Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, đất không giấy tờ có được cấp?

Nội dung bài viết

  1. Sang tên sổ hồng là gì?
  2. Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ
  3. Trường hợp sang tên sổ hồng cần phải có điều kiện
  4. Các tình huống không được cấp sổ đỏ
  5. Đất lưu không nhận được cấp sổ đỏ?
  6. Nhà dưới 30m2 không cấp sổ đỏ?
  7. Cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Cùng khám phá các trường hợp đất không được cấp sổ đỏ, đất ruộng, đất vườn nhận được cấp sổ hồng không,... cụ thể trong bài sau:

Sang tên sổ hồng là gì?

Sang tên sổ hồng thực tế là cách gọi khác của thủ tục đăng ký biến động khi muốn chuyển nhượng mua bán, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. 

Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ

Khoản một Điều 188 Luật Đất đai 2013 điều khoản người tiêu dùng đất được sang nhượng mua bán, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nếu:

- Có Giấy chứng nhận

- Đất không hề có tranh chấp

- Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án

- Trong thời hạn sử dụng đất

Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ

Cần phải đáp ứng được đủ những điều kiện (ĐK) này thì người tiêu dùng đất mới được sang tên sổ hồng. Ngoài ra, một vài tình huống còn cần phải đáp ứng các điều kiện (ĐK) bổ sung như lúc người nhận chuyển nhượng không thuộc đối tượng được nhận.

Trường hợp sang tên sổ hồng cần phải có điều kiện

Theo Điều 192 Luật Đất đai 2013, các tình huống người tiêu dùng đất được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cần phải có điều kiện (ĐK), bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng tuy nhiên chưa có điều kiện (ĐK) chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng phối hợp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất gia công nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất gia công nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ trong vùng rừng phòng hộ đó.

- Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chế độ trợ giúp của Nhà nước thì được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm từ ngày có quyết định giao đất.

Các tình huống không được cấp sổ đỏ

Vậy tình huống nào không được cấp sổ đỏ? Dù người muốn sang tên sổ hồng đủ điều kiện (ĐK) để bán, tặng cho đất tuy nhiên người nhận sang tên không đủ điều kiện (ĐK) để mua, nhận tặng cho thì cũng không được sang tên sổ hồng.

Theo Điều 191 Luật Đất đai 2013, các tình huống không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Người Việt Nam (VN) định cư quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế không được nhận sang tên sổ hồng với tình huống mà pháp luật không cho phép. 

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ tình huống được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, plan sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

Các tình huống đất không được cấp sổ đỏ

3. Người không trực tiếp gia công nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Người không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Đất lưu không nhận được cấp sổ đỏ?

Đất lưu không thuộc công trình công cộng, phần hành lang giao thông, khi nhà nước chưa sử dụng thì người dân được tạm thời sử dụng tuy nhiên sẽ không được cấp sổ hồng cho phần đất này. Nếu có quyết định thu hồi thì phần đất này cũng không được đền bù.

Trường hợp có quy hoạch sử dụng đất từ cơ quan có thẩm quyền mà phần đất không còn thuộc hành lang an toàn nữa thì người tiêu dùng đất có thể được đánh giá cấp sổ hồng cho đất lưu không & tiến hành bổn phận tài chính.

Đất lưu không, nhà dưới 30m2 nhận được cấp sổ đỏ?

Nhà dưới 30m2 không cấp sổ đỏ?

Đất dưới 30m2 không được cấp sổ hồng theo điều khoản diện tích ít nhất cấp sổ theo mỗi địa phương.

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về điều kiện (ĐK) để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích ít nhất được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) so với tình huống thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích ít nhất sẽ được điều khoản như sau:

Theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, tình huống đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất ít nhất để cấp sổ hồng được điều khoản theo địa phương sẽ được cấp sổ hồng nếu thuộc 1 trong hai điều kiện (ĐK) sau:

- Thửa đất đó được làm nên trước ngày có văn bản điều khoản về diện tích đất ít nhất được tách thửa do UBND cấp tỉnh thi hành. 

- Những thửa đất làm nên trước ngày 01/7/2014 có đủ điều kiện (ĐK) cấp sổ hồng.

Nguyên tắc cấp sổ hồng cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu:

- Ưu tiên các thửa đất dùng vào mục tiêu công cộng.

- Giao đất được tiến hành khi Ủy ban nhân dân các cấp check, ban bố & lấy quan điểm người dân nơi có đất về mục tiêu sử dụng & việc cấp sổ hồng những thửa đất đó.

- Căn cứ vào đơn đề xuất giao đất của người tiêu dùng liền kề & phải được tiến hành public, minh bạch & dân chủ.

- Trong tình huống diện tích đất ít nhất để tách sổ hồng nhỏ hơn diện tích đất ít nhất điều khoản tại địa phương, người tiêu dùng đất phải thực hiện hợp thửa đất đó vào 1 thửa đất khác để tạo thành 1 thửa thì mới được cấp sổ hồng.

- Bảo đảm các quyền sử dụng giảm thiểu so với thửa đất liền kề tránh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Xem cụ thể hơn về diện tích đất ít nhất được cấp cho mỗi địa phương.

Cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Đất không hề có giấy má nhận được cấp sổ hồng không? Người sử dụng đất sẽ được cấp sổ hồng cho đất không giấy má xét theo 2 tình huống sau:

Cấp sổ hồng không hề có giấy má & không cần nộp tiền sử dụng đất

Cần đáp ứng đủ điều kiện:

- Sử dụng đất trước ngày 01/7/2014

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương & trực tiếp gia công nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối ở khu vực kinh tế - xã hội gian nan, đặc biệt khó khăn

- Được UBND cấp xã nơi có đất công nhận đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp tại giai đoạn xin cấp sổ đỏ

Điều kiện cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Cấp sổ hồng không hề có giấy má & cần nộp tiền sử dụng đất

Cần đáp ứng đủ điều kiện:

- Đất đã được dùng từ trước ngày 01/7/2004, không vi phạm pháp luật về đất đai

- Được UBND cấp xã nơi có đất công nhận đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp, phù phù hợp với quy hoạch tại giai đoạn xin cấp sổ hồng.

* Những nguyên lý để khẳng định đất ổn định:

- Thời điểm khởi đầu sử dụng đất ổn định phụ thuộc vào thời gian & mục tiêu sử dụng đất ghi trên 1 trong những giấy tờ:

+ Biên lai nộp thuế

+ Hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tận nhà ở gắn với đất ở; Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy má nộp tiền điện, nước & các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký

+ Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao làm chủ, sử dụng đất

+ Giấy tờ mua bán nhà, tài sản gắn liền với đất hoặc giấy má về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên 

+ Bản đồ, sổ mục kê, dữ liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

+ Bản kê khai đăng ký nhà, đất có công nhận của UBND cấp xã tại giai đoạn kê khai đăng ký,….

Nếu không có 1 trong những giấy má này hoặc không hề có thời gian & mục tiêu sử dụng đất chi tiết trên giấy má thì cần được UBND cấp xã công nhận thời điểm khởi đầu & mục tiêu sử dụng đất dựa theo thu thập quan điểm những người mỗi cư trú cùng thời gian đó.

Trên đấy là kiến thức những tình huống không được cấp sổ hồng, điều kiện (ĐK) cấp sổ cho đất không giấy má, đất lưu không & nhà dưới 30m2 để các bạn tìm hiểu thêm. Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức luật đất đai mới nhất trên muanhadep.vn.

Thảo Trần

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Giấy phép xây dựng: Thủ tục, hồ sơ xin cấp theo quy định hiện hành

Nội dung bài viếtI. Các căn cứ pháp lý xin giấy phép triển khai 1. Văn bản pháp luật xin giấy phép triển khai (GPXD) 2. Đối tượng phải xin & chư

Phong thủy rèm cửa và cách chọn giúp khai thông tài vận nhà ở

Nội dung bài viếtNhững nguyên lý chọn rèm cửa theo phong thủy & sắp xếp Chọn màu rèm cửa theo phong thủy Màu rèm cửa cho người mệnh Kim Màu rè

Bất ngờ với những cách hoá giải nhà khuyết góc chuyển vận thế gia chủ

- Một ngôi nhà vuông vức, đầy đặn sẽ giúp chủ nhà có đời sống hạnh phúc, sung túc. Trường hợp nhà bị khuyết góc đã làm không cân bằng dòng sát k

Chiêu tránh sập bẫy khi mua nhà đất bị thế chấp

Để tránh rủi ro pháp lý khi mua địa ốc, việc check xem địa ốc đó đang thế chấp hay không hề có ý nghĩa vô cùng quan trọng.Kinh nghiệm của dân

Nguyên tắc đặt tượng phong thủy trong nhà, bàn làm việc, ô tô

Nội dung bài viếtÝ nghĩa đặt tượng phong thủy trong nhàCách đặt tượng phong thủy trong nhà, trên bàn làm việc- Tượng Phật+ Tượng Quan Âm+

Quy định hoán đổi đất và cách làm đơn trao đổi quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết1. Hợp đồng bàn luận nhà ở là gì?2. Quy định hoán đổi đấtĐiều kiện hoán đổi quyền sử dụng đấtQuy định hợp đồng bàn luận quyền

Đất khai hoang là gì? Có được cấp sổ đỏ, đền bù không?

Nội dung bài viết1. Khái niệm đất khai hoang là gì? 2. Quy định về đất khai hoang, phục hóa 2.1. Đất khai hoang nhận được cấp sổ hồng không? 2

Nên mua nhà thời điểm nào? Mua chung cư thời điểm này nên không?

Nội dung bài viếtThời điểm nên chọn mua địa ốc, chung cư để có giá rẻ nhất Mua nhà vào giai đoạn cuối năm Mua nhà với giá địa ốc tốt vào tháng 3

Tác dụng, cách treo gương bát quái phẳng phong thủy để hút vận khí

Gương bát quái dường như không còn quá xa lạ với nhiều người để tránh khỏi những tà yêu, ma quái, & tà khí bao trùm ngôi nhà. Để treo g

Có nên để phòng thờ đặt trên phòng bếp? Hóa giải ra sao?

Nội dung bài viếtPhòng thờ đặt trên gian bếp nhận được không? Có nên đặt bàn thờ ông Táo trên bếp không? Những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ khác cần

Phân loại, phân cấp các nhóm công trình xây dựng cụ thể nhất

Nội dung bài viếtI. Phân kiểu & phân cấp các công trình xây dựngCách phân kiểu công trình xây dựngPhân kiểu các cấp công trình xây dựngII. Quy

Tuyệt chiêu trả giá nhà đất, mua 'hời' ăn lộc trăm triệu

Chỉ cần tranh thủ những cách này cộng với sự lanh lợi, khôn khéo khi thương lượng giá thành địa ốc, các bạn có thể đơn giản mua được BĐS giá "hờ

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]