Luật mua nhà, thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viết

 1. I. Quy định, thủ tục người quốc tế mua nhà ở Việt Nam (VN)
  1. Người quốc tế nhận được mua nhà ở Việt Nam (VN) không?
  2. Hình thức có trong tay nhà của người quốc tế tại Việt Nam
  3. Điều kiện người quốc tế mua nhà ở Việt Nam
  4. Quy trình thủ tục, hợp đồng người quốc tế mua nhà ở Việt Nam
   1. Giấy tờ  cho người quốc tế mua nhà ở, chung cư tại Việt Nam
   2. Ký kết hđmb nhà ở
  5. Thủ tục cấp giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở cho người nước ngoài
  6. Thời hạn có trong tay nhà của người nước ngoài
 2. II. Quy định, thủ tục người quốc tế đầu tư kinh doanh bất động sản ở Việt Nam (VN)
  1. Điều kiện người quốc tế đăng ký kinh doanh bất động sản tại Việt Nam
  2. Các hình thức cho người quốc tế đầu tư kinh doanh BĐS kết quả nhất
  3. Kinh nghiệm đầu tư bất động sản cho người quốc tế tại Việt Nam

Hiện nay, số lượng người quốc tế mua nhà ở Việt Nam (VN) đang có xu thế củng cố nhất là những người quốc tế là người Trung Quốc & các đất nước khác như Hoa Kỳ, Hàn Quốc… Vậy, pháp luật quy định:

 • Người quốc tế mua nhà như vậy nào?
 • Người quốc tế nhận được mua nhà tại Việt Nam (VN) không? Quy định người quốc tế mua nhà ở Việt Nam chi tiết ra sao?
 • Thủ tục người quốc tế mua nhà ở Việt Nam
 • Thời gian người quốc tế có trong tay nhà ở tại Việt Nam (VN) theo điều khoản thế nào?

Dưới đấy là những tư vấn pháp lý về người quốc tế mua nhà ở Việt Nam (VN) mới nhất và cụ thể giúp quá trình mua bán địa ốc diễn ra đúng luật quy định:

Các điều khoản pháp luật người quốc tế mua nhà, có trong tay nhà ở tại Việt Nam

I. Quy định, thủ tục người quốc tế mua nhà ở Việt Nam

Người quốc tế nhận được mua nhà ở Việt Nam (VN) không?

Người quốc tế mua nhà ở Việt Nam (VN) được không là câu hỏi của đa số chúng ta quốc tế & cả người Việt Nam (VN) khi muốn giao dịch mua bán nhà với họ.

Theo điều khoản tại luật đất đai 2013 thị người quốc tế được phép mua nhà ở tại Việt Nam (VN). Cụ thể Điều 5 điều khoản về các trường hợp: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, xác nhận QSDĐ, nhận chuyển QSDĐ bao gồm các đối tượng là người quốc tế.

Đồng thời, điều khoản khoản 3 Điều 7 Luật Nhà ở 2014 hiện hành khẳng định các đối tượng được có trong tay nhà ở tại Việt Nam (VN) là: “Tổ chức, cá nhân quốc tế điều khoản tại khoản một Điều 159 của Luật này”.

Tuy nhiên, hạn chế chưa hẳn ai ai cũng có quyền có trong tay nhà ở bởi có người quốc tế không được mua nhà tại Việt Nam (VN) nếu mà không mua bán nhà ở không thuộc các hình thức có trong tay theo điều khoản.

Có các tình huống người quốc tế không được mua nhà tại Việt Nam (VN), chẳng thể mua dự án BĐS ở VN. Bởi chưa hẳn người quốc tế đều có thể mua được toàn bộ nhà dự án tại Việt Nam (VN) mà sẽ có Danh mục khẳng định chi tiết các dự án đầu tư  BĐS không cho phép người quốc tế có trong tay do Sở Xây dựng ban bố public.

Đồng thời, người quốc tế nằm trong diện được phép có trong tay nhà ở Việt Nam (VN) chỉ được mua, thuê mua nhà ở của các CĐT dự án triển khai nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân quốc tế cũng có thể có những hạn chế về quyền nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng của tổ chức trong số lượng nhà đánh giá tại các dự án đầu tư triển khai nhà ở được phép có trong tay.

Trong tình huống được tặng cho, nhận thừa kế nhưng vẫn không thuộc đối tượng được có trong tay nhà ở thì được xử lý theo điều khoản khác.

Hình thức có trong tay nhà của người quốc tế tại Việt Nam

Quy định người quốc tế mua nhà tại Việt Nam khẳng định các hạn chế về hình thức có trong tay nhà ở của người quốc tế tại  khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 như sau:

- Đầu tư triển khai nhà ở theo dự án tại Việt Nam (VN) theo điều khoản của Luật này & pháp luật có liên quan.

- Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại gồm có căn hộ chung cư & nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư triển khai nhà ở, trừ vùng đảm bảo quốc phòng, an ninh theo điều khoản của Chính phủ.

Vì vậy, người quốc tế có thể mua nhà ở tại Việt Nam (VN) tuy nhiên chỉ có quyền có trong tay dưới 2 hình thức trên mà thôi.

Các hình thức người quốc tế được phép có trong tay nhà ở tại Việt Nam

Điều kiện người quốc tế mua nhà ở Việt Nam

Với nhu cầu người quốc tế mua nhà ở Việt Nam (VN) tại các TP lớn như Hà Nội Thủ Đô, TPHCM, TP Thành Phố TP. Đà Nẵng, Nhà Trang hay Phú Quốc ngày 1 tăng thì việc khám phá các nguyên tắc pháp luật về điều kiện người quốc tế mua nhà ở Việt Nam là cấp thiết.

Theo điều khoản điều kiện (ĐK) người quốc tế mua nhà, căn hộ chung cư tại Việt Nam (VN) 2019 như sau:

- Thứ nhất, Người quốc tế phải nằm trong diện được phép nhập cư vào Việt Nam (VN), không nằm trong diện được áp dụng quyền khuyến mãi, miễn trừ ngoại giao hay lãnh sự.

- Thứ hai, không thể thiếu hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cư của cơ quan làm chủ xuất, nhập cư Việt Nam (VN).

- Thứ ba, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo điều khoản pháp luật Việt Nam (VN). Lưu ý: cá nhân người quốc tế không nhất thiết phải đăng ký tạm trú, thường trú tại nơi có nhà ở giao dịch

- Thứ tư, hạn chế số lượng nhà ở được giao dịch theo điều khoản tại Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Người quốc tế có trong tay nhà ở tại Việt Nam (VN) không quá 30% số lượng căn hộ trong 1 tòa nhà chung cư. Trường hợp là nhà riêng lẻ (biệt thự, nhà ở liền kề) ở vùng có dân số xấp xỉ 1 phường chỉ được mua không quá 250 căn.

Trường hợp một dự án hay từ 2 dự án trở lên mà có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2500 căn, người quốc tế mua bán nhà ở không quá 10% (250 căn) tổng cộng lượng nhà ở trong dự án đó.

Quy trình thủ tục, hợp đồng người quốc tế mua nhà ở Việt Nam

Khi có đủ các điều kiện (ĐK) người quốc tế mua nhà ở tại Việt Nam (VN) thì có thể chuẩn bị các giấy má khẳng định thuộc đối tượng để làm các thủ tục mua nhà từ phía dẫn điều khoản tại Luật Nhà ở 2014 như sau:

Giấy tờ  cho người quốc tế mua nhà ở, chung cư tại Việt Nam

Người quốc tế mua nhà cần giấy má gì? Theo điều khoản để được có trong tay nhà ở thì người quốc tế cần khẳng định thuộc đối tượng & điều kiện (ĐK) có trong tay nhà ở mà Nghị định 99/2015/NĐ-CP điều khoản gồm có các loại giấy má sau:

Khoản một Điều 74 Nghị định điều khoản về những loại giấy má khẳng định là đối tượng & điều kiện (ĐK) mua nhà, có trong tay nhà ở của người quốc tế ở Việt Nam (VN) đó là:

"1. Đối với cá nhân quốc tế thì không thể thiếu hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cư của cơ quan làm chủ xuất, nhập cư Việt Nam (VN) & không nằm trong diện được quyền khuyến mãi, miễn trừ ngoại giao theo điều khoản của Pháp lệnh về quyền khuyến mãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự & cơ quan Đại diện của Tổ chức thế giới tại Việt Nam (VN).”

Ký kết hđmb nhà ở

Việc người quốc tế mua bán nhà ở phải tiến hành ký kết hợp đồng mua bán nhà đất có content & hình thức theo đúng luật điều khoản tại Điều 121, 122, 123 Luật Nhà ở & phải tiến hành công chứng, chứng nhận.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng thực SHH nhà ở cho người nước ngoài

Thủ tục cấp giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở cho người nước ngoài

Việc cấp giấy chứng thực chuyển sử dụng đất hay người quốc tế mua nhà chuyển nhượng cần phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy chứng thực cho chủ có trong tay nhà ở theo các nguyên tắc luật người quốc tế mua nhà ở Việt Nam (VN) đó là:

 • Làm đơn đề xuất cấp GCN quyền có trong tay nhà ở theo kiểu 04/ĐK (Thông tư 23/2014/TT-BTNMT)
 • Giấy tờ khẳng định là đối tượng & điều kiện (ĐK) mua nhà, có trong tay nhà ở của người quốc tế ở Việt Nam
 • Bản sao hợp đồng chuyển nhượng mua bán nhà ở có công chứng, chứng nhận.
 • Nộp giấy tờ tại Văn phòng đăng ký quyền SDĐ, quyền SH nhà ở tại nơi có nhà ở.

Thông thường, sau thời điểm đã hoàn thiện việc nhận bàn giao & tất toán hđmb (khoảng 30 ngày) CĐT sẽ thực hiện bản tin đòi hỏi quý khách nộp giấy tờ để làm sổ hồng theo đúng điều khoản của pháp luật.

- Nếu giấy tờ hợp lệ đón nhận & chỉ dẫn tiến hành bổn phận tài chính

- Nếu giấy tờ không hợp lệ, đầy đủ thì sau 3 ngày nhận giấy tờ cơ quan có thẩm quyền bản tin hoàn trả & chỉ dẫn bổ sung hoàn thành theo đúng điều khoản.

Bước 3: Thực hiện bổn phận tài chính

Bước 4: Cấp giấy chứng thực quyền có trong tay nhà

Thời hạn để CĐT tiến hành thủ tục làm sổ hồng cho khách thường kéo dài trong 50 ngày kể từ ngày quý khách nộp giấy tờ theo báo cáo. Thời hạn cấp sổ hồng sẽ phụ thuộc vào cơ quan Nhà nước ( tkhoảng 3-6 tháng từ khi nộp hồ sơ).

Tham khảo: Chia sẻ kinh nghiệm mua căn hộ chung cư giá bình dân chỉ với một - 2 tỷ.

Thời hạn có trong tay nhà của người nước ngoài

Thứ năm, cá nhân người quốc tế được có trong tay nhà ở tại Việt Nam (VN) bằng thỏa thuận trong các giao dịch hđmb tuy nhiên nhiều nhất không quá 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng thực & có thể gia hạn nếu như có nhu cầu.

Nếu như người quốc tế kết duyên với công dân là Việt Nam (VN) hoặc người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế thì được có trong tay nhà ở theo hình thức ổn định, lâu dài như công dân Việt Nam (VN).

Về thời hạn người quốc tế có trong tay nhà khi nhận chuyển nhượng thì nhiều nhất không quá 50 năm kể từ ngày cấp giấy chứng thực & ghi rõ trong Giấy chứng nhận”. Trường hợp chuyển nhượng cho người quốc tế khác thì bên nhận chuyển nhượng có thời hạn có trong tay trong thời hạn còn lại chưa hẳn là 50 năm như mới đầu.

Nếu hết thời hạn có trong tay nhà ở mà không xin gia hạn, không bán, tặng cho các đối tượng thuộc có trong tay nhà ở Việt Nam (VN) thì BĐS này thuộc quyền có trong tay của Nhà nước.

Đối với tình huống người quốc tế thuê nhà ở Việt Nam (VN) sẽ tiến hành các quyền & bổn phận với CĐT theo hợp đồng thuê nhà ở, nếu người quốc tế thuê nhà kinh doanh (cho thuê lại) thì phải được sự chấp nhận của bên CĐT.

II. Quy định, thủ tục người quốc tế đầu tư kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

Hiện nay, thị trường BĐS ở Việt Nam (VN) đang cuốn hút được nhiều nhà đầu tư quốc tế dựa vào chế độ thả lỏng cho người quốc tế mua địa ốc ở Việt Nam (VN). Mặc dù, chế độ pháp luật người quốc tế mua bán địa ốc ở tại Việt Nam (VN) sẽ có những hạn chế nhằm bảo đảm các vấn đề khởi phát an ninh, chính trị, kinh tế - xã hội theo định hướng. Do đó, người quốc tế mua nhà ở chuyển nhượng, người quốc tế thuê nhà để kinh doanh luôn có những hạn chế bởi các nguyên tắc về chế độ, thủ tục đầu tư BĐS khác biệt.

Dưới đấy là những điều khoản người quốc tế đăng ký kinh doanh ở Việt Nam (VN) trong lĩnh vực đầu tư bất động sản cần phải biết.

Điều kiện người quốc tế đăng ký kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Theo luật điều khoản người quốc tế kinh doanh BĐS ở Việt Nam (VN) cần bảo đảm các điều kiện (ĐK) sau:

- Phải thành lập công ty hoặc HTX có đăng ký ngành nghề kinh doanh BĐS:

 • Kinh doanh bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;
 • Kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch BĐS .

(Trong đó: từng ngành nghề kinh doanh bất động sản sẽ có những điều kiện (ĐK) riêng cấp thiết khi đăng ký kinh doanh)

Cá nhân người quốc tế muốn kinh doanh tại Việt Nam (VN) trong lĩnh vực địa ốc cần phải thành lập công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế tại Việt Nam (VN) với thủ tục cấp giấy chứng thực đầu tư theo điều khoản của pháp luật.

Tìm hiểu Cách đăng tin bán nhà trên internet hiệu quả trên muanhadep.vn để nhanh chóng tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Quy định điều kiện (ĐK) người quốc tế kinh doanh BĐS tại Việt Nam

- Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không thể thiếu vốn pháp định ít nhất 20 tỷ việt nam đồng phải khẳng định năng lực tài chính tương ứng với vốn điều lệ của C.ty thông qua các hình thức sau:

+ Nếu nhà đầu tư quốc tế là cá nhân góp vốn đầu tư: Xác nhận số dư account bank của giới đầu tư là 20 tỷ việt nam đồng (Nếu là Ngân hàng quốc tế công nhận giới đầu tư cần cung ứng bản sao công chứng, đúng pháp luật hóa lãnh sự tại cơ quan thay mặt ngoại giao Việt Nam (VN) tại nước ngoài);

+ Nếu nhà đầu tư quốc tế là tổ chức, C.ty nước ngoài:

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam đoan trợ giúp tài chính của C.ty mẹ tương ứng với nguồn chi phí dương là 20 tỷ việt nam đồng Việt Nam;
 • Xác nhận số dư account bank của giới đầu tư xấp xỉ là 20 tỷ việt nam đồng Việt Nam (VN).

(Cung cấp bản sao công công chứng, đúng pháp luật hóa lãnh sự tại cơ quan thay mặt ngoại giao Việt Nam (VN) tại nước ngoài)

Các hình thức cho người quốc tế đầu tư kinh doanh BĐS kết quả nhất

Phạm vi kinh doanh BĐS của công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế chỉ được tài trợ dưới các hình thức theo điều khoản Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản 2013:

 • Thuê nhà, công trình triển khai khiến cho thuê lại;
 • Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được tài trợ triển khai nhà ở khiến cho thuê; đầu tư triển khai nhà, công trình triển khai chưa hẳn là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Nhận chuyển nhượng tất cả hoặc 1 phần dự án BĐS của CĐT để triển khai nhà, công trình triển khai để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Đối với đất được Nhà nước giao thì được tài trợ triển khai nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Thuê đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chiết xuất, khu technology cao, khu kinh tế thì được tài trợ triển khai nhà, công trình triển khai để kinh doanh theo đúng mục tiêu sử dụng đất.

Thủ tục xin giấy phép cho người quốc tế đăng ký kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Người quốc tế là tổ chức, cá nhân khi đăng ký thành lập công ty kinh doanh BĐS cần nắm vững các điều kiện (ĐK) về vốn pháp định, khẳng định điều kiện (ĐK) vốn, & các điều kiện (ĐK) cho mỗi ngành nghề kinh doanh BĐS , các giấy má khẳng định nhân thân cá nhân, tổ chức muốn thành lập công ty, góp vốn… theo điều khoản của luật Kinh doanh BĐS 2014, các nguyên tắc đăng ký kinh doanh & các văn bản pháp luật hiện hành.

Sau khi chuẩn bị thủ tục giấy tờ thì nộp tới bộ phận 1 của của cơ quan đăng ký kinh doanh của sở plan đầu tư nơi dự kiến thành lập công ty & sẽ được đón nhận, chỉ dẫn.

Kinh nghiệm cho người quốc tế kinh doanh BĐS tại Việt Nam (VN) nhất định phải biết

Kinh nghiệm đầu tư bất động sản cho người quốc tế tại Việt Nam

Một số kinh nghiệm đầu tư BĐS dành cho người quốc tế ở thị trường Việt Nam (VN) cần biết nếu muốn tham dự vào thị trường địa ốc tiền năng này:

Thứ nhất, khám phá kỹ các nguyên tắc của pháp luật người quốc tế mua bán địa ốc ở Việt Nam (VN) gồm có những loại giấy má, thủ tục, các nguyên tắc điều kiện (ĐK) đầu tư bất động sản cho cá nhân tổ chức quốc tế.

Thứ hai, tìm tòi thị trường tỉ mẩn để tìm thời cơ phù hợp dù ở bất kể địa phương nào từ Hà Nội Thủ Đô, TPHCM, TP Thành Phố TP. Đà Nẵng Nha Trang, Bình Dương hay các địa phương có khả năng khác.

Thứ ba, khám phá các vấn đề về thuế quan, tài chính trong lĩnh vực đầu tư BĐS như: thuế giá trị củng cố thuế làm chủ, thuế đăng ký, doanh thu cá nhân,...

Trên đấy là những share về những điều khoản pháp luật người quốc tế mua bán địa ốc, có trong tay nhà ở & đầu tư kinh doanh BĐS ở Việt Nam (VN). Mong rằng những tổng hợp các nguyên tắc này sẽ đem lại những góc ngắm cơ bản nhất khi có các giao dịch liên quan tới BĐS dành cho người quốc tế bổ ích nhất.

Phạm Hòa

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Bí kíp đơn giản để có một ngôi nhà giàu năng lượng tích cực

Trong phong thủy, có những cách bài trí dễ dàng để giúp hấp thu năng lượng tích cực cho gia đình.Kinh nghiệm xương máu mua nhà qua cò để không

Tư vấn đặt tên, bố trí phong thủy cửa hàng để kinh doanh đại phát

Nội dung bài viếtChọn vị trí phong thủy shop kinh doanh Phong thủy hướng cửa hàng Đặt tên shop theo tuổi phong thủy Xem tên shop theo phong th

Ngày đẹp làm nhà, dựng nhà mới tháng 2 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Làm nhà là 1 việc trọng đại của đời người như người xưa cũng từng nói: “Tậu trâu, cưới bà xã, làm nhà” vốn dĩ là những việc quan trọng mà người ta thư

Hai vợ chồng thu nhập 15 triệu đồng/tháng, làm cách nào mua được nhà Hà Nội?

Hai bà xã ông xã có doanh thu 15 triệu đồng/tháng vẫn có thể mua được nhà Hà Thành nếu đồng ý vay bank & mua nhà giá không cao.Những chú ý phả

Các trường hợp, quy trình thủ tục, đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất

Nội dung bài viết1. Ghi nợ tiền sử dụng đất là gì? 2. Các tình huống được ghi nợ tiền sử dụng đất 3. Thời gian ghi nợ tiền sử dụng đất 4. Luật

Cách bố trí phong thủy nhà bếp, hướng xây, đặt bếp theo tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtCách sắp xếp phong thủy căn bếp Xem hướng đặt bếp theo tuổi 12 con giáp Xem hướng đặt bếp theo mệnh Phong thủy đặt bếp gas, b

Kinh nghiệm mua đất vườn, quy định chuyển đổi lên thổ cư ra sao?

Nội dung bài viếtCó nên chọn mua đất vườn không? Đất thổ vườn là gì? Kinh nghiệm mua đất vườn Mua đất làm nhà vườn - Lựa chọn khu vực - Xe

Loạt bản vẽ thiết kế xây nhà trọ cho thuê đẹp, tiết kiệm chi phí

Nội dung bài viếtNên xây nhà trọ hay nhà nghỉ? Xây nhà trọ có lời không? Phân kiểu thiết kế triển khai nhà trọ ngày nay Phân kiểu phòng theo k

Mẹo chỉnh tủ lạnh tiết kiệm điện gấp đôi, cuối tháng nhìn hóa đơn mà ngỡ ngàng

Để tủ lạnh để dành điện hết mức có thể các bạn phải bắt chước những cách dưới đây.Hai bà xã ông xã doanh thu 15 triệu đồng/tháng, làm cách nào

Thế nào là trưng dụng đất? Các quy định về trưng dụng đất hiện nay

Nội dung bài viết1. Khái niệm trưng dụng đất là gì?2. Nhà nước trưng dụng đất trong tình huống nào?3. Thẩm quyền trưng dụng đất4. Quy định về

Thủ tục sang tên, cấp sổ đỏ mua nhà đất giấy tay qua nhiều đời chủ

Nội dung bài viết1. Quy định mua đất giấy tay qua nhiều đời chủ2. Cách khắc phục khi mua đất qua nhiều đời chủ chưa có sổ đỏChuyển nhượng đất ch

Phong thuỷ chọn hướng căn hộ chung cư chuẩn theo cửa chính hay ban công

Nhiều người mua chung cư do dự không biết khẳng định hướng chính của căn hộ là hướng cửa ra vào hay hướng ban công thì mới chuẩn phong thủy.Mu

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]