Phong thủy phòng thờ: Hướng đặt, cách bố trí bàn thờ gia tiên

Theo phong tục tập quán từ lâu lâu đời của người Việt Nam (VN) các bạn, bàn thờ được gọi là 1 nơi quan quan trọng, tôn nghiêm & thiêng liêng nhất bởi đây là nơi thờ cúng biết ơn ông bà, tổ tiên.

Chính do đó, phòng thờ là nơi liên hệ tâm linh giữa con cháu với tổ tiên, nơi thể hiện lòng hiếu đức, nhớ về nguồn cội của con cháu về người nhà trong gia đình đã khuất. Có thể nói phòng thờ là không gian thờ cúng tương tự như 1 nơi thu nhỏ của trái đất tâm linh.

Theo phong thủy, không gian thờ cúng khi bước vào có cảm nhận ấm cúng, thư thái thì phong thủy bàn thờ gia tiên của gia đình sẽ tốt. Vì vậy, việc bố trí vị trí, cách bày & sắp xếp bàn thờ trong gia đình theo phong thủy phải được đánh giá thật kỹ, sao cho thích hợp nhất.

Nếu cách để bàn thờ, hướng đặt bàn thờ gia tiên không đúng mạo phạm tới tổ tiên sẽ tác động không hề nhỏ đến sức khỏe, tiền tài của gia đình. 

Bố trí, trang trí, hướng đặt bàn thờ gia tiên, ông bà theo tuổi

Cách sắp xếp & hướng đặt bàn thờ tổ tiên theo tuổi

Đa số đa phần các gia đình ngày nay đều có không gian tâm linh bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông bà riêng để thể hiện tín ngưỡng tâm linh của chính mình với bề trên. Song cần xem cách lập bàn thờ ông bà, phong thủy đặt bàn thờ theo tuổi chuẩn nhất để tránh chọn hướng bàn thờ không đúng gây tác động tới gia đình. Vậy hãy lựa chọn hướng bàn thờ theo tuổi hợp phong thủy hỗ trợ bạn replay được câu hỏi nhà hướng Tây Bắc, Tây Nam, ..đặt bàn thờ hướng nào giúp kích tài lộc.

Tuổi Tý

Phong thủy phòng thờ tuổi Canh Tý 1960, Bính Tý 1996 nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam & tránh mọi hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Theo phong thủy bàn thờ cho người tuổi Tý thì người tuổi Mậu Tý 1948, Nhâm Tý 1972 nên đặt bàn thờ ở các hướng tốt sau: Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây & tránh mọi hướng Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

Phong thủy bàn thờ tuổi Giáp Tý 1984 nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây & tránh mọi hướng Bắc, Đông Nam, Nam, Đông.

Tuổi Sửu

Theo phong thủy phòng thờ tuổi Ất Sửu, Kỷ Sửu thì hướng bàn thờ tuổi Ất sửu 1985 & Kỷ Sửu (1949) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Tây, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc & tránh mọi hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ tuổi Quý Sửu (1973) là hướng tốt sau: Đông, Đông Nam, Bắc, Nam & tránh hướng Đông Bắc, Tây Nam, Tây, Tây Bắc.

Phong thủy hướng bếp cho tuổi Tân Sửu (1961) & Đinh Sửu (1997) là hướng tốt sau: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông & tránh hướng Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Tây.

Tuổi Dần

Phong thủy hướng bàn thờ tuổi Nhâm Dần (1962) & Mậu Dần (1998) là hướng tốt sau: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây & tránh hướng Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Phong thủy hướng bàn thờ tuổi Bính Dần (1986), Canh Dần (1950) là hướng tốt sau: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam & tránh hướng Đông, Bắc, Nam, Đông Nam.

Phong thủy hướng bàn thờ tuổi Giáp Dần (1974) là hướng tốt sau: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc & tránh hướng Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Tuổi Mão

Phong thủy bàn thờ tuổi Ất Mão 1975 nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây & tránh hướng Bắc, Đông Nam, Nam, Đông.

Phong thủy vị trí phòng thờ tuổi Đinh Mão (1987), Tân Mão (1954) là nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam & tránh hướng Tây Bắc, Tây Nam, Tây, Đông Bắc.

Phong thủy xây phòng thờ tuổi Mão (1963) & Kỷ Mão (1999) là nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Đông Nam, Nam, Đông, Bắc & tránh hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Tuổi Thìn

Tuổi Bính Thìn đặt bàn thờ hướng nào hợp phong thủy, hướng phòng thờ tuổi Bính Thìn (1976) tốt đặc biệt là hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc & tránh hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy bàn thờ tuổi Mậu Thìn (1988), Nhâm Thìn (1952) nên đặt tại những hướng tốt sau: Nam, Bắc, Đông Nam, Đông & tránh hướng Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, Tây.

Phong thủy địa điểm đặt phòng thờ tuổi Canh Thìn (2000), Giáp Thìn (1964) là hướng tốt sau: Đông, Bắc, Đông Nam, Nam & tránh hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc.

Tuổi Tỵ

Phong thủy phòng thờ tuổi Đinh Tỵ (1977), Kỷ Tỵ (1989) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây & tránh hướng Đông Nam, Nam, Bắc, Đông.

Đặt bàn thờ theo phong thủy tuổi Tân Tỵ (2001) & Ất Tỵ (1965) là hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc & tránh hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy về phòng thờ tuổi Quý Tỵ (1953) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam & tránh hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Tuổi Ngọ

Phong thủy phòng thờ tuổi Canh Ngọ (1990), Giáp Ngọ (1954) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Đông Nam, Nam, Đông, Bắc & tránh hướng Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc.

Phong thủy phòng thờ tuổi Mậu Ngọ (1978) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Bắc, Đông, Nam, Đông Nam & tránh hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây, Tây Nam.

Phong thủy bàn thờ trong nhà tuổi Bính Ngọ (1966), Nhâm Ngọ (1952) nên đặt bàn thờ ở hướng tốt sau: Hướng tốt: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam & tránh hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Tuổi Mùi

Phong thủy phòng thờ tuổi Kỷ Mùi (1979) là nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông & tránh hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

Phong thủy sắp xếp phòng thờ, bàn thờ tổ tiên tuổi Ất Mùi (1955), Tân Mùi (1991) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Đông, Bắc, Đông Nam, Nam & tránh hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

Bố trí phòng thờ hợp phong thủy tuổi Đinh Mùi (1967), Quý Mùi (2003, 1941) nên đặt hướng tốt sau: Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc & tránh hướng Đông Nam, Bắc, Đông, Nam.

Tuổi Thân

Theo phong thuỷ bàn thờ tuổi Mậu Thân thì hướng bàn thờ tuổi Mậu Thân (1969), Canh Thân (1981) là hướng tốt sau:Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây & tránh hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Hướng đặt bàn thờ trong nhà tuổi Bính Thân (1957), Nhâm Thân (1993) là hướng tốt sau: Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc & tránh hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Phong thủy phòng thờ tuổi Giáp Thân (2004) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây,Tây Nam & tránh hướng Bắc, Đông Nam, Đông, Nam.

Tuổi Dậu

Tuổi Tân Dậu đặt bàn thờ hướng nào hợp phong thủy, hướng đặt bàn thờ tuổi Tân Dậu (1981) là những hướng tốt sau: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông & tránh hướng Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây.

Phong thủy phòng thờ tuổi Kỷ Dậu (1969), Ất Dậu (2005, 1945) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Bắc, Đông, Nam,Đông Nam & tránh hướng Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc, Tây.

Xem hướng đặt bàn thờ tuổi Đinh Dậu (1957), Quý Dậu (1993) thì hướng tốt là hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Tây & tránh hướng Bắc, Đông, Đông Nam, Nam.

Tuổi Tuất

Tuổi Canh Tuất đặt bàn thờ hướng nào hợp phong thủy, hướng đặt bàn thờ tuổi Canh Tuất 1970 là những hướng tốt sau: Nam, Đông Nam, Bắc, Đông & tránh hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam.

Phong thủy phòng thờ tuổi Nhâm Tuất (1982) nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Đông, Bắc, Đông Nam, Nam & tránh hướng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nam, Tây.

Bàn thờ phong thủy tuổi Mậu Tuất (1958), Giáp Tuất (1934, 1994) nên đặt hướng tốt sau: Tây, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc & tránh hướng Nam, Đông Nam, Đông, Bắc.

Tuổi Hợi

Hướng bàn thờ tuổi Quý Hợi (1983) tốt đặc biệt là những hướng sau: Tây Nam, Tây, Tây Bắc,Đông Bắc & tránh hướng Đông Nam, Đông, Nam, Bắc.

Phong thủy đặt bàn thờ tuổi Đinh Hợi (2007, 1947), Tân Hợi (1971), Ất Hợi (1995), Kỷ Hợi (1959) là nên đặt bàn thờ ở những hướng tốt sau: Đông Bắc, Tây Bắc, Tây, Tây Nam & tránh hướng Đông, Nam, Đông Nam, Bắc.

Trang trí bàn thờ hợp phong thủy

Tùy thuộc vào kích thước không gian phòng thờ để có cách trang trí bàn thờ có lí. Thường thì sẽ có một đến 3 bát hương, bát hương ở giữa thờ chung thần linh & thổ địa, bát hương 2 bên thờ gia tiên & bà công ông mãnh.

Phía trước bát hương bài các đài nhỏ với 3 chiếc chiến đựng nước sạch, hai phía là hai đĩa trái cây tươi cùng trầu cau hoặc tiền vàng mã.

Phía sau bát hương là 1 bình để hoa tươi, hương, nến & phụ thuộc vào các gia đình có thể bày vẽ thêm đồ sứ ưu tiền về thờ cúng tâm linh, đỉnh đồ, hai con hạc hoặc ngũ sự,…

Theo tư vấn màu sơn thiết kế bên trong phòng thờ hợp phong thủy, hãy lựa chọn những gam màu trầm quản lý đạo như nâu, vàng kem hoặc màu gỗ bởi những không gian này ưu dùng những màu đơn sắc, ít phức tạp, nghiêng về sự đồng bộ & thuận nhất để tạo sự yên lặng.

Vị trí đặt bàn thờ trong nhà ống

Theo phong thủy, nếu vị trí bàn thờ không thích hợp sẽ tác động xấu đến vận khí & sự may mắn của chủ nhà. Do đó, chủ nhà thường quan tâm đến địa điểm đặt bàn thờ, nhất là địa điểm đặt bàn thờ trong nhà ống, trong các không gian nhà ở ngày nay với diện tích thu hẹp.

Nếu các bạn do dự không biết nên đặt bàn thờ trong nhà ống ở tầng mấy thì biện pháp thiết kế kiến trúc dành cho những căn shophouse bấy giờ thường xếp phòng thờ ở tầng trên cùng của ngôi nhà (thường là tầng thượng – tầng tum gồm: phòng thờ, phòng giặt & sân phơi).

Cách sắp xếp phòng thờ trong nhà ống thế này không những mang lại sự tôn nghiêm, kín đáo, yên tĩnh mà còn dễ dàng cho việc cúng ngoài trời, hóa vàng mã trên sân thượng.

Tủ bàn thờ cần phải có quy mô & hình thức tương xứng để tạo ra sự tôn nghiêm cho không gian đặc biệt này. Kích thước tủ thờ chớ nên quá to gây cảm giác hầm hố tuy nhiên cũng chớ nên nhỏ bé trong phòng.

Nếu sắp xếp bàn thờ trong phòng tiếp khách nhà ống thì tủ thờ cần được xây dừng ăn nhập về tỉ lệ với kích cỡ phòng & tương quan với các đồ thiết kế bên trong khác.

Phong thủy bàn thờ thổ công, thờ Phật

Phong thủy đặt bàn thờ thổ công

Vị trí đặt bàn thờ thổ công ở từng gia đình sẽ không giống nhau bởi nếu gia đình nào không hề có bàn thờ gia tiên thì sẽ đặt bàn thờ thổ công ở phòng chính giữa.

Cũng có thể đặt bàn thờ thổ công trong bếp, theo tín ngưỡng đặt bàn thờ thổ công trong không gian này sẽ thay mặt cho vị thần trông nom việc bếp núc, giữ lửa cho gia đình luôn đỏ lửa hạnh phúc, ấm cúng, mọi chuyện thuận hòa, êm ấm & thuận buồm.

Theo phong thủy, vị trí & hướng đặt bàn thờ thổ công phải được đặt từ phía phù hợp với tuổi chủ nhà sẽ giúp đem lại may mắn, phước lộc & bình an cho gia đình.

Bài trí bàn thờ thổ công đúng phong thủy bao gồm bát hương, 5 chén nước xếp hình chữ thập tượng trưng cho ngũ phương & ngũ hành, bình hoa được đặt bên tay phải & đồ cúng lễ, mâm ngũ quả đực đặt bên tay trái.

Phong thủy đặt bàn thờ Phật

Vị trí đặt bàn thời Phật tốt nhất đó đó đó là không gian phòng tiếp khách, lương của tượng Phật không được đặt sát với cửa sổ, mặt tượng Phật phải hướng ra cửa chính nơi có ánh sáng đầy đủ sẽ có công dụng tạo sự yên tâm & đem lại cảm giác an toàn cho chủ nhà.

Cách lập bàn thờ Phật là nếu trong nhà đã có bàn thờ thần, gia tiên rồi thì cần phải yên vị trước lúc rước tượng Phật về thờ. Hãy đặt Phật chính giữa, thần & gia tiên ở hai phía bởi toàn bộ thiện thân & tổ tiên sẽ hộ trì, thân cận Tam Bảo, điều đó sẽ được ích lợi lớn trong Phật pháp.

Chú ý trong không gian nhà ở chớ nên thờ nhiều thánh tượng bởi điều đó sẽ gây nên tạp loạn không tốt, nếu lập bàn thờ Phật cần chú ý những điều sau:

– Người thờ Phật phải thành ý, ăn chay vào mùng một & ngày rằm.

– Không được cúng thờ Phật bằng xôi gà, thịt của động vật.

– Hướng bàn thờ Phật tốt nhất quay theo cổng chính của căn nhà hoặc trở lại hướng xấu của trạch mệnh chủ nhà để hóa giải hướng đó.

– Bài vị tổ tiên không được đặt cao hơn bàn thờ Phật sẽ phạm xung.

Kích thước tủ thờ

Tủ thờ cần phải được đánh giá, đo đặt thận trọng về kích thước sao cho hợp phong thủy nhằm mang lại sự thịnh vượng, bình an & thuận buồm cho chủ nhà.

Kích thước tủ thờ thường được đóng theo kích thước lỗ ban có chiều cao thống nhất chung là 127cm, đây được gọi là chiều cao hoàn hảo giữ được sự nghiêm trang trong không gian thời cũng & thuận tiện trong thời gian bày vẽ đồ lễ, thắp hương, lau dọn.

Đối với kích thước chiều ngang của tủ thờ được phân theo khá nhiều loại không giống nhau nhằm đảm bảo cho mỗi không gian nhà ở không giống nhau như sau:

- Chiều ngang 107cm với chiều sâu 48cm hoặc nhiều nhất là 61cm: Kích thước này phù phù hợp với những căn hộ diện tích nhỏ hẹp.

- Chiều ngang 127cm, 133cm với chiều sâu 61cm, 67cm: Kích thước tủ thờ này khá nhỏ gọn, phù phù hợp với chủ yếu gia đình ngày nay.

- Chiều ngang 148cm, 153cm, 167cm & chiều sâu 61cm , 67cm, 69cm: Kích thước này phù phù hợp với những căn hộ diện tích bình quân.

- Chiều ngang 175cm, 193cm & chiều sâu 81cm, 87cm, 88cm, 89cm: Kích thước này phù phù hợp với những căn hộ diện tích lớn.

Tranh treo phòng thờ

Phòng thờ là không gian thiêng liêng nhất của 1 căn nhà, nó chiếm vị trí cực kì quan trọng & được coi là không gian quan yếu đưa 1 vai trò lớn trong cuộc sống tinh thần của con người. Việc trang trí không gian phòng thờ cần tuân theo nhân tố phong thủy, tranh treo ở phòng thờ cực kì quan trọng giúp đưa tài lộc, may mắn, sức khỏe cho gia đình

Vì vậy những tranh thờ gia tiên, tranh treo bàn thờ, tranh phòng thờ được đa số chúng ta quan tâm. Gia chủ có thể chọn lựa một trong kiểu tranh phòng thờ phong thủy dưới đây:

– Trang hoa sen: Hoa sen đó đó là quốc hoa thể hiện sự thuần khiết & thoát tục mà nó được xem là loại hoa của phật giáo thể hiện sự giác ngộ, lòng thành kính vô cùng phù phù hợp với không gian phòng thờ cúng

– Nếu nhà các bạn có ban thờ Phật & thờ Quan âm thì chọn lựa hai kiểu tranh đồng đức Phật & Quan âm cứu thế, khi bước vào không gian thờ cúng có hình ảnh đức Phật, Quan âm tạo cảm giác thanh tịnh, an lòng.

– Tranh đồng hoành phi câu đối vô cùng đa dạng trong nhiều gian phòng thờ của các gia đình ngày nay bởi nó đưa nhiều quá nhiều vai trò đẹp.

– Trang treo bàn thờ tổ tiên chẳng thể không nhắc tới bộ tranh chữ đồng thư pháp Phúc – Lộc – Thọ cũng vô cùng thích hợp để treo trong phòng thờ, mang lại sức khỏe, may mắn, thích phúc đức hành thiện cho con cháu sau hưởng lộc.

Những kiêng kỵ phong thủy phòng thờ

– Không đặt bàn thờ sát phòng tắm. Bởi theo quan điểm, tắm rửa là việc trút bỏ ô uế, do đó, nếu kê bàn thờ cạnh nơi này đã làm mất đi không khí tôn nghiêm.

– Bàn thờ không được ngắm thẳng giường ngủ. Giường ngủ gần sát bàn thờ không tốt cho nhân duyên. Bàn thờ có mùi nhang hương đặc thù, có không khí như hướng về cõi tâm linh. Vì vậy tác động đến giấc ngủ & tâm lý sẽ nhạt dần với trái đất trần tục.

– Bàn thờ không được ngắm thẳng gian bếp bởi theo phong thủy phòng bếp, phòng thờ không tốt tác động tới tài lộc, của cải của gia đình.

– Không đặt bàn thờ ở lối đi lại vì đấy là nơi ồn ào đã làm mất đi sự thanh tịnh của nơi thờ cúng, chủ nhà sẽ ít nhận được tài lộc & may mắn.

– Không để bàn thờ hướng Ngũ Quỷ (hướng Đông Bắc, Tây Nam). Không đặt bàn thờ hướng Đông Bắc ngắm Tây Nam hoặc ngược lại.

– Không đặt bàn thờ ở hướng Đông, Đông Nam ngắm hướng Tây.

– Không đặt bàn thờ trên nóc tủ.

– Gỗ Like New 99%  không được dùng làm bàn thờ.

– Có thể để chung bàn thờ Thần & Phật, nhưng vẫn không để sát bát hương cùng nhau.

– Không nên đặt bàn thờ tổ tiên ở trung tâm nhà vì sợ hung, trong lúc bàn thờ Phật vẫn có thể đặt tại trung tâm. Bàn thờ Phật & bàn thờ tổ tiên chớ nên đặt đối nhau trong một gian phòng.

– Không đặt bàn thờ gần nơi có gió, dễ gây động & có thể làm tắt lửa nhang hoặc gây cháy.

– Không nên lắp rất nhiều bóng đèn ở phòng thờ có màu sáng vì sẽ tác động đến tính trang nghiêm nơi thờ cúng. Bạn chỉ nên để  2 đến 3 đèn. Tường có treo tranh nên sắp xếp hai đèn âm tường cân xứng hai phía bức tranh.

– Không để đèn rọi thẳng vào bát nhang mà đặt gần cạnh bàn thờ hoặc lệch đối với tâm bát nhang.

– Khi thắp nhang trần nhà dễ bị đen, các bạn chớ nên di dời vị trí ban thờ mà đặt tấm chống khói để ngăn thực trạng này.

Phòng thờ có cần cửa không?

Phong thủy cửa phòng thờ được gọi là nhân tố quan trọng, tác động trực tiếp đến vận thế của gia đình. Nếu sắp xếp cửa phòng thờ không tốt cũng nghĩa với việc hướng cửa phòng thờ không tốt.

Phòng thờ cúng chớ nên đặt bàn thờ quá lộ liễu bởi không gian phòng thờ theo phong thủy cần phải bảo đảm tính tôn nghiêm, quý phái. Cho nên, nên sắp xếp cửa ra vào phòng thờ để người ngoài bước vào nhà không thấy hết bàn thờ, bài vị & hình ảnh tổ tiên.

Nếu các nhà chứa nhiều tầng thì phòng thờ nên được đặt tại tầng trên cùng, phía trên là nóc nhà & bầu trời, không hề có các phòng ốc khác đè lên. Còn so với nhà chung cư, nhà ngói có cách lập bàn thờ trong phòng tiếp khách cùng 1 mặt bằng thì cần phải có rèm cửa phòng thờ, vách ngăn, bình phong, cửa võng phòng thờ giúp ngăn cách không gian thờ & không gian tiếp khách, việc này tránh mọi khoảng ngắm trực tiếp vào bàn thờ, đây được gọi là cách đặt bàn thờ ngũ tự hay được nhiều gia đình ưa thích.

Thường số đo, chiều cao kích thước cửa chính trong phòng thờ được phân ra cửa một cánh, cửa 2 cánh có chiều cao: 2,10 - 2,30 - 2,52 - 2,72 (mét) & chiều rộng: 0,81 - một,07 - một,25 - một,46 - một,90 - 2,12 (mét).

Ngoài ra, cách đặt bàn thờ tổ tiên theo phong thủy có thể gia tăng sinh khí bằng phương pháp sắp xếp thêm 1 hoặc hai cây xanh như câu kim tiền, phát lộc.

Bàn thờ thẳng cửa ra vào

Nhiều người có thắc mắc có nên đặt bàn thờ thẳng cửa ra vào, bàn thờ xung với cửa là như vậy nào, phòng thờ nên đặt tại đâu? Theo phong thủy, bàn thờ cần phải được đặt tại vị trí tốt nhất, hướng đặt bàn thờ theo tuổi phải đặt ngắm ra hướng cát phù hợp với tuổi chủ nhà. Đằng sau bàn thờ cần phải có 1 bờ tường kiên cố (không để bàn thờ tựa lưng vào tường kính hay cửa sổ).

Nếu sắp xếp bàn thờ thẳng cửa ra vào mà thỏa mãn được về phương vị cũng giống như hướng đặt thì vị trí này được xem là địa điểm đặt bàn thờ gia tiên trong nhà có phong thủy. Cho dù cho là loại nhà truyền thống hay loại nhà văn minh thì hãy đặt bàn thờ ở vị trí cao nhất & trang nghiêm nhất.

Trong phong thủy, bàn thờ gia đình chớ nên xung với cửa hoặc đường cái bởi nó sẽ tác động nghiêm trọng tới vận thế, sức khỏe của cả gia đình.

Có nên đặt bàn thờ ở tầng 1?

Nhiều người có câu hỏi có nên đặt bàn thờ ở tầng 1? Nên đặt bàn thờ ở tầng mấy? để tránh được những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ, đem lại phúc lộc cho gia đình.

Tùy vào điều kiện (ĐK) từng nhà, nếu nhà chật có thể sắp xếp phòng thờ ở tầng một trong phòng tiếp khách hoặc phòng kế bên để người cao tuổi đơn giản đi lại thắp hương khói, mọi người liên tục ra vào cũng khiến không gian bàn thờ bớt lạnh lẽo hơn.

Gia chủ nên cân nhắc đến vị trí phòng thờ ngay khi hợp tác vào thiết kế nhà. Nếu có không gian thì tốt nhất vẫn nên làm phòng thờ riêng. Đối với chung cư, bàn thờ ở phòng tiếp khách vẫn cần thông thoáng tuy nhiên kín đáo, tương ứng với không gian chung cư.

Với nhà nhiều tầng, tốt nhất nên đặt bàn thờ ở tầng cao nhất, khỏi bị tầng khác đè lên, ở phía trên là nóc nhà. Vị trí cao nhất thể hiện sự ngưỡng vọng thành kính với tổ tiên ông bà.

Nếu đặt tầng 1 thì vị trí lý tưởng để đặt bàn thờ là sát giếng trời, ở tầm thông tầng, hoặc phía sau nhà, kín đáo với người ngoài & thân thiện với member trong nhà.

Riêng bàn thờ thần tài, ông địa, chủ nhà hãy đặt ngay lối cửa chính & dưới đất. Hương nhang có thể xua đuổi khí ẩm, côn trùng buổi sáng & tối, cùng lúc chào đón thần tài trực tiếp.

Phong thủy bàn thờ ngày Tết

Cách đặt & kê bàn thờ theo phong thủy được đa số chúng ta quan tâm ngày nay, cách sắp xếp phòng thờ trong nhà cho ngày tết cần phải có đủ mâm ngũ quả bởi đấy là 1 vật phải có cho từng dịp tết đến xuân về bởi mâm ngũ quả thông qua Color & số lượng thể hiện mong muốn đời sống đầy đủ sung túc.

Tại vùng miền Bắc mâm ngũ quả gồm có chuối xanh, hồng hoặc quýt đỏ, lê trắng, bưởi vàng, hồng xiêm & có thể cắm thêm cành đào, mai.

Tại vùng miền Nam mâm ngũ quả gồm có mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài & có thể điểm thêm dứa.

Nơi thờ cúng cần được lau chùi sạch sẽ bằng khăn sạch, chổi sạch, nước sạch & liên tục thắp nhang để thể hiện lòng hiếu kính.

Theo giới phân tích phong thủy vào ngày cuối cùng của năm 30 tết việc bày vẽ bàn thờ tốt nên được chú trọng & hoàn tất.

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Bài trí ban thờ gia tiên chuẩn phong thủy

> Bàn thờ ông địa thần tài nên đặt ở đâu? Cách bài trí theo phong thủy tốt nhất

> Thay bàn thờ gia tiên, thần tài mới: Thủ tục sắm lễ kèm văn khấn

> Cách đặt vị trí Tỳ Hưu trên bàn thờ thần tài giúp ăn nên làm ra

> Cách bố trí phong thủy nhà bếp, hướng xây, đặt bếp theo tuổi, mệnh

> Cách cắm hoa cúng bàn thờ tổ tiên, loại hoa tối kỵ không nên chưng

> Xem phong thủy phòng học, cách bố trí bàn học giúp trẻ em học tốt

Những sai lầm khi chọn hướng căn hộ chung cư | Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà
#Chi tiết

xem video

Nhà thờ đẹp bên sông Gianh tỉnh Quảng Bình
#Chi tiết

xem video

Phong thủy toàn cảnh nhà chung cư tài lộc như nước (phần 1) | Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà
#Chi tiết

xem video

Nhận bàn giao căn hộ tại DIC GATEWAY ( Phong Cách Việt NTN )
#Chi tiết

xem video

Nhận bàn giao căn hộ tại DIC GATEWAY ( Phong Cách Việt NTN )
#Chi tiết

xem video

CĂN HỘ AN GIA RIVERSIDE QUẬN 7 - THIẾT KẾ PHONG CÁCH SINGAPORE ĐẲNG CẤP
#Chi tiết

xem video

[CĂN HỘ AN GIA RIVERSIDE] PHONG CÁCH SINGAPORE HIỆN ĐẠI, XỨNG TẦM VỊ THẾ | REVER
#Chi tiết

xem video

Khu Đô Thị Vạn Phúc Khu NHÀ GIÀU TRIỆU ĐÔ Quận Thủ Đức Sài Gòn (Gần Cầu Bình Triệu - Nhà Thờ Fatima)
#Chi tiết

xem video

Những lưu ý phong thủy khi ở nhà chung cư
#Chi tiết

xem video

The Aston Nha Trang - Phong thủy cho nhà chung cư
#Chi tiết

xem video

[CĂN HỘ AN GIA RIVERSIDE LIỀN KỀ PHÚ MỸ HƯNG] THIẾT KẾ PHONG CÁCH SINGAPORE ĐẲNG CẤP | PROPZY
#Chi tiết

xem video

Mega Village | Tư vấn phong thủy đối với nhà liên kế vườn
#Chi tiết

xem video

The Metropole Thu Thiem : Thực tế vị trí dự án , lợi nhuận gia tăng không thể bàn cãi
#Chi tiết

xem video

Bố Thí Đúng Cách Hưởng Phước Báu Cả Đời (Nên Nghe) - Đạo Phật Vn
#Chi tiết

xem video

Chung Cư BRG Legend Bố Trí Từng Căn Hộ Như Thế Nào ?
#Chi tiết

xem video

Phân tích định hướng phát triển Vịnh Vân Phong | Thanh Vân BĐS
#Chi tiết

xem video

Dự án Bcons Suối Tiên: Căn hộ đã bàn giao, giá từ 1,1 tỷ đồng cho gia đình trẻ | Đánh giá dự án #15
#Chi tiết

xem video

BÀN GIAO CHUNG CƯ SAO CHO ĐÚNG - 6 ĐIỀU CƠ BẢN - Video hướng dẫn nhận bàn giao căn hộ
#Chi tiết

xem video

vị trí dự án Hà Tiên venice villa 0907203077
#Chi tiết

xem video

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes - Phong cách hiện đại
#Chi tiết

xem video

Trung Đức Tower: Tinh túy thành Vinh - Phong cách chuẩn Sing
#Chi tiết

xem video

Review căn hộ Masteri An Phú 90m2 phong cách hiện đại
#Chi tiết

xem video

Thiết kế nội thất căn hộ Vinhomes - Phong cách hiện đại
#Chi tiết

xem video

Thiết kế căn hộ chung cư 55m2 phong cách hiện đại
#Chi tiết

xem video