Giao khoán đất là gì? Hồ sơ, mẫu hợp đồng giao khoán theo quy định

Nội dung bài viết

 1. Giao khoán đất là gì?
 2. Phân biệt giao đất & giao khoán đất
  1. Giao đất
  2. Giao khoán đất
 3. Các điều khoản về giao khoán đất nông nghiệp
  1. Đất được giao khoán là đất trồng cây lâu đời
   1. Trường hợp giao khoán đất đã có diện tích cây lâu năm
   2. Trrường hợp đất được giao khoán là đất để trồng cây lâu năm
  2. Trường hợp đất được giao khoán là đất trồng cây hàng năm
 4. Quy định về giao khoán đất lâm nghiệp
  1. Giao khoán đất rừng gia công
   1. Giao khoán rừng gia công là rừng tự nhiên
   2. Giao khoán rừng gia công là rừng trồng
   3. Giao khoán đất trồng rừng sản xuất
  2. Giao khoán đất rừng phòng hộ, đặc dụng
 5. Mẫu hợp đồng giao khoán đất
  1. Mẫu hợp đồng giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng lâm nghiệp
  2. Mẫu hợp đồng giao khoán đất công ích
 6. Thu hồi đất giao khoán

Giao khoán đất là 1 trong các chế độ về đất đai nhằm mục đích bảo đảm sử dụng kết quả, bền vững khoáng sản đất & mặt nước, sử dụng tót nguồn chi phí, lao động của bên nhậm khoán, bảo đảm ích lợi hài hòa của các bên nhận khoán khi sử dụng đất, góp phần vào mục đích xóa đói, giảm nghèo, khởi phát kinh tế.

Vậy giao khoán đất là gì & các nguyên tắc về giao khoán đất nông nghiệp, lâm nghiệp... như vậy nào. Ancu.me sẽ hỗ trợ bạn khám phá về chế độ pháp luật trong hoạt động giao khoán đất gia công nông nghiệp, lâm nghiệp giúp người có nhu cầu sử dụng đất nắm vững về quyền lợi & bổn phận của mình khi quyết định nhận & tiến hành việc sử dụng đất giao khoán hiệu quả nhất.

Quy định giao khoán đất nông nghiệp, lâm nghiệp

Giao khoán đất là gì?

Thế nào là giao khoán đất? Theo điều khoản của pháp luật đất đai, dân sự hiện hành thì không hề có định nghĩa chi tiết về giao khoán mà chỉ các nguyên tắc tại Khoản 7 điều 3 Luật Đất đai 2013 về đất đai thì Nhà nước là chủ thể có quyền giao quyền sử dụng đất thông qua việc phát hành quyết định giao đất tiến hành việc trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Đồng thời, việc giao khoán đất cũng được điều khiển chi tiết & cụ thể tại nghị định số 135/2005/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 01/CP ngày 04 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ phát hành bản Quy định về việc giao khoán đất để sử dụng vào mục tiêu gia công nông nghiệp, lâm nghiệp & nuôi trồng thủy sản trong các công ty nhà nước. Và các nguyên tắc tại thông tư 102/2006/TT-BNN Bộ Nông nghiệp & Phát triển vùng quê về việc chỉ dẫn một vài điều của Nghị định số 135/2005/NĐ-CP & có thể hiểu định nghĩa giao khoán đất như sau:

Giao khoán đất là hình thức thỏa thuận tiến hành công việc trong các hoạt động làm chủ, sử dụng, gia công, bảo vệ giữa bên giao khoán & bên nhận khoán có thời hạn theo hợp đồng giao khoán đất.

Quy định giao khoán đất có 2 hành vi đây là giao đất & khoán đất với chủ thể, đối tượng, kiểu đất, thời gian. Hoạt động giao hoặc khoán đất này sản xuất ra những quy chế riêng biệt cho các chủ thể tham dự quan hệ.

Phân biệt giao đất & giao khoán đất là gì

Phân biệt giao đất & giao khoán đất

Giao đất

 • Chủ thể giao đất: Nhà nước trực tiếp giao đất cho các chủ thể.
 • Đối tượng được giao đất: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình
 • Loại đất được giao: Tất cả những loại đất theo nguyện vọng người tiêu dùng đất.
 • Thời hạn giao đất: Tùy theo mỗi đối tượng sử dụng, kiểu đất mà thời gian có thể là 50 năm, 70 năm…
 • Quyền & bổn phận của các chủ thể trong quan hệ giao đất: Nhà nước giao đất thì bên nhận đất có quyền sử dụng đất, có quyền khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ mảnh đất đó theo thị hiếu của mình & có quyền chuyển quyền sử dụng đất cho người khác.

Giao khoán đất

 • Chủ thể giao khoán đất: Tổ chức kinh tế, tổ chức làm chủ rừng đặc dụng, tổ chức làm chủ rừng phòng hộ giao đất cho các đối tượng.
 • Đối tượng nhận giao khoán đất: Cá nhân, hộ gia đình
 • Loại đất giao khoán: Đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ.
 • Thời hạn giao khoán: Không điều khoản thời gian chi tiết tuy nhiên phải phù phù hợp với thời gian giao đất.
 • Quyền & bổn phận các chủ thể trong quan hệ giao khoán: bên nhận khoán có bổn phận tiến hành công việc cho bên giao khoán, bảo đảm kết quả công việc, phù phù hợp với mục tiêu, content của thỏa thuận giao khoán.

Các điều khoản về giao khoán đất nông nghiệp

Giao khoán đất sẽ có mục đích, nguyên lý, căn cứ giao khoán & nhận khoán, những loại đất & rừng giao khoán, hình thức giao khoán, hợp đồng & bổn phận của các bên, giấy tờ giao khoán vận dụng so với mỗi group đối tượng chi tiết nhằm bảo đảm kết quả sử dụng đất tốt nhất. Bởi vây, điều khoản giao khoán đất nông nghiệp sẽ gồm có những loại đất giao khoán, thời hạn giao đất như sau:

Quy định về giao khoán đất nông nghiệp

Đất được giao khoán là đất trồng cây lâu năm

Việc giao khoán đất nông nghiệp trồng cây lâu đời theo điều khoản ở đây sẽ phải gắn với điều hành gia công của bên giao khoán & người nhận giao khoán có bổn phận tiến hành theo các quá trình, plan của bên giao theo quy định tại Điều 12 Nghị định 135/2005/NĐ-CP chi tiết như sau:

Trường hợp giao khoán đất đã có diện tích cây lâu năm

Bên giao khoán sẽ có định mức kinh tế, kỹ thuật & tình trạng của vườn cây để làm hợp đồng giao khoán đất gắn với cây vườn đã sinh trưởng ổn định định kỳ nhất định.

Hợp đồng giao khoán đất nông nghiệp đã có cây lâu đời gồm có các content chính sau:

- Diện tích đất giao khoán đã có cây lâu năm

- Nhiệm vụ gia công của bên nhận giao khoán

- Giá trị còn lại của vườn cây & thời gian gia công của vườn trên diện tích đất đã giao khoán

- Tổng chi phí cho việc sản xuất/chu kỳ kinh doanh/ha

- Khối lượng mặt hàng gia công tính trên một héc-ta cho chu kỳ kinh doanh

- Chi phí gia công, mặt hàng thanh toán hàng năm/ha

- Sản phẩm thanh toán mỗi năm trên 1 héc-ta cho bên giao khoán;

- Tổng khoản chi phí đầu tư do bên giao khoán & nhận giao khoán đảm nhận;

- Các biện pháp tổ chức thực hiện

Phương thức thanh toán mặt hàng & phân bổ doanh thu sau thời điểm trừ chi phí. Quyền lợi khi vượt khoán & bổn phận khi không đạt tới khoán

Những kiến thức này cần phải được ký kết kỹ càng trong hợp đồng giao khoán đất đã có cây lâu đời để tránh gây ra các vấn đề tranh chấp, xích míc từ bổn phận tới quyền lợi của các bên giao & nhận khoán.

Trrường hợp đất được giao khoán là đất để trồng cây lâu năm

Đây là hình thức giao khoán mà đối tượng giao khoán đất sẽ gồm có thời kỳ kiến thiết cơ bản & thời kỳ kinh doanh & việc này sẽ căn cứ & đòi hỏi kỹ thuật của mỗi kiểu cây trồng, trên cơ sở định mức kinh tế, kỹ thuật & suất đầu tư mà bên giao khoán vận dụng. Trong đó có 2 hình thức đó là:

 • Hình thức giao khoán đất cả thời kỳ kiến thiết cơ bản vườn cây & thời kỳ kinh doanh cho bên nhận khoán;
 • Hình thức giao khoán đất theo thời kỳ kiến thiết cơ bản & thời kỳ gia công kinh doanh vườn cây.

Căn cứ & điều kiện (ĐK) chi tiết mà bên giao khoán & nhận giao khoán có thể thỏa thuận các hình thức khoán đất như:

 • Trường hợp 1: Bên giao khoán đầu tư 100% vốn, thiết kế, lãnh đạo kỹ thuật, làm chủ quá trình sản xuất… & bên nhận giao khoán tiến hành tất cả công việc chăm nom theo quá trình đến hết thời điểm kiến thiết triển khai cơ bản & nhận tiền công theo trọng lượng công việc tiến hành được. Sau đó bên giao khoán có quyền khoán vườn cây cho người đã nhận khoán thời điểm kiến thiết hoạch cho 1 đốt tương khác.
 • Trường hợp 2: Bên giao khoán & bên nhận khoán cùng đầu tư vốn. Bên giao khoán tiến hành thiết kế, cung ứng giống, lãnh đạo kỹ thuật. Bên nhận khoán tiến hành trồng, chăm nom, bảo vệ vườn cây. Sau khi chấm dứt thời kỳ kiến thiết thì 2 bên nghiệm thu & so sánh giá trị vườn cây để chuyển sang thời điểm gia công kinh doanh. Và phân bổ giá trị vườn cây cho các bên phụ thuộc vào vốn góp & công sức. Đối với các hình thức giao khoán đất trồng cây mỗi năm thì sẽ theo sự thỏa thuận của các bên nhưng vẫn không vượt quá 30 năm.

Trường hợp đất được giao khoán là đất trồng cây hàng năm

Việc tiến hành các quá trình giao khoán đất nông nghiệp là đất trồng cây mỗi năm sẽ tuân thủ các nguyên tắc tại điều 13 nghị định 135/2005/NĐ-CP. trong số ấy đất trồng cây mỗi năm sẽ gồm có các loại:  đất trồng cây công nghiệp ngắn ngày, đất trồng cây lương thực, cây đồ ăn, đất đồng cỏ & thời hạn giao khoán tự thỏa thuận của các bên nhưng vẫn không quá hai mươi năm.

Ngoài ra, còn có hình thức giao khoán đất sự hiện diện nước nuôi trồng thủy sản như:

 • Đất sự hiện diện nước nuôi trồng thủy sản có nguồn nguồn vốn từ nguồn chi phí của Nhà nước:
 • Đất sự hiện diện nước, không do nguồn nguồn vốn từ nguồn chi phí Nhà nước sẽ tiến hành giao khoán theo đấu thầu cá nhân & hộ gia đình theo hợp đồng.

Quy định về giao khoán đất lâm nghiệp

Đất lâm nghiệp giao khoán sẽ gồm có đất rừng gia công & đất mặt nước hồ trong nông trường, lâm trường quốc doanh. Mỗi hình thức giao khoán đất sẽ có quy chế riêng được điều khoản cụ thể tại điều 15, 16 Nghị Định 135/2005/NĐ-CP.

Quy định về giao khoán đất lâm nghiệp

Giao khoán đất rừng sản xuất

Đất rừng gia công, đất thuộc đất nông trường, lâm trường quốc doanh sẽ được giao khoán theo điều khoản sau:

Giao khoán rừng gia công là rừng tự nhiên

 • Đối với hình tiến hành giao khoán đất rừng bỗng nhiên thì bên nhận khoán để chủ động đầu tư vốn, lao động, tổ chức gia công kinh doanh nông, lâm phối hợp. Trong khi ấy bên giao khoán sẽ phải triển khai các biện pháp điều khiển rừng nhằm làm chủ, bảo vệ, chăm nom, khai thác rừng theo nguyên lý bền vững.
 • Việc giao khoán đất rừng sẽ không thể thiếu hợp đồng giao khoán đất rừng với các content thỏa thuận không thể thiếu đầy đủ: diện tích đất, tình trạng chất lượng rừng, vị trí, ranh giới diện tích, mật độ phân bổ giá trị mặt hàng chính khi khai thác...,. Bên nhận giao khoán đất rừng được tận thu lâm sản.
 • Thời gian giao khoán đất rừng bỗng nhiên không quá 50 năm

Giao khoán rừng gia công là rừng trồng

 • Đối với rừng gia công là rừng trồng đã xong thì bên nhận giao khoán sẽ đầu tư chăm nom, nuôi dưỡng, bảo vệ & tổ chức phối phối hợp gia công nông & lâm nghiệp.
 • Đồng thời hình thức giao khoán rừng gia công là rừng trồng cũng được bảo đảm bằng hợp đồng giao khoán trong số ấy có thỏa thuận chi tiết về diện tích, tuổi rừng, trữ lượng, chất lượng, đòi hỏi chăm nom, bảo vệ, phân bổ giá trị mặt hàng khi khai thác....
 • Thời gian giao khoán đất rừng trồng không quá 50 năm

Giao khoán đất trồng rừng sản xuất

 • Là hình thức giao khoán đất nhằm triển khai dự án trồng rừng theo các mô hình:
 • Bên giao khoán đầu tư 100% vốn, lãnh đạo kỹ thuật, trợ giúp công tác bảo vệ rừng & bên nhận khoán nhận tiến hành công việc từ trồng, chăm nom, bảo vệ từ khi trồng đến hết chu kỳ kinh doanh. Khi khai thác, bên nhận khoán thanh toán bằng mặt hàng gỗ thu hoạch cho bên giao khoán tương ứng giá trị đã nhận đầu tư (tính cả vốn + lãi suất) theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng khoán;
 • Bên giao khoán đầu tư vốn; thiết kế; cung ứng cây giống, phân bón; lãnh đạo kỹ thuật; trợ giúp công tác bảo vệ rừng cho bên nhận khoán trồng, chăm nom trong một vài năm đầu & bên nhận giao khoán sẽ tự bỏ vốn để chăm nom & bảo vệ đến khi kinh doanh. Khi khai thác gỗ bên nhận khoán được áp dụng tỉ lệ mặt hàng tương ứng với vốn & công sức lấy ra theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng;
 • Bên giao khoán nhận trách nhiệm thiết kế, cung ứng cây giống, tư vấn kỹ thuật, dịch vụ phân bón; lãnh đạo thi công, check, giám sát, trợ giúp công tác bảo vệ rừng trong cả quy trình tiến hành hợp đồng. Bên nhận khoán tự bỏ vốn để trồng, chăm nom, bảo vệ;

Các hình thức này ngoài việc tuân thủ các thỏa thuận thì bên nhận giao khoán có quyền:

 • Trồng xen cây nông nghiệp với cây rừng khi rừng chưa khép tán, được gia công nông, lâm, ngư nghiệp phối hợp dưới tán rừng, rìa rừng với điều kiện (ĐK) không làm tác động xấu tới chất lượng sinh trường rừng.
 • Được tranh thủ lâm sản trong thời gian tiến hành các giải pháp kỹ thuật lâm sinh theo quá trình, quy phạm kỹ thuật hiện hành & từ phía dẫn của bên giao khoán theo hợp đồng đã ký.
 • Thời gian khoán đất rừng gia công nhiều nhất không quá 50 năm.

Đối với việc giao khoán đất khoán rừng, vườn cây & diện tích mặt nước trong các ban làm chủ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ & C.ty bổn phận hữu hạn 1 member nông, lâm nghiệp nhà nước sẽ vận dụng theo điều khoản tại Nghị định 168/2016/NĐ- cổ phần.

Các hình thức giao khoán đất rừng sản xuất

Giao khoán đất rừng phòng hộ, đặc dụng

Đối với đất rừng phòng hộ & rừng đặc dụng thì Ban làm chủ có rừng gia công là rừng bỗng nhiên & rừng trồng sẽ giao khoán sẽ chỉ được giao khoán cho các đối tượng là:

 • Cán bộ, công nhân (CN), viên chức đang làm việc cho bên giao khoán; hộ gia đình có người đang làm việc cho bên giao khoán hoặc đã về hưu, nghỉ mất sức lao động, được áp dụng chính sách đang cư trú trên địa bàn
 • Hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản đang cư trú trên địa phận (ưu tiên hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cuộc sống gian khổ đang cư trú trên địa phận có nhu cầu nhận giao khoán đất) tránh thực trạng tạo đất khai hoang bất hợp pháp làm tác động đến chế độ bảo vệ & khởi phát rừng phòng hộ, đặc dụng..

Mẫu hợp đồng giao khoán đất

Theo điều khoản thì việc giao đất, giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng lâm nghiệp tại các nông trường, lâm trường đều phải tiến hành bằng hình thức hợp đồng với đầy đủ các content từ diện tích, kiểu đất, phương thức tiến hành, phân bổ sản lượng…

Vì vậy, sẽ cầm kiểu hợp đồng giao khoán đất chi tiết nhằm giúp các bên tưởng tượng được việc giao khoán gồm những gì & đặc biệt bảo đảm hoạt động giao đất có căn cứ thực tế, tránh xích míc dẫn tới thực trạng vi phạm hợp đồng phải thu hồi đất giao khoán.

Ancu.me share với chúng ta một vài kiểu hợp đồng giao khoán đất cụ thể tiết giúp các bên giao & bên nhận khoán có thể nhận được những thỏa thuận cụ thể nhất.

Mẫu hợp đồng giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng lâm nghiệp

Tải tại đây

Mẫu hợp đồng giao khoán đất công ích

Mẫu hợp đồng giao khoán đất công ích thực chất đất công ích không được điều khiển trong quy chế pháp lý về việc giao khoán đất mà chỉ được coi là hình thức cho thuê đất công ích.

Nếu các bạn đang muốn sử dụng đất công ích thì có thể tìm hiểu thêm kiểu hợp đồng cho thuê đất công ích tại đây.

Thu hồi đất giao khoán nông nghiệp, lâm nghiệp

Thu hồi đất giao khoán

Đất giao khoán là kiểu đất mà bên giao khoán là cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm chủ đất & có quyền thu hồi theo điều khoản của Luật Đất đai.

Nghị định 135/2005 cũng chỉ rõ bổn phận của người được nhận giao khoán đất đây là phải trả lại đất khoán khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi. Bên cạnh đó quyền lợi của người khi bị tịch thu đất giao khoán đây là được bồi thường, trợ giúp theo Nghị định số 197 về bồi thường, trợ giúp, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong đó, vấn đề bồi thường, trợ giúp khi thu hồi đất giao khoán sử dụng vào mục tiêu nông nghiệp, lâm nghiệp…của các nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước của Hộ gia đình, cá nhân thì không được bồi thường về đất tuy nhiên được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại & được giúp đỡ theo điều khoản sau:

 • Hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân nhận khoán là cán bộ công nhân (CN) viên của nông, lâm trường quốc doanh đang làm việc hoặc đã về hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được áp dụng trợ cấp trực tiếp gia công nông, lâm nghiệp; hộ gia đình, cá nhân nhận khoán đang trực tiếp gia công nông nghiệp có nguồn sống phần lớn từ gia công nông nghiệp.

Mức trợ giúp bằng tiền cao nhất bằng giá đất bồi thường diện tích đất thực chất thu hồi nhưng vẫn không vượt hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; UBND cấp tỉnh quyết định mức trợ giúp chi tiết cho phù phù hợp với thực chất tại địa phương.

 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận khoán không thuộc đối tượng tạ trên, chỉ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.
 • Đất nông nghiệp sử dụng chung của nông trường, lâm trường quốc doanh khi Nhà nước thu hồi, không được bồi thường đất, tuy nhiên được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, nếu chi phí này là tiền không hề có xuất xứ từ ngân sách Nhà nước.

Trên đấy là tất cả những kiến thức, chế độ điều khoản của pháp luật về giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng cụ thể hứa hẹn sẽ giúp các chủ thể sắp, đang & đã giao khoán, nhận giao khoán nắm rõ về quyền, bổn phận của mình bảo đảm tốt mục tiêu của giao đất & ích lợi của mình.

Bạn đọc có thể bài viết liên quan bài viết: Mẫu hợp đồng thuê, mượn đất nông nghiệp, làm nhà xưởng mới nhất


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Các biện pháp an toàn xây dựng và mức bảo hiểm tai nạn lao động

Nội dung bài viết1. An toàn triển khai là gì? 2. Quy định về an toàn trong triển khai công trình Căn cứ pháp lý điều khoản an toàn thi công công

Giấy phép xây dựng: Thủ tục, hồ sơ xin cấp theo quy định hiện hành

Nội dung bài viếtI. Các căn cứ pháp lý xin giấy phép triển khai 1. Văn bản pháp luật xin giấy phép triển khai (GPXD) 2. Đối tượng phải xin & chư

Những lý do nên kê phòng ngủ theo phong thuỷ người Việt thường bỏ qua

Kê giường ngủ với đầu nằm dưới cửa sổ là xấu trong phong thủy, vì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn bởi năng lượng phong thủy từ bên ngoài gồm mùi, âm th

Kinh nghiệm kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn: Điều kiện, cách quản lý

Nội dung bài viếtSự riêng biệt giữa hotel & nhà nghỉ Kinh doanh nhà nghỉ khách sạn là gì? Khái niệm kinh doanh hotel là gì? Sự không giống nha

Sắm lễ hàn long mạch thế nào? Hướng dẫn văn khấn bồi hoàn địa mạch

Nội dung bài viếtLễ bồi hoàn địa mạch là gì?Động Long mạch do ảnh hưởng của con ngườiĐộng Long mạnh do thế lực yêu ma hoành hànhLễ vật cúng

Bày mâm ngũ quả ngày Tết 3 miền thế nào vừa đẹp vừa tụ lộc tài?

Nội dung bài viếtÝ nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên đán Cách bày mâm ngũ quả ngày Tết theo ba miền Mâm ngũ quả ngày Tết miền Bắc Mâm ngũ quả

Nửa đêm đốt bồ kết phòng dịch corona, nghìn dân chung cư nháo nhác chạy

- Khoảng 22h đêm qua (ngày 9/2), dân cư HH4B Linh Đàm 1 phen hú hồn khi hệ thống báo cháy kêu ầm ĩ cả toà nhà 36 tầng do 1 hộ đốt bồ kết xông ph

5 khác biệt giữa đất nền dự án và đất thổ cư

Có khá nhiều thuật ngữ liên quan tới đất khiến đa số chúng ta vẫn chưa cụ thể về định nghĩa, thậm chí nhầm lẫn giữa đất thổ cư với đất nền dự án

Officetel là gì, được ở không? Các Officetel có giá thuê rẻ nhất

Nội dung bài viếtmột. Officetel là gì? Định nghĩa căn hộ Officetel là gì? Đặc trưng của căn hộ Officetel 2. ưu thế, rủi ro đầu tư Officetel

Quy định chế độ nhà công vụ từng loại và thủ tục xin thuê

Nội dung bài viếtNhà công vụ là gì?Đối tượng nào được ở nhà công vụ?Quy định chính sách nhà công vụQuy định thiết kế nhà ở công vụTrình tự,

Thủ tục hồ sơ, đề ôn thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Nội dung bài viếtmột. Vai trò của chứng chỉ môi giới BĐS Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là gì? Tầm quan trọng của chứng chỉ hành nghề

Khái toán, dự toán xây dựng là gì? Cách tính và mẫu bảng chi tiết

Nội dung bài viết1. Khái toán là gì? Tổng mức đầu tư là gì?2. Cách tính khái toán triển khai công trình3. Kinh nghiệm khái toán sơ bộ tổng mức đ

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]