Quy hoạch treo, dự án treo: Thời hạn xóa bỏ, quy định và giải pháp

Nội dung bài viết

 1. Quy hoạch treo & dự án treo là gì?
  1. Quy hoạch treo là gì?
  2. Dự án treo là gì?
  3. Các kiểu quy hoạch treo
 2. Quy định về đất trong quy hoạch treo & dự án treo
  1. Thời hạn quy hoạch treo bao lâu thì bỏ?
  2. Đất quy hoạch treo có làm được sổ hồng không?
  3. Xây nhà trên đất quy hoạch treo
  4. Đất quy hoạch treo nhận được bồi thường thiệt hại
  5. Thủ tục, kiểu đơn khiếu kiện quy hoạch treo
 3. Thực trạng & nguyên nhân quy hoạch treo
  1. Thực trạng các quy hoạch treo ở Việt Nam
  2. Hậu quả của quy hoạch treo
  3. Nguyên nhân quy hoạch treo
 4. Giải pháp xử lý quy hoạch treo, khắc phục dự án treo

Quy hoạch treo, dự án treo là 1 trong những vấn đề tồn tại bởi nhiều nguyên nhân trong nhiều năm & mang tới những hậu quả cực kì lớn, ám ảnh của cư dân & cấp chính quyền trong cách khắc phục & bảo vệ quyền lợi của cư dân.

Dưới đấy là những vấn đề về quy hoạch treo là gì, dự án treo là gì, các nguyên tắc về quy hoạch treo cùng những đánh giá nguyên nhân & biện pháp xóa khỏi tình trạng quy hoạch treo ngày nay. Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người nhận được cái ngắm cụ thể về quy hoạch treo & nhất là nắm được các luật mới về quy hoạch treo giúp bảo vệ quyền lợi của mình khi có liên quan tới dự án treo.

Quy hoạch treo & dự án treo là gì?

Quy hoạch treo là gì?

Luật không điều khoản định nghĩa thế nào là quy hoạch treo hay quy hoạch treo là sao tuy nhiên có thể hiểu: Quy hoạch treo hay gọi đúng là quy hoạch sử dụng đất treo là thực trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khẳng định, ghi trong plan sử dụng đất cho 1 hoặc nhiều mục tiêu không giống nhau, đã có ban bố sẽ thu hồi để triển khai kế hoạch nhưng không tiến hành đúng kế hoạch, plan thì gọi là quy hoạch treo.

Bởi khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 chỉnh sửa bổ sung 2019: diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất mỗi năm của huyện đã công cố phải thu hồi để tiến hành dự án hoặc chuyển mục tiêu sử dụng mà hết 3 năm không hề có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền kiểm duyệt quy hoạch sử dụng đất phải điều khiển, hủy bỏ quy hoạch & phải ban bố việc điều khiển, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu so với phần diện tích đất ghi trong plan sử dụng đất.

Do đó, có thể hiểu thời hạn thời hạn quy hoạch treo là sau tầm thời 03 năm kể từ lúc có ban bố quy hoạch sử dụng đất mỗi năm mà: Không triển khai kế hoạch sử dụng đất & cũng không ban bố điều khiển, hủy bỏ, thu hồi, chuyển mục tiêu sử dụng đất so với phần đất trên thì được coi là đất quy hoạch treo.

Quy định các dự án & quy hoạch treo hiện nay

Dự án treo là gì?

Bên cạnh vấn đề quy hoạch treo thì dự án treo cũng là vấn đề gây nhức nhối & nhiều hệ quả. Vậy dự án treo là gì hay dự án quy hoạch treo là gì?

Các dự án lớn, nhỏ đó đó là cách chi tiết hóa những plan để tiến hành các quy hoạch sử dụng đất đã duyệt. Nhưng khi các dự án đã được giao đất trong plan quy hoạch mà xây dựng chậm tiến độ hoặc không xây dựng thì những dự án đó được coi là “dự án treo”.

Các kiểu quy hoạch treo

Phụ thuộc vào content sử dụng đất hoặc những loại quy hoạch, dự án mà sẽ có bấy nhiêu các dạng quy hoạch treo gián tiếp hay trực tiếp liên quan đến đất:

 • Quy hoạch khởi phát kinh tế - xã hội;
 • Quy hoạch sử dụng đất;
 • Quy hoạch chung triển khai đô thị;
 • Quy hoạch cụ thể triển khai đô thị;
 • Quy hoạch triển khai điểm cư dân nông thôn;
 • Quy hoạch giao thông, thuỷ lợi;
 • Quy hoạch ngành: công nghiệp, y tế, thể dục, chuyến chuyến tham quan, thương mại, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh...

Các dự án treo cũng gần giống như tồn tại ở nhiều dạng & nhiều địa phương từ các khu công nghiệp, khu kinh tế tới hạ tầng giao thông, hẻm treo, KDT...

Quy hoạch treo & dự án treo không giống nhau tuy nhiên về thực chất & hệ quả nó giống nhau bởi nó đều là những plan sử dụng đất đã được lên như lại chẳng thể tiến hành được từ nhiều lý do & gây nên những bức xúc trong vấn đề sử dụng đất trong quá trình dài & khó giải quyết.

Quy định về đất trong quy hoạch treo & dự án treo

Luật về dự án treo hay chuẩn xác hơn là điều khoản của luật đất đai về plan quy hoạch sử dụng đất mới đa đã có những đổi thay đối với điều khoản tại Luật đất đai 2013. Cụ thể tại Luật chỉnh sửa, bổ sung 37 Luật có liên quan tới quy hoạch năm 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, Điều 6 Sửa đổi bổ sung một vài điều của Luật Đất đai ở Chương IV về quy hoạch, plan sử dụng đất điều khoản về vấn đề khắc phục đất quy hoạch treo như sau:

“Điều 49. Thực hiện quy hoạch, plan sử dụng đất

...

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được thông báo mà chưa có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện thì người tiêu dùng đất được tiếp đó sử dụng & được tiến hành các quyền của người tiêu dùng đất theo điều khoản của pháp luật

Trường hợp đã có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện thì người tiêu dùng đất trong vùng phải chuyển mục tiêu sử dụng đất & thu hồi đất theo plan được tiếp đó tiến hành các quyền của người tiêu dùng đất nhưng vẫn không được thi công mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người tiêu dùng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo điều khoản của pháp luật.

8. Diện tích đất ghi trong plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện đã được thông báo phải thu hồi để tiến hành dự án hoặc phải chuyển mục tiêu sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt plan sử dụng đất phải điều khiển, hủy bỏ & phải ban bố việc điều khiển, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu so với phần diện tích đất ghi trong plan sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt plan sử dụng đất không điều khiển, hủy bỏ hoặc có điều khiển, hủy bỏ nhưng vẫn không ban bố việc điều khiển, hủy bỏ thì người tiêu dùng đất khỏi bị giảm thiểu về quyền theo điều khoản tại khoản 7 Điều này.”

Theo điều khoản này thì có một vài chế độ liên quan đến vấn đề sử dụng đất quy hoạch như sau:

Thời hạn quy hoạch treo bao lâu thì bỏ?

Dự án treo và quy hoạch treo bao nhiêu năm thì bỏ và hủy? Luật đất đai không nêu rõ thời hạn dự án treo bao lâu thì hủy mà chỉ có thời hạn hủy bỏ quy hoạch so với việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu sử dụng đất nếu sau 3 năm không hề có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất kể từ ngày ban bố quy hoạch theo điều khoản tại khoản tám Điều 49 Luật Đất đai 2013 chỉnh sửa.

Do đó dự án treo bao lâu thì huỷ? Câu replay theo điều khoản dự án, quy hoạch treo sẽ bị hủy nếu sau 3 năm không triển khai kế hoạch đã kiểm duyệt.

Quy định quy hoạch treo nhận được cấp sổ hồng không?

Đất quy hoạch treo có làm được sổ hồng không?

Đối với vấn đề đất quy hoạch treo nhận được cấp sổ hồng không là thắc mắc của không ít người có đất dính quy hoạch.

Khoản tám Điều 49 Luật chỉnh sửa bổ sung 2019: nếu trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện thì không thể thiếu điều khiển, hủy bỏ & ban bố hủy bỏ thu hồi/chuyển mục tiêu sử dụng đất trong quy quy hoạch sử dụng đất.

Thêm vào đó vấn đề sổ hồng so với đất quy hoạch treo theo khoản 6 Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Trong tình huống đã nhận được công bố hoặc quyết định thu hồi đất thì diện tích đất nằm trong quy hoạch đó không cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.

Vì vậy, so với đất dính quy hoạch treo chỉ có thể làm sổ hồng khi mà có ban bố hủy bỏ thủ hồi đất. Lúc đó người tiêu dùng đất mới có thể làm thủ tục xin cấp chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) mà thôi. Nếu như dự án treo không được thông báo hủy, bỏ thì người tiêu dùng đất có quyền sử dụng giảm thiểu theo điều khoản tại khoản 7 Điều 49 Luật đất đai chỉnh sửa.

Xây nhà trên đất quy hoạch treo

Nếu quy hoạch sử dụng đất đã được thông báo & có plan sử dụng đất mỗi năm của huyện thì người tiêu dùng đất phải chuyển mục tiêu sử dụng đất & thu hồi đất theo plan. Người sử dụng đất được tiếp đó tiến hành các quyền của người tiêu dùng đất nhưng vẫn không được thi công mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu đời. Nếu có nguyện vọng cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quy định sử dụng đất, xây nhà trên đất quy hoạch treo

Việc bồi thường trong đất quy hoạch treo 

Việc bồi thường thiệt hại về công trình nhà ở,... hay không sẽ dựa vào giai đoạn tồn tại, triển khai nhà trên đất quy hoạch:

- Trường hợp một, tài sản trên đất quy hoạch đã có quy hoạch chưa được ban bố, có plan sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện thì khi có plan sử dụng đất & quyết định thu hồi của Nhà nước sẽ được bồi thường theo điều khoản của pháp luật nếu lỡ xây xong mà quy hoạch. 

- Trường hợp 2, tài sản trên đất quy hoạch đã có quy hoạch được thông báo & có kế hoạch sử dụng đất mỗi năm của cấp huyện thì sẽ không được bồi thường tài sản gắn liền trên đất theo điều khoản của pháp luật khi thu hồi đất.

Đối với tình trạng dự án, quy hoạch treo kéo dài nhiều năm gây thiệt hại cho người dân thì ngày nay vẫn chưa có các nguyên tắc đền bù về vấn đề này.

Thủ tục, kiểu đơn khiếu kiện quy hoạch treo

Đối với các dự án treo, quy hoạch treo nghĩa là thời hạn quy hoạch đã quá 3 năm kể từ ngày có ban bố quy hoạch đất mà không hề có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục tiêu sử dụng đất mà cũng không hề có điều khiển, hủy bỏ & ban bố việc điều khiển, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục tiêu so với phần diện tích đất ghi trong plan sử dụng đất thì người dân có quyền khiếu nại quy hoạch treo. Việc khiếu nại về quy hoạch treo là cách để bảo đảm quyền & ích lợi đúng pháp luật của người tiêu dùng đất quy hoạch treo, dự án treo.

Đơn khiếu nại về quy hoạch treo sẽ gửi trực tiếp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngày trước đã kiểm duyệt quy hoạch đó để đòi hỏi có điều khiển, hủy bỏ dự án treo, có biện pháp giải quyết có lí với đất quy hoạch treo này.

Nếu sau thời điểm khiếu nại mà không hề có sự chuyển mình theo hướng cơ quan đó thì người tiêu dùng đất khỏi bị giảm thiểu quyền theo điều khoản tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 chỉnh sửa bổ sung 2019 & có quyền của người tiêu dùng đất theo điều khoản của luật về quy hoạch treo.

Tải kiểu đơn kiện, khiếu kiện quy hoạch treo tại đây.

Thực trạng & nguyên nhân quy hoạch treo

Thực trạng các quy hoạch treo ở Việt Nam

Quy hoạch treo kéo dài, dự án treo tràn ngập ở các địa phương trên toàn quốc, hầu như không hề có địa phương nào là không hề có đất quy hoạch treo & các dự án treo. Những quy hoạch treo tồn tại ở chủ yếu các địa phương & càng ở vùng thành phố thì quy hoạch treo càng nhiều bất cứ đây là triển khai cơ sở gia công, kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật & hạ tầng xã hội.

Ví dụ các quy hoạch treo, dự án treo ở tại Thành Phố thủ đô hà nội có thể thấy có vô cùng đất dự án bỏ hoang, chậm xây dựng với tầm hơn 306 dự án & trong các số đó có tới gần 300 dự án treo do chưa hoàn thiện giải phóng mặt hằng, số còn lại xây dựng chậm tiến độ, có tranh chấp chuyển nhượng trái pháp luật, tự tiện chuyển mục tiêu sử dụng, để đất bị lấn chiếm…

Ở vùng phía Nam nổi cộm là quá nhiều các dự án treo tại TPHCM, quy hoạch treo ở TPHCM cần được xóa khỏi ở toàn bộ các quận như:

Xóa quy hoạch treo tại TPHCM nhức nhối ở các Q.2, 4, tám, 11, 12, Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Tân, Nhà Bè, Thủ Đức… Với nhiều quy hoạch treo, dự án treo nóng như: xóa quy hoạch treo phường Hiệp Bình Chánh, Bình Quới, Bán đảo Thanh Đa, ga Bình Triệu, KDT xã Hiệp Phước…

TPHCM thậm chí đã lên list 180 dự án treo ở Thành phố Hồ Chí Minh để giảm bớt đi thực trạng dự án treo gây bức xúc & những hậu quả cho người dân, plan khởi phát chung của toàn TP.

Ngoài ra có không ít những dự án quy hoạch treo Làng đại học (ĐH) ở tại TP Thành Phố TP. Đà Nẵng với thời gian treo kéo dài hơn hai mươi năm, quy hoạch treo quận Bình Thủy - Cần Thơ, Vũng Tàu, Hài Phòng, Bạc Liêu, Huế, Lạng Sơn…

Với tình trạng quy hoạch treo kéo dài & nhiều càng ngày củng cố do vậy mà giới BĐS thường nói có quy hoạch sẽ có quy hoạch treo để nói lên tình trạng đất quy hoạch treo rất nhiều. thời buổi này có thể thấy các quy hoạch treo 10 năm, hai mươi năm, 30 năm làm cho người dân có đất trong khu vực quy hoạch khốn đốn cả 1 thậm chí là 2 thế hệ. Do đó cần phải có những đo lường, nắm vững quy hoạch treo tình trạng & biện pháp quyết liệt chi tiết mới giải quyết được vấn đề này.

Hậu quả của quy hoạch treo

Hậu quả của quy hoạch treo, dự án treo với nhiều hệ lụy ám ảnh người dân & các các cấp chính quyền.

 • Quy hoạch treo gây phí phạn khoáng sản đất đai
 • Ảnh hưởng đến khởi phát kinh tế: không tiến hành được các plan khởi phát kinh tế theo định hướng, plan đã định, hạ tầng kỹ thuật giao thông, môi trường, cơ sở vật chất,
 • Đảo lộn đời sống của người dân: sống trong khu vực đất quy hoạch treo sẽ thiếu thốn vật chất, văn hóa xã hội, đời sống bất thường, đời sống thiếu plan, định hướng lâu dài...
 • Làm đảo lộn các vấn đề xã hội: thiếu hạ tầng xã hội trường học, y tế...

Khổ vì quy hoạch treo kéo dài đó đó là hậu quả mà dường như ai cũng thấy so với người dân có đất dính quy hoạch treo. Bởi vậy, sẽ cần giải không thể thiếu biện pháp xóa khỏi các quy hoạch treo & dự án treo để bảo đảm quyền lợi cho có đất thuộc diện quy hoạch, dự án bị treo, không tiến hành kéo dài.

Nguyên nhân quy hoạch treo

Tình trạng dự án treo, quy hoạch treo khởi nguồn từ quá nhiều nguyên nhân không giống nhau. Điển hình một vài nguyên nhân chính của quy hoạch treo có thể nói đến đó là:

- Đội ngũ cán bộ quy hoạch chưa đủ năng lực: 1 phần cũng do đội ngũ có trách nhiệm quy hoạch, tư vấn quy hoạch chưa đủ năng lực & số lượng nên chất lượng công việc quy hoạch sử dụng đất dẫn tới các dự án không bảo đảm phù phù hợp với thực chất kinh tế - xã hội, định hướng khởi phát lâu dài.

- Các dự án quy hoạch treo do không tính toán toàn diện: chứa nhiều nhân tố ảnh hưởng đến dự án treo tuy nhiên việc này lại không được trù bị chuẩn xác, đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng đến như: nguồn vốn, biến động kinh tế, xã hội vấn đề môi trường, giao thông, định hướng… nên bộc lộ các bất cập & dù điều khiển nhiều đợt gây tốn kém mà vẫn chẳng thể thực thi.

- Triển khai không đồng bộ: thực trạng này dễ thấy triển khai nhà ở trước tuy nhiên đường, điện, trường trạm thiếu, chính vì vậy nên gây gian nan trong những công việc khai thác, vận hành, hoàn thành.

- Tiến độ xây dựng không bảo đảm kế hoạch: việc này gây nên phí phạn & ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của cư dân trong vùng & cả người mua đất quy hoạch treo, mua nhà dự án, mua nhà quy hoạch treo.

- Quản lý quy hoạch sau kiểm duyệt yếu kém: việc làm chủ yếu kém khiến dẫn tới thực trạng đất bị biến đổi mục tiêu sử dụng bất hợp pháp, dân lấn chiếu, tăng chi phí bồi thường nên sau thời gian giới đầu tư không còn khả năng tiến hành hoặc quan ngại cho dự án không được sự quan tâm đúng mức dẫn tới dừng & bị treo dự án. Thêm vào đó năng lực & bổn phận yếu nên thường xảy ra thực trạng cố ý tránh mọi vấn đề tạo nên trong làm chủ, gây tác động tới quyền lợi chính đáng của cư dân.

- Quy hoạch ông xã chéo không thống nhất nên chẳng thể tiến hành.

- Không bảo đảm đủ & sử dụng đúng nguồn vốn để lập quy hoạch

- Không bảo đảm dung hòa ích lợi giữa người dân & chính quyền, giới đầu tư nên gian nan khi tiến hành dự án.

- Nhìn chung nguyên nhân của quy hoạch treo vẫn đa phần xuất pháp từ chính plan quy hoạch của chính quyền, không cụ thể về bổn phận giữa chính quyền & giới đầu tư.

- Quy hoạch treo do trục lợi

Quy hoạch treo tình trạng, nguyên nhân & biện pháp xử lý

Giải pháp xử lý quy hoạch treo, khắc phục dự án treo

Quy hoạch treo & dự án treo những nỗi ám khó thể xóa khỏi triệt để. Mặc dù, khó chưa hẳn là chưa hẳn làm bởi việc này sẽ đem lại nhiều ích lợi cho người dân & khởi phát kinh tế - xã hội. Dưới đấy là một vài biện pháp quy hoạch treo

- Rà soát kỹ càng lại tiến hành quy hoạch, plan sử dụng đất đã tuyên bố để thấy rõ được thực trạng mỗi quy hoạch làm giảm các dự án treo cũng giống như có các cách khắc phục, xóa khỏi quy hoạch treo sớm nhất, giảm thiểu thiệt hại cho người dân & sử dụng tốt nguồn khoáng sản đất...

 • Các quy hoạch có thể tiến hành sớm thì tập trung để tiến hành ngay
 • Các quy hoạch chưa có tài năng làm ngay thì điều khiển thời gian tiến hành quy hoạch thích hợp.
 • Các quy hoạch không có lí, không khả thi thì cần xóa bỏ

- Kiên quyết xóa dự án treo bằng phương pháp ra quyết định thu hồi xóa khỏi quy hoạch treo mà CĐT không có tài năng tiến hành để giao lại đất cho tổ chức cá nhân khách có tiềm lực tiến hành dự án.

- Cách xử lý quy hoạch treo: Công bố public trên các phương tiện kiến thức đại chúng việc điều khiển, hủy bỏ quy hoạch treo, điều khoản về xóa quy hoạch treo chi tiết.

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung & hoàn thành các văn bản điều khoản, chỉ dẫn chi tiết về làm chủ đất đai, về giá đất, về áp dụng tiến hành chế độ bồi thường, trợ giúp, giải quyết việc làm & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù phù hợp với thực trạng thực chất của địa phương;

- Đôn đốc việc sử dụng đất của các CĐT, đòi hỏi đẩy đúng & nhanh tiến độ trong các hợp đồng xây dựng để bảo đảm không chậm tiến độ, tránh dự án treo.

- Thực hiện đúng chế độ bồi thường, trợ giúp, giải quyết việc làm & tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất giúp giải phóng mặt bằng nhanh, tăng khả năng thực thi dự án, tránh tạo quy hoạch treo.

- Đẩy mạnh tìm tòi & đẩy mạnh nghiệp vụ trong công tác quy hoạch & làm chủ quy hoạch.

- Kiểm tra sát vấn đề lập thẩm tra, xét duyệt & ban bố quy hoạch.

- Xử lý nghiêm vi phạm liên quan tới quy hoạch đất đai.

Trên đấy là những điều khoản về quy hoạch treo là gì, dự án treo là gì, cách chế độ về quy hoạch sử dụng đất, tình trạng & đánh giá nguyên nhân đa phần gây ra thực trạng dự án, quy hoạch treo củng cố cùng một vài biện pháp xóa khỏi dự án treo. Mong rằng những kiến thức này sẽ thực sự hữu ý, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đất dính quy hoạch treo, giảm thiểu thực trạng quy hoạch & dự án treo cũng giống như đáp ứng nhu cầu plan & triển khai khởi phát quốc gia.

Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm bài viết:  Bản đồ quy hoạch Phú Quốc cụ thể , đầu tư kinh doanh gì sinh lời?


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


5 khác biệt giữa đất nền dự án và đất thổ cư

Có khá nhiều thuật ngữ liên quan tới đất khiến đa số chúng ta vẫn chưa cụ thể về định nghĩa, thậm chí nhầm lẫn giữa đất thổ cư với đất nền dự án

Thủ tục, mẫu đơn xin lắp, tách, chuyển công tơ điện mới và chi phí

Nội dung bài viết1. Hồ sơ, thủ tục đăng ký lắp công tơ điện mớiHồ sơ xin cấp điện sinh hoạtHồ sơ, kiểu đơn xin cấp điện sản xuấtThủ tục đăng k

Đặt thiềm thừ cóc 3 chân theo hướng dẫn này thì tiền vào như nước

Từ lâu thiềm thừ cóc 3 chân ngậm tiền được gọi là biểu tượng chiêu tài trong phong thủy. Nếu các bạn chưa chắc chắn tác dụng phong thủy của thiềm thừ

Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, cách xác định giá khởi điểm

Nội dung bài viết1. Đấu giá quyền sử dụng đất là gì? 2. Quy định về đấu giá quyền sử dụng đấtCác tình huống được đấu giá đấtĐiều kiện đấu giá

Tầng trệt, tầng lửng, tầng tum, thông tầng, tầng hầm B1 là gì?

Nội dung bài viếtĐịnh nghĩa tầng & lầuTầng trệt là gì?Tầng lửng là gì?Tầng tum là gì?Thông tầng là gì?Tầng G, M, B là gì?Có lẽ các bạn đ

Nhận biết các thế đất đẹp theo phong thủy, hình thế đất tốt nên chọn

Nội dung bài viết1. Thế nào là miếng đất đẹp?2. Các thế đất đẹp trong phong thủyĐất tụ khíĐất gần hồ nướcNhững thế đất tốt theo hình dáng3

Có nên mua đất dự án chưa có sổ đỏ? Mẫu hợp đồng, thủ tục chi tiết

Nội dung bài viếtĐất nền là gì? Có nên chọn mua đất nền hay không? Có nên chọn mua bán đất dự án chưa có sổ đỏ? Có nên chọn mua đất nền sổ đỏ?

Mẹo phối màu phòng khách hợp hướng không phải ai cũng biết

Màu sắc phòng tiếp khách không những tác động đến cảm quan mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc của người trong gia đình. Chọn màu thích hợp từ phía sẽ

Phong thủy cửa phòng ngủ: Kích thước, hướng bố trí tránh đại kỵ

Nội dung bài viếtPhong thủy cửa phòng ngủ Hướng sắp xếp cửa phòng ngủ theo tuổi Kích thước cửa phòng ngủ theo phong thủy Phòng ngủ 2, 3 cửa ra

Thuộc lòng những nguyên tắc phong thuỷ, tìm nhà là chốt mua

Người xưa thường sẽ có quan điểm về đất “nở hậu” có tức là sân sau rộng hơn sân trước, đấy là 1 địa thế đất đẹp chủ nhà cần chú ý khi chọn đất x

Bày cách làm giảm nhiệt độ phòng, làm mát nhà bằng nước mát không tưởng

Nội dung bài viếtCách làm hạ nhiệt độ nhà bằng nước Sử dụng quạt hơi nước, quạt phun sương Đóng chặt các cửa sổ vào ban ngày Làm mát nhà mái t

Cách xem phong thủy xây nhà ở, nhà xưởng để tụ lộc, tích tài

Nội dung bài viếtI. Xem phong thủy xây nhà ở mang lại may mắn, bình an Những vị trí xây nhà xấu, đẹp theo phong thủy Phong thủy mặt tiền nhà ở

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]