Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, cách xác định giá khởi điểm

Nội dung bài viết

  1. 1. Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 
  2. 2. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất
    1. Các tình huống được đấu giá đất
    2. Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất
  3. 3. Cách khẳng định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất
  4. 4. Thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
  5. 5. Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất
  6. 6. Cách thức đấu giá quyền sử dụng đất

1. Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 

Thế nào là đấu giá quyền sử dụng đất? Đấu giá quyền sử dụng đất tiếng Anh là Auctions of Land Use Rights. Khái niệm về đấu giá quyền sử dụng đất nghĩa là bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất giữa hai người trở lên trả giá từ thấp đến cao đến giai đoạn người trả giá thành cao nhất.

2. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

Các tình huống được đấu giá đất

Nghị định thông tư chỉ dẫn đấu giá quyền sử dụng đất điều khoản các tình huống được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất bằng hình thức đấu giá (Điều 3 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg):

“1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất

a) Đầu tư triển khai nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

b) Đầu tư triển khai nhà ở để bán hoặc cho thuê, trừ tình huống đất triển khai nhà chung cư cao tầng cho công nhân (CN) khu công nghiệp.

c) Đầu tư triển khai cấu tạo hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

d) Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư triển khai cấu tạo hạ tầng.

đ) Sử dụng đất làm mặt bằng triển khai cơ sở gia công, kinh doanh.

e) Sử dụng đất vào gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

2. Giao đất theo hình thức khác nay chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chuyển mục tiêu sử dụng đất; trừ tình huống giữ nguyên chủ sử dụng đất.

3. Cho thuê đất gồm có cả cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích của xã, phường, thị trấn để gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

4. Các tình huống khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.”

Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất: Điều kiện, quy trình

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất

Điều kiện, đối tượng tham dự đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất tiến hành dự án là gì? Theo quy định về đấu giá quyền sử dụng đất của luật đất đai 2013 điều 119,  điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

- Đã có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

- Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc có trong tay nhà nước

- Lập biện pháp đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

- Có văn bản đăng ký tham dự đấu giá ghi cam đoan dùng đất đúng mục tiêu, đúng kế hoạch đầu tư, đúng điều khoản về làm chủ đầu tư triển khai công trình sau thời điểm trúng đấu giá (theo kiểu chỉ dẫn của Sở Tài nguyên & Môi trường)

- Có đủ điều kiện (ĐK) về vốn, kỹ thuật để tiến hành dự án hoặc biện pháp đầu tư theo điều khoản pháp luật, trừ tình huống đấu giá quyền sử dụng đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia; 1 tổ chức chỉ được một đơn vị tham dự đấu giá; có hai đơn vị trở lên thuộc cùng 1 Tổng C.ty thì chỉ được một tham dự đấu giá; Tổng C.ty với C.ty member, C.ty mẹ & C.ty con, công ty liên doanh với cùng 1 bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một công ty tham dự đấu so với cùng 1 thửa đất.

3. Cách khẳng định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Quy định mới bán đấu giá quyền sử dụng đất về việc khẳng định giá khởi điểm như sau:

 - Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) x Giá đất chi tiết (đồng/m2)

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khiến cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) x Giá đất chi tiết (đồng/m2)

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khiến cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm:

Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất (đồng) = Diện tích đất (m2) x Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Đơn giá khởi điểm được khẳng định như sau:

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2) = Giá đất tính tiền thuê đất (đồng/m2) x Mức mật độ (%) đơn giá thuê đất

4. Thẩm quyền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, bổn phận của tổ chức tiến hành đấu giá gồm:

- Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức khẳng định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền 1 lần cho cả thời gian thuê điều khoản tại khoản một Điều 15 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

- Sở Tài chính chủ trì, kết hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức tiến hành việc khẳng định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc có trong tay nhà nước theo điều khoản của pháp luật về làm chủ, sử dụng tài sản nhà nước.

5. Trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất mới nhất, các bước đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

- Lập biện pháp đấu giá quyền sử dụng đất

- Chuẩn bị giấy tờ tham dự đấu giá quyền sử dụng đất

Tham khảo kiểu đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất tại đây.

- Ra quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

- Xác định & kiểm duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

- Lựa chọn & ký hợp đồng thuê đơn vị tiến hành cuộc đấu giá quyền sử dụng đất

- Phê duyệt hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất

- Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau thời điểm có quyết định xác nhận hiệu quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Cấp giấy chứng thực, giao đất cho người trúng đấu giá.

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất

Theo kinh nghiệm đấu giá quyền sử dụng đất, khi đã có quyết định mở đấu giá, các bạn đăng ký & đặt 1 khoản tiền đặt trước để tham dự, không quá 5% giá khởi điểm của thửa đất. Người trúng đấu giá được trừ tiền thỏa thuận đặt mua vào tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất phải nộp.

Khi đấu giá, các bạn trả giá nếu cao hơn giá khởi điểm & trả giá thành cao nhất thì được quyền sử dụng đất. Khi có quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất, các bạn nộp tiền sử dụng đất, thuế để nhận đất & giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

6. Cách thức đấu giá quyền sử dụng đất

a) Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp đó mỗi vòng, liên tiếp cho tới khi không còn người đòi hỏi đấu giá tiếp thì người có giá bán trả cao đặc biệt là người trúng đấu giá.

Đối với tình huống không ban bố public giá khởi điểm theo điều khoản tại khoản 2 Điều tám của Quy chế này thì Hội đồng chỉ được thông báo giá khởi điểm sau vòng đấu thứ 1 & giá bán trả cao nhất của vòng đấu này; tuyên bố vòng đấu tiếp đó, khẳng định số người tiếp đó tham dự vòng đấu giá, ban bố giá khởi điểm của vòng đấu này. Cuộc đấu giá chấm dứt khi khẳng định được giá bán trả cao nhất & không còn người tiếp đó tham dự đấu giá.

Trường hợp toàn bộ các đối tượng tham dự đấu giá ở vòng đấu thứ 1 đều bỏ mức giá giảm hơn giá bán khởi điểm thì Hội đồng tuyên bố cuộc đấu giá không thành. Hội đồng sẽ cân nhắc điều khiển lại giá bán khởi điểm cho thích hợp & thực hiện tổ chức đấu giá lại vào 1 thời điểm khác do Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyết định.

b) Đấu giá public bằng lời: so với tình huống không ban bố public giá khởi điểm theo điều khoản tại khoản 2 Điều tám của Quy chế này thì Hội đồng chỉ được thông báo giá khởi điểm vào lúc bắt đầu tiến hành phiên đấu giá. Người tham dự đấu giá trả giá trực tiếp bằng lời liên tiếp cho tới khi không còn người đòi hỏi đấu giá tiếp. Người có giá bán trả cao đặc biệt là người trúng đấu giá.

c) Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có tính năng đấu giá quyền sử dụng đất điều khoản thời gian của 1 vòng đấu so với mỗi hình thức đấu giá.

d) Trường hợp người trúng đấu giá chối từ không nhận quyền sử dụng đất hoặc rút lại giá đã trả thì người bỏ giá giảm hơn liền kề được Hội đồng đấu giá cân nhắc kiểm duyệt trúng giá bổ sung, nếu giá trả của người liền kề không thấp hơn giá khởi điểm của vòng đấu cuối cùng. Nếu người trúng giá bổ sung chối từ không nhận quyền sử dụng đất thì Hội đồng đấu giá ra văn bản bãi bỏ hiệu quả trúng đấu giá. Hội đồng sẽ cân nhắc tổ chức đấu giá lại vào 1 thời điểm khác.”

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất cần public, khách quan, bảo vệ ích lợi các bên tham dự, tiến hành theo đúng tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất như điều khoản của pháp luật.

Trên đấy là các nguyên tắc pháp luật về việc đấu giá quyền sử dụng đất & các trình tự, thủ tục để các bạn tìm hiểu thêm. Xem thêm nhiều chỉ dẫn về luật đất đai trên muanhadep.vn.

Thảo Trần
Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 2,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 1,890,500đ.
Giá Từ 799,000đ.
Giá Từ 1,090,000đ.
Giá Từ 10,000đ.
Giá Từ 88,000đ.
Giá Từ 88,000đ.
Giá Từ 2,000đ.
Giá Từ 30,000đ.
Giá Từ 1,190,000đ.
Giá Từ 5,900đ.

Cách lập bàn thờ giỗ tổ nghề, sắm lễ, cách cúng, văn khấn hàng năm

Nội dung bài viếtCúng tổ nghề Việt Nam (VN) Ý nghĩa cúng giỗ tổ nghề Cách lập bàn thờ tổ nghề Các ngày giỗ tổ nghề lớn tại Việt Nam (VN) 1.

Đất nông nghiệp, phi nông nghiệp có được xây nhà, cấp sổ, mua bán?

Nội dung bài viếtĐất nông nghiệp Đất nông nghiệp là gì? Các kiểu đất nông nghiệp Đất nông nghiệp có phải nộp thuế? Chuyển nhượng mua bán đất

Cách viết mẫu đăng tin bán, cho thuê chung cư hay, ngàn lượt xem

Nội dung bài viếtCách đăng tin mua bán chung cư free, căn hộ cho thuê kết quả Tiêu đề Nội dung Hình ảnh Lựa chọn nơi đăng tin Các kiểu đăn

Mua nhà xây sẵn tưởng trúng món hời ai ngờ sai lầm đốt túi

Nhiều các bạn trẻ "lười" xây nhà bởi phải bỏ công, bỏ sức, giải quyết các rắc rối gây ra trong thời gian thi công. Song tôi nghĩ "cái gì cũng có

Các giải pháp làm mát nhà xưởng, giá hệ thống làm mát bằng hơi nước

Phần lớn các nhà xưởng đều có nhiệt độ khá cao. Không khí nóng bức khiến nhân lực uể oải khi làm việc, cùng lúc cũng làm các trang trang bị dễ hỏng hó

Nhận biết hướng nhà tốt xấu, hóa giải hướng nhà xấu tránh xui rủi

Nội dung bài viếtHướng dẫn xem hướng nhà có tốt xấu hay không Xem hướng nhà tốt xấu theo tuổi Xem hướng nhà xấu theo vị trí Cách hóa giải, xử

Tư vấn thiết kế thiết bị bếp nhà hàng nhỏ, khách sạn tăng hiệu suất nhất

Bếp nhà hàng là nơi quan trọng so với 1 nhà hàng, hotel bởi đấy là nơi chế biến đồ ăn, phục vụ khách ghé thăm. Vậy nên việc thi công cài đặt bếp nhà h

Loạt bản vẽ thiết kế xây nhà trọ cho thuê đẹp, tiết kiệm chi phí

Nội dung bài viếtNên xây nhà trọ hay nhà nghỉ? Xây nhà trọ có lời không? Phân kiểu thiết kế triển khai nhà trọ ngày nay Phân kiểu phòng theo k

Kinh nghiệm mua nhà đang thế chấp ngân hàng tránh sập bẫy

Nội dung bài viết1. Nhà đang thế chấp bank có bán, cho thuê được không? 2. Có nên chọn mua nhà đang thế chấp ngân hàng? 3. Kinh nghiệm mua nhà

Tuổi Mùi hợp trồng cây phong thủy gì để đổi vận, may mắn cả năm

Nội dung bài viếtTổng quan về phong thủy tuổi MùiTuổi Mùi phù hợp với cây gì, hoa gì?Cây phong thủy hợp tuổi quý Mùi (1943, 2003)Cây phong thủ

Ý nghĩa Tết Hàn thực: Cúng gì, hướng dẫn sắm lễ và bài văn khấn

Nội dung bài viếtTết Hàn thực là ngày nào? Tết Hàn thực là ngày gì? Tết Hàn thực 2019 là ngày nào? Tết Hàn thực có phải là Tết Thanh minh? N

Chiến dịch mua nhà Hà Nội của vợ chồng thợ sửa điều hòa lương 13 triệu/tháng

- Nhiều người nghĩ là, ông xã là thợ sửa điều hòa lương 7 triệu đ, sẽ chẳng khi nào dám mơ ước đến việc chọn mua 1 ngôi nhà, tuy nhiên nếu biết