Các trường hợp không được cấp sổ đỏ, đất không giấy tờ có được cấp?

Cùng khám phá các trường hợp đất không được cấp sổ đỏ, đất ruộng, đất vườn nhận được cấp sổ hồng không,... cụ thể trong bài sau:

Sang tên sổ hồng là gì?

Sang tên sổ hồng thực tế là cách gọi khác của thủ tục đăng ký biến động khi muốn chuyển nhượng mua bán, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất. 

Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ

Khoản một Điều 188 Luật Đất đai 2013 điều khoản người tiêu dùng đất được sang nhượng mua bán, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất nếu:

- Có Giấy chứng nhận

- Đất không hề có tranh chấp

- Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án

- Trong thời hạn sử dụng đất

Tags : ở chung cư có được nuôi chó không | căn hộ chung cư không được làm văn phòng

Điều kiện sang tên cấp sổ đỏ

Cần phải đáp ứng được đủ những điều kiện (ĐK) này thì người tiêu dùng đất mới được sang tên sổ hồng. Ngoài ra, một vài tình huống còn cần phải đáp ứng các điều kiện (ĐK) bổ sung như lúc người nhận chuyển nhượng không thuộc đối tượng được nhận.

Trường hợp sang tên sổ hồng cần phải có điều kiện

Theo Điều 192 Luật Đất đai 2013, các tình huống người tiêu dùng đất được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất cần phải có điều kiện (ĐK), bao gồm:

- Hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng tuy nhiên chưa có điều kiện (ĐK) chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất rừng phối hợp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.

- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất gia công nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ thì chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất gia công nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang cư ngụ trong vùng rừng phòng hộ đó.

- Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chế độ trợ giúp của Nhà nước thì được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm từ ngày có quyết định giao đất.

Các tình huống không được cấp sổ đỏ

Vậy tình huống nào không được cấp sổ đỏ? Dù người muốn sang tên sổ hồng đủ điều kiện (ĐK) để bán, tặng cho đất tuy nhiên người nhận sang tên không đủ điều kiện (ĐK) để mua, nhận tặng cho thì cũng không được sang tên sổ hồng.

Theo Điều 191 Luật Đất đai 2013, các tình huống không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm:

1. Người Việt Nam (VN) định cư quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế không được nhận sang tên sổ hồng với tình huống mà pháp luật không cho phép. 

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ tình huống được chuyển mục tiêu sử dụng đất theo quy hoạch, plan sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

Tags : căn hộ chung cư không được làm văn phòng | có nên ở chung cư cao cấp không

Các tình huống đất không được cấp sổ đỏ

3. Người không trực tiếp gia công nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Người không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Đất lưu không nhận được cấp sổ đỏ?

Đất lưu không thuộc công trình công cộng, phần hành lang giao thông, khi nhà nước chưa sử dụng thì người dân được tạm thời sử dụng tuy nhiên sẽ không được cấp sổ hồng cho phần đất này. Nếu có quyết định thu hồi thì phần đất này cũng không được đền bù.

Trường hợp có quy hoạch sử dụng đất từ cơ quan có thẩm quyền mà phần đất không còn thuộc hành lang an toàn nữa thì người tiêu dùng đất có thể được đánh giá cấp sổ hồng cho đất lưu không & tiến hành bổn phận tài chính.

Tags : có nên ở chung cư cao cấp không | mẫu nhà cấp 4 không có gác lửng

Đất lưu không, nhà dưới 30m2 nhận được cấp sổ đỏ?

Nhà dưới 30m2 không cấp sổ đỏ?

Đất dưới 30m2 không được cấp sổ hồng theo điều khoản diện tích ít nhất cấp sổ theo mỗi địa phương.

Căn cứ theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về điều kiện (ĐK) để thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích ít nhất được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) so với tình huống thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích ít nhất sẽ được điều khoản như sau:

Theo Điều 29 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, tình huống đất có diện tích nhỏ hơn diện tích đất ít nhất để cấp sổ hồng được điều khoản theo địa phương sẽ được cấp sổ hồng nếu thuộc 1 trong hai điều kiện (ĐK) sau:

- Thửa đất đó được làm nên trước ngày có văn bản điều khoản về diện tích đất ít nhất được tách thửa do UBND cấp tỉnh thi hành. 

- Những thửa đất làm nên trước ngày 01/7/2014 có đủ điều kiện (ĐK) cấp sổ hồng.

Nguyên tắc cấp sổ hồng cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu:

- Ưu tiên các thửa đất dùng vào mục tiêu công cộng.

- Giao đất được tiến hành khi Ủy ban nhân dân các cấp check, ban bố & lấy quan điểm người dân nơi có đất về mục tiêu sử dụng & việc cấp sổ hồng những thửa đất đó.

- Căn cứ vào đơn đề xuất giao đất của người tiêu dùng liền kề & phải được tiến hành public, minh bạch & dân chủ.

- Trong tình huống diện tích đất ít nhất để tách sổ hồng nhỏ hơn diện tích đất ít nhất điều khoản tại địa phương, người tiêu dùng đất phải thực hiện hợp thửa đất đó vào 1 thửa đất khác để tạo thành 1 thửa thì mới được cấp sổ hồng.

- Bảo đảm các quyền sử dụng giảm thiểu so với thửa đất liền kề tránh tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Xem cụ thể hơn về diện tích đất ít nhất được cấp cho mỗi địa phương.

Cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Đất không hề có giấy má nhận được cấp sổ hồng không? Người sử dụng đất sẽ được cấp sổ hồng cho đất không giấy má xét theo 2 tình huống sau:

Cấp sổ hồng không hề có giấy má & không cần nộp tiền sử dụng đất

Cần đáp ứng đủ điều kiện:

- Sử dụng đất trước ngày 01/7/2014

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương & trực tiếp gia công nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối ở khu vực kinh tế - xã hội gian nan, đặc biệt khó khăn

- Được UBND cấp xã nơi có đất công nhận đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp tại giai đoạn xin cấp sổ đỏ

Tags : mẫu nhà cấp 4 không có gác lửng | có nên mua căn hộ chung cư cao cấp không

Điều kiện cấp sổ hồng cho đất không hề có giấy tờ

Cấp sổ hồng không hề có giấy má & cần nộp tiền sử dụng đất

Cần đáp ứng đủ điều kiện:

- Đất đã được dùng từ trước ngày 01/7/2004, không vi phạm pháp luật về đất đai

- Được UBND cấp xã nơi có đất công nhận đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp, phù phù hợp với quy hoạch tại giai đoạn xin cấp sổ hồng.

* Những nguyên lý để khẳng định đất ổn định:

- Thời điểm khởi đầu sử dụng đất ổn định phụ thuộc vào thời gian & mục tiêu sử dụng đất ghi trên 1 trong những giấy tờ:

+ Biên lai nộp thuế

+ Hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tận nhà ở gắn với đất ở; Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy má nộp tiền điện, nước & các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký

+ Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao làm chủ, sử dụng đất

+ Giấy tờ mua bán nhà, tài sản gắn liền với đất hoặc giấy má về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên 

+ Bản đồ, sổ mục kê, dữ liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

+ Bản kê khai đăng ký nhà, đất có công nhận của UBND cấp xã tại giai đoạn kê khai đăng ký,….

Nếu không có 1 trong những giấy má này hoặc không hề có thời gian & mục tiêu sử dụng đất chi tiết trên giấy má thì cần được UBND cấp xã công nhận thời điểm khởi đầu & mục tiêu sử dụng đất dựa theo thu thập quan điểm những người mỗi cư trú cùng thời gian đó.

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Những trường hợp đất vi phạm vẫn được cấp sổ đỏ

> Nhà tình nghĩa, tình thương có được cấp sổ đỏ không?

> Cho tặng đất có đòi lại được không? Các trường hợp và cách xử lý

> Nhà ở, đất tái định cư là gì? Có được tách sổ đỏ, mua bán không?

> Luật cầm sổ đỏ nhất định nên hiểu rõ, mượn sổ đỏ đi cầm có được không?

> Những hành vi vi phạm luật đất đai nào được cấp sổ đỏ?

> Lưu ý khi vay vốn ngân hàng mua nhà đất, trường hợp không được vay

Dự án chung cư An Gia Star: Mua nhà 3 năm không sổ đỏ, dân “kêu cứu | VTC1
#Chi tiết

xem video

Chắc chắn việt kiều sẽ không nhận ra được khu chung cư này vì quá rộng và đẹp
#Chi tiết

xem video

Chắc chắn việt kiều sẽ không nhận ra được khu chung cư này vì quá rộng và đẹp
#Chi tiết

xem video

Chung cư trung cấp - Phân khúc mới được nhiều khách hàng lựa chọn | THLC
#Chi tiết

xem video

Hiến 3tỷ khu phức hợp chúng ta được gì.....?? fO3
#Chi tiết

xem video

CHUNG CƯ CAO CẤP CT4 VIMECO CẦU GIẤY
#Chi tiết

xem video

[FBNC] Trải nghiệm không gian sống đẳng cấp tại căn hộ mẫu Legacy Central
#Chi tiết

xem video

[FBNC] Trải nghiệm không gian sống đẳng cấp tại căn hộ mẫu Legacy Central
#Chi tiết

xem video

Không làm đặc khu, Quảng Ninh vẫn muốn có khu phức hợp với casino Vân Đồn
#Chi tiết

xem video

Chung cư Thủ Đức có giá hợp lí, vị trí đẹp không thể bỏ qua || Meey Land
#Chi tiết

xem video

Khu đô Thị VSIP có gì được gọi là đáng sống?
#Chi tiết

xem video

Hạ Long có thêm một dự án BĐS cao cấp gia nhập thị trường
#Chi tiết

xem video

Đột nhập vườn Lan khủng. F30 có thật không ?
#Chi tiết

xem video

Nhà ở xã hội liệu có đến được đúng đối tượng? | VTV24
#Chi tiết

xem video

Đất nền Phú Hữu Q9, đã có sổ hồng
#Chi tiết

xem video

CÁCH NÂNG CẤP KHU PHỨC HỢP
#Chi tiết

xem video

[Thoát Khỏi] Sau Cơn Sốt Đất Nền Quận 9 Tìm Không Thấy Người Mua Đất Quận 9 Có Tăng Giá
#Chi tiết

xem video

ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ tại LONG HẬU GIÁP NHÀ BÈ liền kề 2 Khu Công Nghiệp
Huyện Cần Giuộc, Long An
#Chi tiết

Bắt được tổ Ong Ruồi
#Chi tiết

xem video

Trung tâm thương mại và Chung cư cao cấp Trung Đức - Không gian lý trưởng cho riêng bạn _
#Chi tiết

xem video

NHA TRANG- Nơi được tôn vinh
#Chi tiết

xem video

Lô đất khách sạn khu phức hợp Bãi Trường - Phú Quốc
#Chi tiết

xem video

Trung Quốc có Đại Sứ Thanh Niên Mới | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt
#Chi tiết

xem video

Dự án đẳng cấp nhất đầu năm 2022 ở tam kỳ, đã có sổ, giá gd1, xung quanh trục hành chính mới
Đường Lê Thánh Tông, Phường An Phú, Thành Phố Tam Kỳ.
#Chi tiết