Luật thừa kế tài sản đất đai không có di chúc, có di chúc chi tiết

Nội dung bài viết

 1. Điều kiện của người thừa kế theo luật thừa kế đất đai không di chúc
 2. Hồ sơ khai nhận quyền thừa kế đất đai không di chúc
 3. Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thừa kế
 4. Thừa kế theo di chúc là gì?
 5. Luật thừa kế đất đai có di chúc
 6. Người thừa kế theo di chúc là gì?
 7. Nội dung thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc
 8. Thủ tục khai nhân quyền thừa kế đất đai có di chúc
 9. Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Theo điều khoản của pháp luật Dân sự, thừa kế là việc chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được coi là di sản. Trong tình huống người đã mất không để lại di chúc thì phần di sản thừa kế được chia theo luật thừa kế tài sản không hề có di chúc.

Cùng tìm hiểu thêm luật thừa kế đất đai khi không hề có di chúc cụ thể trong bài sau:

Điều kiện của người thừa kế theo luật thừa kế đất đai không di chúc

- Hàng thừa kế trong luật thừa kế không hề có di chúc được điều khoản theo trật tự sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất: bà xã, ông xã, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

- Những người có quyền thừa kế trong luật đất đai cùng hàng được áp dụng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được áp dụng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không hề có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc chối từ nhận di sản.

Luật thừa kế tài sản nhà ở, đất đai không hề có di chúc chi tiết nhất

Bên cạnh việc được áp dụng quyền lợi, người thừa kế trong luật thừa kế địa ốc không hề có di chúc còn phải tiến hành bổn phận tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ tình huống có thỏa thuận khác.

Có những tình huống người chết để lại nhiều bổn phận mà di sản thừa kế không đủ để thanh toán nên Điều 683 BLDS điều khoản trật tự ưu ái thanh toán như sau: chi phí có lí theo tập quán cho việc mai táng; tiền cấp dưỡng còn thiếu; tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; tiền công lao động; tiền bồi thường thiệt hại; thuế & các số tiền nợ khác so với Nhà nước; tiền phạt; các số tiền nợ khác so với cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể khác; chi phí cho việc bảo quản di sản; các chi phí khác.

Hồ sơ khai nhận quyền thừa kế đất đai không di chúc

Thủ tục thừa kế đất đai không hề có di chúc cần phải có những giấy má sau:

- Giấy tờ khẳng định tài sản của người để lại di sản thừa kế

- Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế

- Giấy tờ cá nhân của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất

- Bố mẹ đẻ, ba mẹ nuôi (sổ hộ khẩu, CMND), nếu đã chết thì không thể thiếu giấy chứng tử hoặc giấy công nhận của cơ quan có thẩm quyền công nhận đã chết trước giai đoạn người để lại di sản thừa kế chết.

- Con đẻ, con nuôi (sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh)

- Sơ yếu lý lịch của một người nói trên có công nhận của chính quyền địa phương

Việc tặng cho quyền sử dụng đất được thừa kế

Điều 467. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho BĐS phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng nhận hoặc phải đăng ký, nếu theo điều khoản của pháp luật BĐS phải đăng ký quyền có trong tay.

2. Hợp đồng tặng cho BĐS có hiệu lực kể từ khi đăng ký; nếu BĐS chưa hẳn đăng ký quyền có trong tay thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ khi chuyển giao tài sản.

Bạn lên phòng công chứng hoặc lên UBND phường nơi có BĐS để công chứng/chứng thực hợp đồng tặng cho này theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013. Sau đó, thực hiện thủ tục đăng ký sang tên cho người được tặng tại phòng đăng ký đất đai.

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác đã được định đoạt sau thời điểm qua đời.

Luật thừa kế đất đai có di chúc

Di chúc đúng pháp luật cần đáp ứng các điều kiện (ĐK) sau:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong lúc lập di chúc; khỏi bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

- Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái điều khoản của pháp luật.

- Di chúc của người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản & phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ chấp nhận.

- Di chúc của người bị giảm thiểu về thể lực hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản & có công chứng hoặc chứng nhận.

- Di chúc bằng văn bản không hề có công chứng, chứng nhận chỉ được gọi là đúng pháp luật, nếu như có đủ các điều kiện (ĐK) được điều khoản tại quy định này.

- Di chúc miệng được xem là đúng pháp luật nếu người để lại di chúc trước tối thiểu hai người làm chứng, những người làm chứng cần ghi chép lại & người để lại di chúc phải ký tên hoặc lăn tay, những người làm chứng sẽ công nhận & ký vào bản di chúc. Kể từ ngày người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng, cần phải công chứng hoặc chứng nhận di chúc trong vòng 5 ngày.

Người thừa kế theo di chúc là gì?

- Hàng thừa kế trong luật đất đai được điều khoản theo trật tự sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất: bà xã, ông xã, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Luật thừa kế quyền sử dụng đất đai có di chúc là gì, thủ tục thế nào?

- Những người có quyền thừa kế trong luật đất đai cùng hàng được áp dụng phần di sản bằng nhau.

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được áp dụng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không hề có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc chối từ nhận di sản.

Nội dung thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc

Theo luật thừa kế đất đai theo di chúc, content của di chúc cần phải có những kiến thức đa phần sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên & nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được áp dụng di sản; Di sản để lại & nơi có di sản.

Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu trong di chúc, nếu chứa nhiều trang cần phải ghi số trật tự. Nếu di chúc có sửa chữa, tẩy xóa thì người lập di chúc hoặc người làm chứng phải ký tên bên cạnh chỗ sửa chữa đó.

Thủ tục khai nhân quyền thừa kế đất đai có di chúc

Thủ tục khai nhân quyền thừa kế đất đai có di chúc tại công sở công chứng:

– Bản di chúc

– Tờ trình về quan hệ nhân thân

– Giấy chứng tử người để lại di sản

– Giấy tờ chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay tài sản của người để lại di sản đó

– Giấy tờ khẳng định nhân thân của người tham dự phân bổ, khai nhận tài sản hoặc giấy má khẳng định quan hệ nhân thân giữa người để lại di sản & người nhận di sản

Giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai

Nếu có tranh chấp về quyền thừa kế, tranh chấp tài sản có phải là di sản hay không, tranh chấp về phương thức phân bổ,… các bạn nên sửa dụng dịch vụ tư vấn tư vấn phân bổ tài sản thừa kế chi tiết cho từng tình huống để giải quyết toàn diện & triệt để vấn đề.

Trên đấy là luật thừa kế nhà ở không hề có di chúc & có di chúc chi tiết để các bạn tìm hiểu thêm & nắm rõ hơn. Xem thêm nhiều kiến thức về luật đất đai khác trên muanhadep.vn.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Tuổi Mùi hợp trồng cây phong thủy gì để đổi vận, may mắn cả năm

Nội dung bài viếtTổng quan về phong thủy tuổi MùiTuổi Mùi phù hợp với cây gì, hoa gì?Cây phong thủy hợp tuổi quý Mùi (1943, 2003)Cây phong thủ

Đầu tư kinh doanh resort: Điều kiện, thủ tục, chiến lược từ A - Z

Nội dung bài viết​​​​​​​Resort là gì? Các mô hình kinh doanh resort Khái niệm Resort Các mô hình kinh doanh resort - Khu nghỉ dưỡng phức hợp (

Điều cấm kỵ khi gắn vòi nước trong nhà phạm phong thuỷ

Người xưa nói “nhất Thủy nhì Hỏa” cho thấy vị trí & sức mạnh đi đầu của nhân tố "nước". Có những sai lầm dù nhỏ dù to liên quan tới "Thủy" tuy n

Quy định các loại bảo hiểm công trình xây dựng và định mức chi phí

Nội dung bài viếtmột. Bảo hiểm công trình triển khai là gì & phân kiểu bảo hiểm Bảo hiểm công trình triển khai là gì? Các kiểu bảo hiểm công trì

Thuộc lòng những nguyên tắc phong thuỷ, tìm nhà là chốt mua

Người xưa thường sẽ có quan điểm về đất “nở hậu” có tức là sân sau rộng hơn sân trước, đấy là 1 địa thế đất đẹp chủ nhà cần chú ý khi chọn đất x

Tại sao xây nhà tốt nhất nên chọn mảnh đất hình vuông?

Theo khoa học phong thuỷ, mảnh đất hoàn hảo cho việc triển khai nhà cửa đó đó là đất có dáng vẻ vuông vức. Bí kíp cực hay xoá nỗi lo ở chung c

Diện tích đất nông nghiệp, thổ cư tối thiểu được tách thửa, cấp sổ

Nội dung bài viếtDiện tích đất thổ cư ít nhất là gì? Quy định diện tích đất ít nhất được cấp sổ hồng, tách thửa đất nông nghiệp, đất ở Quy định

Đàn ông 30 tuổi: Mua nhà trước hay kết hôn trước?

Tôi nên cưới bà xã rồi hai bà xã ông xã với nhau tích cóp mua nhà, hay mua được nhà rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ?Tự trồng rau, nuôi gà trên

Hướng dẫn các bước mượn tuổi làm nhà, thủ tục nhập trạch chuộc nhà

Nội dung bài viết1. Mượn tuổi làm nhà có tốt không? 2. Người cho mượn tuổi làm nhà có bị đen không? 3. Hướng dẫn cách mượn tuổi làm nhà 4. Hướ

Phong thủy rèm cửa và cách chọn giúp khai thông tài vận nhà ở

Nội dung bài viếtNhững nguyên lý chọn rèm cửa theo phong thủy & sắp xếp Chọn màu rèm cửa theo phong thủy Màu rèm cửa cho người mệnh Kim Màu rè

Cách chọn hoa phong thủy theo mệnh cho cuộc sống luôn sung túc

Nội dung bài viếtmột. Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phù hợp với loại hoa nào? 1.1. Mệnh Thủy hợp hoa gì? 1.2. Mệnh Hỏa phù hợp với loại hoa nào?

Cách viết mẫu đăng tin bán đất miễn phí hiệu quả hút ngàn view

Nội dung bài viếtHướng dẫn cách đăng tin bán đất BĐS hay, free kết quả nhất Tiêu đề Nội dung Có hình ảnh hoặc cả video Đăng tin bán đất ở đâ

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]