Phân loại, phân cấp các nhóm công trình xây dựng cụ thể nhất

Nội dung bài viết

 1. I. Phân kiểu & phân cấp các công trình xây dựng
  1. Cách phân kiểu công trình xây dựng
  2. Phân kiểu các cấp công trình xây dựng
 2. II. Quy định phân cấp những loại công trình theo quy mô công suất, khoảng quan trọng
  1. 1. Phân kiểu & phân cấp công trình dân dụng
  2. 2. Phân kiểu, cấp công trình công nghiệp
  3. 3. Phân kiểu, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật
  4. 4. Phân kiểu, phân cấp công trình giao thông
  5. 5. Phân kiểu, phân cấp công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn
  6. 6. Quy định phân cấp công trình quốc phòng, an ninh
 3. III. Quy định phân cấp công trình triển khai theo quy mô kết cấu

 

I. Phân kiểu & phân cấp các công trình xây dựng

Sản phẩm được chia thành bởi sức lao động của con người, vật liệu triển khai, trang bị lắp đặt vào công trình, được link định vị với đất, có thể gồm có phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước, được thi công theo thiết kế.

Hiện nay, các công trình triển khai được phần chia thành những loại không giống nhau dựa theo công suất sử dụng & phân cấp công trình xây dựng là gì, tiêu chí vận dụng so với mỗi kiểu công trình.

Cách phân kiểu công trình xây dựng

Có mấy kiểu, bao nhiêu kiểu công trình xây dựng? Việc phân kiểu các công trình triển khai ngày nay căn cứ theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP điều khoản về làm chủ chất lượng & bảo trì công trình triển khai. Cách phân kiểu công trình trong triển khai cơ bản sẽ phân kiểu công trình theo công suất sử dụng & theo cấp.

Cụ thể tại Điều tám điều khoản về phân kiểu group công trình triển khai theo công suất sử dụng bao gồm:

 1. Các công trình dân dụng;
 2. Các công trình công nghiệp;
 3. Các công trình giao thông;
 4. Các công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn;
 5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật;
 6. Các công trình quốc phòng, an ninh.

Các kiểu công trình triển khai hiện nay

Ngoài ra, so với những công trình triển khai không được phân kiểu theo điều khoản thì Bộ Xây dựng (BXD) sẽ chủ trì, kết hợp với Bộ làm chủ công trình triển khai chuyên ngành khẳng định kiểu của công trình triển khai đó.

Lưu ý: 1 dự án đầu tư triển khai có thể chứa nhiều kiểu công trình nếu mà chúng chứa nhiều hạng mục triển khai không giống nhau về công suất sử dụng.

Phân kiểu các cấp công trình xây dựng

Mục đích, vai trò phân kiểu cấp công trình xây dựng

Phân bậc, phân group hay phân cấp công trình thể hiện khoảng quan trọng về kinh tế, xã hội của công trình & mức độ an toàn cho người & tài sản trong suốt thời gian vận hành, khai thác sử dụng công trình. Việc phân kiểu cấp công trình bổ ích quan trọng trong những công việc phân cấp làm chủ chất lượng công trình triển khai gồm có các hoạt động sau:

 • Quản lý phân hạng năng lực của chủ thể giam gia triển khai như: công trình cấp 4 có hay không cần chứng chỉ năng lực hành nghề, công trình cấp một cần chứng chỉ năng lực gì…
 • Yêu cầu về cấp công trình sẽ phải lập hướng dẫn kỹ thuật & số bước thiết kế như: công trình cấp một, 2 thiết kế mấy bước, tiêu chí triển khai công trình dân dụng...
 • Xác định bổn phận thẩm tra thiết kế, nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng
 • Quản lý chi phí đầu tư & hợp đồng xây dựng
 • Xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
 • Quy định về thời hạn bảo hành & làm chủ công tác bảo trì công trình xây dựng;
 • Quy định về phân cấp sự cố công trình triển khai & thẩm quyền giải quyết sự cố công trình xây dựng

Quy định tiêu chí về phân cấp công trình xây dựng

Cấp công trình là gì? luật xây mới nhất hiện nay điều khoản về cấp công trình triển khai cơ bản tiến hành theo nguyên lý sau điều khoản tại Điều 2 thông tư Bộ Xây dựng về phân cấp công trình triển khai 2016 là văn bản thông tư 03/2016/tt-bxd (thông tư 03 2016 tt bxd).

Nội dung Điều 2 tt03/2016 BXD khẳng định các quy định, tiêu chuẩn phân cấp công trình xây dựng:

“1. Cấp công trình điều khoản tại Thông tư này được khẳng định theo các yếu tố sau:

a) Quy mô công suất, khoảng quan trọng: vận dụng cho mỗi công trình hoặc dây chuyền technology, tổ hợp công trình điều khoản tại Khoản 3 Điều này được khẳng định theo Phụ lục một Thông tư này. Trường hợp công trình không mang tên trong Phụ lục một Thông tư này thì cấp công trình được khẳng định theo quy mô cấu tạo điều khoản tại Điểm b Khoản này.

b) Loại & quy mô kết cấu: vận dụng cho mỗi công trình thuộc dự án đầu tư triển khai công trình, được khẳng định theo Phụ lục 2 Thông tư này."

Theo điều khoản về phân kiểu các cấp công trình triển khai sẽ dựa vào quy mô, cấu tạo công trình triển khai & khoảng quan trọng. Trong đó:

- Phân cấp công trình phụ thuộc vào khoảng quan trọng được xem là dựa theo mức độ tác động của công trình đó đến con người, tài sản hay cộng đồng khi có sự cố; hoặc tác động của công trình đó trong sự phổ biến của nền kinh tế xã hội trên phạm vi lãnh thổ nhất định. Khi cấp của công trình triển khai được điều khoản theo không ít tiêu chuẩn không giống nhau thì cấp của công trình được khẳng định theo tiêu chuẩn của cấp cao nhất.

- Cấp công trình được khẳng định phải dựa vào các đòi hỏi sau:

 • Mức độ an toàn cho người & tài sản;
 • Độ bền, độ bền công trình trong suốt niên hạn sử dụng, chịu được mọi ảnh hưởng bất lợi của điều kiện (ĐK) khí hậu, ảnh hưởng lý học, hoá học & sinh học;
 • Độ an toàn khi có cháy trong hạn chế bậc chịu lửa của công trình cho phép.
 • Công trình triển khai có mấy cấp?

Các kiểu cấp công trình triển khai & niên hạn sử dụng

Công trình triển khai có bao nhiêu cấp? Căn cứ theo điều khoản về tiêu chuẩn phân cấp công trình so với mỗi kiểu công trình sẽ không giống nhau tuy nhiên từng kiểu công trình được phân thành 5 cấp & tính theo tuổi thọ vững để khẳng định thời gian sử dụng công trình bao gồm:

 1. Phân cấp công trình cấp đặc biệt: Niên hạn sử dụng trên 100 năm;
 2. Phân cấp công trình triển khai cấp một (I): Niên hạn sử dụng trên 100 năm;
 3. Phân cấp công trình triển khai cấp 2 (II): Niên hạn sử dụng từ 50 - 100 năm;
 4. Phân cấp công trình triển khai cấp 3 (III): Niên hạn sử dụng từ 20 - dưới 50 năm;
 5. Phân cấp công trình triển khai cấp 4 (IV): Niên hạn sử dụng dưới hai mươi năm.

Trong đó, từng kiểu công trình triển khai sẽ có những tiêu chuẩn phân cấp khác biệt theo mỗi group chỉ số & khi công trình được thẩm tra dựa theo các yếu tố đó nếu đạt ở group nào được xem là công trình cấp đó.

Ví dụ: Công trình dân dụng là công trình giáo dục - triển khai nhà trẻ, trường mầm non sẽ phân cấp phụ thuộc vào tiêu chuẩn tổng cộng trẻ toàn trường nếu:

+ Số trẻ ≥ 100: Công trình cấp II

+ Số trẻ < 100 Công trình cấp III

II. Quy định phân cấp những loại công trình theo quy mô công suất, khoảng quan trọng

Phân cấp công trình vi la, hotel, san nền, sửa chữa, trạm y tế xã, trường học, công trình văn hóa, viễn thông, năng lượng, thủy lợi, kè chung cư, nhà 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng hay 5, 6, 7 tầng & cao tầng thuộc công trình cấp mấy?

Để hiểu được công trình triển khai thuộc cấp mấy sẽ dựa trên bảng tiêu chí phân cấp công trình triển khai chi tiết theo mỗi kiểu công trình dân dụng & công nghiệp, giao thông, nông nghiệp - khởi phát nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, an ninh quốc phòng chi tiết theo phụ lục 01, 02 của thông tư số 03/2016/tt-BXD pdf về phân kiểu & phân cấp công trình triển khai.

1. Phân kiểu & phân cấp công trình dân dụng

Định nghĩa, định nghĩa công trình dân dụng là gì?

Công trình triển khai gồm có những loại nhà ở, nhà & công trình công cộng. Tùy theo công năng & mục tiêu sử dụng chuyên biệt, nhà & công trình công cộng mà phần thành những loại hạng mục công trình dân dụng sau:

 • Công trình giáo dục: Nhà trẻ, mầm non, trường tiểu học, THCS, THPT, PT nhiều cấp, đại học (ĐH), cao đẳng, dạy nghề, nghiệp vụ, công nhân (CN) kỹ thuật.
 • Công trình y tế: Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa từ trung ương đến địa phương, trung tâm thí nghiệm sinh học.
 • Công trình thể thao: Sân vận động, thị đấu ngoài trời, sân gôn, bể bơi, thể dục ngoài trời
 • Công trình văn hóa: trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, nhà hát, công trình tập trung đông người, rạp xiếc, chiếu phim, bảng tàng, thư viện, nhà trưng bày, triển lãm.
 • Công trình thương mại & dịch vụ: chợ
 • Nhà ga; 
 • Công trình kiến thức liên lạc, viễn thông;
 • Công trình dịch vụ công cộng; 
 • Văn phòng, hội sở cơ quan;
 • Các công trình công cộng khác.

Tham khảo: Quy chế, kiểu hợp đồng giao khoán triển khai, nhân lực mới nhất.

Quy định phân cấp công trình triển khai dân dụng

Những công trình dân dụng sẽ gồm có các công trình nhỏ & có những tiêu chuẩn được điều khoản tiêu chuẩn để phân cấp công trình dân dụng nhà ở, y tế… theo các cấp công trình dân dụng đặt biệt, cấp một, 2, 3, 4 hay công trình dân dụng hạng đặc biệt, hạng một, 2, 3, 4.

Quy định về phân cấp công trình triển khai dân dụng hiện nay đang được làm theo điều khoản tại: Bảng một.1 Phân cấp công trình dân dụng - Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD:

Bảng phân cấp các công trình triển khai dân dụng

2. Phân kiểu, cấp công trình công nghiệp

Công trình công nghiệp là gì?

- Công trình công nghiệp hay công trình triển khai công nghiệp là nơi mà trong những số đó diễn ra các quy trình gia công công nghiệp & phục vụ gia công, nằm trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, gồm có có:

 • Nhà (xưởng) sản xuất;
 • Nhà điều hành sản xuất;
 • Công trình phục vụ sản xuất: y tế, ăn và uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí, học tập, văn hóa, dịch vụ, kho tàng, giao thông…
 • Công trình kỹ thuật: điện, cấp - thoát nước, thông gió, khắc phục chất thải, phòng cháy chữa cháy...

- Công trình công nghiệp được phân kiểu theo ngành gia công, gồm có các ngành nghề sau:  

 • Công trình gia công vật liệu xây dựng;
 • Công trình khai thác than, quặng; 
 • Công trình khai thác & chế biến dầu khí;
 • Công trình gia công công nghiệp nặng;
 • Công trình gia công công nghiệp nhẹ;
 • Công trình chế biến thuỷ sản;
 • Các công trình công nghiệp khác.

Quy định phân cấp công trình triển khai công nghiệp

Các kiểu công trình công nghiệp sẽ gồm có các công trình nhỏ & có những tiêu chuẩn được điều khoản tiêu chuẩn để phân cấp công trình công nghiệp cấp đặt biệt, cấp một, 2, 3, 4 không giống nhau.

Xác định cấp công trình công nghiệp cấp một, 2, 3, 4 là gì sẽ dựa vào điều khoản về phân cấp công trình triển khai công nghiệp ngày nay đang được làm theo điều khoản tại: Bảng một.2 Phân cấp công trình công nghiệp - Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD.

Bảng phân cấp công trình công nghiệp mới nhất

3. Phân kiểu, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Phân kiểu công trình hạ tầng kỹ thuật 

Công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm:

 • Công trình cấp nước: Nhà máy nước, công trình khắc phục nước sạch, trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp.
 • Công trình thoát nước: Hồ điều hòa, Trạm bơm nước mưa, công trình khắc phục & trạm bơm nước thải, khắc phục bùn.
 • Công trình khắc phục chất thải rắn
 • Hệ thống chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh
 • Nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng
 • Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị

Quy định cách phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Để khẳng định cấp công trình hạ tầng kỹ thuật ngày nay sẽ dựa vào điều khoản về phân cấp công trình triển khai công nghiệp ngày nay đang được làm theo điều khoản tại: Bảng một.3 Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật - Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD bao gồm: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp đặc biệt, cấp một, 2, 3, 4 theo các yếu tố phân cấp riêng đối mỗi kiểu công trình.

Bảng phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

4. Phân kiểu, phân cấp công trình giao thông

Công trình giao thông là gì?

Theo phân kiểu công trình triển khai thì công trình:

 • Công trình đường bộ,
 • Công trình sắt
 • Công trình cầu
 • Công trình hầm
 • Công trình đường thủy nội địa
 • Công trình hàng hải
 • Công trình hàng không.

Quy định cách khẳng định cấp công trình giao thông mới nhất

Mỗi kiểu công trình giao thông sẽ gồm có các công trình nhỏ & có những tiêu chuẩn được điều khoản tiêu chuẩn để phân cấp công trình giao thông cấp đặt biệt, cấp một, 2, 3, 4 không giống nhau.

Xác định cấp công trình giao thông cấp một, 2, 3, 4 là gì sẽ dựa vào điều khoản về phân cấp công trình triển khai công nghiệp ngày nay đang được làm theo điều khoản tại: Bảng một.4 - Bảng phân cấp công trình giao thông - Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD gồm có các chuẩn mực kiểu cấp công trình giao thông từ phân cấp công trình đường giao thông đường bộ, sắt, cầu...

Bảng phân cấp công trình giao thông hiện hành

5. Phân kiểu, phân cấp công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn

Phân kiểu công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn

Công trình NN&PTNT được phân chia thành:

 • Công trình thủy lợi: cấp & tiêu thoát nước, hồ chứa, cấp nguồn nước chưa khắc phục cho các ngành sử dụng nước khác.
 • Công trình đê điều (phân cấp công trình kè)

Phân cấp công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn

Quy định phân cấp công trình nông nghiệp & khởi phát vùng quê có 5 cấp từ đặc biệt đến cấp một, 2, 3, 4 phân theo tiêu chuẩn diện tích hoặc dung tích, lưu lượng.

Đặc biệt việc khẳng định phân cấp công trình đê điều sẽ không theo điều khoản phân cấp công trình triển khai tại TT 03/2016 bxd mà sẽ dựa theo: Quyết định phân cấp của Bộ NN&PTNT tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định 113/2007/NĐ-CP về điều khoản cụ thể & chỉ dẫn thi hành một vài Điều của Luật Đê Điều.

Đối với phân cấp công trình NN&PTNT là các công trình thủy tiến hành theo điều khoản tại Bảng một.5 - Bảng phân cấp công trình nông nghiệp & khởi phát vùng quê - Phụ lục 01 thông tư 03/2016/tt-BXD.

Bảng phân cấp công trình nông nghiệp & khởi phát nông thôn

6. Quy định phân cấp công trình quốc phòng, an ninh

Việc phân cấp công trình an ninh, quốc phòng (ANQP) khẳng định giống như so với các các công trình triển khai (dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, nông nghiệp & khởi phát nông thôn). Mặc dù trong tình huống công trình triển khai ANQP đặc trưng, thì cấp công trình này sẽ do các Bộ Công An hoặc Bộ Quốc Phòng điều khoản.

III. Quy định phân cấp công trình triển khai theo quy mô kết cấu

Đối với điều khoản về phân cấp công trình triển khai theo quy mô cấu tạo sẽ theo điều khoản tại Phụ lục 02 Thông tư 03/2016/tt-bxd.

Cách phân cấp công trình triển khai theo quy mô cấu tạo sẽ gồm có:

 • Nhà, Kết cấu dạng nhà;
 • Công trình nhiều tầng có sàn
 • Kết cấu nhịp lớn dạng khung
 • Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông
 • Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong công trình Hạ tầng kỹ thuật
 • Tuyến cáp treo vận chuyển người
 • Kết cấu dạng bể chứa, si lô
 • Cầu (trong công trình giao thông)
 • Hầm (hầm giao thông đường bộ, đường sắt; hầm thủy lợi, hầm thủy điện...)
 • Tường chắn
 • Đập & các công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác
 • Tuyến ống/cống
 • Phân cấp công trình cảng biển
 • Cảng đường thủy nội địa
 • Âu tàu

Và các cấu tạo có quy mô nhỏ lẻ khác: tường rào, hàng rào, lan can bảo vệ, khối xây gạch/đá/bê tông…

Dưới đấy là bảng phân kiểu công trình triển khai theo quy mô cấu tạo phụ lục 02 của thông tư 03/2016/TT-BXD:

Bảng phân kiểu công trình triển khai theo quy mô kết cấu

Thông tư 07/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng có bổ sung, sửa đổi một số điều khoản ở Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình triển khai & chỉ dẫn vận dụng trong làm chủ hoạt động đầu tư triển khai. Bạn có thể xem cụ thể tại đây.

Trên đấy là tất cả các nguyên tắc về phân kiểu & phân cấp công trình triển khai từ năm 2016, 2017, 2018, 2019 theo văn bản pháp luật hiện hành, hy vọng với những điều khoản sẽ giúp người dùng khẳng định được kiểu công trình triển khai thuộc cấp mấy, khẳng định thời hạn sử dụng công trình, bảo hành, bảo trì...

Xem thêm quy chế Đất dịch vụ là gì để thấy rõ được quyền lợi, bổn phận khi tham dự giao dịch BĐS .


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Treo chuông gió phong thủy ở đâu chuẩn để xả xui, rước may

Nội dung bài viếtTác dụng của chuông gió trong phong thủy Cách chọn chuông gió theo tuổi mệnh, hướng hợp phong thủy Chọn chuông gió hợp hướng nh

Nhận biết phong thủy phòng trọ xấu cần tránh ở kẻo rước họa vào thân

Nhiều người nghĩ là đi thuê nhà không nhất thiết cần quan tâm đến phong thủy phòng trọ bởi mình chưa hẳn là chủ căn nhà đó. Tuy nhiên phòng trọ chỉ là

Kinh nghiệm xây mộ theo phong thủy: Xem tuổi, hướng mộ, kiêng kỵ

Nội dung bài viếtCách xem tuổi xây mộ Các tuổi kiêng kỵ chỉ định để xem ngày bốc mộ, xây mộ Chọn ngày xây mộ theo tháng Xây mộ vào tháng nào t

Xây nhà không phép: Quy định xử lý, mức phạt và cách hợp thức hóa

Nội dung bài viếtCác tình huống xây nhà, công trình không cần xin phép Quy định xử phạt xây nhà, công trình triển khai không phép Hình thức phạt

Kinh nghiệm tìm thuê mặt bằng kinh doanh cafe, quán ăn,... hiệu quả

Nội dung bài viếtKinh nghiệm chọn tìm thuê shop, mặt bằng kinh doanh Nghiên cứu kỹ nơi cho thuê mặt bằng buôn bán Tìm kiếm & chắt lọc mặt bằng k

Thủ tục mua thêm đất thổ cư, cấp bổ sung đất vào sổ đỏ thế nào?

Nội dung bài viết1. Điều kiện thêm đất vào sổ đỏ 2. Quy định thủ tục cấp sổ hồng cho diện tích đất tăng thêm Thủ tục mua thêm đất thổ cư Cách

Cách chọn hoa phong thủy theo mệnh cho cuộc sống luôn sung túc

Nội dung bài viếtmột. Mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ phù hợp với loại hoa nào? 1.1. Mệnh Thủy hợp hoa gì? 1.2. Mệnh Hỏa phù hợp với loại hoa nào?

Cách xem ngày khai trương theo tuổi và văn cúng để buôn bán có lộc

Nội dung bài viếtmột. Hướng dẫn cách định ngày tốt khai trương Tuổi Tý khai trương ngày nào tốt Tuổi Sửu khai trương ngày nào tốt Tuổi Dần kha

Cập nhật quy định thu hồi đất và giá đền bù giải phóng mặt bằng

Nội dung bài viếtQuy định thu hồi, bồi thường đất đai hiện hành Thu hồi, bồi thường đất là gì? Các tình huống bị tịch thu đất Thu hồi đất vì m

TOP cây phong thủy giúp gia chủ hút tài lộc, đường quan lộ rộng mở

Nội dung bài viết1. Các cây phong thủy đưa tài lộc vào nhàCây phát tàiCây tài lộcCây kim tiềnCây kim ngânCây đế vươngCây kim ngân lượng

Phong thủy Tết Nguyên đán từ A-Z: Bày bàn thờ, lễ cúng, văn khấn

Nội dung bài viếtNguồn gốc lịch sử Tết nguyên đán Tết Nguyên Đán là gì? Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán cổ truyền Tết Nguyên Đán vào ngày nào? Tế

Kinh nghiệm của dân buôn BĐS chọn mua nhà ở thì thích, bán nhanh lời lớn

Nếu tuân thủ một số quy tắc vàng này khi tìm mua địa ốc, các bạn sẽ sớm có trong tay ngôi nhà đẹp, giá bình dân ở thì thích khi bán cũng nhanh d

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]