Chi phí, thời hạn bảo hành công trình xây dựng và nhà ở

Nội dung bài viết

 1. I.  Bảo hành công trình nhà ở, công trình triển khai là gì?
  1. Bảo hành công trình triển khai là gì?
  2. Bảo hành công trình nhà ở là gì?
 2. II. Quy định bảo hành công trình công trình triển khai
  1. Chủ thể, content bảo hành công trình xây dựng
  2. Quy định thời hạn, thời gian bảo hành công trình xây dựng
  3. Trách nhiệm & quá trình bảo hành công trình xây dựng
  4. Chi phí bảo hành công trình xây dựng
 3. III. Quy định bảo hành công trình nhà ở
  1. Chủ thể có bổn phận bảo hành
  2. Điều kiện bảo hành công trình nhà ở
  3. Quy định thời gian bảo hành công trình nhà ở

I.  Bảo hành công trình nhà ở, công trình triển khai là gì?

Bảo hành công trình triển khai là gì?

Theo điều khoản tại khoản một Điều 3 Luật Nhà ở 2014 định nghĩa: “Công trình triển khai là mặt hàng được chia thành bởi sức lao động của con người, vật liệu triển khai, được link, định vụ với đất, có thể gồm có phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước & phần trên mặt nước, được thi công theo thiết kế. Công trình triển khai gồm có công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp & khởi phát vùng quê, công trình hạ tầng kỹ thuật & công trình khác.”

Trong đó, pháp luật điều khoản các thông tin liên quan đế bảo hành công trình triển khai nhằm bảo đảm trách nghiệm bổn phận của nhà thầu so với công trình triển khai đã thi công. Cụ thể, định nghĩa bảo hành công trình triển khai là gì được hiểu theo điều khoản tại Khoản 17 Điều 3 Nghị định 46/2015/NĐ-CP về làm chủ chất lượng & bảo trì công trình triển khai như sau:

“Bảo hành công trình triển khai là sự cam đoan của nhà thầu về bổn phận xử lý, sửa chữa trong 1 thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong thời gian khai thác, sử dụng công trình xây dựng”.

Quy định bảo hành công trình triển khai, nhà ở mới nhất

Bảo hành công trình nhà ở là gì?

Bảo hành công trình nhà ở là 1 điều khoản cụ thể của vấn đề bảo hành công trình triển khai theo điều khoản pháp luật . Bởi lẽ theo điều khoản của pháp luật Nhà ở thì công trình triển khai bao gồm:

 • Công trình dân dụng
 • Công trình công nghiệp
 • Công trình giao thông
 • Công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn
 • Công trình hạ tầng kỹ thuật & các công trình khác.

Trong đó công trình dân dụng gồm có công trình dân dụng sẽ bao gồm: nhà ở, nhà & công trình công cộng. Vì thế, điều khoản chung về bảo hành công trình triển khai sẽ gồm có bảo hành công trình nhà ở tuy nhiên cùng lúc, sẽ có những quy định về bảo hành công trình nhà ở cụ thể & khác biệt cho nhà thầu thi công nhà, nhà ở có trách nhiều bảo đảm chất lượng cho công trình.

II. Quy định bảo hành công trình công trình xây dựng

Các điều khoản bảo hành & bảo trì công trình triển khai ngày nay được thực căn cứ theo các văn bản pháp lý đó là:

 1. Luật triển khai năm 2014
 2. Luật Nhà ở 2014
 3. Luật kinh doanh BĐS 2014
 4. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP điều khoản về làm chủ chất lượng & bảo trì công trình triển khai.

Theo pháp luật hiện hành thì bổn phận bảo hành công trình triển khai được điều khoản với các content cơ bản như sau:

Chủ thể, content bảo hành công trình xây dựng

Theo điều khoản chủ thể có bổn phận bảo hành công trình triển khai được xem là nhà thầu thi công & nhà thầu cung cấp các trang bị công trình. Cụ thể theo điều khoản về bổn phận bảo hành công trình triển khai theo Luật Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP đề ra so với mỗi chủ thể có tham dự vào triển khai & khởi phát công trình triển khai đó là:

- Nhà thầu thi công: Chịu bổn phận bảo hành công trình triển khai theo mỗi đòi hỏi của hạng mục triển khai, công trình triển khai bao gồm: xử lý, sửa chữa công trình triển khai trong quá trình bảo hành công trình triển khai điều khoản chi tiết so với mỗi kiểu công trình.

Đặc biệt so với điều khoản bảo hành công trình triển khai nhà ở thì tùy vào mức độ cần xử lý, sửa chữa trong quá trình bản hành theo điều khoản với nhà ở nhà thầu sẽ phải bảo hành các phần cấu tạo công trình: khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, cầu thang bộ...và các hạng mục triển khai khác trong thỏa thuận hợp đồng triển khai nhà ở.

– Nhà thầu cung cấp trang bị công trình, trang bị công nghệ: Trách nhiệm tiến hành các đòi hỏi bảo hành công trình thuộc về nhà thầu cung cấp các trang bị bao gồm: sửa chữa, thay thế trang bị bị hư hỏng hoặc trang bị có khiếm khuyết mà do có lỗi của nhà thầu cung cấp trang bị công trình, trang bị technology gây nên.

Những điều khoản thời gian bảo hành công trình triển khai, nhà ở

Quy định thời hạn, thời gian bảo hành công trình xây dựng

Thời gian bảo hành công trình triển khai hay có cách gọi khác là thời hạn bảo hành trong triển khai được khẳng định bởi các mốc thời gian bao gồm:

- Thời gian bảo hành công trình tính từ ngày nào?

Theo điều khoản tính từ khi CĐT tổ chức nghiệm thu hoàn thiện hạng mục công trình, công trình triển khai.

Lưu ý, thời gian tính bảo hành công trình chưa hẳn nhất thiết là khi nghiệm thu hoàn thiện tất cả công trình mà tính từ giai đoạn tổ chức hoàn thiện nghiệm thu mỗi phần của hạng mục công trình. Do có thể công trình có quy mô lớn & các hạng mục công trình được hoàn thiện theo mỗi thời điểm nên sẽ sẽ còn một vài tồn tại về chất lượng tuy nhiên về cơ bản không hề có tác động đến độ bền của công trình, khả năng chịu lực, công năng & có thể mang công trình triển khai vào khai thác, sử dụng thì CĐT có thể nghiệm thu mỗi phần hoặc nghiệm thu có điều kiện (ĐK).

- Thời hạn bảo hành công trình triển khai trong bao lâu?

Quy định thời hạn bảo hành các công trình triển khai dựa vào mỗi cấp, kiểu công trình theo luật triển khai đối với:

 • Bảo hành công trình cấp một, 2, 3, 4
 • Bảo hành công trình dân dụng (xây dựng nhà ở, công trình cây xanh)
 • Bảo hành công trình đường giao thông
 • Bảo hành công trình sửa chữa

Cụ thể thời gian điều khoản bảo hành công trình triển khai so với hạng mục thi công & trang bị là:

* Quy định thời gian bảo hành so với hạng mục công trình, công trình triển khai phân theo cấp công trình

- Thời gian bảo hành công trình cấp một & cấp đặc biệt: Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu

- Thời gian bảo hành công trình cấp 2, 3, 4: Tối thiểu 12 tháng tính từ ngày nghiệm thu

- Thời gian bảo hành công trình nhà ở: Theo điều khoản đặc trưng của Luật Nhà ở bởi tính đặc trưng về hình thức, cách thức sử dụng.

* Quy định thời gian bảo hành công trình triển khai so với các trang bị công trình, trang bị công nghệ

 • Đối với các hạng mục triển khai có sử dụng các trang bị công trình, trang bị technology theo điều khoản bổn phận bảo hành thuộc về nhà thầu cung cấp trang bị & thời hạn bảo hành được tính trên cơ sở căn cứ theo hợp đồng triển khai giữa CĐT & nhà thầu cung cấp trang bị.
 • Thời điểm tính thời hạn bảo hành trang bị công trình, trang bị technology trong triển khai được tính từ giai đoạn hoàn thiện & có biên bản nghiệm thu công trình triển khai so với việc ác lắp đặt trang bị.
 • Giới hạn bảo hành công trình so với trang bị công trình, công nghệ sẽ không được ngắn hơn thời gian bảo hành của đơn vị sản xuất trang bị.

Đồng thời, thời hạn bảo hành ngoài các quy định hạn chế theo pháp luật thì giữa CĐT & nhà thầu thi công hoặc nhà thầu cung cấp trang bị có thỏa thuận theo thực chất về việc tăng thời hạn bảo hành riêng hay bảo hành ngay khi lắp đặt mỗi phần, theo mỗi gói thầu thi công, lắp đặt trang bị. Bên cạnh đó, trong thời gian thi công & lắp đặt các nhà thầu sẽ cần bảo đảm chất lượng công trình nếu như có những sự cố dẫn tới những khiếm khuyết về chất lượng công trình, trang bị & các nhà thầu đã auto hóa xử lý, sửa chữa, thay vậy mà vẫn xảy ra lỗi thì thời gian bản hành sẽ có thể kéo dài theo thỏa thuận, mẫu cam đoan bảo hành công trình triển khai của các bên trước lúc nghiệm thu.

- Thời gian hết hạn bảo hành công trình

Việc khẳng định hết thời gian bảo hành công trình sẽ dựa vào hợp đồng xây dựng và thi công lắp đặt trang bị công trình, trang bị technology của CĐT với các nhà thầu & điều khoản thời hạn bảo hành theo luật triển khai.  Sau khi công trình đã không còn thời gian bảo hành các bên cần phải có các thủ tục công nhận hết thời gian bảo hành đó là: kiểu biên bản nghiệm thu công trình sau bảo hành, kiểu giấy công nhận hết thời gian bảo hành công trình.

Mẫu biên bản nghiệm thu & công nhận hết thời hạn bảo hành công trình đó đó là kiểu biên bảo được các bên CĐT & nhà thầu thi công công trình triển khai là kiểu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu công trình sau thời gian bảo hành & công nhận hết thời hạn bảo hành công trình. Chỉ khi có biên bảo & giấy công nhận hết bảo hành công trình thì bổn phận nhà thầu thi công & nhà thầu cung cấp trang bị mới được gọi là hoàn thiện.

Trong đó lưu ý:

- Mẫu biên bản nghiệm thu hết bảo hành công trình sẽ nêu rõ các hạng mục công trình & thời gian, thành phần nghiệm thu, so sánh chất lượng công trình tại giai đoạn nghiệm thu.

- Biên bản nghiệm thu hết hạn bảo hành công trình này chỉ vận dụng khi mọi thiếu sót, hư hỏng đã được sửa chữa, xử lý đạt đòi hỏi thiết kế hoặc có những thiếu sót, hư hỏng nhỏ không tác động đến chất lượng công trình & được các bên chấp thuận chưa hẳn sửa chữa, xử lý.

- Trường hợp các thiếu sót, hư hỏng chưa được sửa chữa, xử lý triệt để mà theo quan điểm của Đơn vị Quản lý khai thác đòi hỏi phải tiếp đó hoàn thành thì sau thời điểm nhà thầu xây lắp hoàn thiện mới lập biên bản nghiệm thu công trình sau bảo hành & công nhận hết thời gian bảo hành.

- Hình thức kiểu biên bản nghiệm thu hoàn thiện bảo hành công trình & công nhận hết thời hạn bản hành phải bằng văn bản đánh máy, không được viết tay & có chữ ký, con dấu của các bên tham dự nghiệm thu.

Mẫu biên bản nghiệm thu & công nhận hết thời hạn bảo hành

Mời độc giả tải đầy đủ kiểu biên bảo & giấy công nhận hết thời hạn bảo hành công trình triển khai, trang bị công trình, technology tại đây.

Trách nhiệm & quá trình bảo hành công trình xây dựng

Trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng

* Trách nhiệm bảo hành công trình của CĐT, đơn vị quản lý

Đơn vị CĐT & làm chủ, sử dụng công trình tiến hành đúng các nguyên tắc liên quan tới vận hành & bảo trì công trình triển khai khi khai thác sử dụng, bảo đảm không vận hành sai nguyên lý làm tác động tới chất lượng công trình.

Kiểm tra công tác bảo hành của nhà thầu công trình, cung cấp trang bị theo thỏa thuận trong hợp đồng triển khai & lập kiểu biên bản nghiệm thu bảo hành công trình sau thời điểm có các hoạt động bảo hành.

- Có bổn phận lập kiểu biên bản nghiệm thu & công nhận hoàn thiện bảo hành công trình gửi đến nhà thầu sau thời điểm có được report của nhà  thầu thi công, cung cấp trang bị.

* Trách nhiệm bảo hành công trình so với nhà thầu triển khai nhà thầu cung ứng trang bị công trình

Nhà thầu triển khai, cung cấp trang bị công trình, technology sẽ check & nhận trách nhiệm tiến hành bảo hành, chi chí so với phần thi công theo điều khoản.

Xem thêm các nguyên tắc về làm chủ vận hành tòa nhà chung cư: Quy chế, điều kiện (ĐK), mức phí

Quy trình đòi hỏi bảo hành công trình xây dựng

Bước 1: Người có trong tay, người quản trị sử dụng công trình phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết của công trình sẽ có bổn phận bản tin với CĐT để làm đòi hỏi bảo hành công trình triển khai theo bổn phận điều khoản & thỏa thuận hợp đồng triển khai.

Bước 2: Nhà thầu đón nhận kiến thức đòi hỏi bảo hành công trình triển khai & thực hiện thăm dò, check & sửa chữa nếu khẳng định lỗi do nhà thầu thi công, nhà thầu cung ứng trang bị.

Bước 3: Sau khi hoàn thiện việc sửa chữa, bảo hành công trình triển khai thì CĐT, người có trong tay, làm chủ sẽ lập biên bản nghiệm thu hoàn thiện bảo hành & thời hạn bảo hành so với hạng mục công trình này có thể kéo dài hơn tính từ giai đoạn hoàn thiện sửa chữa, xử lý lỗi.

Quy định về mức tiền bảo hành công trình xây dựng

Chi phí bảo hành công trình xây dựng

Mức tiền bảo hành so với công trình xây dựng

Quy định giữ lại tiền bảo hành công trình triển khai được điều khoản như sau:

Khoản 6, Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ điều khoản về làm chủ chất lượng & bảo trì công trình triển khai thì

“Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng triển khai với các nhà thầu tham dự triển khai công trình về quyền & bổn phận của các bên trong bảo hành công trình xây dựng; thời hạn bảo hành công trình triển khai, trang bị công trình, trang bị công nghệ; mức tiền bảo hành; việc lưu giữ, sử dụng, hoàn trả tiền bảo hành & việc thay thế tiền bảo hành công trình triển khai bằng thư bảo lãnh của bank có trị giá xấp xỉ...”.

Do đó, mức tiền bảo hành công trình triển khai sẽ được CĐT thỏa thuận với nhà thầu trong hợp đồng triển khai. Mặc dù, so với công trình sử dụng vốn nhà nước mức tiền bảo hành ít nhất được điều khoản tại khoản 7 Điều 35 Nghị định 46/2015/NĐ-CP là:

“a) 3% giá trị hợp đồng so với công trình triển khai cấp đặc biệt & cấp I;

b) 5% giá trị hợp đồng so với công trình triển khai cấp còn lại;

c) Mức tiền bảo hành so với công trình sử dụng vốn khác có thể tìm hiểu thêm các mức ít nhất nêu tại Điểm a & Điểm b Khoản này để vận dụng.”

Trách nhiệm chi trả chi phí bảo hành

 • Chi phí bảo hành công trình triển khai trong quá trình bảo hành do bên nhà thầu chịu.
 • Trong tình huống, lỗi hư hỏng, khiếm khuyết công trình không do nhà thầu thi công, cung cấp trang bị thì có quyền chối từ bảo hành công trình triển khai.
 • Trong tình huống lỗi do sử dụng, vận hành hay ngoài content bảo hành thì nhà thầu & CĐT có thể thỏa thuận sửa chữa, thay thế tuy nhiên CĐT sẽ thanh toán chi phí bảo hành công trình này.
 • Đối với tình huống lỗi của nhà thầu & đã có bản tin bảo hành tuy nhiên nhà thầu không bảo hành thì CĐT có quyền thuê cá nhân tổ chức khác tiến hành bảo hành & chi phí sẽ vận dụng cách hạch toán chi phí bảo hành công trình từ trừ từ mức tiền bảo hành hoặc chứng thư bảo lãnh bảo hành công trình của bank cho nhà thầu ký.

Do đó, theo điều khoản bảo hành công trình triển khai khi nào nhà thầu thi công, nhà thầu cung cấp trang bị cũng cần phải cung ứng kiểu bảo lãnh bảo hành công trình triển khai của bank cho chủ thầu.

Hồ sơ, thủ tục hạch toán, thanh toán tiền bảo hành công trình xây dựng

Trước khi hạch toán công trình triển khai cần hiểu về điều khoản trích lập dự phòng bảo hành công trình triển khai - Tài khoản 3522 đây là account phản ánh số dự phòng bảo hành công trình triển khai so với các công trình, hạng mục công trình hoàn thiện bàn giao trong kỳ & được hạch toán ghi nhận vào chi phí gia công chung.

Khi hết thời hạn bảo hành công trình nếu công trình chưa hẳn bảo hành hoặc số dự phòng phải trả về bảo hành công trình lớn hơn chi phí thực chất gây ra thì số chên lệnh phải hoàn nhập.

III. Quy định bảo hành công trình nhà ở

Quy định về bảo hành công nhà ở ngày nay dù rằng thuộc group công trình triển khai dân dụng tuy nhiên các nguyên tắc bảo hành công trình nhà, nhà ở có những đặc trưng khác biệt. Bởi nhà ở là công trình triển khai với mục tiêu đặt ở & phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân nên sẽ tiến hành theo các nguyên tắc bảo hành nhà ở của Luật Nhà ở với các content cơ bản sau:

Các điều khoản bảo hành công trình nhà ở theo luật định

Chủ thể có bổn phận bảo hành

Theo điều khoản Luật nhà ở thì tổ chức, cá nhân thi công triển khai nhà ở, cung cấp trang bị nhà ở được xem là chủ thể có bổn phận tiến hành bảo hành so với công trình nhà ở cho chủ có trong tay.

Trong tình huống nhà ở là công trình đầu tư triển khai nhà ở để bán, cho thuê mua thì bên bán, bên cho thuê mua nhà là chủ thể có bổn phận bảo hành nhà ở theo điều khoản tại khoản 2 & khoản 3 Điều 85 Luật Nhà ở 2014. Và việc tiến hành bảo hành như vậy nào sẽ thuộc quy chế bảo hành công trình triển khai giữa nhà thầu triển khai, cung ứng trang bị với CĐT.

Điều kiện bảo hành công trình nhà ở

- Quy định điều kiện (ĐK) bảo hành công trình triển khai là nhà ở đó là: Nhà ở cần sửa chữa, xử lý các hư hỏng về cấu tạo nhà ở… không do lỗi của chủ có trong tay, người tiêu dùng khi công trình nhà ở còn trong thời hạn bảo hành.

-  Nội dung tiến hành bảo hành công trình nhà ở bao gồm:

+ BH cấu tạo nhà ở: Hư hỏng khung, cột, dầm, sàn, tường, mái, trần, sân thượng, cầu thang bộ, các phần ốp lát, trát, hệ thống cấp chất đốt, điện sinh hoạt, chiếu sáng, bể nước, hệ thống cấp nước sinh hoạt, bể phốt & thoát nước thải, chất thải sinh hoạt, xử lý các tình huống nhà nghiêng, lún, sụt, nứt & các thỏa thuận khác trong hđmb, cho thuê mua nhà ở.

+ BH trang bị khác gắn với nhà: bên bán, bên cho thuê mua nhà tiến hành bổn phận bảo hành sửa chữa thay thế theo thời hạn bảo hành của đơn vị sản xuất.

Quy định thời gian bảo hành công trình nhà ở

Về thời hạn bảo hành công trình là nhà ở theo điều khoản của Luật nhà ở so với mỗi kiểu nhà như sau:

- BH công trình nhà ở là nhà chung cư: Thời gian bản hành ít nhất 60 tháng.

- BH công trình nhà ở riêng lẻ: Thời gian bảo hành ít nhất 24 tháng

- Thời điểm tính thời hạn bảo hành đây là từ khi hoàn thiện việc triển khai, nghiệm thu & mang vào sử dụng.

Trên đấy là các nguyên tắc về bảo hành công trình triển khai & nhà ở theo pháp luật hiện hành. Mong rằng với những share về điều khoản bổn phận, thời gian, mức tiền bảo hành, chi phí bảo hành, thanh toán, hạch toán… bảo hành công trên trên đây sẽ giúp người có trong tay, CĐT cũng giống như các nhà thầu thấy rõ được quyền & bổn phận trong những việc bảo hành công trình xây mới ngày nay.

Tham khảo thêm kiến thức liên quan đến:  Chế độ tai nạn lao động mới nhất


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Đang mang thai có nên mua nhà? Bà bầu có nên chuyển nhà mới?

Nội dung bài viếtVợ có thai có nên chọn mua nhà không? Làm thế nào để hóa giải vấn đề này? Những điều cần cấm kị khi bà bầu chuyển nhà Vợ có t

Thu nhập 30 triệu, vợ trẻ vẫn đòi bỏ phố về quê vì lý do này

- Tôi đang do dự trước việc nên về quê sống, hưởng không khí trong lành tuy nhiên ít tiền hay bám trụ ở lại TP này.Cuộc sống thảnh thơi của Ph

Nguyên nhân và cách xử lý nhanh gọn mùi hôi khó chịu của điều hòa

Điều hòa trong thời gian sử dụng lâu ngày sẽ xuất hiện mùi hôi khó chịu, gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, cùng lúc giảm thi

Góc nhọn và cột dầm phòng khách 'làm khổ' gia chủ, hoá giải bằng cách nào?

Góc nhọn & cột dầm trong phòng tiếp khách sản xuất ra sự áp chế cho những người trong gia đình. Để ngôi nhà không mất đi sự hài hoà về thẩm mỹ l

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, cách xác định giá khởi điểm

Nội dung bài viết1. Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 2. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đấtCác tình huống được đấu giá đấtĐiều kiện đấu giá

Xây nhà cấp 4 giá 50 triệu, diện tích nhỏ hẹp, đơn giản nhưng liệu có khả thi?

Để có thể phác họa được “bức tranh” về chi phí cũng giống như biện pháp triển khai nhà cấp 4 giá 50 triệu thì được xem là 1 điều hối tiếc nếu cá

Dọn chuyển về nhà mới kiêng gì? Cách xem ngày, sắm lễ, văn khấn

Nội dung bài viếtDọn về nhà mới lấy ngày, giờ nào tốt? - Xem ngày dọn vào nhà mới theo giờ đẹp (giờ hoàng đạo) - Xem ngày dọn về nhà mới theo tu

Xem ngày tốt xấu cưới xin, nghi lễ, phong thủy phòng cưới chi tiết

Nội dung bài viếtI. Xem ngày tốt xấu cưới hỏi theo phong thủy Xem ngày cưới hỏi là gì, có quan trọng không? Cách xem ngày tốt xấu cưới hỏi theo

Nhà ở, đất tái định cư là gì? Có được tách sổ đỏ, mua bán không?

Nội dung bài viếtTái định cư là gì? Quy định nhà ở tái định cư ngày nay Nhà ở xã hội & tái định cư nhận được thế chấp? Thế chấp nhà ở xã hội

Mua chung cư sau 50 năm thì sao? Nắm rõ các quy định hiện hành

Nội dung bài viếtNhà chung cư 50 năm là gì?Chung cư sổ đỏ 50 năm Chung cư cho thuê 50 nămKhác biệt giữa chung cư 50 năm & chung cư trọn đời (l

Tuyệt chiêu trả giá nhà đất, mua 'hời' ăn lộc trăm triệu

Chỉ cần tranh thủ những cách này cộng với sự lanh lợi, khôn khéo khi thương lượng giá thành địa ốc, các bạn có thể đơn giản mua được BĐS giá "hờ

Giấy phép xây dựng: Thủ tục, hồ sơ xin cấp theo quy định hiện hành

Nội dung bài viếtI. Các căn cứ pháp lý xin giấy phép triển khai 1. Văn bản pháp luật xin giấy phép triển khai (GPXD) 2. Đối tượng phải xin & chư

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]