Hồ sơ đề nghị cấp nước sinh hoạt, mẫu đơn tách, ngừng cấp nước

Nội dung bài viết

 1. một. Định mức sử dụng nước sinh hoạt là gì?
  1. Cách tính định mức nước sinh hoạt
  2. Thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt
 2. 2. Thủ tục, đơn xin cấp nước sạch sinh hoạt gia đình, C.ty, nước công cộng
  1. Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình
  2. Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sạch cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
  3. Trình tự thủ tục xin cấp nước sinh hoạt
 3. 3. Hồ sơ, thủ tục tách công tơ, lắp đặt lại, ngừng cấp nước
  1. Hồ sơ tách công tơ nước, ký hợp đồng riêng
  2. Hồ sơ xin lắp đặt lại đồng hồ nước
  3. Hồ sơ, kiểu đơn xin ngừng cấp nước sạch
  4. Hồ sơ, đơn xin tạm ngưng & cấp lại nước sạch
  5. Thủ tục tách công tơ, tạm ngưng, ngừng cấp nước hay lắp đặt cấp lại đồng hồ nước
 4. 4. Chi phí lắp công tơ nước bao nhiêu tiền?
  1. Chi phí lắp công tơ cấp nước mới
  2. Chi phí cấp lại đồng hồ nước
  3. Chi phí lắp công tơ nước cho doanh nghiệp, cơ quan
  4. Chi phí hạ cấp đồng hồ nước

Nước máy, nước sạch sinh hoạt là nhu cầu không thể thiếu của bất kỳ ai giúp bảo đảm đời sống nhận được chất lượng cao, tránh được các nguồn nước ô nhiễm. hiện nay, ở từng địa phương việc sử dụng nước sạch sẽ theo mỗi đơn vị cấp không giống nhau tuy nhiên sẽ có những điều khoản, quy chuẩn cho việc cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, các C.ty công ty từ định mức đến giá nước & các thủ tục xin cấp nước sinh hoạt.

Ancu.me sẽ share các nguyên tắc về định mức sử dụng nước sinh hoạt, thủ tục xin cấp nước sinh hoạt & lắp công tơ đồng hồ nước sạch hỗ trợ bạn nhanh chóng nhận được nước sạch để sử dụng & bảo đảm tốt nhất quyền lợi của mình.

Các điều khoản giấy tờ, thủ tục xin cấp định mức sử dụng nước sạch

1. Định mức sử dụng nước sinh hoạt là gì?

Định mức nước sinh hoạt hay còn gọi định mức cấp/dùng nước sinh hoạt là hạn chế nước sinh hoạt cho 1 người bao nhiêu m3/ngày. Từ đó để làm căn cứ tính giá bán định mức nước sinh hoạt  trên đầu người.

Cách tính định mức nước sinh hoạt

Hiện nay phương pháp tính định mức nước sinh hoạt được khẳng định dựa theo số nhân khẩu (người) theo đăng ký sổ hộ khẩu thường trú & tạm trú trên & từng người chỉ được đăng ký định mức nước sinh hoạt tại 1 thuê bao lắp đặt đồng hồ nước.

- Đối với tình huống nhiều hộ chung 1 công tơ nước tức có địa chỉ hộ khẩu thường trú khác địa chỉ lắp đặt công tơ nước thì phương pháp tính định mức nước sinh hoạt của các nhân khẩu sử dụng chung cho người đứng tên thuê bao đồng hồ nước.

- Đối với tình huống tính định mức sử dụng nước cho người nhập cảnh, sinh viên (SV), người lao động thuê nhà đặt ở có thời hạn từ 12 tháng trở lên (dựa vào sổ tạm trú & hợp đồng thuê nhà) sẽ được tính theo số nhân khẩu như người thường trú.

Tham khảo bảng giá định mức nước sinh hoạt 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 TPHCM trên đầu người

Thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt

Đối với định mức sử dụng nước sinh hoạt người tiêu dùng nước sẽ phải làm thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt mới hoặc có thể bổ sung hay làm phiếu đề xuất cắt chuyển định mức nước sinh hoạt theo nguyện vọng sử dụng nước.

Hồ sơ thủ tục xin định mức nước sinh hoạt mới

Khi có nhu cầu sử dụng nước máy, nước sạch sinh hoạt thì người tiêu dùng nước sẽ cần làm thủ tục xin cấp nước sinh hoạt hay thủ tục lắp công tơ nước mới. Trong đó, thủ tục xin định nước nước sinh hoạt gồm có các giấy má sau:

 • Viết kiểu đơn đăng ký, xin cấp định mức nước sinh hoạt (Phiếu đòi hỏi đăng ký định mức nước sinh hoạt). Tải ngay Mẫu đơn đăng ký định mức nước sinh hoạt.
 • Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú của toàn bộ các nhân khẩu muốn đăng ký định mức sử dụng nước sinh hoạt tại địa chỉ xin lắp gắn đồng hồ nước

Những giấy má này sẽ nộp kèm với giấy tờ xin cấp nước sinh hoạt & nộp cho đơn vị làm chủ cấp nước sạch thuộc địa phận có địa chỉ việc cấp nước. Đơn vị cấp nước sẽ dựa trên số nhân khẩu trong sổ hộ khẩu & sổ tạm trú để cấp định mức nước sinh hoạt từ kỳ hóa đơn tiền nước sạch thứ 1.

Hồ sơ & thủ tục cấp, đổi thay định mức nước sinh hoạt cho gia đình

Hồ sơ thủ tục đăng ký định mức sử dụng nước bổ sung

Trong quy trình sử dụng nước sinh hoạt nếu hộ gia đình có tăng nhân khẩu thì có thể đăng ký bổ sung định mức. Hồ sơ xin định mức nước sinh hoạt bổ sung bao gồm:

 • Mẫu phiếu/biểu kiểu đăng ký định mức nước sinh hoạt
 • Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú Bản sao công chứng của các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước & nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung.
 • Hóa đơn tiền nước của địa chỉ muốn bổ sung (Bản sao công chứng)

Sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ thì mang lại hội sở đơn vị cấp nước làm chủ địa phận nơi sử dụng nước để bổ sung đòi hỏi. Định mức sử dụng nước sinh hoạt mới sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp đó gần nhất.

Hồ sơ thủ tục chuyển định mức sử dụng nước sinh hoạt

Người sử dụng nước có địa chỉ thường trú khác với nơi đang sử dụng nước có thể làm thủ tục chuyển định mức tới nơi đăng ký cấp nước sạch khác với giấy tờ thủ tục như sau:

 • Phiếu đề xuất cắt chuyển định mức nước sinh hoạt
 • Sổ hộ khẩu thường trú hay Sổ tạm trú (Bản sao công chứng) của các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước & nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung.
 • Hóa đơn tiền nước của địa chỉ muốn nhập định mức (Bản sao công chứng)
 • Sổ hoặc giấy công nhận lưu trú của Công an phường/xã) của nhân khẩu muốn nhập định mức.

Hồ sơ thủ tục cắt giảm định mức sử dụng nước sinh hoạt

Đối với hộ gia đình sử dụng nước có đổi thay giảm nhân khẩu sử dụng nước tại địa chỉ đăng ký (mất, chuyển nơi khác) thì cần tiến hành thủ tục cắt giảm định mức. Thủ tục giấy tờ đăng ký cắt giảm định mức nước sạch sinh hoạt gồm có:

 • 01 phiếu đề xuất cắt định mức nước sinh hoạt
 • Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu của toàn bộ các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đấy, không kể các nhân khẩu đòi hỏi cắt giảm định mức (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).
 • Bản sao công chứng hoá đơn tiền nước của nơi muốn cắt định mức.

Hồ sơ thủ tục đăng ký, bổ sung, cắt, chuyển định mức nước cho sinh viên (SV), người lao động thuê nhà để ở

Đối với tình huống người xin cấp định mức nước là sinh viên (SV), người lao động thuê nhà ở có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên ngoài đơn xin cấp nước sạch sẽ cần các giấy má sau:

 • Hợp đồng thuê nhà có thời hạn trên 12 tháng có công chứng hoặc công nhận của địa phương (Bản sao công chứng)
 • Giấy công nhận lưu trú (số tạm trú) của Công an phường- xã (Bản sao công chứng)
 • Hoá đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký định mức nước (Bản sao công chứng)

Người có nhu cầu xin đăng ký cấp định mức sử dụng nước sinh hoạt hay bổ sung, chuyển, cắt sau thời điểm chuẩn bị đủ giấy tờ thì mang lại hội sở đơn vị cấp nước làm chủ địa phận nơi sử dụng nước để nộp & đơn vị cấp nước sẽ nhận đòi hỏi, cân nhắc nếu đủ điều kiện (ĐK) sẽ đổi thay định mức sử dụng nước sinh hoạt mới theo đòi hỏi & sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp đó gần nhất.

2. Thủ tục, đơn xin cấp nước sạch sinh hoạt gia đình, C.ty, nước công cộng

Theo điều khoản, so với thủ tục xin cấp nước thì giấy tờ xin cấp nước sinh hoạt sẽ có sự không giống nhau so với mỗi group đối tượng có kiểu tờ trình, đơn xin đấu nối cấp nước. Cụ thể thành phần giấy tờ xin cấp nước sinh hoạt như sau:

Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình, công ty

Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình

Hồ sơ xin cấp nước sạch cho hộ gia đình gồm có 01 bộ giấy tờ với những loại giấy má sau:

- 01 văn bản đề xuất cấp nước sạch (viết đơn xin cấp nước sạch cho hộ gia đình)

Tải ngay: Mẫu đơn xin cấp nước sinh hoạt (nước máy) cho hộ gia đình

- Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn có công nhận của công an phường sở tại;

- Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay nhà hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền có trong tay nhà có công chứng hoặc được UBND cấp xã/phường công nhận.

- Hợp đồng thuê nhà có công chứng, công nhận của công an phường nếu là sinh viên (SV), người lao động có đăng ký tạm trú dài hạn trên 12 tháng.

Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sạch cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Đối với cơ quan tổ chức, công ty (công ty) thì cần chuẩn bị 01 bộ giấy tờ làm thủ tục xin cấp nước máy, nước sạch, bao gồm:

- 01 văn bản đề xuất cấp nước sạch: Mẫu đơn xin đấu nối cấp nước (Đối với các dự án đầu tư triển khai khu nhà ở thành phố, khu tái định cư, khu nhà ở công nhân (CN), khu - cụm công nghiệp, thương mại & dịch vụ đơn vị xin cấp nước không thể thiếu kiểu tờ trình xin đấu nối cấp nước hay kiểu công văn xin thỏa thuận cấp nước sạch)

Mẫu đơn xin cấp nước sạch cho doanh nghiệp (doanh nghiệp), cơ quan, tổ chức: Tải tại đây

- Bản chứng nhận 1 trong các giấy má sau:

+ Quyết định thành lập so với tổ chức, cơ quan;

+ Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh;

+ Giấy phép triển khai.

- Văn bản chứng thực: Giấy tờ về giấy chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay nhà

- Văn bản chứng nhận hợp đồng thuê nhà/đất (bất động sản) nếu thuê hội sở, hoặc thuê đất & giấy ủy quyền về việc xin đấu nối cấp nước của chủ có trong tay nhà đất).

Trình tự thủ tục xin cấp nước sinh hoạt

Thủ tục cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, cho doanh nghiệp & các cơ quan, tổ chức khác sẽ tiến hành theo các bước:

Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, công ty

Bước 2: Nộp giấy tờ tại đơn vị cấp nước sạch vùng nơi có địa chỉ việc đăng ký & nhận phiếu hẹn trả hiệu quả.

Sau khi nhận giấy tờ, đơn vụ cấp nước sạch sẽ cân nhắc điều kiện (ĐK) cấp nước có đủ hay không.

+ Nếu không đủ điều kiện (ĐK) cấp nước sạch: Văn bản chối từ cấp nước

+ Nếu đủ điều kiện (ĐK) cấp nước: đơn vị cấp nước công nhận vào giấy tờ kỹ thuật & người đòi hỏi sẽ đóng chi tiền lắp đặt đồng hồ nếu như có & kỹ hợp đồng dịch vụ cấp nước tại nơi nộp giấy tờ & nhận giấy hẹn thi công lắp đặt đồng hồ nước.

Bước 3: Đơn vị cấp nước thi công lắp đặt cấp nước sạch & quý khách giám sát, nghiệm thu, nhận bàn giao.

Lưu ý: Tùy thuộc vào đơn vị cấp nước & có thể thêm đòi hỏi một vài giấy tờ hay có quá trình khác một ít. Cho nên, người có nhu cầu xin cấp nước sạch có thể đến tại đơn vị cấp nước & hỏi thủ tục trực tiếp hoặc tìm hiểu thêm trên các website của C.ty nước sạch vùng như:

Tìm hiểu thủ tục lắp công tơ nước mới tại Hà Nội Thủ Đô hay giấy tờ xin cấp nước thủ đức & tải đơn đề xuất, kiểu đơn xin cấp nước sạch Hà Nội… theo mỗi đòi hỏi của vùng.

Xem thêm Thủ tục, kiểu đơn xin lắp, tách, chuyển công tơ điện mới & chi phí tại muanhadep.vn.

Các thủ tục tách, lắp đặt lại đồng hồ nước, tạm ngưng, cắt, cấp lại & ngừng cấp nước

3. Hồ sơ, thủ tục tách công tơ, lắp đặt lại, ngừng cấp nước

Hồ sơ tách công tơ nước, ký hợp đồng riêng

Trong quy trình sử dụng nước, quý khách (hộ gia đình, C.ty, tổ chức) có quyền được đòi hỏi đổi thay các kiến thức trong hợp đồng, cấp lại đồng hồ mới khi tách hộ để được tách đồng hồ nước & ký hợp đồng cấp nước sạch riêng.

Hồ sơ xin tách đồng hồ nước:

 • Viết đơn đề xuất cấp nước sạch (theo kiểu đơn đề xuất cấp nước sạch).
 • Bản sao công chứng công chứng Sổ hộ khẩu trước & sau thời điểm tách hộ;
 • Bản sao công chứng hóa đơn tiền nước tháng gần nhất của đầu máy sử dụng chung đồng hồ;
 • Bản sao công chứng chính hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch & kiểu đơn đề xuất, đơn xin công nhận cấp nước của chủ hợp đồng cho tách công tơ nước do đã có nhà ở khác biệt.

Hồ sơ xin lắp đặt lại đồng hồ nước

Trong quy trình sử dụng đồng hồ công tơ nước bị mất, hư bỏng, chì niêm phong bị đứt, không đọc được chỉ số. Hay do nhu cầu sử dụng nước đổi thay vượt mức đo của đồng hồ nước hiện tài thì có quyền đòi hỏi đổi thay công tơ nước

Hồ sơ đòi hỏi đổi thay công tơ nước cần có: Mẫu đơn xin cấp lại đồng hồ nước (Tải ngay tại đây)

Hồ sơ, kiểu đơn xin ngừng cấp nước sạch

Việc ngừng cấp nước có thể do vi phạm của người tiêu dùng nước trong hợp đồng dịch vụ làm cho đơn vị cấp nước ngừng cấp nước. Hoặc trong tình huống không hề có nhu cầu sử dụng nước ở địa chỉ đăng ký sử dụng nước thì chủ hợp đồng có thể làm đơn xin ngừng cấp nước sạch & gửi đến đơn vị cấp nước để được đánh giá giải quyết.

Tải: Mẫu đơn xin ngừng cấp nước sạch

Hồ sơ, đơn xin tạm ngưng & cấp lại nước sạch

- Điều kiện & giấy tờ tạm ngưng cấp nước: Trong quy trình sử dụng dịch vụ cấp nước nếu như có nhu cầu chỉ định nước từ 3 tháng trở lên thì chủ hợp đồng sử dụng nước có thể làm đơn xin tạm ngưng cấp nước.

- Điều kiện & giấy tờ xin cấp lại nước sạch: Việc cấp lại có thể do người dùng có nhu cầu dùng nước quay về sau thời điểm có đơn xin tạm ngưng cấp nước hoặc có tình huống bị ngừng cấp nước do vi phạm điều khoản sử dụng nước & có giấy tờ xử phạt, thanh toán tiền nước còn nợ (nếu có) & bồi hoàn thiệt hại.

Người sử dụng nước muốn tạm ngưng hoặc cấp lại nước cần làm đơn xin cấp lại nước sinh hoạt theo kiểu.

Tải: Mẫu đơn xin tạm ngưng hoặc cấp lại nước sạch

Đối với tình huống người tiêu dùng nước bị xử phải do vi phạm điều khoản sử dụng nước đã có quyết định xử phạt muốn xin cấp lại nước sinh hoạt thì cần phải thanh toán tiền nước còn nợ nếu như có & bồi thường thiệt hại, nộp phạt theo điều khoản.

Trong thời hạn xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ Văn bản đề xuất tạm dừng, mở lại nguồn cấp nước

Thủ tục tách công tơ, tạm ngưng, ngừng cấp nước hay lắp đặt cấp lại đồng hồ nước

Về thủ tục cấp nước đều được đơn vị cấp nước vùng (địa chỉ xin cấp nước) giải quyết do đó quá trình thủ tục xin đổi thay content hợp đồng, cấp nước sạch như sau:

Bước 1: Sau khi chuẩn bị giấy tờ hồ sơ xin tách công tơ, lắp lại đồng hồ nước, xin ngừng, tạm ngưng, cắt nước & cấp lại theo đòi hỏi, các bạn nộp giấy tờ tại đơn vị cấp nước vùng, nhận phiếu hẹn.

Bước 2: Khách hàng đóng chi phí tách công tơ, lắp lại công tơ nước, các khoản chi phí tạm dừng, dừng, mở lại nguồn nước & ký biên bản hoàn thành đạt việc.

Chi phí lắp công tơ nước sạch sinh hoạt, gia công cho gia đình, C.ty, nước công cộng

4. Chi phí lắp công tơ nước bao nhiêu tiền?

Chi tiền lắp đặt đồng hồ nước/công tơ nước sẽ dựa vào điều kiện (ĐK) đấu nối cấp nước để phân chia chi phí cho đơn vị cấp nước đầu tư & cho quý khách là cá nhân, hộ gia đình hay C.ty, cơ quan… Theo điều khoản chi phí lắp công tơ nước được xem như sau:

Chi phí lắp công tơ cấp nước mới

Chi phí lắp công tơ nước mới bao gồm: Cụm đồng hồ đo nước so với tình huống quý khách lắp đặt mới; quý khách tách hộ (đối với các quý khách nằm trong phạm vi cấp nước của C.ty & vùng dự án đã đầu tư tất cả tuyến ống phân bổ & dịch vụ) sẽ do đơn vị cấp nước chịu chi phí.

Chi phí cấp lại đồng hồ nước

Trường hợp cấp nước, quý khách có đơn xin cấp lại đồng hồ nước: quý khách có đòi hỏi phải chịu chi phí tất cả theo dự toán kiểm duyệt của Đơn vị cấp nước lập.

Chi phí lắp công tơ nước cho doanh nghiệp, cơ quan

Trường hợp cấp nước cho doanh nghiệp, cơ quan: chi phí lắp đồng hồ nước sẽ do C.ty cơ quan đóng góp theo thỏa thuận với đơn vị cấp nước.

Chi phí hạ cấp đồng hồ nước

Trường hợp người tiêu dùng nước cần giảm định mức dùng nước đối với định mức cấp nước đang sử dụng thì chi phí sẽ do người tiêu dùng nước thanh toán theo dự toán so với công việc hạ cấp đồng hồ theo nguyện vọng sử dụng nước hiện nay.

Trên đấy là tất cả những kiến thức về thủ tục đấu nối cấp nước sạch hỗ trợ bạn nắm vững các thủ tục chi tiết để tiến hành việc xin cấp, tạm ngưng, ngừng, cấp lại nước sạch hay những đòi hỏi về đăng ký & đổi thay định mức sử dụng nước sạch, các khoản chi phí cấp sử dụng nước sạch để bảo đảm tốt nhất quyền lợi của mình.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Bài văn khấn mùng 1 ngày rằm thổ công, gia tiên hàng tháng dễ nhớ

Nội dung bài viếtTruyền thống khấn thổ công, gia tiên mùng một & ngày rằmCúng mùng một hàng thángCúng ngày rằm hàng thángSắm lễ vật cúng tổ ti

Chiêu bán nhà nhanh, lời cao thoát cảnh trầy trật ‘cắt lỗ’ thoát hàng

Chỉ bằng vài mẹo dễ dàng trong số đó lưu ý đến nhân tố phong thuỷ, chủ nhà có thể sớm bán được ngôi nhà có giá hàng tỷ việt nam đồng 1 cách đơn

Trồng ‘’cây giữ tiền’’ có ý nghĩa phong thủy giữ tiền bạc, của cải như đúng tên gọi?

Với 1 chậu Cây Giữ Tiền nhỏ trong nhà, các bạn vừa nâng cao được không gian mà lại mang lại phong thủy tốt cho ngôi nhà của mình- Emdep.vnÝ ng

Tư vấn đặt tên, bố trí phong thủy cửa hàng để kinh doanh đại phát

Nội dung bài viếtChọn vị trí phong thủy shop kinh doanh Phong thủy hướng cửa hàng Đặt tên shop theo tuổi phong thủy Xem tên shop theo phong th

Nhớ ngay 5 mẹo sử dụng điều hòa này để tránh gây hại cho sức khỏe của cả gia đình

Dùng điều hòa liên tục tuy nhiên liệu các bạn đã dùng qua đúng cách để bảo đảm sức khỏe cho cả gia đình hay chưa?Cách để dành điện vào mùa hạ,

Nguyên tắc đặt tượng phong thủy trong nhà, bàn làm việc, ô tô

Nội dung bài viếtÝ nghĩa đặt tượng phong thủy trong nhàCách đặt tượng phong thủy trong nhà, trên bàn làm việc- Tượng Phật+ Tượng Quan Âm+

Nên mua nhà thời điểm nào? Mua chung cư thời điểm này nên không?

Nội dung bài viếtThời điểm nên chọn mua địa ốc, chung cư để có giá rẻ nhất Mua nhà vào giai đoạn cuối năm Mua nhà với giá địa ốc tốt vào tháng 3

Có nên xây nhà vệ sinh trong phòng ngủ hay không?

Với những nhà có diện tích triển khai rộng, thường muốn tích hợp thêm 1 Tolet trong phòng ngủ để tiện trong sinh hoạt thường ngàyNhiều người c

Cách bố trí phong thủy nhà ở để sức khỏe dồi dào, tài lộc tấn tới

Dưới đấy là một vài mẹo phong thủy trong sắp xếp nhà cửa giúp chủ nhà nhận được sức khỏe dồi dào, tài lộc tấn tới.Những sai lầm phong thuỷ cầu

Tổng hợp cây phong thủy theo tuổi hợp mệnh giúp gia chủ phát tài

Nội dung bài viếtChọn địa điểm đặt các loại cây phong thủy trồng trong nhàSố lượng cây cảnh phong thủy nên trồng trong nhàCây phong thủy để bàn

Luật cầm sổ đỏ nhất định nên hiểu rõ, mượn sổ đỏ đi cầm có được không?

Nội dung bài viếtCầm sổ hồng của người khác nhận được không?Có làm lại được sổ hồng bị cầm cố không?Vay tiền cầm cố sổ đỏNhiều người khi có nh

Ý nghĩa phong thủy và cách chăm sóc cây trường sinh

Theo phong thủy, cây trường sinh mang lại tiền tài, sức khỏe & may mắn cho cả gia đình. Đây là kiểu cây thay mặt cho mệnh Mộc & vô cùng được nhữ

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]