Quy định và các mẫu hợp đồng thi công xây dựng Anh, Việt mới nhất

Nội dung bài viết

 1. 1. Hợp đồng triển khai là gì & các quy định
 2. 2. Các kiểu hợp đồng triển khai, thi công ngày nay
  1. Hợp đồng triển khai phân theo tính chất, content công việc
  2. Hợp đồng thi công triển khai phân theo thức giá hợp đồng
  3. Hợp đồng thi công triển khai phân theo mối quan hệ của các bên tham dự trong hợp đồng
 3. 3. Các kiểu hợp đồng xây mới nhất
  1. Hướng dẫn soạn thảo kiểu hợp đồng triển khai, thi công cơ bản
   1. Phần I: Căn cứ xác lập ký kết hợp đồng triển khai, thi công công trình
   2. Phần II: Các quy định của mẫu hợp đồng thi công triển khai công trình
  2. Mẫu hợp đồng triển khai nhà ở, thi công công trình tiếng Việt
   1. Mẫu hợp đồng triển khai thi công công trình
   2. Mẫu hợp đồng thi công triển khai công trình trọn gói
   3. Mẫu hợp đồng triển khai nhà ở, hợp đồng thi công triển khai nhà ở
   4. Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở
  3. Mẫu hợp đồng triển khai tiếng Anh, song ngữ
 4. 4. Quản lý hợp đồng xây dựng
 5. 5. Gia hạn hợp đồng xây dựng
 6. 6. Xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng

Lĩnh vực triển khai ngày nay khá phong phú từ tư nhân tới nhà nước với các quy mô lớn nhỏ & đòi hỏi không giống nhau theo hướng CĐT & đơn vị thi công. Do đó, việc xác lập hợp đồng xây dựng là hết sức cấp thiết để các bên có liên quan sử dụng làm căn cứ tiến hành quyền & bổn phận của mình, bảo đảm từ thi công tới quyết toán bàn giao công trình đúng điều khoản & thỏa thuận.

Ancu.me ngày giai đoạn thời điểm ngày hôm nay sẽ hỗ trợ bạn khám phá điều khoản về hợp đồng triển khai công trình nhà ở… & các kiểu hợp đồng cụ thể , chuẩn xác giúp các bên có thể xác lập quan hệ hợp đồng triển khai nhà ở, nhà xưởng, thi công lắp ráp… đúng điều khoản & tối ưu các nguyên tắc để ràng buộc bổn phận, bảo đảm quyền lợi & giải quyết các vấn đề tạo nên tốt nhất.

1. Hợp đồng triển khai là gì & các quy định

Hợp đồng triển khai về thực chất pháp lý đó văn bản thể hiện việc xác lập mối quan hệ pháp lý thể hiện các thỏa thuận quyền & bổn phận của các bên, không trái với điều khoản của pháp luật.

Hiện nay các vấn đề liên quan đến hợp đồng triển khai sẽ được làm theo các nguyên tắc của Luật Xây dựng 2015 & văn bản chỉ dẫn thi hành Luật này đây là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP điều khoản về hợp đồng triển khai.

Nghị định này thay thế cho các Nghị định số 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động triển khai & Nghị định số 207/2013/NĐ-CP chỉnh sửa, bổ sung một vài điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã không còn hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2015.

Khoản một Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014 & Khoản một Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP đều giải thích: “Hợp đồng triển khai là hợp đồng dân sự được ký kết bằng văn bản giữa bên giao thầu & bên nhận thầu để tiến hành 1 phần hay tất cả công việc trong hoạt động đầu tư triển khai.”

Như vậy, hợp đồng triển khai đó đó là sự xác lập giữa 2 bên nhận thầu & bên giao thầu về các thỏa thuận liên quan đến các hoạt động triển khai. Trong đó hình thức hợp đồng triển khai bắt buộc phải bằng văn bản mới có trị giá pháp lý & cũng an toàn cho các bên tham dự ký kết.

Các điều khoản về hợp đồng xây mới nhất

Nguyên tắc ký phối hợp đồng triển khai thi công công trình:

Đồng thời, pháp luật cũng hiện hành cũng điều khoản về các quy định ký phối hợp đồng triển khai thi công công trình bảo đảm có hiệu lực pháp luật đó là:

- Đảm bảo dựa theo tinh thần tự nguyện, bình đẳng, bắt tay,  không ép buộc, không vi trái đạo đức xã hội & không vi phạm điều cấm của pháp luật.

- Bảo đảm bên giao thầu có đủ nguồn nguồn vốn để thanh toán, chi trả theo đúng thời hạn mà hợp đồng điều khoản.

- Trường hợp bên nhận thầu là đơn vị liên danh với các nhà thầu khác thì không thể thiếu sự thỏa thuận trong hợp đồng & các member liên danh phải đủ tư cách, năng lực với công trình được giao, nhận trách nhiệm chung hoặc đối với CĐT về phần công trình nhận thầu.

Ngoài ra, khi ký phối hợp đồng triển khai cũng phải bảo đảm các quy định sau điều khoản tại Điều 4 Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Đối với các hợp đồng triển khai lớn nên tìm hiểu thêm những tư vấn luật nhà đất từ các đơn vị trợ giúp pháp lý để bảo đảm an toàn nhất.

2. Các kiểu hợp đồng triển khai, thi công hiện nay

Hiện nay, hợp đồng triển khai công trình có vô cùng những loại dựa vào tiêu chuẩn phân kiểu. Trong đó luật cũng có thể có điều khoản về những loại hợp đồng triển khai khá cụ thể & thực tế tại Điều 3 của Nghị Định 37/2015. Cụ thể việc phân kiểu hợp đồng thi công triển khai được chia theo 3 group như sau.

Hợp đồng triển khai phân theo tính chất, content công việc

 • Hợp đồng tư vấn triển khai (viết tắt là hợp đồng tư vấn)
 • Hợp đồng thi công triển khai công trình (viết tắt là hợp đồng thi công xây dựng)
 • Hợp đồng cung ứng trang bị technology (viết tắt là hợp đồng cung cần thiết bị)
 • Hợp đồng thiết kế & thi công triển khai công trình (viết tắt là EC);
 • Hợp đồng thiết kế & cung ứng trang bị technology (viết tắt là EP)
 • Hợp đồng cung ứng trang bị technology & thi công triển khai công trình (PC)
 • Hợp đồng thiết kế - cung ứng trang bị technology & thi công triển khai công trình (viết tắt là EPC)
 • Hợp đồng triển khai chìa khóa trao tay: đấy là kiểu hợp đồng mà bên giao thầu sẽ thỏa thuận bên nhận thầu thực tất cả các công việc lập dự án, thiết kế, cung ứng trang bị technology & thi công triển khai công trình tới khi hoàn thành.
 • Hợp đồng cung ứng nhân công, máy & trang bị thi công
 • Các kiểu hợp đồng triển khai khác

Hợp đồng thi công triển khai phân theo thức giá hợp đồng

 • Hợp đồng triển khai nhà ở trọn gói;
 • Hợp đồng theo đơn giá cố định;
 • Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh;
 • Hợp đồng theo thời gian;
 • Hợp đồng theo giá phối hợp là hợp đồng triển khai sử dụng phối hợp những loại giá của hợp đồng trọn gói, đơn giá cố định, đơn giá điều khiển & theo thời gian

Hợp đồng thi công triển khai phân theo mối quan hệ của các bên tham dự trong hợp đồng

 • Hợp đồng thầu chính: là hợp đồng triển khai được thỏa thuận giữa CĐT với nhà thầu chính hoặc tổng thầu.
 • Hợp đồng thầu phụ: là hợp đồng triển khai được thỏa thuận giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ (hợp đồng liên doanh xây dựng)
 • Hợp đồng giao khoán nội bộ là hợp đồng giữa bên giao thầu & bên nhận thầu thuộc 1 cơ quan, tổ chức.
 • Hợp đồng triển khai có nhân tố quốc tế là hợp đồng triển khai được thỏa thuận giữa 1 bên là nhà thầu quốc tế với nhà thầu nội địa hoặc CĐT nội địa.

Trên đấy là những loại hợp đồng triển khai công trình, hợp đồng thi công công trình được điều khoản theo luật.

Ngoài ra, trong triển khai vẫn còn khá nhiều cách gọi về hợp đồng triển khai theo mỗi công việc & cách hiểu cơ bản: hợp đồng triển khai tư nhân, hợp đồng triển khai nhà ở dân dụng gia đình, hợp đồng xây nhà, chung cư, vi la, hợp đồng làm nhà cấp 4, hợp đồng triển khai nhà ở riêng lẻ, phần thổ, nhà xưởng, sửa chữa, giao khoán…

Phân kiểu hợp đồng xây mới nhất

3. Các kiểu hợp đồng xây mới nhất

Trong triển khai ngoài việc xin cấp giấy phép xây dựng thì có không ít vấn đề mà CĐT phải lo như tìm đơn vị triển khai nhận thầu & ký phối hợp đồng. Trong đó, việc ký phối hợp đồng triển khai càng chắc chắn rằng là sẽ càng bảo vệ tốt quyền lợi & ràng buôc bổn phận cho bên giao thầu & nhận thầu. Mỗi kiểu hợp đồng sẽ có content thỏa thuận giữa các bên về công việc, ích lợi. Mặc dù, sẽ cần bảo đảm các nguyên tắc chung nhất định không thể thiếu & nên có.

Nếu các bạn đang cần các kiểu hợp đồng triển khai phù phù hợp với thị hiếu của mình hãy xem thêm chỉ dẫn soạn thảo bản hợp đồng để bảo đảm căn cứ pháp lý cho quyền & bổn phận các bên, đề phòng rủi ro trong hợp đồng triển khai. Đồng thời, có thể tải về, tải các kiểu hợp đồng triển khai phổ cập tại đây:

Hướng dẫn soạn thảo kiểu hợp đồng triển khai, thi công cơ bản

Về cơ bản từng hợp đồng triển khai đều có những content cá biệt hóa hợp đồng từ chủ thể & dựa vào đòi hỏi công việc, phần thi công hợp đồng tới đâu mà các chủ thể ký phối hợp đồng sẽ có những thỏa thuận không giống nhau.

Nhưng 1 hợp đồng triển khai, thi công công trình cơ bản sẽ cần đến các nguyên tắc dưới đây: Các content về thỏa thuận sẽ dựa dẫm & đòi hỏi & thống nhất của 2 bên, 3 bên (nếu có) tham dự ký phối hợp đồng.

Nội dung cơ bản cần không thể thiếu trong hợp đồng thi công triển khai công trình để đảm bảo an toàn về pháp lý, bảo vệ quyền lợi & tiến hành bổn phận hợp đồng như sau:

Phần I: Căn cứ xác lập ký kết hợp đồng triển khai, thi công công trình

Phần content này ghi những căn cứ của pháp luật để thỏa thuận nên hợp đồng & sử dụng để giải quyết tranh… theo luật hiện hành như: Luật, Nghị Định, Quyết định & sự thỏa thuận của các bên tham dự ký phối hợp đồng thi công triển khai công trình.

Phần II: Các quy định của mẫu hợp đồng thi công triển khai công trình

Phần này gồm có các nội dung:

 • Chủ thể ký phối hợp đồng (đầy đủ kiến thức pháp lý bên giao thầu, bên nhận thầu là cá nhân, tổ chức), địa chỉ, kết nối...
 • Các quy định & điều kiện (ĐK) của hợp đồng triển khai cơ bản
 • Các lý giải từ ngữ trong hợp đồng
 • Hồ sơ hợp đồng & trật tự ưu tiên
 • Luật vận dụng & ngôn từ sử dụng
 • Bảo đảm tiến hành & bảo lãnh ứng trước hợp đồng
 • Nội dung & trọng lượng công việc: gồm có những content về trọng lượng công việc mà các bên thỏa thuận theo mỗi kiểu hợp đồng là hợp đồng tư vấn giám sát thi công triển khai, hợp đồng thi công công trình triển khai, hợp đồng cung ứng trang bị xây dựng….
 • Các đòi hỏi chất lượng, nghiệm thu, bàn giao công trình
 • Thời gian & tiến độ tiến hành, điều kiện (ĐK) gia hạn hợp đồng xây dựng
 • Giá hợp đồng, ứng trước & thanh toán, điều khiển giá hợp đồng
 • Quyền & bổn phận chung của CĐT bên giao thầu, bên nhận thầu
 • Quyền & bổn phận của Bên nhận thầu tư vấn (áp dụng so với tình huống Bên giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn làm chủ dự án hoặc Bên giao thầu ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát thi công xây dựng)
 • Nhà thầu phụ
 • Điều khoản hợp đồng ủy quyền thi công xây dựng
 • An toàn lao động, bảo vệ môi trường & ngăn chặn cháy nổ
 • Điện, nước & an ninh công trường
 • Tạm ngừng & quyết định chấm dứt hợp đồng triển khai bởi bên nhận thầu hoặc bên giao thầu. Các điều kiện (ĐK), thủ tục biên bản hủy hợp đồng thi công triển khai.
 • Bảo hiểm & bảo hành
 • Rủi ro & Bất khả kháng
 • Thưởng hợp đồng, phạt vi phạm hợp đồng
 • Khiếu nại & khắc phục các tranh chấp
 • Quyết toán & điệu kiện khi nào thanh lý hợp đồng xây dựng
 • Hiệu lực của Hợp đồng
 • Điều Khoản chung
 • Các phụ lục kèm theo nếu có

Mẫu hợp đồng xây dựng tiếng Việt, tiếng Anh, song ngữ, Fidic

Mẫu hợp đồng triển khai nhà ở, thi công công trình tiếng Việt

Căn cứ vào những chỉ dẫn cách soạn thảo hợp đồng triển khai thi công công trình cơ bản mà người có nhu cầu giao thầu & nhận thầu tìm hiểu thêm điều khiển các kiến thức hợp đồng phù phù hợp với các thỏa thuận kiểu hợp đồng triển khai mà các bên ký kết.

Mẫu hợp đồng triển khai thi công công trình

Download tại đây

Căn cứ vào kiểu hợp đồng các bên có thể đổi thay & điều khiển một vài các nguyên tắc thích hợp nhất với kiểu hợp đồng của mình. Dựa vào kiểu hợp đồng triển khai cơ bản trên quý khách có thể tạo ra các kiểu hợp đồng triển khai dân dụng, hợp đồng thi công triển khai cầu đường, chung cư, vi la, nhà ở 2 tầng, 3 tầng, hợp đồng triển khai nhà cấp 4, công trình phụ, tường rào, hay các hợp đồng xây lắp mới nhất, hợp đồng triển khai phần thô hoặc trọn gói… bảo đảm phù phù hợp với đòi hỏi riêng của các bên.

Mẫu hợp đồng thi công triển khai công trình trọn gói

Tải tại đây

Mẫu hợp đồng thiết kế - cung ứng trang bị technology & thi công triển khai công trình (Mẫu hợp đồng EPC)

Đây là kiểu phát hành kèm theo Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ dẫn hợp đồng thiết kế - cung ứng trang bị technology & thi công triển khai công trình. Tải tại đây

Mẫu hợp đồng triển khai nhà ở, hợp đồng thi công triển khai nhà ở

Tải tại đây

Mẫu hợp đồng này thuận tiện cho việc giao ước hợp đồng triển khai so với các công trình nhỏ, hợp đồng triển khai nhà ở riêng lẻ, tư nhân cơ bản các bạn có thể tìm hiểu thêm.

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở

Download tại đây

Nhìn chung, về cơ bản để nhận được hợp đồng triển khai thích hợp, bảo đảm việc bảo vệ quyền lợi pháp lý cho các bên tham dự ký phối hợp đồng thì bên cạnh việc tìm hiểu thêm hợp đồng triển khai kiểu để không bỏ sót các thỏa thuận quan trọng thì cũng cần chủ động thương thảo thêm các nguyên tắc phù phù hợp với nhu cầu các bên miễn sao không vi phạm điều cấm của pháp luật.

Mẫu hợp đồng triển khai tiếng Anh, song ngữ

Trong tình huống thỏa thuận ký phối hợp đồng triển khai có nhân tố quốc tế thì cần sử dụng hợp đồng song ngữ trong các số đó không thể thiếu ngôn từ tiếng Việt Nam (VN) nơi có công trình triển khai & 1 ngôn từ khác do bên đối tác chọn lựa.

Thường ngôn từ của hợp đồng được xem là song ngữ tiếng Việt & tiếng anh là đa phần để dễ dàng cho việc giao dịch. Để bảo đảm cho các hợp đồng triển khai có nhân tố quốc tế bảo đảm đúng pháp luật, đạt tiêu chí thì ngày nay sử dụng các hợp đồng triển khai fidic nghĩa là hợp đồng triển khai theo tiêu chí của FIDIC (Hịêp hội thế giới các kỹ sư tư vấn)

Mẫu hợp đồng triển khai Tiếng Anh: Tải tại đây

Ngoài ra, các bạn nếu các bạn cần hợp đồng triển khai Song Ngữ, theo tiêu chí Fidic được khuyên dùng trên toàn trái đất có thể mua thêm các bản song ngữ Anh - Việt để bảo đảm nhận được 1 hợp đồng chặt chẽ & đúng pháp luật, chuẩn xác nhất.

4. Quản lý hợp đồng xây dựng

Để bảo đảm hợp đồng triển khai tiến hành đúng thì pháp luật cũng điều khoản về làm chủ tiến hành hợp đồng thi công công trình tại Điều 7 Nghị Định 37/2015/NĐ-CP với các content làm chủ bao gồm:

 • Tiếp nhận & khắc phục content của các kiến nghị của các bên: Công việc làm chủ các kiến nghị như: tên hợp đồng, thời gian kiến nghị, thời hạn replay (ngày, tháng, năm), tên đơn vị đòi hỏi, tên đơn vị replay, content đòi hỏi, đóng dấu, ký tên nếu cần.
 • Quản lý tiến độ tiến hành hợp đồng: Xác định giai đoạn report, bàn giao công việc, hạng mục, công trình thích hợp tiến độ cam đoan trong hợp đồng.
 • Quản lý về chất lượng: Công trình bàn giao phải bảo đảm chất lượng theo điều khoản về làm chủ chất lượng công trình triển khai. Trách nhiệm này bên nhận thầu phải triển khai giải pháp làm chủ kể cả công việc do nhà thầu phụ nếu như có.
 • Quản lý công tác thi công triển khai công trình: Quản lý trọng lượng & giá hợp đồng
 • Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường, ngăn chặn cháy nổ, an toàn lao động
 • Quản lý điều khiển hợp đồng & các content khác của hợp đồng

Vấn đề kết thúc & khắc phục vi phạm hợp đồng xây dựng

5. Gia hạn hợp đồng xây dựng

Hiện nay, có 2 tình huống được gia hạn hợp đồng thi công triển khai đó theo điều khoản tại: Điều 39 Nghị định 37/2015/NĐ-CP điều khoản về điều khiển tiến độ hợp đồng xây dựng và Điều 7 Thông tư 09/2016/TT-BXD chỉ dẫn hợp đồng thi công triển khai công trình. Bao gồm

- Trường hợp gia hạn có trong thỏa thuận hợp đồng triển khai.

- Trường hợp gia hạn không hề có trong hợp đồng xây dựng: tình huống này nếu bên cần gia hạn khẳng định được việc chậm tiến độ là do event bất khả kháng... theo quy định

Như vậy, Trường hợp gia hạn hợp đồng triển khai ngày nay vô cùng thường xảy ra & nó có thể là thỏa thuận trong hợp đồng hoặc có thể là event bất khả kháng làm cho công trình bị chậm tiến độ & phải làm đơn xin gia hạn hợp đồng triển khai & các bên thương lượng ký kết phụ lục gia hạn hợp đồng triển khai thi công công trình trong tình huống chấp nhận.

Mẫu đơn xin gia hạn hợp đồng triển khai được xem là quan điểm đề xuất điều khiển hợp đồng về hạn tiến hành hợp đồng trong các số đó có đầy đủ các content về bên xin đề xuất, bên nhận đề xuất, căn cứ lý do đề xuất gia hạn hợp đồng & gửi tới bên nhận đề xuất gia hạn.

Trường hợp các bên thỏa thuận gia hạn hợp đồng vượt quá thời hạn trên giấy phép triển khai thì sẽ phải làm: Đơn đề xuất điều chỉnh/gia hạn giấy phép triển khai cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp phép triển khai trước đấy.

Tải kiểu đơn đề xuất gia hạn giấy phép xây dựng: Tại đây.

Nếu việc gia hạn có tạo nên thiệt hại thì bên vị phạm có bổn phận chịu các thiệt hại & phạt vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận không trái luật. Hoặc buộc phải kết thúc hợp đồng nếu bên kia không chấp nhận gia hạn & thuộc các tình huống kết thúc hợp đồng triển khai theo thỏa thuận.

6. Xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng

Xử lý vi phạm hợp động trong triển khai là 1 trong những nguyên tắc chẳng thể không quan tâm bởi nó vô cùng thương hay xảy ra như chậm tiến độ hay chất lượng thi công không đúng hợp đồng, không bảo đảm an toàn lao động…

Việc khắc phục vi phạm trong hợp đồng triển khai sẽ theo các thỏa thuận trong hợp đồng trong các số đó có bồi thường thiệt hại & phạt vi phạm hợp đồng triển khai.

Trong đó, lưu ý đến điều khoản về hạn chế về phạt vi phạm trong lĩnh vực triển khai để tránh làm cho quy định phạt bị vô hiệu. Theo điều khoản hợp đồng triển khai mức phạt vi phạm hợp đồng cao đặc biệt là 12% giá trị vi phạm hợp đồng. Nó khác với điều khoản phạt vi phạm hợp đồng dân sự là không hạn chế mức phạt hoặc cao hơn giá trị phạt vi phạm hợp đồng thương mại là 8% giá trị vi phạm.

Trên đấy là tất cả những kiến thức về điều khoản hợp đồng triển khai thi công công trình & các chỉ dẫn soạn thảo, kiểu hợp đồng triển khai theo những loại hợp đồng không giống nhau để các bạn tìm hiểu thêm. Mong rằng, những thông tin mà muanhadep.vn share về hợp đồng triển khai sẽ thực sự bổ ích & hỗ trợ bạn soạn thảo, ký phối hợp đồng bảo đảm tốt quyền lợi & bổn phận của các bên.

Mời chúng ta đọc thêm bài vết:  Cách tính thuế, lệ phí triển khai hoàn công nhà ở tư nhân


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Phong thủy bất ngờ từ những điều cực đơn giản mang đại cát cho ngôi nhà

Ngôi nhà của các bạn đó đó là nơi chủ nhà đặt con tim & là chốn mong về. Vì thế, các bạn cần phải biết 7 điều dưới đây tốt cho phong thủy ngôi n

Ý nghĩa Tết Hàn thực: Cúng gì, hướng dẫn sắm lễ và bài văn khấn

Nội dung bài viếtTết Hàn thực là ngày nào? Tết Hàn thực là ngày gì? Tết Hàn thực 2019 là ngày nào? Tết Hàn thực có phải là Tết Thanh minh? N

Bài văn khấn, cách sắm lễ cúng sửa nhà, lễ tạ sau khi hoàn thành

Nội dung bài viếtSửa nhà có mượn tuổi được không? Cách mượn tuổi sửa nhàLễ cúng sửa nhà gồm những gì? Mâm cúng sửa nhàBài cúng, văn khấn cúng sử

Chọn bố trí, kích thước bàn ăn hợp phong thủy chuẩn phải thế nào?

Nội dung bài viếtI. Chọn bàn ăn hợp phong thủy đón an khang, hút tiền tài Kích thước bàn ăn theo phong thủy Cách chọn bàn ăn theo phong thủy tuổ

Đất quy hoạch, tranh chấp có được chuyển nhượng, cấp sổ đỏ không?

Nội dung bài viếtmột. Đất nằm trong diện quy hoạch nhận được cấp sổ hồng, thế chấp, sang tên mua bán, tách thửa không? Đất quy hoạch treo nhận đượ

Phong thủy phòng thờ: Hướng đặt, cách bố trí bàn thờ gia tiên

Nội dung bài viếtBố trí, trang trí, hướng đặt bàn thờ gia tiên, ông bà theo tuổi Cách sắp xếp & hướng đặt bàn thờ tổ tiên theo tuổi Trang trí bà

Kinh nghiệm, bí quyết bán nhà đất nhanh nhất thành công đến 90%

Nội dung bài viếtĐăng tin bán nhà lên một vài trang BĐS uy tín Tân trang, sửa chữa lại nhà trước lúc bán Tăng giá thành với cùng 1 ngôi nhà tech

Các biện pháp an toàn xây dựng và mức bảo hiểm tai nạn lao động

Nội dung bài viết1. An toàn triển khai là gì? 2. Quy định về an toàn trong triển khai công trình Căn cứ pháp lý điều khoản an toàn thi công công

Chọn xem ngày giờ tốt khai trương theo tuổi tháng 1/2021 chi tiết

Chọn ngày khai trương mở shop kinh doanh hay ngày mở hàng thường được những người bán buôn, kinh doanh xem trọng với quan điểm đầu xuôi đuôi lọt, mong

Đất rừng: Quy định chuyển nhượng, thế chấp, giao đất thế nào?

Nội dung bài viếtĐất rừng là gì? Đất rừng gia công là gì? Đất rừng phòng hộ là gì? Đất rừng đặc dụng là gì? Đất rừng có sổ hồng không? Đất

Biết cách chọn đào, quất, mai Tết đẹp hợp phong thủy cả năm đắc lộc

Nội dung bài viếtÝ nghĩa đào, mai, quất ngày Tết Cách chọn đào chơi Tết đẹp hợp phong thủy Cách chọn hoa mai tết đẹp hợp phong thủy Cách chọn

Chỉ cách kiểm tra pháp lý BĐS, những loại giấy tờ cần phải xem kỹ

Nội dung bài viết1. Điều kiện chuyển nhượng bất động sản2. Cách check pháp lý nhà đấtXem giấy chứng thực từ bên chuyển nhượngKiểm tra khẳng đị

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]