Sổ đỏ bị sai thông tin diện tích, địa chỉ, số CMND... cần làm gì?

Hiện nay, có không ít tình huống cấp sổ đỏ bị sai thông tin cá nhân, sổ hồng bị sai sinh năm, CMND tới sai diện tích thực chất, địa chỉ thường trú. Theo vấn đề này thì pháp luật điều khoản như vậy nào? Hãy cùng muanhadep.vn trả lời trong bài hôm nay:

Cấp sổ hồng sai là gì?

Có quá nhiều các tình huống sổ hồng bị cấp sai diện tích, kiến thức sổ hồng sai số khẳng định nhân dân, sổ hồng ghi sai địa chỉ, tên người có trong tay, người tiêu dùng đất… Tùy thuộc vào từng tình huống chi tiết mà sẽ vận dụng các nguyên tắc về giải pháp & thủ tục khắc phục sổ hồng bị thiếu sót kiến thức.

Nhìn chung cấp sổ hồng sai là việc sổ hồng có các kiến thức trên sổ không đúng, trung thực với thực chất & có để đấy là sự tình cờ hoặc cố tình của người có thẩm quyền. Việc cấp sổ hồng bị sai diện tích, tên, sai thẩm quyền, quy trình… sẽ căn cứ sẽ có thể được cơ quan có thẩm quyền đính chính kiến thức hoặc tiến hành việc thu hồi cấp sổ hồng mới hay thu hồi mà không cấp sổ mới.

Thủ tục khắc phục sổ hồng bị sai thông tin

Người được cấp quyền sử dụng đất, nhà ở & tài sản gắn liền với đất cảm thấy kiến thức về diện tích, địa chỉ, sinh năm số cmnd, địa chỉ, tên người được cấp… sẽ phải làm những gì để bảo vệ quyền ích lợi đúng pháp luật của mình.

Hiện nay, pháp luật ghi nhận có 2 các thức khắc phục cho việc kiến thức sổ hồng bị sai gồm có nhiều tình huống. Cụ thể:

Đối với các tình huống thuộc điều khoản tại khoản một Điều 106 Luật đất đai 2013 thì sẽ vận dụng hình thức đính chính kiến thức sổ hồng đã cấp sai cho người tiêu dùng hoặc người có trong tay tài sản gắn liền với đất.

Đối với các tình huống sổ hồng bị sai kiến thức thuộc điều khoản tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 thì phương thức khắc phục sổ hồng cấp sai sẽ vận dụng các hình thức: Nhà nước thu hồi Giấy chứng thực đã cấp

Phụ thuộc vào mỗi tình huống sổ sổ bị sai kiến thức chi tiết mà có cách khắc phục không giống nhau dành cho người được cấp giấy chứng thực QSDĐ đây là điều khiển đính đó đó là kiến thức hoặc cấp đổi hay bị tịch thu sổ hồng cấp sai diện tích, hủy sổ hồng cấp sai.

Dưới đấy là cách khắc phục các tình huống sổ hồng bị cấp sai kiến thức, cấp sổ hồng sai diện tích, cấp sổ hồng sai thẩm quyền, sổ hồng cấp sai quá trình chi tiết các bạn có thể tham khảo:

Thủ tục khắc phục kiến thức sổ hồng bị sai

Điều 106 khoản một Luật đất đai quy định:

“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực có bổn phận đính chính Giấy chứng thực đã cấp có thiếu sót trong các tình huống dưới đây :

a) Có thiếu sót kiến thức về tên gọi, giấy má pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người tiêu dùng đất, chủ có trong tay tài sản gắn liền với đất đối với giấy má pháp nhân hoặc nhân thân tại giai đoạn cấp Giấy chứng thực của người đó.

b) Có thiếu sót kiến thức về thửa đất, tài sản gắn liền với đất đối với giấy tờ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai check công nhận.”

Như vậy, điều khoản tại khoản một Điều 106 này thì  có nhiều tình huống thiếu sót kiến thức trong sổ hồng & sẽ được đính chính bao gồm:

- Sổ đỏ bị sai địa chỉ: địa chỉ của người tiêu dùng đất, chủ có trong tay tài sản gắn liền với đất đối với giấy má nhân thân, pháp nhân (doanh nghiệp, tổ chức) tại giai đoạn được cấp giấy chứng thực của người đó.

- Sai sót kiến thức về tên gọi, giấy má pháp nhân, nhân thân như:

  • Sổ đỏ bị sai sinh năm   
  • Sổ đỏ sai tên đệm, tên gọi      
  • Sổ đỏ sai số CMND

Sai sót về kiến thức thửa đất, tài sản gắn liền với đất đối với giấy tờ kê khai đất đai, tài sản gắn với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận:

Nếu giấy chứng thực quyền sử dụng đất, nhà ở & tài sản gắn liền với đất (gọi chung là sổ đỏ) bị sai kiến thức nhân thân, thửa đất hay tài sản mà do lỗi của cơ quan có thẩm quyền cấp thì: Theo điều khoản thì cơ quan cấp thì theo điều khoản cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ không thể thiếu bổn phận đính chính lại kiến thức trên sổ hồng bị sai cmnd, tên, địa chỉ…

Vì vậy, khi phát hiện có sai lệch kiến thức trên sổ hồng trong các tình huống nêu trên thì người tiêu dùng đất, người có trong tay tài sản gắn liền với đất bị ghi sai cần làm thủ tục đính chính lại cho đúng & cơ quan cấp Giấy chứng thực cho các bạn sẽ có bổn phận đính chính lại kiến thức này.

Thủ tục đính chính kiến thức trong sổ hồng bị sai kiến thức như sau:

Căn cứ vào  Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP & Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT điều khoản về thủ tục điều khiển, thủ tục cấp lại sổ đỏ như sau:

“Điều 10. Hồ sơ nộp khi tiến hành thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận

Hồ sơ nộp khi tiến hành thủ tục thu hồi Giấy chứng thực, Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở, Giấy chứng thực quyền có trong tay công trình triển khai đã cấp không đúng điều khoản của pháp luật đất đai tại Điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai  theo điều khoản như sau:

a) Trường hợp người tiêu dùng đất, chủ có trong tay tài sản gắn liền với đất phát hiện content Giấy chứng thực đã cấp không đúng điều khoản thì nộp giấy tờ gồm:

- Đơn phản ánh việc cấp Giấy chứng thực không đúng quy định;

- Bản gốc Giấy chứng thực đã cấp”.

Như vậy, với người tiêu dùng đất, có trong tay tài sản khi phát hiện kiến thức sổ hồng bị sai đối với khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai check công nhận thì cần làm 1 bộ giấy tờ như trên nộp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực (có thể là UBND cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cơ quan khoáng sản môi trường phụ thuộc vào việc các bạn thuộc đối tượng cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất nào & được điều khoản chi tiết tại Điều 105 Luật Đất Đai 2013.) để xin đính chính.

Các bước làm thủ tục đính chính như sau:

- Nộp một bộ giấy tờ đính chính Giấy chứng thực cho Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm:

  • 01 đơn đề xuất đính chính Giấy chứng thực, Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở, Giấy chứng thực quyền có trong tay công trình triển khai đã cấp so với tình huống thiếu sót do lỗi của người tiêu dùng đất.
  • Bản gốc Giấy chứng thực đã cấp;
  • Chuẩn bị thêm sổ hộ khẩu & khẳng định nhân dân bản sao công chứng để làm căn cứ so sánh với sổ đỏ

- Sau khi nộp giấy tờ thì công sở đăng ký đất đai có trách nhiệm:

  • Kiểm tra; lập biên bản Kết luận về content & nguyên nhân sai sót;
  • Lập giấy tờ trình cơ quan có thẩm quyền tiến hành đính chính vào Giấy chứng thực đã cấp có sai sót;
  • Chỉnh lý content thiếu sót vào giấy tờ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai.

Xử lý sổ hồng bị sai diện tích, thẩm quyền, quá trình cấp

Điểm, d khoản 2 Điều 106 Luật đất đai quy định: “2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng thực đã cấp trong các tình huống sau đây:...

d) Giấy chứng thực đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện (ĐK) được cấp, không đúng mục tiêu sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc xuất xứ sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật đất đai, trừ tình huống người được cấp Giấy chứng thực đó đã tiến hành chuyển quyền sử dụng đất, quyền có trong tay tài sản gắn liền với đất theo điều khoản của pháp luật đất đai.”

Theo đó các tình huống sổ hồng cấp sai thẩm quyền, không đúng đối tượng, sổ hồng bị sai diện tích, cấp sai quá trình không đúng điều kiện (ĐK) được cấp… sẽ bị Nhà nước thực hiện thu hồi.

Mặt khác, qua điều khoản trên thì so với tình huống cấp sổ hồng sai diện tích nếu do lỗi của cơ quan cấp sổ hồng thì chủ có trong tay, người tiêu dùng đất có thể được đề xuất đính chính kiến thức bị sai mà không bị tịch thu. Trong tình huống sổ hồng cấp sai diện tích (không đúng diện tích đất) thì có thể bị tịch thu & khắc phục sau thời điểm có Kết luận của thanh tra cùng cấp văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Về thủ tục khắc phục thu hồi sổ hồng cấp sai diện tích, thẩm quyền, quá trình, trái điều khoản của pháp luật sẽ được khắc phục như sau:

Khoản 3 Điều 106 Luật đất đai 2013 quy định: "Nhà nước thu hồi Giấy chứng thực đã cấp trong trường hợp: Thu hồi sổ hồng đã cấp với tình huống tại điểm d khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp sổ hồng được điều khoản tại Điều 105 của Luật Đất đai 2013 sau thời điểm đã có Kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai”.

Bên cạnh đó, theo điều khoản tại Khoản 56, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ chỉnh sửa, bổ sung một vài Nghị định điều khoản cụ thể thi hành Luật Đất đai (sửa đổi, bổ sung Điểm b & Điểm c, Khoản 4, Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì”

“b) Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất phát hiện Giấy chứng thực đã cấp không đúng điều khoản của pháp luật về đất đai thì check lại, bản tin cho người tiêu dùng đất biết rõ lý do & quyết định thu hồi Giấy chứng thực đã cấp không đúng quy định;

c) Trường hợp người tiêu dùng đất phát hiện Giấy chứng thực đã cấp không đúng điều khoản của pháp luật về đất đai thì gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất có bổn phận check, cân nhắc quyết định thu hồi Giấy chứng thực đã cấp không đúng điều khoản của pháp luật về đất đai”.

Trên đấy là tất cả những kiến thức về về phương thức khắc phục vấn để cấp sai kiến thức sổ hồng bao gồm: sổ hồng bị sai số CMND, sai địa chỉ thường trú trên sổ hồng, sai tên trong sổ hồng, sai số thửa đất, vị trí, sai diện tích trong sổ hồng, sổ hồng cấp sai thẩm quyền, sổ hồng cấp sai quy trinh với phương pháp đính chính hoặc thu hồi sổ hồng cấp sai.

Tags : một số mẫu thiết kế nhà diện tích nhỏ | chung cư PVC Sai Gon Building địa chỉ Tags : chung cư PVC Sai Gon Building địa chỉ | chung cư Nam Thông địa chỉ

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Làm lại sổ đỏ bị mất, cấp đổi sổ mới: Thủ tục, lệ phí, mẫu đơn

> Việc cần làm khi nhà bị nghiêng, lún

> Làm sao biết sổ đỏ giả? Cách xử lý khi mua phải nhà có sổ đỏ giả

> Quy định về hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ

> Dốc vốn mua chung nhà đất không đứng tên sổ đỏ, bị lật kèo tay trắng

> 8 điều mà bạn cần chuẩn bị thật tốt trước khi bắt đầu làm việc tại nhà

> Quy định về diện tích xây dựng, sàn xây dựng, tim tường, thông thủy

cần bán lô đất dg số 17 hoà long tỉnh brvt diện tích 10x20 80tc giá 1t150
#Chi tiết

xem video

Bán 600m2 SỔ ĐỎ thôn Phú Thịnh, Sóc Sơn, làm nghỉ dưỡng, nhà vườn cực đẹp. GIÁ TỐT.
#Chi tiết

xem video

Bán 1.924,1m2 (300m2 thổ cư), sổ đỏ Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long (gần cầu vượt Cần Thơ QL1A)
#Chi tiết

xem video

THÔNG TIN THỬA ĐẤT 52/28 XÃ ĐẠI PHƯỚC, NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI ĐANG CẦN BÁN
#Chi tiết

xem video

Hot Hot, Đường Bắc Sơn Long Bình 32M, Giá 2,5Tr/m2, Sổ Đỏ
#Chi tiết

xem video

Dự án BT Tasco Xuân Phương đến lượt người mua nhà đòi sổ đỏ
#Chi tiết

xem video

Hòa Bình Green City "sai phạm", chính quyền nói gì? | VTC9
#Chi tiết

xem video

Chính chủ cần bán 2 lô liền kề địa chỉ: 30-6 Chi Lăng - Thượng Lý - Hồng Bàng - TP Hải Phòng
#Chi tiết

xem video

Giới thiệu dự án phân lô sổ đỏ mặt tiền Nguyễn Hữu Cảnh, Nhơn Trạch
#Chi tiết

xem video

Căn hộ tecco - diện tích 54.5m, 2PN-1BC-1WC Block F
#Chi tiết

xem video

Review Chung cư thông minh - Anh Hải tại Vinhomes Gardenia Mỹ Đình| SHTEK- Thiết Bị Thông Minh
#Chi tiết

xem video

Sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Tất Thành Cang bị phê bình
#Chi tiết

xem video

ĐẤT NỀN SỔ ĐỎ tại LONG HẬU GIÁP NHÀ BÈ liền kề 2 Khu Công Nghiệp
Huyện Cần Giuộc, Long An
#Chi tiết

Tìm Hiểu Thông Tin Dự Án Osimi Phú Mỹ
#Chi tiết

xem video

Tìm Hiểu Thông Tin Dự Án Osimi Phú Mỹ
#Chi tiết

xem video

Tìm Hiểu Thông Tin Dự Án Osimi Phú Mỹ
#Chi tiết

xem video

FBNC - Diện tích nhà ở xã hội: Thế nào là hợp lý?
#Chi tiết

xem video

Ưu nhược điểm căn hộ chung cư Times City Diện Tích 75m2
#Chi tiết

xem video

7 TỶ NGƯỜI Bị Loài Này Làm Tổ Bên Trong Cơ Thể Mà Không Hề Hay Biết | Số 2 Và 3 Còn Đẻ Ra Cả Đàn Con
#Chi tiết

xem video

Chi Phí Làm Vườn Lan Mini Chỉ Hết 1.300k
#Chi tiết

xem video

Căn hộ 2 phòng ngủ chưa nội thất tòa chung cư Trung Đức địa chỉ số 2 phường Lê Lợi, tp Vinh, Nghệ An
#Chi tiết

xem video

Những Lưu Ý Khi Mua Đất Nền Dự Án - Các Nhà Đầu Tư Cần Biết - Bản Tin BĐS Hưng Phú Group Số 3.
#Chi tiết

xem video

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần địa ốc Phú An Thịnh Land bị bắt
#Chi tiết

xem video

Eurowindow River Park thông tin cơ bản về dự án
#Chi tiết

xem video