Thuế trước bạ, phí sang tên sổ đỏ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung bài viết

 1. một. Cách tính thuế chuyển quyền sử dụng đất
  1. 1.1. Thuế doanh thu cá nhân chuyển quyền sử dụng đất
  2. 1.2. Thuế doanh thu cá nhân chuyển quyền sử dụng đất do tặng cho
  3. 1.3. Các đối tượng được miễn thuế doanh thu cá nhân khi chuyển quyền sử dụng đất
 2. 2. Các khoản phí, lệ phí khi chuyển quyền sử dụng đất
  1. 2.1. Lệ phí sang tên sổ hồng - chuyển nhượng quyền sử dụng đất
   1. a. Lệ phí trước bạ địa ốc khi sang tên sổ đỏ
   2. b. Lệ phí địa chính, thẩm tra, cấp sổ khi sang tên sổ đỏ
  2. 2.2. Phí chuyển nhượng nhà đất

Sang tên sổ hồng, chuyển nhượng quyền sử dụng địa ốc là thủ tục cần làm để xác lập quyền có trong tay địa ốc cho người có trong tay mới. Khi tiến hành việc chuyển quyền sử dụng đất dù cho là mua bán hay tặng cho, thừa kế thì người nhận chuyển nhượng đều cần phải tiến hành các bổn phận thuế, phí & lệ phí bắt buộc dựa dẫm theo mỗi tình huống chi tiết.

Đây là 1 trong các bổn phận bắt buộc cần phải tiến hành nếu muốn tiến hành chuyển quyền sử dụng đất, cấp sổ đỏ theo điều khoản của pháp luật hiện hành.

Ancu.me sẽ giúp chúng ta nắm vững các nguyên tắc về thuế trước bạ, lệ phí sang tên sổ hồng & phí chuyển nhượng đất cụ thể giúp người muốn sang tên nắm được các khoản chi phí, bổn phận cần tiến hành khi mua bán, nhận chuyển nhượng, tặng cho địa ốc.

Các khoản thuế trước bạ, phí sang tên sổ hồng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất

1. Cách tính thuế chuyển quyền sử dụng đất

Thuế chuyển quyền sử dụng đất là gì? Thuế chuyển quyền sử dụng đất là thuế đánh trên việc biến đổi, chuyển nhượng cho người khác quyền sử dụng đất của mình theo điều khoản của pháp luật.

Mọi hoạt động mua bán đất, tặng cho, bàn bạc địa ốc để có thể xác lập quyền có trong tay mới người có trong tay đất sẽ cần tiến hành bổn phận nộp thuế & phí, lệ phí sang tên sổ hồng bao gồm:

1.1. Thuế doanh thu cá nhân chuyển quyền sử dụng đất

- Thuế doanh thu cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà do mua bán. Thuế này do người bán tiến hành.

Theo điều khoản tại điều 29 Luật thuế doanh thu cá nhân là: “Thuế so với doanh thu từ chuyển nhượng BĐS tại Việt Nam (VN) của cá nhân không cư trú được khẳng định bằng giá chuyển nhượng BĐS nhân với thuế suất 2%.”. Như vậy, khi chuyển quyền sử dụng đất do mua bán thì người bán phải nộp thuế doanh thu cá nhân với mức thuế suất là 2% giá chuyển nhượng BĐS .

Trong đó, giá trị chuyển nhượng được tính trên phần giá trị ghi tại hợp đồng chuyển nhượng nếu cao hơn khung giá đất tại địa phương thì lấy theo giá chuyển nhượng trên hợp đồng. Trường hợp giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong hợp đồng thấp hơn khung giá đất địa phương thì giá bán đất được xem là căn cứ tính thuế.

1.2. Thuế doanh thu cá nhân chuyển quyền sử dụng đất do tặng cho

Trong tình huống việc chuyển quyền sử dụng địa ốc gây ra do việc tặng cho thì việc nộp thuế sẽ được tính dựa vào mối quan hệ tặng cho. Nếu quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tặng cho giữa những người không thuộc đối tượng sau đây sẽ phải nộp thuế doanh thu cá nhân là:

Thuế TNCN = Tổng giá trị BĐS (trên 10 triệu đồng) x 10%

Các tình huống được miễn, giảm thuế khi tặng cho BĐS gồm:

- Bà mẹ Việt Nam (VN) người hùng.

- Hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng QSDĐ để đi định cư tại khu vực kinh tế mới

- Người sử dụng đất biến đổi cho nhau để gia công giảm 1/2 thuế.

- Cá nhân thương binh hạng 1/4, 2/4 bệnh binh hạng 50%, hạng 2/3.

- Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp mỗi tháng.

- Người tàn tật không còn khả năng lao động.

- Người chưa đến tuổi thành niên & người già đơn độc không nơi nương tựa.

Đối tượng được giảm 1/2 thuế chuyển quyền sử dụng đất là: Người sử dụng đất biến đổi cho nhau để gia công giảm 1/2 thuế.

Cách tính thuế doanh thu cá nhân khi chuyển quyền sử dụng đất

1.3. Các đối tượng được miễn thuế doanh thu cá nhân khi chuyển quyền sử dụng đất

Nhà nước với chế độ trợ giúp những người có công & hoàn cảnh gian khổ sẽ được miễn giảm thuế khi thuộc 1 trong những đối tượng sau:

Những đối tượng được miễn thuế chuyển nhượng BĐS được điều khoản tại khoản một & 4 Điều 4 Luật Thuế doanh thu cá nhân 2007 điều khoản như sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS giữa bà xã với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha ông xã, mẹ ông xã với con dâu; cha bà xã, mẹ bà xã với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau”

- Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở & tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong tình huống cá nhân chỉ có 1 nhà ở, đất ở duy nhất.

- Nhận thừa kế, món quà là BĐS giữa bà xã với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha ông xã, mẹ ông xã với con dâu; cha bà xã, mẹ bà xã với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột cùng nhau.

2. Các khoản phí, lệ phí khi chuyển quyền sử dụng đất

Ngoài thuế doanh thu cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cần phải đóng các khoản phí, lệ phí sang tên sổ hồng bao gồm:

2.1. Lệ phí sang tên sổ hồng - chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Lệ phí chuyển quyền sử dụng đất theo điều khoản ngày nay gồm các khoản sau:

a. Lệ phí trước bạ địa ốc khi sang tên sổ đỏ

Lệ phí trước bạ là 1 khoản tiền mà người có tài sản phải nộp khi đăng ký quyền có trong tay của mình so với tài sản đó. Như vậy, với việc đăng ký làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, nhà ở cũng nghĩa với người mua, nhận chuyển nhượng, được tặng cho muốn đăng ký quyền có trong tay của mình với tài sản đó.

Vì vậy bổn phận đóng lệ phí trước bạ gây ra & phương pháp tính lệ phí trước bạ khi sang tên đổi chủ quyền sử dụng đất đó là: Lệ phí trước bạ chuyển nhượng địa ốc bằng: Tiền nộp lệ phí trước bạ đất + Lệ phí trước bạ nhà.

Tiền nộp đất = [Diện tích đất] x [Giá đất] x [Lệ phí 0,5%]

Tiền nộp nhà = [Diện tích nhà] x [cấp nhà] x [Lệ phí 0,5%]

Trong đó:

- Diện tích đất tính bằng m2

- Giá đất: được tính theo bảng giá đất của UBND tỉnh, TP trực thuộc trung ương nơi có đất & tại giai đoạn đăng ký chuyển quyền sử dụng đất nhưng nphải theo nguyên lý như sau: Đối với nhà thì Sở Tài chính chủ trì, kết hợp với Sở Xây dựng, triển khai giá tính lệ phí trước bạ nhà, căn cứ giá thực chất xây mới một mét vuông sàn nhà so với mỗi cấp nhà, hạng nhà để triển khai Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà trình UBND cấp tỉnh phát hành & vận dụng tại địa phương.

Trong đó, theo điều khoản tại Điều 6 Thông tư 124/2011 & điều 3 Thông tư 34/2013 của Bộ Tài chính quy định: Lệ phí trước bạ nhà, đất là 0,5% tính trên bảng giá đất của UBND cấp tỉnh phát hành theo điều khoản của Luật đất đai tại giai đoạn kê khai nộp lệ phí trước bạ. Đồng thời, Điều 12 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính điều khoản giá chuyển nhượng là giá thực chất ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại giai đoạn chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng hoặc giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều khoản thì giá chuyển nhượng được khẳng định theo bảng giá đất.

Như vậy, khi mua bán địa ốc các bên cần phải có thỏa thuận để quyết định bên nào có bổn phận nộp thuế doanh thu cá nhân cũng giống như các khoản như lệ phí khác theo điều khoản, Mặt khác sẽ phải kê khai kiến thức trên tờ khai lệ phí trước bạ mua bán địa ốc.

Mẫu tờ khai lệ phí trước bạ mua bán địa ốc nói riêng & lệ phí trước bạ

Trường hợp miễn chưa hẳn nộp lệ phí trước bạ do chuyển QSDĐ đó là:

- Nhà đất đã được cấp GCN chung cho hộ gia đình, khi phân bổ địa ốc cho những người trong hộ gia đình.

- Chuyển giao tài sản cho bà xã, ông xã, con cái, cha mẹ

- Nhà đất được đền bù, kể cả địa ốc được mua bằng tiền đền bù.

Lệ phí trước bạ khi sang tên sổ hồng - chuyển quyền sử dụng đất

b. Lệ phí địa chính, thẩm tra, cấp sổ khi sang tên sổ đỏ

- Lệ phí địa chính được thu với mức giá: 15.000 đồng/trường hợp;

- Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (Tối thiểu 100.000 - nhiều nhất không quá 5.000.000 đồng/trường hợp);

- Lệ phí cấp sổ đỏ: được thu theo mỗi tình huống cụ thể

2.2. Phí chuyển nhượng nhà đất

Đối với hoạt động mua bán, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, nhà gọi chung là BĐS theo điều khoản sẽ phải thông qua công chứng.

Chính do đó, khi mua bán, tặng cho quyền sử dụng đất thì người cần sang tên sổ hồng sẽ phải công chứng & đóng phí công chứng căn cứ theo thông tư liên tịch số: 08/2012/TTLT-BTC- BTP của Bộ tư Pháp – Bộ tài chính. Cụ thể  mức phí công chứng được điều khoản dựa trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dich. Cụ thể so với phí công chứng làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất được xem như sau:

 • Dưới 50 triệu đ (50 nghìn).
 • Từ 50 triệu - 100 triệu đ (100 nghìn).
 • Từ trên 100 triệu - 01 tỷ đồng: 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch.
 • Từ trên 01 tỷ - 03 tỷ đồng: một triệu đ + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng).
 • Từ trên 03 tỷ - 05 tỷ đồng: 2,2 triệu đ + 0,05% của phần giá trị giao dịch vượt quá 03 tỷ việt nam đồng.
 • Từ trên 05 tỷ - 10 tỷ đồng:(3,2 triệu đ + 0,04% của phần giá trị giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng).
 • Trên 10 tỷ việt nam đồng (5,2 triệu đ + 0,03% của phần giá trị giao dịch vượt quá 10 tỷ việt nam đồng (tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)

Những kiến thức về thuế & lệ phí, phí chuyển quyền sử dụng đất, sang tên sổ hồng trên đây đều là những điều khoản hiện hành & đang có hiệu lực tới giai đoạn hiện nay 2019 và một vài năm kia như 2015, 2016, 2017 khi cùng chung vận dụng 1 quy chế luật thuế về vấn đề sang tên sổ hồng.

Trên đấy là những kiến thức căn bản về các nguyên tắc về luật thuế chuyển quyền sử dụng địa ốc & các khoản phí, lệ phí bán đất, khi mua bán nhà hỗ trợ bạn tính được chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất & tiến hành các bổn phận thuế, phí, lệ phí của mình khi muốn làm thủ tục sang tên sổ hồng.


Quick View Loading...

ASOS Slim Fit T-Shirt With Crew Neck

Giá 79.000đ - Diện tích : 120.000đđ

Địa chỉ: .


Tuổi Tý hợp cây gì? Tổng hợp các cây phong thủy cho người tuổi Tý

Nội dung bài viếtTổng quan người tuổi Tý Tuổi Tý phù hợp với cây gì? Tuổi Giáp Tý (1924, 1984) Tuổi Bính Tý (1936, 1996) Tuổi Mậu Tý (1948,

Cách hóa giải lỗi phong thủy cột nhà tránh tiêu tài tán lộc

Nội dung bài viếtCách xây cột nhà hợp phong thủy Số lượng cột nhà theo phong thủy Cách hóa giải, xử lý cột giữa nhà, cột nhà xấu theo phong thủy

Vì sao điều hòa không chảy nước thải ở cục nóng? Giải pháp là đây!

Nội dung bài viếtNguyên nhân điều hòa không chảy nước ở cục nóng Cách xử lý sự cố điều hòa không chảy nước Điều hòa được coi là 1 đồ dùng gần nh

Các trường hợp, quy trình thủ tục, đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất

Nội dung bài viết1. Ghi nợ tiền sử dụng đất là gì? 2. Các tình huống được ghi nợ tiền sử dụng đất 3. Thời gian ghi nợ tiền sử dụng đất 4. Luật

Đặt bếp đúng vị trí này, Thần Tài phù hộ phát lộc dài dài

Phong thủy căn bếp không những giúp cho gia đình các bạn an khang sung túc nó còn hỗ trợ bạn xoay chuyển tình thế chuyển hung hóa cát.Đặt máy

Bàn thờ ông địa thần tài nên đặt ở đâu? Cách bài trí theo phong thủy tốt nhất

Nội dung bài viếtCách đặt bàn thờ ông địa thần tài trong nhà Những sai lầm trong cách bài trí bàn thờ ông địa ông thần tài Vị thần trông coi tiề

Nhớ ngay 5 mẹo sử dụng điều hòa này để tránh gây hại cho sức khỏe của cả gia đình

Dùng điều hòa liên tục tuy nhiên liệu các bạn đã dùng qua đúng cách để bảo đảm sức khỏe cho cả gia đình hay chưa?Cách để dành điện vào mùa hạ,

Sổ đỏ, sổ hồng chung tách được không? Thủ tục mua nhà sổ chung

Nội dung bài viếtSổ đỏ, sổ đỏ chung đồng có trong tay là gì?Sổ đỏ, sổ đỏ riêngSổ đỏ, sổ đỏ chungSổ đỏ, sổ đỏ chung có tách riêng được không?

Phong thủy phòng ngủ, giường ngủ, màu sơn theo tuổi, mệnh chuẩn

Nội dung bài viếtHướng phòng ngủ, phong thủy kê giường ngủ Hướng phòng ngủ Vị trí đặt giường ngủ theo phong thủy Kích thước giường ngủ theo ph

Mua nhà, nhập trạch trong tháng cô hồn, tưởng xui rủi ai dè đại lợi?

Tháng 7 âm lịch thường được coi là tháng cô hồn, đa số chúng ta kiêng làm việc lớn đặc biệt là mua nhà, động thổ, nhập trạch. Mặc dù, theo một v

Méo mặt ôm hận ‘ở khổ, bán khó’ vì trót ham rẻ mua nhà xây sẵn

Nhà xây sẵn trông bề ngoài vô cùng đẹp tuy nhiên sinh sống 1-2 năm sẽ lộ ra nhiều vấn đề. Khi người mua ân hận thì đã “tiền trao cháo múc". Dâ

Bài văn khấn mùng 1 ngày rằm thổ công, gia tiên hàng tháng dễ nhớ

Nội dung bài viếtTruyền thống khấn thổ công, gia tiên mùng một & ngày rằmCúng mùng một hàng thángCúng ngày rằm hàng thángSắm lễ vật cúng tổ ti

© Copyright 2020. All Rights Reserved [Website đang chạy thử nghiệm]