Đất chưa có sổ đỏ: Mẫu hợp đồng chuyển nhượng, thủ tục mua bán

Nội dung bài viết

 1. Nhà đất chưa có sổ hồng là gì?
 2. Có nên mua đất không hề có sổ đỏ?
 3. Đất chưa có sổ hồng nhận được tách thửa, thừa kế, thế chấp không?
 4. Đất chưa có sổ hồng nhận được xây nhà không?
 5. Thủ tục chuyển nhượng, mua bán đất chưa có sổ đỏ
 6. Lưu ý khi mua địa ốc không hề có sổ hồng khỏi bị lừa
 7. Quy định bán, thế chấp nhà chung cư chưa có sổ hồng
  1. Chuyển nhượng nhà chung cư chưa có sổ đỏ được không?
  2. Về trình tự thủ tục mua bán nhà chung cư chưa có sổ hồng

Mua bán địa ốc chưa có sổ hồng là vấn đề được nhiều quan tâm & khám phá bởi nó đang diễn ra thực chất & ngày nay chứa nhiều tranh chấp, tạo nên cũng giống như nhiều rủi ro tiềm ẩn khi giao dịch. Cho nên, làm thế nào, chú ý gì khi mua bán nhà không sổ hồng, đất chưa có sổ hồng an toàn, đúng pháp luật, nhiều nhất ích lợi trong giao dịch BĐS .

Nhà đất chưa có sổ hồng là gì?

 

Sổ đỏ trước ngày 21/10/2009 được hiểu là giấy chứng thực quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) & sổ đỏ là Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở. Mặc dù, sau ngày 21/10/2009 thì không còn nhận biết 2 kiểu sổ hồng (bìa màu đỏ), sổ đỏ (bìa màu hồng) mà kiểu giấy này được hợp thức chung là: GCNQSDĐ, quyền có trong tay nhà ở & tài sản gắn liền với đất với màu hồng, dưới đây gọi tắt là “Giấy chứng nhận”

Loại giấy này là căn cứ để xác lập quyền sử dụng đất & quyền có trong tay tài sản liên quan đến đất đai & có quyền quyết định: tặng cho, mua bán chuyển nhượng, biến đổi, thế chấp, thừa kế… Vì thế, kiểu giấy má sổ hồng vô cùng quan trọng là căn cứ để bảo vệ quyền & xác khái niệm vụ của người có trong tay tài sản là địa ốc trong các quan hệ giao dịch hay quan hệ với cơ quan nhà nước.

Do đó, những ai có trong tay đất chưa có sổ hồng (Giấy chứng nhận) sẽ vô cùng khó có cơ sở để bảo vệ quyền lợi, xác khái niệm vụ & đa phần là chịu thiệt thòi về đất trong công việc giảm thiểu các giao dịch mua bán, tặng cho, thừa kế hay thế chấp, bồi thường, đền bù khi thu hồi đất…

Cho nên với kiểu địa ốc chưa được cấp giấy chứng thực sẽ có những vấn đề tạo nên, câu hỏi như:

 • Đất chưa có sổ hồng nhận được chuyển nhượng không?
 • Đất chưa có sổ hồng nhận được xây nhà không?
 • Đất chưa có sổ hồng có bán được không?
 • Đất chưa có sổ hồng nhận được tặng cho không?
 • Đất chưa có sổ hồng có thừa kế được không?
 • Đất chưa có sổ hồng có tách thửa được không?
 • Tư vấn mua nhà chưa có sổ hồng hay không?
 • Thế chấp nhà chung cư chưa có sổ hồng, bán nhà chung cư chưa có sổ hồng nhận được không?

Hiện nay, có thể cảm thấy sự tồn tại của đất không hề có sổ hồng & cũng tạo nên ra nhiều tranh chấp so với kiểu đất này. Do đó, nếu các bạn đang có trong tay hoặc muốn giao dịch mua bán đất chưa có sổ hồng hãy khám phá các quy chế, điều khoản trình tự thủ tục của pháp luật về hoạt động mua bán chuyển nhượng địa ốc chưa có sổ hồng. Qua đó, có thể xác lập các giao dịch địa ốc an toàn, tránh rủi ro về pháp lý khi mua địa ốc.

Các điều khoản về mua bán địa ốc chưa có sổ hồng hiện hành

Có nên mua đất không hề có sổ đỏ?

Có nên chọn mua địa ốc chưa có sổ hồng, đất chưa có sổ hồng chuyển nhượng được không...? Đây là thắc mắc của đa số chúng ta. Bởi địa ốc chưa có sổ hồng, không hề có sổ hồng thường sẽ có giá giao bán tuy nhiên bản thân người mua cũng từng phần nào nhận ra những tiềm ẩn trong giao dịch mua bán.

Vậy có nên mua đất chưa có sổ đỏ không? Để nắm rõ được việc này các bạn sẽ cần phải thấy rõ được những quy chế pháp lý về việc chuyển nhượng đất nó sẽ hỗ trợ bạn có giao dịch an toàn về địa ốc.

Theo điều khoản tại khoản một Điều 188 Luật đất đai 2013 thì điều kiện (ĐK) đất được sang nhượng bao gồm:

“1. Người sử dụng đất được tiến hành các quyền biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện (ĐK) sau đây:

a) Có Giấy chứng thực, trừ tình huống điều khoản tại khoản 3 Điều 186 & tình huống nhận thừa kế điều khoản tại khoản một Điều 168 của Luật này;

b) Đất không hề có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.”

Trong đó, khoản 3 Điều 186 & một Điều 168 của Luật đất đai 2013 ghi nhận các tình huống đất được sang nhượng đúng pháp luật không cần phải có “Giấy chứng nhận” bao gồm:

 • Trường hợp biến đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp: Người sử dụng đất sẽ được biến đổi sau thời điểm có quyết định giao đất, cho thuê đất;
 • Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất: Người sử dụng đất được tiến hành quyền khi có Giấy chứng thực hoặc đủ điều kiện (ĐK) để cấp Giấy chứng nhận;
 • Trường hợp nếu toàn bộ người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người quốc tế hoặc người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (VN) điều khoản tại khoản một Điều 168 Luật Đất đai thì người nhận thừa kế không được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất tuy nhiên được sang nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế

Từ điều khoản này có thể thấy đối tượng đất chưa có sổ hồng sẽ không đủ điều kiện (ĐK) để tham dự giao dịch BĐS từ việc chọn mua bán, tới tặng cho, thế chấp & thừa kế. Nếu mua đất không hề có sổ hồng chứng thực quyền sử dụng, có trong tay đất & tài sản gắn liền với đất thì dễ xảy ra các tranh chấp tạo nên, người mua dễ gặp thiệt thòi, mất quyền lợi. Đặc biệt khi đất thuộc quy hoạch bị tịch thu thì vấn đề bồi thường, đền bù trong nhiều tình huống là không được bảo đảm, trừ tình huống nêu trên.

Đồng thời ngày nay, điều khoản về giao dịch địa ốc là phải đăng ký giao dịch bảo đảm & bắt buộc phải thông qua hình thức công chứng hđmb địa ốc. Mặc dù, theo điều khoản tại Điều 40, Điều 41 & Điều 42 Luật công chứng 2014 điều khoản thì sẽ không xác nhận việc công chứng hđmb không sổ hồng. Bởi lẽ điều khoản giấy tờ công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:

“1. Hồ sơ đòi hỏi công chứng được lập thành 1 bộ, gồm các giấy má sau đây:

a) Phiếu đòi hỏi công chứng, trong những số đó có kiến thức về họ tên, địa chỉ người đòi hỏi công chứng, content cần công chứng, danh mục giấy má gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người đón nhận giấy tờ đòi hỏi công chứng, giai đoạn đón nhận hồ sơ;

b) Dự thảo hợp đồng, giao dịch;

c) Bản sao giấy má tùy thân của người đòi hỏi công chứng;

d) Bản sao giấy chứng thực quyền có trong tay, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy má thay thế được pháp luật điều khoản so với tài sản mà pháp luật điều khoản phải đăng ký quyền có trong tay, quyền sử dụng trong tình huống hợp đồng, giao dịch liên quan tới tài sản đó;

đ) Bản sao giấy má khác có liên quan tới hợp đồng, giao dịch mà pháp luật điều khoản không thể thiếu."

Vì vậy, người mua bán địa ốc chưa có sổ hồng sẽ chẳng thể làm văn bản công chứng & chỉ có thể viết tay hợp đồng. Mà giá trị của hợp đồng viết tay trong mua bán địa ốc sẽ giá trị không cao pháp luật, bị nhìn nhận là vô hiệu.

Tuy nhiên, vẫn có một vài tình huống đất không hề có sổ hồng tuy nhiên chưa hẳn là bất đúng pháp luật mà thực ra đất đó chủ có trong tay chưa làm các thủ tục hoàn thành về mặt pháp lý là xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay nhà ở & tài sản gắn liền với đất. Với kiểu đất này, người mua có thể đòi hỏi chủ có trong tay tiến hành các thủ tục làm sổ hồng để làm điều kiện (ĐK) mua bán đúng pháp luật.

Do đó, việc giao chuyển dịch nhượng quyền sử dụng đất chưa có sổ sổ hồng là không đúng pháp luật, bởi đối tượng giao dịch mua bán không đúng, bảo đảm các điều kiện (ĐK) cấp thiết. Lời khuyên dành cho những người muốn chuyển nhượng địa ốc chưa có sổ hồng là chớ nên bởi tiềm ẩn nhiều rủi ro do đấy là giao dịch bất đúng pháp luật & không được pháp luật bảo vệ.

Có nên mua đất không hề có sổ đỏ

Đất chưa có sổ hồng nhận được tách thửa, thừa kế, thế chấp không?

Quy định của pháp luật về đất chưa có sổ hồng hiện nay không cho phép các giao chuyển dịch đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất bởi không bảo đảm các nguyên tắc tại khoản một Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Do đó, giống như việc chọn mua bán địa ốc không sổ hồng là bất đúng pháp luật thì các giao dịch như tách thửa, thừa kế, thế chấp… liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản khác gắn liền đều không được cơ quan nhà nước chấp thuận làm thủ tục sang tên, đổi sổ.

Vì thế, nếu như có đất chưa có sổ hồng tuy nhiên thuộc tình huống được cấp Giấy chứng thực thì nên tiến hành các thủ tục làm sổ hồng đúng pháp luật rồi mới tính đến chuyện xin chuyển nhượng, mua bán, tách sổ, thừa kế hay tặng cho.

Các tình huống địa ốc đủ kiện kiện cấp Giấy chứng thực gồm có các tình huống điều khoản tại khoản một Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“1. Nhà nước cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho những tình huống sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện (ĐK) cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản tại các điều 100, 101 & 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được biến đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi khắc phục hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được dùng đất theo hiệu quả hòa giải thành so với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chiết xuất, khu technology cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc có trong tay nhà nước;

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; group người tiêu dùng đất hoặc các member hộ gia đình, hai bà xã ông xã, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề xuất cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng thực bị mất”.

Quy định tách thửa, thừa kế, thế chấp đất chưa có sổ đỏ

Đất chưa có sổ hồng nhận được xây nhà không?

Nếu như ngày trước việc có đất sổ hồng là có thể xây nhà, thậm chí nhiều người tiêu dùng đất thổ cư chưa có sổ hồng cũng liều xây nhà. Thì ngày nay đã có các nguyên tắc tình huống nhà triển khai phải cấp phép & đặc biệt từ tháng 6/2017 Nghị định 53/2017/NĐ-CP các nguyên tắc về 12 kiểu giấy má đúng pháp luật về đất đai giúp làm rõ những tình huống giấy má đúng pháp luật để xin giấy phép triển khai đất chưa có sổ hồng, giấy chứng thực quyền có trong tay công trình cấp năm 1987 đến giờ thì còn có các giấy má sau:

Các kiểu giấy má điều khoản tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP & điều khoản tại Khoản 16, Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6-1-2017.

 • Giấy công nhận của UBND cấp xã & được cơ quan đăng ký đất đai công nhận đủ điều kiện (ĐK) để cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản khoản 5, Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP;
 • Giấy tờ về đất đai so với tình huống được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất từ sau ngày 1-7-2004 nhưng vẫn không có Giấy chứng nhận
 • Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền & hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có)
 • Giấy tờ về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo điều khoản khoản 6, Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP.

Như vậy, tùy vào mỗi kiểu đất không hề có sổ hồng chi tiết mà có thể khẳng định xây nhà trên đất chưa có sổ hồng được khi xin giấy phép triển khai.

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán đất chưa có sổ đỏ

Nhiều người nghĩ là việc chọn mua bán địa ốc không giấy má giá không cao nếu không mua bán, sang nhượng mà đặt tại & có thể xây nhà trên đất chưa có sổ hồng dạng nhà cấp 4 đặt tại nên không cần sổ hồng. Hoặc đa số chúng ta lựa vẫn yên tâm mua bán đất ở là đất thổ cư chưa có sổ hồng vì nghĩ là ở lâu năm không có ai vào lấy được. Mặc dù, bởi vì suy ngẫm này mà đa số chúng ta bỏ tiền mua đất ở, mua đất dự án chưa có sổ đỏ và kéo lấy rủi ro vào mình, tay trắng khi có tranh chấp, thu hồi…

Về mặt pháp lý việc chọn mua bán chuyển nhượng địa ốc chưa sổ hồng là không đúng pháp luật nên sẽ không hề có quá trình, trình tự thủ tục mua bán đất chưa có sổ hồng. Ancu.me chỉ mang ra tư vấn mua đất chưa có sổ hồng nhằm hợp thức hóa việc chọn mua bán, an toàn không hề có rủi tay trắng khi mua kiểu đất này.

Để giúp việc giao dịch mua bán địa ốc chưa có giấy má người mua nên bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách: Yêu cầu người có nhu cầu cần bán làm thủ tục xin cấp giấy chứng thực trước rồi sau đó mới thực hiện giao dịch mua bán. Chỉ có cách này thì người bán mới không chịu rủi ro khi mua đất & luôn bảo đảm được quyền lợi của mình, tránh mua nhầm đất không sổ hồng với những lời hi vọng của chủ đất thậm chí chưa hẳn chủ đất hi vọng việc chọn mua bán trao tiền, thỏa thuận đặt mua rồi đã làm được sổ.

Khi người bán đất đồng ý việc xin cấp sổ hồng trước thì chứng minh đất đó an toàn về pháp lý. Sau khi có sổ hồng thì hai phía có thể thực hiện giao dịch mua bán địa ốc như bình thường từ việc lập hợp đồng, công chứng, đóng thuế, phí lệ phí…

Việc mua bán chuyển nhượng hay các thủ tục cho tặng địa ốc, thừa kế chưa có sổ hồng đều cần phải tiến hành việc xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất trước khi xây dựng các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, có trong tay nhà ở & tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục chuyển nhượng, mua bán đất chưa có sổ đỏ

Trường tình huống bên mua vẫn đồng ý rủi ro khi mua địa ốc không hề có sổ hồng hoặc khẳng định 1 lý do nào đó mà bên chuyển nhượng chưa thể làm sổ hồng, có thể làm thủ tục về sau thì có thể làm thủ tục mua bán với hợp đồng chưa qua công chứng như hđmb địa ốc có sổ hồng bình thường. Trong đó, có kèm thêm các điềm kiện về tiến hành làm sổ hồng chi tiết & bổ sung thêm một vài kiểu giấy má mua bán đất chưa có sổ hồng như:

Bên bán đất xin các đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất với diện tích đất cần bán đã thống nhất với bên mua.

Hai bên thực hiện soạn thảo hđmb địa ốc không hề có sổ hồng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo điều khoản pháp luật.

Sau ký hợp đồng xong xuôi, bên bán thực hiện xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất & tiến hành thủ tục công chứng hđmb địa ốc & thực hiện sang tên sổ hồng về sau theo điều khoản pháp luật.

Tải: Mẫu hđmb đất chưa có sổ hồng mới nhất, cụ thể nhất.

Trong tình huống người bán muốn cho thuê địa ốc chưa giấy má hay cho mượn quyền sử dụng đất chưa có sổ hồng này thì có thể là Hợp đồng ủy quyền đất chưa có sổ hồng cho người khác sử dụng tuy nhiên hợp đồng này cũng là viết tay & không được công chứng theo điều khoản.

Những kinh nghiệm mua địa ốc không sổ đỏ

Lưu ý khi mua địa ốc không hề có sổ hồng khỏi bị lừa

Mua bán địa ốc không hề có sổ hồng sẽ chẳng thể tiến hành được thủ tục pháp lý, xác lập quyền có trong tay tài sản. Bởi vậy, chắc chắn rằng là chớ nên mê say rẻ mà mua kiểu đất này. Đừng tin tưởng vào bất kể lý do về việc bận, đất thổ cư chưa sổ hồng nên an toàn hay chỉ cần phải có hợp đồng viết tay trong giao dịch mua bán là đủ. Mọi phương thức giao dịch địa ốc không bằng văn bản có công chứng, làm đăng giao dịch bảo đảm, thủ tục sang tên sổ hồng thì đều đem lại rủi ro.

Kể cả hiện nay ngay cả việc nhiều người tiêu dùng hình thức vi bằng do Văn phòng Thừa phát lại với nhầm tường nó có thể thay thế được công chứng. Nhưng “Vi bằng” do Thừa phát lại lập là nguồn bằng chứng để tòa án cân nhắc khi giải quyết vụ án & là căn cứ để tiến hành các giao dịch đúng pháp luật theo điều khoản của pháp luật mà thôi.

Hay nghĩ là giấy má mua bán địa ốc chưa có sổ hồng viết tay, có đầy đủ chữ ký của các bên là đủ. Mặc dù, các bạn sẽ không khi nào làm được sổ với vẻ ngoài mua bán địa ốc không giấy má.

Quy định bán, thế chấp nhà chung cư chưa có sổ hồng

Chuyển nhượng nhà chung cư chưa có sổ đỏ được không?

Ngoài việc chọn mua bán đất chưa có sổ đỏ  thì ngày nay còn tồn tại hình thức thế chấp, bán nhà chung cư chưa có sổ đỏ. Vậy việc chọn mua nhà chung cư chưa có sổ đỏ có an toàn và  được sang nhượng không?

Việc mua bán nhà chung cư chưa có sổ hồng hiện nay theo điều khoản của Luật nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP & Thông tư 19/2016/TT-BXD thì có thể tiến hành ký phối hợp đồng mua nhà chung cư chưa có sổ hồng dưới hình thức “Chuyển nhượng hđmb căn hộ” theo điều khoản tại khoản 2 Điều 123 Luật nhà ở 2014

“2. Trường hợp bên mua nhà ở thương mại của CĐT nếu nằm trong diện chưa nộp giấy tờ đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực so với nhà ở đó & có nhu cầu thì được sang nhượng hđmb nhà ở; bên nhận chuyển nhượng hợp đồng có bổn phận tiến hành đầy đủ bổn phận theo hđmb nhà ở đã ký với chủ đầu tư”

Cách chuyển nhượng hđmb căn hộ chung cư khi có đủ điều kiện (ĐK) điều khoản tại Khoản một Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-BXD như sau:

“1. Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của CĐT dự án triển khai nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hđmb nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi giấy tờ đề xuất cấp Giấy chứng thực chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Vì vậy, so với việc bán nhà chung cư chưa có sổ hồng nếu căn hộ đã được CĐT làm thủ tục đề xuất cấp sổ hồng thì chủ đầu từ rất có thể làm hđmb nhà chung cư chưa có sổ hồng cho quý khách.

Quy định bán, thế chấp nhà chung cư chưa có sổ đỏ

Về trình tự thủ tục mua bán nhà chung cư chưa có sổ hồng

Thủ tục mua bán nhà chung cư không sổ đỏ được làm theo điều khoản theo điều khoản tại Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD như sau:

Bước 1: 

Làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng HĐMB nhà. Nếu bên bán chưa hẳn là tổ chức kinh doanh BĐS thì văn bản phải được công chứng hoặc chứng nhận. Trong đó, các bên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ đề xuất công chứng chứng nhận gồm có:

 • 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hđmb nhà ở;
 • Bản chính hđmb nhà ở đã ký với CĐT dự án triển khai nhà ở thương mại
 • Bản sao có chứng nhận hoặc bản sao & phải xuất trình bản chính để so sánh của các giấy tờ: CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị.
 • Các giấy má khác theo điều khoản về công chứng.
 • Cơ quan công chứng chứng nhận có trách nhiều check giấy má & tiến hành công chứng khi đủ các điều kiện (ĐK) cho phép.

Bước 2:

Làm giấy tờ đề xuất CĐT công nhận văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Các bên mua bán tiến hành bổn phận thuế & các khoản phí, lệ phí khi chuyển nhượng & nộp một bộ giấy tờ đề xuất CĐT công nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng. Gồm có:

 • 05 bản chính văn bản chuyển nhượng HĐMB nhà ở trong những số đó có 01 bản của bên chuyển nhượng
 • Bản chính HĐMB nhà ở đã ký với CĐT dự án triển khai nhà ở thương mại
 • Biên lai nộp thuế cho việc chuyển nhượng HĐMB nhà hoặc giấy má khẳng định nếu được miễn thuế
 • Bản sao có chứng nhận hoặc bản sao CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu

Sau đó, phía CĐT công nhận & văn bản chuyển nhượng HĐMB trong thời hạn 05 ngày làm việc & giao lại cho bên nộp giấy tờ các giấy má bên mua đòi hỏi ký công nhận. Trong đó, chú ý cần không thể thiếu 02 văn bản chuyển nhượng hợp HĐMB ở đã có công nhận của CĐT & các giấy tời các bạn đã gửi.

Bước 3:

Bên nhận chuyển nhượng hđmb nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực theo điều khoản của pháp luật về đất đai.

Mong rằng những share về các nguyên tắc pháp lý về địa ốc chưa có sổ đỏ có thể hỗ trợ bạn nắm rõ hơncác giao dịch địa ốc an toàn, tránh tiền mất tật đưa đặc biệt với kiểu hình mua bán đất, mua bán nhà không hề có sổ hồng, giải quyết được các câu hỏi về các vấn đề mua bán địa ốc, làm hộ khẩu khi nhà chưa có sổ hồng, cho thuê nhà khi chưa có sổ hồng, hợp đồng uỷ quyền địa ốc chưa có sổ hồng...

Bạn đọc cũng có thể có thể tìm hiểu thêm bài viết: Kinh nghiệm mua địa ốc, chung cư ở Thành Phố thủ đô hà nội từ A-Z

Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 25,000đ.
Giá Từ 2,300đ.
Giá Từ 5,900đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 100,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 34,500đ.
Giá Từ 199,000đ.
Giá Từ 21,730đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 99,000đ.
Giá Từ 1,990,000đ.

Cách mua vàng ngày vía Thần Tài và làm lễ cúng, văn khấn chuẩn

Nội dung bài viếtNgày Thần Tài là ngày nào? Nguồn gốc vai trò ngày Thần Tài Cách sắm lễ cúng ngày vía Thần Tài Cách cúng ngày ông địa Thần Tài

Hiểu rõ phong thủy sân vườn sau nhà có thể giúp vượng nhà, thịnh đất

Nội dung bài viếtLưu ý về phong thủy sân sau nhàNhững kiêng kỵ phong thủy sân vườn sau nhàPhong thủy chú trọng đến các nhân tố thời tiết nắng gi

Kinh doanh đầu tư căn hộ phải thế nào mới sinh lời, hiệu quả cao?

Nội dung bài viếtTiềm năng & rủi ro đầu tư căn hộ chung cư Lợi thế khi đầu tư vào căn hộ chung cư Những rủi ro khi đầu tư vào căn hộ chung cư

Cá phong thủy: Cách nuôi, hướng đặt bể cá cảnh theo tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtNuôi cá phong thủy theo tuổiNuôi cá phong thủy theo mệnhMệnh KimMệnh MộcMệnh ThủyMệnh HỏaMệnh ThổSố lượng cá nuôi the

Cách chọn tầng, số phòng chung cư theo phong thủy hợp tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtmột. Cách chọn tầng chung cư theo phong thuỷ Chọn tầng chung cư theo phong thuỷ ngũ hành theo tuổi Những nhân tố khác khi chọn

Đầu tháng, mùng 1 âm: Những kiêng kỵ và nên làm để tăng may mắn

Nội dung bài viếtI. Đầu tháng mùng một kiêng gì để tránh phạm đại kỵ Kiêng cắt tóc, móng tay, gội đầu mùng một âm Đầu tháng, mùng một chớ nên ăn

Thời gian sử dụng đất và thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Nội dung bài viếtThời gian sử dụng đất là gì? Các điều khoản thời gian sử dụng đất Trường hợp đất sử dụng lâu dài Trường hợp đất sử dụng có th

Quy định về diện tích xây dựng, sàn xây dựng, tim tường, thông thủy

Nội dung bài viết1. Định nghĩa diện tích triển khai là gì?2. Các kiểu diện tích trong xây dựngDiện tích sàn xây dựngDiện tích tim tườngDiện

Chiến dịch mua nhà Hà Nội của vợ chồng thợ sửa điều hòa lương 13 triệu/tháng

- Nhiều người nghĩ là, ông xã là thợ sửa điều hòa lương 7 triệu đ, sẽ chẳng khi nào dám mơ ước đến việc chọn mua 1 ngôi nhà, tuy nhiên nếu biết

Quy định về hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ

Nội dung bài viếtI. Quy định hệ số sử dụng đấtHệ số sử dụng đất là gì?Hệ số sử dụng đất điều khoản ở đâu?Hướng dẫn phương pháp tính hệ số sử d

Quy định cho thuê, đền bù đất công ích 5%, được xây nhà trên đất 5% không?

Nội dung bài viếtĐất 5 là gì?Mục đích sử dụng đất công ích xãQuy định về cho thuê đất công ích của xãXây nhà trên đất công ích được không?Đấ

Thủ tục, hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng

Nội dung bài viếtmột. Hoàn công & căn cứ pháp lý thủ tục hoàn công triển khai 1.1. Hoàn công, giấy tờ hoàn công là gì? 1.2. Căn cứ pháp lý tiến