep.vn sẽ chia sẻ  giúp độc giả có thể nắm bắt được những chỉ dẫn nhận bàn giao căn hộ chung cư đúng quá trình, check đầy đủ các đòi hỏi cấp thiết, bảo vệ tốt quyền lợi của quý khách khi nhận bàn giao tài sản.

Dưới đấy là quá trình thủ tục bàn giao nhà chung cư dành cho CĐT & quý khách có thể tìm hiểu thêm nắm vững các quá trình chuẩn, chuyên nghiệp giúp việc bàn giao nhà ở thuận lợi, bảo đảm tiến hành đúng quyền & bổn phận của các bên trong hđmb nhất.

- Lên list & đón nhận các căn hộ đủ kiều kiện bàn giao

- Thông báo bàn giao căn hộ, nhà chung cư cho quý khách & sẽ hoàn tất các thủ tục thanh toán với bộ phận kinh doanh, tài chính trước lúc thực hiện bàn giao. Đồng thời chuẩn bị sẵn kiểu biên bản bàn giao căn hộ chung cư.

- Thực hiện bàn giao căn hộ chung cư cho khách hàng

 • Chuẩn bị giấy tờ bàn giao căn hộ theo đòi hỏi, kiểu biên bản bàn giao căn hộ bằng tiếng anh nếu khách là người quốc tế.
 • Cho khách check, so sánh giấy tờ bàn giao, trả lời các câu hỏi cho khách nếu như có.
 • Nhân viên bàn giao căn hộ & khách sẽ cùng check căn hộ về số lượng, chất lượng theo danh mục kiểu căn hộ trong hđmb, chỉ dẫn & lý giải, ghi nhận câu hỏi của quý khách.
 • Cùng ký biên bản công nhận bàn giao chấp nhận hoặc không chấp nhận đón nhận căn hộ.

Tags : bán căn hộ Phường Tân Quy, quận thủ đức, hồ chí minh | lưu ý khi thuê căn hộ chung cư

Sơ đồ quá trình thủ tục bàn giao và nhận căn hộ, nhà chung cư cơ bản

III. Các kinh nghiệm nhận nhà chung cư & chú ý quan trọng

Nếu các bạn các chúng ta chuẩn bị nhận bàn giao nhà chung cư từ CĐT hãy nhớ tìm hiểu thêm những kinh nghiệm nhận bàn giao nhà chung cư sau đây để tránh xảy ra các thiếu sót, nhất là những người mua lần đầu ít kinh nghiệm khi nhận nhà chung cư.

Dưới đấy là những chú ý khi nhận bàn giao nhà chung cư giúp quý khách có thể cẩn thận & checklist nhận bàn giao căn hộ nhà chung cư đầy đủ nhất trước lúc quyết định ký vào biên bản công nhận căn hộ chung cư.

Tạo checklist nhận bàn giao căn hộ chung cư phù phù hợp với kiểu hình mua bán

Kinh nghiệm nhận bàn giao căn hộ chung cư đây là lên list các công việc cần check để tránh bỏ sót những content khi làm việc với nhân viên bàn giao căn hộ. Phụ thuộc vào hđmb là kiểu căn hộ thô, hoàn thành cơ bản hay hoàn thành thiết kế bên trong mà sẽ có có plan check nhận nhà chung cư đúng hợp hợp đồng mua bán:

Căn hộ bàn giao thô gồm những gì?

Bàn giao căn hộ xây thô sẽ gồm có những content nào sẽ hỗ trợ bạn lên plan check nhận bàn giao đầy đủ, không thừa thiếu content. Thường thì, căn hộ bàn giao thô chỉ được chuyển giao các phần lõi không thể thiếu, không hề có các phần hoàn thành như sơn nước, trần, sàn gỗ,…

Hiện nay có 2 kiểu nhà chung cư bàn giao thô đó là:

 • Dạng 1: Bàn giao phần khung sườn, cửa ra vào, url điện & nước mà chưa chia phòng hay bất kể tiện ích nào bên trong & quý khách nhận sẽ hoàn thành căn hộ xây thô theo thiết kế, đòi hỏi riêng.
 • Dạng 2: Bàn giao căn hộ chung cư đã có tường thô chia vùng theo thiết kế.

Căn hộ bàn giao hoàn thành cơ bản là gì?

Căn hộ hoàn thành cơ bản nghĩa là gần như các bạn chỉ việc “dọn đồ vào mà ở”. Tất cả những thiết kế bên trong cơ bản CĐT đã thiết bị & bàn giao cho các bạn. Mặc dù, những thiết kế bên trong này sẽ không gồm có đồ dân dụng, đồ điện, bát đĩa,…

Căn hộ bàn giao thiết kế bên trong hoàn thành gồm những gì?

Đây là kiểu bàn giao căn hộ chung cư vào ở ngay & đã hoàn thành tất cả về thiết kế bên trong, thiết kế không gian theo hợp đồng với quý khách theo nhà mẫu mà chưa hẳn shopping thêm hay sửa chữa sắp xếp không gian như các căn hộ thô hay hoàn thành cơ bản.

Các content cần check kỹ thuật khi bàn giao căn hộ chung cư sẽ theo thiết kế chuẩn so với mỗi kiểu nhà chung cư theo list dưới đây:

Tags : lưu ý khi thuê căn hộ chung cư | lưu ý khi mua căn hộ chung cư

Danh sách hạng mục check khi bàn giao căn hộ chung cư chi tiết

Kiểm tra chi các hạng mục khi đi nhận nhà căn hộ chung cư

Khi đã nhận được list các hạng mục cần check khi đi nhận nhà chung cư thì quý khách sẽ tiến hành đồng kiểm với nhân viên bàn giao nhà của CĐT mỗi hạng mục để bảo đảm đòi hỏi chất lượng kỹ thuật đến các vấn đề về diện tích…

Dưới đấy là một vài chú ý khi đi nhận bàn giao căn hộ chung cư nên quan tâm để check đầy đủ nhất, search các lỗi đòi hỏi hoàn thành, sửa sữa… trước lúc ký biên bản công nhận bàn giao.

- Kiểm tra diện tích căn hộ thực chất khi bàn giao:

Việc đo diện tích căn hộ chung cư khi nhận bàn giao là hết sức cấp thiết bởi diện tích tác động tới số tiền chi phí giá trị căn hộ khi mua. Và diện tích trên hợp đồng sai lệch thiếu diện tích vô cùng dễ xảy ra. Theo đó, quý khách có quyền check lại diện tích thực chất theo điều khoản các khẳng định diện tích căn hộ chung cư để xem thừa hay thiếu, công nhận vào biên bản điều khiển giá mua & so sánh với giấy chứng thực quyền sử dụng đất mai sau.

Đồng thời, đo kích thước diện tích các phòng, vùng trong tổng quan căn hộ chung cư xem không gian sắp xếp có đúng với thiết kế hay không để chốt số liệu về kích thước với bên bàn giao.

Tags : lưu ý khi mua căn hộ chung cư | căn hộ chung cư Phường Tân Quy, quận thủ đức, hồ chí minh

Kiểm tra khi đi nhận bàn giao căn hộ ở mọi hạng mục bàn giao của chủ đầu tư

- Kiểm tra ban công căn hộ chung cư khi nhận bàn giao xem có đúng thiết kế đòi hỏi chiều cao an toàn, vật liệu lan can nếu sắt đã sơn chống rỉ sét & mài cạnh sắc & không quên check thoát nước, độ thấm ở ban công bằng ít xô nước… Hãy nhớ phải bảo đảm có phễu thoát nước riêng ở cả 2 khu Lô-gia & điểm đặt máy giặt.

- Kiểm tra chất lượng tường, trần căn hộ:

 • Phải check độ phẳng của tường: Có thể dùng thước nhôm áp lên tường & ngắm qua xem khe hở có hay không hoặc tắt đèn, dùng pin soi ngược lại để check. Đặc biệt ở vị trí chiều cao thường sắp xếp đà giáo một,5m đến một,8m cần check kỹ vì thường hay bị lỗi.
 • Màu sơn tường: Đồng đều, không loang lỗ đặc biệt ở các vùng công tắc, điều hòa xem có lỗi không…

- Kiểm tra lát sàn: Sàn chung cư có thể là sàn gạch hoặc sàn gỗ tùy thuộc theo hợp đồng. Cho nên, kinh nghiệm, chú ý khi đi nhận nhà chung cư cần check các đòi hỏi như sau:

+ Yêu cầu công nhận chủng kiểu, nguồn gốc gạch, gỗ lắp đặt, đặc tính kỹ thuật & giấy bảo hành, thời hạn bảo hành sàn, nhất là với sàn gỗ.

+ Phần sàn gỗ nhà chung cư phải đạt yêu cầu:

 • Màu sàn: Đều màu, khỏi bị xước lớp phù vân bề mặt, có phồng rộp không
 • Độ phẳng: Kiểm tra đặc biệt kỹ càng ở vùng góc nhà, cạnh tường, cửa & độ phẳng, khe hở giữa 2 tấm gỗ không quá lớn không, nên đi lại trên sàn xem có tiếng cọt kẹt, cộp cộp, độ lún để phát hiện lỗi ốp sàn gỗ.
 • Kiểm tra phần nẹp chân tường xem có bảo đảm đòi hỏi chỗ nối đầu nẹp chân tường phải phẳng, không hề có nốt đinh trên mặt nẹp, các đoạn nối không được quá ngắn ít nhất là một,5 – 2m cho từng đoạn. Phần tiếp giáp nẹp & chân tường với sàn không hở (hở mặt bằng là sàn gỗ bị hụt, hở mặt đứng là nẹp chân tường bị lẹm hoặc cong)

+ Phần gạch ốp sàn phải bảo đảm yêu cầu:

 • Vật liệu gạch ốp đúng chủng kiểu, Color, kích thước theo hợp đồng.
 • Các mạch ốp phải thẳng, đều & sắc nét, đúng kỹ thuật hoa văn, họa tiết gạch ốp đều khỏi bị lệch mạch
 • Bề mặt vữa, bột trát mạch & các vết bẩn khác trên mặt gạch ốp lát.

Gạch ốp không cong vênh, sứt mẻ,...

Tags : căn hộ chung cư Phường Tân Quy, quận thủ đức, hồ chí minh | mua căn hộ chung cư cần lưu ý gì

Kiểm tra toàn bộ các hạng mục giúp nhận bàn giao nhà chung cư nhanh, không gây ra rủi ro

- Kiểm tra cửa khi bàn giao căn hộ chung cư.

 • Cửa là phần quan trọng trong căn hộ & nhất định phải check cửa gỗ, cửa nhôm kính, cửa kính bếp đáp ứng đúng kỹ thuật như sua:
 • Màu sắc: Màu đều, không lệch màu giữa các cửa cùng 1 hệ cửa
 • Hoàn thiện: Dùng tay check độ nhẵn mịn, khỏi bị thô ráp, không bọt khí trên bề mặt

+ Đối với cửa gỗ phải ngắm thấy vẫn gỗ, không lấy cửa bị mờ vân gỗ bởi có thể bị phin cháy màu. Lắp đặt cửa: Cánh thẳng, mở vào trơn tru không mắc kẹt. Bản lề phải sạch sẽ khỏi bị đánh sơn, khỏi bị xước, đục chìm vào trong khuôn & phần đầu vít không loét. Cửa cách sàn nhiều nhất 5mm & cách khung cửa nhiều nhất 2mm nhưng vẫn không sát quá.

+ Nếu là cửa khung nhôm kính cần chú ý check không trầy xước, đóng mở đơn giản, silicon bơm mép kính & khung nhôm phải đều & bóng phẳng, cánh không rung mạnh, đóng không ngắm thấy khe giữa 2 cánh…

Đồng thời check khóa cửa hoạt động tốt hay không, số lương chìa khóa

- Kiểm tra khu vệ sinh: check khả năng hoạt động của các trang bị, không được rò rỉ nước, đầu vào & đầu ra tốt, van tổng, đồng hồ đo thưởng ngoài kỹ thuật hành lang hãy công nhận van nước được chuyển giao là chuẩn xác của căn hộ đang bàn giao bằng phương pháp mở & đóng xem đồng hồ nước có chạy không. Đặc biệt Tolet phải không được có mùi…

Ngoài ra còn check quá nhiều các trang bị từ điều hòa máy lạnh, trang bị điện… Hãy chú ý khi nhận bàn giao căn hộ luôn check toàn bộ các hạng mục trong list được chuyển giao mà không được bỏ lỡ bất kể vị trí kỹ thuật, trang bị, thiết kế bên trong nào.

Lưu ý sau thời điểm check bàn giao nhận nhà chung cư

Kinh nghiệm khi đi nhận bàn giao căn hộ, nhà chung cư đây là ký biên bản bàn giao & nêu rõ quan điểm.

- Đối với quý khách chấp nhận đón nhận căn hộ: Ký các biên bản giao nhận căn hộ, bàn giao chìa khóa, giấy tờ giao nhận… & chỉ dẫn liên lạc với ban làm chủ chung cư để trợ giúp dọn vệ sinh & bảo đảm sinh hoạt.

 • Khi ký biên bản bàn giao hãy nêu rõ quan điểm bằng chữ viết tay của mình thay cho để nhân viên bàn giao viết. Yêu cầu giữ lại biên bản bàn giao căn hộ chung cư sau thời điểm làm việc & lưu trữ tránh đặt mất.
 • Hãy tắt hết điện, nước & khóa cửa ban công, cửa chính & đòi hỏi bàn giao những loại điều chỉnh, khóa cửa & reset lại mật khẩu đăng nhập mới rồi dán nghiêm phong nếu các bạn nhận bàn giao nhà ở để tránh thực trạng bị tráo đổi thiết kế bên trong sau thời điểm bàn giao & bây giờ sẽ không có ai nhận trách nhiệm.
 • Yêu cầu công nhận vào biên bản bàn giao nhà chung cư chỉ số điện, nước khi chốt bàn giao.
 • Yêu cầu bàn giao bản đồ điện & ống nước để tiện cho việc sửa chữa nếu như có tránh khoan trúng khi chủ nhà muốn hoàn thành thiết kế bên trong căn hộ sau bàn giao.

- Đối với quý khách chối từ đón nhận căn hộ: Ký công nhận chối từ, lưu lại các đòi hỏi sửa chữa, hoàn thành căn hộ vào biên bản, phiếu đòi hỏi sửa chữa & hẹn bản tin thực trạng khắc phục & đón nhận bào giao căn hộ sau.

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Thủ tục giải chấp sổ đỏ: Ở đâu, quy trình hồ sơ, mất bao lâu?

> Thủ tục, kinh nghiệm mua đất trang trại và các quy định sử dụng

> Kinh nghiệm kinh doanh phòng trọ và thủ tục hồ sơ xin giấy phép

> Chi tiết hồ sơ thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

> Thủ tục hồ sơ, đề ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

> Quy định nhà ở thương mại, căn hộ dịch vụ và top dự án NOTM mới

> Quy định thủ tục và mẫu đơn khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất

BÀN GIAO CHUNG CƯ SAO CHO ĐÚNG - 6 ĐIỀU CƠ BẢN - Video hướng dẫn nhận bàn giao căn hộ
#Chi tiết

xem video

Khách hàng cần chú ý gì khi đi nhận bàn giao căn hộ chung cư
#Chi tiết

xem video

[Vlog 1] Nhận bàn giao căn hộ Flora Novia Thủ Đức - Phạm Văn Đồng
#Chi tiết

xem video

NHẬN BÀN GIAO CĂN HỘ ECO GREEN SÀI GÒN
#Chi tiết

xem video

NHẬN BÀN GIAO CĂN HỘ ECO GREEN SÀI GÒN
#Chi tiết

xem video

Nhận bàn giao Căn hô Green River Q8
#Chi tiết

xem video

Căn hộ Fresca Riverside khi nào được nhận bàn giao nhà ?
#Chi tiết

xem video

Chủ đầu tư khu đô thị Việt Hàn chính thức nhận quyết định bàn giao đất
#Chi tiết

xem video

Nhận bàn giao căn hộ tại DIC GATEWAY ( Phong Cách Việt NTN )
#Chi tiết

xem video

Nhận bàn giao căn hộ tại DIC GATEWAY ( Phong Cách Việt NTN )
#Chi tiết

xem video

Những Lưu Ý Khi Mua Đất Nền Dự Án - Các Nhà Đầu Tư Cần Biết - Bản Tin BĐS Hưng Phú Group Số 3.
#Chi tiết

xem video

Nhận bàn giao Căn hộ Diamon Riverside ( City Gate 2 ) cho thuê giá 8tr/tháng
#Chi tiết

xem video

Thủ tục pháp lý đất nền dự án cần chú ý khi mua | Thanh Vân BĐS
#Chi tiết

xem video

Quy trình thủ tục mua nhà ở xã hội tại Hà Nội
#Chi tiết

xem video

Những lưu ý phong thủy khi ở nhà chung cư
#Chi tiết

xem video

Các hồ bơi tuyệt đẹp của Khu nghỉ dưỡng Thiền Tâm đã thất thủ
#Chi tiết

xem video

Cận Cảnh Cuộc Sống Bên Trong Căn Hộ Mới Bàn Giao | Sài Gòn Avenue Thủ Đức | GHIỀN NHÀ
#Chi tiết

xem video

Cận Cảnh Cuộc Sống Bên Trong Căn Hộ Mới Bàn Giao | Sài Gòn Avenue Thủ Đức | GHIỀN NHÀ
#Chi tiết

xem video

Business MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ NÊN LƯU Ý GÌ ? | Bác Sĩ Nhà Đất - Investment real estate
#Chi tiết

xem video

Ở CĂN HỘ CHUNG CƯ NÊN CHỌN TẦNG MẤY| LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ 2020
#Chi tiết

xem video

✅ 8 LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI CHỌN MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ - TRÁNH MẤT TIỀN OAN✅
#Chi tiết

xem video

Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất 2020 Chỉ 15 Phút Nắm Hết Quy Trình Mua Bán Nhà Đất
#Chi tiết

xem video

Bàn giao căn hộ chung cư. DIC Phoenix vũng tàu
#Chi tiết

xem video

10 dự án căn hộ dự kiến bàn giao 2020 |
#Chi tiết

xem video