Đất quy hoạch, tranh chấp có được chuyển nhượng, cấp sổ đỏ không?

Nội dung bài viết

  1. một. Đất nằm trong diện quy hoạch nhận được cấp sổ hồng, thế chấp, sang tên mua bán, tách thửa không?
    1. Đất quy hoạch treo nhận được bồi thường thiệt hại?
    2. Có nên chọn mua đất quy hoạch không?
  2. 2. Đất có sổ hồng bị tranh chấp nhận được chuyển nhượng, cấp giấy chứng thực, cho thuê, sửa chữa không?
    1. Khái niệm tranh chấp đất đai
    2. Làm sao biết đất có tranh chấp, bị kê biên hay không?

Nhà cửa, đất đai là tài sản lớn so với từng người, ai có muốn được an cư lạc nghiệp, do vậy việc khám phá đất quy hoạch nhận được cấp sổ hồng không hoặc làm sao biết đất có tranh chấp thực sự quan trọng, giúp người mua khỏi bị tiền mất tật đưa.

Ngoài ra, có những người đang có trong tay nhà nằm trong quy hoạch mà không biết đất nằm trong quy hoạch nhận được chuyển nhượng, tách thửa không.

Để hỗ trợ bạn trả lời toàn bộ những câu hỏi này, hãy cùng xem cụ thể trong bài sau:

1. Đất nằm trong diện quy hoạch nhận được cấp sổ hồng, thế chấp, sang tên mua bán, tách thửa không?

Đất trong dự án quy hoạch là gì? Đây là những khu đất được khoanh khu vực cho một vài mục tiêu để khởi phát kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường, v.v dựa trên tiềm năng & nhu cầu sử dụng đất. Nhà nước phân bổ ra thành nhiều tính năng đất tùy thuộc theo mục tiêu sử dụng để đơn giản làm chủ.

“Điều 49 Luật đất đai 2013 điều khoản về tiến hành quy hoạch, plan sử dụng đất như sau:

Khoản 2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được thông báo mà chưa có plan sử dụng đất mỗi năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp đó sử dụng & được tiến hành các quyền của người tiêu dùng đất theo điều khoản của pháp luật.

Trường hợp đã có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện thì người tiêu dùng đất trong vùng phải chuyển mục tiêu sử dụng đất & thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp đó tiến hành các quyền của người tiêu dùng đất nhưng vẫn không được thi công mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người tiêu dùng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo điều khoản của pháp luật.

Diện tích đất ghi trong plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện đã được thông báo phải thu hồi để tiến hành dự án hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt plan sử dụng đất phải điều khiển, hủy bỏ và phải ban bố việc điều khiển, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu so với phần diện tích đất ghi trong plan sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt plan sử dụng đất không điều khiển, hủy bỏ hoặc có điều khiển, hủy bỏ nhưng vẫn không ban bố việc điều khiển, hủy bỏ thì người tiêu dùng đất khỏi bị giảm thiểu về quyền theo điều khoản tại khoản 2 Điều này.”

Như vậy, để biết đất vào quy hoạch nhận được cấp sổ hay xây nhà tạm trên đất quy hoạch giao thông nhận được không dựa vào plan sử dụng đất đã có chưa:

- Nếu đã có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện, các bạn sẽ không được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, không được mua bán, chuyển nhượng, thế chấp đất quy hoạch.

- Nếu cơ quan thẩm quyền chưa kiểm duyệt plan sử dụng đất, các bạn có thể tiến hành các quyền sử dụng đất thông thường bao gồm chuyển nhượng, cấp sổ hồng, tách thửa, cho thuê, tặng cho, …

Nếu sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền phải điều khiển, hủy bỏ & ban bố.  

Đất quy hoạch, tranh chấp nhận được chuyển nhượng, cấp sổ hồng không?

Đất quy hoạch treo nhận được bồi thường thiệt hại?

Đất trong quy hoạch thuộc quyền sở hữu hợp pháp sẽ được bồi thường theo điều khoản trên của pháp luật.

Điều kiện được bồi thường theo Luật Đất Đai năm 2013:

 “1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chưa hẳn là đất thuê trả tiền thuê đất mỗi năm, có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở & quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện (ĐK) để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của Luật này mà chưa được cấp, trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế thuộc đối tượng được có trong tay nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (VN) mà có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện (ĐK) được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của Luật này mà chưa được cấp.”

Có nên chọn mua đất quy hoạch không?

Dù địa ốc có hay chưa có plan quy hoạch thì việc nhà ở dính quy hoạch treo bó buộc việc sửa chữa, cải thiện. Nếu lỡ xây xong mà thực hiện quy hoạch, các bạn buộc phải tháo dỡ & được đền bù tuy nhiên với giá nhà nước.

2. Đất có sổ hồng bị tranh chấp nhận được chuyển nhượng, cấp giấy chứng thực, cho thuê, sửa chữa không?

Khái niệm tranh chấp đất đai

Thế nào là đất đang có tranh chấp? Điều này có nghĩa đang có tranh chấp về quyền, bổn phận người tiêu dùng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Những người tham dự tranh chấp chưa hẳn là các chủ thể có quyền có trong tay so với đất.

Tranh chấp đất đai được phân thành ba dạng:

- Tranh chấp về quyền sử dụng đất: Tranh chấp giữa các bên về quyền sử dụng đúng pháp luật 1 mảnh đất. Dạng tranh chấp này gồm: tranh chấp về ranh giới đất; tranh chấp về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế; tranh chấp đòi lại đất (đất đã cho người khác mượn sử dụng mà không trả lại, hoặc tranh chấp giữa người dân tộc thiểu số với người đi triển khai khu vực kinh tế mới v.v…)

- Tranh chấp quyền & bổn phận tạo nên khi sử dụng đất: Xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất gồm: tranh chấp đất đai giữa cá nhân với cá nhân về quyền & bổn phận trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất; tranh chấp liên quan tới bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…

- Tranh chấp mục tiêu sử dụng đất: Dạng tranh chấp ít gặp, liên quan tới việc khẳng định mục tiêu sử dụng đất là gì. Dạng tranh chấp này dễ có cơ sở giải quyết vì trong thời gian phân chia đất đai cho các chủ thể sử dụng, Nhà nước đã khẳng định mục tiêu sử dụng đất thông qua quy hoạch sử dụng đất. Tranh chấp đa phần do người tiêu dùng đất sử dụng sai mục tiêu đối với khi được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Làm sao biết đất có tranh chấp?

Điều kiện để có thể tiến hành các quyền sử dụng đất như biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp,… được điều khoản theo điều 188 Luật đất đai 2013 như sau:

“ một. Người sử dụng đất được tiến hành các quyền biến đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện (ĐK) sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ tình huống điều khoản tại khoản 3 Điều 186 & tình huống nhận thừa kế điều khoản tại khoản một Điều 168 của Luật này;

b) Đất không hề có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất….”

Do vậy, nếu đang có tranh chấp nhà ở tại gia đình, tranh chấp nhà ở có nhân tố quốc tế hay giữa các cá nhân, việc chọn mua bán, xây nhà trên đất có tranh chấp là chẳng thể vì không đáp ứng đủ các điều kiện (ĐK) theo luật pháp quy định: có giấy chứng thực vầ đất không hề có tranh chấp.

Làm sao biết đất có tranh chấp, bị kê biên hay không?

Nếu chưa chắc chắn cách check sổ đỏ, sổ đỏ ở đâu, các các bạn hãy đến các cơ quan sau: Phòng Tài nguyên UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các phòng/văn phòng công chứng …để khẳng định đất không hề có tranh chấp chuẩn xác nhất.

Vậy là các bạn đã nắm vững đất có sổ hồng nằm trong quy hoạch nhận được bán, chuyển mục tiêu sử dụng không, cũng giống như nhà tranh chấp nhận được bán, sửa chữa hay không. Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức luật đất đai, hđmb, cho thuê BĐS đều có trên muanhadep.vn.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Các nghi thức làm đám giỗ: Cách bày mâm lễ, bài cúng, thủ tục

Nội dung bài viếtCúng giỗ vào ngày nào là đúng?Cúng 49 ngày sau ngày mất là gì?Đám giỗ 100 ngàyNgày giỗ đầu, hay còn được gọi là ngày giỗ Tiểu

Thay đổi phong thủy trong nhà, đầu năm Thần Tài mở kho phát lộc, tiền vào như nước

Có rất nhiều phương pháp để các bạn đổi thay phong thủy, đẩy mạnh vượng khí cho không gian sống nhà các bạn.5 lỗi sai phong thủy khiến thần Tà

Thủ tục lễ cúng, văn khấn chuyển bàn thờ sang vị trí khác ra sao?

Nội dung bài viếtCách xem định ngày tốt chuyển bàn thờ sang vị trí mớiThủ tục, sắm lễ di dời bàn thờ sang vị trí khácThủ tục, cách chuyển bàn th

Mỗi tháng cất 1 chỉ vàng, cô bán bún đủ tiền mua nhà cho con trai cưới vợ

- Cuối ngày, tôi đếm lại số tiền bán bún được rồi cất 1 phần gốc để ngày hôm sau lấy hàng mới. Toàn bộ tiền lãi, tôi dùng để chi tiêu sinh hoạt

Quy trình thủ tục, mẫu đơn xin cải tạo đất nông nghiệp chi tiết nhất

Nội dung bài viết1. Quy định về cải tạo đất nông nghiệp2. Trách nhiệm của người cải tạo đất3. Các hành vi vi phạm về cải tạo đất nông nghiệp4

Chiến dịch mua nhà Hà Nội của vợ chồng thợ sửa điều hòa lương 13 triệu/tháng

- Nhiều người nghĩ là, ông xã là thợ sửa điều hòa lương 7 triệu đ, sẽ chẳng khi nào dám mơ ước đến việc chọn mua 1 ngôi nhà, tuy nhiên nếu biết

Thiết kế nhà ống hợp phong thủy: Cổng cửa, hành lang, các phòng

Nội dung bài viếtmột. Cách thiết kế xây nhà ống hợp phong thủy Kích thước nhà ống theo phong thủy Phong thủy mái nhà ống Cổng, cửa nhà ống hợp

Xem phong thủy phòng học, cách bố trí bàn học giúp trẻ em học tốt

Nội dung bài viếtmột. Phong thủy phòng học cho trẻ tận nhà Màu sắc phòng học Không gian phòng học 2. Xem phong thủy đặt bàn học cho con & kiên

Cách tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

Nội dung bài viết1. Thuế đất là gì? 2. Thuế địa ốc – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp 2.2. Cách t

Bóc mẽ chiêu phù phép sổ đỏ giả tránh những cú lừa tiền tỷ

Sổ đỏ fake đang là vấn nạn tác động nghiêm trọng đến tâm lý của những người mua bán BĐS . Tìm hiểu cách nhận biết sổ hồng thật fake sẽ giúp ngườ

Phong thủy tủ lạnh: Hướng đặt, vị trí và cách hóa giải kiêng kỵ

Nội dung bài viết1. Vị trí hướng đặt tủ lạnh trong nhà theo phong thủy1.1. Hướng đặt tủ lạnh theo mệnh gia chủ1.2. Hướng đặt tủ lạnh trong phòng

Cách tính thuế, lệ phí xây dựng hoàn công nhà ở tư nhân

Nội dung bài viết1. Các kiểu thuế triển khai nhà ở, lệ phí hoàn công theo pháp luật hiện hành 2. Cách tính những loại thuế triển khai nhà ở tư nhâ

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]