Cách tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

Nội dung bài viết

 1. 1. Thuế đất là gì?
 2. 2. Thuế địa ốc – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  1. 2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp
  2. 2.2. Cách tính thuế địa ốc hiện hành
   1. a) Giá tính thuế
   2. b) Diện tích tính thuế đất
   3. c) Thuế suất
 3. 3. Tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp
  1. 3.1. Đối tượng nộp & chịu thuế thuế sử dụng đất nông nghiệp
  2. 3.2. Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Bạn có biết nhà & đất ở, đất nông nghiệp, thuộc quyền có trong tay của các bạn từng năm sẽ đóng bao nhiêu kiểu thuế & mức nộp thuế có trị giá bao nhiêu không. Cùng khám phá ngay phương pháp tính thuế địa ốc, thuế sử dụng đất nông nghiệp & đất phi nông nghiệp theo pháp luật hiện hành mới nhất ngày nay, hỗ trợ bạn tự tính thuế & bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Dưới đấy là kiến thức cụ thể về thuế địa ốc phi nông nghiệp & thuế sử dụng đất nông nghiệp mỗi năm cần đóng theo điều khoản của pháp luật hiện hành.

1. Thuế đất là gì?

Thuế đất hay thuế quyền sử dụng đất ngày nay là khoản thuế áp dụng cho các cá nhân tổ chức được giao quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho cá nhân tổ chức khác bao gồm:

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: là thuế đất & hoa lợi trên đất, đa phần nhằm vào gia công nông nghiệp.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay còn được gọi là thuế địa ốc. Thuế địa ốc là kiểu thuế gián thu, được hưởng so với nhà, đất ở, đất triển khai công trình. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất triển khai công trình.

- Lệ phí trước bạ, thuế doanh thu cá nhân, các khoản phí khi chuyển quyền sử dụng đất gồm có tặng cho, mua bán, đổi…đất ở, đất thổ cư.

Các kiểu thuế liên quan đến đất đai gồm có vô cùng những loại tuy nhiên trong bài viết này, muanhadep.vn chỉ đề cập tới những loại tiền thuế sử dụng địa ốc & thuế sử dụng đất nông nghiệp đóng mỗi năm.

Nếu các bạn quan tâm tới những loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền sử dụng đất để nắm vững bổn phận thuế khi có các hoạt động mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay địa ốc.

Cách tính thuế địa ốc phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

2. Thuế địa ốc – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế địa ốc hay, đất ở hay còn được gọi là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là kiểu thuế gián nhận được đánh vào người có trong tay & sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo điều khoản của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 & luật đất đai hiện hành thì:

2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm:

 • Đất ở tại vùng quê, đất ở tại thành phố.
 • Đất gia công, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất triển khai khu công nghiệp; đất làm mặt bằng triển khai cơ sở gia công, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất gia công vật liệu triển khai, làm đồ gốm.
 • Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu kinh doanh điều khoản tại Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bao gồm:

“1. Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng bao gồm: đất giao thông, thuỷ lợi; đất triển khai công trình văn hoá, y tế, giáo dục & đào tạo, thể thao thể dục phục vụ ích lợi công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất triển khai công trình công cộng khác theo điều khoản của Chính phủ;

2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối & mặt nước chuyên dùng;

5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

6. Đất triển khai hội sở cơ quan, triển khai công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, an ninh;

7. Đất phi nông nghiệp khác theo điều khoản của pháp luật.”

2.2. Cách tính thuế địa ốc hiện hành

Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: giá tính thuế & thuế suất. Trong đó:

a) Giá tính thuế

Giá tính thuế được khẳng định bằng = Diện tích đất tính thuế ( x ) giá của một mét vuông đất.

b) Diện tích tính thuế đất

Diện tích tính thuế đất được tính theo các tình huống sau:

 • Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực chất sử dụng.

- Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

- Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để triển khai khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không gồm có diện tích đất triển khai cấu tạo hạ tầng sử dụng chung;

 • Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư gồm có cả tình huống vừa đặt tại, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được khẳng định bằng hệ số phân chia nhân với diện tích nhà của mỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Hệ số phân chia được khẳng định bằng diện tích đất triển khai nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 1/2 diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ;

 • Đối với công trình triển khai dưới mặt đất thì vận dụng hệ số phân chia bằng 0,5 diện tích đất triển khai chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do UBND cấp tỉnh điều khoản & được ổn định định kỳ nhất định 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

c) Thuế suất

Đối với đất ở gồm có cả tình huống sử dụng để kinh doanh vận dụng theo biểu thuế lũy tiến mỗi phần như sau:

 • Thuế bậc I: Diện tích mét vuông trong hạn mức, chịu thuế suất 0,03%
 • Thuế bậc II: Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức, chịu thuế suất 0,07%
 • Thuế bậc III: Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức, chịu thuế suất 0,15%

Trong đó: Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo điều khoản của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2012).

Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

3. Tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp theo điều khoản tại khoản một Điều 10 Luật Đất đai 2013 điều khoản gồm:

 • Đất trồng cây mỗi năm gồm đất trồng lúa & đất trồng cây mỗi năm khác;
 • Đất trồng cây lâu năm;
 • Đất rừng sản xuất;
 • Đất rừng phòng hộ;
 • Đất rừng đặc dụng;
 • Đất nuôi trồng thủy sản;
 • Đất làm muối;
 • Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để triển khai nhà kính & những loại nhà khác phục vụ mục tiêu trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; triển khai chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm & những loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu học tập, tìm tòi thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống & đất trồng hoa, cây cảnh;

Để tính được thuế đất nông nghiệp mỗi năm người tiêu dùng đất sẽ cần nắm vững điều khoản về thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

3.1. Đối tượng nộp & chịu thuế thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Đối tượng nộp thuế SDĐ Nông nghiệp là cá nhân tổ chức có sử dụng đất vào gia công nông nghiệp không gồm có tổ chức sử dụng đất vào gia công nông nghiệp đã chuyển sang thuê đất.

- Đối tượng chịu thuế là diện tích đất dùng vào gia công nông nghiệp gồm (đất trồng trọt, đất sự hiện diện nước nuôi trồng thuỷ sản & đất rừng trồng) không gồm có diện tích đất dùng vào gia công nông nghiệp nằm trong diện chịu tiền thuê đất.

Tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo luật hiện hành

3.2. Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Đất nông nghiệp tính thuế theo căn cứ đó là: Diện tích x hạng đất x định xuất thu

- Diện tích: Diện tích trong giấy chứng thực quyền sử dụng đất nông nghiệp

- Định xuất thuế tính bằng kg/thóc trên 1 đơn vị diện tích, theo hạng đất

- Hạng đất tính thuế: là hạng đất do xã, phường, thị trấn phân hạng & được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt ổn định 10 năm.

Trong đó hạng đất tính thuế quy ra định xuất tính thuế là:

 • Đối với đất trồng cây mỗi năm & đất sự hiện diện nước nuôi trồng thuỷ sản, định suất thuế (kg thóc/ha) là : hạng một : 550, hạng 2 : 460, hạng 3 : 370, hạng 4 : 280, hạng 5 : 180, hạng 6 : 50.
 • Đối với đất trồng cây lâu đời, định suất thuế (kg thóc/ha) là: hạng một : 650, hạng 2 : 550, hạng 3 : 400, hạng 4 : 200, hạng 5 : 80.
 • Mức thuế bằng một,3 lần so với cây ăn quả lâu đời trồng trên đất trồng cây mỗi năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng một, 2 & 3.
 • Mức thuế bằng một lần so với cây ăn quả lâu đời trồng trên đất trồng cây mỗi năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng 4,5 & 6.
 • Đối với cây lấy gỗ & những loại cây lâu đời thu họạch 1 lần, mức thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác.

Tuy nhiên, tại giai đoạn hiện nay thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Điều 4 Nghị quyết số 55/2010/QH12 & chỉnh sửa bổ sung tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 nhằm mục tiêu khuyến khích khởi phát nông nghiệp, vùng quê.

Cụ thể Nghị quyết số 55/2010/QH12 & chỉnh sửa bổ sung tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 nêu rõ:

“Điều một. Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với tất cả diện tích đất nông nghiệp phục vụ tìm tòi, gia công test nghiệm; diện tích đất trồng cây mỗi năm có nhiều hơn 1 vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.

2. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với tất cả diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo.

3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với tất cả diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để gia công nông nghiệp, gồm có cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất;

b) Hộ gia đình, cá nhân là member bắt tay xã gia công nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của bắt tay xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để gia công nông nghiệp theo điều khoản của pháp luật;

c) Hộ gia đình, cá nhân gia công nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập bắt tay xã gia công nông nghiệp theo điều khoản của Luật bắt tay xã.

4. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp & các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để gia công nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp & các đơn vị khác đang làm chủ nhưng vẫn không trực tiếp sử dụng đất để gia công nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để gia công nông nghiệp thì tiến hành thu hồi đất theo điều khoản của Luật đất đai; trong quá trình Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.”

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp điều khoản tại Nghị quyết này được tiến hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trên đấy là tất cả những kiến thức giúp người tiêu dùng đất khám phá & tính được thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà đất, đất ở) & thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp mỗi năm nhằm bảo đảm việc tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình cũng giống như tiến hành bổn phận nộp thuế chuẩn xác nhất.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Trồng 7 cây này trong nhà khỏe người, đỡ ‘nơm nớp’ lo khí độc

Dưới đấy là các loại cây không những là vật trang trí trong nhà mà còn vô cùng có lợi cho sức khoẻ của các bạn.''Bảng vàng'' 7 Loại cây hút sạ

Những sai lầm phong thuỷ cầu thang dễ gây tổn hại cho gia chủ

Cầu thang là bộ phận tổ hợp thành quan trọng của ngôi nhà & có công dụng chuyển tiếp không gian. Để nhận được mục tiêu “tàng phong tụ khí” trong

Tuổi Ngọ hợp với cây phong thủy gì để thăng quan phát tài

Nội dung bài viếtTổng quan về phong thủy tuổi Ngọ Tuổi Ngọ hợp cây gì, hoa gì? Cây phong thủy tuổi Canh Ngọ 1990 - Mệnh Thổ Cây hợp tuổi Giáp

Chỉ cách kiểm tra pháp lý BĐS, những loại giấy tờ cần phải xem kỹ

Nội dung bài viết1. Điều kiện chuyển nhượng bất động sản2. Cách check pháp lý nhà đấtXem giấy chứng thực từ bên chuyển nhượngKiểm tra khẳng đị

Tuổi nào hợp nuôi rùa phong thủy trong nhà? Cách nuôi rùa nước và lưu ý

Nội dung bài viếtNuôi rùa xui hay hên? Có nên nuôi rùa trong nhà không?Rùa bò vào nhà là điềm gì, xui hay hên, có nên nuôi hay thả?Tuổi nào nuôi

Những đại kỵ trong phong thủy thùng rác nhất định nên tránh

Nội dung bài viết1. Thùng rác nên đặt tại đâu?2. địa điểm đặt thùng rác trong nhà nên tránhChính giữa hướng Đông BắcChính giữa hướng Tây Bắc

Thế nào là trưng dụng đất? Các quy định về trưng dụng đất hiện nay

Nội dung bài viết1. Khái niệm trưng dụng đất là gì?2. Nhà nước trưng dụng đất trong tình huống nào?3. Thẩm quyền trưng dụng đất4. Quy định về

Vì sao điều hòa không chảy nước thải ở cục nóng? Giải pháp là đây!

Nội dung bài viếtNguyên nhân điều hòa không chảy nước ở cục nóng Cách xử lý sự cố điều hòa không chảy nước Điều hòa được coi là 1 đồ dùng gần nh

Tư vấn đặt tên, bố trí phong thủy cửa hàng để kinh doanh đại phát

Nội dung bài viếtChọn vị trí phong thủy shop kinh doanh Phong thủy hướng cửa hàng Đặt tên shop theo tuổi phong thủy Xem tên shop theo phong th

Nên xây nhà theo hướng nào thì tốt?

Nếu các bạn có ý muốn xây nhà hãy đọc quan điểm dưới đây của chúng tôi, nó sẽ hỗ trợ bạn có thêm sự chọn lựa cho Color ngôi nhà, cách hút tài lộ

Quy định thủ tục chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ chi tiết

Nội dung bài viếtThừa kế đất chưa có sổ hồng nhận được không?Cách lập di chúc, chia thừa kế đất chưa có sổ đỏThủ tục thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Những kiểu nhà phạm phong thủy dù giá rẻ cũng không nên thuê

Không chỉ mua nhà, xây nhà mới cần quan tâm đến vấn đề phong thủy, thuê nhà trọ cũng phải lưu ý đến những khía cạnh này để nhận được nơi sinh số

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]