Thời gian sử dụng đất và thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết

 1. Thời gian sử dụng đất là gì?
 2. Các điều khoản thời gian sử dụng đất
  1. Trường hợp đất sử dụng lâu dài
  2. Trường hợp đất sử dụng có thời hạn
   1. Trường hợp thời gian sử dụng đất 50 năm
   2. Trường hợp thời gian sử dụng đất 70 năm
   3. Trường hợp thời gian sử dụng đất 99 năm
   4. Thời gian sử dụng đất so với các tình huống khác
  3. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục tiêu & nhận chuyển nhượng QSDĐ
   1. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất
   2. Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất
 3. Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất khi hết hạn
  1. Thời hạn gia hạn quyền sử dụng đất
  2. Các tình huống xin gia hạn quyền sử dụng đất
  3. Trình tự thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất
  4. Thời gian gia hạn quyền sử dụng đất 

Bạn đang sử dụng đất đặt ở hay phục vụ mục tiêu kinh doanh, gia công nông nghiệp... ngoài việc quan tâm tới vấn đề quyền sử dụng đất, chế độ về thuế, lệ phí, giao, cho thuê đất thì cũng cần quan tâm tới vấn đề về thời hạn sử dụng đất là bao nhiêu lâu so với mỗi kiểu đất theo điều khoản của Luật đất đai hiện hành không những để bảo vệ quyền lợi mà còn có thể lên plan sinh hoạt & gia công kinh doanh kết quả.

Dưới đấy là những chia sẻ về thời hạn sử dụng đất & các trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất độc giả nên tham khảo:

Thời gian sử dụng đất là gì?

Thời gian sử dụng đất đó đó là thời hạn sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, đặt ở, để trồng trọt….phát triển kinh tế.

Trong đó, thời hạn sử dụng đất được khẳng định là 1 tầm thời gian khẳng định có ngày bắt đầu & kết lúc được Luật Đất đai điều khoản chi tiết nhằm thống nhất về cách làm chủ đất đai của nhà nước & tạo điều kiện (ĐK) để cơ quan nhà nước khống chế, làm chủ được người tiêu dùng đất trong phạm vi cả nước tốt nhất.

Theo pháp luật về đất đai hiện hành chi tiết là Luật đất đai 2013 & các văn bản pháp lý xác định có 2 kiểu thời hạn sử dụng đất bao gồm:

 • Đất sử dụng thời hạn
 • Đất sử dụng lâu dài, ổn định & không hề có thời hạn sử dụng đất, trừ tình huống nhà nước thu hồi đất do người tiêu dùng đất chối từ sử dụng hoặc các nguyên nhân khác theo điều khoản của Luật đất đai.

Thời gian, thời hạn sử dụng đất là gì?

Các điều khoản thời gian sử dụng đất

Thời gian sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật đất đai hiện hành thì sẽ có thời gian sử dụng đất không giống nhau dành cho những loại đất không giống nhau. Pháp luật có phân bổ về thời gian sử dụng đất như sau:

Trường hợp đất sử dụng lâu dài

Luật Đất đai năm 2013 điều khoản về các tình huống sử dụng đất lâu dài, không khẳng định thời hạn & chỉ bị tịch thu khi mà người tiêu dùng chối từ sử dụng hoặc các nhân thuộc tình huống bắt buộc phải thu hồi. Cụ thể Điều 125 Luật Đất đai điều khoản các tình huống người tiêu dùng đất được phép sử dụng đất lâu dài bao gồm:

– Loại đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng.

– Loại đất nông nghiệp do cộng đồng cư dân sử dụng theo điều khoản tại khoản 3 Điều 131 Luật đất đai. Loại đất này bao gồm:

 • Cộng đồng cư dân được Nhà nước giao đất, xác nhận quyền sử dụng đất để bảo tồn bản sắc dân tộc gắn với phong tục, tập quán của các dân tộc;
 • Cộng đồng cư dân được Nhà nước giao đất, xác nhận quyền sử dụng đất có bổn phận bảo vệ đất được giao, được dùng đất phối hợp với mục tiêu gia công nông nghiệp & nuôi trồng thủy sản, không được chuyển sang sử dụng vào mục tiêu khác.

– Loại đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng gia công là rừng bỗng nhiên.

– Loại đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở gia công phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà chưa hẳn là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê;

– Loại đất triển khai hội sở cơ quan theo điều khoản tại khoản một Điều 147 Luật đất đai 2013 bao gồm: đất hội sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

– Loại đất triển khai công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính điều khoản tại khoản 2 Điều 147 Luật đất đai 2013: đất triển khai các công trình sự nghiệp thuộc các ngành & lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục & đào tạo, thể thao thể dục, khoa học & technology, môi trường, ngoại giao & các công trình sự nghiệp khác.

–  Loại đất sử dụng vào mục tiêu quốc phòng, an ninh;

–  Loại đất cơ sở tôn giáo, đất tín ngưỡng điều khoản tại Điều 159 Luật Đất đai 2013 bao gồm: Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, hội sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

– Loại đất giao thông, thủy lợi, đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất triển khai các công trình công cộng khác không hề có mục tiêu kinh doanh;

– Loại đất làm nghĩa trang, nghĩa địa;

– Đất tổ chức kinh tế sử dụng điều khoản tại khoản 3 Điều 127 & khoản 2 Điều 128 của Luật Đất đai 2013. Cụ thể:

* Đất tổ chức kinh tế sử dụng theo khoản 3 Điều 127 sẽ được sử dụng đất ổn định lâu dài bao gồm:

 • Tổ chức kinh tế chuyển mục tiêu sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn.
 • Tổ chức kinh tế chuyển mục tiêu sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài

* Đất tổ chức kinh tế sử dụng theo khoản 2 Điều 128 đây là nhận chuyển nhượng QSDĐ là đất sử dụng lâu dài ổn định thì sẽ được quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài.

Trên đấy là các tình huống sử dụng đất lâu dài không khẳng định thời hạn, khỏi bị hạn chế về thời hạn sử dụng đất với mục tiêu tạo sự ổn định cho người dân an tâm sinh sống, chọn mua nhà đất hay xây dựng plan & khởi phát gia công kinh tế, hay các cơ quan, tổ chức có thể có plan sử dụng đất thích hợp.

Quy định thời hạn sử dụng đất nông nghiệp & phi nông nghiệp

Trường hợp đất sử dụng có thời hạn

Đối với những loại đất không thuộc tình huống sử dụng lâu dài, không khẳng định thời hạn thì điều khoản chi tiết khẳng định thời gian sử dụng đất hay thời hạn sử dụng đất sẽ được hưởng chi tiết so với mỗi kiểu đất. Mỗi kiểu đất có mục tiêu sử dụng & thuộc group đất không giống nhau sẽ được điều khoản thời hạn giao đất, sử dụng đất khác biệt.

Cụ thể Điều 126 Luật Đất đai 2013 điều khoản về đất sử dụng có thời hạn & căn cứ khẳng định thời hạn giao đất, cho thuê đất (thời gian sử dụng đất) được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp thời gian sử dụng đất 50 năm

Các kiểu đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm bao gồm:

- Đất nông nghiệp có thời gian sử dụng là 50 năm nếu được giao, xác nhận quyền sử dụng đất, so với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gia công nông nghiệp & bảo đảm đúng điều khoản về hạn mức giao đất nông nghiệp theo điều khoản tại tại khoản một, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 & khoản 5 Điều 129 của Luật Đất Đai 2013 bao gồm:

“1. Hạn mức giao đất trồng cây mỗi năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho từng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp gia công nông nghiệp như sau:

a) Không quá 03 héc ta cho từng kiểu đất so với tỉnh, TP trực thuộc trung ương thuộc vùng Đông Nam Bộ & vùng đồng bằng sông Cửu Long;

b) Không quá 02 héc ta cho từng kiểu đất so với tỉnh, TP trực thuộc trung ương khác.

2. Hạn mức giao đất trồng cây lâu đời cho từng hộ gia đình, cá nhân không quá 10 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 30 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

3. Hạn mức giao đất cho từng hộ gia đình, cá nhân không quá 30 héc ta so với từng kiểu đất:

a) …

b) Đất rừng gia công.

4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao những loại đất gồm có đất trồng cây mỗi năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất trồng cây lâu đời thì hạn mức đất trồng cây lâu đời không quá 05 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 25 héc ta so với xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao thêm đất rừng gia công thì hạn mức giao đất rừng gia công không quá 25 héc ta.

5. Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất sự hiện diện nước thuộc group đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân mang vào sử dụng theo quy hoạch để gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối không quá hạn mức giao đất điều khoản tại các khoản một, 2 & 3 Điều này & không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân điều khoản tại các khoản một, 2 & 3 Điều này.”

- Đất nông nghiệp cho hộ cho hộ gia đình, cá nhân thuê có thời hạn sử dụng không quá 50 năm.

- Thời hạn giao đất, cho thuê đất so với tổ chức để sử dụng vào mục tiêu gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ, làm cơ sở gia công phi nông nghiệp; tổ chức để tiến hành các dự án đầu tư; người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế để tiến hành các dự án đầu tư tại Việt Nam (VN) được đánh giá, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng vẫn không quá 50 năm.

Trường hợp thời gian sử dụng đất 70 năm

- Các dự án có nguồn nguồn vốn lớn tuy nhiên thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa phận có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội gian khổ, địa phận có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian khổ mà cần thời hạn dài hơn.

- Đất triển khai công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính điều khoản tại khoản 2 Điều 147 Luật đất đai 2013: đất triển khai các công trình sự nghiệp thuộc các ngành & lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục & đào tạo, thể thao thể dục, khoa học & technology, môi trường, ngoại giao & các công trình sự nghiệp khác.

- Đất triển khai công trình công cộng có mục tiêu kinh doanh là không quá 70 năm.

Trường hợp thời gian sử dụng đất 99 năm

Thời hạn cho thuê đất để triển khai hội sở làm việc của tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao không quá 99 năm.

Thời gian sử dụng đất so với các tình huống khác

 • Đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục tiêu công ích của xã, phường, thị trấn thời hạn cho thuê là không quá 05 năm.
 • Đất sử dụng cho nhiều mục tiêu thì thời hạn sử dụng đất được khẳng định theo thời hạn của kiểu đất sử dụng vào mục tiêu chính.
 • Các dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán & phối hợp với cho thuê hoặc khiến cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho CĐT được khẳng định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được dùng đất ổn định lâu dài.

Sử dụng đất có thời hạn được điều khoản theo Luật Đất đai 2013

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục tiêu & nhận chuyển nhượng QSDĐ

Ngoài quan tâm tới những loại đất có thời hạn sử dụng điều khoản là lâu dài hay có thời hạn thì người tiêu dùng cũng sẽ cần quan tâm về các nguyên tắc về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất & nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo điều khoản tại điều 127 & 128 Luật đất đai để khẳng định thời hạn sử dụng đất mà người tiêu dùng đất đang có trong tay là lâu dài hay có thời hạn là bao lâu.

Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất

Điều 127 Luật đất đai 2013 điều khoản về thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất chi tiết như sau:

Trường hợp 1: Thời hạn sử dụng đất so với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục tiêu sử dụng đất

Chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục tiêu khác thì thời hạn được khẳng định theo thời hạn của kiểu đất sau thời điểm được chuyển mục tiêu sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ giai đoạn có quyết định cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất;

Chuyển đất trồng lúa, đất trồng cây mỗi năm khác, đất trồng cây lâu đời, đất rừng gia công, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối sang trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng thì hộ gia đình, cá nhân được dùng đất ổn định lâu dài;

Chuyển mục tiêu sử dụng giữa những loại đất gồm có đất trồng cây mỗi năm khác, đất trồng cây lâu đời, đất rừng gia công, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp đó sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

Chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục tiêu phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được khẳng định theo thời hạn của kiểu đất sau thời điểm được chuyển mục tiêu sử dụng. Thời hạn sử dụng đất được tính từ giai đoạn có quyết định cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất;

Chuyển mục tiêu sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được dùng đất ổn định lâu dài.

Trường hợp 2: Thời hạn sử dụng đất so với tổ chức, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế tiến hành dự án đầu tư không thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chiết xuất, khu technology cao

Người sử dụng đất khi chuyển mục tiêu sử dụng đất được khẳng định theo dự án đầu tư điều khoản tại khoản 3 Điều 126 của Luật đất đai 2013. Cụ thể điều khoản trong tình huống này như sau:

Thời hạn giao đất, cho thuê đất so với tổ chức để sử dụng vào mục tiêu gia công nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục tiêu thương mại, dịch vụ, làm cơ sở gia công phi nông nghiệp; tổ chức để tiến hành các dự án đầu tư; người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế để tiến hành các dự án đầu tư tại Việt Nam (VN) được đánh giá, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng vẫn không quá 50 năm.

Đối với dự án có nguồn nguồn vốn lớn tuy nhiên thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa phận có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội gian khổ, địa phận có điều kiện (ĐK) kinh tế - xã hội đặc biệt gian khổ mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán phối hợp với cho thuê hoặc khiến cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho CĐT được khẳng định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được dùng đất ổn định lâu dài.

Trường hợp 3: Tổ chức kinh tế chuyển mục tiêu sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì tổ chức kinh tế được dùng đất ổn định lâu dài.

Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất

Về thời hạn sử dụng đất so với người nhận quyền nhượng quyền sử dụng đất sẽ được hưởng theo điều khoản tại điều 128 Luật Đất đai chi tiết như sau:

 • Thời hạn sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất so với kiểu đất có điều khoản thời hạn là thời gian sử dụng đất còn lại của thời hạn sử dụng đất trước lúc nhận chuyển quyền sử dụng đất.
 • Người nhận chuyển quyền sử dụng đất so với kiểu đất được dùng ổn định lâu dài thì được dùng đất ổn định lâu dài.

Các điều khoản trình tự thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất khi hết hạn hiện hành

Hướng dẫn thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất khi hết hạn

Theo điều khoản của pháp luật thì so với tình huống sử dụng đất có thời hạn gồm có cả tình huống cho thuê, giao đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức  người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn nước ngoài… thì khi hết thời gian sử dụng đất có thể được đánh giá gia hạn sử dụng đất khi có nhu cầu & người SDĐ có đơn xin gia hạn & làm các thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất. Mặc dù thời hạn gia hạn quyền sử dụng đất sẽ không được vượt quá thời hạn điều khoản về thời hạn sử dụng đất tại điều 126 Luật Đất đai 2013.

Dưới đấy là các nguyên tắc về điều khoản về gia hạn thời gian sử dụng đất: Các tình huống được gia hạn thời gian sử dụng đất, trình tự quá trình gia hạn thời gian sử dụng đất, thời gian xin gia hạn quyền sử dụng đất, kiểu đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp ( đất vườn, trồng lúa, trồng cây lâu năm…) hỗ trợ bạn có thể làm các thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất nhanh chóng, đúng điều khoản, bảo đảm nhu cầu sử dụng đất trong gia công, khởi phát kinh tế ổn định.

Thời hạn gia hạn quyền sử dụng đất

Tối thiểu trước 06 tháng trước lúc hết hạn. Nếu có nhu cầu gia hạn thời gian sử dụng đất thì người tiêu dùng đất nộp 01 bộ giấy tờ đề xuất gia hạn sử dụng đất.

Các tình huống xin gia hạn quyền sử dụng đất

- Trường hợp tổ chức, người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu technology cao, khu kinh tế & không thuộc tình huống điều khoản tại Khoản 2 & 3 Điều 74 nghị định 43/2014/NĐ-CP khi hết thời gian sử dụng đất sẽ cần làm đơn, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất như sau:

 • Nếu là điều khiển dự án đầu tư mà có đổi thay thời hạn hoạt động của dự án thì nộp giấy tờ đề xuất gia hạn sử dụng đất sau thời điểm có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều khiển dự án đầu tư;
 • Nếu xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều khiển dự án đầu tư thì việc thẩm tra nhu cầu sử dụng đất được tiến hành cùng lúc với việc tiến hành thủ tục đăng ký điều khiển dự án đầu tư.
 • Nếu dự án đầu tư có điều khiển quy mô mà có đổi thay thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều khiển theo thời gian hoạt động của dự án;
 • Nếu điều khiển dự án đầu tư mà có đổi thay thời hạn hoạt động của dự án thì nộp giấy tờ đề xuất gia hạn sử dụng đất sau thời điểm có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều khiển dự án đầu tư.

- Trường hợp gia hạn quyền sử dụng đất so với cá nhân, hộ gia đình trực tiếp gia công nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, xác nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất thì khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp đó sử dụng đất theo thời hạn điều khoản tại Khoản một Điều 126 & Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà chưa hẳn làm thủ tục điều khiển thời hạn sử dụng đất. Nhưng nếu mà có nhu cầu công nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất trên Giấy chứng thực thì tiến hành theo trình tự, thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất theo thủ tục chung.

Trình tự thủ tục xin gia hạn quyền sử dụng đất

Thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ được làm theo điều khoản tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về chỉ dẫn thi hành Luật đất đai 2013. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; công nhận tiếp đó sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất như sau:

Bước 1: Nộp giấy tờ xin gia hạn quyền sử dụng đất tại cơ quan khoáng sản môi trường.

Loại 1: Hồ sơ nộp khi tiến hành thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu technology cao, khu kinh tế gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng thực đã cấp;
 • Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng thực đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều khiển thời hạn tiến hành dự án thích hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất so với tình huống sử dụng đất của tổ chức, tổ chức quốc tế có tính năng ngoại giao, công ty có nguồn nguồn vốn quốc tế & người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế tiến hành dự án đầu tư;
 • Chứng từ đã tiến hành xong bổn phận tài chính (nếu có).

Loại 2: Hồ sơ nộp khi tiến hành thủ tục công nhận tiếp đó sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất so với tình huống có nhu cầu gồm có:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng thực đã cấp.

Như vậy đối với thủ tục trước năm 2013 khi Luật đất đai có hiệu lực thì muốn gia hạn quyền sử dụng đất giấy tờ xin gia hạn sẽ không thể thiếu kiểu tờ khai mốc thời gian sử dụng đất, đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất. Nhưng đến giờ giấy tờ đã được dễ dàng hơn, đặc biệt với tình huống cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn & có nhu cầu xin công nhận lại thời gian, tiếp đó sử dụng đất nông nghiệp.

Bước 2: Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của người xin gia hạn đất hết thời hạn sử dụng

Cơ quan khoáng sản & môi trường có bổn phận thẩm tra nhu cầu sử dụng đất; tình huống đủ điều kiện (ĐK) được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi kiến thức địa chính cho cơ quan thuế để xác khái niệm vụ tài chính; trình UBND cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất.

Bước 3: Nộp Giấy chứng thực đã cấp, chứng từ đã tiến hành xong bổn phận tài chính

Trong tình huống được gia hạn sử dụng đất thì người tiêu dùng đất phải nộp Giấy chứng thực đã cấp, chứng từ đã tiến hành xong bổn phận tài chính cho cơ quan khoáng sản & môi trường.

Bước 4: Trao giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho người tiêu dùng đất.

* Đối với tình huống được gia hạn sử dụng công sở đăng ký đất đai sẽ có bổn phận công nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng thực đã cấp; chỉnh lý, update biến động vào giấy tờ địa chính, cơ sở tài liệu đất đai;

Trao Giấy chứng thực cho người được cấp hoặc gửi UBND xã để trao lại nếu mà người gia hạn nộp giấy tờ tại cấp xã;

* Đối với tình huống không đủ điều kiện (ĐK) gia hạn sử dụng đất thì cơ quan có thẩm quyền phải bản tin cho người tiêu dùng đất & làm thủ tục thu hồi đất theo điều khoản của Luật Đất đai 2013 hiện hành.

Quy định thời gian thực hiện thủ tục hành chính gia quyền sử dụng đất

Thời gian gia hạn quyền sử dụng đất 

Theo điều khoản tại điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian tiến hành thủ tục hành chính đất đai liên quan đến vấn đề gian hạn thời gian sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày.

Như vậy, cơ quan nhà nước làm chủ đất đai có thẩm quyền khi đón nhận đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất & những loại giấy má kèm theo thủ tục đầy đủ như: kiểu tờ khai khẳng định mốc thời gian sử dụng đất & công nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất, đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp… của người tiêu dùng đất đầy đủ thì sẽ cần phải tiến hành các thủ tục & trả hiệu quả gia hạn thời gian sử dụng đất trong vòng 15 ngày làm việc.

Trên đấy là tất cả những điều khoản về thời gian sử dụng đất hay thời hạn sử dụng đất nông nghiệp có thời gian hay những loại đất sử dụng đất lâu dài, trình tự, thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đầy đủ. Hy vọng muanhadep.vn sẽ giúp chúng ta có những kiến thức bổ ích về đất đai & các vấn đề liên quan đến địa ốc.

Bạn đọc có thể bài viết liên quan bài viết:  Thủ tục, phí, bảng giá biến đổi mục tiêu sử dụng đất


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Gợi ý sắp xếp phòng ăn hợp mệnh phong thủy gia chủ đón tài hút lộc

Trong phong thủy, nhà bếp có ý nghĩa quan trọng gần bằng gian bếp vì nó tác động tới sức khỏe & tài lộc của gia đình.Cách đặt bể cá trong phòn

Bàn thờ ông địa thần tài nên đặt ở đâu? Cách bài trí theo phong thủy tốt nhất

Nội dung bài viếtCách đặt bàn thờ ông địa thần tài trong nhà Những sai lầm trong cách bài trí bàn thờ ông địa ông thần tài Vị thần trông coi tiề

Kinh nghiệm mua nhà đang thế chấp ngân hàng tránh sập bẫy

Nội dung bài viết1. Nhà đang thế chấp bank có bán, cho thuê được không? 2. Có nên chọn mua nhà đang thế chấp ngân hàng? 3. Kinh nghiệm mua nhà

Luật mua nhà, thời hạn sở hữu nhà của người nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung bài viếtI. Quy định, thủ tục người quốc tế mua nhà ở Việt Nam (VN) Người quốc tế nhận được mua nhà ở Việt Nam (VN) không? Hình thức có

Có 600 triệu muốn ôm mộng làm giàu, chàng cử nhân Hóa không biết nên đầu tư vào đâu

- Hiện tôi gặp nhiều gian khổ trong các việc đưa 600 triệu đ tiên phong tư như vậy nào để sinh lời...Thán phục bà xã ông xã trẻ: 10 năm thuê n

Những ngày lễ trong tháng 10 âm phải biết cúng chiêu an, cầu may

Nội dung bài viếtI. Các ngày lễ trong tháng 10 âm lịch quan trọng II. Ngày tết Trùng Thập là gì, xuất xứ, vai trò Tết Trùng Thập là gì? Nguồn

Thủ tục, hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ, công trình xây dựng

Nội dung bài viếtmột. Hoàn công & căn cứ pháp lý thủ tục hoàn công triển khai 1.1. Hoàn công, giấy tờ hoàn công là gì? 1.2. Căn cứ pháp lý tiến

Xem ngay cách hóa giải gương bát quái nhà đối diện chiếu vào nhà

Nội dung bài viếtÝ nghĩa phong thủy của gương bát quái Trường hợp treo gương bát quái trong phong thủy Bị nhà đối diện treo gương có làm sao khô

Điều kiện thế chấp nhà ở, thủ tục vay thế chấp sổ đỏ ngân hàng

Nội dung bài viết1. Thế chấp nhà ở là gì? 2. Điều kiện thế chấp nhà ởĐiều kiện thế chấp quyền sử dụng đất ởQuy định về thế chấp quyền sử dụng

Quy trình thủ tục, mẫu đơn xin cải tạo đất nông nghiệp chi tiết nhất

Nội dung bài viết1. Quy định về cải tạo đất nông nghiệp2. Trách nhiệm của người cải tạo đất3. Các hành vi vi phạm về cải tạo đất nông nghiệp4

Quy định, mẫu giấy phép sửa chữa nhà chung cư và đơn giá sửa chữa

Nội dung bài viếtPháp luật sửa chữa căn hộ chung cư Quy định sửa chữa nhà chung cư Quy định quyền sửa chữa nhà chung cư Giới hạn, điều kiện (Đ

Quy định chế độ nhà công vụ từng loại và thủ tục xin thuê

Nội dung bài viếtNhà công vụ là gì?Đối tượng nào được ở nhà công vụ?Quy định chính sách nhà công vụQuy định thiết kế nhà ở công vụTrình tự,

đăng ký tài khoản binance đăng ký binance tạo tài khoản binance đăng ký sàn binance cách tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký binance cách đăng ký binance cách đăng ký sàn binance cách đăng ký tài khoản binance hướng dẫn tạo tài khoản binance hướng dẫn đăng ký sàn binance mở tài khoản binance hướng dẫn đăng ký tài khoản binance cách lập tài khoản binance lập tài khoản binance cách mở tài khoản binance hướng dẫn mở tài khoản binance dang ky tai khoan binance cách tạo tài khoản trên binance cách tạo tài khoản trên sàn binance tạo tài khoản sàn binance cách tạo tài khoản sàn binance tạo tk binance cách tạo tk binance đăng ký binance trên điện thoại hướng dẫn lập tài khoản binance binance đăng ký đăng ký tài khoản sàn binance tao tai khoan binance tạo tài khoản trên binance cách đăng ký binance trên điện thoại huong dan dang ky binance cách đăng ký tài khoản trên sàn binance huong dan tao tai khoan binance cách lập tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản sàn binance mở tài khoản sàn binance cách đăng ký tài khoản sàn binance cách mở tài khoản sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản trên binance dang ky san binance mở tài khoản trên sàn binance cách lập tài khoản trên binance cách đăng ký trên sàn binance đăng ký ví binance hướng dẫn đăng ký trên sàn binance hướng dẫn tạo tài khoản sàn binance

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]