Quy định cho thuê, đền bù đất công ích 5%, được xây nhà trên đất 5% không?

Nội dung bài viết

  1. Đất 5 là gì?
  2. Mục đích sử dụng đất công ích xã
  3. Quy định về cho thuê đất công ích của xã
  4. Xây nhà trên đất công ích được không?
  5. Đất 5 có làm được sổ hồng không?
  6. Thu hồi đất công ích nhận được bồi thường không?

Đất 5 là gì?

Đất 5 hay đất công ích là gì? Đây là quỹ đất nông nghiệp lấy từ đất trồng cây mỗi năm hay lâu đời, đất nuôi trồng thủy sản cho mục tiêu công ích của địa phương.

Khái niệm đất công ích bắt đầu từ việc bắt tay xã ngày trước trích 5% quỹ đất bắt tay xã hoặc đất các hộ dân sau thời điểm mang vào bắt tay xã được giữ 5% để tự khởi phát kinh tế.

Đất công ích gồm các loại đất nào? Các kiểu quỹ đất công ích gồm có đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho Nhà nước, đất khai khoang, đất nông nghiệp được thu hồi để làm nên hay bổ sung vào quỹ đất nông nghiệp dùng cho vận hành công ích của xã, phường, thị trấn.

Mục đích sử dụng đất công ích xã

Mục đích của quỹ đất công ích được sử dụng cho các tình huống sau: 

- Xây dựng các công trình công cộng của xã, phường, thị trấn bao gồm: Công trình văn hóa, thể thao thể dục, vui chơi, giải trí công cộng, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nghĩa địa & các công trình công cộng khác theo điều khoản của UBND cấp tỉnh;

- Bồi thường cho người có đất được dùng để triển khai các công trình công cộng;

- Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Cấp sổ, cho thuê, bồi thường đất 5% ra sao?

Quy định về cho thuê đất công ích của xã

Nếu diện tích đất công ích chưa đường dành cho các mục tiêu trên thì những hộ gia đình, cá nhân tại địa phương được Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê với mục tiêu nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá.

Thời hạn thuê đất công ích không quá 5 năm, nếu hết có thể gia hạn thuê đất công ích để tiếp đó sử dụng.

Tiền nhận được từ cho thuê đất được nộp vào ngân sách nhà nước được điều hành bởi Ủy ban nhân dân cấp xã cho mục tiêu công ích của xã, phường, thị trấn. 

Cơ quan thẩm quyền giao đất công ích là UBND cấp xã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khiến cho thuê đất công ích.

Quy định đấu giá thuê đất công ích tiến hành theo các bước sau:

- Hộ gia đình/cá nhân contact với UBND cấp xã để nộp giấy tờ xin đấu giá quyền thuê đất. Hồ sơ gồm: (1) đơn xin thuê đất; (2) khẳng định nhân dân/hộ khẩu thường trú (bản sao chứng thực); (3) dự án/phương án sử dụng đất (nếu có).

- Ủy ban nhân dân cấp xã cân nhắc, tổ chức đấu giá nhận thầu;

- Hộ gia đình/cá nhân trực tiếp tham dự đấu giá;

- Kết quả trúng đấu giá, nhận thầu sử dụng đất sẽ được bổ sung vào giấy tờ thuê đất & là cơ sở để lập & ký hợp đồng thuê đất.

Trường hợp đấu giá không thành do chỉ có một người tham dự đấu giá thì sẽ được đánh giá ký hợp đồng cho thuê đất mà không cần đấu giá.

Quy định cho thuê đất công ích của xã

Xây nhà trên đất công ích được không?

Quy định đất 5 % nếu chưa được dùng thì được sử dụng khiến cho thuê gia công nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Luật đất đai năm 2013 điều khoản người tiêu dùng đất cần phải sử dụng đất đúng mục tiêu. Nếu đất công ích được sử dụng để xây nhà là vi phạm pháp luật.

Vậy đất 5 nhận được chuyển nhượng không? Việc này cũng vi phạm gần giống, giao chuyển dịch nhượng sẽ bị nhìn nhận là vô hiệu, nặng hơn có thể bị truy cứu bổn phận hình sự vào tội danh “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mức phạt khi triển khai nhà ở trên quỹ đất công ích của xã phường thị trấn theo Nghị định 102/2014/NĐ-CP như sau:

“a) Phạt tiền từ một.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục tiêu bất hợp pháp dưới 0,5 héc ta; triển khai nhà trên đất 5%

b) Phạt tiền từ trên một.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục tiêu bất hợp pháp từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;

c) Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục tiêu bất hợp pháp từ 03 héc ta trở lên.

Biện pháp xử lý hậu quả:

a) Buộc phục hồi lại thực trạng của đất trước lúc vi phạm so với hành vi điều khoản tại Khoản một & Khoản 2 Điều này;”

Đất 5 có làm được sổ hồng không?

Nếu các bạn do dự đất công ích nhận được cấp giấy chứng thực thì chủ có trong tay mảnh đất có thể được cấp sổ hồng nếu sử dụng đất ổn định & có đủ các giấy má theo Điều 100 Luật Đất Đai 2013 như sau:

“a) Những giấy má về quyền được dùng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian tiến hành chế độ đất đai của Nhà nước Việt Nam (VN) dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (VN) & Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc mang tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

c) Giấy tờ đúng pháp luật về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy má giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận là đã dùng qua trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

e) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy má mua nhà ở thuộc có trong tay nhà nước theo điều khoản của pháp luật;

f) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chính sách cũ cấp cho người tiêu dùng đất;

g) Các kiểu giấy má khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo điều khoản của Chính phủ.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có 1 trong những loại giấy má điều khoản tại khoản một Điều này mà trên giấy má đó ghi tên người khác, kèm theo giấy má về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, tuy nhiên đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật & đất đó không hề có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân được dùng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản xác nhận hiệu quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất; tình huống chưa tiến hành bổn phận tài chính thì phải tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng thực thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất; tình huống chưa tiến hành bổn phận tài chính thì phải tiến hành theo điều khoản của pháp luật.

Cộng đồng cư dân đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp điều khoản tại khoản 3 Điều 131 của Luật này & đất đó không hề có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất công nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy tờ cần phải có để làm sổ hồng đất công ích

Ngoài ra là các giấy má thuộc điều khoản tại Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Điều 18. Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất điều khoản tại Điểm g Khoản một Điều 100 của Luật Đất đai Các giấy má khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo điều khoản tại Điểm g Khoản một Điều 100 của Luật Đất đai mang tên người tiêu dùng đất, bao gồm:

Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Một trong các giấy má được lập trong thời gian tiến hành đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng & đăng ký đo lường ruộng đất trong toàn quốc do cơ quan nhà nước đang làm chủ, bao gồm:

a) Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã khẳng định người đang sử dụng đất là hợp pháp;

b) Bản tổng hợp các tình huống sử dụng đất đúng pháp luật do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan làm chủ đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập;

c) Đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất so với tình huống không hề có giấy má điều khoản tại Điểm a & Điểm b Khoản này.

Dự án hoặc list hoặc văn bản về việc di dân đi triển khai khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt.

Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở (nếu có).

Giấy tờ có content về quyền có trong tay nhà ở, công trình; về việc triển khai, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan làm chủ nhà nước về nhà ở, triển khai chứng thực hoặc cho phép.

Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh; Đơn đề xuất được dùng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã, bắt tay xã nông nghiệp kiểm duyệt, chấp thuận trước ngày 01 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh kiểm duyệt, chấp thuận.

Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan, tổ chức để sắp xếp đất cho cán bộ, công nhân (CN) viên tự làm nhà ở hoặc triển khai nhà ở để phân (cấp) cho cán bộ, công nhân (CN) viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân (CN) viên tự đóng góp triển khai. Trường hợp triển khai nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan làm chủ nhà ở của địa phương để làm chủ, kinh doanh theo điều khoản của pháp luật.

Bản sao giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật Đất đai & các giấy má điều khoản tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6 & 7 Điều này có công nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan làm chủ chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh so với tình huống bản gốc giấy má này đã bị thất lạc & cơ quan nhà nước không còn lưu giữ giấy tờ làm chủ việc cấp kiểu giấy má đó.

Nếu đất 5 % đang sử dụng ổn định & có 1 trong các giấy má theo điều khoản ở trên thì gia đình các bạn làm thủ tục xin cấp quyền sử dụng đất so với mảnh đất, hợp thức phần đất này vào sổ hồng hiện có của gia đình các bạn.

Nếu không hề có các giấy má theo điều khoản tại Điều 100 Luật Đất đai tuy nhiên thuộc vào tình huống điều khoản tại Điều 101 Luật Đất đai nếu đất đang sử dụng ổn định, lâu dài, không hề có tranh chấp có khẳng định của UBND xã công nhận & phù phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì vẫn được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất. Điều 101. Cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không hề có giấy má về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không hề có các giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương & trực tiếp gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội gian khổ, khu vực có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian khổ, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất công nhận là người đã dùng qua đất ổn định, không hề có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất & chưa hẳn nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không hề có các giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật này tuy nhiên đất đã được dùng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 & không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận là đất không hề có tranh chấp, phù phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể triển khai thành phố, quy hoạch triển khai điểm cư dân vùng quê đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt so với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.”

Thu hồi đất công ích nhận được bồi thường không?

Đất thuộc quỹ đất công ích của xã sẽ không được bồi thường về đất khi thu hồi mà được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm tất cả hoặc 1 phần của các khoản chi phí gồm có có chi phí như: chi phí san lấp mặt bằng; cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực so với đất sử dụng vào mục tiêu gia công nông nghiệp; chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sạt lở đất so với đất làm mặt bằng gia công kinh doanh; Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù phù hợp với mục tiêu sử dụng đất đã trúng thầu.

Theo điều 88 Luật Đất đai 2013, nguyên lý bồi thường đất công ích khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

- Chủ có trong tay tài sản đúng pháp luật gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản sẽ được bồi thường.

- Người sử dụng đất phải ngừng gia công, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

Trên đấy là kiến thức hỗ trợ bạn nắm rõ hơn đất nông nghiệp công ích hay đất 5 là gì, điều khoản về đất 5 khi cho thuê & đền bù thu hồi đất. Tham khảo thêm nhiều thủ tục pháp lý về đất đai chi tiết trên muanhadep.vn.

Thảo Trần

Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


SẢN PHẨM ĐƯỢC TÀI TRỢ

Giá Từ 4,400đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 5,049,000đ.
Giá Từ 1,000đ.
Giá Từ 8,000đ.
Giá Từ 39,000đ.
Giá Từ 179,000đ.
Giá Từ 19,500đ.
Giá Từ 5,000đ.
Giá Từ 4,900đ.
Giá Từ 19,000đ.
Giá Từ 4,390,000đ.

Thời gian sử dụng đất và thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Nội dung bài viếtThời gian sử dụng đất là gì? Các điều khoản thời gian sử dụng đất Trường hợp đất sử dụng lâu dài Trường hợp đất sử dụng có th

Hiểu rõ phong thủy sân vườn sau nhà có thể giúp vượng nhà, thịnh đất

Nội dung bài viếtLưu ý về phong thủy sân sau nhàNhững kiêng kỵ phong thủy sân vườn sau nhàPhong thủy chú trọng đến các nhân tố thời tiết nắng gi

Thủ tục, phí, bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nội dung bài viếtmột. Quy định về chuyển mục tiêu sử dụng đất 1.1. Chuyển mục tiêu sử dụng đất là gì? 1.2. Các tình huống được chuyển quyền sử d

Cách đặt vị trí Tỳ Hưu trên bàn thờ thần tài giúp ăn nên làm ra

Trong số các vật phẩm phong thủy được sử dụng thịnh hành ngày nay, bên cạnh Thiềm Thừ (cóc 3 chân ngậm tiền), Bắp Cải bách tài, Long Quy (Rùa đầu Rồng

Chiến dịch mua nhà Hà Nội của vợ chồng thợ sửa điều hòa lương 13 triệu/tháng

- Nhiều người nghĩ là, ông xã là thợ sửa điều hòa lương 7 triệu đ, sẽ chẳng khi nào dám mơ ước đến việc chọn mua 1 ngôi nhà, tuy nhiên nếu biết

Kinh nghiệm sang quán, chuyển nhượng cửa hàng và mẫu hợp đồng

Nội dung bài viếtLưu ý & kinh nghiệm sang nhượng quán thành đạt Tìm hiểu kỹ lý do sang nhượng mặt bằng, quán kinh doanh Chỉ giao dịch sang nhượn

Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt nội thất mới nhất và các lưu ý

Nội dung bài viếtKinh nghiệm chọn thuê đơn vị thiết kế & thi công lắp đặt thiết kế bên trong Tìm hiểu những loại hợp đồng thiết kế thi công nội th

Khái toán, dự toán xây dựng là gì? Cách tính và mẫu bảng chi tiết

Nội dung bài viết1. Khái toán là gì? Tổng mức đầu tư là gì?2. Cách tính khái toán triển khai công trình3. Kinh nghiệm khái toán sơ bộ tổng mức đ

Cách cắm hoa cúng bàn thờ tổ tiên, loại hoa tối kỵ không nên chưng

Nội dung bài viếtNhững kiểu hoa nên cắm trên bàn thờCác kiểu hoa chớ nên chưng trên bàn thờHướng dẫn cách cắm hoa trên bàn thờ tổ tiên, thờ Phật

Cách phân loại, bảng mã ký hiệu các loại đất trên bản đồ địa chính

Nội dung bài viết1. Phân kiểu đất & vai trò của việc phân kiểu đất theo luật định1.1. Ý nghĩa của việc phân kiểu đất1.2. Phân kiểu đất đai theo

‘Trúng mánh’ đất quê lên phố, mẹ già ngậm đắng trên miếng đất vàng

- Ngày Tết tôi không thích nói chuyện không vui tuy nhiên có lẽ hơn 60 trong năm này đấy là cái Tết buồn nhất của tôi. Mọi nỗi buồn khởi nguồn t

Những kiểu nhà phạm phong thủy dù giá rẻ cũng không nên thuê

Không chỉ mua nhà, xây nhà mới cần quan tâm đến vấn đề phong thủy, thuê nhà trọ cũng phải lưu ý đến những khía cạnh này để nhận được nơi sinh số

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]