Phong thủy mua nhà đất, chọn hướng, thế đất hợp tuổi thế nào?

Trong văn hóa người Phương Đông nói tóm lại & người Việt Nam (VN) nói riêng, các gia đình thường xem phong thủy địa ốc theo tuổi & xem hướng mua đất để có thể đem lại may mắn, tài lộc & sức khỏe cho các member trong gia đình.

Chính do vậy, phong thủy khi mua đất như xem hướng đất, thế đất phong thủy đẹp theo mệnh tuổi vào vai trò cực kì quan trọng quyết định đến luồng khí lưu thông trong không gian nhà ở, thể hiện sự lưu thông tuần hoàn giúp xóa khỏi những vận xui & mang đến sự bình an, thuận lợi & sức khỏe cho các member trong gia đình.

Dưới đây được xem là một vài kiến thức cụ thể về cách tìm mua đất theo phong thủy cùng tín hiệu phân biệt thế đất xấu & cách hóa giải chuẩn phong thủy hỗ trợ bạn có trong tay được 1 miếng đất đẹp nhất cho gia đình.

Xem hướng đất theo tuổi

Cách khẳng định hướng đất theo tuổi mệnh được nhiều chủ nhà search cho mình, qua đó có thể kiếm được thế đất phong thủy tốt nhất cho gia đình bình an, sức khỏe & tài lộc. 

Hiện nay, không ít người có câu hỏi rằng phong thủy địa ốc theo tuổi như vậy nào đúng chuẩn, đất hướng Tây Bắc hợp tuổi nào, hướng đất không hợp tuổi là hướng nào, đất hướng Nam phù hợp với tuổi nào?....

Để có thể trả lời được những câu hỏi đó cho mình hãy cùng tìm hiểu thêm content chọn hướng đất làm nhà theo tuổi 12 con giáp cụ thể sau đây.

1. Tuổi Tý

Người tuổi Tý con chuột sinh vào những năm sau: Mậu Tý 1948, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Giáp Tý 1984, Bính Tý 1996.

Hướng mua địa ốc hợp cho người tuổi Giáp Tý sinh vào năm 1984, Mậu Tý 1948, Canh Tý 1960, Nhâm Tý 1972, Bính Tý 1996 tốt đặc biệt là hướng Đông Bắc lệch về Bắc, hướng Tây Nam lệch về Tây, hướng Đông Nam lệch về Đông. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng chính Nam & hướng Tây Nam lệch về Nam.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Tý vào năm Sửu, Thân & năm Thìn.

2. Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu con trâu sinh vào những năm sau: Kỷ Sửu 1949, Ất sửu 1985, Quý Sửu 1973, Tân Sửu 1961, Đinh Sửu 1997.

Hướng địa ốc hợp cho người tuổi Quý Sửu 1973 & hướng đất phù hợp với tuổi Ất sửu 1985, Kỷ Sửu 1949, Tân Sửu 1961, Đinh Sửu 1997 nên lựa chọn là hướng chính Bắc, hướng Đông Nam lệch về Nam, hướng chính Tây. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng Tây Nam lệch về Nam & hướng Tây Bắc  lệch về Tây.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Sửu vào năm Tý, Tỵ & năm Dậu.

 

3. Tuổi Dần

Người tuổi Dần cầm tinh con hổ sinh vào những năm sau: Nhâm Dần 1962, Mậu Dần 1998, Bính Dần 1986, Canh Dần 1950, Giáp Dần 1974.

Hướng đất hợp cho người tuổi Bính Dần  sinh năm 1986, Nhâm Dần 1962, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Giáp Dần 1974 nên lựa chọn hướng Tây Bắc lệch về Bắc, hướng chính Nam, hướng Tây Bắc lệch về Tây. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng Tây Nam lệch về Tây & hướng Đông Nam lệch về Nam.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Dần vào năm Hợi, Ngọ & năm Tuất

4. Tuổi Mão

Người tuổi Mão cầm tinh con mèo sinh vào những năm sau: Đinh Mão 1987, Tân Mão 1954, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963.

Hướng đất phù hợp với tuổi Đinh Mão 1987, Tân Mão 1954, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963 nên lựa chọn là hướng Tây Bắc lệch về Tây, hướng Tây Bắc lệch về Bắc, hướng Tây Nam lệch về Nam. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng chính Tây & hướng Đông Nam lệch về Đông.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Mão vào năm Tuất, Hợi & năm Mùi

5. Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cầm tinh con rồng sinh vào những năm sau: Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Nhâm Thìn 1952, Canh Thìn 2000, Giáp Thìn 1964.

Hướng địa ốc cho tuổi Bính Thìn 1976 & hướng đất phù hợp với tuổi Mậu Thìn 1988, Nhâm Thìn 1952, Canh Thìn 2000, Giáp Thìn 1964 nên lựa chọn là hướng chính Tây, hướng Tây Nam lệch về Tây, chính Bắc. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng Tây Bắc lệch về Tây & hướng chính Đông.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Thìn vào năm Dậu, Thân & năm Tý.

6. Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ cầm tinh con rắn sinh vào những năm sau: Đinh Tỵ 1977, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, Ất Tỵ 1965 & Quý Tỵ 1953.

Hướng đất phù hợp với tuổi Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, Ất Tỵ 1965, Quý Tỵ 1953 & Đinh Tỵ 1977 nên lựa chọn là hướng Tây Nam lệch về Tây, chính Tây, hướng Đông Bắc lệch về Bắc. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng Tây Bắc lệch về Bắc & hướng Đông Bắc lệch về Đông.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Tỵ vào năm Thân, Dậu & năm Sửu

7. Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ cầm tinh con ngựa sinh vào những năm sau: Canh Ngọ 1990, Giáp Ngọ 1954 Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 1952, Mậu Ngọ 1978.

Hướng mua đất hợp cho người cho tuổi Canh Ngọ 1990 & hướng đất phù hợp với tuổi Giáp Ngọ 1954 Bính Ngọ 1966, Nhâm Ngọ 1952, Mậu Ngọ 1978 nên lựa chọn là hướng Tây Nam lệch về Nam, Đông Bắc lệch về Đông, Tây Bắc lệch về Tây. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng chính Bắc & hướng Đông Bắc lệch về Bắc.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Ngọ vào năm Mùi, Dần & năm Tuất.

8. Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cầm tinh con dê sinh vào những năm sau: Kỷ Mùi 1979, Ất Mùi 1955, Tân Mùi 1991, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi (2003, 1941).

Hướng mua đất cho tuổi Kỷ Mùi 1979 & hướng đất phù hợp với tuổi Tân Mùi 1991, Ất Mùi 1955, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi (2003, 1941) nên lựa chọn là hướng chính Nam, hướng Tây Bắc lệch về Bắc & hướng chính Đông. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng Đông Bắc lệch về Bắc & hướng chính Bắc.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Mùi vào năm Ngọ, Hợi & Mão

9. Tuổi Thân

Người tuổi Thân cầm tinh con khỉ sinh vào những năm sau: Mậu Thân 1969, Canh Thân 1981, Bính Thân 1957, Nhâm Thân 1993, Giáp Thân 2004.

Hướng đất phù hợp với tuổi Mậu Thân 1969, Canh Thân 1981, Bính Thân 1957, Nhâm Thân 1993, Giáp Thân 2004 nên lựa chọn là hướng Đông Nam lệch về Nam, hướng chính Bắc & hướng Đông Nam lệch về Đông.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Thân vào năm Tý, Tỵ & năm Thìn.

10. Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu cầm tinh con gà sinh vào những năm sau: Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Ất Dậu (2005, 1945), Đinh Dậu 1957, Quý Dậu 1993.

Hướng mua đất phù hợp với tuổi Quý Dậu 1993, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Ất Dậu (2005, 1945), Đinh Dậu 1957 nên lựa chọn là hướng Đông Nam lệch về Đông, hướng Đông Nam lệch về Nam, hướng Đông Bắc lệch về Bắc. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng chính Đông & hướng Tây Bắc lệch về Tây.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Dậu vào năm Thìn, Tỵ & năm Sửu

11. Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất cầm tinh con chó sinh vào những năm sau: Canh Tuất 1970, Nhâm Tuất 1982, Mậu Tuất 1958, Giáp Tuất (1934, 1994, Bính Tuất (1946, 2006).

Hướng địa ốc hợp cho người tuổi Nhâm Tuất 1982, Mậu Tuất 1958, Giáp Tuất (1934, 1994), Bính Tuất (1946, 2006) & Canh Tuất 1970 nên lựa chọn là hướng chính Đông, hướng Đông Bắc lệch về Đông, chính Nam. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng Đông Nam lệch về Đông & hướng Đông Bắc lệch về Bắc.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Tuất vào năm Mão, Dần & năm Ngọ

12. Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cầm tinh con lợn sinh vào những năm sau: Quý Hợi 1983, Đinh Hợi (2007, 1947), Tân Hợi 1971, Ất Hợi 1995, Kỷ Hợi 1959.

Hướng địa ốc phù hợp với tuổi Quý Hợi 1983, Đinh Hợi (2007, 1947), Tân Hợi 1971, Ất Hợi 1995 & Kỷ Hợi 1959 nên lựa chọn là hướng Đông Bắc lệch về Đông, hướng chính Đông, hướng Tây Nam lệch về Nam. Ngoài ra, nên tránh mua đất hướng Đông Nam lệch về Nam & hướng Tây Nam lệch về Tây.

Thời điểm mua đất làm nhà tốt nhất cho người tuổi Hợi vào năm Dần, Mão & năm Mùi.

Hóa giải hướng, thế đất xấu

Chọn hướng địa ốc theo phong thủy, xem vị trí đất chuẩn phong thủy & xem tuổi mua nhà đều vào vai trò cực kì quan trọng quyết định được miếng đất có đẹp hay không. Nếu miếng đất nằm tại vị trí & hướng tốt thì mới mang lại may mắn & thịnh vượng cho gia đình.

Tuy nhiên, chưa hẳn gia đình nào cũng có thể có thể có trong tay được cho mình 1 miếng đất đẹp. Có thể theo thời gian mà môi trường ảnh hưởng cũng khiến đất & nhà ở bị đổi thay. Do đó, từng chủ nhà cần phải biết cách phân biệt một vài vị trí, nhân tố ảnh hưởng xấu thường gặp đến nhà ở để có cách hóa giải cơ bản theo phong thủy thế đất Việt Nam (VN) phù hợp nhất.

Dưới đây được xem là phong thủy về đất nền & nhà ở gồm có phong thủy đất 3 mặt tiền, đất phong thủy xấu, đất phong thủy đẹp...cùng cách hóa giải tương ứng các bạn nên tìm hiểu thêm. Đảm bảo qua content sau đây các bạn sẽ replay được câu hỏi phong thủy đất xấu làm sao để hóa giải để đem lại may mắn cho gia đình mình.

- Mảnh đất hình chữ L

Theo phong thủy, mảnh đất hình chữ L đó đó là 1 trong những mảnh đất xấu. Hình chữ L vốn đã bị khuyết mất 1 góc, nếu có trong tay miếng đất khuyết đã là điều không tốt. Gia chủ có xây nhà trên mảnh đất này sẽ khiến gia đình nhận phải những vận xui, kém may mắn & bị hi sinh về vật chất lẫn tinh thần.

Cách hóa giải: Theo phong thủy đất khuyết góc, chủ nhà có thể giảm thiểu những bất lợi của khu đất xuất theo phong thủy bằng phương pháp triển khai ngôi nhà với vị trí ngắm hướng ra góc chính của mảnh đất & hãy nhớ đặt xa góc xấu tầm cách nhất định tâm 7m.

Đồng thời, hãy trồng thêm những loại cây to sau nhà hoặc đặt các trụ đèn, cây mỗi năm trồng dọc theo các góc khuyết để nhận được 1 mảnh đất phong thủy tốt.

- Mảnh đất hình chữ T

Theo phong thủy, đất méo có dáng vẻ kỳ lạ đó đó là mảnh đất đưa hình chữ T. Nếu ai có trong tay miếng đất này sẽ không tốt, cần phải khẳng định xem đường vào nhà nằm chỗ nào. Miếng sau không nằm tại cánh trên của chữ T là được, còn nếu nằm tại cánh trên chữ T thì chủ nhà sẽ gặp phải những vấn đề về tiền tài, tình duyên & danh vọng.

Cách hóa giải: Theo phong thủy đất cát, chủ nhà có thể xử lý mảnh đất hình chữ T bằng phương pháp trồng những loại cây dây leo dọc theo cánh dưới hình chữ T. Đồng thời, chủ nhà nên xây nhà ở hướng nằm trong phần đáy hình chữ T để kích tài lộc, công danh luôn thăng tiến & đời sống được thành đạt.

- Mảnh đất hình tam giác

Xem phong thủy đất hình tam giác sẽ không tốt cho vận thế của chủ nhà, mảnh đất hình tam giác có trong tay quá nhiều góc nhọn sẽ khiến cho nội khí bị tù túng, dễ va chạm không tốt.

Cách hóa giải: Theo phong thủy đất không vuông như mảnh đất hình tam giác này, chủ nhà có thể phân bổ mảnh đất ấy thành nhiều lô nhỏ vuông vắn sẽ không tác động tới phong thủy lại có thể đem lại sự may mắn.

Ngoài ra, cần phải thiết kế thêm các hồ nước, vườn cây tiểu cảnh để có thể giảm bớt đi đi những góc nhọn nhằm xử lý điểm xấu, đem lại sự thông thoáng & thuận buồm. Cần tránh không thiết kế cửa ra vào trở lại hướng cạnh góc nhọn của mảnh đất.

 

- Mảnh đất thóp hậu

Theo phong thủy, đất thóp hậu hay đất đầu voi đuôi chuột sẽ không tốt bởi mặt tiền lớn mà bên hàng ngày càng hóp lại sẽ không giữ được của. Điều này sẽ khiến tài lộc vào nhà gian nan tuy nhiên tuôn ra ngoài lại vô cùng đơn giản, đây được gọi là 1 miếng đất có phong thủy xấu.

Cách hóa giải: Đất hẹp hậu không đẹp theo phong thủy những chủ nhà có thể xử lý bằng phương pháp xây nhà vuông & thiết kế phòng vuông vắn để đem lại sự may mắn, tiền tài & sự nghiệp hanh thông.

- Mảnh đất hình bình hành, hình thang

Theo phong thủy tìm mua đất xây nhà, đất hình bình hành hay đất hình thang đều là hình không hề có góc cạnh đều nhau & có trong tay những góc nhọn không tốt cho việc triển khai nhà ở.

Cách hóa giải: Như phong thủy tìm mua địa ốc mới đã nói thì việc xử lý thế đất xấu đưa hình dạng hình thang, hình bình hành nên triển khai các phòng hình vuông vắn, trồng thêm cây xanh & xây thêm hồ nước tiểu cạnh tại các góc nhọn để giảm thiểu điềm xui.

Dưới đây được xem là một vài phong thủy đất dữ & hướng đất xấu bên nên tìm hiểu thêm thêm:

- Mảnh đất có hai mặt tiền đều là đại lộc & bị kẹp vào giữa đường cái không tốt theo phong thủy, khi chọn lựa mua địa ốc mới như miếng đất ở trên sẽ khiến chủ nhà gặp phải những bất an & tác động tới sức khỏe của các member trong gia đình.

- Miếng đất có mộ, thửa đất này đang đưa âm khí nặng làm cho môi trường không trong sạch sẽ không tốt nếu chủ nhà chọn lựa triển khai nhà ở hay kinh doanh. Chỉ phù hợp triển khai nhà máy, nếu chủ nhà xây nhà sẽ chịu phải thực trạng gia đình liên tục bị trộm cắp, tinh thần chủ nhà bị tác động khiến sức khỏe bị suy giảm.

- Thửa đất có núi cao phía trước án ngũ hay đất cơ giếng, đất gần chùa sẽ đem lại nhiều tai ương cho chủ nhà.

- Đối diện miếng đất là nghĩa trang hay phần mộ & theo phong thủy đất hướng ra sông hoặc gần sông sẽ không tốt cho việc triển khai nhà. Sẽ mang tới những điều bất lợi cho đời sống của chủ nhà ngày mai.

- Thửa đất mà ở hướng Đông Bắc hay hướng Đông đều là thửa đất xấu.

Những thế đất xấu & hướng đất xấu ở trên, các bạn sẽ có cách hóa giải hướng đất xấu đúng phong thủy từ đó tài vận được hanh thông như sau:

- Kéo rèm cửa để đón ánh sáng bỗng nhiên vào phòng giúp tinh thần chủ nhà được phấn chấn & đưa không khí trong sạch vào phòng để xua đuổi đi những ếu khí không tốt, tiếp nhận tài khí & may mắn cho gia đình.

- Phía bên trái trong căn nhà của các bạn nên đặt đồ vật bằng pha lê, nếu xem phong thủy hướng khi mua địa ốc xấu thì các bạn có thể vận dụng cách hóa giải này. Bạn có thể lắp bóng đèn chiếu sáng nhỏ nhắn bằng pha lê hoặc các món đồ vật trang trí bằng pha lê giúp ngôi nhà luôn sáng sủa & tài vận.

- Bày trí cây trúc phú quý ở trong nhà, đặc tại vùng dễ ngắm thấy để có được phong thủy tốt nhất. Ngoài ra, các bạn có thể trang trí cho cây trúc bằng những sợi dây lụa red color để đưa dương khí vào nhà giúp chủ nhà thăng tiến trong sự nghiệp & có quý nhân giúp sức.

Qua content trên đúc rút lại được rằng, các bạn nên chọn lựa phong thủy miếng đất nở hậu & hình vuông bởi đây đều là những mảnh đất có phong thủy tốt sẽ tích tụ quá nhiều tài vận, may mắn cho chủ nhà. 

Những chú ý phong thủy khi mua nhà mới

Nếu các bạn đang có ý muốn mua nhà mới cho mình, các bạn hãy nhớ tìm hiểu thêm một vài chú ý cũng giống như kiêng kỵ về cách tìm mua địa ốc theo phong thủy sau đây, để tránh phạm phải quy luật trong sách phong thủy cho người mua nhà. Ngoài ra, các bạn hãy nhớ tìm hiểu thêm cách xem lễ nhập trạch chuẩn xác chuẩn phong thủy nhất trên muanhadep.vn.

– Hai căn nhà có cửa chính xung đối nhau: Cách xem & chọn khi mua đất & nhà mới chuẩn phong thủy không được chọn căn nhà phạm phải điều sau: Nếu hai căn nhà có cửa chính xung đối nhau thì sẽ khiến cho khí nhà này xung thẳng vào nhà kia, khiến 1 nhà phải chịu khí xấu.

– Nhà ở có đường đâm thẳng vào nhà: Cách tìm mua nhà hợp phong thủy cần tránh ngôi nhà có đường đâm thẳng vào nhà, bởi theo phong thủy hướng nhà không tốt sẽ khiến hung khí dội thẳng vào nhà. Ở nhà này không yên ổn dễ hao tổn tài lộc, sinh thị phi bệnh tật.

– Nhà ở có dốc cao chạy thẳng vào nhà: Theo phong thủy trước lúc mua nhà mới hay mua đất làm nhà đều cần tránh nhà ở có dốc cao chạy thẳng vào nhà sẽ khiến khí đổ thẳng ra đường hoặc khí sẽ xung thẳng vào nhà, không tốt. Khí tương tự như mạch máu trong thân thể, luôn vận chuyển trong ngôi nhà, phải thu nạp sinh khí & xuất đi uế khí thì nhà mới thịnh. Bởi vậy, khí không được đổ thẳng ra ngoài cũng không được xộc thẳng vào nhà.

– Nhà có cửa chính thông với cửa hậu: Nếu cửa chính thông với cửa hậu thì đây được gọi là hướng nhà vô cùng xấu, cửa thông nhau sẽ khiến sinh khí vào nhà bị thất tán hết, chủ tiền tài không vượng, hao tổn tài lộc, không được may mắn & an lành.

– Nhà ở đối diện đường vòng hoặc giao lộ: Theo cách tìm mua đất làm nhà hay mua nhà mới hợp phong thủy thì chủ nhà nên tránh chọn miếng đất, nhà ở đối diện với đường vòng hoặc giao lộ khiến khí xung sát chiếu thẳng vào nhà. Chính sát khí này đã làm hao tổn nhân định, ly tán gia đình, gây thi phi, bất hòa, sát bà xã hại con.

– Hướng nhà Thiên Trảm Sát: Theo phong thủy, cực tối kỵ trước nhà mình có 1 khe hở giữa hai nhà cao tầng, nếu khe hở đó chiếu thẳng vào nhà được coi là “Thiên Trảm Sát” vô cùng xấu cho ngôi nhà.

– Nhà hướng Ngũ Quỷ, Tuyệt Mệnh, Lục Sát, Họa Hại: Theo phong thủy, nhà có hướng Tuyệt mạng, Ngũ quỷ, Lục sát hay Họa hại đều không tốt cho chủ nhà. Hướng nhà này sẽ làm cho tai họa ập tới khi nào không hay, chuyện tình cảm không thuận lợi, tình duyên trắc trở & thậm chí có thể đem lại tai họa, chết chóc.

– Nhà mới bên cạnh hoặc gây sát đường sắt: Theo phong thủy, ngôi nhà gần sát đường sát có 1 luồng khí xấu xoáy quẩn quanh & tiếng xe lửa ồn ào phát ra sẽ không bổ dưỡng của chủ nhà, đưa ý nghĩ Thanh sát không tốt.

– Nhà ở gần đền, chùa, miếu, nghĩa trang & bệnh viện: Gần những vùng này sẽ nhận phải những âm khí, gây bất lợi cho đời sống của chủ nhà.

– Nhà mới bị che chắn bởi tòa nhà cao tầng: Gần những ngôi nhà cao tầng thì ngôi nhà thấp bé hơn sẽ bị áp chế. Theo phong thủy sẽ bị che chắn đi dương khí & sản xuất ra sự u ám của âm khí không tốt cho chủ nhà, gây nên cảm giác bị chèn ép & đè nặng.

– Nhà có minh đường nhỏ hẹp: Đây cũng được gọi là 1 trong những ngôi nhà đưa luồng khí sát, ngăn cản tài khí & tiền tại vào nhà.

– Nhà ở ngõ cụt: Không nên chọn mua ngôi nhà ở ngõ cụt hoặc đường quá hẹp bởi việc này sẽ gây nên cảm giác bí bách cho người ở.

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Nhận biết các thế đất đẹp theo phong thủy, hình thế đất tốt nên chọn

> Hướng bếp tuổi Giáp Tý nên đặt thế nào đẹp, hợp phong thủy

> Hướng bếp tuổi Nhâm Tý như thế nào gọi là hợp phong thủy

> Chọn bố trí, kích thước bàn ăn hợp phong thủy chuẩn phải thế nào?

> Thủ tục mua thêm đất thổ cư, cấp bổ sung đất vào sổ đỏ thế nào?

> Chọn màu sơn nhà theo phong thủy thế nào cho đúng để kích tài vận?

> Hướng bếp tuổi Bính Dần, nên lựa chọn hướng nào cho hợp lý

FBNC - Diện tích nhà ở xã hội: Thế nào là hợp lý?
#Chi tiết

xem video

Những sai lầm khi chọn hướng căn hộ chung cư | Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà
#Chi tiết

xem video

Năm 2020 phân khúc nhà ở xã hội sẽ như thế nào?
#Chi tiết

xem video

ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG CHUẨN CHO DỰ ÁN CHUNG CƯ như thế nào là hợp lý ?
#Chi tiết

xem video

Trung Tâm Thương Mại ở Mỹ Trông Như Thế Nào?
#Chi tiết

xem video

Căn hộ Fresca Riverside sẽ được bàn giao như thế nào?
#Chi tiết

xem video

Căn Hộ TDH River View nhà thực tế có chất lượng như thế nào??? #TDHriverview #NhaovaDuLich
#Chi tiết

xem video

Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất 2020 Chỉ 15 Phút Nắm Hết Quy Trình Mua Bán Nhà Đất
#Chi tiết

xem video

Chung Cư BRG Legend Bố Trí Từng Căn Hộ Như Thế Nào ?
#Chi tiết

xem video

Phúc an Garden || Nhà Mẫu Dự án Phúc An Garden Bình Dương nay thế nào? lh 0355933499
#Chi tiết

xem video

4 yếu tố đánh giá Thế nào là một chung cư đáng sống ?
#Chi tiết

xem video

Thực Tế Quy Hoạch Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm Như Thế Nào?
#Chi tiết

xem video

Phong thủy toàn cảnh nhà chung cư tài lộc như nước (phần 1) | Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà
#Chi tiết

xem video

Công viên 7 KỲ QUAN và LONG AN thế nào 2020 | Vương Quốc Nhỏ
#Chi tiết

xem video

Những lưu ý phong thủy khi ở nhà chung cư
#Chi tiết

xem video

The Aston Nha Trang - Phong thủy cho nhà chung cư
#Chi tiết

xem video

NTN | Phúc An Garden Mua Nhà Đất Bằng Hợp Đồng Thì Phải Đọc Nếu Ok Hết Mới Ký.
#Chi tiết

xem video

Mua chung cư hay mùa nhà đất tốt hơn?
#Chi tiết

xem video

Chủ đầu tư dự án Green City Bắc Giang là ai và mạnh thế nào ?
#Chi tiết

xem video

Review Nhà Trọ Homestay ở Chung Cư ở Hà Nội| Homestay Ở Ghép Ở Hà Nội Giá 1tr7 Như Thế Nào?
#Chi tiết

xem video

[CĂN HỘ AN GIA RIVERSIDE] PHONG CÁCH SINGAPORE HIỆN ĐẠI, XỨNG TẦM VỊ THẾ | REVER
#Chi tiết

xem video

Mega Village | Tư vấn phong thủy đối với nhà liên kế vườn
#Chi tiết

xem video

Cara Riverview Q8: Tuyến buýt nhanh đầu tiên của TP HCM hoạt động như thế nào VnExpress
#Chi tiết

xem video

Phúc Đạt Tower- Căn hộ đẳng cấp giá rẻ liền kề TP Thủ Đức đáng sống thế nào ???
#Chi tiết

xem video