Quy định về điều kiện, thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, thổ cư

Nội dung bài viết

 1. 1. Quy định tách thửa đất nông nghiệp & thổ cư là gì?
 2. 2. Quy định về điều kiện (ĐK), thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư
  1. 2.1. Điều kiện tách thửa đất thổ cư & nông nghiệp
  2. 2.2. Hồ sơ & thủ tục tách thửa đất nông nghiệp & đất thổ cư
   1. 2.2.1. Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp & đất thổ cư
   2. 2.2.3. Hồ sơ đề xuất tách thửa đất
 3. 3. Chi phí tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư

1. Quy định tách thửa đất nông nghiệp & thổ cư là gì?

Các điều khoản tách thửa đất đó đó là quá trình phân bổ lại quyền có trong tay đất đai từ một người đứng tênm nhận trách nhiệm có quyền sử dụng đất đó sang cho nhiều đối tượng khách. Hay nói các khác đây là quy trình tách sổ hồng, chia quyền sử dụng đất từ một người sang đa số chúng ta độc lập.

Hiện nay, việc tách thửa đất sẽ phải tiến hành theo các nguyên tắc về điều kiện (ĐK) & thủ tục tách thửa đất chi tiết. Việc tách thửa đất ngày nay gồm có tách thửa đất nông nghiệp & tách thửa đất thổ cư.

Do điều điện & chế độ về những loại đất khách nhau nên các nguyên tắc về tách sổ hồng cũng sẽ không giống nhau. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ cho phép tách thửa đất khi người có nhu cầu tiến hành các thủ tục tác thửa đất đất nông nghiệp hay thổ cư bảo đảm các điều kiện (ĐK) mà pháp luật hiện hành cho phép.

Dưới đấy là những trả lời cụ thể liên quan đến điều kiện (ĐK) tách thửa đất, diện tích ít nhất tách thửa đất, các trình tự thủ tục tách thửa đất nông nghiệp & thổ cư cụ thể . Mời độc giả quan tâm cùng theo dõi những điều khoản của pháp luật về tách thửa đất chi tiết dưới đây:

Quy định tách thửa đất nông nghiệp & thổ cư

2. Quy định về điều kiện (ĐK), thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư

Quy định về tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất thổ cư gồm có những điều kiện (ĐK), thủ tục tách thửa đất đất nông nghiệp để người có quyền sử dụng đất nếu như có nhu cầu tách thửa những loại đất nông nghiệp, đất thổ cư tiến hành đúng quá trình nhất.

Theo luật định thì từng kiểu đất nông nghiệp, đất thổ cư đều có những điều khoản riêng về tách thửa đất theo kiểu & mỗi đơn vị hành chính cấp tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Ví dụ điều khoản tách thửa đất trồng cây lâu đời sẽ khác với đất trồng cây mỗi năm về diện tích ít nhất sau thời điểm tách thửa…

Chi tiết về điều kiện (ĐK) tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư hiện hành như sau:

2.1. Điều kiện tách thửa đất thổ cư & nông nghiệp

Để được cho phép tách thửa đất nông nghiệp, tách sổ đổ thổ cư thì mảnh đất phải thỏa mãn các điều kiện (ĐK) diện tích ít nhất sau thời điểm tách.

Diện tích ít nhất tách thửa sẽ tuân theo theo điều khoản của mỗi địa phương nhằm bảo đảm quy hoạch chung với quỹ đất của đơn vị đó.

Tuy nhiên, mỗi địa phương lại có điều khoản về diện tích ít nhất tách thửa không giống nhau đó là:

 • Diện tích ít nhất trước lúc tách thửa
 • Diện tích ít nhất sau thời điểm tách thửa

Do vậy khi khẳng định điều kiện (ĐK) để tách thửa đất nông nghiệp mà chủ có quyền sử dụng đất sang cho một hay đa số chúng ta khác thì các bạn sẽ phải khám phá Quyết định của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương đó điều khoản về diện tích ít nhất để tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư chi tiết.

Đồng thời, ở nhiều địa phương ngày nay theo chế độ về đất đai riêng mà nhiều nơi chỉ giảiquyết thủ tục tách thửa đất nông nghiệp khi có kèm việc chuyển mục tiêu sử dụng thành đất ở. Vì vậy để điều kiện (ĐK) để tách thửa đất nông nghiệp tại địa phương có điều khoản này thì người cần tách sử sẽ phải tiến hành thêm thủ tục biến đổi mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Quy định về điều kiện (ĐK) tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư

2.2. Hồ sơ & thủ tục tách thửa đất nông nghiệp & đất thổ cư

2.2.1. Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp & đất thổ cư

Về thủ tục tách thửa đất nông nghiệp & thủ tục tách thửa đất thổ cư sẽ được làm theo điều khoản tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP điều khoản về trình tự, thủ tục tiến hành tách thửa hoặc hợp thửa đất.

Hiện tại các trình tự thủ tục đề xuất tách thửa đất không nhận biết là tách thửa đất nông nghiệp hay đất thổ cư mà vận dụng chung quá trình dựa vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Điều 75 Nghị định điều khoản về trình tự, thủ tục tiến hành tách thửa hoặc hợp thửa đất như sau:

 “1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ giấy tờ đề xuất tách thửa hoặc hợp thửa.

 2. Văn phòng đăng ký đất đai có bổn phận tiến hành các công việc sau:

 a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

 b) Lập giấy tờ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho người tiêu dùng đất so với thửa đất mới tách, hợp thửa;

 c) Chỉnh lý, update biến động vào giấy tờ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai; trao Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với tình huống nộp giấy tờ tại cấp xã.

 3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng 1 phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, group người tiêu dùng đất; do khắc phục hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành các công việc sau:

 a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

 b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo điều khoản tại Nghị định này so với phần diện tích chuyển quyền; cùng lúc công nhận đổi thay vào Giấy chứng thực đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất so với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, update biến động vào giấy tờ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai; trao cho người tiêu dùng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao so với tình huống nộp giấy tờ tại cấp xã.”

Trong tình huống nếu tách thửa đất nông nghiệp mà ở nơi có thẩm quyền cho phép tách thửa chỉ tiến hành việc tách thửa đất nông nghiệp khi đã chuyển mục tiêu sử dụng sang đất ở thì khi này người cần tách thửa sẽ tiến hành các thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Thủ tục chuyển mục tiêu sử dụng đất các bạn có thể tìm hiểu thêm tại nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Hay khám phá kỹ về vấn đề này trong bài viết: Thủ tục, phí, bảng giá chuyển mục tiêu sử dụng đất.

Đồng thời, chú ý khi chuyển mục tiêu sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp các bạn phải nộp tiền sử dụng đất theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP & phương pháp tính phí theo mỗi tình huống chi tiết.

Quy định thủ tục tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư

2.2.3. Hồ sơ đề xuất tách thửa đất

Theo điều khoản về tách thửa thì người cần tách thửa đất sẽ phải nộp một bộ giấy tờ đề xuất tách thửa. Trong đó giấy tờ đề xuất tách thửa đất bao gồm:

 • Đơn đề xuất tách thửa đất theo kiểu có sẵn trong quyết định điều khoản về tách hợp thửa đất của tỉnh đó.
 • Bản gốc giấy chứng thực đã cấp.
 • Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của group người tiêu dùng đất, cùng có trong tay tài sản gắn liền với đất;

3. Chi phí tách thửa đất nông nghiệp, đất thổ cư

Người có đề xuất tách thửa đất sẽ phải tiến hành các nguyên tắc về bổn phận tài chính gồm có các khoản thuế, phí, lệ phí bên chuyển nhượng phải nộp.

Thứ nhất, Thuế doanh thu cá nhân: dựa vào thuế suất & doanh thu của người đó. Cụ thể theo điều khoản của Luật thuế doanh thu cá nhân trong tình huống tách thửa do chuyển nhượng được xem là 2%tính trên tổng giá trị mua bán chuyển nhượng trên hợp đồng nhưng vẫn không thấp hợp giá theo khung giá địa ốc được Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP phát hành mỗi năm.

Thứ hai, các khoản phí, lệ phí bên nhận chuyển nhượng phải nộp:

- Lệ phí địa chính 0,15% giá trị chuyển nhượng

- Lệ phí trước bạ nhà đất: 0,5%

Trên đấy là những điều khoản của pháp luật đất đai hiện hành về vấn đề tách thửa đất nông nghiệp, thổ cư. Hy vọng, sẽ giúp những ai có nhu cầu tách thửa đất đơn giản trong những việc biến đổi mục tiêu.

Ngoài ra, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nhiều bài viết về pháp luật đất đai giúp khám phá về quyền & bổn phận đúng pháp luật tại muanhadep.vn.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Quy hoạch treo, dự án treo: Thời hạn xóa bỏ, quy định và giải pháp

Nội dung bài viếtQuy hoạch treo & dự án treo là gì? Quy hoạch treo là gì? Dự án treo là gì? Các kiểu quy hoạch treo Quy định về đất trong qu

Các giải pháp làm mát nhà xưởng, giá hệ thống làm mát bằng hơi nước

Phần lớn các nhà xưởng đều có nhiệt độ khá cao. Không khí nóng bức khiến nhân lực uể oải khi làm việc, cùng lúc cũng làm các trang trang bị dễ hỏng hó

Ngày đẹp khai trương công ty, cửa hàng tháng 2 năm 2021 theo tuổi

Quan niệm đầu xuôi đuôi lọt khiến công việc khai trương shop kinh doanh, C.ty trở nên 1 event quan trọng mà hầu như ai cũng tìm định ngày đẹp trước lú

Luật cầm sổ đỏ nhất định nên hiểu rõ, mượn sổ đỏ đi cầm có được không?

Nội dung bài viếtCầm sổ hồng của người khác nhận được không?Có làm lại được sổ hồng bị cầm cố không?Vay tiền cầm cố sổ đỏNhiều người khi có nh

Cho tặng đất có đòi lại được không? Các trường hợp và cách xử lý

Nội dung bài viết1. Đất tặng cho bằng lời nói2. Đất đã tặng cho & sang tên1. Đất tặng cho bằng lời nóiHiện nay, tặng cho đất bằng lời nói, bằn

Cách treo đồng hồ trong nhà theo phong thủy để tài lộc gõ cửa

Theo phong thủy phương Đông, đồ vật bài trí trong nhà đều bổ ích & ảnh hưởng nhất định đến đời sống gia đình. Đồng hồ là 1 đồ dùng phải có được trong

Dọn chuyển về nhà mới kiêng gì? Cách xem ngày, sắm lễ, văn khấn

Nội dung bài viếtDọn về nhà mới lấy ngày, giờ nào tốt? - Xem ngày dọn vào nhà mới theo giờ đẹp (giờ hoàng đạo) - Xem ngày dọn về nhà mới theo tu

Phong thủy căn hộ chung cư, chọn hướng nhà chung cư theo tuổi

Phong chung thủy cư là 1 trong những vấn đề được không ít người quan tâm khi chọn nhà chung cư đặt tại. Một ngôi nhà hợp tuổi sẽ giúp chủ nhà phát tài

Ôm mộng làm giàu từ đất, cặp vợ chồng

Bỏ ra một,67 tỷ việt nam đồng để mua đất nền phân lô tại Đồng Nai, anh Tài bị chôn vốn trong hơn 3 năm không lãi suất & chưa nghe đến một khi mớ

Tư vấn đặt tên, bố trí phong thủy cửa hàng để kinh doanh đại phát

Nội dung bài viếtChọn vị trí phong thủy shop kinh doanh Phong thủy hướng cửa hàng Đặt tên shop theo tuổi phong thủy Xem tên shop theo phong th

Kinh nghiệm bán căn hộ chung cư nhanh nhất, cách tính giá hợp lý

Nội dung bài viết1. Cách bán chung cư kết quả nhanh nhất cùng các bướcChuẩn bị giấy má pháp lý của căn hộ chung cưĐịnh giá thành căn hộ chung cư

Cách tính thuế nhà đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp mới nhất

Nội dung bài viết1. Thuế đất là gì? 2. Thuế địa ốc – thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2.1. Đối tượng chịu thuế đất phi nông nghiệp 2.2. Cách t

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]