Giấy phép xây dựng: Thủ tục, hồ sơ xin cấp theo quy định hiện hành

Nội dung bài viết

 1. I. Các căn cứ pháp lý xin giấy phép triển khai
  1. 1. Văn bản pháp luật xin giấy phép triển khai (GPXD)
  2. 2. Đối tượng phải xin & chưa hẳn xin giấy phép xây dựng
  3. 3. Các kiểu giấy phép triển khai & giai đoạn cần xin giấy phép xây dựng
 2. II. Thủ tục & giấy tờ xin cấp giấy phép triển khai theo luật định
  1. một. Chuẩn bị hồ sơ cấp phép triển khai
   1. 1.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai khi xây nhà mới
   2. 1.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai khi sửa chữa, cải tạo
   3. 1.3. Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai khi di chuyển công trình
   4. 1.4. Hồ sơ xin cấp, điều khiển, gia hạn phép triển khai công trình khác
  2. 2. Xác định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
  3. 3. Thủ tục, quá trình cấp phép triển khai
   1. 3.1. Nộp giấy tờ, kiểu giấy má đề xuất cấp, đổi thay, gia hạn giấy phép đầu tư
   2. 3.2. Nhận hiệu quả nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng

Xin cấp giấy phép triển khai là 1 những thủ tục cần phải tiến hành khi có nhu cầu triển khai 1 công trình nhà ở… Đây được coi là giấy thông hành so với người có nhu cầu (chủ đầu tư) muốn xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo & di chuyển công trình triển khai. Trong nhiều tình huống việc triển khai có thể sẽ không cần làm thủ tục cấp giấy phép & nhiều tình huống sẽ bắt buộc phải xin giấy phép triển khai.

Vì vậy việc khám phá về các nguyên tắc hiện hành về xin giấy phép triển khai cần phải có điều kiện (ĐK) thủ tục, giấy tờ, kiểu giấy phép xây dựng… theo điều khoản của Luật triển khai, Nghị định chỉ dẫn & thông tư 15 2016 tt bxd ngày nay là điều cấp thiết.

Đồng thời, cần nhớ ngoài việc bảo đảm tiến hành đầy đủ thủ tục & giấy tờ xin cấp phép triển khai theo điều khoản thì người có công trình triển khai cần chú ý tiến hành đầy đủ bổn phận thuế xây dựng cơ bản, lệ phí hoàn công công trình nhà ở.

I. Các căn cứ pháp lý xin giấy phép xây dựng

1. Văn bản pháp luật xin giấy phép triển khai (GPXD)

Các vấn đề điều khoản về cấp giấy phép triển khai được làm theo trình trịnh thủ tục, giấy tờ thực tế & đầy đủ theo mỗi tình huống xin giấy phép triển khai & chưa hẳn xin giấy phép triển khai được hưởng theo các văn bản pháp luật hiện đang có hiệu lực lưu hành sau:

- Luật Xây dựng năm 2014 (Hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015)

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về làm chủ dự án đầu tư triển khai (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng tám năm 2015).

- Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng chỉ dẫn về cấp giấy phép triển khai (có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng tám năm 2016). Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về chỉ dẫn cụ thể một vài content của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép triển khai & những điều khoản về cấp giấy phép triển khai tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về làm chủ đầu tư triển khai trong khu công nghiệp & khu kinh tế.

Đối tượng phải xin & chưa hẳn xin giấy phép xây dựng

2. Đối tượng phải xin & chưa hẳn xin giấy phép xây dựng

Về nguyên lý theo điều khoản của Luật Xây Dựng năm 2014 thì trước lúc khởi công triển khai, sửa chữa công trình thì CĐT đều không thể thiếu giấy phép triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Mặc dù, chưa hẳn tình huống nào khi triển khai đều phải tiến hành các thủ tục xin cấp GPXD.

Luật triển khai có điều khoản rõ & các tình huống cần & không cần xin giấy phép triển khai tại Điều 89 điều khoản về các đối tượng & những loại giấy phép triển khai như sau:

Khoản một điều 89: “Trước khi khởi công triển khai công trình, CĐT không thể thiếu giấy phép triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo điều khoản của Luật này, trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều này”.

Tại khoản 2 Điều 89 điều khoản về công trình được miễn giấy phép triển khai bao gồm:

“a) Công trình bí kíp nhà nước, công trình triển khai theo lệnh khẩn cấp & công trình nằm trên địa phận của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư triển khai được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình triển khai tạm phục vụ thi công triển khai công trình chính;

d) Công trình triển khai theo tuyến ngoài thành phố tuy nhiên phù phù hợp với quy hoạch triển khai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình triển khai thuộc dự án khu công nghiệp, khu chiết xuất, khu technology cao có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt & được thẩm tra thiết kế triển khai theo điều khoản của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án khởi phát thành phố, dự án khởi phát nhà ở có quy mô dưới 7 tầng & tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt trang bị bên trong công trình không làm đổi thay cấu tạo chịu lực, không làm đổi thay công suất sử dụng, không làm tác động tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm đổi thay kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong thành phố có đòi hỏi về làm chủ kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở vùng quê chỉ đòi hỏi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai & ở vùng chưa có quy hoạch cụ thể triển khai điểm cư dân vùng quê được duyệt;

k) Công trình triển khai ở vùng quê thuộc vùng chưa có quy hoạch khởi phát thành phố & quy hoạch cụ thể triển khai được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở vùng quê, trừ nhà ở riêng lẻ triển khai trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

l) Chủ đầu tư triển khai công trình được miễn giấy phép triển khai theo điều khoản tại các điểm b, d, đ & i khoản này có bổn phận bản tin giai đoạn khởi công triển khai kèm theo giấy tờ thiết kế triển khai đến cơ quan làm chủ triển khai tại địa phương để theo dõi, lưu hồ sơ”.

Như vậy nếu công trình triển khai thuộc các tình huống được miễn xin giấy phép thì CĐT có thể triển khai tự do không cần xin phép. Mặc dù nếu là các công trình thuộc các điểm b, d, đ, I thuộc khoản 2 Điều 89 LXD 2014 thì cần không thể thiếu bổn phận bản tin giai đoạn khởi công kèm theo giấy tờ thiết kế triển khai tới cơ quan làm chủ triển khai tại địa phương để lưu & theo dõi.

3. Các kiểu giấy phép triển khai & giai đoạn cần xin giấy phép xây dựng

Hiện tại việc xin giấy phép triển khai gồm những loại giấy phép sau:

 • Giấy phép xây dựng mới;
 • Giấy phép sửa chữa, cải tạo;
 • Giấy phép di dời công trình.

Đồng thời luật cũng điều khoản về giai đoạn phải hoàn thiện việc xin giấy phép triển khai đó là:

 • Các công trình thuộc cấp đặc biệt & cấp một phải xin & được cấp phép triển khai theo thời điểm khi đã có thiết kế triển khai được thẩm định
 • Đối với các dự án đầu tư triển khai gồm nhiều công trình thì GPXD được cấp cho 1 hoặc một vài hay toàn bộ các công trình thuộc dự án vùng hạ tầng kỹ thuật thuộc khu triển khai đã xây dựng theo quy hoạt được kiểm duyệt.
 • Đối với các công trình khác thì giấy phép triển khai phải được cấp trước lúc thực hiện triển khai.

Thủ tục & giấy tờ xin cấp giấy phép triển khai theo luật định

II. Thủ tục & giấy tờ xin cấp giấy phép triển khai theo luật định

Theo điều khoản của pháp luật hiện hành thì phù thuộc vào mỗi kiểu giấy phép triển khai mà CĐT có nhu cầu xin cấp.  Người có nhu cầu xin giấy phép triển khai trước hết sẽ cần phải nắm vững về các bước thủ tục xin cấp GPXD sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ cấp phép xây dựng

Hồ sơ xin cấp giấp phép triển khai gồm những gì sẽ dựa vào đề xuất cấp giấp phép gì của CĐT. Các kiến thức về chuẩn bị giấy tờ thủ tục cấp phép triển khai nhà ở riêng lẻ, quy định về triển khai nhà ở thành phố... sẽ được điều khoản cụ thể tại tt 15 2016 của BXD về cấp giấy phép triển khai (hiệu lực từ ngày 15/8/2016).

Các kiểu giấy xin cấp phép triển khai & kiểu giấy phép xây dựng: Download

1.1. Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai khi xây nhà mới

Đối với những tình huống cần xin giấy phép triển khai xây dựng mới sẽ dựa vào mỗi tình huống điều khoản cụ thể tại Điều tám của thông tư 15/2016 của Bộ triển khai để chuẩn bị. Bao gồm các tình huống sau:

 • Xin giấy phép xây mới là công trình không theo tuyến
 • Hồ sơ thủ tục cấp phép triển khai nhà ở đô thị
 • Xin giấy phép xây mới là công trình tôn giáo
 • Xin giấy phép xây mới là công trình tín ngưỡng
 • Xin giấy phép xây mới là công trình tượng đài, tranh hoành tráng
 • Xin giấy phép xây mới là công trình quảng cáo
 • Xin giấy phép xây mới là công trình của các cơ quan ngoại giao & tổ chức quốc tế

Trường hợp thiết kế triển khai của công trình đã được cơ quan chuyên môn về triển khai thẩm tra, các bản đồ thiết kế điều khoản tại Điều này là bản sao hoặc file chứa bản chụp các bản đồ thiết kế triển khai đã được cơ quan chuyên môn về triển khai thẩm tra.

1.2. Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai khi sửa chữa, cải tạo

Hồ sơ xin cấp phép triển khai so với tình huống tu bổ, sửa chữa cải tạo sẽ gồm có những loại giấy má theo điều khoản tại điều 12 TT 15 BXD năm 2016 như sau:

1. Đơn đề xuất cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, theo kiểu tại Phụ lục tiên phong Thông tư này.

2. Bản sao hoặc file chứa bản chụp chính 1 trong những giấy má khẳng định về quyền có trong tay, làm chủ, sử dụng công trình, nhà ở theo điều khoản của pháp luật hoặc bản sao giấy phép triển khai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

3. Bản sao hoặc file chứa bản chụp chính bản đồ thực trạng của bộ phận, hạng Mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được kiểm duyệt theo điều khoản có mật độ tương ứng với mật độ các bản đồ của giấy tờ đề xuất cấp phép sửa chữa, cải tạo & ảnh chụp (10 x 15 cm) thực trạng công trình & công trình lân cận trước lúc sửa chữa, cải tạo.

4. Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa & danh lam, thắng cảnh đã được thứ hạng, thì không thể thiếu bản sao hoặc file chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan làm chủ nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai khi sửa chữa, cải tạo

1.3. Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai khi di chuyển công trình

Đối với giấy tờ xin cấp phép di chuyển công trình triển khai sẽ chuẩn bị theo Điều 13 thông tư 15/2016/tt/bxd

1. Đơn đề xuất cấp giấy phép di chuyển công trình theo kiểu tại Phụ lục tiên phong thông tư số 15 2016 bộ xây dựng

2. Bản sao hoặc file chứa bản chụp chính 1 trong những giấy má khẳng định quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di chuyển đến & giấy má đúng pháp luật về quyền có trong tay công trình theo điều khoản của pháp luật.

3. Bản sao hoặc file chứa bản chụp chính bản đồ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di chuyển tới mật độ 1/50 - 1/500.

4. Bản sao hoặc file chứa bản chụp chính bản đồ mặt bằng móng mật độ 1/100 - 1/200, mặt cắt móng mật độ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di chuyển tới.

5. Bản sao hoặc file chứa bản chụp chính report hiệu quả thăm dò so sánh chất lượng thực trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng lực tiến hành.

6. Bản sao hoặc file chứa bản chụp chính biện pháp di chuyển theo điều khoản tại Khoản 5 Điều 97 Luật Xây dựng 2014.

7. Trường hợp thiết kế triển khai của công trình đã được cơ quan chuyên môn về triển khai thẩm tra, các bản đồ thiết kế điều khoản tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 13 thông tư 15 bxd là bản sao hoặc file chứa bản chụp các bản đồ thiết kế triển khai đã được cơ quan chuyên môn về triển khai thẩm tra.

1.4. Hồ sơ xin cấp, điều khiển, gia hạn phép triển khai công trình khác

Ngoài giấy tờ chuẩn bị cấp PXD so với 3 kiểu công trình trên thì còn có các loại giấy tờ xin cấp phép dùng cho các công trình đặc biệt như:

 • Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép theo giai đoạn: Điều 9 thông tư 15/2016/TT/BXD
 • Hồ sơ đề xuất cấp phép giấy phép triển khai cho dự án: Điều 10 thông tư 15/2016/TT/BXD
 • Hồ sơ đề xuất cấp giấy phép triển khai so với nhà ở riêng lẻ: Điều 11 thông tư 15/2016/TT/BXD
 • Giấy phép triển khai có thời hạn: Điều 14 thông tư 15/2016/TT/BXD
 • Hồ sơ đề xuất Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng: Điều 16 thông tư 15/2016/TT/BXD

Hồ sơ & thủ tục xin cấp những loại giấy phép xây dựng

2. Xác định cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Điều 103 LXD điều khoản cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển khai như sau:

 “1. Bộ Xây dựng cấp giấy phép triển khai so với công trình cấp đặc biệt.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép triển khai so với các công trình triển khai cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hầm hố được xếp hạng; công trình trên các tuyến, tuyến đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có nguồn nguồn vốn trực tiếp quốc tế. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được phân cấp cho Sở Xây dựng, ban làm chủ khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chiết xuất, khu technology đẳng cấp giấy phép triển khai thuộc phạm vi làm chủ, công dụng của các cơ quan này.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép triển khai so với các công trình, nhà ở riêng lẻ triển khai trong thành phố, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa phận do mình  quản lý, trừ các công trình triển khai điều khoản tại khoản một & khoản 2 Điều này.”

Do đó có thể thấy theo điều khoản thì UBND cấp huyện, tỉnh, Bộ Xây dựng sẽ có thẩm quyền cấp phép triển khai theo mỗi hạng mục công trình. Và UBND cấp xã không hề có thẩm quyền trong những công việc cấp giấy phép triển khai cho bất kể công trình nào theo luật định.

3. Thủ tục, quá trình cấp phép xây dựng

Sau khi chuẩn bị đầy đủ kiểu giấy phép triển khai nhà ở... theo nhu cầu, kiểu giấy PXD cần phải có cho theo điều khoản thì CĐT sẽ thực hiện nộp giấy tờ theo trình tự thủ tục điều khoản tại điều 102 Luật triển khai 2014 cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

3.1. Nộp giấy tờ, kiểu giấy má đề xuất cấp, đổi thay, gia hạn giấy phép đầu tư

a) Quy trình thủ tục xin & cấp giấy phép triển khai mới

Bước 1: Chủ đầu tư nộp 2 bộ giấy tờ xin cấp hoặc điều khiển GPXD cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền đón nhận giấy tờ & tiến hành các thủ tục check giấy tờ, ghi giấy biên nhận nếu giấy tờ hợp lệ. Trường hợp giấy tờ chưa hợp lệ sẽ chỉ dẫn CĐT hoàn thành giấy tờ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 7 làm việc ngày kể từ ngày nhận giấy tờ cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm tra giấy tờ, check thực địa & khẳng định những giấy má, dữ liệu sai, cần bổ sung & ra bản tin bằng văn bản.

Nếu giấy tờ bổ sung chưa đáp ứng được đòi hỏi văn bản bản tin thì trong 5 ngày làm việc sẽ tiếp đó ra bản tin cho CĐT hoàn thành giấy tờ.

Nếu trong 3 ngày chủ đầu bổ sung giấy tờ vẫn không đáp ứng được các content theo báo cáo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ ra bản tin đến CĐT về lý do không cấp phép.

Thời hạn thẩm tra hồ sơ

- 30 ngày từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ so với tình huống xin: giấy phép triển khai có thời hạn, giấy phép triển khai điều khiển, giấy phép di chuyển.

- 15 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ  trong hợp lệ so với tình huống xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Gia hạn thời gian khắc phục giấy tờ không quá 10 ngày nếu trong tình huống đến thời hạn cấp giấy phép tuy nhiên cần phải cân nhắc thêm. Trường hợp này cơ quan cấp giấy phép triển khai phải bản tin bằng văn bản cho CĐT biết lý do, cùng lúc report cấp có thẩm quyền làm chủ trực tiếp cân nhắc & lãnh đạo tiến hành.

b) Quy trình thủ tục gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Bước 1: Chủ đầu tư nộp 02 bộ giấy tờ đề xuất gia hạn, cấp lại giấy phép triển khai cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển khai.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển khai có bổn phận cân nhắc gia hạn giấy phép triển khai hoặc cấp lại giấy phép triển khai.

3.2. Nhận hiệu quả nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng

-  Quy định về nhận hiệu quả xin cấp giấy phép triển khai như sau:

Chủ đầu tư nhận giấy phép triển khai kèm theo giấy tờ thiết kế trình xin cấp giấy phép triển khai có đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển khai tại nơi đón nhận giấy tờ theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận;

Trường hợp giấy tờ không đủ điều kiện (ĐK) cấp giấy phép triển khai trong thời hạn điều khoản cơ quan có thẩm quyền cấp phép triển khai phải bản tin bằng văn bản & nêu rõ lý do cho CĐT biết.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không replay thì CĐT được phép triển khai công trình theo giấy tờ thiết kế đã được thẩm tra, kiểm duyệt theo điều khoản có trong giấy tờ đề xuất cấp giấy phép triển khai.

-  Phí cấp GPXD: Chủ đầu tư có bổn phận nộp lệ phí theo điều khoản khi nộp giấy tờ đề xuất cấp giấy phép triển khai.

Trên đấy là tất cả các nguyên tắc mới về cấp phép xây dựng theo Luật triển khai 2014, nghị định chỉ dẫn LXD về cấp phép triển khai, thông tư 15/2016 của Bộ Xây Dựng chỉ dẫn tiến hành các thủ tục, giấy tờ, kiểu giấy xin cấp phép triển khai hiện hành có hiệu lực từ các năm 2015, 2016, 2017, 2018 tới bây giờ.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Những sai lầm khi bài trí phòng vệ sinh dễ ‘cuốn trôi’ tiền tài

Không thuần tuý chỉ là nơi tập trung hệ thống cấp thoát nước của ngôi nhà, phòng vệ sinh còn tượng trưng cho sức khoẻ của chủ nhà. Những sai lầm

Người cư trú, không cư trú là gì? Mẫu xác nhận cư trú, tạm trú mới

Nội dung bài viếtNgười cư trú & người không cư trú là gì? Người cư trú Người không cư trú Luật cư trú dành cho người quốc tế Quy định về tạm

Dọn chuyển về nhà mới kiêng gì? Cách xem ngày, sắm lễ, văn khấn

Nội dung bài viếtDọn về nhà mới lấy ngày, giờ nào tốt? - Xem ngày dọn vào nhà mới theo giờ đẹp (giờ hoàng đạo) - Xem ngày dọn về nhà mới theo tu

Chi tiết thời hạn, quy định về đất đặc khu kinh tế hiện nay

Nội dung bài viếtĐặc khu kinh tế là gì?Thời hạn thuê đất trong khu kinh tếSo sánh đất đặc khu kinh tế & đất khu công nghiệpQuy định về đất đặc

Thiết kế mới lạ cho nhà mặt tiền hẹp chỉ 2-3m nổi bật giữa phố

Mặt tiền dù hẹp chỉ tầm 2 - 3 mét tuy nhiên với thiết kế lanh lợi, sáng tạo, những căn nhà này vẫn có trong tay vẻ ngoài đẹp khó cưỡng cùng công

Chia sẻ kinh nghiệm mua căn hộ chung cư giá rẻ chỉ từ 1 - 2 tỷ

Nội dung bài viếtCác giá bán nhà chung cư đa dạng ngày nay Giá căn hộ chung cư dựa dẫm từng phân khúc Giá nhà chung cư tại TPHCM & Hà Nội Thủ Đô

Thuế trước bạ, phí sang tên sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung bài viếtmột. Cách tính thuế chuyển quyền sử dụng đất 1.1. Thuế doanh thu cá nhân chuyển quyền sử dụng đất 1.2. Thuế doanh thu cá nhân c

Kinh nghiệm mở nhà hàng, quán ăn: Cần bao nhiêu vốn, chiến lược kinh doanh

Nội dung bài viếtKinh doanh nhà hàng & những điều cần phải biết Định nghĩa nhà hàng là gì? Xu hướng các mô hình kinh doanh nhà hàng quán ăn Ph

Nhận biết các thế đất đẹp theo phong thủy, hình thế đất tốt nên chọn

Nội dung bài viết1. Thế nào là miếng đất đẹp?2. Các thế đất đẹp trong phong thủyĐất tụ khíĐất gần hồ nướcNhững thế đất tốt theo hình dáng3

Ý nghĩa và cách treo các loại tranh cá chép phong thủy hút lộc tài

Nội dung bài viếtÝ nghĩa tranh cá chép trong phong thủy Tranh cá chép hợp tuổi nào? Các kiểu tranh cá chép phong thủy Tranh cá chép hóa rồng

Bài văn khấn, cách sắm lễ cúng sửa nhà, lễ tạ sau khi hoàn thành

Nội dung bài viếtSửa nhà có mượn tuổi được không? Cách mượn tuổi sửa nhàLễ cúng sửa nhà gồm những gì? Mâm cúng sửa nhàBài cúng, văn khấn cúng sử

Ngày đẹp khai trương công ty, cửa hàng tháng 2 năm 2021 theo tuổi

Quan niệm đầu xuôi đuôi lọt khiến công việc khai trương shop kinh doanh, C.ty trở nên 1 event quan trọng mà hầu như ai cũng tìm định ngày đẹp trước lú

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]