Quy định hoán đổi đất và cách làm đơn trao đổi quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết

 1. 1. Hợp đồng bàn luận nhà ở là gì?
 2. 2. Quy định hoán đổi đất
  1. Điều kiện hoán đổi quyền sử dụng đất
  2. Quy định hợp đồng bàn luận quyền sử dụng đất
  3. Quy định chuộc lại địa ốc đã trao đổi
 3. 3. Cách thực hiện đơn bàn luận đất
 4. 4. Thủ tục bàn luận đất
  1. Công chứng kiểu hợp đồng hoán đổi đất
  2. Đăng ký biến động đất
  3. Thuế, lệ phí khi đổi đất

Thủ tục hoán đổi đất đai nếu không nắm vững các nguyên tắc & quá trình dễ có những rủi ro ngày mai. Nhằm hỗ trợ bạn tránh được những rắc rối liên quan tới biện pháp hoán đổi đất ở, muanhadep.vn share cùng các bạn những kiến thức chi tiết về hoán đổi đất cùng kiểu hợp đồng bàn luận đất tham khảo  trong bài sau:

1. Hợp đồng bàn luận nhà ở là gì?

Mẫu giấy bàn luận đất, nhà ở, căn hộ chung cư là thỏa thuận bàn luận quyền sử dụng đất của các bên cho nhau. Nhà đất bàn luận cần thuộc có trong tay của từng bên. Nếu giá trị BĐS bàn luận không xấp xỉ nhau thì cần thanh toán phần chênh lệch giá trị đó. 

Bản chất của thỏa thuận bàn luận đất là hai hđmb địa ốc tuy nhiên thanh toán bằng hiện vật. Nếu xảy ra tranh chấp, ngoài vận dụng các nguyên tắc đổi nhà còn vận dụng các nguyên tắc mua bán tài sản theo khoản 4 Điều 455 BLDS. 

2. Quy định hoán đổi đất

Điều kiện hoán đổi quyền sử dụng đất

Điều kiện hoán đổi đất công, đất dự án, đất nông nghiệp, vị trí đất ở của từng bên phải đáp ứng điều kiện (ĐK) được điều khoản tại khoản một Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014:

“a) Có Giấy chứng thực theo điều khoản của pháp luật, trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều này;

b) Không nằm trong diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn có trong tay nhà ở so với tình huống có trong tay nhà ở có thời hạn;

c) Không bị kê biên để thi hành án hoặc khỏi bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d) Không nằm trong diện đã có quyết định thu hồi đất, có bản tin giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Các điều kiện (ĐK) điều khoản tại điểm b & điểm c khoản này không vận dụng so với tình huống mua bán, thuê mua nhà ở làm nên trong tương lai”.

Quy định, thủ tục hoán đổi đất kèm kiểu giấy hợp đồng bàn bạc đất

Riêng việc biến đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp có những điều kiện (ĐK) nhất định, được điều khoản chi tiết tại Điều 190 Luật đất đai 2013 như sau:

"Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do biến đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất đúng pháp luật từ người khác thì chỉ được biến đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho gia công nông nghiệp & chưa hẳn nộp thuế doanh thu từ việc biến đổi quyền sử dụng đất & lệ phí trước bạ."

Quy định hợp đồng bàn bạc quyền sử dụng đất

Bộ luật Dân sự năm 2015 có điều khoản về Hợp đồng bàn bạc tài sản tại Điều 455 như sau:

“3. Trường hợp 1 bên bàn bạc cho bên kia tài sản không thuộc quyền có trong tay của mình hoặc không được chủ có trong tay ủy quyền thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng & đòi hỏi bồi thường thiệt hại.

4. Mỗi bên đều được gọi là người bán so với tài sản giao cho bên kia & là người mua so với tài sản nhận về. Các điều khoản về hđmb từ Điều 430 đến Điều 439, từ Điều 441 đến Điều 449 & Điều 454 của Bộ luật này cũng được hưởng so với hợp đồng bàn bạc tài sản”.

Hợp đồng bàn bạc nhà ở giữa hai phía phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng nhận.

Đối với các giao dịch điều khoản tại khoản này thì giai đoạn có hiệu lực của hợp đồng là tầm thời gian công chứng, chứng nhận hợp đồng”

Quy định chuộc lại địa ốc đã trao đổi

Điều 454 Bộ luật Dân sự năm 2015 điều khoản về việc bàn bạc đất:

“1. Bên bán có thể thỏa thuận với bên mua về quyền chuộc lại tài sản đã bán sau 1 thời hạn gọi là thời hạn chuộc lại.

Thời hạn chuộc lại tài sản do các bên thỏa thuận; tình huống không hề có thỏa thuận thì thời hạn chuộc lại không quá 01 năm so với động sản & 05 năm so với BĐS kể từ thời nút giao tài sản, trừ tình huống luật liên quan có điều khoản khác. Trong thời hạn này, bên bán có quyền chuộc lại bất kể khi nào, tuy nhiên phải báo trước cho bên mua trong 1 thời gian có lí. Giá chuộc lại là giá thị trường tại giai đoạn & địa điểm chuộc lại, trừ tình huống có thỏa thuận khác.

2. Trong thời hạn chuộc lại, bên mua không được xác lập giao chuyển dịch quyền có trong tay tài sản cho chủ thể khác & phải chịu rủi ro so với tài sản, trừ tình huống có thỏa thuận khác”.

Tham khảo luật đứng tên sổ hồng mới nhất, thủ tục đứng tên sổ hồng 1 hoặc đa số chúng ta.

3. Cách thực hiện đơn bàn bạc đất

Cách làm đơn bàn bạc đất & lưu ý

Những quy định nên chú ý khi làm biên bản bàn bạc đất gồm:

- Thông tin bàn bạc nhà đất: Nêu rõ kiến thức vị trí, đặc điểm, thực trạng, tỷ lệ hoán đổi giá thành địa ốc, căn hộ chung cư được bàn bạc. Giá cả thỏa thuận cũng nhằm xác định thuế & lệ phí liên quan & định giá sự chênh lệch nếu có để thanh toán cho bên còn lại.

- Thời điểm nhận nhà & các giấy má nhà đất: Cần thể hiện rõ thời gian bàn giao nhà cùng thời gian giao giấy má pháp lý.

- Cam kết của đôi bên trong kiểu giấy bàn bạc đất ở: Cam kết về kiến thức trong biên bản hoán đổi đất, là chủ đúng pháp luật của BĐS giao dịch, tài sản khỏi bị tranh chấp, khiếu nại hoặc sử dụng để tiến hành các bổn phận khác. 

- Lời chứng của công chứng viên là phần bắt buộc để đi công chứng, đội giá trị pháp lý.

- Những người có quyền lợi & bổn phận liên quan tới hai mảnh đất cần phải có văn bản chấp nhận về việc bàn bạc đất để tránh tranh chấp về sau.

Tham khảo tải về tải kiểu đơn hoán đổi đất tại đây.

4. Thủ tục bàn bạc đất

Quy trình nộp đơn xin hoán đổi đất gồm có những bước sau:

Công chứng kiểu hợp đồng hoán đổi đất

Hồ sơ bàn bạc đất công chứng cần chuẩn bị:

 • Phiếu đòi hỏi công chứng hợp đồng (theo mẫu);
 • Bản sao giấy má tùy thân của các bên: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, sổ hộ khẩu của các bên;
 • Bản sao giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc bản sao giấy má thay thế được pháp luật quy định;
 • Văn bản chấp nhận của những người có liên quan
 • Giấy tờ về thẩm quyền thay mặt (nếu có);
 • Dự thảo hợp đồng (nếu có).

Hồ sơ nộp trực tiếp tại tổ chức hành nghề công chứng.

Thủ tục công chứng kiểu hợp đồng hoán đổi đất

Bước 1: Công chứng viên đón nhận, thụ lý giấy tờ văn bản bàn bạc đất

Nếu giấy tờ đòi hỏi công chứng đầy đủ, phù phù hợp với điều khoản của pháp luật thì thụ lý & ghi vào sổ công chứng.

Nếu giấy tờ đòi hỏi công chứng chưa đầy đủ thì Công chứng viên ghi phiếu chỉ dẫn & đòi hỏi bổ sung.

Nếu giấy tờ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết thì Công chứng viên lý giải rõ lý do & chối từ đón nhận giấy tờ.

Bước 2: Các bên ký mẫu giấy bàn bạc đất ở

Nếu các bạn đã soạn thảo sẵn hợp đồng giấy hoán đổi đất, Công chứng viên sẽ check tính đúng pháp luật của hợp đồng.

Nếu các bạn nhờ Công chứng viên soạn thảo hợp đồng theo đòi hỏi thì hai phía sau thời điểm check content hợp đồng & chấp nhận sẽ ký vào hợp đồng.

Bước 3: Công chứng viên xác nhận

Công chứng viên ghi lời chứng & ký công nhận vào hợp đồng;

Nộp phí công chứng để hoàn tất thủ tục công chứng kiểu biên bản bàn bạc đất để tiếp đó tiến hành thủ tục đăng ký sang tên địa ốc theo điều khoản.

Đăng ký biến động đất

Sau khi công chứng hợp đồng bàn bạc địa ốc sẽ thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất. Xem cụ thể thủ tục sang tên sổ đỏ trên muanhadep.vn.

Thuế, lệ phí khi đổi đất

Các bên tiến hành nộp thuế & lệ phí theo quy định trừ tình huống bàn bạc đất nông nghiệp chưa hẳn nộp thuế & lệ phí.

Trên đấy là các nguyên tắc về hoán đổi đất & chỉ dẫn cách viết mẫu giấy bàn bạc đất & quá trình, thủ tục để các bạn nắm rõ hơn. Bạn có thể đọc thêm nhiều kiến thức về luật đất đai có trên muanhadep.vn.

Xem thêm: Thuế trước bạ, phí sang tên sổ hồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thảo Trần

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 1,500đ.
Giá Từ 50,000đ.
Giá Từ 100,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 0đ.
Giá Từ 4,900đ.
Giá Từ 4,390,000đ.
Giá Từ 3,000đ.
Giá Từ 31,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 6,999đ.

Cách tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

Nội dung bài viết1. Thuế đất là gì? 2. Thuế địa ốc – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp 2.2. Cách t

Những sai lầm khi bài trí phòng vệ sinh dễ ‘cuốn trôi’ tiền tài

Không thuần tuý chỉ là nơi tập trung hệ thống cấp thoát nước của ngôi nhà, phòng vệ sinh còn tượng trưng cho sức khoẻ của chủ nhà. Những sai lầm

Kinh nghiệm của dân buôn BĐS chọn mua nhà ở thì thích, bán nhanh lời lớn

Nếu tuân thủ một số quy tắc vàng này khi tìm mua địa ốc, các bạn sẽ sớm có trong tay ngôi nhà đẹp, giá bình dân ở thì thích khi bán cũng nhanh d

Muôn kiểu ‘tậu’ cây xanh vừa trang trí nhà, vừa giúp gia chủ khỏe

Cây xanh không chỉ giúp không gian sống thân thiện với bỗng nhiên mà còn mang lại nguồn không khí trong lành. Nắm bắt việc này, nhiều chị em nội

Xem ngày nhận bàn giao, ký hợp đồng mua nhà tháng 1/2021 theo tuổi

Xem ngày mua địa ốc tháng 1-2021 là việc quan trọng để nhận được ngày tốt trong tháng thực hiện công việc trọng đại, củng cố thêm may mắn sau thời điể

Tầng trệt, tầng lửng, tầng tum, thông tầng, tầng hầm B1 là gì?

Nội dung bài viếtĐịnh nghĩa tầng & lầuTầng trệt là gì?Tầng lửng là gì?Tầng tum là gì?Thông tầng là gì?Tầng G, M, B là gì?Có lẽ các bạn đ

Hướng dẫn cách cúng ông Công ông Táo chuẩn và lưu ý phải biết

Nội dung bài viếtSự tích ông Công ông Táo Ngày rước ông Táo về trời Phong tục cúng ông Công ông Táo & những chú ý Có nên cúng ông Táo ở nhà th

Phong thủy ban công: Hướng, cách thiết kế, trồng hoa sinh vượng

Nội dung bài viếtCách khẳng định hướng ban công - Ban công hướng Đông - Ban công hướng Nam - Ban công hướng Đông Nam - Ban công hướng Bắc &

Xây nhà cấp 4 giá 50 triệu, diện tích nhỏ hẹp, đơn giản nhưng liệu có khả thi?

Để có thể phác họa được “bức tranh” về chi phí cũng giống như biện pháp triển khai nhà cấp 4 giá 50 triệu thì được xem là 1 điều hối tiếc nếu cá

Mẫu đăng tin bán nhà, cho thuê nhà trên mạng hiệu quả để lên top

Nội dung bài viếtĐăng tin bán nhà free ở đâu? Chọn vị trí tin đăng Hướng dẫn cách viết bài đăng tin bán nhà, cách đăng tin cho thuê nhà hiệu quả

Mẹo chỉnh tủ lạnh tiết kiệm điện gấp đôi, cuối tháng nhìn hóa đơn mà ngỡ ngàng

Để tủ lạnh để dành điện hết mức có thể các bạn phải bắt chước những cách dưới đây.Hai bà xã ông xã doanh thu 15 triệu đồng/tháng, làm cách nào

Kinh nghiệm đầu tư lướt sóng chung cư, đất nền và lưu ý phải nằm lòng

Nội dung bài viếtĐầu tư lướt sóng bất động sản là gì?Kinh nghiệm lướt sóng nhà đấtKinh nghiệm lướt sóng chung cưNhững chú ý khi tham dự hình t

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]