Cách tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

Nội dung bài viết

 1. 1. Thuế đất là gì?
 2. 2. Thuế địa ốc – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
  1. 2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp
  2. 2.2. Cách tính thuế địa ốc hiện hành
   1. a) Giá tính thuế
   2. b) Diện tích tính thuế đất
   3. c) Thuế suất
 3. 3. Tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp
  1. 3.1. Đối tượng nộp & chịu thuế thuế sử dụng đất nông nghiệp
  2. 3.2. Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Bạn có biết nhà & đất ở, đất nông nghiệp, thuộc quyền có trong tay của các bạn từng năm sẽ đóng bao nhiêu kiểu thuế & mức nộp thuế có trị giá bao nhiêu không. Cùng khám phá ngay phương pháp tính thuế địa ốc, thuế sử dụng đất nông nghiệp & đất phi nông nghiệp theo pháp luật hiện hành mới nhất ngày nay, hỗ trợ bạn tự tính thuế & bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Dưới đấy là kiến thức cụ thể về thuế địa ốc phi nông nghiệp & thuế sử dụng đất nông nghiệp mỗi năm cần đóng theo điều khoản của pháp luật hiện hành.

1. Thuế đất là gì?

Thuế đất hay thuế quyền sử dụng đất ngày nay là khoản thuế áp dụng cho các cá nhân tổ chức được giao quyền sử dụng đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất cho cá nhân tổ chức khác bao gồm:

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: là thuế đất & hoa lợi trên đất, đa phần nhằm vào gia công nông nghiệp.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hay còn được gọi là thuế địa ốc. Thuế địa ốc là kiểu thuế gián thu, được hưởng so với nhà, đất ở, đất triển khai công trình. Đối tượng nộp thuế là các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất ở, đất triển khai công trình.

- Lệ phí trước bạ, thuế doanh thu cá nhân, các khoản phí khi chuyển quyền sử dụng đất gồm có tặng cho, mua bán, đổi…đất ở, đất thổ cư.

Các kiểu thuế liên quan đến đất đai gồm có vô cùng những loại tuy nhiên trong bài viết này, muanhadep.vn chỉ đề cập tới những loại tiền thuế sử dụng địa ốc & thuế sử dụng đất nông nghiệp đóng mỗi năm.

Nếu các bạn quan tâm tới những loại thuế, phí, lệ phí chuyển quyền sử dụng đất để nắm vững bổn phận thuế khi có các hoạt động mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay địa ốc.

Cách tính thuế địa ốc phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

2. Thuế địa ốc – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế địa ốc hay, đất ở hay còn được gọi là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là kiểu thuế gián nhận được đánh vào người có trong tay & sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo điều khoản của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010 & luật đất đai hiện hành thì:

2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp

Đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm:

 • Đất ở tại vùng quê, đất ở tại thành phố.
 • Đất gia công, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất triển khai khu công nghiệp; đất làm mặt bằng triển khai cơ sở gia công, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất gia công vật liệu triển khai, làm đồ gốm.
 • Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu kinh doanh điều khoản tại Điều 3 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bao gồm:

“1. Đất sử dụng vào mục tiêu công cộng bao gồm: đất giao thông, thuỷ lợi; đất triển khai công trình văn hoá, y tế, giáo dục & đào tạo, thể thao thể dục phục vụ ích lợi công cộng; đất có di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; đất triển khai công trình công cộng khác theo điều khoản của Chính phủ;

2. Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng;

3. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối & mặt nước chuyên dùng;

5. Đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ;

6. Đất triển khai hội sở cơ quan, triển khai công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, an ninh;

7. Đất phi nông nghiệp khác theo điều khoản của pháp luật.”

2.2. Cách tính thuế địa ốc hiện hành

Căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là: giá tính thuế & thuế suất. Trong đó:

a) Giá tính thuế

Giá tính thuế được khẳng định bằng = Diện tích đất tính thuế ( x ) giá của một mét vuông đất.

b) Diện tích tính thuế đất

Diện tích tính thuế đất được tính theo các tình huống sau:

 • Diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực chất sử dụng.

- Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế.

- Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để triển khai khu công nghiệp thì diện tích đất tính thuế không gồm có diện tích đất triển khai cấu tạo hạ tầng sử dụng chung;

 • Đối với đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư gồm có cả tình huống vừa đặt tại, vừa để kinh doanh thì diện tích đất tính thuế được khẳng định bằng hệ số phân chia nhân với diện tích nhà của mỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Hệ số phân chia được khẳng định bằng diện tích đất triển khai nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư chia cho tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

- Trường hợp nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư có tầng hầm thì 1/2 diện tích tầng hầm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong tầng hầm được cộng vào tổng diện tích nhà của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng để tính hệ số phân bổ;

 • Đối với công trình triển khai dưới mặt đất thì vận dụng hệ số phân chia bằng 0,5 diện tích đất triển khai chia cho tổng diện tích công trình của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

Giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục tiêu sử dụng của thửa đất tính thuế do UBND cấp tỉnh điều khoản & được ổn định định kỳ nhất định 5 năm, kể từ ngày 01/01/2012.

c) Thuế suất

Đối với đất ở gồm có cả tình huống sử dụng để kinh doanh vận dụng theo biểu thuế lũy tiến mỗi phần như sau:

 • Thuế bậc I: Diện tích mét vuông trong hạn mức, chịu thuế suất 0,03%
 • Thuế bậc II: Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức, chịu thuế suất 0,07%
 • Thuế bậc III: Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức, chịu thuế suất 0,15%

Trong đó: Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo điều khoản của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành (01/01/2012).

Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

3. Tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp

Đất nông nghiệp theo điều khoản tại khoản một Điều 10 Luật Đất đai 2013 điều khoản gồm:

 • Đất trồng cây mỗi năm gồm đất trồng lúa & đất trồng cây mỗi năm khác;
 • Đất trồng cây lâu năm;
 • Đất rừng sản xuất;
 • Đất rừng phòng hộ;
 • Đất rừng đặc dụng;
 • Đất nuôi trồng thủy sản;
 • Đất làm muối;
 • Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để triển khai nhà kính & những loại nhà khác phục vụ mục tiêu trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; triển khai chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm & những loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu học tập, tìm tòi thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống & đất trồng hoa, cây cảnh;

Để tính được thuế đất nông nghiệp mỗi năm người tiêu dùng đất sẽ cần nắm vững điều khoản về thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau:

3.1. Đối tượng nộp & chịu thuế thuế sử dụng đất nông nghiệp

- Đối tượng nộp thuế SDĐ Nông nghiệp là cá nhân tổ chức có sử dụng đất vào gia công nông nghiệp không gồm có tổ chức sử dụng đất vào gia công nông nghiệp đã chuyển sang thuê đất.

- Đối tượng chịu thuế là diện tích đất dùng vào gia công nông nghiệp gồm (đất trồng trọt, đất sự hiện diện nước nuôi trồng thuỷ sản & đất rừng trồng) không gồm có diện tích đất dùng vào gia công nông nghiệp nằm trong diện chịu tiền thuê đất.

Tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo luật hiện hành

3.2. Cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp mới nhất

Đất nông nghiệp tính thuế theo căn cứ đó là: Diện tích x hạng đất x định xuất thu

- Diện tích: Diện tích trong giấy chứng thực quyền sử dụng đất nông nghiệp

- Định xuất thuế tính bằng kg/thóc trên 1 đơn vị diện tích, theo hạng đất

- Hạng đất tính thuế: là hạng đất do xã, phường, thị trấn phân hạng & được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt ổn định 10 năm.

Trong đó hạng đất tính thuế quy ra định xuất tính thuế là:

 • Đối với đất trồng cây mỗi năm & đất sự hiện diện nước nuôi trồng thuỷ sản, định suất thuế (kg thóc/ha) là : hạng một : 550, hạng 2 : 460, hạng 3 : 370, hạng 4 : 280, hạng 5 : 180, hạng 6 : 50.
 • Đối với đất trồng cây lâu đời, định suất thuế (kg thóc/ha) là: hạng một : 650, hạng 2 : 550, hạng 3 : 400, hạng 4 : 200, hạng 5 : 80.
 • Mức thuế bằng một,3 lần so với cây ăn quả lâu đời trồng trên đất trồng cây mỗi năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng một, 2 & 3.
 • Mức thuế bằng một lần so với cây ăn quả lâu đời trồng trên đất trồng cây mỗi năm cùng hạng, nếu thuộc đất hạng 4,5 & 6.
 • Đối với cây lấy gỗ & những loại cây lâu đời thu họạch 1 lần, mức thuế bằng 4% giá trị sản lượng khai thác.

Tuy nhiên, tại giai đoạn hiện nay thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được miễn đến hết ngày 31/12/2020 theo Điều 4 Nghị quyết số 55/2010/QH12 & chỉnh sửa bổ sung tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 nhằm mục tiêu khuyến khích khởi phát nông nghiệp, vùng quê.

Cụ thể Nghị quyết số 55/2010/QH12 & chỉnh sửa bổ sung tại Nghị quyết số 28/2016/QH14 nêu rõ:

“Điều một. Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với tất cả diện tích đất nông nghiệp phục vụ tìm tòi, gia công test nghiệm; diện tích đất trồng cây mỗi năm có nhiều hơn 1 vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.

2. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với tất cả diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ nghèo.

3. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với tất cả diện tích đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây:

a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất để gia công nông nghiệp, gồm có cả đất được thừa kế, tặng cho, nhận chuyển quyền sử dụng đất;

b) Hộ gia đình, cá nhân là member bắt tay xã gia công nông nghiệp, nông trường viên, lâm trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của bắt tay xã, nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để gia công nông nghiệp theo điều khoản của pháp luật;

c) Hộ gia đình, cá nhân gia công nông nghiệp góp quyền sử dụng đất nông nghiệp của mình để thành lập bắt tay xã gia công nông nghiệp theo điều khoản của Luật bắt tay xã.

4. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp so với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp & các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để gia công nông nghiệp.

Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp & các đơn vị khác đang làm chủ nhưng vẫn không trực tiếp sử dụng đất để gia công nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để gia công nông nghiệp thì tiến hành thu hồi đất theo điều khoản của Luật đất đai; trong quá trình Nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp.”

Thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp điều khoản tại Nghị quyết này được tiến hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Trên đấy là tất cả những kiến thức giúp người tiêu dùng đất khám phá & tính được thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nhà đất, đất ở) & thuế sử dụng đất nông nghiệp nộp mỗi năm nhằm bảo đảm việc tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình cũng giống như tiến hành bổn phận nộp thuế chuẩn xác nhất.

Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 40,000đ.
Giá Từ 4,400đ.
Giá Từ 35,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 0đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 2,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 134,000đ.
Giá Từ 21,730đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 349,000đ.

Mở cửa chính ngôi nhà theo cách này, gia chủ sẽ được ‘trong ấm ngoài êm’

Cửa chính ngôi nhà là ranh giới phân bổ không gian bên trong nhà & trái đất bên ngoài. Nếu chủ nhà biết bố cục phương vị & bài trí chuẩn xác cửa

Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt nội thất mới nhất và các lưu ý

Nội dung bài viếtKinh nghiệm chọn thuê đơn vị thiết kế & thi công lắp đặt thiết kế bên trong Tìm hiểu những loại hợp đồng thiết kế thi công nội th

Điều kiện, thủ tục phân lô bán nền và kinh nghiệm mua bán chớ bỏ qua

Nội dung bài viết1. Hình thức phân lô bán nền là gì? 2. Các điều khoản mới nhất về phân lô bán nềnĐiều kiện lập dự án phân lô bán nềnQuy trình

Ôm mộng làm giàu từ đất, cặp vợ chồng

Bỏ ra một,67 tỷ việt nam đồng để mua đất nền phân lô tại Đồng Nai, anh Tài bị chôn vốn trong hơn 3 năm không lãi suất & chưa nghe đến một khi mớ

Nên để cây gì trên bàn thờ giúp đón lộc phước, rước bình an?

Nội dung bài viếtCây xanh có chưng trên bàn thờ không? Bàn thờ nên để cây gì? Cây phú quý Cây vạn lộc Cây phát tài (cây phất dụ) Cây đế vư

Vật phẩm, linh vật phong thủy theo tuổi, mệnh mang may mắn

Nội dung bài viếtÝ nghĩa các vật phẩm, linh vật phong thủy Vật phẩm, linh vật phong thủy theo tuổi Vật phẩm phong thủy theo mệnh Mệnh Kim Mệ

Có nên để phòng thờ đặt trên phòng bếp? Hóa giải ra sao?

Nội dung bài viếtPhòng thờ đặt trên gian bếp nhận được không? Có nên đặt bàn thờ ông Táo trên bếp không? Những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ khác cần

Lưu ý khi vay vốn ngân hàng mua nhà đất, trường hợp không được vay

Nội dung bài viết1. Các đối tượng được vay vốn ngân hàng 2. Các đối tượng được vay vốn bank chế độ xã hội 3. Đối tượng vay vốn bank không thế ch

Nên mua nhà thời điểm nào? Mua chung cư thời điểm này nên không?

Nội dung bài viếtThời điểm nên chọn mua địa ốc, chung cư để có giá rẻ nhất Mua nhà vào giai đoạn cuối năm Mua nhà với giá địa ốc tốt vào tháng 3

Lối đi trong nhà bên trái hay phải? Các chú ý về hành lang theo phong thủy

Nội dung bài viếtHướng hành lang trong nhàChiều rộng lối đi trong nhàCác vật trang trí lối đi trong nhàChú ý khi lắp la phông ở lối điCác vậ

Nắm rõ điều kiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng

Nội dung bài viết1. Chủ có trong tay công trình là người tiêu dùng đấta. Cộng đồng cư dân, hộ gia đình, cá nhân trong nướcb. Cộng đồng cư dân, h

Chiêu bán nhà nhanh, lời cao thoát cảnh trầy trật ‘cắt lỗ’ thoát hàng

Chỉ bằng vài mẹo dễ dàng trong số đó lưu ý đến nhân tố phong thuỷ, chủ nhà có thể sớm bán được ngôi nhà có giá hàng tỷ việt nam đồng 1 cách đơn