Cách tính thuế, lệ phí xây dựng hoàn công nhà ở tư nhân

Khi triển khai nhà ở ngoài việc chuẩn bị quá nhiều từ thủ tục xin giấp phép triển khai nếu thuộc công trình cần xin giấy phép, các chi phí về vật liệu nhân lực hay hồ sơ hoàn công khi công trình hoàn thiện. Đồng thời bạn chắc chắn các bạn chẳng thể bỏ qua việc khám phá & tiến hành bổn phận thuế triển khai nhà ở tư nhân hay thuế hoàn công nhà vận dụng cho năm xây & hoàn thiện nhà của các bạn như 2015, 2016, 2017, 2018... theo thời gian có hiệu lực của luật thuế về triển khai nhà ở.

Dưới đấy là những kiến thức về những loại thuế & phương pháp tính thuế triển khai nhà ở tư nhân & các khoản phí, lệ phí, triển khai nhà ở hiện hành cụ thể & đầy đủ nhất.

1. Các kiểu thuế triển khai nhà ở, lệ phí hoàn công theo pháp luật hiện hành

Hiện nay, lĩnh vực thuế vô cùng phong phú từ kinh doanh, mua bán đến triển khai đều có các loại thuế, phí & lệ phí không giống nhau, yên cầu những người thuộc đối tượng nộp thuế phải tiến hành đầy đủ bổn phận với nhà nước.

Thuế triển khai nhà ở cũng là 1 trong các loại thuế mà khi triển khai công trình nhà ở sẽ cần phải kê khai & tiến hành đóng nộp thuế đầy đủ. hiện nay, theo điều khoản của pháp luật thì thuế triển khai nhà ở sẽ bao gồm những loại thuế sau:

 • Thuế môn bài: là 1 sắc thuế trực thu & thông thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các công ty & hộ kinh doanh.
 • Thuế giá trị củng cố (GTGT)
 • Thuế doanh thu cá nhân (TNCN)
 • Lệ phí trước bạ hoàn công xây dựng

Những kiểu thuế này đều là các loại vậy mà những ai có hoạt động triển khai nhà đều phải tiến hành. Và phương pháp tính thuế của mỗi kiểu thuế trên cũng có thể có sự không giống nhau cũng giống như đối tượng đóng thuế.

2. Cách tính những loại thuế triển khai nhà ở tư nhân hiện nay

2.1. Thuế môn bài

a) Đối tượng đóng thuế môn bài triển khai nhà ở

Thuế môn bài được thu mỗi năm. Mức thu phân theo bậc, phụ thuộc vào số vốn đăng ký hoặc thu nhập của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị củng cố của năm kinh doanh kế trước tùy mỗi nước & mỗi địa phương. Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động gia công kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh, shop, nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

Do đó, khi các bạn xây nhà sẽ cần phải tiến hành bổn phận đóng thuế môn bài nếu:

Tự mua vật liệu & có thuê nhân lực triển khai riêng lẻ: chủ hộ được xem là người tiến hành đống thuế triển khai là thuế môn bài. Trong tình huống CĐT (chủ nhà) thuê đơn vị thi công riêng thì chủ thầu sẽ phải là người phải tiến hành kê khai thuế & đóng thuế môn bài cho lĩnh vực triển khai nhà ở tư nhân.

b) Mức đóng thuế môn bài triển khai nhà ở tư nhân

Mức đóng thuế môn bài được khẳng định dựa vào điều khoản tại điểm 2, Mục I Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ dẫn bổ sung, chỉnh sửa Thông tư số 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ dẫn tiến hành Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ về điều khiển mức thuế môn bài & Công văn 763/ BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ tài chính.

Thuế môn bài sẽ được thu theo mức sau đây:

 • Thuế bậc 1: Thu nhập một tháng trên một.500.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm một.000.000 đồng
 • Thuế bậc 2: Thu nhập một tháng trên một.000.000 đến một.500.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 750.000 đồng.
 • Thuế bậc 3: Thu nhập một tháng trên 750.000 đến một.000.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 500.000 đồng.
 • Thuế bậc 4: Thu nhập một tháng trên 500.000 đến 750.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 300.000 đồng.
 • Thuế bậc 5: Thu nhập một tháng trên 300.000 đến 500.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 100.000 đồng.
 • Thuế bậc 6: Thu nhập một tháng bằng hoặc thấp hơn 300.000 đồng – Mức đóng thuế quanh năm 50.000 đồng.

Như vậy mức đóng thuế môn bài trong lĩnh vực triển khai nhà ở tư nhân sẽ giao động từ 50.000 đồng đến một.000.000 đồng dựa vào giá thuê nhân lực theo hợp đồng triển khai.

Đối tượng nộp thuế muôn bài có thể là một trong 2 đối tượng là gia chủ hoặc chủ thầu xây dựn dựa vào mỗi tình huống chi tiết.

2.2. Thuế Giá trị củng cố (GTGT)

Thuế giá trị củng cố (GTGT) trong lĩnh vực thuế triển khai nhà ở được điều khoản theo Luật thuế giá trị củng cố năm 2008 & Luật thuế doanh thu công ty năm 2008 & các văn bản thi hành.

a) Đối tượng đóng thuế GTGT trong xây dựng

Trong đó quy đinh những đối tương phải nộp thuế giá trị củng cố & thuế doanh thu công ty đó đó là các cá nhân hay tổ chức có gây ra các hoạt động gia công kinh doanh hàng hóa & dịch vụ. Vì vậy theo điều khoản trên thì việc triển khai nhà ở cũng là hình thức hoạt động triển khai của tổ chức hoặc cá nhân do đó phải kê khai nộp thuế doanh thu cá nhân & thuế doanh thu công ty nếu như có.

Đối tượng nộp thuế giá trị củng cố được xem là chủ thầu khi nhận thầu triển khai nhà ở. Mặc dù để tránh rắc rối nếu các bạn triển khai nhà mà thuê thầu thì nên thỏa thuận với bên nhà thầu bằng hợp đồng, nhằm tránh gây ra những tranh chấp về đối tương nộp thuế.

b) Căn cứ tính thuế giá trị củng cố khi triển khai nhà ở

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC điều khoản cách khẳng định số thuế phải nộp là:

Thuế GTGT phải nộp = (Doanh thu tính thuế) x (Tỉ lệ phần trăm tính thuế GTGT)

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế GTGT so với hoạt động triển khai nhà tư nhân là tất cả giá trị công trình hay phần việc triển khai phải tiến hành được khẳng định theo Hợp đồng xây dựng; hoặc theo diện tích & đơn giá (tính trên một đơn vị diện tích).
 • Đối với những tình huống chủ thầu không bao thầu nguyên vật liệu mà chỉ nhận thầu nhân lực thì thu nhập tính thuế của chủ thầu được tính dựa theo tổng cộng tiền nhân lực triển khai gia chủ phải trả cho chủ thầu theo hợp đồng khi hoàn thành đạt trình.
 • Nếu như hợp đồng triển khai thỏa thuận về giá nhưng vẫn không phù phù hợp với giá trị thực thanh toán trên địa phương thì cơ quan thuế sẽ tiến hành việc quyết định thu nhập thế phải nộp trong tình huống này theo điều khoản tại điều 36, 38 của Luật Quản lý thuế.
 • Nếu trong tình huống cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thu nhập tính thuế được căn cứ theo thu nhập khoán & thu nhập trên hóa đơn.

- Tỉ lệ phần trăm thu nhập tính thuế GTGT được hưởng như sau:

 • Đối với Hợp đồng triển khai không bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 5%
 • Đối với Hợp đồng triển khai có bao thầu nguyên vật liệu: tỉ lệ 3%

2.3. Thuế doanh thu cá nhân (TNCN) trong lĩnh vực thuế triển khai nhà ở tư nhân

a) Đối tương tính thuế doanh thu cá nhân khi triển khai nhà ở tư nhân

Thuế triển khai nhà ở tư nhân ngoài thuế môn bài, thuế giá trị củng cố thì còn phải tính đến thuế doanh thu cá nhân theo điều khoản về pháp luật thuế. Theo điều khoản của pháp luật thì các nhân lực triển khai nhà cho các bạn được gọi là cá nhân kinh doanh dịch vụ triển khai, lắp đặt & phải tiến hành nộp thuế như với cá nhân kinh doanh theo điều khoản tại thông tư 92/2015/TT-BTC.

b) Căn cứ tính thuế TNCN khi triển khai nhà ở

Cụ thể phương pháp tính thuế triển khai nhà ở tư nhân mảng thuế TNCN như sau:

Thuế TNCN phải nộp = (Doanh thu tính doanh thu chịu thuế) X (Tỉ lệ TNCT trên doanh thu) X (Tỉ lệ thuế TNCN) (tạm thu 10%)

Trong đó:

- Doanh thu tính thu nhập chịu thuế so với hoạt động triển khai nhà tư nhân được khẳng định gồm có thuế (trường hợp nằm trong diện chịu thuế) của tất cả tiền bán hàng, tiền sản xuất, tiền hoa hồng, tiền cung cấp dịch vụ gây ra trong kỳ tính thuế từ các hoạt động gia công, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Doanh thu này giống như tính thu nhập tính thuế giá trị củng cố trong lĩnh vực triển khai nhà ở.

- Tỉ lệ (%) TNCT tính trên doanh thu: được hưởng tỉ lệ tạm thu là 10% theo điều khoản tại của các văn bản pháp luật thuế TNCN hiện hành.

Như vậy, theo phương pháp tính thuế môn bài, thuế giá trị củng cố, thuế doanh thu cá nhân thì người có công trình triển khai muốn tiến hành bổn phận thuế đầy đủ & chuẩn xác sẽ cần thể hiện rõ trong thỏa thuận hợp đồng các trường hợp:

 • Thuê khoán gọn: gồm có thuê cả nhân lực & cung ứng vật liệu triển khai. Trường hợp này chủ thầu triển khai được xem là người tiến hành bổn phận kê khai thuế giá trị củng cố, thuế doanh thu công ty trên toàn giá trị công trình nhận khoán theo hợp đồng.
 • Trường hợp thuê khoán nhân lực thuê lẻ không hề có hợp đồng hoặc có thuê thầu triển khai nhưng vẫn không khẳng định bằng hợp đồng, căn cứ thuê thầu & tự mua vật liệu mà gia đình tự mua. Trường hợp này hộ gia đình được xem là người phải là người nộp thuế. Về phần vật tư có thể hộ gia đình, cá nhân triển khai nhà ở tự mua, cơ quan thuế không thu thuế vật tư của nhà tư nhân.
 • Trường hợp gia đình có hợp đồng triển khai giữa chủ hộ & chủ thầu thống nhất việc nộp thuế là do gia chủ tiến hành thì gia chủ có bổn phận kê khai & nộp thuế triển khai đầy đủ.

2.4. Lệ phí trước bạ hoàn công

Ngoài những loại thuế triển khai cơ bản trên thì người có công trình triển khai sẽ phải nộp lệ phí hoàn công khi làm thủ tục hoàn thiện triển khai nhằm khai báo & xin giấy hoàn công, sổ đỏ hoàn công công nhận những đổi thay quyền có trong tay nhà & đất theo thực trạng đổi thay mới nhất.

Bởi lẽ theo điều khoản tại Khoản một Điều 2 Nghị định 45/2011/NĐ-CP điều khoản về lệ phí trước bạ thì địa ốc là 1 trong các đối tượng phải chịu thuế trước bạ & nó gây ra khi đăng ký xác lập quyền có trong tay.

Tuy nhiên, so với những tình huống thuộc Điều 4 NĐ 45/2011 thì sẽ chưa hẳn nộp lệ phí trước bạ. Trong đó gồm có tình huống lệ phí trước bạ khi hoàn công nhà ở riêng lẻ tư nhân.

Tags : phong thủy xây dựng nhà ở | đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình Tags : đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình | phong thủy trong xây dựng nhà ở

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Bật mí mẫu nhà 300 triệu tiện nghi (cách tính chi phí xây dựng)

> Top 10 mẫu nhà trọ 2 tầng đẹp và cách tính chi phí xây dựng

> Những mẫu nhà xưởng đẹp và hướng dẫn cách tính chi phí thi công

> Quy định các loại bảo hiểm công trình xây dựng và định mức chi phí

> Khái toán, dự toán xây dựng là gì? Cách tính và mẫu bảng chi tiết

> Các bước lập dự án đầu tư xây dựng và ban quản lý dự án công trình

> Nhà lắp ghép xu hướng xây dựng tiết kiệm đến 50% kinh phí

Vlog 72 - Cách Phối Đồ Công Sở ĐƠN GIẢN Mà Đầy CÁ TÍNH
#Chi tiết

xem video

HOÀN CÔNG NHÀ Ở QUẬN 9 - CÔNG TY DỊCH VỤ PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT BADOSA 0933.116.216
#Chi tiết

xem video

Xây dựng Công Viên The Eden City tại Bến Cát
#Chi tiết

xem video

Vụ “Nhà ở xã hội thành homestay”: Tạm dừng cấp phép xây dựng, chuyển đổi
#Chi tiết

xem video

Tiến Độ Xây Dựng Tara Residence Block KHẢI HOÀN và KINH ĐÔ ngày 22/11
#Chi tiết

xem video

Timelapse Xây dựng công trình tại Châu Âu - Cực Tuyệt Vời
#Chi tiết

xem video

Tin Tức 24h : Vĩnh Phúc khởi công xây dựng khu công nghiệp Thăng Long
#Chi tiết

xem video

Lào Cai: Công bố quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu
#Chi tiết

xem video

Ngành KỸ THUẬT XÂY DỰNG nên học ở đâu? Hướng Nghiệp Vương Hiền
#Chi tiết

xem video

Đây là Tòa nhà cao nhất Việt Nam, Nếu được xây dựng!
#Chi tiết

xem video

Lần đầu tiên công nhân được mua nhà ở xã hội | Truyền Hình - Báo Tuổi Trẻ
#Chi tiết

xem video

Diện mạo Khu đô thị Vạn Phúc sau 5 năm khởi công xây dựng | CAFELAND
#Chi tiết

xem video

Tiến độ xây dựng dự án shophouse, chung cư nhà ở xã hội IEC tháng 4-2020【Góc quay toàn cảnh】
#Chi tiết

xem video

[Ôn thi đại lý thuế]- Thuế tiêu thụ đặc biệt (Phần 1)
#Chi tiết

xem video

Cuộc sống khó khăn của công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, TP Hà Nội
#Chi tiết

xem video

THANH GHI & BỘ NHỚ RAM - KHOA HỌC MÁY TÍNH TẬP 6| Tri thức nhân loại
#Chi tiết

xem video

[ Top 5 Lô Đất An Dương ] Từ 500 Triệu Để Đầu Tư, Ở, Xây Kinh Doanh | Nhà Đất Hải Phòng #24
#Chi tiết

xem video

PHÚC AN GARDEN KHU NHÀ PHỐ XÂY DỰNG ĐỈNH NHẤT BÀU BÀNG - PKD TRẦN ANH GROUP - 0917999506
#Chi tiết

xem video

MỘT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LỚN ĐANG XÂY DỰNG TẠI CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9 - ĐIỂM SÁNG CHO CƯ DÂN
#Chi tiết

xem video

Review căn hộ 2 phòng ngủ cho thuê ở Vinhomes Ocean Park. Chủ nhà dễ tính, giá thị trường.
#Chi tiết

xem video

CHI TIẾT XÂY DỰNG NHÀ PHỐ DỰ ÁN PHÚC AN GARDEN GIAI ĐOẠN 1 - PKD TRẦN ANH GROUP - 0917999506
#Chi tiết

xem video

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CĂN HỘ MẪU 5 SAO THE WESTERN CAPITAL
#Chi tiết

xem video

Ba nhà đầu tư cùng xây khu đô thị 4.600 tỷ thu hồi của Petroland
#Chi tiết

xem video

TP. Hồ Chí Minh xây 10.000 nhà ở xã hội | Tin Tức 24H
#Chi tiết

xem video