Quy định thủ tục chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ chi tiết

Nội dung bài viết

  1. Thừa kế đất chưa có sổ hồng nhận được không?
  2. Cách lập di chúc, chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ
  3. Thủ tục thừa kế đất chưa có sổ đỏ
    1. Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất chưa có giấy chứng nhận
    2. Làm thủ tục xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất với người thừa kế
    3. Quy định giấy tờ khẳng định xuất xứ đất

Các cá nhân đều có quyền để lại di chúc tài sản của mình cho người thừa kế theo điều khoản của pháp luật. Mặc dù, không hề có giấy chứng thực quyền sử dụng đất có lập di chúc được không? Thừa kế đất chưa có sổ đỏ sẽ thế nào, có làm được sổ đỏ? Hãy cùng khám phá cụ thể qua bài sau:

Thừa kế đất chưa có sổ hồng nhận được không?

Khoản một Điều 188 Luật đất đai 2013 điều khoản điều kiện (ĐK) tiến hành quyền thừa kế:

- Có Giấy chứng thực, trừ tình huống điều khoản tại khoản 3 Điều 186 & tình huống nhận thừa kế điều khoản tại khoản một Điều 168 của Luật này;

- Đất không hề có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất khỏi bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, người tặng cho quyền sử dụng đất còn cần đủ điều kiện (ĐK) theo theo điều khoản tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 & 194 của Luật này.

Như vậy, đất chưa có sổ hồng có làm di chúc được không? Do đất chưa có giấy chứng thực quyền sử dụng đất nên chưa đủ điều kiện (ĐK) để lập di chúc có công chứng của cơ quan thẩm quyền, tuy nhiên có thể lập di chúc bằng văn bản không hề có hoặc có người làm chứng theo Điều 633 & 634 Bộ luật dân sự 2015.

Thừa kế đất không hề có giấy má sổ hồng được không? Thủ tục thế nào?

Cách lập di chúc, chia thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Di chúc cần được lập bằng văn bản, nếu không thì có thể bằng miệng. Các cách lập di chúc:

Người lập di chúc đưa giấy má tùy thân, giấy má khẳng định quyền sử dụng đất đến UBND xã/phường, Văn phòng công chứng để lập văn bản di chúc có công chứng.

Lập di chúc bằng văn bản viết tay hoặc đánh máy, cần được làm chứng bởi tối thiểu 2 người, người lập di chúc ký tên hoặc lăn tay vào văn bản này trước những người làm chứng, những người làm chứng ký vào bản di chúc.

Người lập di chúc tự viết di chúc & ký vào văn bản này, không cần người làm chứng.

Tham khảo cụ thể thêm luật thừa kế đất đai trên muanhadep.vn.

Thủ tục thừa kế đất chưa có sổ đỏ

Thủ tục thừa kế đất chưa cấp sổ cần phải khai nhận thừa kế & làm thủ tục xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất.

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất chưa có giấy chứng nhận

Hồ sơ chuẩn bị gồm:

- Bản sao sơ yếu lý lịch người được nhận di sản thừa kế

- Bản sao CMND/ hộ chiếu, hộ khẩu của những người sau: người chết & của mình

- Hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch qua người đại diện)

- Bản sao giấy chứng tử của người chết

- Bản sao di chúc nếu như có để lại

- Các giấy má khẳng định mối quan hệ của người thừa kế & người chết.

- Giấy tờ khẳng định quyền sử dụng, quyền có trong tay tài sản của di sản thừa kế (giấy tờ khẳng định xuất xứ mảnh đất, giấy phép mua bán, hợp thức hóa nhà do Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp, sổ để dành, cổ phiếu, giấy chứng thực cổ phần…).

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất không hề có giấy má thực hiện tại Phòng công chứng theo điều khoản tại Điều 57, Điều 58 Luật Công chứng 2014.

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đất chưa có giấy chứng nhận

Bước 1: Người thừa kế hoặc người được ủy quyền đến công sở công chứng & nộp giấy tờ.

Bước 2: Nếu giấy tờ đầy đủ khẳng định được người để lại di sản chính xác là có quyền sử dụng đất & tài sản gắn liền với đất & người đi công chứng chính xác là người hưởng di sản, công sở công chứng sẽ thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản. Nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ không hợp pháp thì sẽ chối từ công chứng hoặc thực hiện xác minh, giám định theo đề xuất của người đòi hỏi công chứng.

Bước 3: Việc thụ lý được niêm yết trong 15 ngày, công sở công chứng gửi đến hội sở UBND xã nơi có BĐS để tiến hành bản niêm yết thừa kế. Sau 15 ngày, nếu không hề có đơn kiện thì công sở công chứng ký kết chứng thực văn bản thừa kế. Những người đồng thừa kế có thể lập văn bản phân bổ di sản thừa kế hoặc Văn bản khai nhận di sản thừa kế.

Sau khi có văn bản khai nhận di sản thừa kế, người thừa kế thực hiện làm thủ tục xin cấp sổ đỏ tại UBND xã/huyện nơi có đất.

Làm thủ tục xin cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất với người thừa kế

Người thừa kế làm thủ tục tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng khoáng sản & môi trường cấp huyện nơi có đất. 

Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

- Văn bản thỏa thuận phân bổ di sản thừa kế có công chứng (nếu có)

- Văn bản khai nhận di sản công chứng

- Giấy tờ khẳng định xuất xứ mảnh đất

- Giấy tờ khác, như khẳng định nhân dân, sổ hộ khẩu của những người liên quan

Sau khi giấy tờ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất bản tin người thừa kế tiến hành bổn phận tài chính & nhận giấy chứng thực quyền sử dụng đất. 

Người thừa kế được miễn tiền phí trước bạ, thuế doanh thu cá nhân. Khi kê khai tiến hành bổn phận tài chính, cần đưa theo văn bản thỏa thuận phân bổ di sản, văn bản khai nhận di sản, giấy tờ khẳng định quan hệ nhân thân của người cho & người nhận để được miễn.

Quy định giấy tờ khẳng định xuất xứ đất

* Tham khảo Điều 100 & 101 Luật Đất đai 2013 điều khoản về giấy má khẳng định xuất xứ đất:

“Điều 100. Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có 1 trong những loại giấy má dưới đây thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy má về quyền được dùng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian tiến hành chế độ đất đai của Nhà nước Việt Nam (VN) dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (VN) & Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc mang tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ đúng pháp luật về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận là đã dùng qua trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà ở thuộc có trong tay nhà nước theo điều khoản của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người tiêu dùng đất;

g) Các kiểu giấy má khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo điều khoản của Chính phủ.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có 1 trong những loại giấy má điều khoản tại khoản một Điều này mà trên giấy má đó ghi tên người khác, kèm theo giấy má về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, tuy nhiên đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật & đất đó không hề có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

3. Hộ gia đình, cá nhân được dùng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản xác nhận hiệu quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất; tình huống chưa tiến hành bổn phận tài chính thì phải tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng thực thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất; tình huống chưa tiến hành bổn phận tài chính thì phải tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

5. Cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp điều khoản tại khoản 3 Điều 131 của Luật này & đất đó không hề có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất công nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất”.

“Điều 101. Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không hề có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không hề có các giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương & trực tiếp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội gian nan, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian nan, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất công nhận là người đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không hề có các giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật này tuy nhiên đất đã được dùng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 & không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận là đất không hề có tranh chấp, phù phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể triển khai thành phố, quy hoạch triển khai điểm cư dân vùng quê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt so với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất…”.

Trên đấy là kiến thức thừa kế đất không hề có giấy má cần những gì để các bạn tìm hiểu thêm. Bạn có thể tìm biết thêm về các kiến thức thủ tục đất đai khác trên muanhadep.vn.

Xem thêm: Quy định về điều kiện (ĐK), thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, thổ cư.

Thảo Trần
Tag : Túi tự đan | Túi handmade | Túi tự đan canvas | Túi tự đan handmade | Túi handmade đẹp | Túi xách nữ
Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 60,000đ.
Giá Từ 3,390,000đ.
Giá Từ 40,600đ.
Giá Từ 179,000đ.
Giá Từ 599,000đ.
Giá Từ 1,400đ.
Giá Từ 4,900đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 9,000đ.
Giá Từ 4,500đ.
Giá Từ 3,999đ.
Giá Từ 6,500đ.

Hướng dẫn bài khấn, thủ tục khai quang treo gương bát quái

Nội dung bài viếtCác kiểu gương bát quái Thủ tục khai quang gương bát quái Cách làm lễ treo gương bát quái, văn khấn khi treo gương bát quái G

Hóa giải lỗi phong thủy vợ chồng hay cãi nhau mà không biết

Không chỉ chịu tác động từ yêu đương đôi bên, hạnh phúc bà xã ông xã còn chịu tác động từ cả những nhân tố ngoại cảnh như phong thủy nhà ở. Tạo dựng 1

Thủ tục, kinh nghiệm mua đất trang trại và các quy định sử dụng

Nội dung bài viếtĐất nông trại là gì? Khái niệm đất trang trại Các kiểu đất trang trại Quy định, thủ tục mua bán đất nông trại Đối tượng sử

Chỉ cách kiểm tra pháp lý BĐS, những loại giấy tờ cần phải xem kỹ

Nội dung bài viết1. Điều kiện chuyển nhượng bất động sản2. Cách check pháp lý nhà đấtXem giấy chứng thực từ bên chuyển nhượngKiểm tra khẳng đị

Dọn chuyển về nhà mới kiêng gì? Cách xem ngày, sắm lễ, văn khấn

Nội dung bài viếtDọn về nhà mới lấy ngày, giờ nào tốt? - Xem ngày dọn vào nhà mới theo giờ đẹp (giờ hoàng đạo) - Xem ngày dọn về nhà mới theo tu

Tại sao xây nhà tốt nhất nên chọn mảnh đất hình vuông?

Theo khoa học phong thuỷ, mảnh đất hoàn hảo cho việc triển khai nhà cửa đó đó là đất có dáng vẻ vuông vức. Bí kíp cực hay xoá nỗi lo ở chung c

Những đại kỵ trong phong thủy thùng rác nhất định nên tránh

Nội dung bài viết1. Thùng rác nên đặt tại đâu?2. địa điểm đặt thùng rác trong nhà nên tránhChính giữa hướng Đông BắcChính giữa hướng Tây Bắc

Kinh nghiệm mua nhà đất qua và không qua môi giới phải nằm lòng

Nội dung bài viếtmột. Kinh nghiệm mua địa ốc qua môi giới để miễn phí oan Có nên chọn mua địa ốc qua môi giới? Lựa chọn môi giới địa ốc uy tín

Phong thủy tình duyên cho người độc thân, vật phong thủy cầu duyên cực tốt

Nội dung bài viếtBố trí nhà ở theo phong thủy cuốn hút tình duyên Trang sức, vật phẩm phong thủy kích hoạt tình duyên Nhiều người vẫn nghĩ là, c

Chọn màu sơn nhà theo phong thủy thế nào cho đúng để kích tài vận?

Màu sơn là diện mạo của tất cả ngôi nhà, do vậy việc chọn màu sơn cho thiết kế bên trong & ngoại thất cực kì quan trọng. Chọn màu sơn nhà theo phong t

Chi phí, thời hạn bảo hành công trình xây dựng và nhà ở

Nội dung bài viếtI. Bảo hành công trình nhà ở, công trình triển khai là gì? Bảo hành công trình triển khai là gì? Bảo hành công trình nhà ở là

Đầu tháng, mùng 1 âm: Những kiêng kỵ và nên làm để tăng may mắn

Nội dung bài viếtI. Đầu tháng mùng một kiêng gì để tránh phạm đại kỵ Kiêng cắt tóc, móng tay, gội đầu mùng một âm Đầu tháng, mùng một chớ nên ăn