Đất rừng: Quy định chuyển nhượng, thế chấp, giao đất thế nào?

Đất rừng là 1 trong các loại đất chiếm ¾ diện tích đất toàn quốc & bổ ích quan trọng trong những công việc khởi phát kinh tế, môi trường, lẫn chính trị. Bởi vậy, chế độ điều khoản về đất rừng chẳng những được điều khoản trong luật đất đai về rừng 1993, 2003, 1993 mà còn có Luật Bảo vệ & Phát triển rừng năm 2004 với nhiều các điều luật đất rừng gồm có các chính sách:

 • Phân kiểu những loại đất rừng sản xuất và phòng hộ, đặc dụng
 • Giao, giao khoán đất rừng
 • Mục đích sử dụng, chuyển nhượng, mua bán đất rừng, cấp sổ hồng sổ xanh cho đất rừng
 • Chính sách thu hồi & bồi thường, đền bù đất rừng…

Tất cả những điều khoản này đều nhằm mục tiêu bảo vệ quỹ đất rừng & bảo đảm quyền & bổn phận của cư dân cũng giống như các chế độ làm chủ đất rừng được tốt nhất.

Ancu.me sẽ giúp chúng ta khám phá đầy đủ về các nguyên tắc của đất rừng theo luật hiện hành nhằm giúp người đang sử dụng, được giao đất, cho thuê đất rừng… tiến hành đúng bổn phận & bảo vệ quyền lợi của mình tốt nhất.

Tags : chuyển nhượng căn hộ Chung cư Thế Kỷ 21 | chuyển nhượng căn hộ Chung cư Thế Hệ Mới

Các điều khoản của đất rừng theo luật hiện hành

Đất rừng là gì?

Nhiều người vẫn câu hỏi đất rừng có phải là đất nông nghiệp không hay chưa nắm rõ về đất rừng gồm có các loại nào, đất rừng gia công là rừng bỗng nhiên hay rừng trồng, đất rừng nhận được thế chấp không…

Vậy đất rừng là gì? Theo điều khoản của Luật đất đai 2013 tại Điều 10 điều khoản về phân kiểu đất nông nghiệp & phi nông nghiệp. Trong đó, đất rừng gồm 3 group đất là: đất rừng gia công, đất rừng phòng hộ & đất rừng đặc dụng được phân vào group đất nông nghiệp.

Như vậy đất rừng được hiểu là đất nông nghiệp & được chia thành 3 group đất với mục tiêu sử dụng không giống nhau.

Đất rừng gia công là gì?

Đất rừng gia công là kiểu đất được dùng đa phần vào mục tiêu gia công kinh doanh gỗ, lâm sản & đặc sản rừng, động vật rừng có phối hợp với việc bảo vệ môi trường hệ sinh thái & phòng hộ.

Đối với group đất rừng gia công sẽ được chia thành các group sau:

 • Đất rừng gia công là đất rừng bỗng nhiên được xem là group đất rừng được bình phục bằng giải pháp khoanh nuôi & thúc đẩy tái sinh bỗng nhiên. Loại đất rừng gia công bỗng nhiên này được giao với mục tiêu để làm chủ, bảo vệ & khởi phát rừng. Hình thức làm chủ của kiểu đất này là giao & cho thuê đất.
 • Đất rừng gia công là rừng trồng sẽ bao gồm: Rừng trồng bằng vốn có ngân sách nhà nước, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư.

Đất rừng phòng hộ là gì?

Đất rừng phòng hộ là kiểu đất phục vụ cho mục tiêu bảo vệ nguồn sinh thái đất, chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước, giảm trừ ngăn chặn thiên tai, điều hòa khí hậu.

Đất rừng phòng hộ là đất nông nghiệp được chia thành các group đất sau:

 • Đất rừng phòng hộ đầu nguồn;
 • Đất rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay;
 • Đất rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển
 • Đất rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

Đất rừng đặc dụng là gì?

Đất rừng đặc dụng là kiểu đất phục vụ đa phần cho mục tiêu bảo tồn tự nhiên hoang dã, sản xuất ra hệ sinh thái rừng đất nước, lưu trữ & bảo vệ nguồn gen động thực vật, phục vụ tìm tòi khoa học, di tích, danh lam, thắng cảnh, nghỉ dưỡng sinh thái…

Mỗi kiểu đất sẽ có ký hiệu những loại đất không giống nhau có ghi chi tiết trong giấy chứng thực quyền sử dụng đất để người được cấp giấy biết được kiểu đất đang có trong tay là gì, khám phá quyền lợi & các bổn phận so với kiểu đất đó.

Tags : chuyển nhượng căn hộ Chung cư Thế Hệ Mới | chung cư mini là như thế nào

Đất rừng: Quy định chuyển nhượng, thế chấp, giao đất thế nào?

Đất rừng có sổ hồng không?

Sổ đỏ (sổ xanh) hay còn được gọi là giấy chứng thực quyền sử dụng đất rừng rất có thể được cấp nếu bảo đảm các nguyên tắc về về điều kiện (ĐK) cấp giấy Chứng nhận quyền có trong tay rừng gia công là rừng trồng theo điều khoản tại điều 33, Nghị định 43/2014/NĐ-CP bao gồm:

“ một. Giấy chứng thực hoặc 1 trong những giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật Đất đai & Điều 18 của Nghị định này mà trong những số đó khẳng định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất

2. Giấy tờ về giao rừng gia công là rừng trồng

3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc chọn mua bán. Hợp đồng tặng cho hoặc thừa kế so với rừng gia công là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng nhận theo điều khoản của pháp luật

4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy má của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền có trong tay rừng gia công là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật

5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân không hề có giấy má điều khoản tại các Khoản một, 2, 3 & 4 Điều này mà đã trồng rừng gia công bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai công nhận có đủ điều kiện (ĐK) được xác nhận quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật đất đai;

6. Đối với tổ chức nội địa tiến hành dự án trồng rừng gia công bằng nguồn chi phí không hề có xuất xứ từ ngân sách nhà nước thì không thể thiếu quyết định kiểm duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng thực đầu tư để trồng rừng gia công theo điều khoản của pháp luật về đầu tư;

7. Đối với công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế tiến hành dự án trồng rừng gia công thì không thể thiếu quyết định kiểm duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng thực đầu tư để trồng rừng gia công theo điều khoản của pháp luật về đầu tư;

8. Trường hợp chủ có trong tay rừng gia công là rừng trồng không cùng lúc là người tiêu dùng đất thì ngoài giấy má theo điều khoản tại các Khoản một, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 Điều này, không thể thiếu văn bản thỏa thuận của người tiêu dùng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng nhận theo điều khoản của pháp luật & bản sao giấy má về quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật về đất đai.”

Sổ đỏ hay đất rừng sổ xanh là cách gọi về giấy chứng thực quyền sử dụng đất rừng gia công là rừng trồng cấp cho người tiêu dùng đúng pháp luật theo điều khoản của pháp luật. Người sử dụng đất rừng gia công muốn được cấp sổ xanh thì cần phải bảo đảm các điều kiện (ĐK) theo điều khoản & làm các thủ tục xin cấp giấy, đóng góp các khoản phí & lệ phí khi làm thủ tục bao gồm:

 • Tiền sử dụng đất
 • Lệ phí địa chính: theo mỗi địa phương dựa vào điều kiện (ĐK) khởi phát kinh tế xã hội
 • Tiền sử dụng đất: tùy tình huống sẽ cân nhắc mức nộp tiền sử dụng đất theo điều khoản tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP.
 • Lệ phí trước bạ: Mức thu lệ phí trước bạ = Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ do UBND cấp tỉnh phát hành (đồng) x Mức thu lệ phí trước bạ theo mật độ (%). so với nhà, đất là 0.5%.
 • Phí đo đạc, lập bản vẽ địa chính: Không quá một.500 đồng/m2.
 • Phí thẩm tra cấp quyền sử dụng đất  Không quá 7.500.000 đồng/hồ sơ

Đất rừng nhận được thế chấp không?

Thế chấp là 1 giải pháp bảo đảm bằng tài sản so với các hoạt động vay & cho vay. Đất rừng là tài sản đúng pháp luật có giấy chứng thực quyền sử dụng đất rừng thì rất có thể được dùng để thế chấp.

Tuy nhiên, đất rừng phòng hộ & đặc dụng sẽ chẳng thể lấy ra thế chấp do bị giảm thiểu về đối tượng nhận chuyển nhượng đây là phải là cá nhân, hộ gia đình sinh sống trong vùng có đất rừng phòng hộ, đặc dụng chuyển nhượng.

Mà theo điều khoản về các tình huống không được thế chấp có tình huống đây là các tài sản mà Nhà nước điều khoản cấm kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng. Đồng thời, người tiêu dùng đất rừng chỉ được phép thế chấp tại Ngân hàng Việt Nam (VN), các tổ chức tín dụng Việt Nam (VN) do Nhà nước cho phép thành lập, mà không được thế chấp ở bất cứ 1 tổ chức kinh tế nào khác.

Do đó, nếu là đất rừng gia công có thể nhận thế chấp không vượt hạn mức 300ha. Đối với rừng đặc dụng & phòng hộ thì chẳng thể thế chấp do không bảo đảm điều kiện (ĐK) về người nhận thế chấp.

Đồng thời, việc nhận thế chấp quyền sử dụng đất sẽ phải đăng ký giao dịch bảo đảm theo điều khoản tại điểm a, b khoản một Điều 4 Nghị định 102/2017 về đăng ký giao dịch bảo đảm.ư

Tags : trồng cây phong thủy như thế nào | phong thủy bể cá như thế nào

Quy định về loại đất rừng

Quy định về đất rừng sản xuất

Đất rừng gia công nhận được chuyển mục tiêu sang đất ở, lên hay đất rừng gia công có lên được thổ cư không? Rừng gia công có chuyển nhượng được không?... là những vấn đề có rất đông người hỏi nhằm cân nhắc việc chọn mua bán đất rừng giá rẻ… có đúng pháp luật hay không?

Dưới đấy là những điều khoản về đất rừng gia công về các chuẩn xác thế chấp, chuyển mục tiêu sử dụng, sử dụng trồng cây gì, giao đất rừng sản xuất…

Quy định giao khoán đất rừng sản xuất

Theo điều khoản về giao khoán đất rừng gia công tại điều 135 Luật Đất Đai 2013 thì Nhà nước giao kiểu đất rừng gia công là đất rừng bỗng nhiên cho tổ chức làm chủ rừng để làm chủ, bảo vệ & khởi phát rừng theo các hình thức:

 • Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gia công nông nghiệp theo hạn mức để gia công lâm nghiệp. Nếu vượt quá hạn mức thì sẽ phải chuyển sang thuê đất.
 • Cho thuê đất nếu là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế để tiến hành dự án đầu tư trồng rừng.
 • Được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu đời.
 • Kết hợp kinh doanh cảnh quan, chuyến chuyến tham quan sinh thái – môi trường dưới tán rừng.
 • Nếu đất rừng ở xa khu cư dân không giao trực tiếp cho hộ gia đình cá nhân thì sẽ giao cho tổ chức để bảo vệ & khởi phát rừng phối hợp với gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Thời hạn giao khoán đất rừng cho cá nhân, hộ gia đình không quá 50 năm.

Tags : phong thủy bể cá như thế nào | chuyển nhượng căn hộ Hoàng Kim Thế Gia (The Golden Dynasty)

Quy định chuyển nhượng, thế chấp, giao đất rừng thế nào?

Đất rừng gia công nhận được chuyển mục tiêu sử dụng

Đất rừng gia công theo điều khoản của pháp Luật đất đai 2013 điều 57 thì được phép chuyển nhượng nếu được cơ quan nhà nước cho phép. Các tình huống chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được điều khoản tại Khoản một Điều 57 Luật đất đai 2013 như sau:

“1. Các tình huống chuyển mục tiêu sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

… c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng gia công sang sử dụng vào mục tiêu khác trong group đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

e) Chuyển đất phi nông nghiệp chưa hẳn là đất ở sang đất ở;...”

Do vậy, đất rừng gia công nói riêng hay đất rừng nói tóm lại đều có thể được chuyển mục tiêu sử dụng sang đất ở nếu được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đất rừng gia công nhận được chuyển nhượng không

Đất rừng gia công ngày nay theo điều khoản của pháp luật được phép chuyển nhượng hay còn được gọi là mua bán đất rừng nếu đáp ứng đủ các nguyên tắc chuyển nhượng đất rừng gia công.

Điều kiện chuyển nhượng đất rừng sản xuất

 • Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng gia công phải nằm trong hạn chế hạn mức chuyển nhượng nhiều nhất 300ha.
 • Điều kiện đầy đủ về luật có trong tay đất rừng hợp pháp:
 • Có giấy chứng thực quyền sử dụng đất do địa phương cấp đúng quyền hạn
 • Đất rừng gia công không hề có tranh chấp; thế chấp
 • Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Đất rừng gia công còn thời hạn sử dụng
 • Giấy tờ về giao rừng gia công là rừng trồng như:

- Hợp đồng hoặc văn bản đúng pháp luật liên quan đến quyền có trong tay quyền sử dụng đất như mua bán/tặng cho/thừa kế so với rừng gia công là rừng trồng được công chứng chứng nhận theo quy định

0 Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy má của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền có trong tay rừng gia công là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật

Nếu bảo đảm các điều kiện (ĐK) trên thì đất rừng gia công đó được phép mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng tuy nhiên phải tiến hành đầy đủ các khoản thuế phí khi chuyển nhượng QSDĐ bao gồm:

 • Bên chuyển nhượng: 2% thuế doanh thu cá nhân
 • Bên nhận chuyển nhượng 0,5% lệ phí trước bạ, 0,15% phí thẩm tra sổ theo giá trị hđmb đất của 2 bên.

Tags : chuyển nhượng căn hộ Hoàng Kim Thế Gia (The Golden Dynasty) | chuyển nhượng căn hộ Khu đô thị Yên Thế Bắc Sơn

Luật giao, chuyển mục tiêu sử dụng, chuyển nhượng đất rừng phòng hộ

Quy định về đất rừng phòng hộ

Đất rừng phòng hộ là kiểu đất bổ ích quan trọng trong những công việc bảo vệ, giảm ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, sụt lún đất, nguồn nước, bảo vệ môi trường thì còn có trị giá về mặt gia công khởi phát kinh tế.

Chính do vậy chế độ điều khoản về làm chủ đất rừng phòng hồ không những là bảo vệ mà còn cho phép cá nhân, hộ gia đình, tổ chức khai thác có điều kiện (ĐK) hay chuyển nhượng với chế tài đặc trưng gồm có các nguyên tắc chính như sau:

Giao đất rừng phòng hộ

Nhà nước giao đất rừng phòng hộ đầu nguồn cho tổ chức làm chủ rừng phòng hộ để làm chủ, bảo vệ & khởi phát rừng & đơn vị được giao đất phải tổ chức làm chủ rừng phòng hộ cho các hộ gia đình cá nhân nhằm bảo vệ & khởi phát rừng.

Nếu rừng phòng hộ chưa có tổ chức làm chủ & quy hoạch trồng rừng thì được giao cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại chỗ có nhu cầu & khả năng để bảo vệ & khởi phát rừng sử dụng.

Cho thuê đất rừng phòng hộ cho tổ chức kinh tế phối hợp khởi phát rừng với kinh doanh cảnh quan, sinh thái môi trường dưới tán rừng sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung Ương.

Quy định về biến đổi đất rừng phòng hộ

Về điều khoản biến đổi đất rừng phòng hộ theo pháp luật hiện hành là được phép nếu chủ có trong tay đất rừng bảo đảm các điều kiện (ĐK) pháp lý theo điều khoản tại điều 57 Luật Đất Đai 2013 & được cơ quan nhà nước cho phép. Việc biến đổi đất rừng phòng hộ sang mục tiêu sử dụng đất khác hiện giống như điều khoản biến đổi mục tiêu sử dụng đất rừng gia công đã đề cập ở trên.

Đất rừng phòng hộ nhận được chuyển nhượng không?

Chuyển nhượng đất rừng phòng hộ nhận được không là thắc mắc của không ít người đang muốn mua đất rừng hay người muốn bán đất, tặng cho, nhận thừa kế… so với kiểu đất rừng phòng hộ.

Theo điều khoản chuyển nhượng đất rừng phòng hộ là đúng pháp luật tuy nhiên sẽ bị giảm thiểu nhất định so với hoạt động chuyển nhượng dù cho là mua bán đất rừng hay tặng cho ngoài bảo đảm các điều kiện (ĐK) chuyển nhượng như điều khoản với đất rừng gia công.

Điều kiện để chuyển nhượng đất rừng phòng hộ đúng pháp luật đó là: Khoản 4 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013: “hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong vùng rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu khôi phục sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong vùng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó”.

Do đó, cá nhân, hộ gia đình chỉ được sang nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất rừng phòng hộ cho những hộ gia đình, cá nhân sinh sống trong vùng có rừng phòng hộ.

Tags : chuyển nhượng căn hộ Khu đô thị Yên Thế Bắc Sơn | chung cư kim văn kim lũ ở thế nào

Quy định về đất rừng đặc dụng

Giao đất rừng đặc dụng

Quy định về thẩm quyền & người được giao, cho thuê khoán rừng đặc dụng theo điều khoản tại điều 137 Luật đất đai 2013 như sau:

“1. Nhà nước giao đất rừng đặc dụng cho tổ chức làm chủ rừng đặc dụng để làm chủ, bảo vệ theo quy hoạch, plan sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt, được phối hợp sử dụng đất vào mục tiêu khác theo điều khoản của pháp luật về bảo vệ & khởi phát rừng.

2. Tổ chức làm chủ rừng đặc dụng giao khoán ngắn hạn đất rừng đặc dụng trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt cho hộ gia đình, cá nhân chưa có điều kiện (ĐK) chuyển ra khỏi vùng đó để bảo vệ rừng.

3. Tổ chức làm chủ rừng đặc dụng giao khoán đất rừng đặc dụng thuộc phân khu khôi phục sinh thái cho hộ gia đình, cá nhân sinh sống ổn định tại vùng đó để bảo vệ & khởi phát rừng.

4. Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất khu vực đệm của rừng đặc dụng so với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục tiêu gia công, tìm tòi, thí nghiệm về lâm nghiệp hoặc phối hợp quốc phòng, an ninh theo quy hoạch khởi phát rừng của khu vực đệm & được phối hợp sử dụng đất vào mục tiêu khác theo điều khoản của pháp luật về bảo vệ & khởi phát rừng.

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng đặc dụng thuộc vùng được phối hợp với kinh doanh cảnh quan, chuyến chuyến tham quan sinh thái - môi trường dưới tán rừng."

Chuyển mục tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng

Tương tự như kiểu đất rừng gia công & phòng hồ thì đất rừng đặc dụng cũng được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo điều khoản tại điểm c khoản một Điều 57 Luật đất đai 2013: “Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng gia công sang sử dụng vào mục tiêu khác trong group đất nông nghiệp;

Từ mục tiêu sử dụng đất nông nghiệp có thể được biến đổi sang đất phi nông nghiệp là đất ở. Vì thế mọi điều khoản & thủ tục, các khoản phí lệ phí đều giống như điều khoản chuyển mục tiêu sử dụng đất gia công nó riêng & đất đai nói tóm lại.

Quy định chuyển nhượng đất rừng đặc dụng

Quy định về chuyển nhượng rừng đặc dụng giống như rừng phòng hồ đây là giảm thiểu về đối tượng nhận chuyển nhượng ngoài các nguyên tắc về hạn mức chuyển nhượng đất rừng cũng giống như đất chuyển nhượng phải còn thời gian sử dụng tính từ giai đoạn được giao đất & có giấy má pháp lý đầy đủ, khẳng định tính đúng pháp luật như đã nêu ở phần chuyển nhượng đất rừng gia công.

Nếu các bạn muốn nhận hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng đặc dụng thì có thể tìm hiểu thêm các nguyên tắc so với 2 kiểu đất rừng trên.

Tags : chung cư kim văn kim lũ ở thế nào | chuyển nhượng căn hộ Lan Rừng Phước Hải

Kinh nghiệm mua đất rừng giá không cao an toàn pháp lý

Lưu ý khi mua đất rừng giá rẻ

Nhà nước có chế độ giao đất giao rừng cho người dân & cho phép người hộ gia đình, cá nhân… có thể được phép mua bán chuyển nhượng tuy nhiên sẽ có những hạn chế so với mỗi kiểu đất. Bởi vậy khi mua đất rừng cần chú ý đến điều kiện (ĐK) được sang nhượng bao gồm:

 • Người chuyển nhượng có quyền có trong tay giấy chứng thực quyền sử dụng đất rừng đúng pháp luật.
 • Người nhận chuyển nhượng đất rừng phải đảm nhiệm diện tích chuyển nhượng trong hạn mức không quá 300 héc-ta theo điều khoản.
 • Đất rừng chuyển nhượng sẽ phải còn thời hạn: Bởi nếu mua đất rừng giá không cao đừng quên check thời hạn sử dụng đất rừng 50 năm. Bởi chế độ về thời hạn giao đất rừng không quá 50 năm.Vì vậy, nếu như có nhu cầu mua bán đất rừng 50 năm thì giai đoạn sử dụng sẽ được tính từ giai đoạn được giao đất chứ không tính từ giai đoạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng của cá nhân, hộ gia đình.
 • Nếu dự kiến mua đất rừng triển khai nhà thì phải xem đánh giá về khả năng biến đổi quyền sử dụng đất rừng sang đất ở làm xây nhà đúng pháp luật.
 • Nếu nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ & đặc dụng thì người nhận chuyển nhượng phải sinh sống trong vùng có đất rừng chuyển nhượng.

Ngoài các quy chế về giao đất, chuyển mục tiêu sử dụng, chuyển nhượng mua bán đất rừng thì còn có các nguyên tắc về thu hồi đất rừng trong những số đó có khẳng định rõ đất rừng bị tịch thu một khi, chế độ bồi thường, đền bù khi thu hồi đất rừng không sổ hồng, có sổ đỏ…

Nếu các bạn quan tâm đến cụ thể về thu hồi đất rừng phòng hộ, gia công, đặc dụng hãy khám phá tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP về điều khoản về bồi thường, trợ giúp, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Cách xử lý giao đất trái thẩm quyền, điều kiện cấp sổ đỏ thế nào?

> Phong thủy mua nhà đất, chọn hướng, thế đất hợp tuổi thế nào?

> Loại đất nào không được chuyển nhượng mua bán, tặng cho hiện nay?

> Chiêu tránh sập bẫy khi mua nhà đất bị thế chấp

> Điều kiện thế chấp nhà ở, thủ tục vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng

> Thủ tục mua thêm đất thổ cư, cấp bổ sung đất vào sổ đỏ thế nào?

> Nhận biết các thế đất đẹp theo phong thủy, hình thế đất tốt nên chọn

Căn hộ Fresca Riverside sẽ được bàn giao như thế nào?
#Chi tiết

xem video

Quy trình chuyển nhượng căn hộ vinhomes Bắc Ninh
#Chi tiết

xem video

Quy trình chuyển nhượng căn hộ vinhomes Bắc Ninh
#Chi tiết

xem video

Vị trí dự án VietUc Varea ở đâu và cách di chuyển đến VietUc Varea như thế nào???
#Chi tiết

xem video

Thực Tế Quy Hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm Như Thế Nào?
#Chi tiết

xem video

ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG CHUẨN CHO DỰ ÁN CHUNG CƯ như thế nào là hợp lý ?
#Chi tiết

xem video

Trung Tâm Thương Mại ở Mỹ Trông Như Thế Nào?
#Chi tiết

xem video

Tiến Độ Ngày 9.3.2020 Dự Án Căn Hộ Ecolife Riverside Quy Nhơn Như Thế Nào - Căn Hộ Quy Nhơn Giá Rẻ
#Chi tiết

xem video

Tiến Độ Ngày 9.3.2020 Dự Án Căn Hộ Ecolife Riverside Quy Nhơn Như Thế Nào - Căn Hộ Quy Nhơn Giá Rẻ
#Chi tiết

xem video

Sunshine Heritage Resort - Vị Thế Kết Nối Giao Thương
#Chi tiết

xem video

FBNC - Diện tích nhà ở xã hội: Thế nào là hợp lý?
#Chi tiết

xem video

Chung Cư BRG Legend Bố Trí Từng Căn Hộ Như Thế Nào ?
#Chi tiết

xem video

Năm 2020 phân khúc nhà ở xã hội sẽ như thế nào?
#Chi tiết

xem video

4 yếu tố đánh giá Thế nào là một chung cư đáng sống ?
#Chi tiết

xem video

Dự án QMS Tower 2 Tố Hữu bị thế chấp , có dấu hiệu vi phạm trên hành lang sông Nhuệ
#Chi tiết

xem video

Công viên 7 KỲ QUAN và LONG AN thế nào 2020 | Vương Quốc Nhỏ
#Chi tiết

xem video

Chủ đầu tư khu đô thị Việt Hàn chính thức nhận quyết định bàn giao đất
#Chi tiết

xem video

Dai-Ichi Life Quy Nhơn cùng nhau đi khắp thế gian.
#Chi tiết

xem video

Chủ đầu tư dự án Green City Bắc Giang là ai và mạnh thế nào ?
#Chi tiết

xem video

Căn Hộ TDH River View nhà thực tế có chất lượng như thế nào??? #TDHriverview #NhaovaDuLich
#Chi tiết

xem video

Cara Riverview Q8: Tuyến buýt nhanh đầu tiên của TP HCM hoạt động như thế nào VnExpress
#Chi tiết

xem video

Phúc an Garden || Nhà Mẫu Dự án Phúc An Garden Bình Dương nay thế nào? lh 0355933499
#Chi tiết

xem video

Phúc Đạt Tower- Căn hộ đẳng cấp giá rẻ liền kề TP Thủ Đức đáng sống thế nào ???
#Chi tiết

xem video

✅ [REVIEW] Căn hộ có sân vườn tại Chung Cư NEWCITY THỦ THIÊM Quận 2 như thế nào?
#Chi tiết

xem video