Quy định chế độ nhà công vụ từng loại và thủ tục xin thuê

Nội dung bài viết

 1. Nhà công vụ là gì?
 2. Đối tượng nào được ở nhà công vụ?
 3. Quy định chính sách nhà công vụ
 4. Quy định thiết kế nhà ở công vụ
 5. Trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ
  1. Hồ sơ thuê nhà ở công vụ
  2. Thủ tục thuê nhà ở công vụ
  3. Thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ
 6. Trình tự, thủ tục thu hồi & cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ
  1. Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ
  2. Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

Nhà công vụ là gì?

Nhà công vụ là nhà gì? Nhà ở công vụ là nhà dành cho các đối tượng nằm trong diện được phép thuê ở nhà công vụ trong quá trình nhận chức danh hay công tác.

Có mấy kiểu nhà ở công vụ? Nhà công vụ gồm các loại: Biệt thự, căn hộ chung cư ở vùng thành phố & căn nhà ở vùng vùng quê.

Đối tượng nào được ở nhà công vụ?

Theo điều khoản tại khoản 5 điều 2 Luật Nhà ở 2014, đối tượng nào được ở nhà công vụ gồm:

a) Cán bộ chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nằm trong diện ở nhà công vụ trong quá trình đảm nhiệm chức vụ;

b) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không nằm trong diện điều khoản tại điểm a khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại cơ quan trung ương giữ chức danh từ cấp Thứ trưởng & xấp xỉ trở lên; được điều động, luân chuyển đến công tác tại địa phương giữ chức danh từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, GĐ Sở & xấp xỉ trở lên;

c) Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội không nằm trong diện điều khoản tại điểm b khoản này được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã khu vực sâu, khu vực xa, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, vùng biên giới, hải đảo;

d) Sĩ quan, bộ đội chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân được điều động, luân chuyển theo đòi hỏi quốc phòng, an ninh, trừ đối tượng mà pháp luật điều khoản phải ở trong doanh trại của lực lượng vũ trang;

đ) Giáo viên đến công tác tại vùng vùng quê, xã khu vực sâu, khu vực xa, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, vùng biên giới, hải đảo;

e) Bác sĩ, nhân viên y tế đến công tác tại vùng vùng quê, xã khu vực sâu, khu vực xa, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, vùng biên giới, hải đảo;

g) Nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học & technology cấp đất nước đặc biệt quan trọng theo điều khoản của Luật khoa học & technology.

Điều kiện thuê nhà công vụ

Với cán bộ chỉ đạo của Đảng, Nhà nước nằm trong diện ở nhà công vụ trong quá trình đảm nhiệm chức danh (thuộc điểm a Khoản một Điều 32 Luật Nhà ở năm 2014) được sắp đặt nhà ở công vụ theo đòi hỏi an ninh:

- Với những đối tượng còn lại (thuộc điểm b, c, đ, e, g Khoản một Điều 32 Luật Nhà ở năm 2014) cần phải chưa có nhà ở thuộc có trong tay của mình & chưa mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội tại địa phương nơi đến công tác.

Nếu đã có nhà ở thuộc có trong tay của mình tại nơi đến công tác thì diện tích nhà ở trung bình đầu người trong hộ gia đình cần thấp hơn mức diện tích nhà ở ít nhất do Chính phủ điều khoản theo mỗi thời kỳ & mỗi vùng không giống nhau.

Nhà công vụ là gì? Đối tượng, thủ tục, đơn xin thuê nhà ở công vụ

Quy định chính sách nhà công vụ

Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 quyết định điều khoản tiêu chí nhà ở công vụ như sau:
 
1. Biệt thự kiểu A

Được sắp xếp cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

2. Biệt thự kiểu B

Cho thuê nhà công vụ cho các chức vụ có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên, trừ các chức vụ điều khoản tại Khoản một Điều này.

3 .Căn hộ chung cư kiểu 1

Quy chế nhà ở công vụ được sắp đặt cho cho các chức vụ có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên tới dưới 10,4.

4. Căn hộ chung cư kiểu 2

Được sắp xếp cho các chức vụ có hệ số phụ cấp chức danh từ một,3 trở lên; Trung tướng, Thiếu tướng trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học & technology cấp đất nước đặc biệt quan trọng theo điều khoản của Luật Khoa học & Công nghệ & các chức vụ xấp xỉ.

5. Căn hộ chung cư kiểu 3 tại vùng thành phố hoặc căn nhà kiểu một tại vùng nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ có hệ số phụ cấp chức danh từ 0,7 đến dưới một,3; chuyên viên đẳng cấp (A3); cô giáo, Bác Sỹ & nhân viên y tế có chức vụ xấp xỉ đến công tác tại vùng vùng quê xã khu vực sâu, khu vực xa, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, vùng biên giới, hải đảo; Đại tá, Thượng tá, Trung tá trong các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học & technology cấp đất nước đặc biệt quan trọng theo điều khoản của Luật Khoa học & Công nghệ & các chức vụ xấp xỉ.

6. Căn hộ chung cư kiểu 4 tại vùng thành phố hoặc căn nhà kiểu 2 tại vùng nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ có hệ số phụ cấp chức danh từ 0,2 đến dưới 7; chuyên viên chính (A2); cô giáo, Bác Sỹ & nhân viên y tế có chức vụ xấp xỉ đến công tác tại vùng vùng quê xã khu vực sâu, khu vực xa, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, vùng biên giới, hải đảo; Thiếu tá, Đại uý trong các lực lượng vũ trang.

7. Căn hộ chung cư kiểu 5 tại vùng thành phố hoặc căn nhà kiểu 3 tại vùng nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ chuyên viên (A0, A1) hoặc chức vụ tương đương; Chủ tịch HĐND cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; cô giáo, Bác Sỹ & nhân viên y tế có chức vụ xấp xỉ đến công tác tại vùng vùng quê xã khu vực sâu, khu vực xa, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, vùng biên giới, hải đảo; sĩ quan từ Thiếu úy đến Thượng úy trong các lực lượng vũ trang, bộ đội chuyên nghiệp.

8. Căn nhà kiểu 4 tại vùng nông thôn

Được sắp xếp cho các chức vụ công chức kiểu B, C, bộ đội chuyên nghiệp; cô giáo, Bác Sỹ & nhân viên y tế có chức vụ xấp xỉ đến công tác tại vùng vùng quê xã khu vực sâu, khu vực xa, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, vùng biên giới, hải đảo.

Quy định thiết kế nhà ở công vụ

Tiêu chuẩn diện tích điều khoản nhà ở công vụ được xây dừng theo mỗi group chức vụ như sau:

TT

Loại nhà

Diện tích đất (m2)

Tổng diện tích sử dụng (m2)

I

BIỆT THỰ

 

 

1

Loại A

450 - 500

300 - 350

2

Loại B

350 -400

250 - 300

II

CĂN HỘ CHUNG CƯ KHU VỰC ĐÔ THỊ

 

 

1

Căn hộ kiểu 1

-

140 - 160

2

Căn hộ kiểu 2

-

100 - 115

3

Căn hộ kiểu 3

-

80 - 90

4

Căn hộ kiểu 4

-

60 - 70

5

Căn hộ kiểu 5

-

25 - 45

III

CĂN NHÀ KHU VỰC NÔNG THÔN

 

 

1

Căn nhà kiểu 1

-

80 - 90

2

Căn nhà kiểu 2

-

55 - 65

3

Căn nhà kiểu 3

-

40 - 45

4

Căn nhà kiểu 4

-

25 - 35

Trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ

Hồ sơ thuê nhà ở công vụ

a) Với cán bộ thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ điều khoản tại Điểm b, c, đ, e, g Khoản một Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 thì đề xuất cơ quan, tổ chức đang trực tiếp làm chủ gửi một bộ giấy tờ đến cơ quan thay mặt chủ có trong tay nhà ở công vụ (có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện).

Hồ sơ gồm:

- Đơn đề xuất thuê nhà ở công vụ (mẫu Phụ lục số 01) có công nhận của cơ quan đang trực tiếp làm chủ cán bộ, công chức về tình trạng nhà ở điều khoản tại Khoản 2 Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014.

Để biết cách viết đơn xin ở nhà công vụ, tìm hiểu thêm tải về tải kiểu đơn xin thuê nhà công vụ tại đây.

- 01 bản sao quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác có công nhận của cơ quan ra quyết định hoặc cơ quan đang trực tiếp làm chủ cán bộ, công chức.

b) Đối với người thuê nhà ở công vụ điều khoản tại Điểm d Khoản một Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 thì Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều khoản chi tiết cơ quan có thẩm quyền quyết định đối tượng thuê nhà ở công vụ & trình tự, thủ tục cho thuê nhà ở công vụ cho phù phù hợp với điều kiện (ĐK) thực chất & điều khoản của Thông tư này.

Thủ tục thuê nhà ở công vụ

Thủ tục thuê nhà ở công vụ với người thuê điều khoản tại Điểm b, c, đ, e, g Khoản một Điều 32 của Luật Nhà ở năm 2014 được tiến hành như sau:

- Trong 10 ngày từ khi nhận đơn đề xuất thuê nhà ở công vụ, cơ quan, tổ chức đang trực tiếp làm chủ người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ check & có văn bản gửi cơ quan có thẩm quyền cân nhắc, quyết định cho thuê nhà ở công vụ theo điều khoản gồm:

+ Với nhà ở công vụ của Chính phủ thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp làm chủ người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê nhà ở công vụ với Bộ Xây dựng.

+ Với nhà ở công vụ của các Bộ, ngành được giao làm chủ thì cơ quan, tổ chức thuộc Bộ, ngành đó đang làm chủ người đề xuất thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê nhà ở công vụ với cơ quan làm chủ nhà ở công vụ trực thuộc Bộ, ngành nêu trên.

+ Với nhà ở công vụ của địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm chủ thì cơ quan, tổ chức đang làm chủ người đề xuất thuê nhà ở công vụ đăng ký thuê nhà ở công vụ với Sở Xây dựng; so với quỹ nhà ở công vụ của địa phương mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) làm chủ thì đăng ký thuê nhà ở công vụ với Phòng có tính năng làm chủ nhà của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quy trình, thủ tục thuê nhà ở công vụ

- Căn cứ quỹ nhà ở công vụ hiện có & tiêu chí nhà ở công vụ, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày có được văn bản đề xuất của cơ quan, tổ chức đang trực tiếp làm chủ người có nhu cầu thuê nhà ở công vụ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ có bổn phận check, nếu đủ điều kiện (ĐK) cho thuê nhà ở công vụ thì phát hành quyết định cho thuê nhà ở công vụ; tình huống không đủ điều kiện (ĐK) thì không thể thiếu văn bản replay nêu rõ lý do.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định cho thuê nhà ở công vụ gửi Quyết định sắp xếp cho thuê đến đơn vị làm chủ vận hành nhà ở công vụ, cơ quan đang trực tiếp làm chủ người thuê & người được thuê nhà ở công vụ (mỗi nơi một bản) để kết hợp trong những công việc làm chủ, sắp xếp cho thuê nhà ở công vụ.

- Căn cứ quyết định sắp xếp cho thuê nhà ở công vụ của cơ quan thay mặt chủ có trong tay, cơ quan làm chủ nhà ở công vụ có văn bản (kèm theo list người được sắp đặt thuê nhà ở) đề xuất đơn vị làm chủ vận hành ký phối hợp đồng thuê nhà ở công vụ trực tiếp với người thuê theo điều khoản sau:

Hai Bên trực tiếp bàn luận & ký phối hợp đồng thuê nhà ở công vụ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành. 

Tải kiểu hợp đồng thuê nhà ở công vụ tại đây.

Giá cho thuê nhà công vụ theo điều khoản tại Điều 11 của Thông tư này. Khung giá cho thuê nhà ở công vụ ở Hồ Chí Minh 2018 tham khảo:

Loại nhà ở

Nhà ở kiểu chung cư cao tầng (nhà ở công vụ Chung cư số 255 đường Trần Hưng Đạo, quận 1)

Nhà ở kiểu liên kế một tầng (nhà ở công vụ xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ)

Nhà ở kiểu chung cư thấp tầng (nhà ở công vụ thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ)

Đơn giá cho thuê một m2 sử dụng (đồng/m2/tháng)

28.164

6.062

4.254

Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ theo thời hạn mà người thuê nhà được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công tác tuy nhiên nhiều nhất không quá 5 năm. Khi hết hạn hợp đồng mà người thuê vẫn nằm trong diện được tiếp đó thuê nhà ở công vụ thì Bên cho thuê & Bên thuê nhà ở công vụ thực hiện ký phối hợp đồng mới theo điều khoản tại Điều này.

Đơn vị làm chủ vận hành nhà ở công vụ có bổn phận gửi Hợp đồng đã được hai phía ký kết cho cơ quan làm chủ nhà ở công vụ & cơ quan làm chủ người thuê, từng đơn vị 01 bản chính.

Thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ

Người thuê nhà ở công vụ ký phối hợp đồng thuê nhà với đơn vị làm chủ vận hành & trực tiếp thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ theo đúng số tiền & thời hạn đã ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở công vụ.

Trường hợp người thuê nhà ở công vụ không trả tiền thuê trong 03 tháng liên tiếp thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp làm chủ người thuê nhà ở công vụ khấu trừ tiền lương của người thuê nhà ở công vụ để thanh toán tiền thuê nhà cho đơn vị làm chủ vận hành nhà ở công vụ.

Trình tự, thủ tục thu hồi & cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ

a) Khi phải thu hồi nhà ở công vụ theo Điều 14 của Thông tư này, cơ quan làm chủ nhà ở công vụ bản tin cho người thuê nhà & lãnh đạo đơn vị làm chủ vận hành nhà ở công vụ rà soát lại thực trạng nhà ở công vụ đã được sắp đặt cho thuê để thực hiện ký biên bản bàn giao nhà ở công vụ gồm 03 bên: Bên thuê nhà ở công vụ, đơn vị làm chủ vận hành nhà ở công vụ, cơ quan làm chủ nhà ở công vụ. Biên bản trả lại nhà ở công vụ không thể thiếu content như sau:

- Căn cứ pháp lý;

- Địa chỉ nhà ở công vụ & tên người đang thuê nhà ở công vụ;

- Các bên tham dự bàn giao & content bàn giao, đón nhận nhà ở công vụ;

- Phụ lục về thực trạng nhà ở công vụ & các trang trang bị kèm theo tại giai đoạn lập Biên bản trả lại nhà;

- Ký công nhận về việc bàn giao, đón nhận nhà ở công vụ.

b) Sau khi có được Biên bản về việc trả lại nhà ở công vụ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản, đơn vị làm chủ vận hành & người thuê nhà thực hiện việc quyết toán, thanh lý hợp đồng (thanh toán tiền thuê nhà & các dịch vụ mà người thuê nhà sử dụng & các content liên quan) & người thuê bàn giao lại nhà ở công vụ cho đơn vị làm chủ vận hành.

c) Thời hạn để các bên thực hiện ký Biên bản bàn giao & thu hồi nhà ở công vụ nhiều nhất không quá 60 ngày. Trường hợp Bên thuê nhà ở công vụ không bàn giao nhà ở công vụ, đơn vị làm chủ vận hành report cơ quan làm chủ nhà ở công vụ đề xuất thu hồi nhà ở công vụ, cơ quan làm chủ nhà ở công vụ có bổn phận check, nếu nằm trong diện phải thu hồi thì có tờ trình cơ quan thay mặt chủ có trong tay nhà ở công vụ đó cân nhắc, phát hành quyết định thu hồi nhà ở công vụ, thời hạn thu hồi nhà ở công vụ nhiều nhất không quá 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực thi hành.

Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ

a) Trường hợp Bên thuê nhà ở công vụ nằm trong diện thu hồi không bàn giao lại nhà ở theo thời hạn điều khoản tại Điểm c Khoản một Điều này thì Bên cho thuê nhà có văn bản report cơ quan làm chủ nhà ở công vụ đề xuất cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

b) Trên cơ sở đề xuất của đơn vị làm chủ vận hành, cơ quan làm chủ nhà ở công vụ check & report cơ quan thay mặt chủ có trong tay nhà ở công vụ cân nhắc, phát hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ theo điều khoản tại Phụ lục 04 kèm theo Thông tư này.

c) Sau khi có được report của cơ quan làm chủ nhà ở công vụ, cơ quan thay mặt chủ có trong tay nhà ở công vụ có bổn phận check, so sánh với các nguyên tắc của pháp luật về nhà ở công vụ hiện hành để phát hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ & gửi Quyết định này cho cơ quan làm chủ nhà ở công vụ, đơn vị làm chủ vận hành, người thuê nhà; tình huống các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương ra Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thì cơ quan này không thể thiếu văn bản kèm theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở công vụ đó tổ chức cưỡng chế thu hồi; chi phí tổ chức thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ do Bên thuê nhà ở nhận trách nhiệm chi trả. Trường hợp Bên thuê không chi trả thì cơ quan làm chủ cán bộ đó có bổn phận khấu trừ lương để chi trả.

Đối với nhà ở công vụ đang do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an làm chủ thì cơ quan làm chủ nhà ở công vụ được quyền phát hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ nếu được giao tiến hành.

d) Trên cơ sở Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi có nhà ở công vụ đó có thể trực tiếp hoặc giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà ở công vụ tổ chức cưỡng chế thu hồi & bàn giao lại nhà ở cho Bên cho thuê nhà theo điều khoản. Việc bàn giao nhà ở công vụ phải lập biên bản có công nhận của các cơ quan tham dự cưỡng chế thu hồi.

đ) Thời hạn tiến hành cưỡng chế thu hồi là không quá 30 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền phát hành Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

e) Sau khi bàn giao, đón nhận nhà ở công vụ thu hồi, Bên cho thuê nhà có bổn phận làm chủ sử dụng nhà ở công vụ theo Quyết định cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ.

Trên đấy là kiến thức nhà ở công vụ gồm có mấy kiểu, ai được ở nhà công vụ, các nguyên tắc, chính sách nhà ở công vụ để các bạn tìm hiểu thêm. Tham khảo thêm nhiều kiến thức luật địa ốc khác trên muanhadep.vn.

Thảo Trần

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Đầu năm kê lại tủ lạnh nhớ lưu ý những điều này để mọi việc hanh thông như ý

Tủ lạnh là vật dụng quan trọng trong gia đình, khi đặt tủ lạnh các bạn nhớ chú ý phong thủy kẻo tán lộc.5 tối kỵ khi sắp xếp phong thủy phòng

Dồn tiền tỷ mua chung nhà đất coi chừng méo mặt ôm hận ‘lật kèo’

Mua nhà chung, nghĩa là chỉ việc góp khoản tiền nhỏ là đã có nhà rộng, đẹp, vị trí trung tâm đặt tại. Mặc dù, những rắc rối về pháp lý & hòa hợp

Phong thủy căn hộ chung cư, chọn hướng nhà chung cư theo tuổi

Phong chung thủy cư là 1 trong những vấn đề được không ít người quan tâm khi chọn nhà chung cư đặt tại. Một ngôi nhà hợp tuổi sẽ giúp chủ nhà phát tài

Quy định về tranh chấp lối đi chung: Thủ tục, mẫu đơn giải quyết

Nội dung bài viếtQuy định về lối đi chung Tranh chấp lối đi chung là gì? Quy định về lối đi qua, lối đi chung Thẩm quyền, trình tự thủ tục tra

Quy định về điều kiện, thủ tục thuê, mua bán dự án nhà ở xã hội

Nội dung bài viết1. Nhà ở xã hội là gì?2. Quy định điều kiện (ĐK), thủ tục mua bán, thuê nhà ở xã hội2.1. Quy định điều kiện (ĐK), thủ tục thuê

Mẫu hợp đồng thuê, mượn đất nông nghiệp, làm nhà xưởng mới nhất

Nội dung bài viếtMẫu hợp đồng cho thuê đất nông nghiệp, trồng cây Một số chú ý trong kiểu hợp đồng thuê lại đất nông nghiệp Thủ tục làm hợp đồng

5 khác biệt giữa đất nền dự án và đất thổ cư

Có khá nhiều thuật ngữ liên quan tới đất khiến đa số chúng ta vẫn chưa cụ thể về định nghĩa, thậm chí nhầm lẫn giữa đất thổ cư với đất nền dự án

Giải pháp phong thủy cho phòng không có cửa sổ

Nhà không hề có cửa sổ, phòng không hề có cửa sổ phạm vào kiêng kỵ phong thủy.Trồng cây ở ban công đúng phong thủy, gia đình luôn hòa thuậnMua

Các quy định chia nhà đất sau khi ly hôn hiện nay

Nội dung bài viếtI. Quy định chung về chia tài sản khi ly dị Nguyên tắc tôn trọng tự phân bổ tài sản Nguyên tắc tài sản chung của bà xã ông xã c

Chọn xem ngày giờ tốt khai trương theo tuổi tháng 1/2021 chi tiết

Chọn ngày khai trương mở shop kinh doanh hay ngày mở hàng thường được những người bán buôn, kinh doanh xem trọng với quan điểm đầu xuôi đuôi lọt, mong

Xây nhà trên đất mẹ chồng cho, nàng dâu ngậm ngùi ra đi tay trắng

- Dốc hết tiền nong xây nhà, sắm sửa thiết kế bên trong cho căn nhà tuy nhiên khi ly dị tôi phải rời khỏi tay trắng.Bỗng chốc trắng tay, nàng

1 năm 3 lần chuyển trọ, sẵn tay 800 triệu liều vay mua nhà đất tiền tỷ

Mua nhà xây sẵn dọn vào ở ngay hay mua đất rồi tự xây nhà là bài toán "an cư lạc nghiệp" đầy nan giải cho những cặp bà xã ông xã "sinh ra từ làn

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]