Cập nhật quy định thu hồi đất và giá đền bù giải phóng mặt bằng

Nội dung bài viết

 1. Quy định thu hồi, bồi thường đất đai hiện hành
  1. Thu hồi, bồi thường đất là gì?
  2. Các tình huống bị tịch thu đất
   1. Thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh
   2. Thu hồi đất nhằm mục đích khởi phát kinh tế - xã hội vì ích lợi đất nước, công công
   3. Thu hồi đất trái pháp luật, vi phạm pháp luật về đất đai
   4. Thu hồi đất cho tự nguyện trả đất, kết thúc việc sử dụng đất theo pháp luật, có nguy cơ tác động, đe dọa tính mạng
   5. Các tình huống thu hồi đất từ ngày 3/3/2017
  3. Thẩm quyền về thu hồi đất đai theo luật định
   1. Thẩm quyền thu hồi đất đai của UBND cấp huyện
   2. Thẩm quyền thu hồi đất đai của UBND tỉnh
  4. Quy trình, trình tự thủ tục thu hồi đất đai hợp pháp
  5. Quy định về khiếu nại quyết định thu hồi đất
  6. Quy định cưỡng chế khi thu hồi đất
   1. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất
   2. Điều kiện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất
   3. Trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất
 2. Quy định pháp luật về đền bù đất đai khi thu hồi
  1. Các tình huống được bồi thường khi thu hồi đất
  2. Các tình huống không được bồi thường khi thu hồi đất
  3. Quy định về giá bồi thường đất, trợ giúp khi thu hồi đất mới nhất
   1. Nguyên tắc bồi thường thu hồi đất
   2. Căn cứ khẳng định giá đất bồi thường
   3. Cách tính đền bù khi Nhà nước thu hồi đất
  4. Quy định về trợ giúp khi thu hồi đất

Thu hồi đất & chế độ đền bù bồi thường đất đai là 1 trong những vấn đề pháp lý được đa số chúng ta quan tâm & tác động trực tiếp tới quyền lợi của người tiêu dùng đất, có trong tay nhà & tài sản gắn liền với đất. Cho nên, khi có các quyết định thu hồi đất cũng là thời điểm các vấn đề tranh luận về việc đất đó nhận được thu hồi hay không, thu hồi có đúng trình tự pháp luật, giá đền bù thu hồi đất nông nghiệp, đất ở… là bao nhiêu?

Có quá nhiều các vấn đề có liên quan đến vấn đề thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất đai, đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng mà người tiêu dùng đất cần biết để bảo đảm việc bảo vệ quyền lợi của mình khi nằm trong diện bị tịch thu đất.

Ancu.me site thông tin địa ốc 1 ngày ngày giai đoạn thời điểm ngày hôm nay sẽ hỗ trợ bạn làm rõ các chế độ thu hồi đất & bồi thường thu hồi đất những loại hỗ trợ bạn nắm vững quyền lợi & tiến hành bổn phận của mình so với các chế độ đất đai, tránh xảy ra những tranh chấp, xích míc, kiện tụng mất quyền lợi hoặc thực trạng chống đối khiến mình bị thiệt hại.

Quy định thu hồi, bồi thường đất đai mới nhất

Quy định thu hồi, bồi thường đất đai hiện hành

Thu hồi, bồi thường đất là gì?

Thu hồi đất là việc nhà nước có quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước cho phép sử dụng đất hoặc thu lại đất của người tiêu dùng đất vi phạm pháp luật về làm chủ đất đai.

Bồi thường đất đai là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất so với diện tích đất đã thu hồi của người tiêu dùng đất theo điều khoản của pháp luật.

Tùy theo mỗi kiểu đất, tình huống thu hồi đất mà sẽ có các chế độ về đền bù, bồi thường đất & trợ giúp ổn định cuộc sống, gia công, chi phí đầu tư vào đất bảo đảm quyền lợi chính đáng, đúng pháp luật của người có quyền sử dụng đất bị tịch thu.

Các tình huống bị tịch thu đất

Căn cứ để thu hồi & bồi thường đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất so với cá nhân, hộ gia đình, tổ chức đang sử dụng đất ngày nay sẽ dựa vào điều khoản tại Luật đất đai 2013 & Nghị định 01/2017/NĐ-CP chỉnh sửa Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 điều khoản cụ thể thi hành một vài điều của Luật đất đai, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP điều khoản về giá đất & Nghị định số 47/2014/NĐ-CP điều khoản về bồi thường, trợ giúp, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo điều khoản của pháp luật đất đai thì quyết định thu hồi đất so với các tình huống sau:

Thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh

Trong tình huống nhà nước cần sử dụng đất phục vụ cho quốc phòng an ninh trong các tình huống sau đây sẽ được phép ra quyết định thu hồi đất của người có quyền sử dụng đất.

 • Làm nơi đóng quân, hội sở làm việc;
 • Xây dựng căn cứ quân sự; triển khai công trình phòng thủ đất nước, trận địa & công trình đặc biệt về quốc phòng, an ninh;
 • Xây dựng ga, cảng quân sự;
 • Xây dựng công trình công nghiệp, khoa học & technology, văn hóa, thể dục phục vụ trực tiếp cho quốc phòng, an ninh;
 • Xây dựng kho tàng của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Làm trường bắn, thao trường, bãi test vũ khí, bãi hủy vũ khí;
 • Xây dựng cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, phòng khám, nhà an dưỡng của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Xây dựng nhà công vụ của lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Xây dựng cơ sở giam giữ, cơ sở giáo dục do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an làm chủ.

Thu hồi đất nhằm mục đích khởi phát kinh tế - xã hội vì ích lợi đất nước, công công

Điều 62 – Luật đất đai 2013 điều khoản các tình huống thu hồi đất nhằm khởi phát kinh tế xã hội, ích lợi quốc sản xuất công gồm có các tình huống sau:

 • Thực hiện các dự án quan trọng đất nước do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất;
 • Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất;
 • Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất;

Các tình huống bị tịch thu đất

Thu hồi đất trái pháp luật, vi phạm pháp luật về đất đai

Việc thu hồi đất sẽ vận dụng với những tình huống người tiêu dùng đất lấn chiếm bất hợp pháp, sử dụng đất sai, trái mục đích, khai thác sử dụng chưa hợp lý… vi phạm pháp luật, chế độ đất đai gồm có các hành vi điều khoản tại điều 64 Luật Đất Đai 2013 như sau:

“Sử dụng đất không đúng mục tiêu đã được Nhà nước giao, cho thuê, xác nhận quyền sử dụng đất & đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục tiêu mà tiếp đó vi phạm;

Người sử dụng đất cố tình tàn phá đất;

Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

Đất không được sang nhượng, tặng cho theo điều khoản của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

Đất được Nhà nước giao để làm chủ mà để bị lấn, chiếm;

Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo điều khoản của Luật này mà người tiêu dùng đất do thiếu bổn phận để bị lấn, chiếm;

Người sử dụng đất không tiến hành bổn phận so với Nhà nước & đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

Đất trồng cây mỗi năm không được dùng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu đời không được dùng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được dùng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

Quy định về thu hồi đất quy hoạch dự án (xây dựng khu công nghiệp, chung cư, công trình công ích xã hội..) chậm tiến độ: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để tiến hành dự án đầu tư mà không được dùng trong thời hạn 12 tháng liên tiếp hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng đối với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ lúc nhận bàn giao đất trên thực địa phải mang đất vào sử dụng; tình huống không mang đất vào sử dụng thì CĐT được gia hạn sử dụng 24 tháng & phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với thời gian chậm tiến độ tiến hành dự án trong quá trình này; hết thời hạn được gia hạn mà CĐT vẫn chưa mang đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất & tài sản gắn liền với đất, trừ tình huống do bất khả kháng.”

Thu hồi đất cho tự nguyện trả đất, kết thúc việc sử dụng đất theo pháp luật, có nguy cơ tác động, đe dọa tính mạng

Điều  65 – Luật đất đai 2013 chỉ rõ các tình huống thu hồi đất này như sau:

“Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có xuất xứ từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người tiêu dùng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất mỗi năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;

Cá nhân sử dụng đất chết mà không hề có người thừa kế; (thu hồi đất của người đã chết)

Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;

Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng vẫn không được gia hạn;

Đất ở trong vùng bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người con người;

Đất ở có nguy cơ sụt lún, sạt lở, bị tác động bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người con người.”

Các tình huống thu hồi đất từ ngày 3/3/2017

Người sử dụng đất không tiến hành, tiến hành không đầy đủ bổn phận với Nhà nước như: nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo điều khoản, đã bị cưỡng chế tiến hành nhưng vẫn không chấp hành.

Thẩm quyền về thu hồi đất đai theo luật định

Thẩm quyền về thu hồi đất đai theo luật định

Để cân nhắc giấy quyết định thu hồi đất được ban hành đúng hay sai thẩm quyền hay không thì cần lưu ý điều khoản về thẩm quyền thu hồi đất đai được phân thành 2 tình huống theo điều khoản tại điều 66 Luật đất đai 2013 gồm có

Thẩm quyền thu hồi đất đai của UBND cấp huyện

 • Quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện nếu đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
 • Quyết định thu hồi đất ở của người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế được có trong tay nhà ở tại Việt Nam (VN).

Thẩm quyền thu hồi đất đai của UBND tỉnh

 • Quyết định thu hồi đất so với tổ chức, cơ sở tôn giáo người Việt định cư ở quốc tế, tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế, trừ tình huống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là Thu hồi đất ở của người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế được có trong tay nhà ở tại Việt Nam (VN).

 • Trong tình huống đất thu hồi thuộc quyền sử dụng của tổ chức & cá nhân thì UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền ra các quyết định thu hồi.

 • Quyết định thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Trong đó, UBND cấp tỉnh có thể trực tiếp ra quyết định thu hồi đất hoặc có thể hủy quyền cho UBND cấp huyện trực tiếp ra quyết định thu hồi đất nằm trong diện phải, được thu hồi.

Xem: Mẫu quyết định thu hồi đất của UBND huyện, tỉnh

Quy trình, trình tự thủ tục thu hồi đất đai hợp pháp

Theo điều khoản về thu hồi giấy chứng thực qsd đất thì trình tự tiến hành như sau:

Xây dựng & triển khai kế hoạch thu hồi đất, điều tra, thăm dò, đo đạc, kiểm đếm

Trình thự này được tiến hành như sau: Thông báo thu hồi đất chậm đặc biệt là 90 ngày so với thu hồi đất nông nghiệp (trồng lúa, đất rừng gia công, đất rừng phòng hộ, đất đặc dụng và 180 ngày nếu là thu hồi đất phi nông nghiệp, đất khai hoang (đất ở, ao, đất lúa, đất ruộng) để làm đường… sẽ phải bản tin thu hồi đất cho người bị tịch thu đất biết trước lúc ra quyết định thu hồi đất. Trong đó content bản tin sẽ phải có:
Kế hoạch thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, điều tra, thăm dò, đo đạc, kiểm đếm.

 • Thông báo đến mỗi người dân & trên các phương tiện kiến thức đại chúng.
 • Nếu có tình huống không bắt tay trong công việc điều tra, thăm dò, đo đạc, kiểm đếm thì UBND cấp xã có bổn phận vận động thuyết phục người dân tham dự, làm giảm thực trạng cưỡng chế.

Nếu sau 10 ngày đã vận động thuyết phục kiểm đếm mà người tiêu dùng đất vẫn không kết hợp thì chủ tịch UBND cấp huyện phát hành quyết định kiểm đếm.

Lập, thẩm tra biện pháp bồi thường, trợ giúp, tái định cư

Hướng dẫn quá trình thủ tục thu hồi đất sau thời điểm lập, thẩm tra biện pháp bồi thường, trợ giúp, tái định cư sẽ gồm có:

 • Tổ chức thu hồi, giải phóng mặt bằng kết hợp UBND xã lấy quan điểm biện pháp bồi thường… theo hình thức họp trực tiếp thỏa thuận bồi thường thu hồi đất bằng văn bản có các nhận của thay mặt UBND xã, MTTQ cấp xã, thay mặt người có đất bị tịch thu.
 • Niêm yết public biện pháp bồi thường, trợ giúp, tái định cư tại hội sở Ủy bản xã, điểm sinh hoạt chung của khu cư dân nơi có đất thu hồi.
 • Tổng vừa ý kiến đóng góp bằng văn bản số lượng quan điểm chấp nhận & không chấp nhận, quan điểm khác với biện pháp đền bù, trợ giúp. Tổ chức đối thoại với các tình huống chưa chấp nhận để trình lên cơ quan có thẩm quyền.

Ra quyết định thu hồi đất, kiểm duyệt & tổ chức tiến hành biện pháp bồi thường, trợ giúp, tái định cư

Sau khi tiến hành trình tự bản tin, tổ chức thỏa thuận bồi thường với người tiêu dùng đất, cơ quan có thẩm quyền thẩm tra biện pháp bồi thường, trợ giúp, tái định cư trước lúc trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

UBND cân nhắc & ra quyết định thu hồi, kiểm duyệt các plan tổ chức tiến hành bồi thường, trợ giúp, cho phí...

Quy trình, trình tự thủ tục thu hồi đất đai hợp pháp

Quy định về khiếu nại quyết định thu hồi đất

Trong tình huống có khiếu nại về quyết định thu hồi đất thì người tiêu dùng đất là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có đất bị tịch thu có thể khiếu nại về quyết định thu hồi theo điều khoản của pháp luật về khiếu nại.

Tải: Mẫu đơn kiện bị tịch thu, bồi thường đất

Người có đất bị tịch thu tuy nhiên chưa có hiệu quả giải quyết khiếu nại vẫn phải tiến hành quyết định thu hồi đất, nếu chống đối sẽ bị tịch thu đất bằng quyết định theo thủ tục cưỡng chế thu hồi đất.

Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có tóm lại việc thu hồi đất trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế, hủy quyết định thu hồi đất đã phát hành & bồi thường thiệt hại do quyết định đó gây nên nếu như có.

Nếu thu hồi đất có liên quan đến quyền lợi của tổ chức, cá nhân khác trong công việc sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật khác có liên quan thì vẫn thực hiện thu hồi, cưỡng chế thu hồi đất mà chưa hẳn chờ khi giải quyết xong quyền & bổn phận liên quan giữa người có đất thu hồi & tổ chức cá nhân đó theo điều khoản của luật có liên quan.

Ví dụ: hợp đồng mua bán nhà đất đang nằm trong diện thu hồi hoặc, thu hồi đất bị thế chấp.

Quy định cưỡng chế khi thu hồi đất

Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền phát hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất & tổ chức tiến hành cưỡng chế.

Điều kiện tiến hành cưỡng chế thu hồi đất

 • Người sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi đất dù đã được UBND xã, mặt trận tổ quốc xã vận động, thuyết phục thì sẽ bị cưỡng chế.
 • Quyết định cưỡng chế tiến hành quyết định thu hồi đất được niêm phong tại hội sở UBND xã & địa điểm sinh hoạt chung của cư dân nơi có đất thu hồi.
 • Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành;
 • Người bị cưỡng chế đã có được quyết định cưỡng chế tiến hành quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành. Nếu chối từ nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt thì UBND xã lập biên bản.

Trình tự, thủ tục tiến hành cưỡng chế thu hồi đất

- Lập Ban tiến hành cưỡng chế do Chủ tịch UBND huyện ra quyết định

- Ban tiến hành cưỡng chế sẽ thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế

 • Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì lập biên bản ghi nhận sự chấp hành & ban giao đất tiến hành chậm nhất sau một tháng kể từ ngày lập biên bản.
 • Nếu người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định định thì ban cưỡng chế tổ chức tiến hành cưỡng chế.

- Quy trình cưỡng chế:

 • Yêu cầu người bị cưỡng chế & người có liên quan ra khỏi khu đất & tự chuyển tài sản. Nếu không thì ban cưỡng chế sẽ có bổn phận di dời người bị cưỡng chế, tài sản, người có liên quan ra khỏi khu đất.
 • Nếu người bị cưỡng chế chối từ nhận tài sản thì lập biên bản & tiến hành bảo quản, bản tin cho người có tài sản nhận lại.

Chi phí cưỡng chế thu hồi đất ai chịu? Câu replay đây là do người bị cưỡng chế chịu bởi hành vi không chấp hành quyết định gây nên những chi phí cho việc cưỡng chế. Người bị cưỡng chế sẽ phải chịu chi phí thi hành cưỡng chế, lưu kho bảo quản tài sản...

Nhìn chung chế độ thu hồi đất đai về trình tự, thủ tục, thẩm quyền của Luật đất đai 2013 đối với thu hồi đất theo luật đất đai 2003 đã chứa nhiều điểm mới nhằm bảo đảm hoạt động thu hồi đất thuận lợi, tránh khiếu nại, khiếu kiện & bảo đảm public minh bạch, bảo vệ quyền lợi của cư dân hơn.

Quy định pháp luật về đền bù đất đai khi thu hồi

Hỗ trợ, bồi thường thu hồi đất đai là 1 trong những vấn đề được quan tâm bởi tác động tới quyền lợi của người có đất bị tịch thu. Pháp luật đã điều khoản về trình tự, thủ tục về thu hồi đất đai & chế độ hồi thường thu hồi đất so với các tình huống chi tiết.

Trong đó, khẳng định rõ các tình huống được & không được bồi thường khi thu hồi đất, điều khoản về các căn cứ khẳng định giá bồi thường, trợ giúp, tái định cư so với thu hồi đất ở, đất nông nghiệp, thu hồi đất công ích, rừng gia công, lâm nghiệp, đất ao, mặt nước… so với cá nhân, tổ chức, người thuê đất hay người có quyền sử dụng đất, nhà ở & tài sản gắn liền với đấy.

Dưới đây mà một vài những điều khoản pháp luật đền bù đất giải tỏa là đất nông nghiệp, thổ cư đất ở… hiện hành.

Chính sách pháp luật về đền bù đất đai khi thu hồi

Các tình huống được bồi thường khi thu hồi đất

Điều 75 Luật đất đai 2013 nêu rõ các tình huống sử dụng đất được bồi thường khi bị tịch thu bao gồm:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chưa hẳn là đất thuê trả tiền thuê đất mỗi năm, có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở & quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện (ĐK) để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của Luật này mà chưa được cấp, trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.”

Người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế thuộc đối tượng được có trong tay nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (VN) mà có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện (ĐK) được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của Luật này mà chưa được cấp.”

Khoản 2 điều 77 Luật Đất đai 2013 quy định: Đối với đất nông nghiệp đã dùng qua trước 1/7/2004 mà người tiêu dùng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gia công nông nghiệp nhưng vẫn không có Giấy chứng thực (thu hồi đất không hề có sổ đỏ) hoặc không đủ điều kiện (ĐK) để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của Luật này thì được bồi thường so với diện tích đất thực chất đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp.

Các tình huống không được bồi thường khi thu hồi đất

Thu hồi quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng pháp luật của công dân chắc chắn rằng là nhà nước sẽ phải đền bù đất. Đồng thời, so với các tình huống sử dụng, có trong tay tài sản gắn liền với đất trái, vi phạm pháp luật sẽ không được đền bù đất.

Trong đó các các tình huống thu hồi đất không được đền bù đất tuy nhiên được đền bù tài sản trên đất & chi phí đầu tư vào đất còn lại & tình huống không được đền bù & trợ giúp gì phí gì.

Trường hợp không được bồi thường khi thu hồi đất, được đền bù chi phí đầu tư

Khoản một Điều 76 của Luật Đất đai điều khoản về trường hợp không được bồi thường khi thu hồi đất, được đền bù chi phí đầu tư bao gồm:

 • Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ tình huống đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân được giao đất để trực tiếp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức điều khoản.
 • Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc tình huống có thu tiền sử dụng đất tuy nhiên được miễn tiền sử dụng đất;
 • Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê tuy nhiên được miễn tiền thuê đất, trừ tình huống hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do tiến hành chế độ so với người có công với cách mạng;
 • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
 • Đất nhận khoán để gia công nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Trường hợp thu hồi đất chưa hẳn bồi thường về đất

Các điều khoản về Nhà nước thu hồi đất chưa hẳn bồi thường đất được điều khoản tại Điều 82 Luật Đất đai 2013.

Trường hợp thu hồi đất mà chưa hẳn bồi thường tài sản gắn liền với đất

Nhà nước thu hồi đất chưa hẳn bồi thường tài sản gắn liền với đất nếu đất thu hồi thuộc điều khoản tại Điều 92 Luật Đất đai 2013.

Quy định về giá bồi thường đất, trợ giúp khi thu hồi đất mới nhất

Giá đền bù đất nông nghiệp 2018, giá đền bù đất thổ cư, giá đền bù giải phóng mặt bằng, đền bù đất theo giá nhà nước hay đền bù giải phóng mặt bằng theo giá thị trường… là những câu hỏi của những người tiêu dùng đất muốn khám phá nhằm khẳng định rõ quyền lợi & bổn phận của mình.

Những vấn đề mức khung giá đền bù đất đai khi thu hồi đất vô cùng stress & còn nhiều tranh luận bởi nó tác động tới số tiền, trợ giúp được nhận khi đất đai bị tịch thu. Ancu.me sẽ share với chúng ta những điều khoản về giá bồi thường đất theo luật hiện hành hỗ trợ bạn hiểu & nắm vững các nguyên tắc về luật đền bù đất đai mới nhất ngày nay gồm có chi phí bồi thường & trợ giúp khi thu hồi đất.

Những người tiêu dùng đất thuộc tình huống được nhận bồi thường khi thu hồi đất sẽ được đền bù theo điều khoản định sau:

Nguyên tắc bồi thường thu hồi đất

Điều 74 Luật đất đai 2013 điều khoản về nguyên lý bồi thường thu hồi đất như sau:

“2. Việc bồi thường được tiến hành bằng sự việc giao đất có cùng mục tiêu sử dụng với kiểu đất thu hồi, nếu không hề có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất chi tiết của kiểu đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại giai đoạn quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, public, kịp thời & đúng điều khoản của pháp luật.”

Như vậy, có 2 biện pháp bồi thường đất đó là:

 • Bồi thường đất mới có cùng kiểu đất thu hồi
 • Nếu tình huống không hề có đất để bồi thường thì bồi thường bằng tiền theo giá đất chi tiết của mỗi kiểu đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại giai đoạn ra quyết định thu hồi.

Căn cứ khẳng định giá đất bồi thường

Xác định giá đất bồi thường khi thu hồi được hưởng tại điều khoản khoản 3, 4, Điều 114 cụ thể:

 • Giá đất cụ thể: do UBND tỉnh quyết định (khoản 3 Điều 114)
 • Giá đất của UBND cấp tỉnh được xem là căn cứ: “Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất” (điểm d khoản 4 điều 114)

Như vậy giá đất bồi thường thu hồi sẽ dựa vào quyết định của UBND tỉnh có đất thu hồi. Mỗi địa phương cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương sẽ có quyết định về giá đất mỗi năm so với mỗi kiểu đất để làm căn cứ khẳng định tiền bồi thường khi thu hồi đất đai.

Do đó, mức đền bù đất nông nghiệp 2018, 2019… hay bảng giá đền bù đất thổ cư, đất ở sẽ không dựa vào điều khoản của Chính Phủ mà nó sẽ dựa vào quyết định khung giá đất mỗi năm theo Quyết định của UBND. Nó sẽ đổi thay mỗi năm, theo mỗi chế độ của tỉnh, TP trực thuộc trung ương mà cơ quan làm chủ đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có tính năng tư vấn khẳng định giá đất để tư vấn khẳng định giá đất chi tiết & trình UBND tỉnh cân nhắc, kiểm duyệt, ra quyết định giá đất của năm đó.

Căn cứ khẳng định giá đất bồi thường

Cách tính đền bù khi Nhà nước thu hồi đất

Việc tính giá đất đền bù, trợ giúp khi nhà nước thu hồi đất sẽ dựa vào tình huống thu hồi đất của gia đình có thuộc tình huống được bồi thường, trợ giúp hay không.

- Trường hợp Nhà nước thu hồi đất có giấy má về quyền sử dụng đất

Cách khẳng định giá đất chi tiết để tính bồi thường cho người tiêu dùng đất khi có giấy chứng thực quyền sử dụng đất như sau:

 • Về đất: Phần diện tích đất ở được xác nhận trong hạn mức giao đất ở tại địa phương, được tính bồi thường theo đơn giá đất do UBND tỉnh nơi có đất điều khoản.
 • Về nhà ở triển khai trên đất: được bồi thường theo điều khoản tại Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

- Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không hề có giấy má về quyền sử dụng đất tuy nhiên có đủ điều kiện (ĐK) cấp Giấy chứng thực QSDĐ

Trường hợp này sẽ được hồi thường bằng tiền theo giá đất của kiểu đất đã được xác nhận điều khoản tại Khoản một, 2 Điều 13 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, trợ giúp, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Đền bù tài sản gắn liền với đất thu hồi

Điều 88 khoản một Luật Đất đai 2013 quy định: nếu Nhà nước có thu hồi đất của người tiêu dùng đất mà có tài sản đúng pháp luật gắn liền với đất bị thiệt hại sẽ sẽ phải bồi thường theo điều khoản tại Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Quy định về trợ giúp khi thu hồi đất

Quy định về trợ giúp khi thu hồi đất

Thu hồi đất nông nghiệp nhận được tái định cư, được hộ trợ những gì?...  Khi thu hồi về đất đai thi ngoài chế độ bồi thường, đền bù đất đai thì sẽ có những chế độ trợ giúp khi Nhà nước thu hồi đất được nhà nước điều khoản tại Điều 83 Luật đất đai 2013 như sau:

“1. Nguyên tắc trợ giúp khi Nhà nước thu hồi đất:

a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo điều khoản của Luật này còn được Nhà nước cân nhắc hỗ trợ;

b) Việc trợ giúp phải đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, public & đúng điều khoản của pháp luật.

2. Các khoản trợ giúp khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Hỗ trợ ổn định cuộc sống & sản xuất;

b) Hỗ trợ đào tạo, biến đổi nghề & search việc làm so với tình huống thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gia công nông nghiệp; thu hồi đất ở phối hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di dời chỗ ở;

c) Hỗ trợ tái định cư so với tình huống thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế mà phải di dời chỗ ở;

d) Hỗ trợ khác.”

Ví dụ: phương pháp tính đền bù đất nông nghiệp khi thu hồi đất như sau:

Khi thu hồi đất nếu thuộc tình huống được bồi thường đất & trợ giúp chi phí, việc làm... thì sẽ được xem như sau:

Tiền bồi thường:

 • Bồi thường đất: (diện tích) x (giá đất tính bồi thường do tỉnh quy định) - Cái này nên update theo quyết định mới nhất
 • Bồi thường sản lượng do chưa đến kỳ thu hoạch(thu hoạch rồi cũng BT): (diện tích) x (giá đất tính bồi thường do tỉnh điều khoản tính theo kilo) - theo mức sản lượng trung bình

Tiền hỗ trợ: 

 • Hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư: (diện tích) x (giá đất tính bồi thường do tỉnh quy định) (diện tích) x (giá đất ở trong khu vực) x 50%
 • Hỗ trợ khác bao gồm:

+ Hỗ trợ ổn định sản xuất: (diện tích) x (đơn giá do tỉnh quy định)

+ Hỗ trợ biến đổi nghề & tạo việc làm: (diện tích)* (đơn giá bồi thường đất như mục đầu) x 2,5 hay 3 lần (phụ thuộc vào quyết định của mỗi tỉnh)

Chọn một trong 2 kiểu trợ giúp khách là ổn định gia công hay biến đổi nghề & tạo việc làm (nếu cái nào cai hơn thì tính). Tiền trợ giúp được tính cho hộ gia đình cá nhân trực tiếp gia công nông nghiệp mà không tính cho chủ có trong tay là người làm công việc chính khác ngoài gia công nông nghiệp

+ Hỗ trợ ổn định đời sống: thường tính quy đổi từng nhân khẩu gia công nông nghiệp 30kg gạo tính theo giá thị trường trong từ 3-6 tháng sau thời điểm thu hồi

Trên đấy là tất cả những chế độ pháp luật thu hồi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp & bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng. Hy vọng những share cụ thể trên đây sẽ giúp người dân nắm được các chế độ, bổn phận, quyền lợi khi có quyết định thu hồi đất, chế độ trợ giúp, đền bù tài sản gắn liền với đất bị thiệt hại.

Mời độc giả đọc thêm bài viết: Đất thổ cư là gì, có làm được sổ hồng & xây nhà được không?

Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 5,900đ.
Giá Từ 349,000đ.
Giá Từ 88,000đ.
Giá Từ 2,000đ.
Giá Từ 3,999đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 31,000đ.
Giá Từ 199,000đ.
Giá Từ 10,000đ.
Giá Từ 3,390,000đ.
Giá Từ 2,000đ.
Giá Từ 40,000đ.

Quy định về tranh chấp lối đi chung: Thủ tục, mẫu đơn giải quyết

Nội dung bài viếtQuy định về lối đi chung Tranh chấp lối đi chung là gì? Quy định về lối đi qua, lối đi chung Thẩm quyền, trình tự thủ tục tra

Phong thủy cầu thang: Cách tính, chia bậc, thiết kế, bố trí

Nội dung bài viếtCách tính bậc cầu thang đẹp Cách tính cầu thang sinh lão bệnh tử Cách tính mét dài cầu thang Cách tính độ dốc cầu thang hợp l

Vị trí ao hồ nước hợp phong thủy để tránh rước họa vào nhà

Nội dung bài viếtPhong thủy ao hồ tránh phạm Tác dụng của phong thủy hồ nước trước nhà Những cấm kỵ khi tạo ao hồ cho nhà ở Các hướng, vị trí

Nên để cây gì trên bàn thờ giúp đón lộc phước, rước bình an?

Nội dung bài viếtCây xanh có chưng trên bàn thờ không? Bàn thờ nên để cây gì? Cây phú quý Cây vạn lộc Cây phát tài (cây phất dụ) Cây đế vư

Phân loại, phân cấp các nhóm công trình xây dựng cụ thể nhất

Nội dung bài viếtI. Phân kiểu & phân cấp các công trình xây dựngCách phân kiểu công trình xây dựngPhân kiểu các cấp công trình xây dựngII. Quy

Bóc mẽ chiêu phù phép sổ đỏ giả tránh những cú lừa tiền tỷ

Sổ đỏ fake đang là vấn nạn tác động nghiêm trọng đến tâm lý của những người mua bán BĐS . Tìm hiểu cách nhận biết sổ hồng thật fake sẽ giúp ngườ

Trình tự xử lý hành vi lấn chiếm đất đai và mẫu đơn kiện, tố cáo

Nội dung bài viếtLấn chiếm đất là gì, các tình huống lấn chiếm đất đai Lấn chiếm đất đai là gì? Các tình huống lấn chiếm đất Đất lấn chiếm nhậ

Loại đất nào không được chuyển nhượng mua bán, tặng cho hiện nay?

Nội dung bài viếtI. Các tình huống không được sang nhượng quyền sử dụng đất chung Phải có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất Đất có tranh chấp kh

Nhà trồng cây dây leo theo phong thủy vận may tới khó ngờ

Hiện nay việc trồng cây dây leo trong nhà & trồng cây dây leo trước nhà không những là sự chọn lựa tiên phong nhằm mục tiêu biến không gian sống của c

Cách bố trí phong thủy nhà bếp, hướng xây, đặt bếp theo tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtCách sắp xếp phong thủy căn bếp Xem hướng đặt bếp theo tuổi 12 con giáp Xem hướng đặt bếp theo mệnh Phong thủy đặt bếp gas, b

Mẹo làm đá đông tức thì, tiết kiệm cả triệu tiền điện mỗi năm

Mẹo này vô cùng dễ dàng tuy nhiên kết quả kinh ngạc. 1. Nguyên nhân tủ lạnh làm nước đá chậm?Đầu tiên, ta có thể chứng minh việc tủ lạnh l

Quy định về hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ

Nội dung bài viếtI. Quy định hệ số sử dụng đấtHệ số sử dụng đất là gì?Hệ số sử dụng đất điều khoản ở đâu?Hướng dẫn phương pháp tính hệ số sử d