Luật thừa kế tài sản đất đai không có di chúc, có di chúc chi tiết

Nội dung bài viết

 1. Điều kiện của người thừa kế theo luật thừa kế đất đai không di chúc
 2. Hồ sơ khai nhận quyền thừa kế đất đai không di chúc
 3. Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thừa kế
 4. Thừa kế theo di chúc là gì?
 5. Luật thừa kế đất đai có di chúc
 6. Người thừa kế theo di chúc là gì?
 7. Nội dung thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc
 8. Thủ tục khai nhân quyền thừa kế đất đai có di chúc
 9. Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Theo điều khoản của pháp luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được coi là di sản. Trong tình huống người đã mất không để lại di chúc thì phần di sản thừa kế được chia theo luật thừa kế tài sản không hề có di chúc.

Cùng tìm hiểu thêm luật thừa kế đất đai khi không hề có di chúc cụ thể trong bài sau:

Điều kiện của người thừa kế theo luật thừa kế đất đai không di chúc

- Hàng thừa kế trong luật thừa kế không hề có di chúc được điều khoản theo trật tự sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất: bà xã, ông xã, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

- Những người có quyền thừa kế trong luật đất đai cùng hàng được áp dụng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được áp dụng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không hề có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc chối từ nhận di sản.

Luật thừa kế tài sản nhà ở, đất đai không hề có di chúc chi tiết nhất

Bên cạnh việc được áp dụng quyền lợi, người thừa kế trong luật thừa kế địa ốc không hề có di chúc còn phải tiến hành bổn phận tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ tình huống có thỏa thuận khác.

Có những tình huống người chết để lại nhiều bổn phận mà di sản thừa kế không đủ để thanh toán nên Điều 683 BLDS điều khoản trật tự ưu ái thanh toán như sau: chi phí có lí theo tập quán cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng còn thiếu; tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; tiền công lao động; tiền bồi thường thiệt hại; thuế & các số tiền nợ khác so với Nhà nước; tiền phạt; các số tiền nợ khác so với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác; chi phí cho việc bảo quản di sản; các chi phí khác.

Hồ sơ khai nhận quyền thừa kế đất đai không di chúc

Thủ tục thừa kế đất đai không hề có di chúc cần phải có những giấy má sau:

- Giấy tờ khẳng định tài sản của người để lại di sản thừa kế

- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế

- Giấy tờ cá nhân của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất

- Bố mẹ đẻ, ba mẹ nuôi (sổ hộ khẩu, CMND), nếu đã chết thì không thể thiếu giấy chứng tử hoặc giấy công nhận của cơ quan có thẩm quyền công nhận đã chết trước giai đoạn người để lại di sản thừa kế chết.

- Con đẻ, con nuôi (sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh)

- Sơ yếu lý lịch của một người nói trên có công nhận của chính quyền địa phương

Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thừa kế

Điều 467. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho BĐS phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng nhận hoặc phải đăng ký, nếu theo điều khoản của pháp luật BĐS phải đăng ký quyền có trong tay.

2. Hợp đồng tặng cho BĐS có hiệu lực kể từ khi đăng ký; nếu BĐS chưa hẳn đăng ký quyền có trong tay thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ khi chuyển giao tài sản.

Bạn lên phòng công chứng hoặc lên UBND phường nơi có BĐS để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho này theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013. Sau đó, thực hiện thủ tục đăng ký sang tên cho người được tặng tại phòng đăng ký đất đai.

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác đã được định đoạt sau thời điểm qua đời.

Luật thừa kế đất đai có di chúc

Di chúc đúng pháp luật cần đáp ứng các điều kiện (ĐK) sau:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong lúc lập di chúc; khỏi bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái điều khoản của pháp luật.

- Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản & phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ chấp nhận.

- Di chúc của người bị giảm thiểu về thể lực hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản & có công chứng hoặc chứng nhận.

- Di chúc bằng văn bản không hề có công chứng, chứng nhận chỉ được gọi là đúng pháp luật, nếu như có đủ các điều kiện (ĐK) được điều khoản tại quy định này.

- Di chúc miệng được xem là đúng pháp luật nếu người để lại di chúc trước tối thiểu hai người làm chứng, những người làm chứng cần ghi chép lại & người để lại di chúc phải ký tên hoặc lăn tay, những người làm chứng sẽ công nhận & ký vào bản di chúc. Kể từ ngày người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng, cần phải công chứng hoặc chứng nhận di chúc trong vòng 5 ngày.

Người thừa kế theo di chúc là gì?

- Hàng thừa kế trong luật đất đai được điều khoản theo trật tự sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất: bà xã, ông xã, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Luật thừa kế quyền sử dụng đất đai có di chúc là gì, thủ tục thế nào?

- Những người có quyền thừa kế trong luật đất đai cùng hàng được áp dụng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được áp dụng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không hề có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc chối từ nhận di sản.

Nội dung thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc

Theo luật thừa kế đất đai theo di chúc, content của di chúc cần phải có những kiến thức đa phần sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên & nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được áp dụng di sản; Di sản để lại & nơi có di sản.

Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu trong di chúc, nếu chứa nhiều trang cần phải ghi số trật tự. Nếu di chúc có sửa chữa, tẩy xóa thì người lập di chúc hoặc người làm chứng phải ký tên bên cạnh chỗ sửa chữa đó.

Thủ tục khai nhân quyền thừa kế đất đai có di chúc

Thủ tục khai nhân quyền thừa kế đất đai có di chúc tại công sở công chứng:

– Bản di chúc

– Tờ trình về quan hệ nhân thân

– Giấy chứng tử người để lại di sản

– Giấy tờ chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay tài sản của người để lại di sản đó

– Giấy tờ khẳng định nhân thân của người tham dự phân bổ, khai nhận tài sản hoặc giấy má khẳng định quan hệ nhân thân giữa người để lại di sản & người nhận di sản

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Nếu có tranh chấp về quyền thừa kế, tranh chấp tài sản có phải là di sản hay không, tranh chấp về phương thức phân bổ,… các bạn nên sửa dụng dịch vụ tư vấn tư vấn phân bổ tài sản thừa kế chi tiết cho từng tình huống để giải quyết toàn diện & triệt để vấn đề.

Trên đấy là luật thừa kế nhà ở không hề có di chúc & có di chúc chi tiết để các bạn tìm hiểu thêm & nắm rõ hơn. Xem thêm nhiều kiến thức về luật đất đai khác trên muanhadep.vn.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Tư vấn thiết kế thiết bị bếp nhà hàng nhỏ, khách sạn tăng hiệu suất nhất

Bếp nhà hàng là nơi quan trọng so với 1 nhà hàng, hotel bởi đấy là nơi chế biến đồ ăn, phục vụ khách ghé thăm. Vậy nên việc thi công cài đặt bếp nhà h

Người phụ nữ 'liều' mua kiot tầng 1, sau 3 năm trả hết nợ và thu lãi gấp đôi

Khi mua căn hộ đặt tại hoặc kinh doanh, nhiều gia đình trẻ thường sợ nợ nần mà chọn lựa căn giá không cao, phù phù hợp với thực trạng tài chính

Góc nhọn và cột dầm phòng khách 'làm khổ' gia chủ, hoá giải bằng cách nào?

Góc nhọn & cột dầm trong phòng tiếp khách sản xuất ra sự áp chế cho những người trong gia đình. Để ngôi nhà không mất đi sự hài hoà về thẩm mỹ l

Ôm mộng làm giàu từ đất, cặp vợ chồng

Bỏ ra một,67 tỷ việt nam đồng để mua đất nền phân lô tại Đồng Nai, anh Tài bị chôn vốn trong hơn 3 năm không lãi suất & chưa nghe đến một khi mớ

Chia sẻ kinh nghiệm mua nhà cũ và các lưu ý để không nhận quả đắng

Nội dung bài viếtMua nhà cũ lợi & bất lợi cần phải biết Những điểm lợi khi mua nhà cũ Những điểm bất lợi khi mua nhà cũ Kinh nghiệm mua bán nh

Cách viết mẫu đăng tin bán, cho thuê chung cư hay, ngàn lượt xem

Nội dung bài viếtCách đăng tin mua bán chung cư free, căn hộ cho thuê kết quả Tiêu đề Nội dung Hình ảnh Lựa chọn nơi đăng tin Các kiểu đăn

Hướng dẫn cách đi lễ chùa: Sắm lễ, khấn thế nào, cầu gì cho đúng?

Nội dung bài viếtNên đi chùa vào ngày nào? Đi lễ đền hay chùa trước?Nên đi lễ chùa ngày nào?Đi lễ chùa trước hay đền trước?Hướng dẫn cách đi l

Phong thủy cầu thang: Cách tính, chia bậc, thiết kế, bố trí

Nội dung bài viếtCách tính bậc cầu thang đẹp Cách tính cầu thang sinh lão bệnh tử Cách tính mét dài cầu thang Cách tính độ dốc cầu thang hợp l

Đất rừng: Quy định chuyển nhượng, thế chấp, giao đất thế nào?

Nội dung bài viếtĐất rừng là gì? Đất rừng gia công là gì? Đất rừng phòng hộ là gì? Đất rừng đặc dụng là gì? Đất rừng có sổ hồng không? Đất

Mua nhà, nhập trạch trong tháng cô hồn, tưởng xui rủi ai dè đại lợi?

Tháng 7 âm lịch thường được coi là tháng cô hồn, đa số chúng ta kiêng làm việc lớn đặc biệt là mua nhà, động thổ, nhập trạch. Mặc dù, theo một v

Lưu ý khi vay vốn ngân hàng mua nhà đất, trường hợp không được vay

Nội dung bài viết1. Các đối tượng được vay vốn ngân hàng 2. Các đối tượng được vay vốn bank chế độ xã hội 3. Đối tượng vay vốn bank không thế ch

Tư vấn trang trí phòng ngủ có 2 cửa sổ: Top mẫu thiết kế ấn tượng

Phòng ngủ là nơi quan trọng của ngôi nhà, giúp các bạn nghỉ ngơi, thư giãn sau ngày dài mệt nhoài, tái tạo lại nguồn năng lượng để sẵn sàng đối mặt v

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]