Xây nhà không phép: Quy định xử lý, mức phạt và cách hợp thức hóa

Thực trạng xây dựng không phép ngày nay diện ra liên tục & vô cùng đa dạng tác động tới việc làm chủ quy hoạch. Và so với người có hành vi vi phạm triển khai nhà không hề có giấy phép hay có mua bán nhà triển khai không xin giấy phép sẽ chịu các chế tài khắc phục vi phạm không giống nhau tùy thuộc theo mức độ hành vi tuy nhiên sẽ tác động tới quyền lợi của người triển khai. Do đó, khi triển khai nhà ở dù nhà cấp 4 hay xây trên đất thổ cư... thì cũn cần nắm bắt các tình huống triển khai nhà cần xin phép & các tình huống xây nhà không cần xin phép triển khai.

Các tình huống xây nhà, công trình không cần xin phép

Giấy phép triển khai là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho CĐT để xây mới, sửa chữa, cải tạo, di chuyển công trình.

Theo điều khoản tại Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 điều khoản chi tiết: Giấy phép triển khai là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho CĐT để xây mới, sửa chữa, cải tạo, di chuyển công trình.

Trong đó giấy phép triển khai được chia thành 2 kiểu đó là:

  • GPXD có thời hạn: Điều 3 khoản 18 quy định “Giấy phép triển khai có thời hạn là giấy phép triển khai cấp cho triển khai công trình, nhà ở riêng lẻ được dùng trong thời hạn nhất định theo plan tiến hành quy hoạch triển khai.”
  • GPXD theo thời điểm Điều 3 khoản 19 quy định “Giấy phép triển khai theo thời điểm là giấy phép triển khai cấp cho mỗi phần của công trình hoặc mỗi công trình của dự án khi thiết kế triển khai của công trình hoặc của dự án chưa được tiến hành xong.”

Như vậy, giấy phép triển khai đó đó là 1 kiểu giấy thể hiện việc chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp cho CĐT khi có hoạt động sửa chữa, xây mới công trình.

Nhưng có phải tình huống nào khi sửa chữa & triển khai cũng phải được cấp phép hay không? Theo điều khoản về xin giấy phép xây dựng thì chưa hẳn tình huống nào sửa, xây dựng mới đều phải xin giấy phép mà sẽ có các trường xây nhà không cần xin phép triển khai.

Cụ thể các tình huống xây nhà không cần giấy phép triển khai hay được miễn xin giấy phép triển khai gồm có các tình huống tại khoản 2 Điều 89 Luật triển khai 2014 như sau:

“2. Công trình được miễn giấy phép triển khai gồm:

a) Công trình bí kíp nhà nước, công trình triển khai theo lệnh khẩn cấp & công trình nằm trên địa phận của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư triển khai được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình triển khai tạm phục vụ thi công triển khai công trình chính;

d) Công trình triển khai theo tuyến ngoài thành phố tuy nhiên phù phù hợp với quy hoạch triển khai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình triển khai thuộc dự án khu công nghiệp, khu chiết xuất, khu technology cao có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm duyệt & được thẩm tra thiết kế triển khai theo điều khoản của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án khởi phát thành phố, dự án khởi phát nhà ở có quy mô dưới 7 tầng & tổng diện tích sàn dưới 500m2 có quy hoạch cụ thể 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt trang bị bên trong công trình không làm đổi thay cấu tạo chịu lực, không làm đổi thay công suất sử dụng, không làm tác động tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm đổi thay kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong thành phố có đòi hỏi về làm chủ kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở vùng quê chỉ đòi hỏi lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai & ở vùng chưa có quy hoạch cụ thể triển khai điểm cư dân vùng quê được duyệt;

k) Công trình triển khai ở vùng quê thuộc vùng chưa có quy hoạch khởi phát thành phố & quy hoạch cụ thể triển khai được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở vùng quê, trừ nhà ở riêng lẻ triển khai trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

l) Chủ đầu tư triển khai công trình được miễn giấy phép triển khai theo điều khoản tại các điểm b, d, đ & i khoản này có bổn phận bản tin giai đoạn khởi công triển khai kèm theo giấy tờ thiết kế triển khai đến cơ quan làm chủ triển khai tại địa phương để theo dõi, lưu giấy tờ.”

Ngoài các tình huống trên thì toàn bộ các công trình triển khai trước lúc khởi công đều không thể thiếu giấy phép triển khai do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo điều khoản. Do đó, dựa vào mỗi kiểu nhà & triển khai chỗ nào, quy mô như vậy nào sẽ đòi hỏi phải xin giấy phép hoặc được miễn. Ví dụ xây nhà cấp 4 không phép nếu xây nhà ở riêng lẻ ở vùng quê.

Quy định xử phạt xây nhà, công trình triển khai không phép

Tình trạng triển khai không phép ngày nay diễn ra quá nhiều dù rằng đã có các nguyên tắc cụ thể về các tình huống bắt buộc phải xin giấy phép triển khai cho công trình sửa chữa, xây dựng mới nếu không thuộc các tình huống triển khai không cần giấy phép như: dự án goldsilk complex triển khai không phép, khai sơn hill triển khai không phép...

Hiện nay các nguyên tắc khắc phục, xử phạt xây nhà không phép được điều khoản tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP điều khoản xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh tài nguyên làm vật liệu triển khai, gia công, kinh doanh vật liệu xây dựng; làm chủ công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, khởi phát nhà ở, làm chủ sử dụng nhà & văn phòng điều khoản mức xử phạt so với hành vi vi phạm điều khoản về thứ tự triển khai.

Cụ thể, Điều 3 Nghị định điều khoản về các hình thức xử phạt & giải pháp xử lý hậu quả như sau:

“1. Hình thức xử phạt chính:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng.

3. Biện pháp xử lý hậu quả:

Đối với từng hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị vận dụng hình thức xử phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị vận dụng 1 hoặc nhiều giải pháp xử lý hậu quả sau đây:

a) Buộc phục hồi lại thực trạng ban đầu;

b) Buộc tiến hành giải pháp xử lý thực trạng ô nhiễm môi trường;

c) Buộc nộp lại số lợi bất đúng pháp luật nhận được do tiến hành vi phạm hành chính;

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình triển khai vi phạm;

đ) Những giải pháp khác được điều khoản tại Nghị định này.

Đối với tình huống khắc phục triển khai không phép & triển khai nhà không đúng giấy phép triển khai gồm có các hình thức:

Hình thức phạt tiền

Điều 15 về khắc phục hành vi vi phạm điều khoản về thứ tự triển khai trong các số đó nếu như có vi phạm triển khai công trình không phép, bất hợp pháp thì mức phạt như sau:

Xử phạt vi phạm triển khai không phép lần đầu

Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP này điều khoản về phạt triển khai không phép phạt bao nhiêu, các mức phạt xây nhà không hề có giấy phép, xây nhà không phép bị phạt bao nhiêu, mức phạt xây nhà dựng sai phép như sau:

  • Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đ đồng so với hành vi vi phạm triển khai nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc triển khai công trình khác chưa hẳn là công trình triển khai nhà ở riêng lẻ tại thành phố và công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư triển khai.
  • Phạt tiền từ 20 -  30 triệu đ so với hành vi vi phạm triển khai nhà ở riêng lẻ tại đô thị;
  • Phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng so với hành vi vi phạm xây dựng công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư triển khai.

Xử phạt khi có biên bản vi phạm triển khai không phép nếu tiếp đó & tái phạm

Đối với hành vi triển khai không phép đã bị lập biên bản vi phạm hành chính theo khoản 5 Điều 15 như trên mà vẫn tiếp đó tiến hành hành vi vi phạm thì mức xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng so với triển khai nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình triển khai khác chưa hẳn là công trình triển khai nhà ở riêng lẻ tại thành phố và công trình có đòi hỏi phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai hoặc lập dự án đầu tư triển khai trừ tình huống khoản 7 Điều này. Nếu tái phạm mức phạt là 10 - 20 triệu đ.

Phạt tiền từ 35 - 40 triệu đồng so với triển khai nhà ở riêng lẻ tại thành phố, nếu tái phạm mức phạt 70 - 80 triệu & phạt tiền từ 300 - 350 triệu đồng so với triển khai công trình phải lập report kinh tế - kỹ thuật đầu tư triển khai, lập dự án đầu tư triển khai, hoặc triển khai công trình thuộc tình huống điều khoản tại khoản 7 Điều này. Nếu tái phạm phạt 950 triệu - một tỷ đồng

Cụ thể khoản 7 Điều 15 điều khoản như sau:

"7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng so với 1 trong những hành vi sau đây:

a) Xây dựng công trình không phù phù hợp với quy hoạch triển khai được duyệt;

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng;

c) Xây dựng công trình sai cốt xây dựng;

d) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông (trừ tình huống điều khoản tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa & vùng bảo vệ công trình khác theo điều khoản của pháp luật; triển khai công trình ở vùng đã được thông báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống (trừ tình huống triển khai công trình để xử lý những hiện tượng này);

đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được làm chủ, sử dụng đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân khác hoặc của vùng công cộng, vùng sử dụng chung."

Ngoài ra có thể bị tước giấy phép triển khai thời hạn 12 tháng nếu triển khai sai phép & có hành vi tái phạm.

Xử lý triển khai không phép khi hành vi vi phạm đã kết thúc

Ngoài hình thức phạt công trình triển khai không phép thì nếu trong trường hợp có hậu quả xảy ra sẽ bị vận dụng các giải pháp xử lý hậu quả nếu triển khai không hề có giấy phép khi hành vi vi phạm đã chấm dứt đây là :"Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình triển khai vi phạm" theo điều khoản tại điểm d khoản 11 Điều 15 của Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

Xử lý công trình triển khai không phép khi đang thi công

Xây dựng không phép bị khắc phục như vậy nào khi đang thi công? Khoản 12 Điều 15 Nghị Định 139/2017/NĐ-CP điều khoản so với các hành vi triển khai công trình nhà ở không phép tại khoản 5 Điều này mà vẫn đang còn thi công sẽ bị khắc phục vi phạm theo quá trình khắc phục triển khai không phép như sau:

“a) Lập biên bản vi phạm hành chính & đòi hỏi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công triển khai công trình;

b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề xuất cơ quan có thẩm quyền điều khiển hoặc cấp giấy phép xây dựng;

c) Hết thời hạn điều khoản tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép triển khai hoặc giấy phép triển khai được điều khiển thì bị vận dụng giải pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình triển khai vi phạm.”

Do đó, xây nhà không phép trên đất thổ cư hay không, xây nhà cấp 4 không giấy phép… nếu không thuộc tình huống được miễn giấy phép mà không xin xây phép triển khai trước lúc khởi công sửa chữa thì đều bị khắc phục vi phạm với các mức phạt không giống nhau phụ thuộc vào mức độ  hành vi vi phạm, hậu quả & thời điểm thi công công trình triển khai như: buộc tháo dỡ & nếu cố ý không tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế nhà xây không phép...

Xin giấy phép triển khai không cần sổ hồng được không?

Theo điều khoản thì việc triển khai nếu không thuộc tình huống được miễn xây nhà không cần xin giấy phép triển khai thì buộc phải tiến hành thủ tục xin giấy phép trước lúc khởi công. Đồng thời, điều khoản về giấy tờ đề xuất xin giấy phép xây mới gồm có có:

  1. Đơn đề xuất cấp giấy phép xây dựng;
  2. Bản sao 1 trong những giấy má khẳng định quyền sử dụng đất theo điều khoản của pháp luật về đất đai;
  3. Bản vẽ thiết kế xây dựng; Nếu giấy tờ thiết kế xin giấy phép triển khai công trình do cá nhân  sẽ không thể thiếu chứng chỉ hành nghề của cá nhân & nếu là đơn vị tư vấn tiến hành sẽ không thể thiếu giấy giấy chứng thực đăng ký kinh doanh & có đăng ký ngành nghề phù phù hợp với content tư vấn.
  4. Đối với công trình triển khai có công trình liền kề không thể thiếu bản cam đoan đảm bảo an toàn so với công trình liền kề.

Do đó, 1 trong những điều kiện (ĐK) để được xin cấp giấy phép triển khai được xem là không thể thiếu giấy má khẳng định quyền sử dụng đất theo điều khoản của Luật đất đai. Pháp luật về đất đai điều khoản không những có sổ hồng mới là căn cứ khẳng định quyền sử dụng đất mà sẽ có các giấy má khác cũng có thể có thể khẳng định về quyền sử dụng đất đúng pháp luật.

Cho nên xin giấy phép triển khai không cần sổ hồng vẫn rất có thể được đồng ý nếu mà cung ứng được các giấy má khác ngoài sổ hồng khẳng định quyền sử dụng đất theo điều khoản.

Cụ thể các giấy má khẳng định quyền sử dụng đất có thể được đánh giá cấp giấy phép triển khai công trình, nhà ở theo Nghị định 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ được phát hành ngày 8/5/2017 đã điều khoản 12 kiểu giấy má đúng pháp luật về đất đai để được cấp Giấy phép triển khai.

“Điều 3. Các kiểu giấy má đúng pháp luật về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Giấy tờ đúng pháp luật về đất đai để cấp giấy phép triển khai điều khoản tại Nghị định này là giấy má thuộc 1 trong những loại sau:

1. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất được cấp theo điều khoản của Luật đất đai năm 1987, Luật đất đai năm 1993, Luật chỉnh sửa, bổ sung một vài điều của Luật đất đai năm 2001, Luật đất đai năm 2003.

2. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo điều khoản của Luật đất đai năm 2013, Luật chỉnh sửa, bổ sung một vài điều của các luật liên quan tới đầu tư triển khai cơ bản số 38/2009/QH12.

3. Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở & quyền sử dụng đất ở được cấp theo điều khoản tại Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền có trong tay nhà ở & quyền sử dụng đất ở tại thành phố, Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán & kinh doanh nhà ở.

4. Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở; giấy chứng thực quyền có trong tay công trình triển khai đã được cấp theo điều khoản tại Pháp lệnh nhà ở năm 1991; Luật nhà ở năm 2005; Nghị định số 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về việc người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế mua nhà ở tại Việt Nam; Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở, quyền có trong tay công trình xây dựng; Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều khoản cụ thể & chỉ dẫn thi hành Luật nhà ở; Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 chỉ dẫn thi hành một vài điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân quốc tế mua & có trong tay nhà ở tại Việt Nam; Điều 31, Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ điều khoản cụ thể thi hành một vài điều của Luật đất đai; các giấy chứng thực khác về quyền có trong tay nhà ở, quyền có trong tay công trình triển khai đã được cấp theo điều khoản của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về triển khai qua các thời kỳ.

5. Các kiểu giấy má đủ điều kiện (ĐK) để cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất tuy nhiên chưa được cấp giấy chứng thực gồm: Các kiểu giấy má điều khoản tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ điều khoản cụ thể thi hành một vài điều của Luật đất đai năm 2013 & điều khoản tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 chỉnh sửa, bổ sung một vài Nghị định điều khoản cụ thể thi hành Luật đất đai hoặc giấy công nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã & được cơ quan đăng ký đất đai công nhận đủ điều kiện (ĐK) để cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất.

6. Giấy tờ về đất đai so với tình huống được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục tiêu sử dụng đất từ sau ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng vẫn không có giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của pháp luật về đất đai, gồm: Quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền & hợp đồng thuê đất kèm theo (nếu có) hoặc giấy má về trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc Quyết định cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Báo cáo rà soát, kê khai thực trạng sử dụng đất so với tình huống tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng mà chưa được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất check & quyết định khắc phục theo điều khoản tại Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ điều khoản cụ thể thi hành một vài điều của Luật đất đai.

8. Giấy tờ về việc thứ hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh so với tình huống cấp giấy phép triển khai để tiến hành xây mới, sửa chữa, cải tạo hoặc di chuyển các công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tuy nhiên chưa được cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản tại Điều 27 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ điều khoản cụ thể thi hành một vài điều của Luật đất đai năm 2013.

9. Giấy chứng thực quyền sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận về địa điểm triển khai của Ủy ban nhân dân cấp huyện so với công trình triển khai biển PR, trạm viễn thông, cột ăng-ten tại vùng không thuộc group đất có mục tiêu sử dụng để triển khai & không được biến đổi mục tiêu sử dụng đất.

10. Hợp đồng thuê đất được giao ước giữa CĐT triển khai công trình & người quản trị, sử dụng công trình giao thông hoặc văn bản chấp thuận của cơ quan làm chủ nhà nước có thẩm quyền về giao thông so với công trình được phép triển khai trong phạm vi đất dành cho giao thông theo điều khoản của pháp luật.

11. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất so với tình huống người tiêu dùng đất đã có giấy má đúng pháp luật về đất đai theo điều khoản tại các khoản một, 2, 3, 4 & 5 Điều này tuy nhiên đề xuất được cấp giấy phép triển khai sử dụng vào mục tiêu khác với mục tiêu sử dụng đất đã được ghi trên giấy má đó.

12. Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất, theo đề xuất của cơ quan cấp giấy phép triển khai để khẳng định diện tích những loại đất so với tình huống người tiêu dùng đất có 1 trong những loại giấy má đúng pháp luật về đất đai theo điều khoản tại các khoản một, 2, 3, 4 & 5 Điều này tuy nhiên trên các giấy má đó không ghi rõ diện tích những loại đất để làm cơ sở cấp giấy phép triển khai.”

Như vậy, ngoài sổ hồng (giấy chứng thực quyền sử dụng đất) thì có thể xin giấy phép triển khai không cần sổ hồng nếu có 1 trong những loại giấy má theo điều khoản tại Điều 3 của Nghị định  53/2017/NĐ-CP.

Nhà không phép nhận được chuyển nhượng, cấp sổ, đền bù khi giải tỏa không?

Mua nhà không hề có giấy phép xây dựng

Trường hợp xây nhà không hề có giấy phép triển khai nhận được chuyển nhượng không hay mua nhà không hề có giấy phép triển khai sẽ khắc phục như vậy nào là vấn đề được đa số chúng ta quan tâm. Bởi tình trạng việc triển khai nhà không xin phép hay triển khai công trình không đúng giấy phép vô cùng đa dạng & việc này sẽ tác động tới vấn đề đăng bộ, hợp thức hóa nhà xây không phép khi mua bán.

* Trường hợp mua nhà không hề có giấy phép triển khai tuy nhiên thuộc tình huống được miễn xin giấy phép thì có thể hợp thức hóa nhà triển khai không phép. Bằng cách người bán làm lại giấy chứng thực quyền sử dụng đất, có trong tay nhà & tài sản gắn liền trên đất với phần nhà mới triển khai.

Như vậy việc chọn mua nhà không hề có giấy phép này hoàn toàn đúng pháp luật & có thể làm thủ tục sang tên sổ hồng như thông thường với phần nhà mới gây ra đối với sổ hồng cũ.

* Trường hợp mua nhà không hề có giấy phép triển khai nếu thuộc tình huống bắt buộc phải xin giấy phép thì vấn đề cấp sổ đỏ cho nhà xây không phép sẽ tương đối gian khổ.

Bởi việc triển khai nhà ở không cấp phép trong tình huống này sẽ không được cấp sổ hồng mới với phần chứng thực nhà mới xây không phép ở trên đấy. Nếu muốn mua bán thì sẽ phải khắc phục phần diện tích nhà gây ra rồi mới giải quyết.

Vì vậy, nếu mua nhà này thì bên mua sẽ phải trả lại địa ốc cho bên bán để làm thủ tục xin hợp thức hóa nhà triển khai không phép trước rồi mới được ký giấy bán địa ốc, làm các thủ tục mua bán địa ốc theo điều khoản trước lúc cho phép đăng ký giao dịch bảo đảm (đăng bộ).

Do đó khi mua bán địa ốc bên mua nhớ check trước thực trạng địa ốc đối với Giấy trước nhận trước lúc ký hđmb địa ốc, dù có qua công chứng tuy nhiên sẽ vẫn bị chối từ nếu mà bên đăng bộ địa ốc sang tên chính chủ khi họ check lại thực trạng địa ốc thực chất đối với trên sổ.

Vì vậy, nên chọn mua đất có sự trùng hợp giữa thực địa & giấy má khỏi bị trả giấy tờ, hủy hđmb để gia chủ cũ tiến hành việc hợp thức hóa, xin cấp sổ hồng, cấp sổ đỏ nhà triển khai không phép, tác động tới phương thức tính giá bán, quyền lợi của người mua nhà triển khai không phép.

Cấp sổ đỏ cho nhà xây không phép

Cấp sổ hồng, sổ hồng cho nhà triển khai không phép (chứng nhận phần nhà ở) sẽ tùy vào mỗi tình huống chi tiết xem nhận được cân nhắc cấp hay không.

- Trường hợp triển khai nhà không phép trên đất đúng pháp luật đủ giấy má khẳng định quyền sử dụng đất thì có thể làm thủ tục hợp thức hóa nhà triển khai không xin giấy phép. Đồng thời, không vi phạm chỉ giới triển khai, không gây tác động các công trình lân cận, không hề có tranh chấp thì có thể được xin cấp sổ đỏ, cấp số nhà cho nhà xây không phép.

Nhưng sẽ bị xử phạt hành chính theo điều khoản, dựa vào hành vi & mức độ vi phạm. Mặt khác sẽ có thể bị vận dụng giải pháp xử lý hậu quả như: bị buộc nộp lại số lợi bất đúng pháp luật nhận được bằng 40% giá trị phần triển khai không phép.

Khi đã hoàn thiện việc nộp pháp theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép triển khai theo điều khoản tại khoản 9 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP & điểm 3,4 Công văn 2316/BXD-TTr ngày 22/9/2014.

Tiếp đó, sau khi xong xuôi các thủ tục giấy phép triển khai thì có thể tiến hành các thủ tục hoàn công công trình triển khai & làm thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai gồm có các giấy má theo điều khoản tại khoản 3 Điều 12 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT đó là:

1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 09/ĐK);

2. Đơn đề xuất cấp lại, cấp đổi Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 10/ĐK;

3. Thông báo về việc update, chỉnh lý giấy tờ địa chính: Mẫu số 12/ĐK;

4. Quyết định về việc gia hạn sử dụng đất của Ủy ban nhân dân: Mẫu số 13/ĐK.

Như vậy, so với việc cấp sổ đỏ, sổ hồng nhà triển khai không phép sẽ phải tiến hành đường vòng với cách hợp thức hóa theo quá trình trên. Vì thế, để tránh rắc rối & phải chịu các khoản phạt do vi phạm triển khai nhà bất hợp pháp hay phá dỡ phần vi phạm… thì nên tiến hành việc xin cấp phép triển khai trước lúc công nếu là công trình không được miễn giấy phép.

- Trường hợp triển khai nhà không giấy phép trên đất không đúng pháp luật, không hề có giấy má khẳng định quyền sử dụng đất đúng pháp luật thì ngoài bị phạt nộp tiền có thể sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm & không được cấp giấy chứng nhận…

Đền bù, bồi thường khi giải tỏa nhà triển khai không phép

Việc bồi thường khi thu hồi địa ốc không hề có giấy phép triển khai sẽ dựa vào mỗi tình huống chi tiết để giải quyết theo pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo điều khoản Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục tiêu quốc phòng, an ninh; khởi phát kinh tế - xã hội vì ích lợi đất nước, công cộng.

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất chưa hẳn là đất thuê trả tiền thuê đất mỗi năm, có Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, Giấy chứng thực quyền có trong tay nhà ở & quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện (ĐK) để được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của Luật này mà chưa được cấp, trừ tình huống điều khoản tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam (VN) định cư ở quốc tế thuộc đối tượng được có trong tay nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (VN) mà có Giấy chứng thực hoặc có đủ điều kiện (ĐK) được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền có trong tay nhà ở & tài sản khác gắn liền với đất theo điều khoản của Luật này mà chưa được cấp.

2…”

Như vậy, khi có đủ điều kiện (ĐK) khẳng định quyền sử dụng đất, nhà ở là đúng pháp luật thì sẽ được đền bù khi thu hồi. Do đó, dựa vào mỗi tình huống nhà triển khai không giấy phép tuy nhiên đúng pháp luật hay không mà đã làm căn cứ để bồi thường.

Tags : cách xây nhà hợp phong thủy | xử lý chung cư hh linh đàm Tags : xử lý chung cư hh linh đàm | phong thủy nhà bếp và cách hóa giải Tags : phong thủy nhà bếp và cách hóa giải | phong thủy nhà ở và cách hóa giải Tags : phong thủy nhà ở và cách hóa giải | phong thủy nhà bếp nên và không nên

Nguồn : Tổng hợp *Bài viết đưa tính chất tham khảo

Xem thêm :

> Hành vi xây dựng trái phép xử lý thế nào? Đất nào không được xây?

> Cho tặng đất có đòi lại được không? Các trường hợp và cách xử lý

> Quy định các loại bảo hiểm công trình xây dựng và định mức chi phí

> Quy định chiều cao tầng nhà hợp lý và chiều cao nhà theo phong thủy

> Quy định, mẫu giấy phép sửa chữa nhà chung cư và đơn giá sửa chữa

> Nguyên nhân và cách xử lý nhanh gọn mùi hôi khó chịu của điều hòa

> Các quy định về quyền sử dụng và quản lý khu công nghệ cao

THÁCH THỨC XÂY KHU ĐÔ THỊ PHỨC HỢP TẠI CÁC TỈNH
#Chi tiết

xem video

Xây dựng trái phép khu phức hợp 680 tỷ giữa trung tâm TP Biên Hòa
#Chi tiết

xem video

Khu phức hợp HUD405 Bình Định - 70 Tây Sơn, Quy Nhơn
#Chi tiết

xem video

Vụ “Nhà ở xã hội thành homestay”: Tạm dừng cấp phép xây dựng, chuyển đổi
#Chi tiết

xem video

ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG CHUẨN CHO DỰ ÁN CHUNG CƯ như thế nào là hợp lý ?
#Chi tiết

xem video

Dự án xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội trị giá 16000 tỷ đồng || Nhà máy nước thải Yên Xá
#Chi tiết

xem video

FBNC - Diện tích nhà ở xã hội: Thế nào là hợp lý?
#Chi tiết

xem video

Cháy Nhà Ở Chung Cư Tại Thành Phố Quy Nhơn Bình Định
#Chi tiết

xem video

Xây dựng khu Phức Hợp Fifa 3 Đánh liều 1 phen và cái kết ngọt ngào
#Chi tiết

xem video

CÁCH NÂNG CẤP KHU PHỨC HỢP
#Chi tiết

xem video

Trung tâm thương mại và Chung cư cao cấp Trung Đức - Không gian lý trưởng cho riêng bạn _
#Chi tiết

xem video

FBNC - Đề xuất 6 khu đất ở Bình Chánh và Quận 9 để xây trung tâm kinh doanh hóa chất
#Chi tiết

xem video

Siết chặt quản lý các điểm cách ly COVID-19
#Chi tiết

xem video

TP Thanh Hóa Đẹp Không - Tầng 34 VinCom | Tiến TT
#Chi tiết

xem video

Chủ đầu tư khu đô thị Việt Hàn chính thức nhận quyết định bàn giao đất
#Chi tiết

xem video

Hàng nghìn căn hộ tái định cư bỏ không ở TP HCM
#Chi tiết

xem video

Căn hộ melody vũng tàu view biển và núi cả nhà có thích không nè^^
#Chi tiết

xem video

Bán nhà Vincom Thanh Hóa
#Chi tiết

xem video

Hiến EP khu phức hợp là cách lên LV nhanh nhất
#Chi tiết

xem video

THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG ( CLIP 7 ) - KHU NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỊNH HÒA VÀ VÒNG QUANH HỒ TRUNG TÂM
#Chi tiết

xem video

Nhà cao tầng tại Thanh Hóa - tòa nhà Vincom
#Chi tiết

xem video

Lộ thông tin Thanh Hóa sắp có khu dự án phức hợp 3000ha
#Chi tiết

xem video

CHUNG CƯ Ở QUY NHƠN | AI MUA MÀ XÂY NHIỀU THẾ?
#Chi tiết

xem video

Khu phức hợp đô thị và công nghiệp BECAMEX
#Chi tiết

xem video