Quy định thủ tục chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ chi tiết

Các cá nhân đều có quyền để lại di chúc tài sản của mình cho người thừa kế theo điều khoản của pháp luật. Mặc dù, không hề có giấy chứng thực quyền sử dụng đất có lập di chúc được không? Thừa kế đất chưa có sổ đỏ sẽ thế nào, có làm được sổ đỏ? Hãy cùng khám phá cụ thể qua bài sau:

Thừa kế đất chưa có sổ hồng nhận được không?

Khoản một Điều 188 Luật đất đai 2013 điều khoản điều kiện (ĐK) tiến hành quyền thừa kế:

- Có Giấy chứng thực, trừ tình huống điều khoản tại khoản 3 Điều 186 & tình huống nhận thừa kế điều khoản tại khoản một Điều 168 của Luật này;

- Đất không hề có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, người tặng cho quyền sử dụng đất còn cần đủ điều kiện (ĐK) theo theo điều khoản tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 & 194 của Luật này.

Như vậy, đất chưa có sổ hồng có làm di chúc được không? Do đất chưa có giấy chứng thực quyền sử dụng đất nên chưa đủ điều kiện (ĐK) để lập di chúc có công chứng của cơ quan thẩm quyền, tuy nhiên có thể lập di chúc bằng văn bản không hề có hoặc có người làm chứng theo Điều 633 & 634 Bộ luật dân sự 2015.

Tags : chung cư khang gia có sổ chưa | mua bán chung cư chưa có sổ hồng

Thừa kế đất không hề có giấy má sổ hồng được không? Thủ tục thế nào?

Cách lập di chúc, chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Di chúc cần được lập bằng văn bản, nếu không thì có thể bằng miệng. Các cách lập di chúc:

Người lập di chúc đưa giấy má tùy thân, giấy má khẳng định quyền sử dụng đất đến UBND xã/phường, Văn phòng công chứng để lập văn bản di chúc có công chứng.

Lập di chúc bằng văn bản viết tay hoặc đánh máy, cần được làm chứng bởi tối thiểu 2 người, người lập di chúc ký tên hoặc lăn tay vào văn bản này trước những người làm chứng, những người làm chứng ký vào bản di chúc.

Người lập di chúc tự viết di chúc & ký vào văn bản này, không cần người làm chứng.

Thủ tục thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Thủ tục thừa kế đất chưa cấp sổ cần phải khai nhận thừa kế & làm thủ tục xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất chưa có giấy chứng nhận

Hồ sơ chuẩn bị gồm:

- Bản sao sơ yếu lý lịch người được nhận di sản thừa kế

- Bản sao CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau: người chết & của mình

- Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch qua người đại diện)

- Bản sao giấy chứng tử của người chết

- Bản sao di chúc nếu như có để lại

- Các giấy má khẳng định mối quan hệ của người thừa kế & người chết.

- Giấy tờ khẳng định quyền sử dụng, quyền có trong tay tài sản của di sản thừa kế (giấy tờ khẳng định xuất xứ mảnh đất, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp, sổ để dành, cổ phiếu, giấy chứng thực cổ phần…).

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất không hề có giấy má thực hiện tại Phòng công chứng theo điều khoản tại Điều 57, Điều 58 Luật Công chứng 2014.

Tags : mua bán chung cư chưa có sổ hồng | chung cư phú mỹ thuận chưa có sổ

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất chưa có giấy chứng nhận

Bước 1: Người thừa kế hoặc người được ủy quyền đến công sở công chứng & nộp giấy tờ.

Bước 2: Nếu giấy tờ đầy đủ khẳng định được người để lại di sản chính xác là có quyền sử dụng đất & tài sản gắn liền với đất & người đi công chứng chính xác là người hưởng di sản, công sở công chứng sẽ thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản. Nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ không hợp pháp thì sẽ chối từ công chứng hoặc thực hiện xác minh, giám định theo đề xuất của người đòi hỏi công chứng.

Bước 3: Việc thụ lý được niêm yết trong 15 ngày, công sở công chứng gửi đến hội sở UBND xã nơi có BĐS để tiến hành bản niêm yết thừa kế. Sau 15 ngày, nếu không hề có đơn kiện thì công sở công chứng ký kết chứng thực văn bản thừa kế. Những người đồng thừa kế có thể lập văn bản phân bổ di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Sau khi có văn bản khai nhận di sản thừa kế, người thừa kế thực hiện làm thủ tục xin cấp sổ đỏ tại UBND xã/huyện nơi có đất.

Làm thủ tục xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất với người thừa kế

Người thừa kế làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng khoáng sản & môi trường cấp huyện nơi có đất. 

Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

- Văn bản thỏa thuận phân bổ di sản thừa kế có công chứng (nếu có)

- Văn bản khai nhận di sản công chứng

- Giấy tờ khẳng định xuất xứ mảnh đất

- Giấy tờ khác, như khẳng định nhân dân, sổ hộ khẩu của những người liên quan

Sau khi giấy tờ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bản tin người thừa kế tiến hành bổn phận tài chính & nhận giấy chứng thực quyền sử dụng đất. 

Người thừa kế được miễn tiền phí trước bạ, thuế doanh thu cá nhân. Khi kê khai tiến hành bổn phận tài chính, cần đưa theo văn bản thỏa thuận phân bổ di sản, văn bản khai nhận di sản, giấy tờ khẳng định quan hệ nhân thân của người cho & người nhận để được miễn.

Quy định giấy tờ khẳng định xuất xứ đất

* Tham khảo Điều 100 & 101 Luật Đất đai 2013 điều khoản về giấy má khẳng định xuất xứ đất:

“Điều 100. Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có 1 trong những loại giấy má dưới đây thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy má về quyền được dùng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian tiến hành chế độ đất đai của Nhà nước Việt Nam (VN) dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (VN) & Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc mang tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ đúng pháp luật về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận là đã dùng qua trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà ở thuộc có trong tay nhà nước theo điều khoản của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người tiêu dùng đất;

g) Các kiểu giấy má khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo điều khoản của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có 1 trong những loại giấy má điều khoản tại khoản một Điều này mà trên giấy má đó ghi tên người khác, kèm theo giấy má về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, tuy nhiên đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật & đất đó không hề có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân được dùng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản xác nhận hiệu quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất; tình huống chưa tiến hành bổn phận tài chính thì phải tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng thực thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất; tình huống chưa tiến hành bổn phận tài chính thì phải tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

5. Cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp điều khoản tại khoản 3 Điều 131 của Luật này & đất đó không hề có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất công nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất”.

“Điều 101. Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không hề có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không hề có các giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương & trực tiếp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội gian nan, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất công nhận là người đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không hề có các giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật này tuy nhiên đất đã được dùng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 & không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận là đất không hề có tranh chấp, phù phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể triển khai thành phố, quy hoạch triển khai điểm cư dân vùng quê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt so với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất…”.

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Luật thừa kế tài sản đất đai không có di chúc, có di chúc chi tiết

> Quy trình thủ tục, mẫu đơn xin cải tạo đất nông nghiệp chi tiết nhất

> Các trường hợp được hợp thửa đất là gì? Quy trình thủ tục chi tiết

> Thủ tục giải chấp sổ đỏ: Ở đâu, quy trình hồ sơ, mất bao lâu?

> Thủ tục mua thêm đất thổ cư, cấp bổ sung đất vào sổ đỏ thế nào?

> Các quy định đứng tên sổ đỏ mới, ai được đứng tên, có quyền gì?

> Quy định thủ tục và mẫu đơn khiếu nại, khởi kiện quyết định thu hồi đất

CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ MẪU CHUNG CƯ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN | CĂN HỘ QUY NHƠN
#Chi tiết

xem video

CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ MẪU CHUNG CƯ ECOLIFE RIVERSIDE QUY NHƠN | CĂN HỘ QUY NHƠN
#Chi tiết

xem video

Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất 2020 Chỉ 15 Phút Nắm Hết Quy Trình Mua Bán Nhà Đất
#Chi tiết

xem video

Căn hộ Depot Metro Tower Thủ Đức: Thông tin chi tiết
#Chi tiết

xem video

Quy trình thủ tục mua nhà ở xã hội tại Hà Nội
#Chi tiết

xem video

HƯỚNG DẪN XEM CHI TIẾT BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TP NHƠN TRẠCH - 2030
#Chi tiết

xem video

Đất nền Phú Hữu Q9, đã có sổ hồng
#Chi tiết

xem video

CHI TIẾT OSIMI PHÚ MỸ
#Chi tiết

xem video

ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ tại LONG HẬU GIÁP NHÀ BÈ liền kề 2 Khu Công Nghiệp
Huyện Cần Giuộc, Long An
#Chi tiết

Review chi tiết căn hộ mẫu Imperia Smart City Tây Mỗ của CĐT MIK Group - Giá chỉ chưa đến 2 tỷ
#Chi tiết

xem video

Thủ tục pháp lý đất nền dự án cần chú ý khi mua | Thanh Vân BĐS
#Chi tiết

xem video

Thủ tục mua bán và sang tên một căn hộ chung cư hoặc nhà đất mới nhất 2020
#Chi tiết

xem video

Hot Hot, Đường Bắc Sơn Long Bình 32M, Giá 2,5Tr/m2, Sổ Đỏ
#Chi tiết

xem video

Bán đất sổ hồng Quận 9, đất sổ hồng Nguyễn Duy Trinh giá 480tr.LH_0906927747
#Chi tiết

xem video

HAI DỰ ÁN ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ SIÊU ĐẸP TẠI THỊ TRẤN TRẢNG BOM SẼ RA MẮT TRONG QUÝ II NĂM 2020.
#Chi tiết

xem video

Dự án BT Tasco Xuân Phương đến lượt người mua nhà đòi sổ đỏ
#Chi tiết

xem video

Giới thiệu dự án phân lô sổ đỏ mặt tiền Nguyễn Hữu Cảnh, Nhơn Trạch
#Chi tiết

xem video

Chính chủ cần bán chung cư Usilk, sổ đỏ, 116m2, 3 PN, chỉ 1,8 tỷ
#Chi tiết

xem video

Hướng Dẫn Chi Tiết Đường Đi Vị Trí Dự Án Gem Sky World Long Thành Đồng Nai Đất Xanh Group
#Chi tiết

xem video

Bán đất khu tái định cư xã Bắc Sơn, các trục đường 767 có 30m.
#Chi tiết

xem video

{FLYCAM} ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẤT NỀN SỞ VĂN HOÁ THÔNG TIN, PHÚ HỮU, QUẬN 9 (NGÀY 18-11-2019)
#Chi tiết

xem video

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ TÂN ĐÔ - ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT DỰ ÁN - HỒ SINH THÁI SIÊU TO NẰM GIỮA DỰ ÁN
#Chi tiết

xem video

Dự án chung cư An Gia Star: Mua nhà 3 năm không sổ đỏ, dân “kêu cứu | VTC1
#Chi tiết

xem video

Bán 600m2 SỔ ĐỎ thôn Phú Thịnh, Sóc Sơn, làm nghỉ dưỡng, nhà vườn cực đẹp. GIÁ TỐT.
#Chi tiết

xem video