Quy định, mẫu giấy phép sửa chữa nhà chung cư và đơn giá sửa chữa

Sửa chữa chung cư ngày nay là thị hiếu của quá nhiều chủ có trong tay căn hộ bởi kiểu hình căn hộ, nhà chung cư khác với nhà, hay vi la gắn liền với đất do được thi công, thiết kế riêng. Căn hộ chung cư được xây dừng theo thị hiếu chung của group đối tượng quý khách nên khi mua sẽ cần sửa chữa nhà chung cư hợp phong thủy hay cải tạo căn hộ nhỏ tiện lợi bảo đảm hợp nhu cầu sử dụng. Hoặc trong thời gian sử dụng có hư hỏng cần cải thiện cải tạo sửa chữa chung cư cũ.

Do vậy, dù cho là nhà chung cư cũ hay mới bàn giao thì đều tồn tại nhu cầu sửa chữa căn hộ, cải tạo đẹp, tiện lợi & đáp ứng thị hiếu của gia chủ. Mặc dù, việc sửa chữa nhà chung cư chưa hẳn thích là làm mà sẽ phải tuân theo các về sửa chữa căn hộ mà pháp luật đề ra. Hãy cùng tìm hiểu thêm những điều khoản về sửa chữa nhà chung cư & kinh nghiệm cải tạo căn hộ chung cư, nhà tập thể kết quả, để dành & đúng pháp luật dưới đây:

Pháp luật sửa chữa căn hộ chung cư

Quy định quyền sửa chữa nhà chung cư

Nhà tập thể, chung cư về mặt có trong tay sẽ có phần chung & phần riêng chính vì vậy việc cải tạo & sửa chữa sẽ cần tuân theo các nguyên tắc của pháp luật sau đây.

Quy định tại khoản một Điều 107 Luật Nhà ở 2014 thì việc bảo trì nhà chung cư sẽ gồm phần có trong tay chung & riêng. Trong đó bảo trì phần có trong tay riêng trong tòa nhà chung cư sẽ thuộc về bổn phận của chủ có trong tay nhà. Đồng thời, tại điểm e một Điều 10 Luật Nhà ở 2014 cũng khẳng định chủ có trong tay nhà có quyền bảo trì, cải tạo, phá dỡ, triển khai lại nhà ở theo điều khoản của Luật Nhà ở & pháp luật về triển khai. Vì thế có thể khẳng định quyền sửa chữa nhà chung cư  phần có trong tay riêng thuộc về chủ có trong tay gồm có việc ngăn thêm phòng, lắp thêm cửa...

Trong đó: hoạt động bảo trì nhà chung cư theo điều khoản tại khoản một Điều 11 Quy chế làm chủ, sử dụng nhà chung cư phát hành theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD gồm có các hành vi sau:

 • Hoạt động sửa chữa nhỏ
 • Hoạt động sửa chữa định kỳ
 • Hoạt động sửa chữa lớn phần triển khai nhà chung cư

Giới hạn, điều kiện (ĐK) sửa chữa chung cư

- Về hạn chế sửa chữa nhà chung cư:

Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014 điều khoản về các hành vi bị cấm trong những số ấy có hành vi:

 • Chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật
 • Lấn chiếm không gian & các phần thuộc có trong tay chung hoặc của các chủ có trong tay khác dưới mọi hình thức
 • Tự ý đổi thay cấu tạo chịu lực hoặc đổi thay thiết kế phần có trong tay riêng trong nhà chung cư.

Luật Xây dựng 2014 điều khoản cho phép chủ có trong tay sửa chữa cải tạo nhà chung cư chưa hẳn xin phép & ngoài các tình huống sau đây sẽ phải xin giấy phép triển khai, cải tạo nhà ở. Các tình huống miễn xin giấy phép triển khai, sửa chữa cải tạo nhà ở bao gồm:

 • Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt trang bị bên trong công trình không làm đổi thay cấu tạo chịu lực, không làm đổi thay công suất sử dụng, không làm tác động tới môi trường, an toàn công trình;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo làm đổi thay kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong thành phố có đòi hỏi về làm chủ kiến trúc.

Như vậy, ngoài các tình huống miễn xin giấy phép triển khai, sửa chữa cải tạo chung cư thì những tình huống khác sẽ phải làm thủ tục này, được kiểm duyệt mới được xây dựng sửa chữa cải tạo.

Đồng thời, Quy định về sửa chữa căn hộ chung cư tại: Bản nội quy làm chủ, sử dụng nhà chung cư theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD thì hạn chế quyền sửa chữa, cải tạo nhà chung cư là: Căn hộ hoặc phần diện tích khác thuộc có trong tay riêng hư hỏng thì chủ có trong tay hoặc người tiêu dùng được quyền: Sửa chữa, thay thế, lắp đặt thêm trang bị nhưng vẫn không được làm tác động tới các chủ có trong tay khác, không làm đổi thay, biến dạng hoặc làm hư hỏng cấu tạo của nhà chung cư.

- Điều kiện sửa căn hộ chung cư:

Vấn đề sửa chữa căn hộ chung cư cũ, cải tạo căn hộ đẹp theo thị hiếu của chủ có trong tay sẽ phải tuân theo các nguyên tắc pháp luật & cả điều khoản tại: Bản nội quy làm chủ, sử dụng nhà chung cư do CĐT nếu chưa tổ chức Hội nghị nhà chung cư hoặc Hội nghị nhà chung cư (Ban làm chủ nhà chung cư) phát hành. Cho nên nếu sửa chữa, cải tạo thiết kế bên trong chung cư, cải tạo căn hộ 2 phòng thành 3 phòng ngủ… thì chủ có trong tay phải tuân theo các nguyên tắc về bản tin, xin phép (nếu bản nội quy nhà chung cư có điều khoản phải xin phép) với CĐT hoặc BQT nhà chung cư & chủ có trong tay liền kề.

Vì vậy, để có thể sửa chữa nhà chung cư cũ, cải tạo phòng căn hộ chung cư sẽ cần phải làm thủ tục:

- Xin giấy phép xây dựng: sửa chữa cải tạo chung cư (nếu không thuộc tình huống miễn xin phép)

- Thông báo sửa chữa căn hộ chung cư đến chủ đầu (nếu chưa tổ chức hội nghị) tư hoặc Hội nghị nhà chung cư

- Xin giấy phép sửa chữa chung cư của CĐT hoặc Hội nghị nhà chung cư (nếu nội quy chung cư điều khoản phải xin phép).

Thủ tục xin sửa chữa nhà chung cư

Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà chung cư tại cơ quan nhà nước

- Chuẩn bị giấy tờ xin cấp phép sửa chữa căn hộ chung cư: Hồ sơ gồm:

 • Đơn xin phép cải tạo, sửa chữa nhà hiện có ( Đơn đề xuất cấp giấy phép triển khai phát hành kèm theo Phụ lục 01 Thông tư 15/2016/TT-BXD)
 • Bản cam đoan tập kết thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng;
 • Bản sao giấy má về quyền sử dụng đất, có trong tay nhà & tài sản gắn liền với đấy.
 • Hình ảnh sửa chữa căn hộ: Ảnh chụp mặt đứng thực trạng hạng mục công trình sửa chữa & công trình lân cận trước lúc thi công sửa chữa kích thước (10 x 15 cm).
 • 04 bộ bản thiết kế sửa chữa nhà chung cư

- Nơi nộp hồ sơ: Nộp & hoàn chỉnh giấy tờ tại: Phòng làm chủ thành phố TP, Phòng kinh tế & Hạ tầng các huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện… theo điều khoản thẩm quyền giải quyết, cấp phép của mỗi địa phương.

- Thời gian giải quyết giấy tờ  xin giấy phép sửa chữa chung cư là phép được xem là 15 ngày (tính từ ngày có được giấy tờ hợp lệ theo quy định).

- Lệ phí cấp giấy phép triển khai là 50.000 đồng.

Thủ tục xin phép sửa chữa căn hộ chung cư tới với CĐT, ban quản lý

Nếu nội quy tòa nhà có điều khoản về vấn đề xin phép sửa chữa chung cư của chủ có trong tay thì cần tiến hành trước lúc thi công. Thủ tục xin phép sửa chữa căn hộ chung cư với CĐT, ban làm chủ chung cư (BQLCC) với thủ tục & mẫu đơn xin sửa chữa nhà chung cư như sau:

- Chuẩn bị giấy tờ xin đề xuất sửa chữa cải tạo nhà chung cư. Hồ sơ bao gồm:

 • Hồ sơ thỏa thuận biện pháp cải tạo sửa chữa căn hộ chung cư gửi cho CĐT sẽ bao gồm:
 • Đơn đề xuất được cải tạo & sửa chữa nhà (theo kiểu đơn xin sửa chữa căn hộ chung cư của CĐT - nếu có)
 • Bản thiết kế, chỉnh sửa cụ thể theo thị hiếu của gia chủ & tuân thủ điều khoản về hình thức thể hiện của CĐT.

- Nộp hồ sơ: Chủ đầu tư hoặc BQL chung cư.

Trong tình huống việc sửa chữa, cải tạo nhà chung cư của chủ có trong tay chưa hẳn xin phép CĐT hoặc Hội nghị nhà chung cư thì chỉ làm là văn bản bản tin theo kiểu đơn đề xuất sửa chữa nhà chung cư gửi tới CĐT hoặc Hội nghị nhà chung cư chi tiết là ban làm chủ chung cư (nếu có).

Tuy nhiên, phần lớn các chung cư đều có điều khoản về thủ tục phải xin phép CĐT hoạt BQL chung cư khi sửa chữa, cải tạo để bảo đảm các vấn đề sửa chữa không tác động tới tòa nhà.

Kinh nghiệm sửa chữa cải tạo nhà chung cư nhất định phải biết

Sửa chữa chung cư là vấn đề quan trọng & không những tác động tới không gian sống của gia đình mà nếu không cẩn thận có thể tác động tới không gian chung, không nhận được mục tiêu sửa chữa & thậm chí gây nên những thiệt hại phải bồi thường…

Do vậy, nên tìm hiểu thêm những kinh nghiệm sửa chữa nhà chung cư xương máu sau đây hỗ trợ bạn có thể cải tại, sửa chữa nhà, căn hộ chung cư hợp pháp, để dành chi phí, đẹp, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của các bạn.

Hoàn thiện thủ tục xin phép sửa chữa chung cư trước lúc thi công

Tuân thủ pháp luật sửa chữa căn hộ chung cư sẽ hỗ trợ bạn khỏi bị gián đoạn trong các việc thi công, tránh vi phạm điều khoản về sửa chữa gây thiệt hại về kinh tế. Vì thế, hãy tuân theo các nguyên tắc về xin giấy phép triển khai sửa chữa nhà chung cư so với cơ quan nhà nước & CĐT hay ban làm chủ chung cư.

Đồng thời, nên chú ý khi tiến hành thi công sửa chữa nhà chung cư nên bàn bạc với CĐT về thiết kế cũ của tòa nhà, các đường dây điện, đường nước chạy ngầm trong tường để thuận tiện hơn trong thời gian thi công nhanh chóng, có biện pháp phù hợp nhất & tránh làm tác động chung tới cấu tạo tòa nhà, căn hộ khác, diện tích có trong tay chung.

Nghiên cứu trước lúc sửa chữa chung cư

Trước khi lên biện pháp sửa chữa nhà chung cư cần phải tìm tòi kỹ thực trạng & tìm hiểu thêm các quan điểm của người có kinh nghiệm đây là đơn vị tư vấn thiết kế sửa chữa chuyên nghiệp, những quý khách đã dùng qua dịch vụ của nhà thầu, các chủ có trong tay căn hộ có sắp xếp không gian mới đầu giống nhà các bạn để tìm hiểu thêm biện pháp sửa chữa của họ.

Qua đó có thể mang ra được các biện pháp & chọn lựa được cách sửa chữa cải tại căn hộ đẹp, tối ưu nhất.

Lên plan sửa chữa chung cư

Sửa chữa chung cư có khá nhiều content công việc từ nhỏ tới cải tạo lớn thực trạng công trình. Mặc dù, điểm cần chú ý quan trọng trong các việc cải tạo sửa chữa nhà chung cư đó phà phải tuân theo đúng content giấy phép sửa chữa chung cư đã được cấp, chấp nhận.

Vì vậy, trước lúc xin giấy phép triển khai sửa chữa căn hộ chung cư với cơ quan nhà nước, CĐT các bạn sẽ cần phải lên plan sửa chữa trước tránh việc làm trái giấy phép điều khoản về sửa chữa căn hộ chung cư. Vì thế hãy chọn lựa đơn vị chuyên thiết kế cải tạo căn hộ chung cư để có plan sửa chữa đáp ứng nhu cầu, thể hiện đầy đủ, cụ thể trên bản đồ thiết kế để trình xin cấp phép & tạo hợp đồng

Kế hoạch sửa chữa cần tính toán kỹ & cụ thể các vấn đề sau:

 • Hạng mục cần sửa chữa: các bạn muốn cải tạo căn hộ tập thể 30m2, 40m2, 50m2, 60m2, 70m2,... Hay cải tạo không gian các phòng trong căn hộ như: phòng tiếp khách, bếp, vệ sinh, phòng ngủ, trần nhà, sàn nhà, ban công chung cư, cải tại
 • Dự toán sửa chữa căn hộ chung cư: Cần khẳng định chi phí sửa chữa là bao nhiêu bởi nói quyết định đến thiết kế, chọn lựa thiết kế bên trong, kiểu vật liệu, thời gian thi công, phá dỡ & vận chuyển xem có đủ hay không & tìm ra biện pháp sửa chữa, cải tạo căn hộ đẹp nhất, để dành phù phù hợp với mức đầu tư dự định.

Lựa chọn dịch vụ sửa chữa nhà chung cư chuyên nghiệp

Đơn vị sửa chữa nhà chung cư giá bình dân thôi chưa đủ mà phải bảo đảm chất lượng. Bởi thường lỗi hay gặp đây là thiết kế & sau thời điểm sửa chữa thiết kế bên trong nhà chung cư lại khác nhau hoặc tốn chi phí hơn đối với dự toán. Việc chọn lựa đơn vị thiết kế sửa chữa nhà chung cư chất lượng là cách để các bạn nhận được chi phí giá bình dân, chất lượng cao. Nên thăm dò từ 2 - 3 đơn vị thiết kế để nhận được chọn lựa biện pháp & sửa chữa nhà chung cư giá bình dân nhất, thích hợp đòi hỏi nhất. Đồng thời chọn lựa đơn vị chuyên dịch vụ sửa chữa nhà chung cư có báo giá cụ thể để dự toán chi phí sát nhất.

Đồng thời, chắc chắn rằng là phải bàn bạc với đơn vị thầu thi công các vấn đề cần làm & thỏa thuận chi tiết, cụ thể trong hợp đồng sửa chữa nhà chung cư từ đòi hỏi, đơn giá sửa chữa, thời gian thi công, phạt vi phạm hợp đồng, điều kiện (ĐK) bồi thường thiệt hại do thi công nếu phát sinh… ngày nay, có các bạn có thể tìm sửa chữa căn hộ chung cư ở Hà Thành, TPHCM & địa phương các bạn sinh sống giúp giảm chi phí tuy nhiên sẽ cần chọn đơn vị có chất lượng thì công tốt & chữ tín với quý khách.

Luôn giám sát sửa chữa căn hộ

Việc giám sát & theo dõi quy trình thi công sẽ hỗ trợ bạn bảo đảm tiến hành đúng đòi hỏi hợp đồng sửa chữa. Đồng thời sẽ hỗ trợ bạn cảm thấy những sửa chữa không có lí & có biện pháp điều khiển ngay tức thì để tránh phí phạn hay khó sửa sai.

Lưu ý sửa chữa chung cư đẹp nên biết

Kinh nghiệm sửa chữa căn hộ chung cư ngoài các vấn đề về pháp lý, thăm dò, lập plan, chọn nhà thầu vì việc chọn lựa các biện pháp sửa chữa cải tạo thiết kế bên trong phòng căn hộ chung cư đẹp cũng vô cùng quan trọng. Bạn nên quan tâm đến các vấn đề như:

 • Bố trí không gian tiểu cảnh
 • Lựa chọn màu sơn thích hợp phong thủy, style list & thường nên lựa chọn các màu sáng để giúp không gian chung cư nhỏ cũng trở thành rộng & thoáng hơn.
 • Đầu tư hệ thống rèm cửa cửa để điều khiển ánh sáng & giữa nhiệt độ phòng tốt khi sử dụng điều hòa. Thường chọn lựa các loại rèm có ít hoa & 2 lớp sẽ giúp điều khiển ánh sáng tốt hơn, cải tạo nhà chung cư đẹp & tiện lợi hơn.
 • Đối với việc cải tạo không gian phòng ngủ nên ưu ái sử dụng giấy dán tường đẳng cấp với màu trung tính nó chẳng những bền mà còn hỗ trợ không gian ấm hơn, tạo nổi bật riêng biệt hoặc dễ đổi thay & khỏi bị tác động bởi mùi sơn trong không gian phòng kín.
 • Việc cải tạo các không gian phòng trong nhà chung cư nên quan tâm tới vấn đề diện tích. Đối với các chung cư lớn có thể cải tạo từ 2 phòng ngủ thành 3 phòng ngủ khác biệt có vách ngăn. Nhưng so với cải tạo căn hộ nhỏ đẹp thì nên gộp chung phòng tiếp khách & bếp để tăng diện tích cho cả 2 không gian & sử dụng linh hoạt hơn.
 • Kiến trúc cải tạo căn hộ này thay bằng vách ngăn cứng bằng những món đồ thiết kế bên trong thảm trải hay quầy bar mini để đồ có thể di dời khi cần & giúp cho gian tuy 2 mà 1 đẹp hơn.
 • Nếu sửa chữa trần chung cư nhất là ở vùng dễ bị thấm nước thi nên sử dụng sơn chống thấm hoặc trần thạch cao chống thấm để giúp căn hộ đẹp, bền hơn..

Tham khảo dự toán giá sửa chữa căn hộ chung cư

Đơn giá sửa chữa nhà chung cư là nhân tố giúp tính toán chi phí sửa chữa căn hộ. Mỗi đơn vị cung cấ dịch vụ sửa chữa, cải tạo sẽ có báo giá không giống nhau. Mặc dù đơn giá cải tạo chung cư cũng sẽ phân theo các hạng mục cơ bản sau:

 • Hạng mục phá dỡ & điều khiển tường xây theo thiết kế
 • Hạng mục trát hoàn thiện: gồm (nhân công & vật tư)
 • Hạng mục hệ thống điện (nhân công & vật tư)
 • Hạng mục ốp lát vệ sinh, lắp đặt trang bị vệ sinh
 • Hạng mục sơn bả nội thất
 • Hạng mục trần, cửa, thi công sàn,
 • Hạng mục lắp đặt đồ đạc nội thất: căn bếp, bếp, hút mùi, chậu rửa, lò nướng, bàn ghế phòng tiếp khách, phòng bếp, phòng ngủ.
 • Chi phí phát sinh: vận chuyển, đổ chất thải.

Mỗi công trình sẽ cần sửa chữa không giống nhau do đó bình thường khi xem đòi hỏi plan thiết kế sửa chữa & phụ thuộc vào báo giá để tính được chi phí dự toán công trình cụ thể .

Tags : sửa giày chung cư nguyễn thiện thuật | xem phong thủy sửa nhà Tags : xem phong thủy sửa nhà | phong thủy xem ngày sửa nhà Tags : phong thủy xem ngày sửa nhà | mẫu nhà 2 tầng đơn giản và đẹp
Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Chiêu tiết kiệm cả đống tiền tránh những sai lầm ‘đốt túi’ khi sửa chữa nhà

> Quy định xây dựng chung cư cao tầng và tiêu chuẩn thiết kế hiện nay

> Quy định thời hạn, quy chế, cách sử dụng chung cư hiện nay

> Quy định thủ tục và mẫu đơn khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất

> Xây nhà không phép: Quy định xử lý, mức phạt và cách hợp thức hóa

> Mua chung cư sau 50 năm thì sao? Nắm rõ các quy định hiện hành

> Chiêu bán chung cư giá tốt, chốt nhanh

Cháy Nhà Ở Chung Cư Tại Thành Phố Quy Nhơn Bình Định
#Chi tiết

xem video

Xem nhà mẫu chung cư cao cấp An Phú Thịnh Garden Tower Quy Nhơn
#Chi tiết

xem video

Xem nhà mẫu chung cư cao cấp An Phú Thịnh Garden Tower Quy Nhơn
#Chi tiết

xem video

Nhà Phố Và Chung Cư Ngang Giá Nên Mua Cái Nào Khôn Ngoan Hơn?
#Chi tiết

xem video

CHUNG CƯ CAO CẤP CT4 VIMECO CẦU GIẤY
#Chi tiết

xem video

Chung cư Green House- Nhà Mẫu 85,6m2
#Chi tiết

xem video

Nhà ở xã hội Becamex định Hòa 30m2 giá 220 Triệu
#Chi tiết

xem video

CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ MẪU CHUNG CƯ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN | CĂN HỘ QUY NHƠN
#Chi tiết

xem video

CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ MẪU CHUNG CƯ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN | CĂN HỘ QUY NHƠN
#Chi tiết

xem video

Nhà mẫu chung cư Hòa Bình Green City
#Chi tiết

xem video

Nhà mẫu chung cư Hòa Bình Green City
#Chi tiết

xem video

BSOP NEWS | Số 3: Đầu tư và Định cư - Châu Âu có gì mới?
#Chi tiết

xem video

Vị trí chung cư 176 Định Công HUD1
#Chi tiết

xem video

ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG CHUẨN CHO DỰ ÁN CHUNG CƯ như thế nào là hợp lý ?
#Chi tiết

xem video

Cần bán căn hộ chung cư 128.3m2 tòa nhà Viện Chiến Lược Khoa Học Bộ Công An - Cầu Giấy
#Chi tiết

xem video

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ THĂNG LONG TOWER, CẦU GIẤY, HÀ NỘI.
#Chi tiết

xem video

BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ THĂNG LONG TOWER, CẦU GIẤY, HÀ NỘI.
#Chi tiết

xem video

Nhà mẫu chung cư Xuân Mai Riverside căn 91m2 - 0963.88.2222
#Chi tiết

xem video

Giới thiệu nhà mẫu và dự án City Gate 5 (NBB2)
#Chi tiết

xem video

13 năm đòi giấy chứng nhận sở hữu căn hộ khu chung cư
#Chi tiết

xem video

Nhà mẫu Chung cư - nhà ở xã hội Phú Hòa (Thủ Dầu Một)
#Chi tiết

xem video

Đánh giá căn hộ mẫu chung cư One 18 Ngọc Lâm - Chung cư không thể cháy
#Chi tiết

xem video

Chung Cư Altara Quy Nhơn
#Chi tiết

xem video

Chung Cư Altara Quy Nhơn
#Chi tiết

xem video