Luật xây dựng công trình tôn giáo: Thẩm quyền cấp phép, đơn xin

Nội dung bài viết

 1. 1. Công trình tín ngưỡng, tôn giáo là gì?
 2. 2. Các điều khoản luật triển khai liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo
  1. Áp dụng pháp luật điều khoản về triển khai công trình tín ngưỡng
  2. Quy định cấp phép triển khai công trình tôn giáo, tín ngưỡng
 3. 3. Quy trình thủ tục triển khai công trình tôn giáo
  1. Thẩm quyền cấp phép triển khai công trình tín ngưỡng
  2. Chuẩn bị giấy tờ thực hiện thủ tục xin giấy phép triển khai
   1. Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai công trình tôn giáo, tín ngưỡng mới
   2. Hồ sơ xin cải tạo sửa chữa công trình tôn giáo, tín ngưỡng
  3. Nộp giấy tờ xin cấp phép triển khai công trình tôn giáo

1. Công trình tín ngưỡng, tôn giáo là gì?

Tín ngưỡng & tôn giáo theo điều khoản tại Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016 như sau:

- “Tín ngưỡng là niềm tin của con người được thể hiện thông qua những lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống để đem lại sự bình an về tinh thần cho cá nhân & cộng đồng” (khoản một Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016).

- “Tôn giáo là niềm tin của con người tồn tại với hệ thống quan điểm & hoạt động gồm có đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi & tổ chức” (Khoản 5 Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016).

Như thế nào là công trình tôn giáo? Công trình tín ngưỡng là gì? Công trình phụ trợ tôn giáo & tín ngưỡng là gì?

Hình ảnh một vài các công trình tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam

Theo điều khoản của pháp luật, định nghĩa công trình tôn giáo là gì & các công trình phụ trợ được lý giải chi tiết tại Điều 2 Tín ngưỡng tôn giáo 2016 và  Điều 3 Nghị định 162/2017/NĐ-CP điều khoản cụ thể một vài điều & giải pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo như sau:

 • Công trình tín ngưỡng là công trình triển khai để làm cơ sở tín ngưỡng, trong đó, cơ sở tín ngưỡng là nơi thực hoạt động tín ngưỡng của xã hội như đình, đền, miếu, nhà thờ dòng tộc & những cơ sở gần giống khác (khoản 4 Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo).
 • Công trình tôn giáo là công trình triển khai để làm cơ sở tôn giáo, tượng đài, bia & tháp tôn giáo. Theo điều khoản khoản 14 Điều 2 Luật Tín ngưỡng tôn giáo thì cơ sở tôn giáo gồm chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, hội sở của tổ chức tôn giáo, cơ sở đúng pháp luật khác của tổ chức tôn giáo.
 • Công trình phụ trợ là công trình chỉ định cho việc thờ tự của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo gồm nhà ở, nhà khách, nhà bếp, căn bếp, tường rào khuôn viên thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo & các công trình gần giống khác.

Như vậy, triển khai các công trình tôn giáo, tín ngưỡng bao gồm các công trình sử dụng làm cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo & triển khai công trình phụ trợ tôn giáo.

2. Các điều khoản luật triển khai liên quan tới tín ngưỡng, tôn giáo

Áp dụng pháp luật điều khoản về triển khai công trình tín ngưỡng

Hiện nay, việc triển khai các công trình kiến trúc tôn giáo ở Việt Nam (VN) gồm có xây dựng mới, cải tạo,nâng cấp sẽ tiến hành theo các nguyên tắc của Luật triển khai 2014 đang có hiệu lực thi hành.

Cụ thể Điều 58 Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 điều khoản về việc: Cải tạo, cải thiện, xây mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo tiến hành như sau:

 • Đối với việc xây mới, cải thiện, cải tạo & sửa chữa công trình tôn giáo, tín ngưỡng được làm theo hệ thống các nguyên tắc của pháp luật triển khai.
 • Đối với việc cải tạo, cải thiện, triển khai công trình công trình phụ trợ tôn giáo mới vận dụng các nguyên tắc của pháp luật triển khai so với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng.
 • Đối với các hoạt động tu bổ, khôi phục các công trình tôn giáo thuộc group công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã thứ hạng thì tuân theo theo các nguyên tắc của pháp luật về di sản văn hóa & pháp luật về triển khai.

Do đó, phụ thuộc vào mỗi tình huống cải thiện, cải tạo & xây mới các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng hay các công trình phụ trợ là gì mà sẽ vận dụng theo các nguyên tắc điều khiển pháp luật không giống nhau từ luật tín ngưỡng tôn giáo đến luật triển khai liên quan tới tín ngưỡng như luật triển khai, Luật Di sản văn hóa 2002 chỉnh sửa 2013 & các nghị định, thông tư chỉ dẫn luật.

Các luật liên quan tới công trình tôn giáo tín ngưỡng, công trình phụ trợ khi sửa chữa, cải thiện, tu bổ & triển khai mới

Quy định cấp phép triển khai công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Theo điều khoản về vận dụng pháp luật khi sửa chữa cải tạo, cải thiện & triển khai các công trình tôn giáo tín ngưỡng mới thì tùy mỗi tình huống sẽ vận dụng luật triển khai hay luật triển khai & luật Di sản văn hóa cùng các văn bản pháp luật dưới luật chỉ dẫn thi hành khác. Căn cứ vào điều khoản về vận dụng pháp luật này thì việc triển khai các công trình tôn giáo Việt Nam (VN) sẽ chia thành 2 group phải xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm:

Nhóm 1: Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Theo điều khoản các công trình triển khai tôn giáo, tín ngưỡng thuộc tình huống lập report kinh tế – kỹ thuật đầu tư triển khai. Cho nên, mặc dù công trình tôn giáo tín ngưỡng này được thi công ở vùng vùng quê chưa nằm trong diện quy hoạch công trình tôn giáo, khởi phát thành phố, quy hoạch cụ thể triển khai thì không được miễn xin giấy phép triển khai. Nếu triển khai công trình tôn giáo bất hợp pháp (không có giấy phép) sẽ bị xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng theo điều khoản tại Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Các điều khoản xin cấp giấy phép triển khai phụ trợ, công trình tôn giáo, tín ngưỡng hiện hành

Nhóm 2: Các công trình phụ trợ tôn giáo tín ngưỡng

Đối với các hoạt động cải tạo, cải thiện & triển khai công trình phụ trợ tôn giáo, tín ngưỡng mới sẽ phải xin cấp phép triển khai công trình tôn giáo tín ngưỡng. Bởi triển khai công trình phụ trợ cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo sẽ vận dụng theo các nguyên tắc về triển khai các công trình, nhà ở riêng lẻ xây trong thành phố, trung tâm cụm xã, các khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng, mà đấy là các group công trình phải xin giấy phép triển khai.

Vì vậy so với việc triển khai công trình tín ngưỡng tôn giáo & các công trình phụ trợ thì đều cần phải tiến hành các thủ tục cấp phép triển khai công trình tôn giáo trước lúc thực hiện triển khai & sửa chữa, cải tạo, cải thiện.

Mặt khác cũng cần chú ý các nguyên tắc của luật triển khai công trình tôn giáo bắt buộc phải được xây trên đất tôn giáo đã được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất ghi rõ mục tiêu sử dụng. Pháp luật cũng điều khoản triển khai công trình tôn giáo bất hợp pháp trên đất chỉ định cho tôn giáo thì phải chịu hình thức xử phạt so với hành vi tự tiện chuyển mục tiêu sử dụng đất tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP xử phạt VPHC về đất đai.

3. Quy trình thủ tục triển khai công trình tôn giáo

Để có thể triển khai công trình tôn giáo, sửa chữa công trình tôn giáo tín ngưỡng đúng với các nguyên tắc của pháp luật, CĐT công trình cần nắm vững các nguyên tắc cấp phép triển khai công trình tôn giáo như: 

 • Thẩm quyền cấp phép triển khai công trình tín ngưỡng, tôn giáo
 • Thủ tục xin phép triển khai công trình tôn giáo
 • Thời gian cấp giấy phép triển khai các công trình kiến trúc tôn giáo.

Dưới đấy là những điều khoản của pháp luật triển khai về công trình tôn giáo & tín ngưỡng cơ bản, quan trọng cần nắm rõ:

Thẩm quyền cấp phép triển khai công trình tín ngưỡng

Theo điều khoản tại Điều 103 Luật triển khai khẳng định vấn đề thẩm quyền cấp, điều khiển, gia hạn, cấp lại & thu hồi giấy phép triển khai như sau:

 • Bộ Xây dựng cấp giấy phép: Công trình cấp đặc biệt
 • UBND tỉnh cấp phép: Công trình cấp I, II, công trình tôn giáo, di tích lịch sử văn hóa, tượng đài, tranh hầm hố được xếp hạng…
 • UBND huyện cấp phép: Các công trình, nhà ở riêng lẻ triển khai trong thành phố, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa phận huyện làm chủ, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, bộ.

Đồng thời, việc điều khiển, gia hạn, cấp lại & thu hồi giấy phép triển khai thuộc về thẩm quyền của cơ quan cấp. Mặt khác nếu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép triển khai công trình tôn giáo tín ngưỡng & các công trình khác không thu hồi giấy phép cấp sai điều khoản thì UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền là đơn vị ra quyết định thu hồi.

Như vậy, nếu cá nhân tổ chức có nhu cầu triển khai, sửa chữa có quyền & bổn phận chuẩn bị giấy tờ, làm đơn xin phép triển khai công trình tôn giáo & tín ngưỡng tới các cơ quan có thẩm quyền trên để được cấp phép & khởi công công trình đúng điều khoản.

Bên cạnh đó, các bạn có thể đề xuất người cấp phép triển khai tiến hành việc: lý giải chỉ dẫn & tiến hành đúng các nguyên tắc về GPXD hoặc khiếu nại, khởi kiện, tố cáo nếu như có sai phạm trong những việc cấp phép. 

Tham khảo thêm các quy định Luật khiếu nại, tố cáo về đất đai & kiểu đơn, thủ tục giải quyết.

Chuẩn bị giấy tờ thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng

Theo điều khoản giấy phép triển khai bao gồm 3 kiểu đó là:

- Giấy phép triển khai mới;

- Giấy phép sửa chữa, cải tạo;

- Giấy phép di chuyển công trình.

Vì vậy, phụ thuộc vào nhu cầu xây dựng mới, di chuyển hay cải tạo sửa chữa công trình tôn giáo, tín ngưỡng mà CĐT sẽ chuẩn bị giấy tờ & nộp lệ phí xin cấp giấy phép triển khai theo đòi hỏi tại Sở triển khai.

Hồ sơ xin cấp giấy phép triển khai công trình tôn giáo, tín ngưỡng mới

Khoản 4 Điều 95 Luật triển khai 2014 & khoản 2 Điều 41 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về làm chủ dự án đầu tư triển khai điều khoản giấy tờ đề xuất cấp giấy phép triển khai so với triển khai công trình tôn giáo mới bao gồm:

"a) Các dữ liệu điều khoản tại khoản 2 Điều 95 Luật xây dựng;

b) Văn bản chấp thuận về sự cấp thiết triển khai & quy mô công trình của cơ quan làm chủ nhà nước về tôn giáo".

Cụ thể gồm có các giấy má sau:

1. Đơn đề xuất cấp giấy phép triển khai (theo kiểu sử dụng kiểu đơn của công trình không theo tuyến).

Mời độc giả tải kiểu đơn xin sửa chữa, triển khai công trình tôn giáo tín ngưỡng Tại đây và chỉ dẫn ghi đơn.

2. Các kiểu giấy chứng thực quyền sử dụng đất (bản sao công chứng hoặc chứng thực)

3. Bản sao quyết định kiểm duyệt dự án, quyết định đầu tư

4. Bản vẽ quy chuẩn, tiêu chí thiết kế triển khai công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Bao gồm 2 kiểu bản đồ sau:

- Bản vẽ mật độ 1/100 - 1/500 mặt bằng vị trí công trình trên lô đất, kèm bản đồ vị trí công trình;

- Bản vẽ mật độ 1/50 - 1/200 các mặt bằng, các mặt đứng & mặt cắt phần lớn của công trình;

- Bản vẽ mật độ 1/100 - 1/200 mặt bằng móng & mật độ 1/50 so với mặt cắt móng, kèm theo bản đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông; cấp nước; thoát nước mưa, nước bẩn; khắc phục nước thải; cấp điện; kiến thức liên lạc; các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan tới dự án, mật độ 1/50 - 1/200.

Đồng thời tùy thuộc theo địa điểm, quy mô công trình mà sẽ có các chuẩn mực, quy chuẩn thiết kế công trình tôn giáo tín ngưỡng chuyên ngành & pháp luật liên quan

5. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của tổ chức thiết kế, cá nhân chủ nhiệm, chủ trì thiết kế triển khai.

6. Văn bản chấp thuận về sự cấp thiết triển khai & quy mô công trình của cơ quan làm chủ nhà nước có thẩm quyền về tôn giáo theo phân cấp.

Ngoài ra, các bạn cần bổ sung thêm một vài các giấy tờ: Bản vẽ mật độ 1/50 - 1/200 hệ thống phòng cháy chống cháy (PCCC), được đóng dấu thẩm duyệt nếu công trình thuộc danh mục phải đòi hỏi thẩm duyệt PCCC hay report hiệu quả thẩm tra công trình tôn giáo & văn bản kiểm duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản đồ thi công…

Chuẩn bị giấy tờ xin cấp GPXD công trình tôn giáo tín ngưỡng

Hồ sơ xin cải tạo sửa chữa công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Theo điều khoản tại điều 96 Luật triển khai thì giấy tờ xin giấy phép sửa chữa cải tại công trình tín ngưỡng, tôn giáo cần phải có bao gồm:

1. Đơn đề xuất cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.

2. Bản sao công chứng hoặc chứng nhận giấy má khẳng định quyền có trong tay, làm chủ, sử dụng công trình.

3. Bản vẽ, ảnh chụp thực trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề xuất được cải tạo.

4. Nếu là công trình di tích lịch sử - văn hóa & danh lam, thắng cảnh đã thứ hạng & công trình hạ tầng kỹ thuật thì không thể thiếu văn bản chấp thuận về sự cấp thiết triển khai & quy mô công trình của cơ quan làm chủ nhà nước về văn hóa.

Nộp giấy tờ xin cấp phép triển khai công trình tôn giáo

Sau khi chuẩn bị đủ giấy tờ xin cấp giấy phép sửa chữa hoặc triển khai công trình tôn giáo, tín ngưỡng & các công trình phụ trợ thì:

1. Người làm đơn/ CĐT nộp giấy tờ & lệ phí cấp giấy phép triển khai trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến: UBND cấp tỉnh hoặc Bộ triển khai nếu là công trình cấp đặc.

2. Đơn vị đón nhận giấy tờ sẽ check giấy tờ & ghi giấy biên nhận so với tình huống giấy tờ hợp lệ hoặc nếu chưa đúng điều khoản thị chỉ dẫn người nộp giấy tờ hoàn thành.

Tiếp đó, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày đón nhận giấy tờ, đơn vị được giao thẩm tra công trình tôn giáo, tín ngưỡng sẽ phải check giấy tờ, thực địa nếu cần & khẳng định các dữ liệu cần bổ sung, chưa đúng để bản tin một lần tới CĐT bổ sung & hoàn thành giấy tờ. Nếu bổ sung chưa đạt đòi hỏi thi không thể thiếu văn bản chỉ dẫn tiếp đó hoàn thành giấy tờ cho CĐT.

Sở Xây dựng phải so sánh với các điều kiện (ĐK) cấp phép để gửi văn bản lấy quan điểm của cơ quan làm chủ, lĩnh vực liên quan tới triển khai công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

- Nếu giấy tờ xin giấy phép triển khai công trình tín ngưỡng, tôn giáo đủ điều kiện (ĐK) cấp pháp thì sẽ được sở triển khai cấp phép & kèm theo giấy tờ thiết kế được đóng dấu & trả hiệu quả tại nơi đón nhận.

- Nếu không đủ điều kiện (ĐK) cấp phép thì phải replay bằng văn bản tại nơi đón nhận giấy tờ.

Hiện nay, tỷ lệ triển khai công trình tôn giáo vô cùng phong phú từ những công trình kiến trúc thiên chúa giáo, đạo giáo, đền, miếu đến các công trình kiến trúc Phật giáo ở Việt Nam (VN) (chùa) hay các loại triển khai như các công trình kiến trúc phật giáo ở Ấn Độ… đang được nhiều CĐT triển khai ở nhiều địa phương.

Vì vậy, để hoạt động của các cơ sở tôn giáo có sự làm chủ, vận hành đúng, không biến chứng thì bắt buộc các cơ quan làm chủ quy hoạch công trình tôn giáo nói riêng & kiến trúc triển khai nói tóm lại không thể thiếu khống chế nhằm bảo đảm không phá vỡ plan khởi phát kinh tế, văn hóa - xã hội, lịch sử hiện nay & trong mai sau.

Trên đấy là tất cả những kiến thức về các nguyên tắc của pháp luật triển khai công trình tín ngưỡng tôn giáo & các công trình phụ trợ gồm có khẳng định các công trình cơ sở tôn giáo tín ngưỡng & những thủ tục cần tiến hành khi triển khai các công trình tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam (VN).

Bạn đọc có thể bài viết liên quan Hợp đồng thi công nội thất cũng như nhiều kiến thức bổ ích về tư vấn triển khai nhà ở tại muanhadep.vn.

Phạm Hòa
Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 31,000đ.
Giá Từ 3,000đ.
Giá Từ 4,000đ.
Giá Từ 5,150,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 54,000đ.
Giá Từ 1,500đ.
Giá Từ 1,500đ.
Giá Từ 4,390,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 1,000đ.

Có nên mua nhà có người chết? Phong thủy mua nhà cũ phải nằm lòng

Nội dung bài viếtPhong thủy mua nhà cũ: Có cần xem tuổi, chọn năm? Quan điểm về phong thủy mua nhà cũ không cần xem tuổi, chọn năm Quan điểm về

Gợi ý những gam màu cho phòng khách ngày Tết giúp gia chủ rước lộc về nhà

- Trang trí phòng tiếp khách ngày Tết là ưu ái tiên phong của mọi gia đình nên việc chọn Color phù phù hợp với năm mới cũng là chi tiết vô cùng

Ngày đẹp làm nhà, dựng nhà mới tháng 2 năm 2021 theo tuổi 12 con giáp

Làm nhà là 1 việc trọng đại của đời người như người xưa cũng từng nói: “Tậu trâu, cưới bà xã, làm nhà” vốn dĩ là những việc quan trọng mà người ta thư

Đất khai hoang là gì? Có được cấp sổ đỏ, đền bù không?

Nội dung bài viết1. Khái niệm đất khai hoang là gì? 2. Quy định về đất khai hoang, phục hóa 2.1. Đất khai hoang nhận được cấp sổ hồng không? 2

Quy định chiều cao tầng nhà hợp lý và chiều cao nhà theo phong thủy

Nội dung bài viếtChiều cao nhà tính từ đâu? Chiều cao tầng nhà tính từ đâu?Quy định về chiều cao tầng nhà ở dân dụng riêng lẻChiều cao của các

Ý nghĩa phong thủy và cách chăm sóc cây trường sinh

Theo phong thủy, cây trường sinh mang lại tiền tài, sức khỏe & may mắn cho cả gia đình. Đây là kiểu cây thay mặt cho mệnh Mộc & vô cùng được nhữ

Cách chọn hoa phong thủy theo mệnh cho cuộc sống luôn sung túc

Nội dung bài viếtmột. Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phù hợp với loại hoa nào? 1.1. Mệnh Thủy hợp hoa gì? 1.2. Mệnh Hỏa phù hợp với loại hoa nào?

Kinh nghiệm mở nhà hàng, quán ăn: Cần bao nhiêu vốn, chiến lược kinh doanh

Nội dung bài viếtKinh doanh nhà hàng & những điều cần phải biết Định nghĩa nhà hàng là gì? Xu hướng các mô hình kinh doanh nhà hàng quán ăn Ph

Kinh nghiệm, lưu ý chọn mua đất thổ cư xây nhà giá rẻ, ít rủi ro

Nội dung bài viếtNên mua nhà hay mua đất? Phương án mua nhà có sẵn Ưu điểm mua nhà có sẵn Nhược điểm mua nhà có sẵn Phương án mua đất tự xây

9x đầu tư 15 triệu 'lột xác' phòng trọ cũ thành căn hộ 'cực xịn'

Với quan điểm “nhà là con tim, là nơi ấm áp để trở về” nên dù chỉ là phòng trọ ở tạm thời, cô bé 9x Khánh Linh vẫn quyết tâm biến nơi này trở nê

Kinh nghiệm mua nhà đất, chung cư ở Hà Nội từ A-Z

Lựa lựa chọn 1 ngôi nhà thế nào cho thích hợp, xứng đáng với số tiền mình lấy ra là thử thách với đa số chúng ta, đặc biệt là những ai lần đầu mua nhà

Cách chọn tầng, số phòng chung cư theo phong thủy hợp tuổi, mệnh

Nội dung bài viếtmột. Cách chọn tầng chung cư theo phong thuỷ Chọn tầng chung cư theo phong thuỷ ngũ hành theo tuổi Những nhân tố khác khi chọn