Kinh nghiệm vàng để thành lập văn phòng môi giới BĐS thành công

Nội dung bài viết

 1. một. Điều kiện mở công sở môi giới địa ốc
  1. Văn phòng - Công ty môi giới BĐS là gì?
  2. Có nên mở thành lập C.ty bất động sản?
  3. Các điều kiện (ĐK) mở công sở môi giới bất động sản
 2. 2. Quy định thủ tục thành lập C.ty môi giới bất động sản
  1. Thủ tục thành lập C.ty môi giới BĐS
  2. Thủ tục thành lập công sở môi giới địa ốc là bắt tay xã
 3. 3. Kinh nghiệm mở công sở môi giới nhà đất
  1. Chuẩn bị tài chính & plan hoạt động kinh doanh
  2. Chọn kiểu hình công ty & tìm hiểu thủ tục pháp lý
  3. Kế hoạch PR doanh nghiệp
  4. Đội ngũ nhân viên hỗ trợ môi giới bất động sản
 • Văn phòng - Công ty môi giới BĐS là gì?
 • Có nên thành lập C.ty môi giới BĐS?
 • Các kinh nghiệm, điều kiện (ĐK), thủ tục mở thành lập công sở - C.ty môi giới địa ốc như vậy nào?

Mời chúng ta cùng muanhadep.vn tìm hiểu thêm những share các vấn đề này trong bài sau đây:

1. Điều kiện mở công sở môi giới nhà đất

Văn phòng - Công ty môi giới BĐS là gì?

Công ty, công sở môi giới BĐS theo điều khoản sẽ có các hoạt động làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS .

Khác với các C.ty kinh doanh BĐS sẽ gồm có các quy trình đầu tư vốn để thực hiện tiến hành các hoạt động triển khai, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua BĐS & tiến hành các dịch vụ môi giới, tư vấn, làm chủ BĐS sinh lợi.

Bởi vậy, Điều kiện thành lập C.ty môi giới BĐS sẽ không giống nhau trong những công việc chọn lựa kiểu hình kinh doanh liên quan tới BĐS là kinh doanh BĐS hay kinh doanh môi giới BĐS . Trong đó, kinh doanh bất động sản bao hàm cả các dịch vụ môi giới BĐS . Theo điều khoản điều kiện (ĐK) kinh doanh BĐS & kinh doanh mở công sở, thành lập C.ty môi giới BĐS được xem là không giống nhau.

Các điều khoản mở công sở, C.ty môi giới BĐS hiện nay

Có nên mở thành lập C.ty bất động sản?

Tùy theo chọn lựa ngành nghề kinh doanh là chỉ môi giới hay gồm có cả các hoạt động kinh doanh BĐS sẽ có điều khoản riêng biệt về điều kiện (ĐK) mở công sở, C.ty kinh doanh môi giới BĐS , từ đó quyết định có nên mở C.ty BĐS không:

- Nếu chỉ hoạt động môi giới đất đai hoặc mua bán, chuyển nhượng nhỏ, không liên tục thì có thể hoạt động với tư cách cá nhân độc lập nếu đủ điều kiện (ĐK) tại khoản 2 Điều 62 Luật kinh doanh BĐS .

- Nếu hoạt động môi giới BĐS có quy mô lớn, cung ứng dịch vụ bất động sản liên tục thì nên thành lập C.ty môi giới bất động sản (thành lập C.ty hoặc bắt tay xã) theo điều khoản thủ tục tại Luật công ty nếu đáp ứng đủ các điều kiện (ĐK) điều khoản mở công sở môi giới bđs theo Điều 62 Luật KDBĐS.

- Đối với những cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ môi giới, mở công sở tư vấn địa ốc, làm chủ BĐS & đầu tư vốn triển khai, mua bán, nhận chuyển nhượng, cho thuê... Trong tình huống này, cá nhân, tổ chức cần bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện (ĐK) theo điều khoản tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 hiện hành đó là:

“Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải thành lập công ty hoặc bắt tay xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) & có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ việt nam đồng, trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều này.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua BĐS quy mô nhỏ, không liên tục thì chưa hẳn thành lập công ty tuy nhiên phải kê khai nộp thuế theo điều khoản của pháp luật.”

Chọn mô hình kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Các điều kiện (ĐK) mở công sở môi giới bất động sản

Điều kiện mở công sở môi giới bất động sản hay mở công sở môi giới địa ốc cần những gì? Điều 62 Luật kinh doanh BĐS điều khoản mở công sở môi giới bđs sẽ cần đáp ứng các điều kiện (ĐK) theo điều khoản tại như sau:

“Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phải thành lập công ty & không thể thiếu tối thiểu 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS , trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập tuy nhiên không thể thiếu chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS & đăng ký nộp thuế theo điều khoản của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS không được cùng lúc vừa là nhà môi giới vừa là 1 bên tiến hành hợp đồng trong 1 giao dịch kinh doanh BĐS .”

Theo điều khoản mở công sở tư vấn địa ốc - bất động sản ở trên sẽ có 3 tình huống được hoạt động dịch vụ môi giới BĐS đó là:

- Doanh nghiệp thành lập theo Luật công ty (công ty TNHH, Hợp danh, Cổ phần hoặc Hợp tác xã). Trong đó, C.ty, bắt tay xã không thể thiếu tối thiểu 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS .

- Cá nhân có chứng chỉ môi giới BĐS & đăng ký nộp thuế theo điều khoản.

Quy định pháp luật về điều kiện (ĐK) mở công sở môi giới bất động sản

Do đó, nếu cá nhân, tổ chức chọn lựa thành lập C.ty kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS sẽ cần bảo đảm về số lượng người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản & tiến hành các thủ tục theo điều khoản về thành lập công ty.

Về điều kiện (ĐK) để được cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS điều khoản tại khoản một Điều 68 Luật kinh doanh BĐS 2014.

2. Quy định thủ tục thành lập C.ty môi giới BĐS

Thủ tục mở công sở môi giới địa ốc, ký gửi địa ốc ngày nay được làm theo điều khoản của pháp luật công ty. Cụ thể sau thời điểm các cá nhân, tổ chức quyết định thành lập công sở môi giới địa ốc & chuẩn bị đủ các điều kiện (ĐK) pháp định thì sẽ chuẩn bị & nộp giấy tờ để xin thành lập công ty hoặc bắt tay xã với ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn, môi giới địa ốc như sau:

Thủ tục thành lập C.ty môi giới BĐS

Nếu các bạn chọn lựa mở công sở dưới mô hình công ty thì phụ thuộc vào kiểu hình công ty mà các bạn chọn lựa là C.ty CP, C.ty bổn phận hữu hạn hay C.ty tư nhân mà giấy tờ thành lập sẽ không giống nhau.

Hồ sơ chuẩn bị thủ tục thành lập công sở, C.ty môi giới nhà đất

Đối với thủ tục thành lập C.ty môi giới BĐS thì cá nhân tổ chức phải khẳng định được kiểu hình C.ty là gì (TNHH một member, TNHH 2 member trở lên, Công ty Cổ Phần, Công ty hợp danh… để chuẩn bị giấy tờ hợp lệ theo điều khoản so với mỗi kiểu hình C.ty. Trong đó, điều khoản về giấy tờ cần chuẩn bị cho thủ tục thành lập mở công sở, C.ty môi giới địa ốc chi tiết như sau:

* Hồ sơ thành lập C.ty TNHH 

Điều 22 Luật công ty năm 2014 điều khoản giấy tờ thành lập công ty bao gồm: 

- Giấy đề xuất đăng ký công ty (Theo kiểu, có đăng ký ngành nghề môi giới bất động sản)

- Điều lệ công ty;

- Danh sách thành viên

- Các giấy má bản sao khẳng định nhân thân:

+ Giấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu của các member là cá nhân

+ Quyết định thành lập, chứng thực đăng ký công ty hoặc văn bản xấp xỉ, giấy má ủy quyền nếu là member là tổ chức.

* Hồ sơ thành lập C.ty cổ phần

Điều 23 Luật công ty năm 2014 điều khoản giấy tờ thành lập công ty bao gồm: 

- Giấy đề xuất đăng ký công ty (Theo kiểu, có đăng ký ngành nghề môi giới bất động sản)

- Điều lệ công ty;

- Danh sách người đóng cổ phần sáng lập & người đóng cổ phần là giới đầu tư nước ngoài;

- Các giấy má bản sao khẳng định nhân thân:

+ Giấy CMND, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu hoặc hộ chiếu hay chứng nhận cá nhân đúng pháp luật khác của các người đóng cổ phần là cá nhân của các member là cá nhân & người ủy quyền làm thủ tục.

+ Quyết định thành lập, chứng thực đăng ký công ty hoặc văn bản xấp xỉ, giấy má ủy quyền nếu là member là tổ chức.

+ Giấy chứng thực đăng ký đầu tư so với giới đầu tư nước ngoài…

Tham khảo điều khoản & mẫu Hợp đồng môi giới địa ốc tại muanhadep.vn để thỏa thuận giao dịch với quý khách.

Thủ tục thành lập mở công sở môi giới bất động sản

Nộp giấy tờ thành lập C.ty môi giới nhà đất

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo đòi hỏi thì người đại diện/ủy quyền đúng pháp luật sẽ nộp giấy tờ lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư).

Khi nộp giấy tờ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ check xem giấy tờ có hợp lệ hay không, viết giấy hẹn trả hiệu quả. Nếu giấy tờ đầy đủ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng thực đăng ký công ty & bản tin bằng văn bản trong 03 ngày làm việc từ ngày nhận giấy tờ.

Trong tình huống giấy tờ không hợp lệ, chối từ cấp chứng thực công ty thì không thể thiếu văn bản nêu rõ lý do.

Thủ tục sau thành lập C.ty môi giới

Sau khi nhận giấy chứng thực đăng ký công ty thì các bạn sẽ phải thực hiện thủ tục ban bố content đăng ký công ty & thủ tục khắc dấu & bản tin kiểu dấu trên Cổng kiến thức đất nước về đăng ký công ty.

Hoàn tất thủ tục khai thuế mới đầu tại cơ quan thuế; mở account bank cho doanh nghiệp; đóng thuế môn bài; hoàn tất thủ tục xin đặt in hóa đơn, đặt in hóa đơn & ban hành hóa đơn giá trị gia tăng…

Thủ tục thành lập công sở môi giới địa ốc là bắt tay xã

Thành lập công sở môi giới địa ốc dưới hình thức bắt tay xã ngày nay vô cùng ít người chọn lựa. Mặc dù, về thủ tục thành lập theo điều khoản sẽ gồm có:

Hồ sơ chuẩn bị đăng ký bắt tay xã môi giới bất động sản

 • Đối với giấy tờ đăng ký mở công sở môi giới khi thành lập bắt tay xã dịch vụ môi giới cần chuẩn bị:
 • Giấy đề xuất đăng ký bắt tay xã, liên hiệp bắt tay xã;
 • Điều lệ;
 • Phương án gia công kinh doanh
 • Danh sách member bắt tay xã, hội đồng quản lý, giám đốc/tổng giám đốc, ban khống chế hoặc khống chế viên;
 • Nghị quyết hội nghị thành lập bắt tay xã

Lưu ý theo điều khoản của Luật bắt tay xã 2012 thì những sáng lập viên phải là hộ gia đình hoặc cá nhân

Nộp giấy tờ mở công sở môi giới BĐS cho bắt tay xã

Sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ người được ủy quyền đúng pháp luật làm thủ tục đăng ký thành lập bắt tay xã tại cơ quan đăng ký cấp huyện là Phòng tài chính – plan trực thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian tiến hành check & cấp giấy chứng thực theo điều khoản là 05 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ. Trường hợp nếu chối từ không thể thiếu văn bản làm việc nêu rõ lý do.

3. Kinh nghiệm mở công sở môi giới nhà đất

Chuẩn bị mở công sở môi giới địa ốc cần những gì? Kinh nghiệm về cách mở công sở môi giới địa ốc nhanh chóng, dễ dàng thì những cá nhân, tổ chức nên có sự chuẩn bị kỹ càng những vấn đề sau:

Học kinh nghiệm mở C.ty, công sở môi giới địa ốc kinh doanh hiệu quả

Chuẩn bị tài chính & plan hoạt động kinh doanh

Muốn thành lập công sở, C.ty môi giới BĐS chắc chắn rằng là phải có nguồn chi phí đề duy trì các hoạt động môi giới. Bởi vậy cần chuẩn bị nguồn vốn đủ cho các hoạt động: công sở, giao dịch, PR, trả lương nhân viên hỗ trợ...

Kế hoạch kinh doanh khi mở công sở môi giới địa ốc là gì cần phải khẳng định rõ để việc hoạt động bảo đảm tính chuyên nghiệp, chi tiết, hoạt động có tổ chức bảo đảm dịch vụ môi giới nhận được độ chữ tín trước quý khách.

Xem thêm: Mẫu đăng tin bán nhà, cho thuê nhà trên internet kết quả để lên top giúp củng cố các giao dịch mua bán nhà.

Chọn kiểu hình công ty & tìm hiểu thủ tục pháp lý

Cần khẳng định mở công sở, thành lập C.ty môi giới BĐS hay là C.ty kinh doanh BĐS (đa dạng các hoạt động liên quan tới BĐS đối với môi giới BĐS đơn thuần) để chuẩn bị đủ các điều kiện (ĐK) điều khoản của pháp luật tại Điều 10 hay Điều 62 Luật Kinh doanh BĐS 2014

Tìm hiểu thủ tục pháp lý thành lập C.ty môi giới bất động sản phù phù hợp với từng loại hình công ty, chọn tên, ngành nghề kinh doanh của công ty, giấy tờ gồm có những gì & nộp tại đâu? Vốn đầu tư, đặc biệt nếu chọn mở C.ty kinh doanh BĐS (bảo gồm dịch vụ môi giới) cần vốn pháp định ít nhất 20 tỷ việt nam đồng.

Kế hoạch PR doanh nghiệp

- Chuẩn bị kênh PR công ty, triển khai trang web riêng: tên, kiểu hình môi giới BĐS , độ chữ tín, cách dịch vụ chi tiết....

- Kinh nghiệm kinh doanh C.ty BĐS phải có đây là việc chọn lựa các cách thức PR & trang web của công ty để làm công cụ tiếp cận với quý khách & share các kiến thức địa ốc & đơn giản gọi nay.

Đội ngũ nhân viên hỗ trợ môi giới bất động sản

Chuẩn bị đầy đủ nhân viên có kinh nghiệm,  kỹ năng sale BĐS hoặc có plan đào tạo nhân viên giúp việc mở công sở & đi vào hoạt động trôi chảy, thuận lợi & đạt nhiều thành đạt, sự chữ tín.

- Lựa chọn nhân viên có kinh nghiệm về môi giới BĐS , có chứng chỉ hành nghề môi giới

- Có plan tập huấn & đào tạo kỹ năng hành nghề môi giới bất động sản

- Chính sách, chính sách vận dụng với nhân viên môi giới thực tế & bảo đảm hoạt động chuyên nghiệp, trong dụng nhân tài.

Trên đấy là tất cả những share kiến thức mở công sở - C.ty môi giới địa ốc theo điều khoản của pháp luật & share kinh nghiệm hỗ trợ bạn mở & kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS thành đạt. Mong rằng những share này sẽ thực sự là kiến thức bổ ích so với các bạn.

Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 1,190,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 4,900đ.
Giá Từ 149,000đ.
Giá Từ 4,400đ.
Giá Từ 0đ.
Giá Từ 8,000đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 4,500đ.
Giá Từ 1,000đ.

Đơn vị phát triển dự án là gì? Có nghĩa vụ thế nào với dự án?

Nội dung bài viếtNhà khởi phát dự án là gì?Ưu điểm bắt tay với đơn vị khởi phát dự ánQuyền & bổn phận của nhà khởi phát dự ánNhững cẩn trọng k

Kinh nghiệm đầu tư du lịch nông trại farmstay, phân tích rủi ro

Nội dung bài viếtFarmstay là gì?So sánh farmstay & homestay không giống nhau gì?Kinh nghiệm kinh doanh mô hình farmstayRủi ro kinh doanh khu c

Cách xem phong thủy xây nhà ở, nhà xưởng để tụ lộc, tích tài

Nội dung bài viếtI. Xem phong thủy xây nhà ở mang lại may mắn, bình an Những vị trí xây nhà xấu, đẹp theo phong thủy Phong thủy mặt tiền nhà ở

Nhận biết phong thủy phòng trọ xấu cần tránh ở kẻo rước họa vào thân

Nhiều người nghĩ là đi thuê nhà không nhất thiết cần quan tâm đến phong thủy phòng trọ bởi mình chưa hẳn là chủ căn nhà đó. Tuy nhiên phòng trọ chỉ là

Phong thủy phòng thờ: Hướng đặt, cách bố trí bàn thờ gia tiên

Nội dung bài viếtBố trí, trang trí, hướng đặt bàn thờ gia tiên, ông bà theo tuổi Cách sắp xếp & hướng đặt bàn thờ tổ tiên theo tuổi Trang trí bà

Đầu tháng, mùng 1 âm: Những kiêng kỵ và nên làm để tăng may mắn

Nội dung bài viếtI. Đầu tháng mùng một kiêng gì để tránh phạm đại kỵ Kiêng cắt tóc, móng tay, gội đầu mùng một âm Đầu tháng, mùng một chớ nên ăn

Cách tăng vận may, cầu tài lộc dễ dàng với mẹo phong thủy trong nhà sau

Ngôi nhà là chốn bình an của mọi người, mang lại không gian thư giãn bình yên & lấy lại sự cân bằng để hỗ trợ bạn có năng lượng bắt đầu 24h mới. Nhiều

Nên đặt cây xương rồng ở đâu trong nhà để hợp phong thủy mà không bị xui?

Nội dung bài viếtÝ nghĩa cây xương rồng trong phong thủy? Tuổi nào hợp cây xương rồng? Cây xương rồng đặt chỗ nào là tốt? Hướng dẫn cách trồng

Luật cầm sổ đỏ nhất định nên hiểu rõ, mượn sổ đỏ đi cầm có được không?

Nội dung bài viếtCầm sổ hồng của người khác nhận được không?Có làm lại được sổ hồng bị cầm cố không?Vay tiền cầm cố sổ đỏNhiều người khi có nh

Đất khai hoang là gì? Có được cấp sổ đỏ, đền bù không?

Nội dung bài viết1. Khái niệm đất khai hoang là gì? 2. Quy định về đất khai hoang, phục hóa 2.1. Đất khai hoang nhận được cấp sổ hồng không? 2

Tư vấn thủ tục, hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng, mua bán nhà đất

Nội dung bài viết1. Giấy tờ địa ốc bên bán cần cóVới dự án căn hộ chung cưVới nhà ở riêng lẻ2. Mẫu giấy thỏa thuận đặt mua tiền mua đất, bán n

Phong thủy cổng, cửa nhà: Kích thước, hướng bố trí theo tuổi

Nội dung bài viếtPhong thủy cổng nhà Hướng, kích thước cổng nhà theo tuổi Phong thủy nhà có hai cổng Cổng nhà chữ L Cổng hai nhà đối diện nh